Praktisch aan de slag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktisch aan de slag"

Transcriptie

1 Praktisch aan de slag 1.

2 2.

3 Inhoudsopgave Inleiding Navigatie en programma onderdelen Starten met Leerwinst door middel van arrangeren Schema arrangeren Op groepsniveau een plan schrijven Op leerlingniveau een plan schrijven Ontwikkelingsperspectief (OPP) De groep signaleren en analyseren

4 4.

5 Inleiding Het Leerwinst programma heeft alle functionaliteiten voor het dagelijks werken met leerlingen en groepen voor Passend Onderwijs en opbrengstgericht werken. Het Leerwinst programma is cyclisch opgebouwd, waarbij de verschillende stappen / onderdelen van het programma met elkaar gekoppeld zijn. Overal in het programma zijn de leerlingen zichtbaar met hun leerlingpro elen. De school stelt middels instellingen de speci eke keuzes en schoolstandaarden in. Het monitorgedeelte is het onderdeel van het Leerwinst programma, waarin u statistiche vergelijkingen kunt maken voor uw opbrengsten en resultaten over meerdere jaren. Overzicht met alle acties 5.

6 Navigatie en programma onderdelen 6.

7 Leerwinst cyclus voorbeeld 7.

8 Starten met Leerwinst met mijn arrangementen Om te kunnen inloggen in het programma Leerwinst gaat u naar Vervolgens geeft u uw licentienummer, gebruikersnaam en wachtwoord in, om in te kunnen starten. Leerwinst werkt voor de leerkracht met de eerste 3 tegels op basis van het plan, do, check, act cyclus. We starten altijd met de tegel Mijn arrangementen om de groepen te arrangeren, daarna schrijft u een plan op groepsniveau en leerlingniveau bij de tegel Leerwinstplan en bij de derde tegel kunt u in de groep signaleren en analyseren. Wanneer we zijn ingelogd in Leerwinst, komt u in het home-scherm, waar u rechts onderaan kunt kiezen uit schooljaar/groep. 8.

9 U gaat naar de tegel Mijn arrangementen, om de groep per domein te arrangeren. Leerwinst werkt met minimaal 3 en maximaal 5 arrangementen met eigen benamingen te con gureren. Deze zijn in te stellen via het onderdeel Instellingen. Arrangement [1] is het hoogste arrangement en arrangement [5] het laagste arrangement. Wanneer u in de groep start met arrangeren, zijn alle leerlingen standaard ingedeeld in arrangement [3]. Iedere leerling heeft een blokje waarop de leerlingnaam, de vorige vaardigheidsscore en het berekende arrangement tussen blokhaken te zien is. Het berekende arrangement is een voorstel vanuit het Leerwinst programma op basis van de laatst behaalde (vaardigheids)score, via de % score of gekoppelde toets per domein. In de liniaal onder de arrangement cijfers, ziet u de range van de te behalen vaardigheidsscore doel lijn. Deze range is opgedeeld in de verschillende arrangementen, waarbij arrangementen [2], [3] en [4] behoren tot het basisarrangement. Arrangement [1] is hoger dan basisarrangement en arrangement [5] is lager dan basisarrangement. Om gemakkelijk de leerlingen met één druk op de knop in te laten delen in het berekende arrangement, klikt u op de link Automatisch indelen in arrangementen. 9.

10 De leerlingen zijn nu ingedeeld in het voorgestelde arrangement. Als u leerlingen wilt indelen in een ander arrangement dan het programma berekend heeft, zet u e muis op de leerling en schuift deze naar het gewenste arrangement. Indien er bij een leerling als arrangement [0] is berekend, heeft dit een oorzaak. Een leerling heeft nog geen toets score voor het betreffende domein of een leerling heeft buiten de doelen range gescoord (hoger of lager) voor de periode. Wanneer dit het geval is, kunt u deze leerling schuiven naar het gewenste arrangement of indelen in een andere groep. Nu alle leerlingen naar wens zijn ingedeeld, kunt u gemakkelijk een gra sch overzicht genereren, door te klikken op de link Groepsoverzicht. U krijgt dan een overzicht te zien, waarbij u per leerling in één oogopslag kunt zien of het gestelde doel realistisch is. Mocht het zo zijn, dat dit niet het geval is, kunt u gemakkelijk terug door rechts bovenin op de link Terug naar arrangeren te klikken en de leerling te verplaatsen, zodat het doel beter past bij deze leerling voor de komende periode. 10.

11 Schema arrangeren (LAY-OUT SCHEMA NOG AANPASSEN) 11.

12 Op groepsniveau een plan schrijven U kunt voor de hele groep per domein een plan schrijven door te gaan naar de tegel Periodeplan bij de tegel Leerwinstplan. U selecteert het gewenste domein en de periode waarvoor u een plan wilt schrijven en vervolgens ziet u in één oogopslag de actieve arrangementen met het aantal leerlingen en periode doelen. Door te klikken op een balk van een arrangement, klapt het periode plan open en kunt u het periodeplan invullen. Daarnaast wordt per arrangement weergegeven welke leerlingen zijn ingedeeld en wat de vorige score was en wat het verschil tot het te behalen vaardigheidsscore doel is. Als u eenmaal de periodeplannen heeft uitgewerkt, kunt u in het volgende schooljaar deze hergebruiken, door de periodeplannen te dupliceren naar de gewenste groep(en). Dit doet u via het onderdeel Instellingen (zie pagina 18). 12.

13 Op leerlingniveau een compleet overzicht van de ontwikkeling Nadat u voor de hele groep een periodeplan geschreven heeft, kunt u via de tegel Leerlingpro el onder de tegel Leerwinstplan op leerlingniveau alle evaluaties en onderwijsondersteuning bijhouden. U selecteert de betreffende leerling en het domein, waarna het leerlingpro el wordt getoond. Hierin heeft u direct een compleet overzicht van de ontwikkeling van de leerling. Om de ontwikkeling van een leerling bij te houden, kunt u bij de onderdelen Evaluaties en Pedagogisch & didactisch handelen gemakkelijk nieuwe items toevoegen. De Evaluaties en het Pedagogisch & didactisch handelen, worden historisch bijgehouden, zodat u in het leerlingpro el een totaal beeld heeft van de hele schoolloopbaan. Ook heeft u de mogelijkheid om bij het leerlingpro el rapportages als bestanden te uploaden van de leerling. Dit doet u onder het tabblad Bestanden, door te klikken op het nieuw-icoon. Hier kunt u het gewenste bestand uploaden en voorzien van extra informatie. Om een totaal overzicht te genereren van alle Evaluaties en Pedagogisch & didactisch handelen van uw groep, gaat u naar de tegel Overzichten onder de tegel Leerwinstplan. 13.

14 Ontwikkelingsperspectief (OPP) Bij het leerlingpro el heeft Leerwinst ook een geïntegreerd OPP. Deze kunt u aan- of uitzetten. Wanneer u deze aanzet bij een leerling, heeft de mogelijkheid om deze gelijk te gebruiken. Wanneer u het OPP opslaat, ziet u het tabblad Ontwikkelingsperspectiefplan, waar u een overzicht ziet. U kunt eenvoudig de voortgang van de leerling bijhouden, door onderaan in het OPP per periode een nieuwe voortgangsrapportage toe te voegen. Wanneer gegevens van een leerling voor het OPP gewijzigd zijn, kunt u deze bewerken via het bewerk-icoon. 14.

15 Alle leerlingen signaleren en analyseren Om de voortgang van alle leerlingen te bekijken, gaat u bij de tegel Signaal & Analyse naar de tegel Voortgang leerling. Hier ziet u gra sch per domein voor alle leerlingen uit de gekozen groep de doelen met de behaalde ontwikkeling en groei van alle aanwezige periodes. 15.

16 Met de tegel Schoolmonitor kunt u een schoolloopbaan overzicht bekijken. Dit kunt u doen voor alle leerlingen uit de groep of per leerling. 16.

17 Con gureren van Leerwinst Met de gebruikersrol Management heeft u rechten voor de knop [Instellingen]. Onder de knop [Instellingen] kunt u Leerwinst voor uw licentie/school con gureren. Groepen Hier kunt u groepen per schooljaar bekijken, bewerken en een nieuwe groep aanmaken. Wanneer u op de tegel [Groepen] klikt, komt u in het overzicht met de groepen die zijn aangemaakt van het geselecteerde schooljaar. Om een nieuwe groep toe te voegen, selecteert u eerst het schooljaar waar u de groep wilt toevoegen. Vervolgens klikt u op het Nieuw-icoon. U komt dan in het scherm waar u een nieuwe groep kunt aanmaken. U vult hier de volgende gegevens in: Leerjaar: Maak een keuze uit de lijst (0 t/m 8) Groep: Geef een, voor dit schooljaar, unieke naam aan de groep. De groep mag anders zijn dan in uw leerlingadministratiesysteem/las. Schooljaar: Selecteer het schooljaar uit de lijst Periode 1: Selecteer de eerste periode behorende bij het leerjaar, bijv. 6.1 voor de eerste periode van het leerjaar van groep 6 (bepaalt ook de leerlijndoelen) Periode 2: Selecteer de tweede periode behorende bij het leerjaar, bijv. 6.2 voor de leerlijndoelen Wanneer u een groep wilt bewerken, klikt u op het Bewerken-icoon. Bij deze functie kunt u de volgende onderdelen bewerken: Het leerjaar van de groep, de naam van de groep, het schooljaar, de start- en einddatum, deze worden automatisch ingevuld op 1-8 en 31-7 van het schooljaar en mogen dus gewijzigd worden. Ook kunt u de periode 1 en 2 wijzigen voor de desbetreffende groep en het bijbehorende leerjaar, mits hier nog geen leerlingen aan gekoppeld zijn. Bij de groepen kunt u de standaardgroepen met leerjaren aanmaken. Ook kunt u eigen (nieuwe)groepen aanmaken, zodat u leerlingen in meerdere groepen kunt plaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld verschillende groepen voor rekenen aanmaken op basis van niveau, leerstijl e.d., om met verschillende groepen overzichtelijk te werken en eigen periodeplannen te maken bij deze speci eke groep(en). Personen (medewerkers, leerlingen) Hier ziet u een overzicht van alle aangemaakte medewerkers, zoals leerkrachten en management. Wanneer u een overzicht wilt zien van bijvoorbeeld alle aangemaakte personen (inclusief alle leerlingen), klikt u op de knop [Alle] onder de zoekbalk. In de tabbladen daarnaast kunt u eventueel andere selecties/keuzes maken als: leerling, medewerker, nieuwe medewerker en nieuwe leerling. U kunt een persoon zoeken, door te klikken op de balk [Zoek]. Vervolgens vult u één of meerdere zoekcriteria in en klikt u op de knop [Zoek]. Onder de knop [Medewerkers] ziet u de rol/rollen waaraan de persoon gekoppeld is en waarop de toegangsrechten gebaseerd zijn. Als u wijzigingen aan wilt brengen aan deze rol/rollen klikt u op het Informatie-icoon. U komt dan in het scherm waar u rollen kunt toevoegen of deactiveren door de rol aan te klikken. Door op het Bekijken-icoon te klikken, kunt u de gegevens van een persoon bekijken en met het 17.

18 Bewerken-icoon gegevens wijzigen. Nadat u op het Bewerken-icoon heeft geklikt, kunt u de volgende gegevens wijzigen: - Tabblad Persoon: Persoonsgegevens - Tabblad Adres: Adresgegevens - Tabblad Rechten: Gebruikersnaam en wachtwoord Wanneer u een nieuwe medewerker of leerling wilt toevoegen, klikt u op de knop [Nieuwe medewerker] of [Nieuwe leerling]. U komt in het scherm waar u de gegevens van de nieuwe persoon kunt invullen. Groepen indelen (leerlingen en of medewerkers overzetten) Wanneer er groepen zijn aangemaakt onder de knop [Instellingen] en tegel [Groepen] kunt u groepen indelen de groepsindeling maken. U kunt hier eenvoudig hele groepen of een selectie leerlingen overzetten naar een andere groep. Selecteer bij Huidige groep de groep waaruit u leerlingen en/of medewerkers wilt overzetten. Vervolgens vult u de einddatum in, waarop de wijziging moet ingaan (bijvoorbeeld ) en vinkt u de leerlingen aan die naar dezelfde groep overgezet moeten worden. Bij Nieuw schooljaar selecteert u de groep waar de leerlingen en/of medewerkers naar overgezet moeten worden. U vult hier de startdatum in, waarop dit moet ingaan. De startdatum moet altijd een dag na de einddatum liggen (bijvoorbeeld ). In het veld daaronder kunt u de medewerkers selecteren die overgezet moeten worden naar de nieuwe groep. Klik vervolgens op de knop [Opslaan] om de leerlingen en/of medewerkers toe te voegen aan de gekozen groep. Periodeplan hergebruiken Wanneer u in een groep gebruik wilt maken van een reeds bestaand/ingevuld periodeplan, kunt u deze dupliceren via de knop [Instellingen] door te klikken op de tegel [Periodeplan dupliceren]. U selecteert in dit scherm het schooljaar en de groep bij Vorige schooljaar/groep, van waaruit u wilt dupliceren. Daarna kiest u bij Nieuw schooljaar/groep het schooljaar en de groep waar u naartoe wilt dupliceren. Vervolgens klikt u op de knop [Opslaan] om het periodeplan te dupliceren. De inhoud uit het periodeplan is te openen en te gebruiken onder de tegel [Leerwinstplan]. Gegevens digitaal importeren Het is mogelijk om middels een Digitaal Overdrachtsdossier (DOD) leerlingen te importeren in het Leerwinst programma. U maakt vanuit uw Leerling Administratie Systeem (LAS) een export van één of meerdere leerlingen middels de DOD-export. Dit DOD-bestand slaat u op en om deze vervolgens te importeren, klikt u onder de knop [Instellingen] op de tegel [Importeer DOD]. In het scherm klikt u op de knop [Bestand kiezen] om het door u opgeslagen DOD-bestand te selecteren. Vervolgens vult u de pincode in en selecteert u achter het veld Type onderwijs een optie uit de lijst. Klik op de knop [Opslaan] om een overzicht te krijgen van leerlingen die aanwezig zijn in het DODbestand. U kunt alle leerlingen importeren, door te klikken op het selectievakje Kies alle. Wanneer u alleen nieuwe of bestaande leerlingen wilt importeren, klikt u respectievelijk op de selectievakjes Kies nieuwe leerlingen of Kies bestaande leerlingen. 18.

19 U kunt ook één of meerdere leerlingen selecteren, door op het selectievakje voor de leerlingnaam te klikken. Klik op de knop [Opslaan] om de leerling te importeren in het Leerwinst programma. U komt dan automatisch onder de tegel [Personen] waar u de geïmporteerde leerling(en) terug kunt vinden. Importeer UWLR Wanneer uw LAS (SchoolOAS) is ingesteld met koppeling naar uw Leerwinst programma, kunt u de leerlingen en groepsindelingen vanuit het SchoolOAS importeren naar het Leerwinst programma. Dit doet u onder de tegel [Importeer UWLR]. Door op de knop [Start] te klikken start het programma met het importeren van uw leerlingen en groepsindelingen. Schoolinstellingen Hier kunt u de schoolstandaard instellen en het uitstroompro el selecteren voor de monitor functies. Het Leerwinst programma zal de monitor en de normen van de basisarrangementen 2, 3 en 4 baseren op de door u ingestelde schoolstandaard. Het soort onderwijs waarbij een Groen vink-icoon staat is geactiveerd. U kunt dit wijzigen door op het Bewerken-icoon te klikken achter het ander soort onderwijs dat u als schoolstandaard wilt instellen. U vinkt het selectievakje aan en vult het percentage voor de monitorgra ek met het percentage leerlingen dat aan de norm moet voldoen (het percentage dient met twee decimalen ingevuld te worden, dit betekent dat u voor 80% de waarde 0,80 in moet vullen). Arrangementen instellen Het Leerwinst programma werkt met minimaal 3 en maximaal 5 arrangementen binnen een groep. Tevens kunt u de naam van het arrangement aanpassen. Dit doet u door op het Bewerken-icoon achter een arrangement te klikken. Vervolgens kunt u de naam aanpassen en het vinkje achter Actief aan of uitzetten. De code 1 t/m 5 staat altijd ingesteld. Hierbij is 1 altijd het arrangement met de hoogste normen en 5 het arrangement met de laagste normen. Standaard staat het programma als volgt ingesteld: Arrangement niveau 1: Excellent Arrangement niveau 2: Verdiept Arrangement niveau 3: Basis Arrangement niveau 4: Intensief Arrangement niveau 5: Eigen leerlijn/zeer intensief LET OP: Schakel nooit arrangementen uit, als deze al in gebruik zijn. Tussendoelen instellen Leerwinst heeft leerlijndoelen gekoppeld aan de vaardigheden per periode. U kunt een periode opdelen in 4 tussendoelen. Dit doet u onder de tegel [Subdoelen koppelen]. Hier kunt u een periode, arrangement en domein selecteren. Vervolgens worden de leerlijndoelen getoond. Per leerlijndoel kunt u uit de lijst selecteren of dit doel hoort bij tussendoel 1, 2, 3 of 4. Klik onderin het scherm op de knop [Opslaan] om de gemaakte wijzigingen op te slaan. 19.

Praktisch aan de slag

Praktisch aan de slag Praktisch aan de slag Leerwinst versie 2.0 september 2015 1. 2. Inhoudsopgave Inleiding Navigatie en programma onderdelen Starten met Leerwinst met mijn arrangementen Schema arrangeren Periodeplan Op leerlingniveau

Nadere informatie

Praktisch aan de slag

Praktisch aan de slag Praktisch aan de slag Leerwinst versie 2.0 december 2016 1. 2. Inhoudsopgave Inleiding Navigatie en programma onderdelen Leerwinst cyclus voorbeeld Starten met Leerwinst met mijn arrangementen Schema arrangeren

Nadere informatie

Stappenplan. Stappenplannen

Stappenplan. Stappenplannen Stappenplannen Leerwinst versie november 2017 5. Inhoudsopgave 1. Inloggen in Leerwinst 1 2. Mijn arrangementen 2.1 Leerlingen arrangeren in de groep 2 3. Periodeplan 3.1 Format toevoegen 3 3.2 Format

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Handleiding Rol Management

Handleiding Rol Management Handleiding Rol Management Laatst bijgewerkt op 11-1-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Mijn arrangementen 1 3. Leerwinstplan 2 3.1 Leerwinstplan - Groepsoverzicht 2 3.2 Leerwinstplan - Periodeplan

Nadere informatie

Stappenplan. Stappenplannen

Stappenplan. Stappenplannen Stappenplannen Leerwinst versie december 2016 5. Inhoudsopgave 1. Inloggen in Leerwinst 1 2. Arrangeren 2.1 Leerlingen arrangeren in de groep 2 3. Periodeplan 3.1 Format toevoegen 3 3.2 Format bewerken

Nadere informatie

... Inloggen Gebruikersaccounts aanmaken

... Inloggen Gebruikersaccounts aanmaken Handleiding 1. 2. Inhoudsopgave Opstarten VPI... 4 Inloggen... 4 Instellingen... 4 Gebruikersaccounts aanmaken... 4 Leerlingen... importeren door middel van DOD... 4 Leerlingen importeren door middel van

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

LAS exporteren leerlinggegevens

LAS exporteren leerlinggegevens LAS exporteren leerlinggegevens Stappenplan 2017/2018 Hoe exporteer ik mijn leerlinggegevens vanuit het leerlingadministratiesysteem (LAS)? Vanuit uw leerlingadministratiesysteem kunt u een UWLR-bestand

Nadere informatie

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie

Handleiding. Overstap VO-MBO 2015/2016

Handleiding. Overstap VO-MBO 2015/2016 Handleiding Overstap VO-MBO 2015/2016 Datum: oktober 2015 Auteur: Intergrip Beste VO Contactpersoon, Voor u ligt de handleiding overstap VO-MBO. De werkwijze in het systeem wijst zoveel mogelijk voor zich.

Nadere informatie

Handleiding Trainer 1.

Handleiding Trainer 1. Handleiding Trainer 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Trainer rol... 7 Team status...

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding SchoolOAS 5 Stappenplannen wijzigdatum: 18-9-2015 Betrokken bij het Onderwijs Inhoudsopgave 1. Absentie 1 1.1 Absentie invoeren 1 1.2 Absentie bewerken of afsluiten 2 1.3 Absentieoverzichten

Nadere informatie

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip Handleiding VO-MBO 2013 Handleiding Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Versiedatum:

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Stap 0: Voorbereiding

Stap 0: Voorbereiding Welkom, Wat fijn dat je voor NT2+ van ThiemeMeulenhoff hebt gekozen! We helpen je graag op weg! Termen: Instituut Groepen Coördinator Docent Student Een onderwijsinstelling die uit een of meerdere groepen

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding SchoolOAS 5 leerkracht en IB wijzigdatum: 19-10-2015 Betrokken bij het Onderwijs 2 Handleiding SchoolOAS 5 leerkracht en IB Inhoudsopgave 1 Inloggen SchoolOAS 5 5 2 Startpagina 5 3 Startpagina

Nadere informatie

LAS exporteren leerlinggegevens

LAS exporteren leerlinggegevens LAS exporteren leerlinggegevens Stappenplan 2018/2019 Hoe exporteer ik mijn leerlinggegevens vanuit het leerlingadministratiesysteem (LAS)? Vanuit uw leerlingadministratiesysteem kunt u een UWLR-bestand

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding Dossier Instellingen Inhoudsopgave Inleiding Dossier instellingen Dossier Meetinstrumenten Meetinstrumenten importeren Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten Richtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Sporter 1.

Handleiding Sporter 1. Handleiding Sporter 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Sporter rol... 7 Sporter profiel...

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier - gesprekkencyclus - inrichting

Bekwaamheidsdossier - gesprekkencyclus - inrichting (2) Bekwaamheidsdossier - gesprekkencyclus - inrichting Inhoud: uitleg over het inrichten van de gesprekkencyclus. Er kunnen meerdere cycli worden aangemaakt, elke cyclus bestaat uit meerdere fases. Er

Nadere informatie

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Versie: juni 2016 Aandachtspunten - Plan de jaarovergang vroegtijdig in. Je hoeft dus niet te wachten tot de laatste schoolweek. - Het nieuwe schooljaar (en dus de nieuwe

Nadere informatie

Handleiding Voor Bedrijven

Handleiding Voor Bedrijven Handleiding Voor Bedrijven Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem 3. project 8 - Het aanmaken van een project 3b. project 14 - Biedingen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding Groeidocument

Handleiding Groeidocument Handleiding Groeidocument 1 april 2019 Handleiding Groeidocument 2 Inhoud Inloggen op www.groeidocument.nl... 3 Leerlingen... 4 Sorteren leerlingen... 4 Handmatig een nieuwe leerling aanmaken of vanuit

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Advies: werk in Google Chrome of Firefox. Aan de slag met een groep mijn ParnasSys > selecteer de groep > knop groepskaart Wat wilt u doen?

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Het instroomproces* Medewerkers. Siza entree

Het instroomproces* Medewerkers. Siza entree Het instroomproces* Medewerkers Siza entree Inhoudsopgave 1. INLOGGEN IN ONS... 3 2. EEN NIEUWE CLIËNT TOEVOEGEN IN ONS... 5 3. EEN CLIËNT OPZOEKEN IN ONS... 6 4. LOCATIE TOEKENNEN... 7 5. MEDEWERKER RELATIE

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan

VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan BBP/BGP VIVA2.0 VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT Jack Duivenvoorden Kees Wamelink Versie mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen..3 2. Aanmaken leerling.. 3 3. Koppelen digitale groeidocument aan leerling.5 4. Invullen groeidocument..6

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket

Nadere informatie

LOGOS Rollen en rechten. DataCare december 2016

LOGOS Rollen en rechten. DataCare december 2016 LOGOS Rollen en rechten DataCare december 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Beschrijving van de standaardrollen... 4 1.1 Administratief medewerker... 4 1.2 Assistent... 5 1.3 Commissie van Begeleiding...

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan

VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan BBP/BGP VIVA2.0 VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

ICY Control Center Facility Management

ICY Control Center Facility Management Gebruiksaanwijzing ICY Control Center Facility Management 1 2 Inhoudsopgave 1 Inloggen 5 1.1 Inloggen bij opstart 5 1.2 Wachtwoord vergeten 5 2 Het Dashboard 6 2.1 Samenvatting Dagplanning 6 2.2 Alarmen

Nadere informatie

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11 Handleiding Recruitmentsysteem ZorgSelect Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus 2018 1/11 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Organisatievoorkeuren... 3 2.1 Locaties... 3 2.2 Vacature en cv-voorkeuren...

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

4.Starten met Hart & Ziel

4.Starten met Hart & Ziel 4.Starten met Hart & Ziel Scholen kunnen zich gedurende het gehele schooljaar aanmelden voor Hart & Ziel. Besluit uw school om te gaan starten met Hart & Ziel dan worden de schoolgegevens opgevraagd en

Nadere informatie

Releasenotes ESIS webbased versie

Releasenotes ESIS webbased versie Releasenotes ESIS webbased versie 4.5.29 17-10-2012 In dit document vindt u een beschrijving van alle aanpassingen die zijn doorgevoerd in ESIS versie 4.5.29. Versie 4.5.29.4 (17-10-2012) Groepsplannen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens invullen/aanpassen... 4 Wachtwoord wijzigen... 4 De

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen

1. Gebruikers & voertuigen Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?... 6 1.4

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 3-2-2014 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding OSO (Overstapservice Onderwijs) Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 OSO koppeling activeren en opstarten 2 2 Certificaat

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 Training en Implementatie... 4 2. Starten met de module

Nadere informatie

Inloggen. Klik rechtsboven op inloggen : Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in (let op: deze zijn hoofdletter-gevoelig):

Inloggen. Klik rechtsboven op inloggen : Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in (let op: deze zijn hoofdletter-gevoelig): 1 Inloggen Klik rechtsboven op inloggen : Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in (let op: deze zijn hoofdletter-gevoelig): Als je de eerste keer inlogt dan verschijnt (eenmalig) de disclaimer, deze kun

Nadere informatie

Handleiding LOGOS Rollen en Rechten

Handleiding LOGOS Rollen en Rechten Handleiding LOGOS Rollen en Rechten DataCare januari 2017 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Beschrijving van de standaardrollen... 4 Administratief medewerker... 4 Assistent... 5 Commissie van Begeleiding...

Nadere informatie

Handleiding LOGOS Schoolpopulatie invoeren

Handleiding LOGOS Schoolpopulatie invoeren Schoolpopulatie invoeren DataCare versie mei 2018 Inhoudsopgave 1 Schoolpopulatie invoeren in ADM van LOGOS... 3 1.1 Vestigingen in LOGOS... 3 1.2 Leerlingen en klassen importeren met een EDEX-bestand...

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

OneDrive handleiding

OneDrive handleiding OneDrive handleiding Voorwoord OneDrive for Business is een dienst die Mondia beschikbaar stelt voor medewerkers en leerlingen om bestanden op te slaan op het internet. De dienst wordt aangeboden via het

Nadere informatie

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 -

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - MT-Module Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - Gebruikers aanmaken - 4 - Gebruikers wijzigen - 5 - Gebruikers verwijderen - 5 - Tabblad Planbeheer: - 6 - Vakken

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Offective > Projecten > Projecten

Offective > Projecten > Projecten Offective > Projecten > Projecten Projecten kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt > klik op het menu item Projecten > Projecten. U ziet vervolgens onderstaand scherm > klik op de button start nieuw project

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11 Handleiding Recruitmentsysteem ZorgSelect Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus 2016 1/11 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Organisatievoorkeuren... 3 2.1 Locaties... 3 2.2 Vacature en cv-voorkeuren...

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding Vergaderkamer

Handleiding Vergaderkamer Handleiding Vergaderkamer Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1008 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Operator toegang... 3 3. Aanmaken vergaderkamer... 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding De Sociale Monitor

Handleiding De Sociale Monitor Handleiding De Sociale Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor 2 Bestaande rapportages 7 Een nieuw rapportage aanmaken 9 Het menu 10 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor

Nadere informatie

Home Documenten... 2 POP Mijn CV Bevoegdheden Notities Evaluaties Evaluatie activeren... 5

Home Documenten... 2 POP Mijn CV Bevoegdheden Notities Evaluaties Evaluatie activeren... 5 Bekwaamheidsdossier Inhoud: elke medewerker heeft toegang tot het bekwaamheidsdossier als diegene inlogt met 2FA. Een teamleider heeft twee extra menu-items: Evaluaties activeren: voor meerdere personen

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding LOGOS Inrichting

Handleiding LOGOS Inrichting Inrichting DataCare versie mei 2018 Inhoudsopgave Inrichting van LOGOS... 3 1 Toegangsbeheer... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Klantgegevens... 6 1.3 Rollen en rechten... 14 1.4 Toegekende rechten... 16 2 Woordenlijst...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie