VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan"

Transcriptie

1 BBP/BGP VIVA2.0 VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan CORILUS BV - PELMOLEN XZ HOUTEN - T 0031 (0) F: 0031 (0)

2 Inhoudsopgave 1. Bedrijfsgezondheidsplan Het aanmaken van een BGP bij een veehouder Algemeen Kengetallen Antibioticagebruik/Infectiedruk/Weerstand/Actiepunten Afronden van een BGP Bedrijfsbehandelplan Instellingen BBP (Bedrijfsbehandelplan) Aanmaken van een BBP bij een veehouder Algemeen BBP ( Bedrijfsbehandelplan) Tekst Afronden van een BBP Digital Client Signature Support

3 1. Bedrijfsgezondheidsplan Het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) is een plan dat de dierenarts samen met de veehouder opstelt. Naast het bedrijfsbehandelplan (BBP) worden hierin de maatregelen beschreven die door de veehouder worden genomen om het gebruik van antibiotica te beperken. Het brengt de bedrijfssituatie in beeld en geeft een overzicht van de risicofactoren op het veehouderijbedrijf op basis waarvan de veehouder de verbetering van de diergezondheid en het verantwoord antibioticagebruik kan oppakken. 1.1 Het aanmaken van een BGP bij een veehouder U kunt op 2 manieren een BGP aanmaken bij een veehouder. Hieronder worden beide opties besproken. Als u in de V&O module zit bij een bepaalde bedrijfslocatie, klikt u op Bedrijfskaart. In dit tabblad ziet u de knop BGP, hier kunt u een nieuw BGP aanmaken. De andere manier is om naar de cliëntgegevens te gaan, dan naar het tabblad locaties en dan op de desbetreffende locatie te klikken. Nu wordt de bedrijfskaart geopend en kunt u klikken op de knop BGP bovenin het scherm. 2

4 In beide gevallen wordt onderstaand scherm geopend. In dit scherm vindt u verschillende tabbladen, deze worden verder besproken. 1.2 Algemeen Onder het tabblad Algemeen ziet u in de linker kolom de cliënt- en bedrijfslocatie gegevens. In de rechter kolom ziet u de naam van de ingelogde dierenarts. Bij Creatie datum kunt u een datum selecteren d.m.v. de kalender. Tevens kunt u kiezen of u een plan maakt voor melkvee of vlees vee. Bij periode voor kengetallen en antibiotica vult u in over welke periode de gebruikte kengetallen en het antibioticumgebruik berekend zijn en voor gemiddeld hoeveel dieren. 1.3 Kengetallen Bij het tabblad kengetallen wordt met extra tabbladen onderscheid gemaakt tussen kengetallen voor melkvee ( of vlees vee bij de keuze van BGP voor vlees vee), jongvee en het tankmelkcelgetal ( bij melkvee). Hier kunt u bij de kolom Streefwaarde, de streefwaarde voor deze veehouder/bedrijfslocatie ingeven. Onder de kolom Kengetal kunt u links de huidige waarde ingeven en ziet u rechts de waarde van het vorige BGP. Als u een waarde bij een kengetal invult dan zal VIVA 2.0 automatisch het percentage van het aantal dieren uitrekenen en vooraan in dezelfde regel weergeven. Met het pijltje(<) kunt u de waarde uit het vorige BGP overnemen. 3

5 1.4 Antibioticagebruik/Infectiedruk/Weerstand/Actiepunten De gegevens voor deze tabbladen kunt u samen met de veehouder invullen. Bij de tekstblokken, zoals bij het tabblad weerstand of actiepunten, kunt u ook gebruik maken van voor gedefinieerde teksten. Met de voor gedefinieerde teksten is het mogelijk om op een snelle wijze een tekst toe te voegen op een visitebrief. Dit doet u als volgt. 1. Zodra u op het icoontje rechtsonder in uw scherm heeft geklikt zal het scherm Voor gedefinieerde Teksten getoond worden. 2. Als u op het plusknopje klikt wordt er een nieuw scherm getoond waar u de titel en de tekst kunt invoeren 3. Zodra u een tekst heeft toegevoegd en deze wilt gebruiken dan klikt u op opslaan of als u wilt dat het naar de redacteur, zodat andere gebruikers ook uw teksten kunnen gebruiken gaat klikt u eerst op Naar redacteur en daarna op opslaan. 4. Nu kunt u de tekst selecteren en op het volgende icoontje klikken: De tekst zal nu direct op uw visitebrief terecht komen. 4

6 1.5 Afronden van een BGP Zodra u alle gegevens heeft ingevuld, kunt u deze opslaan of parkeren. Nadat u voor opslaan heeft gekozen, krijgt u de keuzes Weergeven, , Opslaan of Annuleren. Op het moment dat u het bedrijfsgezondheidsplan gaat en, krijgt u onderstaand scherm in beeld. Via Selecteer een context term kunt u op een snelle manier tekst en gegevens invoeren. De gegevens die gekozen kunnen worden zijn zwart. De gegevens die grijs weergegeven worden, kunt u niet kiezen. Het onderwerp kunt u zelf kiezen en ingeven. In het tabblad Tekst kunt u nog extra informatie meesturen naar uw veehouder, wederom kunt u hier ook met voor gedefinieerde teksten werken. De knop verzenden wordt pas actief als je naast het kader hebt geklikt na het invoeren van de tekst. Via Instellingen / Admin / Templates / BGP kan de administrator een standaard tekst ingeven die dan al bij deze optie getoond zal worden. U kunt in dit scherm deze optie nog wel aanpassen. Onder tabblad Docs kunt u eventueel een extra document meesturen, bijvoorbeeld een gekoppeld laboratorium uitslag of een visitebrief. U heeft hier de keuze om alle gekoppelde documenten mee te sturen. U hoeft hiervoor alleen maar het juiste document te selecteren. Zodra een document is geselecteerd om te worden meegestuurd, wordt deze regel groen. In de blauwe balk aan de rechter kant ziet u hoe groot het bestand is dat u wilt verzenden. 5

7 In dit menu kunt u via Files kunt u nog een bestand van uw computer uploaden. D.m.v. de knop Tags toekennen kunt u een bestand taggen (aan een groep toevoegen zodat u daar snel op kunt filteren via selecteer een tag links onderin) Als u alles ingevuld heeft dan klikt u op verzenden bovenin het scherm. Als u kiest voor parkeren, kunt u het bedrijfsgezondheidsplan later nog verder aanvullen. Alle opgeslagen BGP s komen in het tabblad Docs te staan als een PDF bestand. 6

8 2. Bedrijfsbehandelplan Het bedrijfsbehandelplan (BBP) is een door de dierenarts opgesteld plan waarin de voorgenomen behandelwijze van de mogelijk optredende dierziekten op het bedrijf van de ondernemer wordt vastgelegd. 2.1 Instellingen BBP (Bedrijfsbehandelplan) Voor de instellingen van de BBP gaat u wederom naar de instellingen van VIVA 2.0. Onder de tegel BBP kunt u een template aanmaken voor de bedrijfsbehandelplan per logboekprogramma. Selecteer het logboek programma waarvoor u een template wilt aanmaken en klik in het rechter gedeelte op het Pen icoontje. Het BBP template heeft twee tabbladen. Het tabblad BBP toont een overzicht van ziektebeelden waaraan diergeneesmiddelen, die aan het geselecteerde logboekprogramma zijn gekoppeld, kunnen worden toegevoegd. Door middel van het dubbelklikken op een diagnose, wordt het bewerken van het specifieke ziektebeeld geopend. Als u op het plus (+) teken klikt, kunt u hier producten toevoegen. Indien u een product toevoegt, maar niet als actief wilt zetten dan gaat u als volgt te werk. U vinkt het product aan door één maal te klikken in het vierkantje voor het product. Klik op icoontje als u de regel wilt (de)activeren. De regel waar het product in staat, wordt nu grijs. Wilt u dit product weer activeren dan zet u weer een vinkje in het vierkantje voor het product en dan klikt u op Nu is de regel weer wit. In zo n template activeert u per ziektebeeld de producten die het meest gebruikt gaan worden. Producten die minder vaak worden gebruikt kunt u wel toevoegen, maar bijvoorbeeld op inactief zetten. 7

9 Een inactief product komt standaard niet op een behandelplan, echter kunt u dit product wel activeren mocht dit noodzakelijk zijn. Op het tabblad Tekst kan een tekst worden opgenomen die in elk BBP wordt opgenomen. Hierbij kan men bijvoorbeeld informatie geven met betrekking tot het doel van het BBP, het bewaren en toedienen van diergeneesmiddelen, onderbouwing van keuzes van diergeneesmiddelen op basis van het formularium, hoe om te gaan met penicillinemelk, en wat te doen als een behandeling niet het gewenste resultaat heeft. Zodra u een template heeft gemaakt kiest u ervoor om deze te activeren. Nadat de template is geactiveerd zijn dit de default instellingen voor alle bedrijfslocaties die hetzelfde logboekprogramma hebben. Door per locatie producten te (de)activeren kunt u snel een aangepast BBP per locatie maken. Zodra u voor alle logboek programma s een template heeft gemaakt, kunt u ook hier weer een standaard template aanmaken die u gebruikt voor het versturen van een BBP (zie hfst 2.1). 2.2 Aanmaken van een BBP bij een veehouder U kunt op 2 manieren een BBP aanmaken bij een veehouder. Hieronder worden beide opties besproken. Als u in de V&O module zit bij een bepaalde bedrijfslocatie, klikt u op Bedrijfskaart. In dit tabblad ziet u de knop BBP, hier kunt u een nieuw BBP aanmaken. De andere manier is om naar de cliëntgegevens te gaan, dan naar het tabblad locaties en dan op de 8

10 desbetreffende locatie te klikken. Nu wordt de bedrijfsaart geopend en kunt u klikken op de knop BBP bovenin het scherm. Onderstaand scherm wordt geopend. In dit scherm vindt u verschillende tabbladen. Deze worden verder besproken. 2.3 Algemeen Onder het tabblad algemeen ziet u in het linker vak de cliënt- en bedrijfslocatie gegevens. In het rechter vak ziet u de naam van de ingelogde dierenarts, tevens kunt u hier een datum selecteren door middel van de kalender. 2.4 BBP ( Bedrijfsbehandelplan) U kunt de template bedrijfsspecifiek maken door het te activeren en/of deactiveren van ziektebeelden of producten. LET OP! U kunt nu geen producten meer toevoegen die niet in de template staan vermeld. Om een ziektebeeld geheel op inactief te zetten kunt u het ziektebeeld selecteren door er dubbel op te klikken. U vinkt het product aan door één maal te klikken in het vierkantje voor het product. Klik op icoontje als u de regel wilt (de)activeren. De regel waar het product in staat, wordt nu grijs. 9

11 Wilt u dit product weer activeren dan zet u weer een vinkje in het vierkantje voor het product en dan klikt u op Nu is de regel weer wit. Mocht er nu voor een bedrijfslocatie een visitebrief aangemaakt worden, waar producten op worden voorgeschreven met een URA en UDA status die niet in het BBP voorkomen, zal de volgende melding getoond worden: Dit product komt niet voor op het actieve BBP. 2.5 Tekst Op het tabblad Tekst kan bedrijfsspecifieke tekst worden opgenomen. Hierbij zou men bijvoorbeeld de onderbouwing kunnen weergeven van keuzes van diergeneesmiddelen die op het betreffende bedrijf worden toegepast, als deze bijvoorbeeld geen eerste keuze zijn in het formularium. De tekst is een bedrijfsspecifieke aanvulling op de algemene tekst van de template. 2.6 Afronden van een BBP Nadat alle diergeneesmiddelen voor de bedrijfslocatie zijn geselecteerd, kunt u deze activeren. Daarna krijgt u, net als bij het BGP, de keuzes Weergeven, , Opslaan of Annuleren. 3 Digital Client Signature Support Binnen VIVA 2.0 is het mogelijk om uw bedrijfsbehandelplannen en gezondheidsplannen direct te laten ondertekenen door de veehouder terwijl u op locatie bent. Dit is mogelijk op een Touch scherm en het gebruik van een Stylus ( speciale pen). Het is ook mogelijk om dit op een laptop te doen met een muis. Om dit te kunnen gebruiken dient u eerst de digital client signature support voor u als gebruiker aan te zetten. Het moet dus per gebruiker worden aangezet. Het aanzetten van deze functie doet u bij de gebruikersinstellingen. 10

12 ( zie handleiding Instellingen VIVA 2.0, hoofdtuk -> gebruikersinstellingen) Zodra het veld bij (Digital Client Signature Support ) is aangevinkt voor de gebruiker (dierenarts) krijgt u na het aanmaken van elke bedrijfsbehandelplan, gezondheidsplan en Off label use verklaring een scherm waarin de veehouder kan tekenen. Onder het veld waar de handtekening wordt gezet staat de naam van de veehouder, het UBN nummer en de datum. Indien er iemand anders dan de veehouder tekent dan is het mogelijk om de naam van de veehouder hier meteen aan te passen. De gegevens worden onderaan het behandelplan / gezondheidsplan geprint en als PDF bestand in Viva 2.0 opgeslagen. Vervolgens kan het behandelplan/gezondheidsplan direct per verstuurd worden naar de veehouder. Deze manier van werken scheelt de praktijken een hoop werk. De behandelplannen /gezondheidsplannen hoeven niet meer geprint en opgestuurd te worden. 11

VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan

VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan BBP/BGP VIVA2.0 VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan

VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan BBP/BGP VIVA2.0 VIVA2.0 Bedrijfsbehandelplan / Bedrijfsgezondheidsplan CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

VIVA3.0 V&O. VIVA 3.0 Visite en Order

VIVA3.0 V&O. VIVA 3.0 Visite en Order V&O VIVA3.0 VIVA 3.0 Visite en Order CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave De V&O module... 2 1. Instellingen

Nadere informatie

VIVA2.0 VISITEBRIEF. VIVA2.0 Visitebrief

VIVA2.0 VISITEBRIEF. VIVA2.0 Visitebrief VISITEBRIEF VIVA2.0 VIVA2.0 Visitebrief CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie

Nadere informatie

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda Agenda VIVA2.0 VIVA2.0 Agenda CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Corilus B.V. 1. Agenda 1 Inhoudsopgave 1. Agenda...

Nadere informatie

VIVA2.0. Cliëntenportaal. VIVA2.0 Cliëntenportaal

VIVA2.0. Cliëntenportaal. VIVA2.0 Cliëntenportaal Cliëntenportaal VIVA2.0 VIVA2.0 Cliëntenportaal CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie

Nadere informatie

Algemeen Cliënten Medicijnen/Producten Productenmodule schermen BCC velden Agenda...

Algemeen Cliënten Medicijnen/Producten Productenmodule schermen BCC velden Agenda... Inhoudsopgave Algemeen... 4 1 Cliënten... 4 2 Medicijnen/Producten... 4 3 Productenmodule... 5 4 Emailschermen BCC velden... 6 5 Agenda... 6 6 Instellingen Praktijk voor dierpas... 7 Medisch Dossier...

Nadere informatie

Instellingen VIVA2.0. VIVA2.0 - Instellingen

Instellingen VIVA2.0. VIVA2.0 - Instellingen Instellingen VIVA2.0 VIVA2.0 - Instellingen Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over VIVA 2.0... 3 2. Beginnen met werken in VIVA 2.0... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Instellingen van VIVA 2.0... 4 2.2.1 Praktijk

Nadere informatie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie Balie VIVA2.0 VIVA2.0 Balie CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl 1 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie over VIVA

Nadere informatie

Handleiding Voor Bedrijven

Handleiding Voor Bedrijven Handleiding Voor Bedrijven Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem 3. project 8 - Het aanmaken van een project 3b. project 14 - Biedingen

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

VIVA Online Handleiding VIVA Online Financieel

VIVA Online Handleiding VIVA Online Financieel VIVA Online Handleiding VIVA Online Financieel VIVA VETERINARY Lange Spruit 1a, 7773NE Hardenberg - T 0031 (0)30 6347250 E info@vivaveterinary.nl I ww.vivaveterinary.nl Inhoud 1. Inleiding...- 3-2. Financiën...-

Nadere informatie

1 Algemeen Zoekmethode adressen Optie Optie Bedragen tonen bij correcte contante betaling...

1 Algemeen Zoekmethode adressen Optie Optie Bedragen tonen bij correcte contante betaling... Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Zoekmethode adressen... 3 2.1 Optie 1... 3 2.2 Optie 2... 4 3 Bedragen tonen bij correcte contante betaling... 5 4 VeeOnline... 5 5 BGP aanpassingen... 6 5.1 Wijzigingen... 6 5.2

Nadere informatie

Algemeen Inlogscherm Agenda scherm Product zoeken Zoeken in Dossiers Laboratoriumuitslagen...

Algemeen Inlogscherm Agenda scherm Product zoeken Zoeken in Dossiers Laboratoriumuitslagen... Inhoudsopgave Algemeen... 3 1 Inlogscherm... 3 2 Agenda scherm... 4 3 Product zoeken... 5 4 Zoeken in Dossiers... 6 5 Laboratoriumuitslagen... 6 6 Bijsluitertab... 6 7 Proforma Facturen... 7 8 Tab enter

Nadere informatie

VIVA3.0. Prijsopgaaf. VIVA 3.0 Prijsopgaaf

VIVA3.0. Prijsopgaaf. VIVA 3.0 Prijsopgaaf Prijsopgaaf VIVA3.0 VIVA 3.0 Prijsopgaaf CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

VIVA3.0. Klantenproperties. VIVA 3.0 Klantenproperties

VIVA3.0. Klantenproperties. VIVA 3.0 Klantenproperties Klantenproperties VIVA3.0 VIVA 3.0 Klantenproperties CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave 1. Klantenproperties...

Nadere informatie

VIVA2.0. Systeembeheer. VIVA2.0 Systeembeheer

VIVA2.0. Systeembeheer. VIVA2.0 Systeembeheer Systeembeheer VIVA2.0 VIVA2.0 Systeembeheer CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie

Nadere informatie

VIVA2.0. Medisch dossier. VIVA2.0 Medisch Dossier

VIVA2.0. Medisch dossier. VIVA2.0 Medisch Dossier Medisch dossier VIVA2.0 VIVA2.0 Medisch Dossier CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE DOSSIER (CODEX)

HANDLEIDING ONLINE DOSSIER (CODEX) HANDLEIDING ONLINE DOSSIER (CODEX) 2019 Van Brug Software Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronica of

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Viva 3 Online Handleiding Etiketten en labelprinters

Viva 3 Online Handleiding Etiketten en labelprinters Viva 3 Online Handleiding Etiketten en labelprinters CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoud Inhoud...1 1 Labelprinters...2

Nadere informatie

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11 Handleiding Recruitmentsysteem ZorgSelect Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus 2016 1/11 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Organisatievoorkeuren... 3 2.1 Locaties... 3 2.2 Vacature en cv-voorkeuren...

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Viva 3 Online Handleiding Berichten

Viva 3 Online Handleiding Berichten Viva 3 Online Handleiding Berichten CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Berichten tabblad...

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE DOSSIER (CODEX)

HANDLEIDING ONLINE DOSSIER (CODEX) HANDLEIDING ONLINE DOSSIER (CODEX) 2019 Van Brug Software Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronica of

Nadere informatie

Factuur Lay-out / Factuur Template

Factuur Lay-out / Factuur Template Factuur Lay-out / Factuur Template In i-reserve is het mogelijk facturen te verzenden. De facturen worden als pdf bijlage per e-mail naar de klant verzonden. In deze tutorial wordt beschreven hoe u een

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Meetinstrumenten Inhoudsopgave:

Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Openen van de meetinstrumenten 2 Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt /cliënt 4 Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen 6 Inlezen meetresultaten 10 Bekijken

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding Dossier Instellingen Inhoudsopgave Inleiding Dossier instellingen Dossier Meetinstrumenten Meetinstrumenten importeren Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten Richtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Opzetten en beheren Mini-Webshop

Opzetten en beheren Mini-Webshop Opzetten en beheren Mini-Webshop DC AutomatiseringsGroep De Chamotte 36 4191 GT Geldermalsen Helpdesk: Alle werkdagen van 8.30 t/m 21.00 Zaterdags storingsdienst van 9.00 t/m 17.00 Tel.: 0345-545080 Fax:

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Correspondentie Deze module omvat: 1. Rapportages 2. Brieven 3. Zorgmail

Correspondentie Deze module omvat: 1. Rapportages 2. Brieven 3. Zorgmail Correspondentie Deze module omvat: 1. Rapportages 2. Brieven 3. Zorgmail Inhoudsopgave: Openen van de correspondentie 2 Algemene uitleg over het scherm correspondentie 3 Een geadresseerde selecteren voor

Nadere informatie

1 Corilus Logo HELP Vestiging wisselen Instellen profielfoto Foto verkleinen indien deze te groot is:...

1 Corilus Logo HELP Vestiging wisselen Instellen profielfoto Foto verkleinen indien deze te groot is:... Inhoudsopgave 1 Corilus Logo... 4 2 HELP... 4 3 Vestiging wisselen... 4 4 Instellen profielfoto... 5 4.1 Foto verkleinen indien deze te groot is:... 6 5 Wachtwoorden... 7 6 Context termen... 9 7 Voor gedefinieerde

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Versie 1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Yoron Dot Net Stap voor stap Handleiding YORON DOT NET BEHEER V1.X Stap voor stap handleiding YORON Het Wielsem 10 s-hertogenbosch Inhoudsopgave Opstarten Yoron DotNet

Nadere informatie

Bedrijfsgezondheidsplan Varken November 2015

Bedrijfsgezondheidsplan Varken November 2015 Bedrijfsgezondheidsplan Varken November 2015 Stap 1: Klantenlijst Klik in uw homescherm op zoek om uw klantenlijst op te vragen. Selecteer eventueel eerst een diersoort. Vanuit de klantenlijst kunt u onder

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Handleiding De Sociale Monitor

Handleiding De Sociale Monitor Handleiding De Sociale Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor 2 Bestaande rapportages 7 Een nieuw rapportage aanmaken 9 Het menu 10 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor

Nadere informatie

Digitale dossiers. Inhoudsopgave:

Digitale dossiers. Inhoudsopgave: Digitale dossiers Inhoudsopgave: Inleiding Openen van een dossier De werking van de dossiers Toelichting van de knoppen in het hoofdmenu Invoeren van gegevens Selecteren van hulpmiddelen en zorgverleners

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Handleiding. SaldoMaster

Handleiding. SaldoMaster Handleiding SaldoMaster Inhoudsopgave 1. Saldomaster... 4 1.1 Gegevens uitwisselen... 5 1.1.1 Als u Agis Total Farm System heeft... 5 1.2 Synchroniseren... 7 1.3 Invoeren... 8 1.3.1 Periodegegevens...

Nadere informatie

HANDLEIDING E- RUGBY COMPETITIE MODULE. LANDELIJKE INDELER SCHEIDSRECHTERS Versie

HANDLEIDING E- RUGBY COMPETITIE MODULE. LANDELIJKE INDELER SCHEIDSRECHTERS Versie HANDLEIDING E- RUGBY COMPETITIE MODULE LANDELIJKE INDELER SCHEIDSRECHTERS Versie 2017 10 12 Inhoudsopgave INLOGGEN... 2 SCHEIDSRECHTERS TOEVOEGEN AAN DE SCHEIDSRECHTERSLIJST... 2 Toevoegen aan de hand

Nadere informatie

Chronische Pijn Protocol Dossier (CPP)

Chronische Pijn Protocol Dossier (CPP) Chronische Pijn Protocol Dossier (CPP) Het kiezen van dit type dossier doet u in de verwijzing. U maakt daar een nieuwe verwijzing aan en u kiest Chronisch Pijn Protocol bij Dossier type. U kunt vervolgens

Nadere informatie

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11 Handleiding Recruitmentsysteem ZorgSelect Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus 2018 1/11 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Organisatievoorkeuren... 3 2.1 Locaties... 3 2.2 Vacature en cv-voorkeuren...

Nadere informatie

VIVA2.0. Opstarten. VIVA2.0 Opstart instructie

VIVA2.0. Opstarten. VIVA2.0 Opstart instructie Opstarten VIVA2.0 VIVA2.0 Opstart instructie CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Voorwoord Beste Viva gebruiker,

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Viva 3 Online Handleiding Viva 3 Online op de Smartphone

Viva 3 Online Handleiding Viva 3 Online op de Smartphone Viva 3 Online Handleiding Viva 3 Online op de Smartphone CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoud 1 Viva 3 Online

Nadere informatie

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor Formulieren In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor de Functioneel beheerder. Ter verduidelijking zijn op relevante onderdelen eveneens schermvoorbeelden

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie)

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Ga naar de volgende url in uw browser Ga naar: http://mediamanager.wegener.nl/ (bij voorkeur met: Google Chrome, Firefox of Internet Explorer

Nadere informatie

Domeinen inrichten. Rechten. Nieuw domein aanmaken

Domeinen inrichten. Rechten. Nieuw domein aanmaken Domeinen inrichten Inhoud: U kunt een onderzoek uitzetten door één of meer domeinen te selecteren. U kunt ook een onderzoekstemplate maken dat bestaat uit een aantal domeinen. U stelt een domein samen

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

#Stap 1 Uw account activeren en inloggen

#Stap 1 Uw account activeren en inloggen Inhoud #Stap 1 Uw account activeren en inloggen... 2 #Stap 2 Een test dossier aanmaken... 3 #Stap 3 Uw overzichtspagina... 3 #Stap 4 Het Dashboard... 4 #Optie 1 Bekijken... 4 #Optie 2 Wijzigen... 5 #Optie

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie

VIVA3.0. Opname. VIVA 3.0 Opname

VIVA3.0. Opname. VIVA 3.0 Opname Opname VIVA3.0 VIVA 3.0 Opname CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie over VIVA

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding PDF Generator

Handleiding PDF Generator Handleiding PDF Generator In de onderstaande afbeelding ziet u drie cirkels met de cijfers 1 t/m 3. 1) Wanneer u nog geen bedrijfslogo heeft geupload kunt u hier uw bedrijfslogo kiezen vanaf de computer.

Nadere informatie

Handleiding JOIN NOW

Handleiding JOIN NOW Handleiding JOIN NOW Inleiding JOIN NOW is het hulpprogramma waarmee rechtstreeks bestanden vanuit de Microsoft Office applicaties kunnen worden opgeslagen in JOIN het document management systeem dat we

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding Trainer 1.

Handleiding Trainer 1. Handleiding Trainer 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Trainer rol... 7 Team status...

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Op het voorblad vult u de gevraagde gegevens in. Vervolgens kunt u op het tweede tabblad de resultaten invoeren.

Op het voorblad vult u de gevraagde gegevens in. Vervolgens kunt u op het tweede tabblad de resultaten invoeren. 1. Uitslagen van proevendagen doorgeven aan de KNHS en diploma s aanvragen De sportaanbieder kan alle uitslagen van proeven doorgeven aan de KNHS. De KNHS leest deze informatie in, zodat uw ruiters hun

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding Weken met een Chromebook

Handleiding Weken met een Chromebook Handleiding Weken met een Chromebook Inhoud 1. Inloggen op een Chromebook... 3 2. Muis of Touchpad... 4 3. Opdrachten vanuit de ELO... 5 4. Office 365... 6 4.1 OneDrive... 6 4.2 Email... 8 4.3 Word...

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie