Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014"

Transcriptie

1 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014

2 Inhoud Inleiding Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket en een leerroute... 4 Notitiecategorieën... 5 Het verlengen van een bestaand leerlijnenpakket Stappenplan voor leerkrachten... 7 Observatiegegevens noteren in notities... 7 De beginsituatie instellen... 9 Het invullen van de observatielijsten Het maken van sublesgroepplanen/werkplannen Het printen van overzichten Naslagwerk tijdens gebruik Richtlijnen en schoolspecifieke afspraken Bijlage 1 Het instellen van de juiste leerroute Handleiding KIJK! in ParnasSys 2

3 Inleiding In de module leerlijnen in ParnasSys is het mogelijk de ontwikkelingslijnen van KIJK! over te nemen. De leerlijnen (ontwikkelingslijnen) van KIJK! kunnen pas in uw school overgenomen worden als: 1. u hiervoor het orderformulier van ParnasSys ondertekend en opgestuurd hebt en 2. u de handleiding aangeschaft hebt voor het gebruik van KIJK! in de school. Dit kan via In deze handleiding willen we een praktische handreiking geven voor het instellen en het gebruik van KIJK! in ParnasSys. Voor uitgebreide informatie met betrekking tot de module leerlijnen verwijzen wij u naar de handleidingen Leerlijnen voor de leerkracht en Beheer leerlijnen (te vinden op het supportportaal van ParnasSys In hoofdstuk 1 van deze handleiding wordt uitgelegd welke stappen genomen moeten worden om KIJK! in te stellen in ParnasSys. Deze uitleg is bedoeld voor de persoon in uw school die in ParnasSys de rol van applicatiebeheerder of intern begeleider heeft. In hoofdstuk 2 volgt een uitleg voor de leerkracht: het instellen van de beginsituatie, het plannen van mijlpalen en dergelijke. In hoofdstuk 3 vindt u een korte samenvatting met daarin de belangrijkste dingen die u tijdens het gebruik van KIJK! regelmatig tegen zult komen. In KIJK! worden andere begrippen gehanteerd dan in ParnasSys. Hieronder vindt u een overzicht welke ParnasSys-begrippen horen bij welke KIJK!-begrippen. Begrip ParnasSys Begrip KIJK! Leerdoel/doel Mijlpaal Leerlijn Ontwikkelingslijn Leergebied Ontwikkelingsgebied Handleiding KIJK! in ParnasSys 3

4 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder Het pakket van KIJK! wordt in uw school klaargezet. U hoeft niets te doen om dit pakket over te nemen naar uw eigen school De KIJK! observatielijsten De methode KIJK! biedt verschillende observatielijsten aan. Deze zijn als papieren versie opgenomen in de handleiding en als pdf-bestand zijn ze te downloaden van de website van Bazalt.. Er zijn twee mogelijkheden om de observatielijsten digitaal in te vullen in ParnasSys, namelijk via de optie observatielijsten en via de optie methodetoetsen. Het invullen via de optie observatielijsten is gebruiksvriendelijker. Er zijn mooie overzichten bij ontwikkeld. Het is alleen nog niet mogelijk om de uitkomsten van deze observatielijsten op de groepskaart te tonen. Dat kan op dit moment alleen als u de observatielijsten invult via methodetoetsen. Hierdoor heeft u op de groepskaart één overzicht van de cruciale leerlinggegevens. Het instellen vraagt éénmalig meerdere handelingen van de beheerder en het invullen vraagt alertheid van de leerkracht. Voor de optie observatielijsten hoeft u niets in te stellen. De observatielijsten van KIJK! staan standaard in ParnasSys, als u een abonnement hebt op KIJK! in ParnasSys. Voor de optie methodetoetsen moet u eenmalig de methodetoetsen importeren. Voor het importeren van de observatielijsten als methodetoets, verwijzen wij u naar de handleiding KIJK! observatielijsten in ParnasSys. Deze handleiding vindt u op de volgende websites: Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket en een leerroute Per leerling dient u aan te geven dat de leerling met het leerlijnenpakket KIJK!1-2 gaat werken en welke leerroute de leerling volgt. Dit doet u als volgt. Tabblad Leerling > selecteer leerling > Begeleiding > Leerlijnen U komt in het onderstaande scherm. Klik op nieuw leerlijnenpakket toevoegen. Handleiding KIJK! in ParnasSys 4

5 Vink het leerlijnenpakket Leerlijnenpakket KIJK!1-2 aan en klik op geselecteerde leerlijnenpakket toevoegen. U komt vervolgens op het onderstaande scherm: Vervolgens dient u een aantal instellingen op te geven: 1. Vink alle leergebieden (ontwikkelingsgebieden) aan van dit leerlijnenpakket voor deze leerling (gebruik daarvoor het vinkje voor Alle leergebieden instellen op ; Alleen in uitzonderingssituaties zult u niet alle leergebieden (ontwikkelingsgebieden) voor deze leerling willen koppelen. 2. Kies welke leerroute voor deze leerling van toepassing is. Voor de maand kiest u altijd de maand waarin de leerling jarig is. Voor de het instellen van de juiste leerroute kijkt u in Bijlage 1 Het instellen van de juiste leerroute. 3. Bekijk of de begin- en einddatum van het leerlijnenpakket correct zijn, en of de ingangsdatum van de leergebieden (ontwikkelingsgebieden) en de leerroutes kloppen. U koppelt het leerlijnenpakket voor een schooljaar. Standaard geeft ParnasSys de beginen einddatum van het huidige schooljaar weer. De ingangsdatum van de leergebieden staat ook standaard op de begindatum van het betreffende schooljaar. Indien nodig kunt u dit handmatig aanpassen; 4. Klik op opslaan onder in uw scherm om de instellingen vast te leggen. Notitiecategorieën Voor het noteren van bijvoorbeeld dagelijkse observaties is het raadzaam om specifieke notitiecategorieën aan te maken. We adviseren om vier verschillende notitiecategorieën te maken, voor de vier clusters lijnen: 1. KIJK! observatie motoriek en tekenontwikkeling 2. KIJK! observatie rekenen 3. KIJK! observatie sociaal emotioneel 4. KIJK! observatie taal Dit doet u als volgt: Tabblad Beheer > Notitiecategorieën leerling Handleiding KIJK! in ParnasSys 5

6 1. Klik op categorie toevoegen ; 2. U voert een naam en een afkorting voor de betreffende notitiecategorie in; 3. U kunt aangegeven of u de notitie wilt publiceren in het ouderportal (indien van toepassing); 4. Kies bij standaard tonen op de groepskaart : ja ; 5. Optioneel kunt een standaardinhoud aan de notitie toevoegen. Dit vergemakkelijkt het invoeren van gegevens voor de leerkracht; U kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderstaand format. 6. Klik vervolgens op opslaan. Het verlengen van een bestaand leerlijnenpakket Ieder jaar moet het leerlijnenpakket en de leerroute die voor een leerling ingesteld zijn, verlengd worden. Dit doet u als volgt: Tabblad Leerling > selecteer een leerling > Begeleiding > Leerlijnen. 1. Klik onderin het scherm op bestaand leerlijnenpakket verlengen ; 2. Vink het betreffende leerlijnenpakket aan (in dit geval Leerlijnenpakket KIJK 1-2 ) en klik op geselecteerd leerlijnenpakket verlengen ; 3. Geef de juiste begin- en einddatum op. Standaard staan deze ingesteld op de begin- en einddatum van het nieuwe schooljaar; 4. Wanneer een leerling voor de tweede keer leerjaar 1 of leerjaar 2 gaat volgen, moet u de leerroute wijzigen. Voor het instellen van de juiste leerroute kijkt u in Bijlage 1 Het instellen van de juiste leerroute. Standaard staan de instellingen van de leergebieden (ontwikkelingsgebieden) en de leerroutes zoals zij het afgelopen jaar waren ingesteld (zie boven). 5. Klik vervolgens op opslaan. Handleiding KIJK! in ParnasSys 6

7 2. Stappenplan voor leerkrachten Observatiegegevens noteren in notities Voortdurend observeert u als leerkracht hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Het is aan te bevelen om regelmatig uw observatiegegevens te noteren. Wanneer u gaat registreren (bijvoorbeeld twee keer per jaar) op de ontwikkelingslijnen, kunt u die observatiegegevens als naslagwerk of geheugensteun gebruiken. Het is het meest praktisch om aan het begin van een (half) jaar voor iedere leerling vier nieuwe notities aan te maken, die zichtbaar zijn op de groepskaart. Wanneer u een aantekening wilt maken, klikt u op de groepskaart op de betreffende notitie, en voegt u de informatie toe. Hierbij werkt u verder in de al bestaande notitie. 1. Ga naar de groepskaart 2. Klik op nieuwe individuele notities opstellen (stap 1) 3. Zet voor alle leerlingen van de groep een vinkje 4. Klik op nieuwe individuele notities opstellen (stap 2) 5. Typ een naam voor de notitie in. Bijvoorbeeld e half jaar 6. Selecteer de notitiecategorie 7. Opslaan en terug naar overzicht 8. Doe dit nog drie keer voor de andere drie notitiecategorieën Handleiding KIJK! in ParnasSys 7

8 Wanneer je een notitie wilt aanvullen: 1. Klik op de betreffende notitie 2. Klik op de regel van de notitie 3. Klik op de bewerk knop 4. Typ de notitie 5. Opslaan en terug naar overzicht Handleiding KIJK! in ParnasSys 8

9 (wil je weer naar de groepskaart: klik op dat tabblad) Wanneer je notities wilt opvragen, om op te slaan of te printen: Overzichten > leerlingvolgsysteem > notities > notities per leerling >selecteer de leerlingen en de notitiecategorieën > overzicht De beginsituatie instellen Om goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw leerlingen, moet u eerst de beginsituatie invoeren. Dit kan bij Leerlijnenpakket KIJK!1-2 op twee manieren: Via het planscherm op groepsniveau Via de individuele leerling De beginsituatie instellen via het planscherm op groepsniveau Om de beginsituatie van uw groep in te stellen via het planscherm, neemt u de volgende stappen: Tabblad Groep > selecteer groep > Begeleiding > Leerlijnen U komt op het planscherm waar u de leerlijnen kunt plannen. Vink aan Leerlijnenpakket KIJK!1-2 en vink de leergebieden (ontwikkelingsgebieden) aan die u wilt plannen. Vervolgens klikt u op geselecteerde leergebieden plannen. Handleiding KIJK! in ParnasSys 9

10 U komt in het onderstaande planscherm. Hier kunt u de mijlpalen afvinken of een sublesgroep samenstellen. Bovenin het scherm kunt u middels een filter aangeven wat u getoond wilt hebben. Wanneer u bij start- en einddl -19 tot 10 instelt, ziet u de hele ontwikkelingslijn. Als u de filters bovenin het scherm hebt ingesteld klikt u rechts naast de filters op zoeken. Als u mijlpalen wilt afvinken, klikt u onderin het scherm op doelen afvinken. Handleiding KIJK! in ParnasSys 10

11 U kunt nu de mijlpalen afvinken die uw leerlingen beheersen. Klik op opslaan wanneer u de beheerste mijlpalen hebt afgevinkt. De beginsituatie van uw groep is nu ingesteld. In het planscherm ziet u verschillende kleuren: Groen : deze mijlpalen worden beheerst; Oranje : deze mijlpaal is de leerling nu aan toe gezien zijn kalenderleeftijd, of zou al beheerst moeten worden. Blauw : als u mijlpalen hebt ingepland, worden deze blauw op het planscherm; Geel : deze mijlpalen beschrijven ontwikkelingsfasen die hoger liggen dan de kalenderleeftijd is. De beginsituatie instellen via de individuele leerling Deze manier kan handig zijn als u al op een eerder moment heeft bepaald per ontwikkelingslijn tot en met welke mijlpaal een leerling beschikt over de genoemde kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld doordat u werkte met KIJK!webbased, of doordat u op papier de lijnen invulde). Om de beginsituatie van uw leerling via de individuele leerling in te stellen, neemt u de volgende stappen: Tabblad Groep > selecteer de groep > selecteer de (eerste) leerling > Begeleiding > Leerlijnen U komt in het onderstaande scherm. Selecteer het leerlijnenpakket Leerlijnenpakket KIJK1-2 en klik op scoren. Kies onderaan het scherm op de knop beheersingsniveau afvinken Vink per cluster lijnen (leergebieden) af welke mijlpalen worden beheerst en klik op opslaan. Wanneer u het per lijn wilt doen, klikt u op de pijltjes voor het leergebied. N.B. 4a betekent 4;0-4;6 jaar, 4b betekent 4;6-5;0 jaar enz. Handleiding KIJK! in ParnasSys 11

12 Wilt u op deze manier bij alle leerlingen van een groep de beginsituatie instellen? klik dan op opslaan > terug > klik rechts bovenaan op het pijltje naar rechts. U zit dan meteen op het juiste scherm bij de volgende leerling. (klik op beheersingsniveau afvinken enz.). Het is ook mogelijk op leerlingniveau per mijlpaal af te vinken. Omdat we die manier niet adviseren, wordt daar niets over vermeld in deze handleiding. De werkwijze staat wel beschreven in de uitgebreide leerkrachthandleiding van de module leerlijnen. Het invullen van de observatielijsten Via observatielijsten De KIJK! observatielijsten invullen via de optie observatielijsten in ParnasSys. Invullen van de observatielijsten U kunt de obsevatielijsten vinden onder Groep > selecteer groep > Begeleiding > Observatielijsten > invoeren nieuwe observatielijst. Klik de juiste vragenlijst aan en kies voor per leerling. U kunt nu de vragenlijst invullen. o Vult u de lijst niet voor alle leerlingen in? Met de knop volgende kunt u de leerlingen zoeken waarvoor u de observatielijst wilt invullen. Bij de overige leerlingen vult u niets in. Bent u klaar met invullen? Klik op opslaan om naar het overzicht te gaan, of op volgende om de lijst voor de volgende leerling van de klas in te vullen. Handleiding KIJK! in ParnasSys 12

13 Wijzigen of verder gaan met het invullen U kunt achteraf de ingevulde gegevens nog wijzigen, of verder gaan met het invullen van de observatielijst. Ga naar Groep > selecteer groep > Begeleiding > Observatielijsten > selecteer de juiste vragenlijst waarin u wilt wijzigen of waarmee u verder wilt gaan. U komt nu op het groepsoverzicht. Klik op het potloodje achter de leerling waar u iets voor wilt wijzigen of invullen. U kunt verder gaan met invullen. U kunt de observatielijsten ook printen. Hoe u dit kunt doen, leest u in hoofdstuk 2, printen van overzichten. Het maken van sublesgroepplanen/werkplannen Na het afvinken van de beginsituatie heeft u uw klas in beeld en wilt u nadenken over de doelen die u wilt aanbieden. U kunt doelen plannen voor uw hele groep en voor een aantal leerlingen. Dit doet u beide door het maken van een sublesgroep, waarin u zelf aangeeft welke leerlingen u aan welke mijlpalen wilt laten werken. ParnasSys genereert van de mijlpalen en de leerlingen die u aanvinkt een sublesgroepplan, waar automatisch de tussendoelen in vermeld staan, als bron. U hoeft alleen de aanpak en eventuele bronnen nog te beschrijven. Het maken van een sublesgroep De volgende stappen moet u doen om een sublesgroep te maken: Tabblad Groep > selecteer groep > Begeleiding > Leerlijnen 1. Selecteer het leerlijnenpakket en de leergebieden (ontwikkelingsgebieden) die u wilt plannen; 2. Klik vervolgens op geselecteerde leergebieden plannen ; 3. U komt op het gekleurde planscherm van uw groep; 4. Middels de zoekfilters bovenaan het planscherm geeft u aan wat u wilt zien. U kunt hier bijvoorbeeld een start- en einddl aangeven en/of op één of meerdere leerlijnen (ontwikkelingslijnen) filteren; 5. Klik onderaan het scherm op sublesgroep samenstellen (stap 1) ; Voor de getoonde mijlpalen en boven de leerlingnamen verschijnen vinkvakjes; 6. U vinkt de mijlpalen en de leerlingen aan die u in één werkplan wilt plannen. Vervolgens klikt u onderin het scherm op sublesgroep samenstellen (stap 2) ; Handleiding KIJK! in ParnasSys 13

14 7. U wordt gevraagd een naam te geven aan de sublesgroep. Wij adviseren u om de naam van de sublesgroep te beginnen met de naam van uw stamgroep en vervolgens de naam van de periode, gevolgd door het vak/onderwerp waar u aan werkt. Bijv. Groep 1 - periode 1- Rekenen ; 8. U kiest nu: a. Of opslaan en terug naar het planscherm : de ingeplande mijlpalen zijn nu blauw geworden; b. Of Opslaan en naar sublesgroep : u komt op de overzichtspagina van de sublesgroep, waar u o.a. leerlingen en mijlpalen kunt toevoegen en de aanpak van uw groepswerkplan kunt beschrijven. Het beschrijven van de aanpak van uw sublesgroepplan: U heeft uw sublesgroep samengesteld en wilt in uw werkplan de aanpak beschrijven. Dit doet u als volgt: Tabblad Groep > sublesgroep > Begeleiding > Leerdoelen 1. Open het veld aanpak middels het potloodje rechts in het scherm ; 2. U kunt hier de aanpak van de hele groep beschrijven en eventuele opmerkingen voor individuele leerlingen noteren; 3. Klik op opslaan wanneer u de aanpak hebt beschreven. Het beschrijven van de evaluatie van uw sublesgroepplan: Aan het einde van de periode wilt u het werken met uw werkplan evalueren. Dit doet u als volgt: Tabblad groep > sublesgroep > begeleiding > leerdoelen 1. Onderin dit scherm klikt u op doelen afvinken. U kunt de behaalde mijlpalen (in ParnasSys: doelen) afvinken en optioneel een score toevoegen. 2. Als u een evaluatie wilt beschrijven opent u het veld aanpak middels het potloodje rechts in het scherm. U beschrijft hier onder de aanpak de evaluatie voor de hele groep en eventueel voor de individuele leerlingen uit uw sublesgroep. Klik vervolgens op opslaan. Het printen van overzichten Voor het printen van de verschillende overzichten met betrekking tot de leerlijnen gaat u naar: Tabblad overzichten > leerlingvolgsysteem > leerlijnen U kunt onderstaande overzichten opvragen om te printen: 1. Leerlijnenpakket: Hiermee kunt u het hele leerlijnenpakket op doelniveau opvragen, inclusief de ingestelde streefplanning; 2. Streefplan leerling: Hiermee kunt u het leerlijnenpakket op doelniveau opvragen voor één of meerdere leerlingen. De voortgang van de betreffende leerlingen wordt op doelniveau (per mijlpaal) weergegeven; 3. Leerlijnenprofiel leerling: Hiermee kunt u de voortgang van één leerling op de verschillende leerlijnen opvragen. U ziet gelijk in beeld of de leerling voor of achter loopt ten opzichte van zijn kalenderleeftijd. Bij het opvragen van dit overzicht kunt u ook meerdere leerlingen tegelijk (of meerdere groepen tegelijk) selecteren. 4. Werkplannen leerling: Hiermee kunt u de werkplannen voor één of meerdere leerlingen op leerlingniveau opvragen. Naast de aanpak die u voor de hele groep beschreven heeft, worden ook de individuele opmerkingen (inclusief evaluatie, als u die heeft toegevoegd) die u bij de betreffende leerling hebt gemaakt, getoond; Handleiding KIJK! in ParnasSys 14

15 5. Leerlijnenprofiel groep: Hiermee kunt u de voortgang van uw hele groep op één of meerdere leerlijnen (ontwikkelingslijnen) opvragen. Met dit overzicht hebt u een vergelijking van het niveau van de verschillende leerlingen binnen uw groep; 6. Werkplannen groep: Hiermee kunt u de groepswerkplannen van de verschillende sublesgroepen opvragen. Naast de aanpak die u voor de hele groep beschreven heeft, worden ook de individuele opmerkingen die u voor leerlingen gemaakt hebt, getoond. Voor het printen van observatielijsten gaat u naar Overzichten > leerlingvolgysteem > begeleiding > KIJK observatielijst groep of KIJK observatielijst leerling. Handleiding KIJK! in ParnasSys 15

16 3. Naslagwerk tijdens gebruik U wilt voor een leerling: 1. Beginsituatie aangeven OF 2. (Een opmerking invullen tijdens het) evalueren 3. Een nieuw/ander leergebied (ontwikkelingsgebied) toevoegen OF 4. De leerroute wijzigen Tabblad leerling > selecteer leerling > begeleiding > leerlijnen U komt in het onderstaande scherm. 1 en 2 3 en 4 U wilt voor een groep: 1. De vorderingen bekijken (werkelijke planning t.o.v. streefplanning) OF 2. Een planning maken (per groepje) OF 3. Mijlpalen evalueren Tabblad groep > selecteer groep > begeleiding > leerlijnen > leerlijnen KIJK!1-2 U wilt voor een sublesgroep: 1. Inhoud sublesgroepplan bekijken 2. (Alsnog) aanpak aangeven 3. Bronnen bekijken of toevoegen 4. Evalueren/scoren 5. Sublesgroep deactiveren (na evaluatie/afronden planperiode) 6. Leerling toevoegen of verwijderen uit sublesgroep Tabblad groep > selecteer sublesgroep (> begeleiding > leerdoelen) U wilt overzichten printen: Tabblad overzichten > leerlingvolgsysteem > leerlijnen Handleiding KIJK! in ParnasSys 16

17 4. Richtlijnen en schoolspecifieke afspraken Denken over Afspraken Het clusteren van leerlingen gebeurt: op basis van gezamenlijke leerdoelen (homogene sublesgroepjes) op basis van verschillende leerdoelen (heterogene subgroepjes) Het plan van aanpak beschrijft: de thema- uitwerking de aanpak voor de hele groep/sublesgroep opmerkingen voor individuele leerlingen groepsplan uitwerken in een weekplan Invullen van leerlijnen gebeurt:... x per jaar na een thema na een plan van aanpak (groep en/of sublesgroep) Het schrijven van een evaluatie gebeurt: na een thema tijdens een plan van aanpak als het gaat om een sublesgroepje (inspectie eis) na een activiteit. Handleiding KIJK! in ParnasSys 17

18 Bijlage 1 Het instellen van de juiste leerroute KIJK! werkt met ontwikkelingsleeftijden, die niet gebaseerd zijn op het leerjaar maar op de leeftijd. ParnasSys werkt met DL s, die gebaseerd zijn op het leerjaar waarin de leerling zit. Dit verschil tussen het werken met ontwikkelingsleeftijden en DL s komt ook naar voren bij het instroommoment. Volgens KIJK! mag je dan een half jaar werken aan de mijlpaal bij ontwikkelingsleeftijd 4;0-4;5. DL s beginnen echter altijd aan het begin van het schooljaar te tellen. Stroomt een leerling halverwege het jaar in omdat hij dan vier wordt, dan wordt er geen rekening gehouden met het feit dat hij het eerste half jaar geen onderwijs heeft gehad. Om aan te sluiten bij KIJK!, moet u de leerling instellen in de juiste leerroute, en voor de juiste maand kiezen. Wanneer u welke leerroute kiest, leest u in onderstaand schema. Voor de maand kiest u altijd de maand waarin de leerling jarig is. BELANGRIJK: een leerling volgt ook twee keer leerjaar 1 wanneer deze vóór augustus 4 jaar wordt en in augustus nog in leerjaar 1 zit. De leerling volgt dus ook voor de tweede keer leerjaar 1 wanneer deze bijvoorbeeld in juli 4 wordt en daarna in augustus voor het eerst naar school gaat! Schoolloopbaan Bijbehorende leerroute 1 Leerroute 1: Basis (maand) 1 > 1 Leerroute 2: Basis (maand) (2) 1 > 2 Leerroute 1: Basis (maand) 1 > 1 > 2 Leerroute 2: Basis (maand) (2) 1 > 2 > 2 Leerroute 2: Basis (maand) (2) 1 > 1 > 2 > 2 Leerroute 3: Basis (maand) (3) Casus 1: Joke wordt 29 juni 4 jaar. Na de zomervakantie gaat zij naar school. Ze is dus vóór augustus 4 geworden, en in augustus gaat ze naar leerjaar 1. Zij krijgt dan de leerroute Basis (juni) (2). Aan het einde van het jaar stroomt ze door naar leerjaar 2, haar leerroute blijft dan Basis (juni) (2). Aan het einde van leerjaar 2 wordt besloten dat Joke nog een jaar leerjaar 2 volgt. Joke krijgt dan leerroute Basis (juni) (3). Casus 2: Kees wordt 28 september 4 jaar. Hij krijgt dan leerroute Basis (sept). Na de zomervakantie gaat Kees naar leerjaar 2. Zijn leerroute blijft dan leerroute Basis (sept). Opmerkingen De planning van de mijlpalen is zo ingesteld, dat aan het begin van de maand waarin de leerling jarig is, de volgende mijlpaal kleurt. Als Joke 29 juni 5 jaar wordt, kleurt de mijlpaal 5;0-5;6 vanaf 1 juni. Aan de mijlpaal 4;6-5;0 mag Joke tot 31 mei werken. ParnasSys neemt de maanden juni/juli en augustus/september als één maand. Als Kees 28 september 5 jaar wordt, kleurt de mijlpaal 5;0-5;6 vanaf 1 augustus. Het half jaar waarin Kees mag werken aan deze mijlpaal begint wel pas te tellen vanaf 1 september. Aan de mijlpaal 4;6-5;0 mag Kees in dit geval wel werken tot 30 september. Dit geldt ook voor leerlingen die in februari of april jarig zijn, omdat hun halfjaarlijkse mijlpaal in respectievelijk juli of september valt. Handleiding KIJK! in ParnasSys 18

Handleiding Leerlijnen jonge kind in ParnasSys. Versie Februari 2014

Handleiding Leerlijnen jonge kind in ParnasSys. Versie Februari 2014 Handleiding Leerlijnen jonge kind in ParnasSys Versie Februari 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Instellen van Leerlijnen jonge kind in ParnasSys door de beheerder 4 Het overnemen van het pakket Leerlijnen jonge

Nadere informatie

Handleiding. Leerlijnen jonge kind. in ParnasSys

Handleiding. Leerlijnen jonge kind. in ParnasSys Handleiding Leerlijnen jonge kind in ParnasSys Versie Maart 2016 Inhoud Inleiding 3 1. Instellen van Leerlijnen jonge kind in ParnasSys door de beheerder 4 Het overnemen van het pakket Leerlijnen jonge

Nadere informatie

Handleiding. Leerlijnen peuters. in ParnasSys

Handleiding. Leerlijnen peuters. in ParnasSys Handleiding Leerlijnen peuters in ParnasSys Versie Maart 2016 Inhoud Inleiding 3 1. Invoeren van peuters in ParnasSys Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Instellen van Leerlijnen peuters in ParnasSys

Nadere informatie

Handleiding. Leerlijnen jonge kind. in ParnasSys

Handleiding. Leerlijnen jonge kind. in ParnasSys Handleiding Leerlijnen jonge kind in ParnasSys Versie December 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Instellen van Leerlijnen jonge kind in ParnasSys door de beheerder 4 Het overnemen van het pakket Leerlijnen jonge

Nadere informatie

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Advies: werk in Google Chrome of Firefox. Aan de slag met een groep mijn ParnasSys > selecteer de groep > knop groepskaart Wat wilt u doen?

Nadere informatie

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Advies: werk in Google Chrome of Firefox. Aan de slag met een groep mijn ParnasSys > selecteer de groep > knop groepskaart Wat wilt u doen?

Nadere informatie

Handleiding. Leerlijnen voor de leerkracht

Handleiding. Leerlijnen voor de leerkracht Handleiding Leerlijnen voor de leerkracht December 2014 1. Inhoudsopgave 2. Voordat u begint... 5 De leerkrachtwerkwijze in vogelvlucht... 5 Handelingsgericht werken en de leerlijnenmodule... 6 De leerlijnenmodule

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

KIJK!observatielijsten in ParnasSys

KIJK!observatielijsten in ParnasSys KIJK!observatielijsten in ParnasSys Versie 19-03-2013 Suggesties voor het invoeren van KIJK!observatielijsten in ParnasSys, zodat ze op de groepskaart zichtbaar zijn. Een (xml)bestand met de inhouden van

Nadere informatie

Ons belangrijkste advies: kies wat bij uw school past

Ons belangrijkste advies: kies wat bij uw school past Kiest u voor KIJK! om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen? En staat u nu voor de keuze om daarvoor KIJK! Webbased registratie of KIJK! in ParnasSys te gebruiken? We geven u graag de inzichten

Nadere informatie

Nieuwsbrief leerlijnen

Nieuwsbrief leerlijnen Nieuwsbrief leerlijnen Beste gebruiker van de module leerlijnen, In deze nieuwsbrief vindt u informatie die voor u als gebruiker van de module leerlijnen in ParnasSys interessant is. Zo vindt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding. Beheer Leerlijnen

Handleiding. Beheer Leerlijnen Handleiding Beheer Leerlijnen December 2014 Inhoudsopgave 2. Inleiding Leerlijnen... 5 Uitgangspunten van de leerlijnenmodule... 5 3. Werkwijze beheer... 7 Stap 1: Instellen namen en hoeveelheid leerroutes...

Nadere informatie

Handleiding. Beheer Leerlijnen

Handleiding. Beheer Leerlijnen Handleiding Beheer Leerlijnen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding Leerlijnen... 5 Uitgangspunten van de leerlijnenmodule... 5 3. Werkwijze beheer... 7 Stap 1: Instellen namen en hoeveelheid

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Praktisch aan de slag

Praktisch aan de slag Praktisch aan de slag 1. 2. Inhoudsopgave Inleiding Navigatie en programma onderdelen Starten met Leerwinst door middel van arrangeren Schema arrangeren Op groepsniveau een plan schrijven Op leerlingniveau

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

Handleiding leerlingvolgsysteem

Handleiding leerlingvolgsysteem Handleiding leerlingvolgsysteem Het digikeuzebord waarbinnen een beredeneerd aanbod kinderen geobserveerd worden met een helder portfolio tot gevolg! Inleiding Welkom bij de handleiding voor het werken

Nadere informatie

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Schoolhandleiding Parnassys 2012 Inhoudsopgave Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Toetsen en streefdoelen

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie februari 2014 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik van

Nadere informatie

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING O leerlijnen H a n d e l i n g s g e r i c h t w e r

Nadere informatie

Korte instructie. Opmaak in notities

Korte instructie. Opmaak in notities Korte instructie Opmaak in notities 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Opmaak aan een notitie toevoegen... 3 4. Aandachtspunten bij overzichten... 4 Hoe vraag ik notities per leerling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 Training en Implementatie... 4 2. Starten met de module

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Handleiding. Leerkracht

Handleiding. Leerkracht Handleiding Leerkracht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Inloggen... 4 4. Mijn ParnasSys... 4 Home... 4 Persoonlijke gegevens... 5 Wachtwoord wijzigen... 5 Login-koppelingen... 5

Nadere informatie

ZIEN!leerlingvragenlijst Handleiding

ZIEN!leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!leerlingvragenlijst Handleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 November 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 I. Het klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding. Groepskaart

Handleiding. Groepskaart Handleiding Groepskaart 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Oude en nieuwe groepskaart... 4 Kiezen van de oude of nieuwe groepskaart... 5 4. Inrichting en beschrijving van de groepskaart...

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

Praktisch aan de slag

Praktisch aan de slag Praktisch aan de slag Leerwinst versie 2.0 september 2015 1. 2. Inhoudsopgave Inleiding Navigatie en programma onderdelen Starten met Leerwinst met mijn arrangementen Schema arrangeren Periodeplan Op leerlingniveau

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.20 25 september 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 2 Beheerportal... 7 2.1 Inloggen... 7

Nadere informatie

Leerdoelen- en leerlingregistratie

Leerdoelen- en leerlingregistratie Leerdoelen- en leerlingregistratie Inhoudsopgave Inhoud Leerdoelen- en leerlingregistratie Het hoe en waarom van registreren... Beredeneerd aanbod... Instructie digitale registratie leerdoelen Hoe werkt

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal

Handleiding. Ouderportaal Handleiding Ouderportaal 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Beheer... 5 Instellingen... 6 E-mail ouderportaal / Wijzigingen verzorgers verwerken... 6 Ouderportaal externe link...

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. UWLR-koppeling met ParnasSys

OVM 2.0. Stappenplan. UWLR-koppeling met ParnasSys OVM 2.0 Stappenplan UWLR-koppeling met ParnasSys Algemeen In dit stappenplan wordt uitgelegd in welke stappen u als beheerder uw nieuwe school in kunt richten met behulp van de UWLR-koppeling met ParnasSys.

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Jaarovergang in EDUscope

Jaarovergang in EDUscope Jaarovergang in EDUscope Versie 1.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INLEIDING Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen

Nadere informatie

HANDLEIDING KVS. versie 2.0 dd 15/4/15

HANDLEIDING KVS. versie 2.0 dd 15/4/15 HANDLEIDING KVS versie 2.0 dd 15/4/15 Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 BEHEER KVS... 4 3 HET KVS OPENEN... 4 4 DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN... 5 4.1 INVULLEN OBSERVATIESCHEMA PER THEMA... 5 4.2 INVULLEN

Nadere informatie

Handleiding. Groepskaart

Handleiding. Groepskaart Handleiding Groepskaart 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Oude en nieuwe groepskaart... 3 Kiezen van de oude of nieuwe groepskaart... 4 4. Inrichting en beschrijving van de groepskaart...

Nadere informatie

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

Handleiding. Datums en statussen

Handleiding. Datums en statussen Handleiding Datums en statussen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Datums... 4 Aanmelddatum... 4 Inschrijfdatum... 4 Uitschrijfdatum... 4 4. Statussen... 5 Toekomstig... 5 Aangemeld...

Nadere informatie

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren...

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren... Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3 2. Declaraties... 4 3. Facturen... 5 4. Loonafrekeningen...5 5. Declaratiematrix... 5 6. DeclaratieGoedkeuren... 7 7. DeclaratieStappen...

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Versie: juni 2016 Aandachtspunten - Plan de jaarovergang vroegtijdig in. Je hoeft dus niet te wachten tot de laatste schoolweek. - Het nieuwe schooljaar (en dus de nieuwe

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding SchoolOAS 5 Stappenplannen wijzigdatum: 18-9-2015 Betrokken bij het Onderwijs Inhoudsopgave 1. Absentie 1 1.1 Absentie invoeren 1 1.2 Absentie bewerken of afsluiten 2 1.3 Absentieoverzichten

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Handleiding ParnasSys. Intern Begeleider

Handleiding ParnasSys. Intern Begeleider Handleiding ParnasSys Intern Begeleider Pagina 2 van 27 Inhoud: Vooraf...3 Inloggen...3 Mijn ParnasSys...4 Home...4 Persoonlijke gegevens...4 Wachtwoord wijzigen...4 Tijdregistratie...4 Leerling...5 Leerlingkaart...5

Nadere informatie

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Hulp bij registratie Dat s andere taal. Voor de leraar D A T

Hulp bij registratie Dat s andere taal. Voor de leraar D A T Hulp bij registratie Dat s andere taal Voor de leraar D A T Versie 2011 Inhoud: 1 Algemeen 2 2 Kinderen aan een groep toevoegen 4 3 Kinderen verplaatsen naar een andere groep 5 4 Op een leerlijn aangeven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Snelstartgids Voortgang

Snelstartgids Voortgang Snelstartgids Voortgang Inhoud Voortgang 3 Groepenbeheer 4 Subgroepjes aanmaken 5 Subgroepjes vullen met leerlingen 6 Subgroepjes wijzigen 7 Sessieplanner 8 Oefen- en toetssessies aanmaken 9 Oefeningen

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Stappenplan Voorbereiding voor het werken met ESIS Groepsplannen voor intern begeleiders.

Stappenplan Voorbereiding voor het werken met ESIS Groepsplannen voor intern begeleiders. Stappenplan Voorbereiding voor het werken met ESIS Groepsplannen voor intern begeleiders. Dit stappenplan helpt u om de benodigde voorbereidingen in ESIS uit te voeren om met ESIS Groepsplannen te kunnen

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased

Handleiding KIJK! Webbased Handleiding KIJK! Webbased 1 Copyright Bazalt 2 oktober 2013 Inhoud Welkom... 4 Beheerder... 5 Inloggen en uitloggen... 6 Deel 1: Starten met KIJK!... 8 1.1 Invoeren gegevens vanuit Edex... 8 1.2 Handmatig

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 -

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - MT-Module Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - Gebruikers aanmaken - 4 - Gebruikers wijzigen - 5 - Gebruikers verwijderen - 5 - Tabblad Planbeheer: - 6 - Vakken

Nadere informatie

Handleiding Rol Management

Handleiding Rol Management Handleiding Rol Management Laatst bijgewerkt op 11-1-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Mijn arrangementen 1 3. Leerwinstplan 2 3.1 Leerwinstplan - Groepsoverzicht 2 3.2 Leerwinstplan - Periodeplan

Nadere informatie

Handleiding Verwerking gegevens

Handleiding Verwerking gegevens Handleiding Verwerking gegevens Inhoudsopgave Mijn gegevens... 3 Ritten verwerken... 4 Ritdetails... 5 Ritten publiceren... 7 Rapportages opvragen... 8 Auto toevoegen... 10 Bezoekadressen... 12 Totalen...

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding LVS-bestand

Handleiding LVS-bestand Tabblad Niveaus 1. Leerlingen(groepen) invoeren. 2. Nieuwe leerling toevoegen. 3. Leerlingen verwijderen. 4. Behaalde niveaus invoeren. Tabblad Gemiddelden 1. Waarom dit tabblad? 2. Opmerking toevoegen.

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

Stappenplan. Stappenplannen

Stappenplan. Stappenplannen Stappenplannen Leerwinst versie december 2016 5. Inhoudsopgave 1. Inloggen in Leerwinst 1 2. Arrangeren 2.1 Leerlingen arrangeren in de groep 2 3. Periodeplan 3.1 Format toevoegen 3 3.2 Format bewerken

Nadere informatie

Handleiding OVM Beheerder. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Handleiding OVM Beheerder. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Handleiding OVM Beheerder DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 1.4 Nieuws...

Nadere informatie

Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rapporten www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rapporten 2 Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT Jack Duivenvoorden Kees Wamelink Versie mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen..3 2. Aanmaken leerling.. 3 3. Koppelen digitale groeidocument aan leerling.5 4. Invullen groeidocument..6

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Invullen van de beginsituatie

OVM 2.0. Stappenplan. Invullen van de beginsituatie OVM 2.0 Stappenplan Invullen van de beginsituatie Inhoudsopgave Algemeen... 3 Samenvatting... 4 Beheerder... 5 Stap 1 - Klas voor beginsituatie toevoegen... 5 Gebruiker... 6 Stap 1 Ga naar het scherm Ontwikkelingslijnen...

Nadere informatie

Handleiding Resultatenmonitor Lijn 3. Versie 1.2

Handleiding Resultatenmonitor Lijn 3. Versie 1.2 Handleiding Resultatenmonitor Lijn 3 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Resultatenmonitor starten 4 2.1. De Resultatenmonitor starten 4 3 Toetsresultaten invoeren en bekijken 5 3.1. Naar een toets

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Digitaal proceslogboek handleiding docenten

Digitaal proceslogboek handleiding docenten Digitaal proceslogboek handleiding docenten Welkom bij het digitaal proceslogboek. Het proceslogboek is een onderdeel van de leerlijn informatievaardigheden zoals die sinds het schooljaar 2008/2009 op

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Handleiding Resultatenmonitor Station Zuid. Versie 1.1

Handleiding Resultatenmonitor Station Zuid. Versie 1.1 Handleiding Resultatenmonitor Station Zuid Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Resultatenmonitor starten 4 2.1. De Resultatenmonitor starten 4 3 Toetsresultaten en observaties invoeren en bekijken

Nadere informatie

Handleiding Op Maat Wizard

Handleiding Op Maat Wizard Handleiding Op Maat Wizard Met de Op Maat Wizard kun je zelf vullingen maken voor de verschillende werkvormen (formats) in het Op Maat programma. Op Maat bestaat uit 2 programma s: De Library: dit is de

Nadere informatie

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip Handleiding VO-MBO 2013 Handleiding Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Versiedatum:

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie