Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014"

Transcriptie

1 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014

2 Inhoud Inleiding Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket en een leerroute... 4 Notitiecategorieën... 5 Het verlengen van een bestaand leerlijnenpakket Stappenplan voor leerkrachten... 7 Observatiegegevens noteren in notities... 7 De beginsituatie instellen... 9 Het invullen van de observatielijsten Het maken van sublesgroepplanen/werkplannen Het printen van overzichten Naslagwerk tijdens gebruik Richtlijnen en schoolspecifieke afspraken Bijlage 1 Het instellen van de juiste leerroute Handleiding KIJK! in ParnasSys 2

3 Inleiding In de module leerlijnen in ParnasSys is het mogelijk de ontwikkelingslijnen van KIJK! over te nemen. De leerlijnen (ontwikkelingslijnen) van KIJK! kunnen pas in uw school overgenomen worden als: 1. u hiervoor het orderformulier van ParnasSys ondertekend en opgestuurd hebt en 2. u de handleiding aangeschaft hebt voor het gebruik van KIJK! in de school. Dit kan via In deze handleiding willen we een praktische handreiking geven voor het instellen en het gebruik van KIJK! in ParnasSys. Voor uitgebreide informatie met betrekking tot de module leerlijnen verwijzen wij u naar de handleidingen Leerlijnen voor de leerkracht en Beheer leerlijnen (te vinden op het supportportaal van ParnasSys https://supportportaal.parnassys.net/supportportaal). In hoofdstuk 1 van deze handleiding wordt uitgelegd welke stappen genomen moeten worden om KIJK! in te stellen in ParnasSys. Deze uitleg is bedoeld voor de persoon in uw school die in ParnasSys de rol van applicatiebeheerder of intern begeleider heeft. In hoofdstuk 2 volgt een uitleg voor de leerkracht: het instellen van de beginsituatie, het plannen van mijlpalen en dergelijke. In hoofdstuk 3 vindt u een korte samenvatting met daarin de belangrijkste dingen die u tijdens het gebruik van KIJK! regelmatig tegen zult komen. In KIJK! worden andere begrippen gehanteerd dan in ParnasSys. Hieronder vindt u een overzicht welke ParnasSys-begrippen horen bij welke KIJK!-begrippen. Begrip ParnasSys Begrip KIJK! Leerdoel/doel Mijlpaal Leerlijn Ontwikkelingslijn Leergebied Ontwikkelingsgebied Handleiding KIJK! in ParnasSys 3

4 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder Het pakket van KIJK! wordt in uw school klaargezet. U hoeft niets te doen om dit pakket over te nemen naar uw eigen school De KIJK! observatielijsten De methode KIJK! biedt verschillende observatielijsten aan. Deze zijn als papieren versie opgenomen in de handleiding en als pdf-bestand zijn ze te downloaden van de website van Bazalt.. Er zijn twee mogelijkheden om de observatielijsten digitaal in te vullen in ParnasSys, namelijk via de optie observatielijsten en via de optie methodetoetsen. Het invullen via de optie observatielijsten is gebruiksvriendelijker. Er zijn mooie overzichten bij ontwikkeld. Het is alleen nog niet mogelijk om de uitkomsten van deze observatielijsten op de groepskaart te tonen. Dat kan op dit moment alleen als u de observatielijsten invult via methodetoetsen. Hierdoor heeft u op de groepskaart één overzicht van de cruciale leerlinggegevens. Het instellen vraagt éénmalig meerdere handelingen van de beheerder en het invullen vraagt alertheid van de leerkracht. Voor de optie observatielijsten hoeft u niets in te stellen. De observatielijsten van KIJK! staan standaard in ParnasSys, als u een abonnement hebt op KIJK! in ParnasSys. Voor de optie methodetoetsen moet u eenmalig de methodetoetsen importeren. Voor het importeren van de observatielijsten als methodetoets, verwijzen wij u naar de handleiding KIJK! observatielijsten in ParnasSys. Deze handleiding vindt u op de volgende websites: Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket en een leerroute Per leerling dient u aan te geven dat de leerling met het leerlijnenpakket KIJK!1-2 gaat werken en welke leerroute de leerling volgt. Dit doet u als volgt. Tabblad Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen U komt in het onderstaande scherm. Klik op nieuw leerlijnenpakket toevoegen. Handleiding KIJK! in ParnasSys 4

5 Vink het leerlijnenpakket Leerlijnenpakket KIJK!1-2 aan en klik op geselecteerde leerlijnenpakket toevoegen. U komt vervolgens op het onderstaande scherm: Vervolgens dient u een aantal instellingen op te geven: 1. Vink alle leergebieden (ontwikkelingsgebieden) aan van dit leerlijnenpakket voor deze leerling (gebruik daarvoor het vinkje voor Alle leergebieden instellen op ; Alleen in uitzonderingssituaties zult u niet alle leergebieden (ontwikkelingsgebieden) voor deze leerling willen koppelen. 2. Kies welke leerroute voor deze leerling van toepassing is. Voor de maand kiest u altijd de maand waarin de leerling jarig is. Voor de het instellen van de juiste leerroute kijkt u in Bijlage 1 Het instellen van de juiste leerroute. 3. Bekijk of de begin- en einddatum van het leerlijnenpakket correct zijn, en of de ingangsdatum van de leergebieden (ontwikkelingsgebieden) en de leerroutes kloppen. U koppelt het leerlijnenpakket voor een schooljaar. Standaard geeft ParnasSys de beginen einddatum van het huidige schooljaar weer. De ingangsdatum van de leergebieden staat ook standaard op de begindatum van het betreffende schooljaar. Indien nodig kunt u dit handmatig aanpassen; 4. Klik op opslaan onder in uw scherm om de instellingen vast te leggen. Notitiecategorieën Voor het noteren van bijvoorbeeld dagelijkse observaties is het raadzaam om specifieke notitiecategorieën aan te maken. We adviseren om vier verschillende notitiecategorieën te maken, voor de vier clusters lijnen: 1. KIJK! observatie motoriek en tekenontwikkeling 2. KIJK! observatie rekenen 3. KIJK! observatie sociaal emotioneel 4. KIJK! observatie taal Dit doet u als volgt: Tabblad Beheer > Notitiecategorieën leerling Handleiding KIJK! in ParnasSys 5

6 1. Klik op categorie toevoegen ; 2. U voert een naam en een afkorting voor de betreffende notitiecategorie in; 3. U kunt aangegeven of u de notitie wilt publiceren in het ouderportal (indien van toepassing); 4. Kies bij standaard tonen op de groepskaart : ja ; 5. Optioneel kunt een standaardinhoud aan de notitie toevoegen. Dit vergemakkelijkt het invoeren van gegevens voor de leerkracht; U kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderstaand format. 6. Klik vervolgens op opslaan. Het verlengen van een bestaand leerlijnenpakket Ieder jaar moet het leerlijnenpakket en de leerroute die voor een leerling ingesteld zijn, verlengd worden. Dit doet u als volgt: Tabblad Leerling > selecteer een leerling > Begeleiding > Leerlijnen. 1. Klik onderin het scherm op bestaand leerlijnenpakket verlengen ; 2. Vink het betreffende leerlijnenpakket aan (in dit geval Leerlijnenpakket KIJK 1-2 ) en klik op geselecteerd leerlijnenpakket verlengen ; 3. Geef de juiste begin- en einddatum op. Standaard staan deze ingesteld op de begin- en einddatum van het nieuwe schooljaar; 4. Wanneer een leerling voor de tweede keer leerjaar 1 of leerjaar 2 gaat volgen, moet u de leerroute wijzigen. Voor het instellen van de juiste leerroute kijkt u in Bijlage 1 Het instellen van de juiste leerroute. Standaard staan de instellingen van de leergebieden (ontwikkelingsgebieden) en de leerroutes zoals zij het afgelopen jaar waren ingesteld (zie boven). 5. Klik vervolgens op opslaan. Handleiding KIJK! in ParnasSys 6

7 2. Stappenplan voor leerkrachten Observatiegegevens noteren in notities Voortdurend observeert u als leerkracht hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Het is aan te bevelen om regelmatig uw observatiegegevens te noteren. Wanneer u gaat registreren (bijvoorbeeld twee keer per jaar) op de ontwikkelingslijnen, kunt u die observatiegegevens als naslagwerk of geheugensteun gebruiken. Het is het meest praktisch om aan het begin van een (half) jaar voor iedere leerling vier nieuwe notities aan te maken, die zichtbaar zijn op de groepskaart. Wanneer u een aantekening wilt maken, klikt u op de groepskaart op de betreffende notitie, en voegt u de informatie toe. Hierbij werkt u verder in de al bestaande notitie. 1. Ga naar de groepskaart 2. Klik op nieuwe individuele notities opstellen (stap 1) 3. Zet voor alle leerlingen van de groep een vinkje 4. Klik op nieuwe individuele notities opstellen (stap 2) 5. Typ een naam voor de notitie in. Bijvoorbeeld e half jaar 6. Selecteer de notitiecategorie 7. Opslaan en terug naar overzicht 8. Doe dit nog drie keer voor de andere drie notitiecategorieën Handleiding KIJK! in ParnasSys 7

8 Wanneer je een notitie wilt aanvullen: 1. Klik op de betreffende notitie 2. Klik op de regel van de notitie 3. Klik op de bewerk knop 4. Typ de notitie 5. Opslaan en terug naar overzicht Handleiding KIJK! in ParnasSys 8

9 (wil je weer naar de groepskaart: klik op dat tabblad) Wanneer je notities wilt opvragen, om op te slaan of te printen: Overzichten > leerlingvolgsysteem > notities > notities per leerling >selecteer de leerlingen en de notitiecategorieën > overzicht De beginsituatie instellen Om goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw leerlingen, moet u eerst de beginsituatie invoeren. Dit kan bij Leerlijnenpakket KIJK!1-2 op twee manieren: Via het planscherm op groepsniveau Via de individuele leerling De beginsituatie instellen via het planscherm op groepsniveau Om de beginsituatie van uw groep in te stellen via het planscherm, neemt u de volgende stappen: Tabblad Groep > selecteer groep > Begeleiding > Leerlijnen U komt op het planscherm waar u de leerlijnen kunt plannen. Vink aan Leerlijnenpakket KIJK!1-2 en vink de leergebieden (ontwikkelingsgebieden) aan die u wilt plannen. Vervolgens klikt u op geselecteerde leergebieden plannen. Handleiding KIJK! in ParnasSys 9

10 U komt in het onderstaande planscherm. Hier kunt u de mijlpalen afvinken of een sublesgroep samenstellen. Bovenin het scherm kunt u middels een filter aangeven wat u getoond wilt hebben. Wanneer u bij start- en einddl -19 tot 10 instelt, ziet u de hele ontwikkelingslijn. Als u de filters bovenin het scherm hebt ingesteld klikt u rechts naast de filters op zoeken. Als u mijlpalen wilt afvinken, klikt u onderin het scherm op doelen afvinken. Handleiding KIJK! in ParnasSys 10

11 U kunt nu de mijlpalen afvinken die uw leerlingen beheersen. Klik op opslaan wanneer u de beheerste mijlpalen hebt afgevinkt. De beginsituatie van uw groep is nu ingesteld. In het planscherm ziet u verschillende kleuren: Groen : deze mijlpalen worden beheerst; Oranje : deze mijlpaal is de leerling nu aan toe gezien zijn kalenderleeftijd, of zou al beheerst moeten worden. Blauw : als u mijlpalen hebt ingepland, worden deze blauw op het planscherm; Geel : deze mijlpalen beschrijven ontwikkelingsfasen die hoger liggen dan de kalenderleeftijd is. De beginsituatie instellen via de individuele leerling Deze manier kan handig zijn als u al op een eerder moment heeft bepaald per ontwikkelingslijn tot en met welke mijlpaal een leerling beschikt over de genoemde kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld doordat u werkte met KIJK!webbased, of doordat u op papier de lijnen invulde). Om de beginsituatie van uw leerling via de individuele leerling in te stellen, neemt u de volgende stappen: Tabblad Groep > selecteer de groep > selecteer de (eerste) leerling > Begeleiding > Leerlijnen U komt in het onderstaande scherm. Selecteer het leerlijnenpakket Leerlijnenpakket KIJK1-2 en klik op scoren. Kies onderaan het scherm op de knop beheersingsniveau afvinken Vink per cluster lijnen (leergebieden) af welke mijlpalen worden beheerst en klik op opslaan. Wanneer u het per lijn wilt doen, klikt u op de pijltjes voor het leergebied. N.B. 4a betekent 4;0-4;6 jaar, 4b betekent 4;6-5;0 jaar enz. Handleiding KIJK! in ParnasSys 11

12 Wilt u op deze manier bij alle leerlingen van een groep de beginsituatie instellen? klik dan op opslaan > terug > klik rechts bovenaan op het pijltje naar rechts. U zit dan meteen op het juiste scherm bij de volgende leerling. (klik op beheersingsniveau afvinken enz.). Het is ook mogelijk op leerlingniveau per mijlpaal af te vinken. Omdat we die manier niet adviseren, wordt daar niets over vermeld in deze handleiding. De werkwijze staat wel beschreven in de uitgebreide leerkrachthandleiding van de module leerlijnen. Het invullen van de observatielijsten Via observatielijsten De KIJK! observatielijsten invullen via de optie observatielijsten in ParnasSys. Invullen van de observatielijsten U kunt de obsevatielijsten vinden onder Groep > selecteer groep > Begeleiding > Observatielijsten > invoeren nieuwe observatielijst. Klik de juiste vragenlijst aan en kies voor per leerling. U kunt nu de vragenlijst invullen. o Vult u de lijst niet voor alle leerlingen in? Met de knop volgende kunt u de leerlingen zoeken waarvoor u de observatielijst wilt invullen. Bij de overige leerlingen vult u niets in. Bent u klaar met invullen? Klik op opslaan om naar het overzicht te gaan, of op volgende om de lijst voor de volgende leerling van de klas in te vullen. Handleiding KIJK! in ParnasSys 12

13 Wijzigen of verder gaan met het invullen U kunt achteraf de ingevulde gegevens nog wijzigen, of verder gaan met het invullen van de observatielijst. Ga naar Groep > selecteer groep > Begeleiding > Observatielijsten > selecteer de juiste vragenlijst waarin u wilt wijzigen of waarmee u verder wilt gaan. U komt nu op het groepsoverzicht. Klik op het potloodje achter de leerling waar u iets voor wilt wijzigen of invullen. U kunt verder gaan met invullen. U kunt de observatielijsten ook printen. Hoe u dit kunt doen, leest u in hoofdstuk 2, printen van overzichten. Het maken van sublesgroepplanen/werkplannen Na het afvinken van de beginsituatie heeft u uw klas in beeld en wilt u nadenken over de doelen die u wilt aanbieden. U kunt doelen plannen voor uw hele groep en voor een aantal leerlingen. Dit doet u beide door het maken van een sublesgroep, waarin u zelf aangeeft welke leerlingen u aan welke mijlpalen wilt laten werken. ParnasSys genereert van de mijlpalen en de leerlingen die u aanvinkt een sublesgroepplan, waar automatisch de tussendoelen in vermeld staan, als bron. U hoeft alleen de aanpak en eventuele bronnen nog te beschrijven. Het maken van een sublesgroep De volgende stappen moet u doen om een sublesgroep te maken: Tabblad Groep > selecteer groep > Begeleiding > Leerlijnen 1. Selecteer het leerlijnenpakket en de leergebieden (ontwikkelingsgebieden) die u wilt plannen; 2. Klik vervolgens op geselecteerde leergebieden plannen ; 3. U komt op het gekleurde planscherm van uw groep; 4. Middels de zoekfilters bovenaan het planscherm geeft u aan wat u wilt zien. U kunt hier bijvoorbeeld een start- en einddl aangeven en/of op één of meerdere leerlijnen (ontwikkelingslijnen) filteren; 5. Klik onderaan het scherm op sublesgroep samenstellen (stap 1) ; Voor de getoonde mijlpalen en boven de leerlingnamen verschijnen vinkvakjes; 6. U vinkt de mijlpalen en de leerlingen aan die u in één werkplan wilt plannen. Vervolgens klikt u onderin het scherm op sublesgroep samenstellen (stap 2) ; Handleiding KIJK! in ParnasSys 13

14 7. U wordt gevraagd een naam te geven aan de sublesgroep. Wij adviseren u om de naam van de sublesgroep te beginnen met de naam van uw stamgroep en vervolgens de naam van de periode, gevolgd door het vak/onderwerp waar u aan werkt. Bijv. Groep 1 - periode 1- Rekenen ; 8. U kiest nu: a. Of opslaan en terug naar het planscherm : de ingeplande mijlpalen zijn nu blauw geworden; b. Of Opslaan en naar sublesgroep : u komt op de overzichtspagina van de sublesgroep, waar u o.a. leerlingen en mijlpalen kunt toevoegen en de aanpak van uw groepswerkplan kunt beschrijven. Het beschrijven van de aanpak van uw sublesgroepplan: U heeft uw sublesgroep samengesteld en wilt in uw werkplan de aanpak beschrijven. Dit doet u als volgt: Tabblad Groep > sublesgroep > Begeleiding > Leerdoelen 1. Open het veld aanpak middels het potloodje rechts in het scherm ; 2. U kunt hier de aanpak van de hele groep beschrijven en eventuele opmerkingen voor individuele leerlingen noteren; 3. Klik op opslaan wanneer u de aanpak hebt beschreven. Het beschrijven van de evaluatie van uw sublesgroepplan: Aan het einde van de periode wilt u het werken met uw werkplan evalueren. Dit doet u als volgt: Tabblad groep > sublesgroep > begeleiding > leerdoelen 1. Onderin dit scherm klikt u op doelen afvinken. U kunt de behaalde mijlpalen (in ParnasSys: doelen) afvinken en optioneel een score toevoegen. 2. Als u een evaluatie wilt beschrijven opent u het veld aanpak middels het potloodje rechts in het scherm. U beschrijft hier onder de aanpak de evaluatie voor de hele groep en eventueel voor de individuele leerlingen uit uw sublesgroep. Klik vervolgens op opslaan. Het printen van overzichten Voor het printen van de verschillende overzichten met betrekking tot de leerlijnen gaat u naar: Tabblad overzichten > leerlingvolgsysteem > leerlijnen U kunt onderstaande overzichten opvragen om te printen: 1. Leerlijnenpakket: Hiermee kunt u het hele leerlijnenpakket op doelniveau opvragen, inclusief de ingestelde streefplanning; 2. Streefplan leerling: Hiermee kunt u het leerlijnenpakket op doelniveau opvragen voor één of meerdere leerlingen. De voortgang van de betreffende leerlingen wordt op doelniveau (per mijlpaal) weergegeven; 3. Leerlijnenprofiel leerling: Hiermee kunt u de voortgang van één leerling op de verschillende leerlijnen opvragen. U ziet gelijk in beeld of de leerling voor of achter loopt ten opzichte van zijn kalenderleeftijd. Bij het opvragen van dit overzicht kunt u ook meerdere leerlingen tegelijk (of meerdere groepen tegelijk) selecteren. 4. Werkplannen leerling: Hiermee kunt u de werkplannen voor één of meerdere leerlingen op leerlingniveau opvragen. Naast de aanpak die u voor de hele groep beschreven heeft, worden ook de individuele opmerkingen (inclusief evaluatie, als u die heeft toegevoegd) die u bij de betreffende leerling hebt gemaakt, getoond; Handleiding KIJK! in ParnasSys 14

15 5. Leerlijnenprofiel groep: Hiermee kunt u de voortgang van uw hele groep op één of meerdere leerlijnen (ontwikkelingslijnen) opvragen. Met dit overzicht hebt u een vergelijking van het niveau van de verschillende leerlingen binnen uw groep; 6. Werkplannen groep: Hiermee kunt u de groepswerkplannen van de verschillende sublesgroepen opvragen. Naast de aanpak die u voor de hele groep beschreven heeft, worden ook de individuele opmerkingen die u voor leerlingen gemaakt hebt, getoond. Voor het printen van observatielijsten gaat u naar Overzichten > leerlingvolgysteem > begeleiding > KIJK observatielijst groep of KIJK observatielijst leerling. Handleiding KIJK! in ParnasSys 15

16 3. Naslagwerk tijdens gebruik U wilt voor een leerling: 1. Beginsituatie aangeven OF 2. (Een opmerking invullen tijdens het) evalueren 3. Een nieuw/ander leergebied (ontwikkelingsgebied) toevoegen OF 4. De leerroute wijzigen Tabblad leerling > selecteer leerling > begeleiding > leerlijnen U komt in het onderstaande scherm. 1 en 2 3 en 4 U wilt voor een groep: 1. De vorderingen bekijken (werkelijke planning t.o.v. streefplanning) OF 2. Een planning maken (per groepje) OF 3. Mijlpalen evalueren Tabblad groep > selecteer groep > begeleiding > leerlijnen > leerlijnen KIJK!1-2 U wilt voor een sublesgroep: 1. Inhoud sublesgroepplan bekijken 2. (Alsnog) aanpak aangeven 3. Bronnen bekijken of toevoegen 4. Evalueren/scoren 5. Sublesgroep deactiveren (na evaluatie/afronden planperiode) 6. Leerling toevoegen of verwijderen uit sublesgroep Tabblad groep > selecteer sublesgroep (> begeleiding > leerdoelen) U wilt overzichten printen: Tabblad overzichten > leerlingvolgsysteem > leerlijnen Handleiding KIJK! in ParnasSys 16

17 4. Richtlijnen en schoolspecifieke afspraken Denken over Afspraken Het clusteren van leerlingen gebeurt: op basis van gezamenlijke leerdoelen (homogene sublesgroepjes) op basis van verschillende leerdoelen (heterogene subgroepjes) Het plan van aanpak beschrijft: de thema- uitwerking de aanpak voor de hele groep/sublesgroep opmerkingen voor individuele leerlingen groepsplan uitwerken in een weekplan Invullen van leerlijnen gebeurt:... x per jaar na een thema na een plan van aanpak (groep en/of sublesgroep) Het schrijven van een evaluatie gebeurt: na een thema tijdens een plan van aanpak als het gaat om een sublesgroepje (inspectie eis) na een activiteit. Handleiding KIJK! in ParnasSys 17

18 Bijlage 1 Het instellen van de juiste leerroute KIJK! werkt met ontwikkelingsleeftijden, die niet gebaseerd zijn op het leerjaar maar op de leeftijd. ParnasSys werkt met DL s, die gebaseerd zijn op het leerjaar waarin de leerling zit. Dit verschil tussen het werken met ontwikkelingsleeftijden en DL s komt ook naar voren bij het instroommoment. Volgens KIJK! mag je dan een half jaar werken aan de mijlpaal bij ontwikkelingsleeftijd 4;0-4;5. DL s beginnen echter altijd aan het begin van het schooljaar te tellen. Stroomt een leerling halverwege het jaar in omdat hij dan vier wordt, dan wordt er geen rekening gehouden met het feit dat hij het eerste half jaar geen onderwijs heeft gehad. Om aan te sluiten bij KIJK!, moet u de leerling instellen in de juiste leerroute, en voor de juiste maand kiezen. Wanneer u welke leerroute kiest, leest u in onderstaand schema. Voor de maand kiest u altijd de maand waarin de leerling jarig is. BELANGRIJK: een leerling volgt ook twee keer leerjaar 1 wanneer deze vóór augustus 4 jaar wordt en in augustus nog in leerjaar 1 zit. De leerling volgt dus ook voor de tweede keer leerjaar 1 wanneer deze bijvoorbeeld in juli 4 wordt en daarna in augustus voor het eerst naar school gaat! Schoolloopbaan Bijbehorende leerroute 1 Leerroute 1: Basis (maand) 1 > 1 Leerroute 2: Basis (maand) (2) 1 > 2 Leerroute 1: Basis (maand) 1 > 1 > 2 Leerroute 2: Basis (maand) (2) 1 > 2 > 2 Leerroute 2: Basis (maand) (2) 1 > 1 > 2 > 2 Leerroute 3: Basis (maand) (3) Casus 1: Joke wordt 29 juni 4 jaar. Na de zomervakantie gaat zij naar school. Ze is dus vóór augustus 4 geworden, en in augustus gaat ze naar leerjaar 1. Zij krijgt dan de leerroute Basis (juni) (2). Aan het einde van het jaar stroomt ze door naar leerjaar 2, haar leerroute blijft dan Basis (juni) (2). Aan het einde van leerjaar 2 wordt besloten dat Joke nog een jaar leerjaar 2 volgt. Joke krijgt dan leerroute Basis (juni) (3). Casus 2: Kees wordt 28 september 4 jaar. Hij krijgt dan leerroute Basis (sept). Na de zomervakantie gaat Kees naar leerjaar 2. Zijn leerroute blijft dan leerroute Basis (sept). Opmerkingen De planning van de mijlpalen is zo ingesteld, dat aan het begin van de maand waarin de leerling jarig is, de volgende mijlpaal kleurt. Als Joke 29 juni 5 jaar wordt, kleurt de mijlpaal 5;0-5;6 vanaf 1 juni. Aan de mijlpaal 4;6-5;0 mag Joke tot 31 mei werken. ParnasSys neemt de maanden juni/juli en augustus/september als één maand. Als Kees 28 september 5 jaar wordt, kleurt de mijlpaal 5;0-5;6 vanaf 1 augustus. Het half jaar waarin Kees mag werken aan deze mijlpaal begint wel pas te tellen vanaf 1 september. Aan de mijlpaal 4;6-5;0 mag Kees in dit geval wel werken tot 30 september. Dit geldt ook voor leerlingen die in februari of april jarig zijn, omdat hun halfjaarlijkse mijlpaal in respectievelijk juli of september valt. Handleiding KIJK! in ParnasSys 18

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Leerlingdossier Dyslexie

Leerlingdossier Dyslexie Leerlingdossier Dyslexie Het programma Leerlingdossier Dyslexie is een hulpmiddel bij het opstellen van het Leerlingdossier Dyslexie. Met het Leerlingdossier Dyslexie onderbouwt de school het vermoeden

Nadere informatie

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Team Doelen stellen Tussen scholen bestaan grote verschillen. Daarom zitten er ook grote verschillen in de doelen die scholen nastreven. Een gemiddelde vaardigheidsscore

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Handleiding ATOSI voor TP

Handleiding ATOSI voor TP Handleiding ATOSI voor TP Snel en up-to-date offreren met Atosi Voor u ligt de handleiding van Atosi, dé offertesoftware voor online premies berekenen en offertes aanvragen. Atosi is gebruiksvriendelijke,

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos

Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos aansluit bij de praktijk in je klas-lokaal. In dit artikel maken we die verbinding. Geen groepsplannen omdat het moet, maar omdat het werkelijk bijdraagt

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Handige toepassingen in Outlook

Handige toepassingen in Outlook Handige toepassingen in Outlook www.hetbeterewerken.nl info@hetbeterewerken.nl t: 0343444255 of M: 0655707201 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming. hetbeterewerken

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven,leerroutes, uitstroomniveaus en... enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie