WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD"

Transcriptie

1 WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

2 Inhoud Inleiding Management summary Resultaten Huidige houding en consumptiegedrag van de Nederlanders Wat zou Nederland doen als ze erachter zou komen dat het vlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier? Welke vleessoort is afkomstig van een jong, onvolwassen dier? New learning over jong, onvolwassen dieren Bijlage Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

3 Inleiding Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

4 Inleiding Wakker Dier streeft naar een samenleving waarin de dieren uit de veehouderij met respect worden behandeld. Zij willen dit bereiken door Nederland wakker te schudden en ze bewust te maken over hoe er in Nederland met dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft Intomart GfK een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen wat de perceptie is over het eten van jonge dieren onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek is uitgevoerd onder n=501 mensen, 13 jaar en ouder en Nederlands representatief, geselecteerd uit het online Panel van Intomart GfK (bestaande uit resp personen). De steekproef is achteraf gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding en regio en kan hiermee gezien worden als Nederlands representatief 13+. De volgende onderzoeksvragen zijn hierbij van belang: Hoe bewust is de Nederlandse consument van wat wel en niet jong vlees is? Wat vindt de Nederlandse consument ervan dat we jong vlees eten? Wat verstaat de Nederlandse consument onder jong vlees? Hoe ziet de voedselconsumptie van de Nederlandse consument er op dit moment uit? Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

5 Management summary Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

6 Management summary (1) 16% van de Nederlanders zegt vlees dat afkomstig is van een jong, onvolwassen dier te mijden. 91% van deze jongvleesmijders weet alleen niet dat kip en varkensvlees afkomstig zijn van jongere dieren dan lamsvlees. Maar liefst 82% van de mensen die aangeven geen vlees van jonge dieren te willen eten, blijkt ze zonder het te weten toch binnen te krijgen via kip en/of varkensvlees. Tijdens de aankoop van vlees zegt één op de vijf Nederlanders er rekening mee te houden of het van vlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier. Van deze groep zijn voor 81% de motieven positief voor de dieren (zielig, onverantwoord, eet geen jonge dieren). Nederland weet niet dat een kip en varkens jonge dieren zijn. Negen op de tien Nederlanders weten niet dat kip en varkensvlees jonger zijn dan lamsvlees. 23% van de Nederlanders zou nadat hen dit is verteld bereid zijn om hun consumptiegedrag hierop aan te passen, door minder van dit vlees te consumeren. Van de Nederlanders die zeiden rekening te houden met het aanschaffen van jonge, onvolwassen dieren maar niet op de hoogte waren van het feit dat kip- en varkensvlees afkomstig is van jonge dieren, zijn de meest genoemde acties: minder kip of helemaal geen kip meer eten en/of afwijken naar een biologische variant. Volgens Nederland is lamsvlees de aller-jongste in de rij. Ook kalfsvlees wordt door het merendeel van Nederland als vlees afkomstig van een jong, onvolwassen dier gezien. Mannen geven wel vaker aan dat kip afkomstig is van een jong, onvolwassen dier dan vrouwen dat doen (37% versus 23%). Hoog opgeleiden geven vaker aan dat lamsvlees en kip van jonge, onvolwassen dieren afkomstig zijn dan lager opgeleiden (lamsvlees 77% versus 61%; kip 37% versus 21%). Varkensvlees wordt maar door 13% van de Nederlanders geassocieerd met de term jong, onvolwassen dier. Mensen die zeggen rekening te houden met het feit of vlees afkomstig is van jonge dieren hebben relatief weinig kennis van de leeftijd van een jong, onvolwassen dier. Rekeninghoudend Nederland m.b.t. het eten/kopen van jonge, onvolwassen dieren, geeft beduidend vaker aan dat zij lamsvlees als een jong dier beschouwen dan de groep die zegt hier geen rekening mee te houden (83% versus 66%). Ook kalfsvlees wordt door deze groep vaker gezien als jong, in vergelijking met de niet rekeninghouders (84% versus 63%). Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

7 Management summary (2) Bijna iedereen in Nederland eet wel eens vlees. 95% van de Nederlanders geeft dit aan. Deze vleeseters zijn bijna allemaal flexitariër; 86% van de Nederlanders eet namelijk gemiddeld 4 à 5 dagen per week vlees. Vrouwen zijn gevoeliger voor het eten van jonge dieren dan mannen. Van de mensen die er rekening mee houden of het vlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier geven de vrouwen namelijk vaker aan dat zij liever geen vlees eten dat afkomstig is van een jong dier dan de mannen dat doen (vrouw 55% versus man 34%). Reden om rekening te houden met het dan wel/dan niet consumeren van jong vlees is omdat men het liever niet eet. Wanneer het gaat om het doen van aankopen en men komt er op dat moment achter dat het vlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier, dan lijkt Nederland bereidwilliger om jonge dieren te mijden dan als het al op ons bordje ligt. Drie op de tien Nederlanders zou namelijk het vlees dat afkomstig is van een jong, onvolwassen dier (waarschijnlijk) niet kopen. Vrouwen zijn hier veel overtuigender in dan de mannen: 23% van de mannen zal het waarschijnlijk niet kopen versus 38% van de vrouwen. Ligt het op ons bord dan zijn slechts één op de vijf Nederlanders nog bereidwillig en zeggen het (waarschijnlijk) te laten staan. Ook hier zijn de vrouwen weer gevoeliger en geeft 24% aan dat zij het vlees (waarschijnlijk) niet zouden eten versus 13% van de mannen. Vrouwen geven daarentegen weer minder vaak aan dat zij het vlees (waarschijnlijk) alsnog zouden eten, in vergelijking met de mannen (63% versus 78%). Het leed is al geleden, dus we eten/kopen het maar. Zeven van de tien Nederlanders is niet bereid of staat neutraal tegenover verandering in consumptiegedrag van jonge dieren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het leed al geleden is en/of het is te lekker om te laten staan. Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

8 Management summary (3) Vrouwen zijn meer bereid om hun consumptiegedrag te veranderen dan mannen. Vrouwen geven namelijk minder vaak aan er niets om te geven of het niet belangrijk te vinden om iets te doen aan hun consumptiegedrag betreft het consumeren van jonge dieren dan mannen. (mannen 33% versus vrouwen 15%) jarigen geven vaker aan het te lekker te vinden om te laten staan. Laag opgeleiden geven weer vaker aan dat zij alleen de wereld niet kunnen veranderen dan hoger opgeleiden (30% versus 15%). Grote kansen voor Wakker Dier met betrekking tot het informeren van Nederland over jonge dieren. De grote onwetendheid betreft jonge dieren is voor Wakker Dier een grote kans om Nederland te informeren en wakker te schudden. Het verhogen van de bekendheid rondom jonge dieren zou er toe kunnen leiden dat meer mensen bereid zijn hier iets mee te doen. Ook is er een grote kans om de kennis onder de al rekeninghoudende groep te verhogen; relatief beperkte kennis zorgt ervoor dat deze groep alsnog jonge dieren eet. Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

9 Catchy statements 19% van de Nederlanders zegt rekening te houden met het feit of het vlees dat ze kopen/eten afkomstig is van een jong dier. 16% van de Nederlanders mijdt specifiek vlees dat afkomstig is van een jong, onvolwassen dier. Toch blijkt dat 82% van deze groep zonder het te weten toch vlees van jong, onvolwassen dieren eet (namelijk kip en/of varkensvlees). Lamvlees- een van de oudste vleessoorten in het winkelschap - wordt door 68% van de Nederlanders als jong vlees beschouwd. Omdat het vlees, volgens hen, afkomstig is van een jong, onvolwassen dier mijdt 13% van de Nederlanders het consumeren van deze vleessoort. Redenen zijn dat zij het onverantwoord, dan wel zielig vinden, of gewoon liever geen vlees eten wat afkomstig is van een jong, onvolwassen dier. Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

10 Resultaten Huidige houding en consumptiegedrag van Nederland Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

11 De Nederlandse consument eet ongeveer 4 à 5 dagen per week vlees. Frequentie vlees eten 100% 80% 60% 40% 20% 0% 40% 46% 9% 3% Totaal 6-7 dagen per week 3-5 dagen per week 1-2 dagen per week Eens in de twee weken Eens in de maand Minder vaak Ik eet nooit vlees Weet niet A1. Hoe vaak eet u gemiddeld gezien vlees (hieronder valt ook gevogelte/kip)? Basis: allen n=501 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

12 Eén op de vijf Nederlands houdt er tijdens het aanschaffen of nuttigen van vlees rekening mee of het vlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier. 100% 80% Wel/geen rekening met jong vlees 19% Ja Mensen ouder dan 65 jaar houden meer rekening met het feit of het vlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier dan jarigen (29% versus 5%). 60% Nee 40% 66% Ik koop nooit zelf vlees Ik eet nooit vlees 20% Weet niet 0% 8% 3% 3% Totaal A2. Stel dat u vlees/gevogelte gaat kopen of eten, houdt u er dan rekening mee of het specifieke product afkomstig is van een jong, onvolwassen dier? Basis: allen n=501 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

13 Van de Nederlanders die rekening houden met het feit of vlees afkomstig is van jonge, onvolwassen dieren, zegt 81% dit te doen omdat ze het zielig of onverantwoord vinden, of liever geen jonge dieren eten. Reden rekening houden met eten jong vlees Jongvleesmijders versus rest Nederland 100% 80% 13% Ik vind het zielig 100% 80% 16% 60% 40% 46% 22% Ik koop of eet liever geen jong dier Ik vind het niet verantwoord Ik vind het lekker mals 60% 40% 84% Mijders 'jong, onvolwassen dieren' (n=84) 20% 0% 6% 9% 4% Houden rekening met 'jong vlees' Ik vind de smaak beter Anders, namelijk... 20% 0% Rest Nederland (n=417) A2a. Kunt u aangeven waarom u hier rekening mee houdt? Vrouwen geven vaker aan liever geen vlees van jong, onvolwassen dieren te eten dan mannen (55% versus 34%). Basis: mensen die hebben aangegeven rekening te houden met het feit of het vlees afkomstig is van jong, onvolwassen dieren n=105 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

14 Resultaten Wat zou Nederland doen als ze erachter zou komen dat het vlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier? Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

15 Drie op de tien Nederlanders zou, indien men het weet, het vlees afkomstig van een jong, onvolwassen dier (waarschijnlijk) niet kopen. Vrouwen geven minder vaak aan het vlees alsnog te kopen als ze erachter zouden komen dat het vlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier dan mannen (12% versus 29%). 100% 80% 60% 40% 20% 0% Rekening tijdens eten met jong aanschaf 4% 10% 21% 32% 20% 6% 8% Totaal Ik zou uitwijken naar een biologische variant Ik zou het daarom zeker niet kopen Ik zou het daarom waarschijnlijk niet kopen Ik zou het waarschijnlijk alsnog wel kopen Ik zou het zeker alsnog kopen Ik koop nooit vlees Weet niet 12% van de vrouwen geeft aan het vlees zeker niet te kopen als ze erachter komen dat het afkomstig is van een jong, onvolwassen dier (mannen 7%). Vrouwen geven ook vaker aan het vlees van jong, onvolwassen dieren waarschijnlijk niet te kopen als ze erachter komen dat het vlees wat ze willen gaan kopen afkomstig is van deze dieren dan mannen dat doen (26% versus 16%). A3. Stel dat u vlees gaat kopen en u komt er achter dat het specifieke product van een jong dier is. In hoeverre is dit van invloed op uw aankoop- gedrag van dit product? Basis: allen n=501 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

16 Zeven op de tien Nederlanders eet toch gewoon zijn bordje leeg als men erachter komt dat het vlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier. 19% zou het (waarschijnlijk) laten staan. Rekening tijdens eten met jong vlees Vrouwen geven vaker aan het vlees te laten staan als ze erachter komen dat het afkomstig is van een jong, onvolwassen dier dan de mannen (16% versus 8%). 100% 80% 3% 7% 12% Ik eet nooit vlees Ik zou het daarom zeker niet eten 60% 44% Ik zou het daarom waarschijnlijk niet eten 40% Ik zou het waarschijnlijk alsnog wel eten Ik zou het zeker alsnog eten 20% 0% 27% 7% Totaal Weet niet Vrouwen geven minder vaak aan het vlees alsnog te eten, als ze erachter komen dat het afkomstig is van een jong, onvolwassen dier dan mannen (16% versus 38%) A4. Stel dat u vlees gaat eten en u komt er achter dat het specifieke product van een jong dier is. In hoeverre is dit van invloed op uw eet- gedrag van dit product? Basis: allen n=501 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

17 Resultaten Welke vleessoort is afkomstig van een jong, onvolwassen dier? Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

18 Lams- en kalfsvlees worden door het merendeel van Nederland gezien als jong, onvolwassen vlees. Vlees van jonge dieren Lamsvlees 68% Kalf svlees 65% Kip 30% Konijn 13% Varkensvlees 13% Hert 10% Rundvlees 10% Eend 9% Hoog opgeleiden geven vaker aan dat lamsvlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier dan laag opgeleiden (77% versus 61%) Ook geven hoog opgeleiden vaker aan dat kip een jong, onvolwassen dier is versus de lager opgeleiden (37% versus 61%) Hoog opgeleiden geven vaker aan dat kalfsvlees afkomstig is van een jong, onvolwassen dier dan midden opgeleiden (75% versus 60%) Struisvogel Kangoeroe Anders, namelijk... 6% 5% 1% Mannen geven vaker aan dat een kip een jong, onvolwassen dier is dan vrouwen (37% versus 23%) Weet niet 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% B1. Welke van de onderstaande vleessoorten, die in de winkel verkrijgbaar zijn, zijn volgens u afkomstig van een jong dier? Basis: allen n=501 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

19 Lamsvlees is de aller-jongste, volgens Nederland. Jongste vlees is. Lamsvlees Kalf svlees Kip 19% 16% 44% Vrouwen geven vaker aan dat lamsvlees het jongste vlees is dan mannen dat doen Konijn 1% (48% versus 39%) Eend 1% Varkensvlees 0% Struisvogel 0% Rundvlees 1% Hert Kangoeroe Anders, namelijk 1% 0% 1% Mannen geven vaker aan dat kip het jongste vlees is, in vergelijking met vrouwen (20% versus 11%) Weet niet 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% B2. En welk van de onderstaande vleessoorten, die in de winkel verkrijgbaar zijn, is volgens u het jongst? Basis: allen n=501 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

20 Resultaten New learning over jong, onvolwassen dieren Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

21 Negen van de tien Nederlanders weet niet dat kip en varkensvlees jonger zijn dan lamsvlees; 23% zou bereid zijn hier iets mee te doen. Bekendheid met jong vlees Bereidheid ander gedrag 100% 80% 60% 40% 9% 90% Ja Vrouwen zijn bereidwilliger om minder vlees van jong, onvolwassen dieren te eten dan mannen (30% versus 17%) 100% 80% 60% 40% 7% 16% 49% Zeer bereid Bereid Neutraal Niet bereid 20% Nee 20% 16% Zeker niet bereid 0% 2% Totaal Weet niet 0% 8% 4% Totaal Ik eet al nooit jonge dieren C1. Was u er van op de hoogte dat kip en varkensvlees eigenlijk jonger vlees is dan lamsvlees? C2. Nu u dit weet, bent u bereid om minder vlees van jonge dieren te gaan kopen/eten? Basis: allen n=501 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

22 82% van de jongvleesmijders eten toch, onbewust, vlees van onvolwassen dieren, namelijk kip of varken. Reden rekening houden met eten jong vlees Jongvleesmijders en hun onbewuste consumptie van jonge dieren (kip/varkensvlees) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 13% 46% 22% 6% 9% 4% Houden rekening met 'jong vlees' Ik vind het zielig A2a. Kunt u aangeven waarom u hier rekening mee houdt? Ik koop of eet liever geen jong dier Ik vind het niet verantwoord Ik vind het lekker mals Ik vind de smaak beter Anders, namelijk... C1. Was u er van op de hoogte dat kip en varkensvlees eigenlijk jonger vlees is dan lamsvlees? S1. Welke van de onderstaande producten eet of koopt u met enige regelmaat? U kunt meerdere Basis: mensen die hebben aangegeven rekening te houden met het feit of het vlees afkomstig is van jonge dieren n=105 antwoorden geven. Basis: Vlees afkomstig van jong, onvolwassen dieren mijders en niet op de hoogte van Crossing van deze vragen leeftijd kip/varken n=84 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari % 80% 60% 40% 20% 0% 18% 82% Mijders 'jong, onvolwassen dieren' (n=84) Eet geen kip/varkensvlees (n=12) Eet kip/varkenvlees (n=72)

23 70% van de Nederlanders geeft aan neutraal, of niet bereid te zijn om minder vlees van jonge, onvolwassen dieren te eten/kopen. Belangrijkste redenen zijn het leed is al geleden en het is te lekker om te laten staan. Reden geen bereidheid/neutraal Ten tijde dat ik het vlees wil kopen is het leed toch al geleden Ik vind het te lekker om te laten staan Alleen kan ik de wereld niet veranderen Ik doe al mijn best door biologische vlees te kopen 26% 25% 24% 19% Vrouwen geven minder vaak aan dan mannen dat ze de leeftijd van een dier onbelangrijk vinden of er niks om geven (12% versus 22% en 3% versus 11%). Ik vind het niet belangrijk 17% Mijn bijdrage maakt niet veel uit 12% Ik geef er niks om 8% Anders, namelijk... 10% C3. Nu u weet wat jonge dieren precies zijn, waarom bent u niet (echt) bereid vlees van deze dieren minder te gaan eten? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: mensen die hebben aangegeven niet echt bereid of neutraal zijn tegenover anders omgaan met jonge dieren eten n=362 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

24 Minder kip of helemaal geen kip meer eten en afwijken naar een biologische variant zijn de meest voorkomende acties die jongvleesmijders zouden willen ondernemen nu ze weten dat kip een jong dier is. Wel/niet kip 71% van de jongvleesmijders geeft aan zijn/haar consumptiegedrag aan te passen, nu zij weten dat kippen en varkens relatief gezien nog jonger naar de slacht gaan dan lammetjes. 100% 80% 60% 40% 2% 24% 25% 20% Ik zal in de toekomst helemaal geen kip meer eten/kopen Ik zal in de toekomst minder kip gaan eten/kopen Ik zal in de toekomst evenveel kip gaan eten/kopen, maar dan biologisch Ik zal in de toekomst minder kip gaan eten/kopen, maar als ik het eet dan alleen biologische kip Mijn eet/koop gedrag van kip zal hetzelf de blijven 20% 23% Anders, namelijk... 0% 7% Totaal C4. Nu u weet dat een kip onder de categorie jonge dieren valt, kunt u dan via onderstaande stellingen aangeven welke stelling het meest op u van toepassing is? Basis: mensen die hebben aangegeven rekening te houden met het eten van jonge dieren en niet wisten dat kip in deze categorie viel n=71 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

25 Bijlagen Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

26 Wat eet men zoal... Koop/eet Kip Rundvlees 89% 84% Varkensvlees Vis/schaaldieren 62% 72% Lamsvlees Kalf svlees Kalkoen Wild Eend Ik eet of koop nooit vlees/vis Geen van deze 15% 14% 13% 7% 5% 3% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% S1. Welke van de onderstaande producten eet of koopt u met enige regelmaat? U kunt meerdere antwoorden geven. Basis: allen n=501 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

27 Onderzoeksverantwoording Veldwerk: Online (CAWI) op deelnemers van het Intomart GfK Online panel dat bestaat uit ca personen Veldwerkperiode: 3 januari t/m 7 januari 2013 Doelgroep: Nederlands, representatief, 13 jaar en ouder. Steekproef: netto n = 501. Een respons van 50% onder een bruto steekproef van bruto n=1000 panelleden. De netto steekproef (n=501) is gewogen naar de volgende kenmerken uit de Gouden Standaard: Geslacht, leeftijd en opleiding. Daarmee kan deze steekproef als representatief worden beschouwd voor Nederlandse mannen en vrouwen van 13 jaar en ouder. Vragenlijst: De vragenlijst bestond o.a. uit de volgende onderwerpen: -Consumptiegedrag mbt eten van vlees -Koopgedrag mbt vlees/jonge dieren -Perceptie van jonge dieren -Kennis van jonge dieren Rapportage: In de PowerPoint is een samenvatting weergegeven van de resultaten, op totaalniveau. Daar waar interessante significante verschillen te vinden zijn tussen bijvoorbeeld geslacht, opleiding en leeftijd is dit aangegeven door middel van teksten. Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

28 Certificering Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van Intomart GfK dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO en ISO Intomart GfK onderschrijft de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) en is lid van de brancheorganisatie MOA (zie Het is toegestaan de uitkomsten van onderzoek extern te publiceren. Wel dient in dat geval bij de onderzoeksresultaten als bron "Intomart GfK <opleveringsmaand en jaar onderzoek>" te worden vermeld. Exclusiviteit van verzamelde gegevens is gebaseerd op de Gedragscode van de MOA, art. 9 (zie Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren januari

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Awareness plasklachten in Nederland

Awareness plasklachten in Nederland Awareness plasklachten in Nederland In opdracht van Porter Novelli Carlijn Ritzen Suzanne van Strien 393378 Juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Achtergrond en doelstelling 2 3 Resultaten in detail Plasklachten

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

De duurzame energiesector

De duurzame energiesector De duurzame energiesector Welk beeld hebben jongeren van (werken in) de duurzame energiesector? GfK November 2016 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

GfK Januari GfK Januari 2018 SIDN Digitale Vaardigheden

GfK Januari GfK Januari 2018 SIDN Digitale Vaardigheden Digitale vaardigheden in het onderwijs Onderzoek onder ouders en leraren van groep 3 t/m 8 naar kennis en behoeften rondom digitale vaardigheden in het basisonderwijs. GfK Januari 2018 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

ASN BANK. Onderzoek naar verantwoordelijkheid voor verduurzaming. Peter Mulder Amber Scholtz Oktober 2014 36378

ASN BANK. Onderzoek naar verantwoordelijkheid voor verduurzaming. Peter Mulder Amber Scholtz Oktober 2014 36378 ASN BANK Onderzoek naar verantwoordelijkheid voor verduurzaming Peter Mulder Amber Scholtz Oktober 2014 36378 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten a. Verantwoordelijkheid verduurzaming

Nadere informatie

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net februari 2017 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

FLITSPEILING ALCOHOLVRIJ BIER

FLITSPEILING ALCOHOLVRIJ BIER FLITSPEILING ALCOHOLVRIJ BIER Een kwantitatief onderzoek naar het drinkgedrag van alcoholvrij bier onder Nederlanders JORIS DE JONGH ANOUK TRAMPER AMSTERDAM, MAART 2018 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 CONCLUSIES

Nadere informatie

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding Pensioenverdeling Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding 1 Onderzoeksresultaten 2 Ruim de helft heeft het formulier ingevuld en opgestuurd. 31% van de niet-gebruikers heeft geen

Nadere informatie

Onderzoek postpartum depressie HvdM mei 2018

Onderzoek postpartum depressie HvdM mei 2018 Onderzoek postpartum depressie HvdM mei 2018 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171777 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN Benchmarkmeting 2013 Marij Tillmanns December 2013 GfK Intomart 2013 Benchmark Arbodiensten 2013 december 2013 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Sentiment Turkije. Corendon Henk Delfos & Daan van Grinsven. GfK May 8, 2017 Corendon Sentiment Turkije

Sentiment Turkije. Corendon Henk Delfos & Daan van Grinsven. GfK May 8, 2017 Corendon Sentiment Turkije Sentiment Turkije Corendon 510026 Henk Delfos & Daan van Grinsven 1 Resultaten 2 Corendon-klanten geven hun afgelopen vakantie in Turkije een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 Rapportcijfer voor afgelopen

Nadere informatie

Uitslag onderzoek Diervriendelijk vlees? EénVandaag Opiniepanel deelnemers Oktober 2009

Uitslag onderzoek Diervriendelijk vlees? EénVandaag Opiniepanel deelnemers Oktober 2009 Uitslag onderzoek Diervriendelijk vlees? EénVandaag Opiniepanel 24.000 deelnemers Oktober 2009 Hoe vaak eet u vlees bij de warme maaltijd? (Bijna) iedere dag 42,5 5-6 keer in de week 18,1 3-4 keer in de

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Provisie en schadeverzekeringen Voorjaar 2018 GfK April 2018 1 Recente sluiters over betaling bij schadeverzekeringen 2 Twee derde sluiters van schadeverzekeringen weet niet hoe

Nadere informatie

Flitspeiling Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Flitspeiling Klimaatakkoord op hoofdlijnen Flitspeiling Klimaatakkoord op hoofdlijnen Anne Tilanus 9 oktober 2018 H5670 Ten behoeve van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Inleiding In juli 2018 is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Kwantitatieve toetsing snelheid

Kwantitatieve toetsing snelheid Kwantitatieve toetsing snelheid Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling, data analyse en rapportage:

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Inleiding Duurzaamheidkompas #15 Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

GFK SOCIAL MEDIA METER

GFK SOCIAL MEDIA METER GFK SOCIAL MEDIA METER 2012 INTOMART GFK Peter Mulder Mervin van Veen Bastiaan van Nood 28169 Mei 2012 Intomart GfK 2012 GfK Social Media Meter Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Typering Social

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Hoe innovatief is ondernemend Nederland?

Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Grafieken rapportage opinie onderzoek BNR november 2015 (39438) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding en opzet Management summary Onderzoeksresultaten Bijlagen onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek financiële goede voornemens

Onderzoek financiële goede voornemens Onderzoek financiële goede voornemens Een onderzoek naar financiële goede voornemens voor 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Financiële goede voornemens 8 Wijzer in geldzaken Onderzoek

Nadere informatie

Sentiment Turkije. Corendon Henk Delfos & Daan van Grinsven. GfK May 11, 2017 Corendon Sentiment Turkije

Sentiment Turkije. Corendon Henk Delfos & Daan van Grinsven. GfK May 11, 2017 Corendon Sentiment Turkije Sentiment Turkije Corendon 510026 Henk Delfos & Daan van Grinsven 1 Resultaten 2 Corendon-klanten geven hun afgelopen vakantie in Turkije een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 Rapportcijfer voor afgelopen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Dilemma s Triodos Bank

Dilemma s Triodos Bank Dilemma s Triodos Bank December 2018 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171777 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers Rapport monitor Opvang asielzoekers week 52 2016 t/m week 13 2017 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 13 april 2017 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

ONSUMENTENONDERZOEK ZUID-HOLLAND ACTORY OUTLET CENTER BLEIZO

ONSUMENTENONDERZOEK ZUID-HOLLAND ACTORY OUTLET CENTER BLEIZO ONSUMENTENONDERZOEK ZUID-HOLLAND ACTORY OUTLET CENTER BLEIZO 29710 Mei 2012 Karin Ursem Stefan Peters Jerde Intomart GfK 2012 Mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Conclusie 4.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 45 september 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index september 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 42 juni 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juni 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers -

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Een onderzoek onder werkgevers naar de verwachtingen ten aanzien van langer doorwerken door hun werknemers en hun eigen rol daarin. In opdracht

Nadere informatie

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 PT 2009-12 Productschap Tuinbouw, afdeling Markt en Innovatie Samenvatting (I) Onderzoeksopzet MSI-ACI Europe heeft in de maanden

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie