Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te"

Transcriptie

1 Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag laatst iuws op volg Vrkrd houdig tchik lr j hl moilijk af Mirjam Vkamp, muzikdoct, pagia 7 Ptr Pikhaar, iuw dirctur Stlad wo Lfbaarhid blijft va oz dol Hoogkrk - Lfbaarhid i d wijk blijft va d dol va woigbouwvrigig, vidt Ptr Pikhaar. Hij is d iuw dirctur va Stlad Wo. All is daar iglijk g gld mr voor. W krijg daardoor mr rgifucti, door oz cotact mt bwors, d zorg d gmt. Pikhaar volgt itrim-dirctur Bas Maass op, di halfjaar waaram a ht vrtrk va Wim Nold. D woigcorporati is i zwaar wr blad, omdat d schuld pr woig t hoog is omdat r g god pla ligt voor d tokomst. Daardoor drigt Stlad wo d garatistllig va ht waarborgfods social woigbouw mis t lop. Als dat gburt, is r dirct fiacil problm, omdat bak da aflopd lig it wil hrfiacir. Maass stld aatal strg maatrgl op. Er kwam uitgavstop va jaar voor all it-oodzaklijk uitgav. E d distvrlig voor d huurdrs is vrsobrd. Ook wrkt Stlad Advrttis Gf voor kakrodrzok Collctwk 1 t/m 6 sptmbr Advrttis Exclusif saitair voor dumpprijz Ook voor uw complt badkamr Atoomwg 6-1 Groig Wk 35 wo aa tokomstpla, om rvoor t zorg dat d huiz ook i d tokomst god vrhuurbaar blijv. Vog daarbij d problm i d Suikrbuurt, waar bwors al zo ti jaar vcht voor ht oploss va vocht- schimmlproblm, j kut stll dat Ptr Pikhaar it bpaald i gsprid bdj trchtkomt. Sturig gv aa vradrig, rvoor zorg dat r vrbidig gmaakt word, dat vid ik luk, zgt Pikhaar. Er is wiig vrtrouw i Stlad wo. Bwors zij it srius gom. Ook d politik kijkt mt argusog aar Stlad wo. Daar mot vradrig i kom. Er is vl gïvstrd i iuwbouw t wiig i bstaa- 13 sptmbr Op Dag Dorpshuis Hoogkrk - Zatrdag 13 sptmbr uur, Grot zaal Vstrschool (bov), Zuidrwg 70. Er is prstati va all cursuss va dit ajaar i ht Dorpshuis. Nadr iformati volgt og i d va 2 9 sptmbr. Trouw op bijzodr locati? Ptr Pikhaar. Foto: Wia va dr Hov d bouw. Dat zi j trug i d Suikrbuurt. D orgaisati blk it i staat dit problm aa t LkWk Op dag Vikhuiz Lk - Va zatrdag 30 augustus tot mt zodag 7 sptmbr 2014 is wr d jaarlijks LkWk i ht ctrum va Lk, mt muzik, kidr di optrd, mooi auto s, lkkr t gzllig drakj. Kijk voor ht programma op Ls vrdr op pagia 11 Vikhuiz - Zatrdag 6 sptmbr is d jaarlijks Op Dag va Vikhuiz. Op dz dag prstr allrli sociaal-culturl orgaisatis zich. Bzokrs ku dz los bzok of d hl Vikrout lop. Thma is dit jaar Gzod Lfstijl. Zi ook pagia s 7 9 Wstrwauwl Stt! D politi hft ovral or! THERESIA KAPEL Spaar voor haddok i 12 vrschilld klur Dz Wk Excursis Suikr Ui wr va start Pagia 3 Matlzorgr mot grs aagv Pagia 4 Vikhuizrs will sam ikop Pagia 9 Advrttis CDA wil vrbod op gwldsvrhrlijkig Lkkr hoor, gwld. I mij kldr... Tl: pakk. Daar mot w u strp odr ztt. Ls vrdr op pagia 4 TTA2, Hoogkrk d bst tchik bij kiltsl. Rod Groig T Wlkom bij Albrt Hij Hoogkrk Schildrwrk Glasztt Bhagwrkzaamhd Wadafwrkig Tlfoo Zodag op va 12:00-17:00 uur Optiml lag lkkr houdbar drikyoghurt aardbi/framboos przik/abrikoos 2 pakk + gratis haddok 1 ar ú 2, zgl Spa l zg Albrt Hij Hoogkrk - Zuidrwg 27 - Groig Gwoo bij Albrt Hij Hoogkrk Gratis zgl bij bstdig va lk 10,- aa boodschapp.

2 2 Blagrijk tlfooummrs Politi-Bradwr-Ambulac Politi (g spod) Ambulac/bradwr/politi Apothk Apothk Hoogkrk Rddigiuswg 36a Mdiq Apothk Vikhuiz Sirstlaa 428/ Apothk Paddpol Dirrimstraat Huisarts Sprkuur bij all volgs afspraak Mdisch Ctrum Ruskborg Joha Dijkstralaa 3 R.J. Hag A.E. Smith N. Grrits mw. A.R. Boddus D Ploglaa Gzodhidsctrum D Vuurst Goudlaa 289 mw. N. v.d. Hok/ mw. M. Tirtotaroo E.P. Brghuis/D.H. Croo H. Latiga P.M. Mttrich, D Hld Huisartspraktijk Zolaa 26 I. Hij/R. va Til Avod-, acht- wkddist tijds fstdag: Doktrs Dist Groig Tadarts Sprkuur bij all volgs afspraak. Tadartspraktijk D Vrbtrig D Vrbtrig R. Kooistra, Rddigiusw Tadartspraktijk Hoogkrk Jordsstraat J. Baas, Jordstraat Tadarts Wly, Hodip F. d Br, Aquamarijstr Tadartspraktijk Paddpol Komtstraat Zikhuiz UMC Groig, Hazpli 1 Bzokur: uur Martii Zikhuis, Va Switpli 1 Bzokur: uur Thuiszorg Digis/Zorgpost Hoogkrk 24 uur pr dag TSN Thuiszorg Groig 24-uur pr dag Vrslavigszorg Noord Ndrlad Vrslavigsproblmatik Stuput Huislijk Gwld ma-vr 9-17 uur: Advrttis Zodag 31 augustus R.K. Krk Salv. Mariaparochi, Hora Siccamasigl 11:00 uur Woord- commuivirig, pastor Hilda va Schalkwijk. Protstats Krk i Ndrlad Dorkwrd 9.30 uur dhr. M. va Hijig Eumatil 09:30 uur dhr. Prdok, Appigdam Hoogkrk, ELim 09:30 uur mw. J. Baro Stad, D Foti, Eiklaa uur ds. M.P. Baas wo uur iloop-ochtd Grformrd Krk (Vrijg.) Eumatil 09:00 uur ds. T. Dijkma 14:00 uur ds. T. Dijkma Hoogkrk 09:30 uur ds. E.C. Luth, Groig Noord-Wst 14:30 uur ds. A.H. Drist, Groig-Zuid Evaglisch Krk VEG D Rak, Patrswoldswg :00 uur dhr. K. Dijkma; NB: dist i Schipborg, Zgsrwg 2a D Otmotig, gbouw D Parlostr, Parlstraat :00 uur dist Vrij Baptistgm. Groig, Frisstraatwg 221 9:00 11:30 uur Arja Zatigh Gmt va Jzus Christus, Plutolaa 1 sp 20:00 uur Pitr va Rst Zorgctra Platia, Platialaa uur mw. A. Bakkr Radio Evag. radio-uitzdig, idr zodag uur. AM 1602 khz of itrt: Radiowaddz.l. Prstati: pastor Grhard Klaas. D iformatibro voor idr dirlifhbbr Tl: Dirgskudig-Ctrum Op podium Lgkrk Lgkrk - Tijds d Dag va d rgio, zatrdag 5 oktobr, is r i d krk va Lgkrk Op podium. Ms di da will optrd, ku zich opgv via -mail: D orgaisati kijkt of ht optrd past op dz dag, : vol is vol. Moluks-Idisch kok Hoogkrk - D cursus Moluks-Idisch kok gaat wr va start, op maadag 1 sptmbr. D famili va Room bglidt d cursist i d kuk va Ht Dorpshuis Hoogkrk aa d Zuidrwg D cursus Moluks-Idisch kok is ti kr op maadag va 17:30-20:15 uur. D grop bstaat uit maximaal acht prso. Na afloop va d kookls t d dlmrs gzllig sam daara ruim z op. Aamldig via d famili va Room: of of Kost: 100 voor ti kr. Bwg op muzik 65-plussrs Hoogkrk - I d Gabriëlflat ku oudr idr vrijdagmorg va 9:00 tot 10:00 uur odr dskudig lidig dlm aa traiig om hu lichamlijk coditi op pil t houd of t vrbtr. Passd muzik bglidt d ofig tr vrsoplig va d spir. Naast fysik traiig gaat ht ook om d gzllighid va ht gzamlijk bzig zij. Bt u gïtrssrd, kom da s kijk ( vtul glijk mdo) op d Op Dag, vrijdag 5 sptmbr, va 9:00 tot 10:00 uur. Volksdas voor oudr Hoogkrk - Das is voor idr, maar zkr voor d oudr wordd ms activitit bij uitstk om lichamlijk, gstlijk sociaal zo lag moglijk optimaal t blijv fuctior. Ht gaat bij das amlijk it all om d lichamlijk ispaig, ht plzir va ht bwg ht git va d muzik, maar vzo god om ht gropsgbur. Das is amlijk its wat j sam mt éé of mr partrs dot, ht vrbtrt j social cotact. Kortom: ht is gzod, j blijft fit actif, j otmot s imad, j hoort rgs bij ht is gzllig. Als ht bovstaad u aasprkt, kom da s kijk ( mdo) tijds d op ls i d Vstrschool i Hoogkrk, maadagmiddag tot uur. Grachtparad wr bij Ritdip Ritdip - D Groigr Gracht parad start ook dit jaar i Rit dip hav. D parad is zodag 14 sptmbr, tuss 12:30 15:00 uur. D odrmrs va Ritdiphav houd ook wr gzllig brad ri op dz dag. D Grachtparad is odrdl va ht Grachtfstij, va sptmbr. Activititladdr Hoogkrk-ajaar Hoogkrk - D activititladdr va Hoogkrk voor d komd maad is klaar. D laddr is gmaakt door ht Jugdtam va Hoogkrk, bstaad uit Kidrwrk, Jogrwrk Bslim. Kijk voor ht actul aabod op Tijds d schoolvakatis is r aagpast programma. Hb j id of vraag mld dz da bij ht jugdtam. Cotactggvs: Jogrwrkr Sjors Bottma , mjd.l, Buurtsportwrkr Ir Thoma , Brd vakdoct Gik Wijsbk Sportcoach Hstr Hartma , Coördiator Kidrwrk Thrsa Naiga, , Facbook: Jugdtam Hoogkrk. Hirodr grp uit d activitit. Maadag: tur; aaiatlir; circus; gi op ht pli (divrs sport); voorlz door juf Alda. Disdag: Kick Off Party 9 sp tm br 15:15-16:30 uur bij Vstrschool Hoogkrk; Chill i (wklijks) i Jograccommodati va Dorpshuis; Striptkworkshop bij VHJ, Noordrstaat 14; Grizlmaskrs mak bij VHJ; Schmik--klimiddag bij VHJ; tkfilmmiddag bij VHJ. Wosdag: Strik Club (wklijks, bhalv vakatis): kutsl, splltjs tc. 15:00-16:.30 uur bij Kidr- tirctrum d Strik, Pizrwg 168; Pimp D Strik; J ig dagbok mak, GBS Rhoboth; blomboll pott i scoutiggbouw Wstpark, Tarralaa 1; pompo sijd i scoutiggbouw Wstpark; Kidrrommlmarkt i Vstrschool Hoogkrk; Hrfstvakati Kidrbokmarkt i Bibliothk Hoogkrk; Voorlz kutsl i d Strik. tur bij Kracht & Vridschap; judotraiig; lk wosdag sport- splistuif. Dodrdag: Gi op ht pli; voorlz voor klutrs; putrgym; voorlz voor putrs; op bzok bij d dirarts; Hallowparty; Fstlijk lkkrij mak; das; votbal (wklijks); badmito. Vrijdag: Kok bij Buurtrstaurat Gabriël; Hoogkrk S Got Talt (datum volgt). E vrdr: Kidrmiddag voor Hoogkrks jugd, idr wosdag; kidrbokwk, thma Fst! 1 t/m 12 oktobr. Bibliothk Hoogkrk, Ja Esiglaa 29 Wil j mdo aa éé of mrdr Na Schools Activitit? Gf j da uitrlijk dodrdag 4 sptmbr op. Vrmld j voor- achtr aam, gboortdatum, adrs, school, grop, tlfooummr d activitit(). J mag j ook tlfoisch opgv: Mr iformati ovr d activitit (data!) va ht jugdtam op Facbook-pagia: jogrwrk.hoogkrk Of op lik Na Schools Activitit. Cotact Vrhrlijkig gwld Ik vrafschuw wat u zgt, maar ik zal uw rcht om ht t zgg mt mij lv vrddig, citaat dat vaak aa d bkd filosoof Voltair wordt togschrv. Maar ht citaat is va schrijfstr di óvr Voltair schrf. Afgzi daarva, ht is mooi citaat. Oz vrijhid va migsuitig is zo oglooflijk blagrijk. W bsff ht misschi it s mr, omdat ht al zo gwoo is. Maar w drig i t lvr op dz vrijhid, odr ht mom va d vrddigig va oz dmo crati. Er wordt aa gkabbld mt ati-trrorism-wtgvig. E w will it hor waar w ht it m s zij. Als r moslims xtrm uitsprak do ovr oglovig, da mot dat it ku, vid wij. Nit alls mot gzgd ku word. Adr vid dat Wildrs t vr gaat mt zij uitig ovr moslims. Ik ook trouws, vooral omdat hij ooprcht ovrkomt mt vl va zij krto logi. E machtspoliticus, di zgt wat zij kizrs will hor. Maar hij mag ht zgg, dat is dmocrati. Natuurlijk zij r grz di zij it zwart-wit, maar grijs. Discrimiati mag it. Dus als hij zgt dat d islam vrfoilijk idologi is, da mag dat. Als hij laat scadr dat hij midr Marokka i D Haag wil, da gaat hij ovr d grs. Vid ik. Maar om dat t tost, hbb w oafhaklijk rchtrs. Di grijp glukkig all i bij xtrm gvall. W mot ku zgg wat w dk. W mot ati-dmocratisch bwgig (zoals moslims di vid dat strijd tg oglovig goorloofd is) lat zi dat oz dmocrati strk gog is. Hu mig aahor pas aapakk als z di tot uitvor (will) brg. Juist mt ht lat zi va ho di wrkt, vrddig w oz vrijhid. Allrt va dr Hov Advrtti 21,00 15,00 Colofo Vrschijt lk disdag i: Hoog krk, Vik huiz, Buit hof, Dork wrd, D Hld, D Hor, Eu matil, Grav burg, Oostwold, Pizrmad, Pizr wold, Ritdip, Rusk v, Slaprs til, Virvrlat, Zuidhor-D Oostrgast. Oplag: Uitgav Wstrmar Uitgvrij, Zuidrwg 18, 9745 AD Hoogkrk, -mail: wbsit: Rdacti vormgvig Allrt Wia va dr Hov, Aalvr bijdrag voor vrijdag 9 uur. Tl: , bgg: (g.l!). Fotografi Wia va dr Hov, Raoul La Crois. Uitgiftput D is t vrkrijg bij Albrt Hij Poisz i Hoogkrk bij Cigo Etos i Vikhuiz. Ilooptijd katoor Er is rglmatig imad aawzig. U kut bij afwzighid bll mt Advrttis Aalvr voor vrijdag 9:00 uur. Familibricht Tot ma 10:00 uur, -mail: Tl: of Itrt Ht laatst iuws op Admiistrati: Wia va dr Hov, Bzorgig Vrag of klacht: -mail: of bl mt:

3 3 HOOGKERKER KOERIER Pla voor tracé stroomkabl Hoogkrk - D miistrs va Eco o misch Zak (EZ) Ifrastructuur Miliu (IM) hbb iuw voorbridigsbsluit gpublicrd mt ht voorgom tracé va d 380 kv-hoogspaigslij tuss Emshav Virvrlat. Ht voorgom tracé va d iuw vrbidig tuss Emshav Virvrlat (ogvr vrtig kilomtr) volgt grotdls dat va d bstaad 220 kvvrbidig. Na d i gbruikam va d iuw vrbidig (aar vrwachtig i 2018) zull d mast lij va d 220 kv hoogspaigsvrbidig word gsloopt. Voorgom tracé Bij Hoogkrk wijkt ht voorgom tracé af va d bstaad 220Kv-vrbidig; Vaaf D Brillrij tot aa d ht hoogspaigsstatio Virvrlat combirt d iuw vrbidig mt d bstaad 110 kv-vrbidig. Combir houdt i dat d drad va d 110 kv word bijghag i d mast va d iuw 380 kv-vrbidig. D 110 kvvrbidig tuss D Brillrij Virvrlat zal a igbruikam va d iuw vrbidig word afgbrok. Wstlijk dl va ht trajct. Afbldig: Vaaf d Frisstraatwg bij Aduard buigt d iuw vrbidig aar ht oost af, om woig di u tuss d 110 kv- 220 kvvrbidig staa, t otwijk. Niuw bsluit Omdat voorbridigsbsluit éé jaar gldig is, hbb d miistrs iuw bsluit gom, dat pr 20 juli i wrkig trdt. Voorbridigsbsluit i wrkig Ht voorbridigsbsluit gft aa dat ht rijk ipassigspla voor ht gbid va rod ht voorgom tracé voorbridt. Ht bsluit bprkt odr mr bouwactivitit di op grod va gldd bstmmigspla moglijk zoud zij. Tg voorbridigsbsluit is g bzwaar of brop moglijk. Ht voorbridigsbsluit ligt vaaf 19 juli tot mt 19 sptmbr 2014 gdurd d opigstijd tr izag i ht gmthuis i Groig, Grot Markt 1, Groig, T (050) ; Digitaal izi: mshav-virvrlat, via d kop publicatis Ipassigspla D miistrs va EZ IM mak u ipassigspla voor d vrbidig. Ht pla zal ht dfiitiv tracé bvatt d motivati va ht rijk waarom hirvoor is gkoz. Ht pla gaat daarbij i op aspct zoals miliu, lfomgvig kost. Voorafgaad aa ht ipassigspla wordt miliuffctrapportag (MER) opgstld di tglijk mt ht otwrp-ipassigspla tr izag komt t ligg (2015). Ook d otwrpbsluit ( vrguig ) di odig zij voor d ralisati va d hoogspaigsvrbidig, ligg da tr izag. Op dat momt ka idr forml ragr op d otwrpbsluit. Excursi Suikrfabrik Hoogkrk Hoogkrk - Suikr Ui bidt ook i 2014 tijds d bit campag d moglijkhid d fabrik t bzichtig. Bwors va Hoog krk Ruskv, Buithof Gravburg, ht 'VWH-gbid' krijg voorrag. Ook x-mdwrkrs gaa voor. Adr aamldig kom op d rsrvlijst. D xcursi bgit om 19:00 uur. U wordt vrzocht ti miut voor aavag va d xcursi aawzig t zij. Dit jaar zij d vilighidsis og mr aagschrpt. Odraa vidt u d Excursidata d ggvs di w odig hbb. Odrstaad trft u d algm (vilighids)rgls aa voor oz locati. Wij vrzok u dz god t lz uw grop hirva op d hoogt t stll. Ms mt pacmakr ku d fabrik it btrd. Pacmakrs, i rlati tot magt ku voor rstig problm zorg. Voordat d rout va start gaat, krijgt u vilighidshsj hlm uitgrikt. Dz di vrplicht t word gdrag. U volgt rout mt trapp. U loopt soms op roostrs afhaklijk va d wrsomstadighd ka ht hir daar moddrig glad zij. I vrbad hirm wordt ht drag va scho mt gladd zol hakk VERBODEN! D xcursilidr hft d bvogdhid om u i d kati achtr t lat als u hir g ghoor aa hbt ggv. Kidr bd d zsti jaar word it toglat. Ht mak va foto- of vidoopam i d fabrik is it togstaa. Ht is it togstaa mobil tlfoos m t m tijds d rodlidig. Er gldt algm rookvrbod voor all gbouw. All bij d igag va d kati ka grookt word als ht programma d tijd hiri voorzi. Tijds d xcursi dit u zich strikt t houd aa d aawijzig va d xcursilidig. Prso di last hbb va hoogtvrs wordt vrzocht dit vóór aavag va d xcursi aa d xcursilidig m t dl. All bzokrs di gldig idtititsbwijs m t m. Moglijk wordt gvraagd ht bwijs t to bij ht btrd va ht fabrikstrri. War u dz it kut to, da mag u ht trri it btrd. Wij zij it aaspraklijk voor gburtiss di u mocht ovrkom door ht it opvolg va aawijzig ozrzijds of door ovoorzichtighid va uw kat. Prsoauto s hbb togag ht parkrtrri via d Zuidrwg t Hoogkrk. Opgav via d VWH U kut zich opgv, bij voorkur pr -mail: l. Gaar als odrwrp vrmld: Excursi Suikr Ui Via d -mail is sllr afhadlig moglijk is r midr kas op vrgissig da bij hadmatig vrwrkig mt opgavstrookj. War u toch gbruik wilt mak va d opgavstrook i d, kut u di stur aar VWH, Zuidrwg 70-5, 9744 AP Hoogkrk of afgv bij d bali i d Vstrschool. Tlfoisch opgav is it moglijk! War u vorig kr it gplaatst bt, mot u toch zich opiuw aamld. U otvagt bricht war u gplaatst bt. D idlig bgit omstrks 15 sptmbr als d mst aamldig bi zij. War u g bricht otvagt btkt ht dat d xcursis volgbokt zij. Hirva wordt mldig gmaakt i d Hoogkrkr Korir op d wijkwbsit. Excursidata Opgavstrookj Excursi Suikr Ui Virvrlat 2014 (u kut mrdr moglijkhd aagv). Aavag: op all data om 19:00 uur. O Disdag 14 oktobr O Disdag 28 oktobr O Disdag 4 ovmbr O Dodrdag 13 ovmbr O Disdag 25 ovmbr Bodigd ggvs: Naam of cotactprsoo dlmrs Aatal prso Adrs Postcod + wooplaats Tlfooummr Sprkur voor klacht, vrag advis Vstrschool Hoogkrk Zuidrwg 70 Lokt burgrzak (DIA) Idr wrkdag: 8:00-12:00 uur. Juridisch Sprkuur Dorpshuis Hoogkrk. Disdag 17:00-18:00 uur (mt uit loop). Tlfoisch cotact it moglijk. Buurtmaatschapplijk Wrk (Buurt) maatschapplijk wrkr Paul Klly, Zuidrwg 70. Sprk uur: wosdag 9:30-10:30 uur. Tl: (050) G ghoor? Laat bricht achtr. Zi ook STIP Hoogkrk Stu- iformatiput voor vrag advis ovr wo, wlzij zorg. Ma 14:00-17:00 di 9:00-12:00 i Thrsiakapl, Zuidrwg 38, tl: Do 9:00-12:00 uur i d Gabriëlflat, Gabriël - straat 2-2, tl: Matlzorg Humaitas Sprkuur: ma 10:00-12:00 uur bij Stip i Gabriël Woozorgctrum, Gabrilstraat. Odrstuig bij odr adr uw situati, prsoosgbod budgt,opvagmoglijkhd, (hr)idicati aavrag profssiol hulp. Ctrum voor Jugd Gzi Joh. Dijkstralaa 7 (MC Ruskborg). Voor otmotig, activitit, iformati & advis ovr opvodig, opgroi gzodhid. Huiskamr op: ma-wo uur, do uur. Iloopsprkuur cosultatiburau: di uur (vrplgk.). CJG-cosult: Mirjam Pris, cop-groig.l. Zi: hoogkrk. Colofo Rdacti-adrs VWH-Katoor: Zuidrwg 70/ AP Tl b.g.g (bali Vstrschool Hoogkrk) Rdacti: Ja Arold Wijkwbsit Hoogkrk: Rdacti: Ja Arold Rdacti-adrs: VWH-katoor, zi bov. Kopij voor d volgd Korir uitrlijk ilvr op dodrdag uur op ht bovvrmld rdactiadrs. Kopij voor d wijkwbsit kut u t all tijd ilvr op

4 4 Droomilad Lk: al dri iitiativ Lk - Ht projct Droomilad, waarbij bwors hu woodroom ku ralisr op hu ig ilad, kt al dri iitiativ, mldt d gmt Lk. Droomilad is projct i d gmt Lk waarbij bwors hu ig huis (lat) bouw, maar ook ig wg, riol rig, rgi opbar ruimt aalgg. Wat bgo mt id va Iovatitam Wo va d Rgio Groig-Ass is vrdr uitgwrkt door d gmt Lk. D kopr wordt igaar va hl ilad mag hir zij ig droom wrklijkhid mak. All of sam mt adr. D irichtig va ht ilad d vrkavlig mag hij zlf bpal, t als ht otwrp va d woig of woig. Bi bprkt aatal richtlij is alls moglijk. Maar voor stadaardhuiz i stadaardstraat is op droomilad g plaats. Va d vijf Droomilad i d wijk Oostidi i Lk zij r imiddls tw i opti gom door architct di bid bijzodr otwrp hbb gmaakt voor ilad. Op ht zsd ilad staat al éé huis, d Ritborg, maar ook hir is iuw iitiatif otwikkld. D ambiti voor d Ritborg is om t wo op duurzaam ilad waar d itti is om zuiig om t gaa mt rgi matrial zovl moglijk gbruik t mak va d atuurlijk rgi (zo, wid bodmwarmt). D bbouwig op ht ilad ka word uitgbrid mt tw ladlijk xclusiv woig mt als sfrbld borg mt bordrijwoig, schuurwoig hooimijt. Volg dit projct via DAAD architct prstrt ladschapswoig. Mt d ladschapswoig maakt DAAD sam mt d opdrachtgvr uik, passd rgiutraal woohuis. D patio s trrass zij vormggv als buitkamrs. Afhaklijk va ht klimaat otstaat r i d woig iuw routig di ht moglijk maakt d woig op adr mair t rvar t gbruik. Dit is wo waarbij comfort duurzaamhid btkis krijg i rlati mt ht ladschap d sizo. Mr iformati staat op Architct Erik Smid gft aa dat ht wooklimaat vradrt. Bwors zij zich mr bwust va d moglijkhd di w og t wiig i d markt trug zi. Daarom hft hij otwrp gmaakt voor woobordrij mt acht uik woig ht got va hl vl buitruimt. Bija lk woig is adrs qua idlig formaat. Hij splt i op divrsitit qua gzissamstllig. Door op dz mair mt wo om t gaa otstaat r bijzodr lfklimaat. Kijk voor mr iformati op www. riksmid.l All iformati ovr d droomilad staat op Via dz wbsit ka m ook op zok aar glijkgstmd, waarm m ka samwrk bij ig wooilad. Vrvolg va voorpagia Ht pla dat Stlad wo vorig jaar voor d buurt maakt (waarbij ht grootst dl va d huiz gsloopt zou word voor iuwbouw rd.), is afgsrvrd, mldt Ptr Pikhaar, d iuw dirctur va Stlad wo. Er is iformati ctrum r gzt i d buurt r is projcttam samgstld, mt bwors. E r is t xtr projctlidr bomd, di sam mt d bwors gkoz is. Ihoudlijk zij w og it zovl vrdr, maar ht gaat g jar mr dur. W gaa ivstr i dz buurt, maar da wl voor d lag trmij. Kortr lij Ook d orgaisati gaat op d schop, zgt Pikhaar. Dat btkt it dat r ms uit mot. Dz orgaisati is al aa d krapp kat. Maar w gaa ht maagmttam trugbrg va vijf aar Fstlijk opig va ht iformatictrum i d suikrbuurt, i maart. Foto: Archif dri ms. Mt midr maagrs krijg j kortr lij. E w will cultuurvradrig. W gdrag os als huisigar, trwijl huurdrs r soms wl ti, twitig jaar wo. Ht gaat om di bwors, voor wi ht als hu huis volt. J mag blij zij als j mag W will bwors uitzwaai Wiaar Esprit-fits Moritsz Schlwald va d glijkamig optik i Vikhuiz rikt d prijs uit va d Esprit-lotrij. D glukkig wiaar is Noa Sjollma uit d Hld. Zij kocht Stad - Zorg voor adr do j omdat j dat graag wilt! Toch vrwacht bija d hlft (45%) va d matl zorgrs d zorg it t ku volhoud door d aagkodigd bzuiigig i d zorg. Ho dd w dat vrogr da? Vrogr zorgd w toch ook voor lkaar? Voor oz ghadicapt, kidr? Oz opa s oma s wood toch gwoo bij os i? Dat ka u toch ook wr? Mt roz bril op kijk sommi g ms vijftig jaar trug i d tijd. Wrd r vrogr da it voor lkaar gzorgd? Zkr wl. Maar fit is ook dat vrogr ms midr oud wrd. Daaraast war familis grotr wood d familild dichtr bij lkaar. Hirdoor ko j d zorg dl. E it t vrgt: vrouw war thuis. I 2014 is dat adrs. E ook og i Voor matlzorgr is ht blagrijk modig assrtif t zij om d zorg voor uw aast btr vol t houd ovrblastig va uzlf t voorkom. Assrtif zij btkt opkom voor jzlf. J dot wat jzlf ht prttigst vidt, zódr daarbij d blag va adr ms t schad. zobril va Esprit maakt daardoor kas op d prijs, Esprit Bach Cruisr fits. Eig foto Assrtivititscursus Humaitas Dz assrtivititstraiig spciaal voor matlzorgrs laat u zi dat r vrschilld mair zij om t ragr op situati. U gaat of om i d praktijk zo t commuicr dat u krijgt wat u wilt, zodr daarbij d adr tkort t do. D traiigsdata zij op disdag, 7, 14, 21, 28 oktobr 4 11 ovmbr 2014 va 10:00 tot 12:30 uur. Na tw maad volgt trugkombijkomst. D traiig vidt plaats i ht gbouw va Humaitas aa d Akrkhof 22 ZZ, Groig. Dlam is gratis. Iformati aamldig: Humaitas: , Bl voor mr iformati mt Tamara va Dij, , of mt Rahim Saqb, hur, was d houdig. Wij will raarto dat ms mt op arm otvag word dat w z bij vrtrk uitzwaai. Viswdstrijd va spltuiclub VHJ Hoogkrk - Voor all kidr vaaf zv jaar di lid zij va d spltui VHJ, is r op vrijdagavod 5 sptmbr viswdstrijd. Om 18:00 uur vrtrkk d dlmrs vaaf ht spltuigbouw VHJ, Noordrstraat 14, op d fits. Ht viss duurt tot 20:00 uur. Nm hgl m. Opgv ka tot 1 sptmbr bij Dia va dr Li, Va Ewsumstraat 18. Iformatiavod ovr d Alpha-cursus Hoogkrk - B j op zok aar d zi va j lv? Vraag j j soms af of r mr is tuss hml aard? B j op zok, maar hb j g id waar aar? Of wil jij j gwoo s vrdip i ht christlijk gloof. Da is d Alpha-cursus cht its voor jou! Op wosdagavod 10 sptmbr is r iformatiavod. Plaats: Sport café Dorpshuis (Vstr school Hoogkrk), Zuidr wg 70, Hoogkrk. Iloop is vaaf 19:30 uur mt koffi th. Aavag: 20:00 uur, afsluitig om ogvr 21:15 uur. Idr is va hart wlkom! Wil j vooraf iformati: -mail: tl (Brd Ja Adriga). Nams ht Alpha-tam, Tjamm Vis.

5 5 Schoohidssalo Jolada Wlkom bij va dr V autogrop! Altijd al piao will lr spl? Nú bij mij i d salo t bok: Lash Coat d iuwst mascara ssati va Ndrlad! Oók voor las odrhoud staa wij voor u klaar! Piaols, JUIST ook voor volwass. Blijft 3 tot 4 wk zitt Vlkt it 100 % watrproof J ka rm douch zwmm Idaal voor op vakati Prachtig lag sxy wimprs Bosch Car Srvic bij u i d buurt Autobdrijf va dr V Autobdrijf va dr V Autobdrijf Hoogkrk bv t Oost LK Oostrwold T (0516) Badwg BL Gorrdijk T (0513) Hodip EA Groig T (050) Ls i Hoogkrk Lstijd -frquti i ovrlg Zr rvar thousiast vakdoct Voor kidr volwass Bgirs gvordrd MirjamMuzik Bl voor mr ifo of kijk op: Jolada Wolf Ht Rog Bos 49 (D Hld) 9745 DZ Groig Tl: (050) Mt ruim aabod aa occasios sackkiosk Hoogkrk Voor tlfoisch bstllig: AUTO-DEMONTAGEBEDRIJF Itratioal Motor B.V. r mod Btaalba gzi! l h t h voor Tlfoo (050) Sloop: Aduardrdipstrwg EL Groig Hadl: Vrsiummr: 2 Zuidrwg 9 Hoogkrk Vosskamp 5a Tl. (0594) Rolofsstraat 29, Opigstijd:: 9351 VR Lk Fax. (0594) Datum: Mob zo: :00Zomr: ma gslot, di Autur: Marij Jokma 21:00 uur, Wo-za 11:00-21:00 uur Rijschool Hoogkrk 2440x610mm Ordrummr: Klat: Datum: 000 vv Hoogkrk Hir uw advrtti? Of bl mt % kortig op all ls-ur!* RIJSCHOOL-HOOGKERK.NL Tvs voor oplidig tot taxichauffur Dorpshuis Hoogkrk Volg os op facbook Rijschool-Hoogkrk * Gldig t/m 30 jui Gldt it voor xams. prstrt: VOLKSDANSEN VOOR OUDEREN OPEN LES Baby- & kidrkldig va bkd mrk All wrggv klur bld zij slchts idicati opruimig llcti zomrco Kortig: Mr ifo/opgav: t: of aa d bali va d Vstrschool, Zuidrwg 70 3 & volgd artikl I juli, augustus sptmbr otvag j op vrtoo va jouw collgkaart Fullcolor Ht rproducr of ht gbruik va dit otwrp of dz studi, zlfs gdltlijk, is strikt vrbod zal aalidig gv tot schadvrgodig idi Martii Rclammakrs BV g schriftlijk akkoord hft ggv. i d VENSTERSCHOOL i Hoogkrk. Maadagmiddag: tot uur + Twdhads godr + Outlt mubl + Dagbstdig + Wrkrvarigsplkk FEESTVIEREN IN EEN NIEUW DECOR Foliklur / PMS klur 1 artikl 2 artikl 50% 60% 70% Ritdiphav 259 (aast d Jumbo) tl: E: COLLEGEKAART = 10% KORTING Studtacti 10% kortig op os assortimt. KRINGLOOP+ midr = mr Diamatlaa 1 (Wooboulvard Hodip) Groig Gratis parkr Parkr i hartj ctrum mt blauw zo Ook bij lagparkr is ht ctrum dichtbij S T E D E L I J K N E T W E R K

6 6 I om ht huis odrhoud - rovati - vrbouw iuwbouw - ibraakprvti Hodip 101 tl: fax SANITAIR TEGELS BADKAMERS Ht mot atuurlijk wl profssiol! Sam mt u wrk wij aa d prfct bouwtkig All vrbouwig, rovati iuwbouw. Ook voor uw dakkapl srr. TRABES Bouwkudig advis tkwrk tl: Hoogkrk (Groig) Atoomwg 6/2 Groig L Vtr Tuimachis Odrhoud, rparatis & vrkoop Lours tr V 4-takt bosmaair 33,5 cc DOLMAR MS335.4U 599,- u:499,- Maairs v.a. 99,-- Hogdrukriigrs v.a. 99,-- Kttigzag v.a. 199,-- Bosmaairs v.a. 199,-- Zitmaairs v.a. 1750,-- Nu ook vrkrijbaar: ECOstyl bmstigs product Lgwg 6 Hoogkrk Tl gazomaairs - kttigzag - hggschar - bosmaairs - tc.

7 7 Mirjam Vkamp, 25 jaar muzikdoct Nooit t oud om t lr piaospl! Piaodoct Mirjam Vkamp virt haar zilvr jubilum. 25 jaar gld bgo zij mt ht gv va muziklss. Nog altijd v bvlog, gft z haar lss. Volwass dk vaak dat z t oud zij om og istrumt t lr spl. Dat is jammr, wat muzik ka zovl brg. Ik wil ms dat lat rvar, dat z hu vrhaal vrtll door muzik. Voor Mirjam bgo ht allmaal als kid va jaar of vijf. Haar modr am piaols. Z krg da wklijks iuw lsstof m. E als ik da d kas krg, gig ik dat ook spl. E als r too bij mij modr it god was, rip ik: Fout. Op ggv momt was z ht zat. J gaat zlf maar op piaols!, rip z. Voor Mirjam was dat thuiskom. Ht is it its bwusts, dat ik hl god wild word of zo. Ht is drag, j wordt stds wr aar dat istrumt gtrokk. Et, drik, piaospl..., j kut r gwoo it afblijv. Et, drik, piaospl... J kut r gwoo it afblijv. Ht cosrvatorium was logisch gvolg. J mot auditi do, dus ik had wl pla B. Als ik was afgwz, was ik d vrplgkudigoplidig gaa do. Glukkig wrd ik aagom. Mt piao als spcialism, is j voorlad al gauw ig praktijk, zgt Mirjam. E mt vaaf ht bgi va ht cosrvatorium vrog ms m of ik ls wild gv. Dat b ik al di jar blijv do. Dat is g vtpot. Ik hb r daarom altijd wl dig aast gdaa, scrtaril wrk latr, a d PABO-oplidig, hb ik ook voor d klas gstaa. Dat was gwldig rvarig. Daar hb ik glrd om voor grop t staa, d didactisch badrig kis va ht lr op vrschilld lftijd. Allmaal dig di ik m ka m i mij muziklss. Wat d hoofdmoot blijft muzik. E da vooral ht lsgv. Mirjam Vkamp, og altijd v bvlog. Foto: Wia va dr Hov Ik had r vrogr hkl aa om voor publik t spl. Maar adr daari wgwijs mak, dat vid ik mooi. T lat rvar wat ht j ka brg. Muzik di drihodrd jaar gld gschrv is, wr tot lv t brg. D compoist is al hodrd jar bgrav, maar zij vrhaal bstaat og stds. E j drukt daar altijd j ig stmpl op. Sommig lrlig kom bij m voor ls i bpaald muzikstijl of va bpaald compoist. Ook als di j zlf it aasprkt, ka ik r ls i gv. E da is ht vaak hl vrrassd om t hor wat lrlig rva mak. J hoort soms hl vrrassd wdig. Zo mak z hu ig vrhaal rva. E zo lr ik ook va mij lrlig. Als profssiol doct waarschuwt Mirjam voor lss va ms di d didactisch achtrgrod it hbb. Als j vrkrd tchik of houdig lrt, loop j vl rdr tg plafod aa. Vooral bij kidr is vrkrd tchik hl moilijk af t lr. E vrkrd houdig ka zlfs tot fysik klacht lid. Muzik docr is vak! Oudrdomsvrschijsl Mirjam gft u vooral ls aa kidr. Dat is wl jammr, wat ook voor volwass ka ht zo gwldig zij. J kut og zovl brik vooral, r zovl plzir aa blv. Va jog tot oud ka ht lr. Muzik hft ook positiv ivlod op oudrdomsvrschijsl, zoals dmti. E ook sior wil ik mgv: ws r it va ovrtuigd dat j ht it kut. Probr ht gwoo j zult zi dat j r rg vl plzir uit kut hal! Wi mr wil wt ovr d muziklss va Mirjam Vkamp, ka kijk op U kut ook cotact mt haar opm, via -mail: hotmail.com of tl: Zi ook d advrtti op pagia 5. Midrt Talsma t gast i Krk va Lgkrk Lgkrk - Zodag 21 sptmbr is Midrt Talma t gast tijds d Culturl Zodag i d middluws krk va Lgkrk. Hij is lidjsschrijvr, zagr totsist. Talma spld solo mt zij bglidigsbad Th Ngros i vl bkd zal i Ndrlad Blgië op fstivals zoals Lowlads, Noordrslag, Parad Orol. Hij staat wl bkd als Ndrlads Obkdst Popstr. I zij bok/cd Kldrkoorts vrtlt zigt hij ovr zij lv als jog bgid muzikat. Talma mt d bzokrs i Lgkrk m i zij wrld mt zij bijzodr stm, zij koffrorgl gprojctrd bld. Bijzodr Locatis Groig D Culturl Odrmig orgaisr ht hl jaar culturl zodagmiddag i d krk va Lgkrk. Tijds dz middag kom zr uitlopd odrwrp aa bod. Zodag 16 ovmbr trdt Th Black Atlatic op i Lgkrk zodag 14 dcmbr zij dichtr Rmco Ekkrs cllist Ja Yp Nota t gast tijds Witrvrhal. Midrt Talma i Krk va Lgkrk, zodag 21 sptmbr, 15:30 uur (dur op: 15:00 uur) Etr: 5,-. Kaart oli vrkrijgbaar op of bij Ht Haz Huis, Akrkhof 2, Groig) Bokhadl Va dr Vld (Akrkhof 45-47, Groig). Op Dag Vikhuiz zatrdag 6 sptmbr Vikhuiz - D wijk Vikhuiz is luk, gzllig wijk mt rijk aabod aa sociaal-culturl voorziig. Ook zij r vl istllig i d wijk ghuisvst. Om t lat zi wat d wijk t bid hft, op dz istatis, tijds jaarlijks op dag, d dur voor blagstlld. Ht thma va dz Op Dag Va Vikhuiz is dit jaar Gzod Lfstijl. Dit thma staat ctraal bij d activitit di i d accommodatis plaatsvid. Vikhuiz, vaaf ht wiklctrum richtig Noord. Foto: Archif Gratis activitit Op zatrdag 6 sptmbr, va 11:00 tot 15:30 uur staat d hl wijk i ht tk va d Op Dag. Notr dit dus alvast i uw agda! Op dz dag word r vl activitit i vrschilld wijkaccommodatis gorgaisrd. Ook is r tt op ht wiklpli va Vikhuiz, waar voorlichtig wordt ggv door d vrschilld orgaisatis. Aasluitd kut u bij éé of mrdr locatis lagsgaa om uitgbridr kis t mak mt hu activititaabod om vtul m t do aa éé va d gratis activitit tijds d Op Dag. Daaraast kut u wadltocht door d wijk mak. Hirvoor is spcial rout uitgzt, D Vikrout. D wadltocht vort u lags mooi plkk i d wijk d accommodatis istllig di dz dag op zij. E wi luk prijz! Mt d bo op d flyr di u kort voor d op dag mt d wijkgids i d brivbus krijgt, kut u luk prijz wi. Kip hirvoor d bo va d flyr af lvr dz igvuld i bij d tt op ht wiklirspli. Dit jaar kut u luk hbbdigtjs wi, di aagbod word door suprmarkt Lidl Vik huiz. Ook maakt u wr kas op mooi hoofdprijs. Dit jaar is ht prijs waarva u jarlag kut git, amlijk st stigrhout mubl. Dz prijs wordt aagbod door NOVO-Hout, gvstigd aa d Ergiwg 9c. D prijz word om 15:30 uur uitgrikt op ht wiklpli. D dag wordt md moglijk gmaakt door Erlijk Juridisch Advis. Op Dag Vikhuiz, zatrdag 6 sptmbr, va 11:00 tot 15:30 uur. Zi d flyr i uw brivbus d grot aakodigig op d middpagia s va d, volgd wk. Zi ook pagia 9.

8 8 Vikhuiz profitrt ook va iuw Lidl Voor al uw daglijks boodschapp Zatrdag dcmbr dcmbr i i os os wiklctrum: wiklctrum: Zatrdag Ms durv wrkrststal uit t gv Krstmarkt lvd E mr... Apothk Mdiq Blom ( mr) Blomstudio Krmr voorzichtig, hrlijk kop kop rwtsop rwtsop Wiklctrum Vikhuiz Vikhuiz pakt wr wr ik uit mt mt D bricht i d krat zij og wat maar ht lijkt rop dat w lagzaam hrlijk Wiklctrum pakt flflik uit mt spk roggbrood. U opkrabbl uit lagdurig coomisch crisis. Wat mrk d wiklirs va Vikhuiz mt spk roggbrood. U krst. Op Op zatrdag zatrdag dcmbr dcmbr zorg zorg d d wiklirs wiklirs krst. gratiskiz aagbod door d daarva? J zit dat ms wr mr voor kwalitit. Di kost mr, maar j dot r gratis aagbod door d t als als voorgaad jar voor allrli luk gzllig t wiklirs! atuurlijk ook lagr m!, zgt Moritsz Schlwald va d glijkamig optik optomtri. activitit voor hu klat. activitit Zo is is r r d d jaarlijks jaarlijks krstmarkt Zo is is r r ook ook wr wr lvd krststal krststal t t bwodr. bwodr. Op d d krstmarkt krstmarkt bid bid zowl d wiklirs wiklirs als als d d marktkooplui marktkooplui uit d rgio d mooist lkkrst artikl aa. Fris witrwr? Laat u lkkr opwarm mt Chis rstaurat Bambo Gard Zma txtil Suprs B.V. Kapsalo Styl hairprofsioals Sirstlaa 430, 9743 ES Groig Gall & Gall Sirstlaa 430, 9743 ES Groig mail: mail: Kortom, kom kijk Mdiq Apothk Vikhuiz git op zatrdag Blga Fits Vikhuiz BV 22 dcmbr i Wiklctrum Kapsalo Hairpoit Vikhuiz! Dijkstra Tadhlkud Vikst Bar Vikst tcorr Fotofoi Als ht gaat om uw og is ht O P TO M E T R I E O P TO M E T R I E Et drik Bambo Gard, Etcoutr Ht Vikst, Café Vikhuiz Fits Blga Foto s op allrli format Ht is d hl zomr door druk gwst, zgt Hk koopma va Fotofoi. Ht mooi wr, dk ik. Wij zij blijv strk i ht hrstll va oud foto s, ht afdrukk op spcial format ht lijstwrk. Blagrijk zij ook d pasfoto s voor bijvoorbld paspoort. D is zij zo strg, dat ht vaak fout gaat. Wij zorg rvoor dat d Moritsz Schlwald Optik/Optomtri pasfoto aa all is voldot. Kruidvat W blijv cht spcialist! zij vd krststal zij wij wij op op va va 13:00 13:00 tot tot 18:00 18:00 uur uur hrlijk kop rwtsop mt spk roggbrood. U gratis aagbod door d wiklirs! Drogistrij Etos Vikhuiz Kruidvat Kortom, kom kijk git op zatrdag 22 dcmbr i Wiklctrum Vikhuiz! Wij ws u fij jaarwisslig gzod Zodag 23 dcmbr Zodag 23glukkig dcmbr 2014 trum: Dirspciaalzaak A.W. Stobb Blomstudio Krmr Cigo Vikhuiz Stomrij Hdortt Blokkr BV Dirspciaalzaak A.W. Stobb Etos Bakkrij vavoorbij? Esch Crisis Dat wt ik it Albrt hoor. Hij Bij os loopt ht gwoo Fotozaak Fotofoi Kapprs Hairpoit Styl Hair Profssioals Kldig Zma Optik/optomtri Moritsz Schlwald Stomrij Hdortt W hbb vooral profijt va dtraktati iuw Lidl, zgt Krstkrasjs Tadtchik tadarts Dijkstra Altig Laurs Thoma va Cigo. D lktroisch sigart Op rgachtig zatrdag op va d laatst blijft ht god do. Stds mr ms stopp, dag va ht jaar dakzij d -sigart. Ook mij vrouw, a vrtig jaar! Warhuis Blokkr wrd ht wikld publik i os wiklctrum mt wat lkkrs vrrast. E traktati di door mig bzokr wiklprsol wrd gwaardrd. Lkkr drukk HEdorEttE uw ***** stomrij zomr HEdorEttE uw ***** stomrij va htgaat grootst blagis ht d Als ht om uw og bva s t hto ogrootst gzorg t blag k i z d. Bovdi zou u tuw kiz. og bst oogzorg r g l m a t i g zou m o ut uw log at Bovdi cotrolr. Wij gv u graag rglmatig mot lat a uitgbrid (GRATIS) cotrolr. Wij gv u graag oogmtig vrijblijvd objctif a uitgbrid (GRATIS) atis klaar trwijladvis. u wacht oogmtig vrijblijvd objctif Naast d oog(druk)mtig rdigig va kustgbitt advis. s t a d a a rd wo rd t ook ht kgbitt Naast d oog(druk)mtig gzichtsvld gmt. Ht vrogtijdig sigalr va vrhoogd tat wordt stadaard ook ht oogzikt bprk. Zkr oogdruk ka d kas op rstig gzichtsvld vrhoogd als u oudr gmt. bt da Ht 40 vrogtijdig jaar is dit sigalr blagrijk. Bzok oz CIGO va VINKHUIZEN oogdrukkalaat d kas op rstig Zkr wikl uw og mtoogzikt door bprk. gdiplomrd Sirstlaa 440 als u oudr bt da 40 jaar is dit blagrijk. Bzok oz optici/optomtrist. Groig vrij laat10.00 uw -og mt door9743 ES gdiplomrd mahedorette t/m do wikl 17.00uw uur, uur ***** stomrij optici/optomtrist. Suprmarkt Albrt Hij, Lidl E-sigartt bij Cigo KORTINGKNALLER KORTINGKNALLER Zt m i j agda Zt m i j agda lkkr door, zgt Aja Stobb va dirspciaalzaak A.W. Dams gzichtsvrzorgig* Stobb. W hbb wl All variat, m.u.v. riigig Dams gzichtsvrzorgig* mooi drukk zomr achtr All variat, m.u.v. riigig d rug. Op ht momt is ht Kwalitit bij Moritsz Schlwald bij os cht kitttijd. Ms srvic Waar kwalitit, slhid og stadaard is. kom voor all kwalitit, spull Ms kiz wr vakr voor d wat luxr modll, zgt optomtrist Moritsz SchlWaar srvic slhid voor d kat: kattbakk, wald. Wat hogr gprijsd, maar di zij vaak ook dglijkr. W hbb atuurlijk ook og stadaard is. vorbakk,vlooiproduct, oz coomy-lij. I all gvall krijg j bij os profssiol bglidig, mt d Sirstlaa 442, 9743 ES Groig, tl: om maar op! iuwst optomtrisch apparatuur. J og vrdi tslott all aadacht zorg! 24-uurs srvic moglijk Ht mooist vuurwrk p éé adrs! 50,50,- RA TANDHEELKUNDE GRONINGEN BV Sirstlaa 428/5, 9743 ES Groig tl. (050) , Eurowg 2B, 9351 EN Lk, tl. (0594) KORTINGKNALLER Waardbo Waardbo + lkkr taart cadau KORTING KORTING Waar kwalitit, srvic slhid * All gldig bij ilvrig va dz bo UNIEK VERZAMELWERK og stadaard is. Gldt it i combiati mt adr actis acti gldig t/m dcmbr 2012 DE MOOISTE OPTISCHE ILLUSIES + lkkr taart cadau NU CADEAU BIJ EEN BRIL MET HOYA GLAZEN * All gldig bij ilvrig va dz bo OMETRIE/OOG ck zodhid-ch24-uurs srvic moglijk Gldt it i combiati mt adr actis Sirstlaa 442, 9743acti ESgldig Groig, tl: t/m dcmbr uurs srvic moglijk Ht mooist vuurwrk Ht mooist vuurwrk Zt m i j agda BESTEL UW VUURWERK, VANAF 1 DECEMBER, ONLINE VIA: Dams gzichtsvrzorgig* KORTING KORTING Sirstlaa 442, 9743 ES Groig, tl: All variat, m.u.v. riigig Bij aaschaf va complt bril Bij aaschaf va Schlwald complt Moritsz Optikbril HEdorEttE uw ***** stomrij Moritsz Schlwald Optik Kijk op voor d vrgodig va uw zorgvrzkrig CIGO VINKHUIZEN Sirstlaa 440 CIGOES VINKHUIZEN 9743 Groig Sirstlaa ES Groig t lop wij og mr voorop tchik op ht gbid va Kijk op voor d vrgodig va uw zorgvrzkrig i, dakzij d aaschaf va d OCT 3D Scar. Mt dz lasr mak w door middl va digital foto BESTEL UW VUURWERK, Optomtri Brill Cotactlz oorsd va o.a. ht tvlis W i k l c t r u m V i k h u i z S i r s t l a a G r o i g r w ht oog als ht war BESTEL UW VUURWERK, Tstaar, l wo w w. s c h l w a l d o p t i k. tll - z G R AT I S PA R K E R E N! buit. Oogzikts als p t o m t r i B r i l l C o t a*cmaximaal 6 stuks pr prsoo. coom maar ook bijvoorbld CIGO VINKHUIZEN Wht i k l cbok tbstaad r u m Vuiti 320k hpagia s u i z mt Sfulli colour rstlaa Groig dgrati (slijtag va Sirstlaai440 l afbldig E 2 -uitgbrid, w w w.actul s c h l complt w a l d o p t i k. l - G R AT I S PA R K E R E N! zij mt d scar alt ovrzicht va vooraastaad autoritit op ht 9743 ES Groig Sirstlaa 442, 9743 ES Groig, tl: gbid va optisch illusis gzichtsbdrog. adium op t spor. Mt dz Zolag d voorraad strkt. 24-uurs srvic moglijk rsca ka gricht odrzok daa word bij klacht of Chris Gytha Bruiig UW VUURWERK, VANAF 1 DECEMBER, ONLINE VIA: tif. Tr BESTEL itroducti kost zo tl vulld odrzok u tijdlijk 25 uro i plaats va 55 uro. Ht mooist vuurwrk Moritsz Schlwald Optik Moritsz Schlwald OptikWaar kwalitit, srvic slhid Comfortabl d witr door CADEAUTJE BIJhuid mt vrzorgd EEN OOGMETING Comfortabl d witr door mt vrzorgd huid G Voor va gzichtsvrzorgigsproduct. tw Vichy gzichtsvrzorgigsproduct. *Bij aakoop*bij vaaakoop tw Vichy Op=op. Op=op. og stadaard is. Olaz Total Effcts, Rgrist,* Maximaal Complt 6 stuks pr prsoo. Ati-Rimpl gzichtsvrzorgig all * Maximaal 6 stuks pr prsoo. variat 50% kortig VANAF 1 DECEMBER, ONLINE VIA: * VANAF 1 DECEMBER, ONLINE VIA: +EXTRA haddok spaarstickr t/m 29 dcmbr 2013 Chris Gytha Bruiig tl Chris Gytha Bruiig tl Chis Spcialitit Rstaurat Chis Spcialitit Rstaurat Rparatis klaar trwijl u wacht Vrvaardigig va kustgbitt Bambo Gard RATISpcialitit Rparatis klaar trwijl u wacht klikgbitt S Chis Rstaurat Bijvoorbld Ati-Rimpl Matur Witrc Vrvaardigig Implatat va kustgbitt Ski dagcrèm 50 ml DIJKSTRABambo Gard GRoAmTfoIrStst klikgbitt t.w.v. 1 Bambo TANDTECHNIEK Gard Alls op éé adrs! Wi voor 2 prso, mt 7 grcht 5,f15* trcom Implatat Rparatis klaar trwijl u wacht Vrvaardigig va kustgbitt Last va cods hidr bij bpaald activitit, klikgbitt zoals sport, kok of strk tmpratuurswisslig? Pots uw glaz a ht riig mt ht Implatat Clar-it dokj z zij vl ur gwapd tg Alls op éé adrs! bslaa. (t.w.v. 5,95). Zolag d voorraad strkt. Clar-it Gopd: ma t/m do uur, vrij uur DIJKSTRA TANDHEELKUNDE Moritsz Schlwald Optik GRONINGEN BV Sirstlaa B r i l l 428/5, C o t9743 a c t l AANDACHT zes Groig VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN tl. (050) , Wiklctrum Vikhuiz - Sirstlaa Groig 2B, (0594) T l Eurowg ww w. s c9351 h l w a len d o p t Lk, i k. l -tl. G R AT I S PA R 51 K E R71 E N!44 Optomtri AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN blom ga j aar Krmr ortst DMENU t.w.v. 1MA Gopd: t/m adrs! do uur, vrij uur 15AN Alls opmaéé * 5, voor 2 prso, mt 7 grcht,50 TANDHEELKUNDE GRONINGEN BV voor maar 16DIJKSTRA Gopd: ma t/m do uur, vrij uur Sirstlaa 428/5, 9743 ES Groig Diamatlaa 47/2, 9743 BA Groig, tl: of , fax: Gopd disdag t/m zodag va 11:00-22:00 uur, ook op tl. (050) , fstdag. Bzorg i rgio Vikhuiz, Ritdip, Paddpol, Slwrd D Hld Eurowg 2B, 9351 EN Lk, tl. (0594) gratis bij bstdig vaaf C11,, voor d adr wijk gratis bzorg bij bstdig vaaf C15,. Sirstlaa 428/5, 9743 ES Groig DIJKSTRA TANDHEELKUNDE GRONINGEN BV tl. (050) , * gldig t/m 5 jauari 2014 Eurowg 2B, 9351 EN Lk, tl. (0594) MAANDMENU 8 4MAANDMENU maar 16,50 vor or 2 prso, mt 7 grcht voo Diamatlaa 47/2, 9743 BA Groig, tl: of , 50 6,- 22:00 1 aa mdisdag or fax: Gopd t/mr zodag va 11:00 uur, ook op vo Moritsz Schlwald Optik fstdag. Bzorg i rgio Vikhuiz, Ritdip, Paddpol, Slwrd D Hld gratis bij 47/2, bstdig C11,, O pvoor t otl: md 050 t radr i - 57Bwijk r i l l 33 gratis Cbzorg o -t 57 a c t 932 l bij z 99, Diamatlaa 9743vaaf BA Groig, 789 of 050 bstdig C15,.va 11:00-22:00 uur, ook op Chris fax: Gytha 050Bruiig Gopd disdag vaaf t/m zodag Moritsz Ritdip, Schlwald Optik hét adrs tl.fstdag Bzorg i rgio Vikhuiz, Paddpol, Slwrd D Hld gratis bij bstdig vaaf C11,, voor d adr waar wijk gratis i Groig u bzorg trchtbij kut bstdig vaaf C15,. voor d bst oogzorg brilmod. U bt hir altijd vrzkrd va d bst (GRATIS) oogmtig, advis, srvic kwalitit.als gdiplomrd hbo-optomtrist is Moritsz Schlwald it all gspcialisrd i ht aamt va

9 9 Bradwrwags op Op Dag Vikhuiz Vikhuiz - Zatrdag 6 sptmbr is r wr Op Dag va Vik huiz. Va kl dlmrs is ht programma u al bkd. D Goudvik I d Goudvik (Goudlaa 297) kom tw atik bradwrwags, tr bschikkig gstld door gpsiord bradwrcommadat va Har d firma Poort(Wisum). Mt dz bradwrwags word tswar igzamld va 10:00-12:00 uur. Dz tswar zij bstmd voor Food Expric, vrzorgd door Dir om d Hok. Alls komt t god aa dakloz, miima uitidlijk d Vodslbak Groig Spltuivrigig: Bij d spltuivrigig Vik huiz-zuid (Zilvrlaa 4) is r wdstrijd ballo oplat, mii-bigo stopkrijtijsjs mak. Bibliothk Vikhuiz Tijds d Op Dag Vikhuiz ku j gratis profabomt va dri maad krijg bij Bibliothk Vikhuiz. Op di dag is d bibliothk op va 11:00-15:30 uur. Kidsrportrs Kidsrportrs gzocht voor d op dag! Wil jij sam mt bglidstr op d op dag op stap i d wijk om foto s t mak stukj schrijv voor d wbsit Lijkt j dat luk, m da voor d op dag, cotact op mt d Kidrwrkr Aukj: Zi voor d vooraakodigig va d Op Dag va Vikhuiz pagia 7. Zi voor ht laatst ovrzicht va all activitit Sprwr i Zadstlaa Corri Rozma, bwor Zadstlaa Vikhuiz - Wij hbb zr voglrijk buurtj (d aam Vikhuiz zgt ht al), i jauari 2006 hbb w al s i ht Dagblad va ht Noord gstaa, omdat w bij os i d tui aatal pstvogls hadd gsigalrd. Prooi Ook u wr maakt w its uiks m, sprwr, di posrd op os trras mt musj als zij prooi, zodaig lag dat w d tijd krg om dri foto s t mak, Vikhuiz - Jaspr Esmé Luttj uit d Koprstraat i Vikhuiz wo vorig wk gwldig prijs va 59,- bij d Albrt Hij i Vikhuiz. Ho? Door m t do aa d Uox vakatittacti. Als j kocht, ko j j kassabo ilvr bij d spcial Uox-ilvrbox bij d srvic bali. Ladlijk dd r 1138 suprmarkt m, waarodr Albrt Hij i Vikhuiz. Dz pagia is md moglijk gmaakt door Sprwr mt prooi, i d tui. Foto: Corri Rozma op ogvr vijf mtr afstad. Dit was vorig wk wosdag d wk rvoor war w vrbaasd AH Vikhuiz gft Uox-tt wg Jaspr Esmé i hu tt. Tkst foto: Emma Bl Jaspr wrd vorig wk gbld door Albrt Hij Vikhuiz mt d mddlig dat hij d tt gwo had. Hij sprog gat i d lucht va blijdschap. Imiddls hft d tt al gzorgd voor urlag splplzir. E r is al tw kr i ovracht. Wlliswaar bi, maar als ht aa d kidr ligt, gaat d tt volgd jaar m op kamprvakati als hu ig Albrt Hij Vikhuiz: hartlijk dak. dat oz schuttig vol muss zat. Dat mot di sprwr ook hbb gzi... Platia vrbtrt buurtrstaurat Vikhuiz - I Platia, ht buurtrstaurat va ZINN locati Platia, ku oudr uit d wijk d sior va Platia daglijks va hrlijk maaltijd git. Maar ht oog wil ook wat. D kuk ht rstaurat, di mt lkaar vrbod zij door oudrwts rolluik, zij to aa opkapburt. Daarom is 11 augustus kli vrbouwig gstart. Eid augustus zij d wrkzaamhd voltooid bschikt ZINN-locati Platia ovr Vikhuiz - D bworsgrop Vikhuiz Sam, hft als va zij dol gstld t gaa wrk aa godkopr collctiv voorziig voor all iwors va Vikhuiz. Op dit momt zij r odrhadlig gaad mt tlcomprovidr (tlfoo, tv itrt) om voor hl Vik huiz godkopr aasluitig t krijg. Ho mr iwo rs zich aa mld, ho hogr d kortig wordt. Om zicht t krijg op ht aatal dlmrs will w graag pols of r blagstllig is voor dit pla. U kut daarbij ook dk aa rgi vrzkrig. Hft u blagstllig om m t do? Mld u da aa. Ht vrplicht u tot its maar u wordt op d hoogt ghoud va oz vordrig otwikklig. Aamld ka pr -mail: vikhuiz.l, mt vrmldig va: aam, adrs tlfooummr. mooi gzllig buurtrstaurat ax kuk, waar idr va hart wlkom is om hapj t kom t. ZINN locati Platia, Platialaa 279, Groig. Vikhuizrs gaa bspar Ht tam va Vikhuiz Sam. Eig foto Colofo Op t Viktouw is uitgav va d vrigig Wijkovrlg Vikhuiz. Rdacti Emma Bl Kopij-adrs Postbus CM Groig Kopij ilvr uitrlijk d dodr dag vóór d disdag dat d Wstr krat vrschijt. Kijk voor mr iuws voor ht laatst iuws op oz wbsit: Voor al ht iuws ovr Vikhuiz. Wbmastr Has t Brg.

10 ...is gchipt 10 Twd hulpkovooi Ruslad stuurt hulpkovooi aar ht oost va Okraï, zodr tostmmig va d rgrig va Okraï. Di vrdkt Ruslad rva mt ht kovooi d sparatist i ht Oost t stu. Okraï odrmt its tg ht kovooi. Ruslad kodigt twd hulpkovooi aa. Vadaag (disdag) gaa d prsidt va Ruslad Okraï i odrhadlig, i d hoop ht coflict vrdzaam t bëidig. IS othoofdt D othoofdig va d Amrikaas fotojouralist Jams Foly lidt tot vrotwaardigd ractis i ht Wst. D xtrm-islamitisch trrurbwgig IS wil zo Amrika straff voor d bombardmt va IS i Irak. D vrmodlijk bul va Foly is Brit. Vrdacht is d rdlijk bkd Brits rappr L Jiy, di u door ht lv gaat als Abdl-Majd Abdl Bary. Waar hij vrogr zog ovr d gugt va drugs, drigt hij u rappd d vijad va d islam vol lood t pomp. Et va Grt Hrlijk gwld Miistr Opstlt va Justiti wigrt d vrhrlijkig va gwld strafbaar t stll. CDA-lidr Buma had hirom gvraagd, adat ms ht filmpj va d othoofdig va d Amrikaa Foly WstrWk D strijdrs va d Islamtisch Staat (IS) schokr d wrld mt d othoofdig va d Amrikaas fotojouralist Foly. D gmaskrd IS-strijdr di d othoofdig uitvort, is Brit. Hodrd Brits islamist hbb zich aagslot bij IS i Irak Syrië. Ritschas i Har afgbrad Zatrdagavod is ht rstaurat D Ritschas i d as glgd. Op ht momt dat d brad uitbrak, war r zo twhodrd gast aawzig. Di kod tijdig word gëvacurd. D bordrij waar d Rischas i gvstigd is, was t grodig vrbouwd. Ovr d oorzaak va d brad is og its bkd. Foto: 112groig.l Lui wkd Wat btr t do mt zo rgachtig wkd da lui wkd crër? Dat hb ik gdaa mt uitgbrid rcpt voor bouillabaiss. Mij vadr maakt ht soms, vrogr. Ht bgo mt pa vol visskopp, wat ik vol afgrijz aazag. Maar al aar glag d sop vordrd bgo ht stds lkkrdr t ruik i ht huis. Tg ht id bgo ik cht uit t kijk aar ht t. E als maal d visskopp i d vuilismmr war vrdw, zag ht r hrlijk uit. E dat was ht ook. I d rg toog ik zatrdag aar d Haos. Idr mt ig bdrijf ka j zo pasj l. Of j gaat gwoo aar d visbor atuurlijk, waar z hrlijk vis hbb bhulpzaam zij mt ht kiz va j vis. Mt bak vusschlp, doos visskopp lkkr mix va vrschilld vis odr d arm gig w aar huis, om daar t bgi aa ht bouillabaissprojct. E ht was lkkr!!! Wat jugdhririg zg! Echt kr mak! Ht rgt volgs mij og wl poosj door, dus tijd zat! doorstuurd likt. Opstlt is bag voor gdachtpoliti. Collg tour-robb Arj Robb is t gast bij Collg Bouillabaiss Rouill: Kopj vrs broodkruimls 3 tl. watr 3 koflookttjs 1 vrs chili 1 tl. mild paprikapodr 1 thl. zzout; 3 tl. olijfoli wat bouillabaiss-bouillo Croutos: Plakjs stokbrood Olijfoli; ttj koflook Sop: 2 litr visbouillo, pot of blokj (of vrs gtrokk) 1 kg vrij vastkokd aardappl i schijfjs va 1,5 cm Bouillabaiss Hoofdgrcht voor 6 prso Maak rst d rouill, door d brood kruimls los t ror mt wat watr i blitzr of staafmixr. Vog d koflook, paprikapodr, chilippr, zout olijfoli to. Ror vrdr los mt wat va d bouillo als straks d sop klaar is. Maak d croutos door z mt kwastj i t smr mt olijfoli. Bak z hlmaal kapprig i Tfal-kokpa. Als z itsj zij afgkold, ismr mt ttj koflook. Kook d bouillo 10 miut mt d garalschill zf dz. Voor d sop: bak d ui zachtjs i olijfoli tot ht zacht is. Vog d koflook to bak tot lichtbrui. Do d tomat d ui rbij bak og 4 miut zachtjs m. Vog d bouillo, saffraa, straijs, pastis, siaasapplschilltjs, vtul zout ppr bij d ui brg aa d kook. Do d aardappl bij d bouillo. Laat dz 10 miut zachtjs kok tot d aardappl gaar zij. Do d vusschlp vis bij d bouillo laat ht zachtjs zo 4 miut kok tot d vis gaar is d schlp op. Do a 3 miut d garal bij d sop. Als dz roz Tour. D strvotballr uit Bdum wordt uitgbrid odrvraagd door d studt i d zaal. Hij wil it blov zij carrièr t bëidig bij FC Groig. Bloft maakt schuld, sprkt hij wijs. Babyluikj Groig krijgt als va d rst std i Ndrlad babyluikj. Modrs ku hir aoim hu baby achtr lat, als z r it mr voor ku zorg. D gmt is tg, maar ka ht iitiatif it tghoud. I hl Ndrlad word jaarlijks of tw baby s achtrglat. FC Groig slapjs FC Groig vrlist voor ht rst dit sizo, tg it s zo supr spld ADO D Haag. I d rst hlft ka Groig og wl wat kasjs crër, maar a d rst goal va ADO, wt Groig g vuist mr t mak. I d slotfas loopt ADO makklijk uit aar 3-0. PSV wit voor ht rst i jar wr s i d ArA va Ajax, mt 1-3. Vrrassd md koplopr va PSV is PEC Zwoll, dat ook zij drd wdstrijd wo. Sop (vrvolg) 500 gr gmgd vis (bijv. bouillabaiss vis - Haos) i blokjs (3 cm) 500 gr rauw garal mt schil, schil vrwijdrd apart ghoud vusschlp of mossl buisj saffraa schil va siaasappl, pas op: g wit mschill (bittr!) grot ui gsipprd 3 tomat i blokjs 2 tl. tomatpur 3 ttjs koflook pastis, borrlglaasj (kli flsj bij Gall Gall) 2 glaz witt wij zout, ppr ptrsli; 1 straijs word, is d sop klaar. Garr mt ghakt ptrsli. Do 2 of 3 plakjs crouto i dip bord schp hir wat vis, garal schlp op. Do d bouillo r voorzichtig omh. Do schpj rouill bij d bouillabaiss. Srvr mt stokbrood. Et smaklijk! tvagrt Stadsrafls Nipprtjswrk Mt Albrt-Ja Bosch. Godmorg mr Bosch, sprk ik mt A.J. Bosch? Daar sprkt u m. Mt wi sprk ik? Ik zal mij v voorstll. Mij aam is Joost va Growg. Ik mag u bll ams Vilig Kruisput. Kt u Vilig Kruisput? N, ik wt ook it of ik di wil k. Vilig Kruisput strft raar dat kidr i otwikkligslad vilig ku ovrstk. Dat is mooi strv. Dak u. Wij vid ht blagrijk dat kidr ovral tr wrld vilig d ovrkat brik. Dak u dat u mij daarop hft gwz. Vilig Kruisput ka it zodr uw stu. Ik was r al bag voor. Mr Bosch, hft u kidr? Ik wil ht hirbij lat. U wilt toch ook dat uw kidr vilig ku ovrstk? Had ik gzgd dat ik kidr hb? Mt doati va vijf uro pr maad hlpt u zbrapad ralisr i Mumbai. Mumbai is wrldstad i Idia. E is door ovrbvolkig zr vrkrsgvaarlijk. Door d tomd wlvaart va d Idias middklass stg ht autovrkr mt 35 proct mt all gvolg voor d vilighid op d kruisput. Nooit bij stilgstaa. Wij bgrijp dat u it alls kut bijhoud i d wrld. Maar dit problm wordt t orcht wggdrukt door ht gwld va IS, zikd vrbot i Idosië gvcht tuss Israël Hamaz. Trwijl ht iglijk t zo rg is. Dat is toch it t vrglijk. J hoofd vrliz door ht zwaard va IS-strijdr of doorgrd word door rokloz Idiër i Mumbai. U bgrijpt wat wij bdol. Ka ik u otr als doatur voor Vilig Kruisput i Mumbai? Hozo bgrijp ik wat u bdolt? Ik zi dat ik ht hirbij wil lat. Hlaas. Mr Bosch ik dak u voor uw tijd. Tot zis. Tot morg, voor wi blt u da? Albrt-Ja Bosch Coördiati problm Dirbsogs I dz twwklijks rubrik vrtll dirarts va Hopmas ovr hu rvarig. Hidd is basst houd-pup va zs maad oud. Sids paar wk ka hij slcht lop. Dz klacht zij plotslig otstaa. Hij loopt zwalkd valt grgld om. D ig dirarts hft Hidd doorgstuurd voor vrdr odrzok. Hidd blk bij all vir d pot last t hbb va vrtraagd propriocpti. Propriocpti, ofwl positi -zi, is ht vrmog va ht dir om zij ig lichaam lichaamsdl waar t m. Ev simpl gzgd: d poot otvagt prikkl, dz prikkl gaat via d zuw aar ht ctral zuwstlsl. Dat stuurt bvl aar bpaald spir va d poot. D spir vor dit bvl uit stur via zuw trugkopplig aar ht ctral zuwstlsl. Zo ka, als odig, aapassig va ht bvl uitgaa. Bij Hidd is dit procs vrstoord. Omdat all vir pot afwijkd ragr, is ht waarschijlijk dat ht procs va ovrdracht i d hals of kop wordt vrstoord. Aagzi r g aawijzig war voor problm i d kop, is r mylogram (cotrastodrzok) va ht ruggmrg i d hals gmaakt. D rötgfoto mt cotrast laat zi dat aa d likrkat va d hals, tuss d twd drd halswrvl, ht ruggmrg wordt vrdrukt. Dit ka bijvoorbld kom door tusswrvlschijf di tg d zuw va ht ruggmrg drukt. Hidd is d volgd dag goprrd. Tijds d oprati blk dat d tusswrvlschijf was vradrd va aspct positi. Hirdoor raakt d zuw va ht ruggmrg bkld. Ht matriaal va d tusswrvlschijf is opratif vrwijdrd. Door ht vrwijdr va ht matriaal, atuurlijk d opig va d oprati, krijg d zuw wr voldod ruimt om t fuctior. Na d oprati is Hidd og dag i d kliik gblv voor itsiv vrzorgig. D dag ra lip hij alwr! Hij is mt mdicati aar huis ggaa, hij mot zs wk rvalidr mag ooit mr halsbad om. D progos voor ht zuwhrstl i ht ruggmrg is god. Wi it wg is...

11 11 WstrSport Proftraiig bij Sportclub Hoogkrk Plikaa S - Aduard 2-1 D kpr va Aduard voorkomt trffr. Foto: Raoul la Crois. www. raoullacroisfotografi.l Wdstrijd va d wk Dis va Dijk Oostwold - Op zatrdag 23 augustus stod ht rst bkrdul voor Plikaa S 1 uit Oostwold op ht programma. Na vorig sizo ogslag kampio t zij gword, wist Plikaa-S vorig wk ook d Gjaltma Bokaal i d wacht t slp, a d 2-0 ovrwiig op 1 klassr PKC 83. Tgstadr Aduard hft slcht sizo achtr d rug, a t zij gdgradrd uit d 2 klass. Vorig jaar spld d tams ook tg lkaar. To wist Plikaa-S uit mt 0-3 t wi va Aduard. Plikaa-S bgo d wdstrijd god blf d ghl wdstrijd domir. Al i d rst miuut kwam d rst grot kas voor Plikaa-S. Ptrit Hoxhaj ztt mt lag Joi Assouli op mt d kpr, Ht schot va Joi blad chtr rcht op d kpr. I d zvd miuut brikt Ptrit Joi opiuw, mt prfct stkpas. Ht schot va Joi gig t aast. I d zstid miuut was ht d burt aa dolputmachi Frddy d Grooth. Na god t zij wggdraaid va zij tgstadr, probrd hij ht va vr, maar d bal wrd gpakt door d dolma. I d 22st miuut kwam Joi god door aa d rchtrkat wist d bal prfct voor t krijg op Kvi va Dll. Di schoot hm god bi. 1-0 voor Plikaa S. Tw miut latr wist uitidlijk ook Joi ht t t vid. Mt d put va d scho schoot hij d bal i d hok. D goal wrd afgkurd vawg buitspl. Na 35 miut was Hadrit Hoxhaj gvaarlijk word aa d likrkat. Na ht uitkapp va zij dirct tgstadr, kwam hij tot schot dat t lags d vrkrd kat va d paal vloog. I d 37st miuut wrd Hadrit opiuw gvaarlijk to hij op kwam mt d kpr. Na god slp, waardoor d kpr a d grod gig, wist Hadrit d bal it god af t lgg op Frddy. Aa ht id va d rst hlft wist Aduard ook tw kli kas t crër, schot vaaf d rchtr kat dat i ht zijt blad, afstadschot dat gmakklijk wrd gvag door d god kpd dolma Joatha. Na d rust bgo Plikaa-S aa bduidd midr twd hlft. D rst kas wrd gcrërd door Ivao, di mt twtj door ko kom aa d rchtrkat voorzt op maat gaf, op Frddy d Grooth. Di am d bal aa schoot rcht op d kpr. I d 58st miuut wist Frddy d Grooth d 2-0 bi t schit, adat Ali Jaffar vaaf liks d bal god voorgaf. Vrvolgs kwam r og tw kas voor Plikaa S. I bid gvall schoot Hadrit rakligs lags d paal. I d 85st miuut krg Aduard vrij trap va zo twitig mtr, di i rst istati god wrd gblokkrd door dolma Joatha. Maar vrvolgs wrd d bal gmakklijk bi gschot i d rboud, doordat Plikaa S it schrp gog was it mlip. Uitidlijk krg Frddy i d 89st miuut og gl, voor ht gv va schoudrduw. Ht dul idigd i 2-1-wist voor Plikaa-S. Hoogkrk - Sportclub Hoogkrk is kli sportvrigig di haar lss gft i d sporthal Hoogkrk. Op maadagavod va 20:00 uur tot 21:00 uur is r voor d dams bwg op muzik, va 20:00 uur tot 21:15 uur rcrativollybal voor dams hr va uur tot uur comptitivollybal voor hr. Op d wosdagavod va 19:00 uur tot 20:00 uur is r gymastik Ttfst bij LkWk Vrvolg va voorpagia Lk - Tijds d LkWk is r op ht vmttrri tgovr d Rabobak va 4 tot mt 6 sptmbr ht TtFst Lk Dodrdag 4 sptmbr is hir Gooisch Ladis Night, vrijdag disco 90 s till Now mt MastrMixr BEN LIEBRAND zatrdagavod groot ModSpktakl. E groot aatal modbdrijv show d iuw ajaars- witr collctis houd aasluitd shoppig-ight tot uur. D afsluitig va TtFst Lk wordt vrzorgd door d allroud covrbad Malox. Bkijk ht programma op voor dams, i ht gymlokaal va sporthal Hoogkrk. Gïtrssrd zij wlkom lags t kom bij d traiig. D rst lss ku j vrijblijvd mdo, om t zi of ht wat voor j is. Voor vrdr ilichtig kut u cotact opm mt d lidig va d lss of bij Jurj Joost. Mail: of via tl.: Hir gburt va alls Niuw locati opigstijd Stip Stip Hoogkrk hft iuw locati adr opigstijd. Bgi va d wk zitt z i d Thrsiakapl, Zuidrwg 38, T.: Op maadagmiddag va: 14:00-17:00 uur op disdagochtd va: 9:00-12:00 uur. Op dodrdagochtd, va 9:00-12:00 uur zij z t vid i Gabriëlflat, Gabriëlstraat 2-2, T: Torvrsi va Rod va Groig Automobilst rijdt Fitsr aa bij Emsgolaa Ritdip - Zodag 31 augustus wordt voor d rst kr d torvrsi va d Rod va Groig gorgaisrd. Dz wilrklassikr is al 35 jaar d opigswdstrijd va ht wilrsizo i Ndrlad. Bkd wilrrs zoals Grt Jakobs, Dris Kli, David Pots hbb d wdstrijd i ht vrld gwo. Ook taltvoll jog rrs zoals Marco Hokstra Brt-Ja Lidma, vorig wk i Frakrijk og wiaar va d profkors Tour d l Ai, staa op d rlijst va dz Prokjuwail va ht Groigr cyclism. D lagst lus va 175 km volgt d lagst rout va d klassikr. Vauit Groig trkk w aar ht zuidoost va d provici, odr mr via Slochtr. Vrvolgs gaat ht richtig Wag borg vadaar omhoog aar Trmut Dlfzijl. Da ovr ht Hoglad aar Ls via Oldhov, Aduard trug aar d stad Groig, waar gfiisht wordt aa d Ritdiphav. Ook zij r kortr afstad, va km. Odrwg zij r vrzorgigspost. D routs zij volldig bwgwijzrd. Start fiish is bij Wfitss aa d Ritdiphav t Groig. Er ka gstart word vaaf 8:00 tot 9:30 uur. D tocht staat vrmld op d NTFU kaldr. Vorig wk wosdagochtd was r wr ogluk op d kruisig va d Emsgolaa mt d busbaa, bij Hoogkrk. Rod zv uur wrd fitsr aagrd door automobilist. Ovr vrwodig is its bkd. Ht kruisput wordt gzi als gvaarlijk. Erdr is op dit kruisput twaalfjarig misj bij ogluk om ht lv gkom. Er ligt pla om d autowg mt fitspad odr d busbaa door t lat gaa, zodat ht vrkr lkaar daar it mr kruist. Foto: Ia va Ml

12 12 Citroë C1 12V Ambiac drs Kia Picato 1.0 X-pct Nissa QASHQAI 1.6i Coct 2013 Editio Km! Km! Opl Agila 1.2i 16V AUTOMAAT Opl Corsa 1.4i VOL-AUTOMAAT 2012 UNIEK!! Opl Isigia 1.4i Turbo 140 Pk 2013 Cosmo Opl Mriva 1.4i Turbo 120 Pk Opl Mriva 1.4i Turbo 120 Pk 2011 Color Editio Opl Mriva 1.6i 16V Cosmo Vrzorgig va bgrafis of crmati Opl Mriva 1.6i Tmptatio 2007 AUTOMAAT Opl Zafira 1.6i 16V Ejoy Suzuki Grad Vitara 2.0i 2006 JLX 4X Kijk voor ifo mt foto s op: 24 uur pr dag brikbaar voor ht mld va ovrlijd Toyota Yaris 1.3 VVTI Aspiratio Burg. Sistraat 24 Aduard Tl. (050) SMITS Autobdrijf Official Opl dalr Smits hft GEEN aflvrigskost! Borhaavlaa LG Groig Jachtbittr Kruidbittr Fls 1.0 Litr Schrp Actis! Hooghoudt Graajvr 30% Hopp Jog Jvr of Viux Boomsma Brburgr Bailys Irish Cram Fls 0.7 Litr Actis zij gldig va 25 augustus t/m 6 sptmbr Ltr 0.7 Ltr 0.7 Ltr Gdistillrd Litr 1.0 Litr Tirra Alta 0.75Ltr Divrs Soort Litr Jägrmistr Kruidlikur Villa Massa Jamso Limocllo Irish Whisky Havaa Club Añjo 3 Años Glkichi of 6 flss Chili Yars Havaa Club Glfiddich Añjo Espcial 12 Yars 0.7 Ltr Ltr 0.7 Ltr 0.7 Ltr 0.7 Ltr 0.7 Ltr Gl Talloch Scotch Whisky Taliskr Storm Whiskis Jozf Isralspli EN Groig T Hodip EE Groig T

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Met elkaar de super in dorp behouden

Met elkaar de super in dorp behouden Najaar mt mooi klur bij Krmr PKC 83 laat thuis d put ligg P5 Lkkr schatzok bij Krigloop+ P9 P8 Wstr krat 36 Sids 19 volg os @wstrkrat Disdag 30 sptmbr - jaargag 78 - wk 40 - ummr 35 - oplag 14.100 - laatst

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

moeten stellen. De uitdaging in deze periode is om de stad weer in ontwikkeling te krijgen. Door de crisis is die tot Ontwikkeling Westerwauwel

moeten stellen. De uitdaging in deze periode is om de stad weer in ontwikkeling te krijgen. Door de crisis is die tot Ontwikkeling Westerwauwel Saitairdump ggroid i vijf jaar tijd Gruo wt t va Har t wi P5 Aro va r Hij dot Hoogkrk aa P9 P8 Wstr krat 36 Sids 19 volg os @wstrkrat Disdag 28 oktobr - jaargag 78 - wk 44 - ummr 39 - oplag 14.100 - laatst

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3 Niuwsbrif ummr 5 8 Novmbr 2016 Pagia 1 va 3 Ihoudsopgav: Algm: Oprop tchik! Algm: Sport cliic gwo! SO: Kijkls bij gym. SO: Cliiclows kom lags. SO: Natioal schoolotbijt! SO: Muzikls bij Mik (Odrbouw). VSO:

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement Omhoog op d laddr Groigs Ktaapak haalt allochto vrouw uit isolmt Voorwoord I Groig will w dat idr mdot. Dus ook d grop allochto vrouw di op grot afstad va oz samlvig staa. Dz vrouw hbb vaak mrdr problm

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

Projectinformatie voor de basisschool

Projectinformatie voor de basisschool Prjctifrmati vr d basisschl Lkkr Fit! Lkkr Fit! d Hartstichtig D Hartstichtig zt zich i vr hartgzd tkmst va all kidr, ds k va w lrlig. Jg glrd is d gdaa. Dat gldt k vr gzd lfstijl. T vl f gzd t é t wiig

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid Richtlij compttiprofil social vilighid Izicht Voo P d h ogisc had ag l l Sig r had l a aard schp w r p waard si i V Pr v it tiv activit voor d twdgraads lraroplidig Laat alls draai! COLOFON Uitgav va:

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015 Souburgsch waari opgom t Putj Courat Sptmbr 2015 - vrschijt sids 1894 - Karoligmarkt sam mt Folklorfstival, tw dag fst! Zatrdag 12 sptmbr is ht wr zovr. D laatst va d tw markt voor 2015 zal da ghoud word

Nadere informatie

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl DorpsVizir BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algm@dorpsvizir.l - www.dorpsvizir.l Vrijwilligrs i ht zotj tijds virig vijf jaar Stamtafl Ht was bar gzllig dodrdagmiddag

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuw shirt en logo voor HFC 15

Nieuw shirt en logo voor HFC 15 Tottottotr op m watrscootr Zomr bij Hodsport Hoogkrk P3 Vl tams kampio bij D Hld P7 P6 Wstr krat 36 Sids 19 volg os @wstrkrat Wosdag 27 mi 2015- jaargag 79 - wk 22 - ummr 21 - oplag 14.100 - laatst iuws

Nadere informatie

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor Dé adr (strad) vakati! Walchr is sfr charm Igrijpd vradrig zoals o.a. d Slodam, d oorlog d Dlta- wrk zorgd rvoor dat aa ht isolmt va Walchr dfiitif id kwam. Door d Dltawrk, ht atwoord op d watrsoodramp

Nadere informatie

Subsidie voor bewoners

Subsidie voor bewoners Dlfshavs Duit E god id is goud waard! Subsidi or bwos Als u god id hft or d straat of buurt da vdit uw pla odstuig! D dlgt Dlfshav d woigcorporatis ku uw orstl odstu t spcial subsidi di wl tot 15.000 uro

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgrijpd studrd lz lrligatriaal profls istructils 7 6 BLOK 4 1 LES 3 WIJ ZIJN ALLEMAAL 10 E wkd va Brda Daik (10), B Wat ga j dit wkd do? wdstrijd. Ik zit op Ik ot trai w hbb korfbal. Echt gav sport! Ho

Nadere informatie

Noord-Holland wat ben je mooi

Noord-Holland wat ben je mooi www.oord-hollad.com Voorjaar 2010 Commrciël bijlag bij D Tlgraaf VVV Txl VVV Kop va Noord Hollad VVV Amstrdam Noord-Hollad pad VVV Zadvoort Gmt Vls Gmt Zaastad Noord-Hollad wat b j mooi Noord-Hollad is:

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 5 fbruari 2015 vrgadring : Aanwzig: Ing R.M.M.J. Duijm, A. Fas, H. Gluk, P.J.A. Gluk-d Englsman, K.'t Hart-Tkamp, drs. J.P.M. Hsh, J.J. van t H,

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen Grtc boomkipprs, -zag houttag Grtc 150 bom- takk kipschaar D Grtc bom,- takkkipschaar is otwikkld om ht arbidsitsiv gvaarlijk wrk voor d ms t vrmidr. E tvs om i kortr tijd mr bom t kapp. D kli kipschaar

Nadere informatie

Coalitieakkoord uitgewerkt in een collegeprogramma Grenzen verleggen met nieuwe energie

Coalitieakkoord uitgewerkt in een collegeprogramma Grenzen verleggen met nieuwe energie Oafhaklijk gzisblad voor d iwors va d gmt Slochtr (Mrstad - Harkstd - Scharmr - Laglad - Schaaphok - Luddwr - Woudblom - Kolham - Froombosch - Slochtr - Dmark - Schildwold - Hllum - Siddbur - Tjuchm -

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

Hollandse Herder Holland Messi v. Le Dobry (IPO III), is afgelopen zaterdag de trotse opvolger geworden van zijn moeder Jose.

Hollandse Herder Holland Messi v. Le Dobry (IPO III), is afgelopen zaterdag de trotse opvolger geworden van zijn moeder Jose. Expositi Hoogmis va ht Suikr Op dag volkstui Gol Raad P4 Acti mt houtbriktt NOVO Hout P 11 P9 36 Sids 19 Wosdag - jaargag 79 - wk 29 - ummr 28 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os @wstrkrat

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 dubbl put Blgië -Blgiqu P.B. 8000 Brugg 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift va voor Chirolidig vrschijt maadlijks, it i juli augustus r. 1 sptmbr 2006 Chirojugd Vlaadr vzw v.u. & afzdadrs: H. Bouw, Kipdorp 30,

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

M=35 Y=0 Z=0 M=100 Y=80

M=35 Y=0 Z=0 M=100 Y=80 Y T P I K Pt J roud F zo M vrijdag 5 G T N O 6 G u b L x oo t 7 io Z J m o r yd a, MC k u P ital g i J mt k: t d b y T h M a v I T r u B Ft o g..a m v I Ov po r ry H J H O N mt up zodag m rix zatrdag L

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE Os Kommr COLOFON # Os Kommr drimaadlijks buurtkrat va schrijfclub fotoclub va Bij D Viz Gast Hasplstraat

Nadere informatie

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen JS MV RG OF Pri t Da.08 04 r/s.14 tm th to Pa 021C lo Co ur Us ag u to R r: MP ag Ma r/ k or atio tw t Ar m r: pl ag r: Im a sig M io r: D ct g du a a ro P tm Cli Sig & od ff O r: ch to 8C Pa olgry Co

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

25% 20% 199, Thuiskomen in je eigen sfeer. Elke zondag open. vanaf 49,95. korting 269,95. korting. www.interchalet.nl WOKSET TOMADO SIKKENS MENGVERF

25% 20% 199, Thuiskomen in je eigen sfeer. Elke zondag open. vanaf 49,95. korting 269,95. korting. www.interchalet.nl WOKSET TOMADO SIKKENS MENGVERF Elk zodag op g a d t s f Fij r d i Wij ws g a d t s r prttig k 5 1 0 2 g i k k u l g d Aagpast opigstij 24 dcmbr 25 dcmbr 26 dcmbr 31 dcmbr 1 jauari WOKSET TOMADO STEIGERHOUT vaaf 1, 99 M 1 E ACCU SCHROEFMACHIN

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig dot mt j bri Gktd aa ht wb SPECIAL -dossir sksualitit Trouw! E vrkli j kas op hartaaval Vrstrikt E Rcsi Nurowtschap ovr lifd Ihoud Bwaar ht mooist voor ht laatst 4 lust of lifd? 7 Niuwsgirig?

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen

JS MV RG OF MP TNT DOUANEZAKEN. Handige informatie om de doorstroom van uw goederen soepel te laten verlopen JS MV RG OF Pri t Da.08 04 r/s.14 tm th to Pa 021C lo Co ur Us ag u to R r: MP ag Ma r/ k or atio tw t Ar m r: pl ag r: Im a sig M io r: D ct g du a a ro P tm Cli Sig & od ff O r: ch to 8C Pa olgry Co

Nadere informatie

Jaargang 8 November 2007. Nieuwe missie en visie in de maak

Jaargang 8 November 2007. Nieuwe missie en visie in de maak CVOp Jaargag 8 Novmbr 2007 1 Niuw missi visi i d maak CVO stipplt prsolsblid uit tot 2015 Tw itr mdiators actif Niuw rubrik: Vuttrs mt fut op CVO-schol Colofo I dit ummr CVOp is ht huisorgaa va d Vrigig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen Hoofdstuk Liit topass. Covrgti ladzijd a Er ot gld dat u > u dus u u >. u u ( ) >, wat ( ) ( ) ( ) u adrt aar voor Uit, 999 volgt dus vaaf zij d tr grotr da,999. a ( ) voor dus u D klist is u d grootst

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Elke week gegarandeerd 50.000 likes! Met z n allen op de stamppot

Elke week gegarandeerd 50.000 likes! Met z n allen op de stamppot Elk wk ggaradrd 50.000 liks! d loop wkkrat HELMOND NOORD 5702 DIERDONK 5709 ORANJE BUURT/ WARANDE 5707 STIPHOUT 5708 RIJPELBERG 5709 CENTRUM 5701 OOST 5703 WEST 5707 BRANDEVOORT 5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht Magazi voor d ld va d NCF Uitgav 18 - Fbruari 2014 Ergocoachig PAG 8 Eig Rgimodl bij zikt Pagia 10 125 JAAR NCF PAG 12 Op, rlijk itractif commuicr OOK NCF PAG 19 Tobias Glhod, B/CKC t Utrcht Uitgav 18

Nadere informatie

.CCNIEUWS VAN MEDIQ COMBICARE juni 2015

.CCNIEUWS VAN MEDIQ COMBICARE juni 2015 Mt stoma aar Afrika Wij stimulr zlfrdzaamhid Fit of ficti?.ccnieuws VAN MEDIQ COMBICARE jui 2015 Sam lukt ht! Ik vid ht blagrijk dat j ht stomazakj it zit odr mij kldig Dasac NovaLif: Vilig, btrouwbaar

Nadere informatie

u l n e e p o t Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp.nl Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp.

u l n e e p o t Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp.nl Walperterwei 27a Wommels 0515 331225 www.zwembaddeklomp. Vlp Hk Btsma Vrvrkp lskaart t m ab mt 18 april 13 april tt ur :00 tt 18:00 u 12 a v p a Kass p watrprt i d t h c u l 2 grt bad, iuw putrbad 2 spctaculair glijba Bschutt liggig aagam watrtmpratuur Gzllig

Nadere informatie

Nr. 04 april 2013 35ste jaargang verschijnt niet in augustus P 408.654. Misdadiger gestraft En dan?

Nr. 04 april 2013 35ste jaargang verschijnt niet in augustus P 408.654. Misdadiger gestraft En dan? Nr. 04 april 2013 35st jaargag vrschijt it i augustus P 408.654 Misdadigr gstraft E da? qpril 2013 1 Ihoud / Uit d rdacti Uit d rdacti Ihoud Schriftwrk / Woord va d voorzittr Markus ht vagli zodr id Paus

Nadere informatie

'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' 2014 1/91

'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' 2014 1/91 'Hygiëcod voor d vodigsvrzorgig i zorgistllig Dfsi' 2014 2014 1/91 Ihoudsopgav 1. Ilidig 2. Rikwijdt va d 'Hygiëcod voor d vodigsvrzorgig i zorgistllig Dfsi' 3. Blid va d orgaisati 4. Dskudighid va ht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vratwoordlijk uitgvr: O. Halflats, Triomflaa 172-1160 Brussl. CGTN-049 Algm voorwaard Tijdlijk Cotract & Tijdlijk Sow Cotract (gldig vaaf 01.04.2009) Algm voorwaard Tijdlijk cotract & tijdlijk Sow cotract

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsma & Rostburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Brdstraat 8-3632 AZ Lo a/d Vcht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E ifo@hulsma.l W www.hulsma-rostburg.l VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE VERZORGING

Nadere informatie

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen diti W k b l a d 03 05 Noord diti 09 Bradri Emiclar Kuffls zok baasj Hockyhr kampio Vathorst Noord Zuid 11 Fst i Hovlak www.haard-vlor.l 19 Modrdag 1 3 M E I 2 0 1 0 7 j a a r g a g, u m m r 1 8 I v r

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme!

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme! Karrvalskraat va t Aogj Jaargag 53 2014 Daor kud mj vor d dag komm! D iuw Joffrs 5 Aggumskbad wit Mottomot 7 Miistr va Plisi Zak gaat strijd aa tg lui kopr 15 Va d voorzittr t Aogs motto Bst caravalsvirdrs.

Nadere informatie