Nieuwsbericht 24 maart BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv"

Transcriptie

1 BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF) kon worden toegepast bij de vererving van aandelen in een vastgoed-bv. De erflater beheerde een omvangrijke vastgoedportefeuille in diverse vennootschappen, met een inzet die normaal actief vermogensbeheer te boven ging. Volgens het Hof was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen. De afroommethode: let op de bewijslastverdeling Veel directeuren-grootaandeelhouders liggen in de clinch met de fiscus over het salaris dat zij bij hun BV moeten opnemen. De gebruikelijkloon-regeling verplicht de DGA om een zakelijk salaris aan te houden, met een minimum van in beginsel De inspecteur stelt het DGA-salaris vaak op een veel hoger bedrag vast: hij roomt de winst in de BV af met een hoog salaris. Die afroommethode kan alleen worden toegepast als de opbrengsten in de BV voor 90% of meer verdiend worden door de DGA, zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt. Rechtbank Den Haag heeft recent een tweede beperking aangebracht. De wet eist voor een correctie dat het salaris in belangrijke mate voor ten minste 30% afwijkt van het salaris dat in het maatschappelijk verkeer voor die functie gebruikelijk is. De inspecteur moet dat aannemelijk maken: lukt hem dat niet, dan moet correctie achterwege blijven. Zorg vóór 1 april voor correcte VA VPB 2013 De belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting gaat per 1 april fors omhoog: de rente wordt per die datum gesteld op de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. Per 1 januari jl. was die rente 8,25%. Houdt u er maar rekening mee dat de belastingrente omhoog gaat van (nu nog) 3% naar 8,25%. Een te late betaling van vennootschapsbelasting wordt zo een wel erg dure financiering! Als u dat wilt voorkomen moet u vóór 1 april nu dus! om een voorlopige aanslag VPB 2013 vragen op basis van een min of meer correcte raming van de verschuldigde belasting. Uw BV kan dan de verschuldigde belasting voldoen zonder hoge rentelasten. 1

2 Vraag telefonisch om kort uitstel van betaling Hebt u liquiditeitsproblemen en moeite om de bedrijfsbelastingen op tijd te betalen? Vraag dan om kort uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het kan telefonisch! Natuurlijk zijn er voorwaarden. Telefonisch uitstel van betaling wordt alleen verleend als de totale openstaande belastingschuld minder is dan Het uitstel wordt voor maximaal vier maanden verleend. U moet dan wel de aangiften voor de voorgaande twee tijdvakken tijdig hebben ingediend, en nog geen dwangbevel voor de te betalen belasting hebben ontvangen. Over het uitstel van betaling wordt rente berekend. U kunt geen telefonisch uitstel krijgen voor voorlopige aanslagen die in termijnen mogen worden voldaan, voor aanslagen met een boete en voor toeslagschulden. Let op: een verzoek om kort uitstel is géén melding van betalingsonmacht. Als u betalingsonmachtig bent, moet u dit apart schriftelijk bij de Belastingdienst melden. Zwitserse UBS-bank: liever geen NL-zwartspaarders De Zwitserse UBS-bank wil afscheid nemen van Nederlandse zwartspaarders. Rekeninghouders met een geheime rekening krijgen in een persoonlijk onderhoud te horen dat zij hun bankrekening moeten opheffen, ofwel een adviseur moeten zoeken om schoon schip te maken met de Nederlandse Belastingdienst. Als de rekeninghouder geen actie onderneemt, zal de bank de rekening eind 2015 opheffen. Verlies-BV in de verkoop: niet inkrimpen Heeft u een verlies-bv en kunt u de aandelen in die BV wellicht verkopen aan een collega ondernemer die wél winstkansen ziet? Let er dan op dat de BV haar bedrijfsactiviteiten niet al te rigoureus inkrimpt vóór de aandelenoverdracht. Gebeurt dat wel, dan neemt de kans af dat de koper nog gebruik kan maken van de fiscaal verrekenbare verliezen in de BV. En dan zal hij minder voor de aandelen in die BV willen betalen... 2

3 Lening bij de BV als funding voor lening dochter? Casus: Mijn dochter is door een vervelende echtscheiding weer terug bij af. Zij moet samen met haar twee kinderen een nieuwe woning zoeken. Ik wil haar daar graag bij helpen. Zij heeft een aardig pand op het oog, dat zo n moet kosten. De financiering is geen probleem: mijn dochter heeft een goed inkomen. Maar ik denk aan een andere opzet om dat huis te kopen. Ik ben van plan mijn dochter de eenmalige belastingvrij te schenken, en haar vanuit mijn BV de andere te lenen. Mijn BV heeft voldoende liquiditeiten, en bij de bank levert dat op deposito nauwelijks rente op. Kan ik de bij mijn BV lenen, tegen een rente van 4% of 5%, en dat vervolgens aan mijn dochter doorlenen tegen een hogere rente, van zeg 6,5%? Dan heeft zij een leuke fiscale aftrekpost aan eigenwoningrente. Daarna kan ik haar een deel van die hoge rente jaarlijks weer belastingvrij terugschenken. Antwoord: Dat moet lukken, als u in privé maar voldoende vermogen heeft dat als zekerheid kan dienen voor de aflossing van de lening die u bij de BV gaat opnemen. De lening die u bij uw BV wilt opnemen, is sterk gekleurd door privé omstandigheden. U wilt als vader uw dochter helpen, voor de BV kan die familierelatie geen enkele rol spelen. U moet er rekening mee houden dat de belastinginspecteur de voorwaarden van de lening van de BV aan u kritisch zal beoordelen. De zakelijke condities van de geldlening zien op rente, aflossing en zekerheid. Uitgangspunt daarbij zijn de voorwaarden zoals die tussen onafhankelijke derden voor een dergelijke lening worden afgesproken. U kunt die achterhalen door bijvoorbeeld de bank te vragen onder welke voorwaarden zij de aan u zou willen lenen. Als u daarbij aansluit hebt u vaste grond onder uw voeten. Natuurlijk hoeft u die bancaire condities niet één op één aan te houden. De bank hanteert een opslag voor kosten, winst en risico waar veel DGA s zich niet in herkennen. Vervolgens leent u de door aan uw dochter ter financiering van haar woning. Ook deze lening moet onder zakelijke voorwaarden worden verstrekt. Als uw dochter met haar goede inkomen deze ook extern, bij de bank had kunnen lenen, kunt u voor de leningsvoorwaarden aansluiten bij die van de bank. Vraag een offerte op, die kan als onderbouwing goed van pas komen. Maar ook hier kunt u van de bancaire voorwaarden afwijken. Als u anders dan de bank geen hypothecaire zekerheid krijgt, kunt u een hogere rente rekenen. Dat heeft de belastingrechter nadrukkelijk goedgekeurd. 3

4 Let op: uw dochter moet die lening expliciet melden bij de Belastingdienst, anders verspeelt zij de aftrek. Het resultaat: een prachtige, fiscaal voordelige carrousel in de familiesfeer. In een notendop: *Dochter heeft een aftrek in box 1 (rente eigen woning). *U heeft een ontvangst in box 3 (hoger dan fictief rendement in box 3 van 4%) *U betaalt in een lagere rente aan uw BV dan u ontvangt. *Met het verschil kunt u jaarlijks een schenking doen aan uw dochter (eventueel belastingvrij - schenkvrijstelling). Faillissement op komst: handel niet onverplicht Stevent uw BV af op een faillissement? Probeert u als DGA met man en macht de BV nog te redden? Zorg er dan voor dat u als bestuurder van de BV correct blijft handelen. U moet geen transacties op naam van de BV doen die onverplicht zijn én die de schuldeisers van de BV kunnen benadelen. Als uw BV failliet gaat, kan de curator dergelijke rechtshandelingen naderhand vernietigen en u onbehoorlijk bestuur verwijten. Een transactie is onverplicht als de juridische verplichting om die rechtshandeling uit te voeren ontbreekt. Noodgedwongen handelen,om de BV te redden is geen excuus, zo heeft de rechter beslist. Let op uw persoonlijke aansprakelijkheid! Hypotheek bij de BV blijkt onzakelijke lening De directeur-grootaandeelhouder die geld leent van zijn BV om een woning te kopen, moet daarbij strikt zakelijke condities in acht nemen. Doet hij dat niet, dan kan de inspecteur de geldlening in de BV als een onzakelijke lening aanmerken. Met alle averechtse fiscale gevolgen van dien: als de DGA de lening niet kan terugbetalen door een forse waardedaling van de woning kan de BV de noodzakelijke afwaardering op die lening niet ten laste van de winst brengen. De BV die een vordering op haar aandeelhouder ten laste van de winst wil afboeken, moet van goeden huize komen. De inspecteur verzet zich daar per definitie tegen omdat de DGA en zijn BV onder één hoedje spelen. Als de DGA de voorwaarden voor de geldlening (aan hemzelf) niet strikt zakelijk heeft vastgesteld, zal de belastingrechter zo n afwaardering ook niet toestaan. U bent gewaarschuwd... 4

5 BTW-naheffing? Let op de grondslag Hebt u een BTW-naheffing gekregen omdat u op een dienst of levering ten onrechte geen omzetbelasting in rekening hebt gebracht? En kunt u die belasting niet (meer) verhalen op de koper? Dan kunt u er van uitgaan dat de BTW begrepen is in de vergoeding voor die levering of dienst. De naheffing kan niet worden gesteld op 21% over die vergoeding, maar op 21/121 van dat bedrag. Dat scheelt weer in de te betalen belasting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur. Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen. 5

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Inhoud o.a. 1 Op weg naar een uniform loonbegrip 2 Duidelijkheid bij onzakelijke leningen? 3 Kosten aan echtgenoot waren ook

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Kort + Partners ADMINISTRATEURS EN BELASTINGADVISEURS A.J. Ernststraat 177-179 1083 GV Amsterdam tel: 020-6424641 e-mail: info@kortenpartners.nl

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015

Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015 Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015 Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil de werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht stellen; een verlenging van het huidige

Nadere informatie

FISCAAL. Inhoud. Verenigingen en stichtingen, opgepast! Nummer 3 - Juli 2010

FISCAAL. Inhoud. Verenigingen en stichtingen, opgepast! Nummer 3 - Juli 2010 Verenigingen en stichtingen, opgepast! De fiscus gaat grootscheeps controleren of verenigingen en stichtingen terecht gebruikmaken van eventuele btw-vrijstellingen en -ontheffingen. Elke vereniging of

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 3e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 3e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 3e kwartaal 2014 In dit nummer: Lening DGA-BV kritisch bekeken pag. 2 Nieuwe aanzegplicht voor werkgevers bij einde tijdelijk arbeidscontract pag. 3 Werkkostenregeling (WKR) pag. 3 Minnelijke

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Is de lening die u aan uw BV verstrekt nog zakelijk? Nieuwe aanzegplicht voor werkgevers bij einde tijdelijke arbeidsovereenkomst Minnelijke taxatie van uw bedrijfspand

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Vergoedingsvordering tussen echtgenoten zonder fiscale gevolgen De personeelslening als arbeidsvoorwaarde

Nadere informatie

Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden

Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden Arbeidsvoorwaarden Mogen ze zomaar aangepast worden? Afkoop van een lijfrente Hoe gaat de fiscus er mee om? Geld lenen van de bv Of een lening aan de bv Herinvesteringstermijn Verlengen onder bepaalde

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Premiekorting voor in dienst nemen werknemer vanuit een ww- of bijstandspositie Uitstellen belastingheffing over boekwinst door gebruik van herinvesteringsreserve Verscherping

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Vaste kostenvergoeding De eisen zijn wel aangescherpt Beleggen in durfkaptitaal Aantrekkelijk of niet? Auto van de zaak BTW-correctie voor privégebruik Snel een bv oprichten Aantrekkelijk voor ondernemers

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

C U R I O S I T A. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

C U R I O S I T A. 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer C U R I O S I T A S Digitale nieuwsbrief Van Houtert Thomassen & Partners Accountants & Belastingadviseurs 13 e jaargang nummer 3, april 2013 1. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 1. Forse lastenverzwaring voor 'goed betalende' werkgever WERKGEVER De kogel is door de kerk. Vlak voor het zomerreces stemde de Eerste Kamer in met een werkgeversheffing

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Vergoedingsvordering tussen echtgenoten zonder fiscale gevolgen Als u uit uw privévermogen betaalt voor een goed dat tot het privévermogen van

Nadere informatie

negentig In dit nummer: Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden Hoe gaat de fiscus om met de afkoop van een lijfrente?

negentig In dit nummer: Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden Hoe gaat de fiscus om met de afkoop van een lijfrente? Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit dertiende jaargang HERFST 2010 N I E U W S 3 In dit nummer: negentig Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2008

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2008 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2008 INHOUD o.a. Medische vrijstelling in de btw gewijzigd 2 Lage premie Zvw ook voor echtgenoot van dga? 4 30%-regeling niet voor ontslagvergoeding 5 Naheffingen voor

Nadere informatie