OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep"

Transcriptie

1 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om aan het eind van deze tweejarige determinatieperiode het juiste besluit te kunnen nemen ten aanzien van het te volgen vervolgonderwijs, is mede bepalend geweest bij de inrichting van het onderwijs en de begeleiding. Algemeen Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen/handvaardigheid en levensbeschouwing tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 1 naar klas 2 A. Regels bij overgang naar leerjaar 2 A1 A2 A3 A4 A5 In principe blijft de leerling gedurende twee jaar op hetzelfde niveau in dezelfde klas. Indien de meerderheid van de lesgevers voor overgang naar de hv-klas is, wordt dit aan de ouders als advies medegedeeld. Na overleg met de afdelingsleider / mentor bepalen de ouders of ze dit advies al dan niet opvolgen. Indien 2/3 of meer van de lesgevers voor overgang naar vmbo of doubleren is, wordt dit aan de ouders als besluit medegedeeld. Indien meer dan de helft maar minder dan 2/3 van de lesgevers voor overgang naar vmbo of doubleren is, wordt dit aan de ouders als advies medegedeeld. Na overleg met de afdelingsleider / mentor bepalen de ouders of ze dit advies al dan niet opvolgen. Voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek en tekenen/handvaardigheid moet minimaal een 6 behaald worden. Indien dit niet voldoende is, komt de leerling in bespreking. B. Werkwijze bij advisering en bespreking Het doel is om vast te stellen of vmbo-tg of havo het beste past bij de leerling met het oog op het met succes behalen van die diploma s. Het advies van de rapportvergadering is gebaseerd op: o het leerlingvolgsysteem, gekeken wordt naar zowel inzet, inzicht als het welbevinden van de leerling o de behaalde cijfers 1

2 o o o o o het advies van alle docenten (de vakken muziek, lichamelijke opvoeding en tekenen/handvaardigheid geven geen advies) conclusies uit de gesprekken met de leerling en de ouders het advies van de basisschool de uitslagen van testen en onderzoeken in aanmerking te nemen bijzondere omstandigheden De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een besluit of een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de uitkomst van de rapportvergadering met de betrokkenen. Derde rapportage (april) Bij deze rapportvergadering wordt door de lesgevers een voorlopig advies gegeven. De ouders worden hierover door de mentor geïnformeerd. Tevens worden zij door de mentor nadrukkelijk uitgenodigd dit voorlopige advies tijdens een oudercontact te komen bespreken. Vierde rapportage (juli) Bij deze rapportvergadering wordt door de lesgevers een definitief advies bepaald. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar 2 is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (OLC) opdrachten die behoren tot de lesstof. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 2

3 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 2 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om aan het eind van deze tweejarige determinatieperiode het juiste besluit te kunnen nemen ten aanzien van het te volgen vervolgonderwijs, is mede bepalend geweest bij de inrichting van het onderwijs en de begeleiding. Algemeen Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen/handvaardigheid en levensbeschouwing tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 2 naar klas 3 A. Regels voor overgang naar leerjaar 3 Om voor bevordering in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria van toepassing: A1 voor de vakken lichamelijke opvoeding, tekenen/handvaardigheid, muziek en levensbeschouwing moet minimaal het cijfer 6 behaald worden. A2 bevordering naar 3-havo: geen enkel cijfer lager dan 5, gemiddeld 7,2 of hoger en voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is maximaal één 5 toegestaan. A3 bevordering naar 3-vmbo-tg: geen enkel cijfer lager dan 4 en gemiddeld 6,0 of hoger. B. De overgangsnormen Punt A B1 Voldaan A1 én A2 B2 Voldaan A1, geen enkel cijfer lager dan 5 en gemiddeld 6,8 of hoger en maximaal één 5 voor Nederlands of wiskunde. B3 Voldaan A1, geen enkel cijfer lager dan 5 en gemiddeld 6,8 of hoger en 2 x 5 voor Nederlands, Engels of wiskunde. B4 Voldaan A1 én A3 B5 Voldaan A1, niet voldaan A3 B6 Niet voldaan A1 B7 In alle andere gevallen Besluit Bevorderd 3-havo 3-havo Niet bevorderd 3-havo Bevorderd 3-vmbo-tg 3

4 Indien een leerling in bespreking komt, neemt de rapportvergadering een besluit en deelt dat mede aan de ouders. C. Werkwijze bij advisering en bespreking Het doel is om vast te stellen of vmbo-tg of havo het beste past bij de leerling met het oog op het met succes behalen van die diploma s. Het advies van de rapportvergadering is gebaseerd op: o het leerlingvolgsysteem, gekeken wordt naar zowel inzet, inzicht als het welbevinden van de leerling o de behaalde cijfers o het advies van de docenten (de vakken muziek, lichamelijke opvoeding, tekenen/handvaardigheid en levensbeschouwing geven geen advies) o conclusies uit de gesprekken met de leerling en de ouders o de uitslagen van testen en onderzoeken o in aanmerking te nemen bijzondere omstandigheden De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de adviezen van de rapportvergadering met de betrokkenen. Eerste rapportage (december) De leerlingen krijgen een voorlopig advies, twijfeladviezen zijn mogelijk. Adviezen worden besproken tijdens de oudercontacten. Tweede rapportage (februari) Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken. Er worden nu geen twijfeladviezen meer uitgebracht. De adviezen worden door de mentor besproken met de leerling. Indien gewenst/nodig is er contact met de ouders. Derde rapportage (april) Voor alle leerlingen wordt een definitief advies vastgesteld. Bij deze rapportvergadering zal door de lesgevers een advies worden geformuleerd. Dit advies heeft betrekking op de overgang naar het derde leerjaar van havo of één van de leerwegen vmbo. Het advies wordt door de mentor besproken met de leerling en de ouders. Vierde rapportage (juli) De rapportvergadering spreekt zich uit over de bevordering van de leerling. In principe worden leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar bevorderd naar het derde leerjaar van de afdeling vmbo-tg of havo. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar 3 is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (OLC) opdrachten die behoren tot de lesstof. Ouders en leerling kunnen afwijken van het gegeven advies indien de leerling toelaatbaar is op de gewenste afdeling. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 4

5 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: hv Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar van de hv-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om aan het eind van deze tweejarige determinatieperiode het juiste besluit te kunnen nemen ten aanzien van het te volgen vervolgonderwijs, is mede bepalend geweest bij de inrichting van het onderwijs en de begeleiding. Algemeen Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen/handvaardigheid en levensbeschouwing tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 1 naar klas 2 A. Regels bij overgang naar leerjaar 2 A1 In principe blijft de leerling gedurende twee jaar op hetzelfde niveau in dezelfde klas. A2 Indien de meerderheid van de lesgevers voor overgang naar de hv-klas is, wordt dit aan de ouders als advies medegedeeld. Na overleg met de afdelingsleider / mentor bepalen de ouders of ze dit advies al dan niet opvolgen. A3 Indien 2/3 of meer van de lesgevers voor overgang naar vmbo of doubleren is, wordt dit aan de ouders als besluit medegedeeld. A4 Voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek en tekenen/handvaardigheid moet minimaal een 6 behaald worden. Indien dit niet voldoende is, komt de leerling in bespreking. B. Werkwijze bij advisering en bespreking Het doel is om vast te stellen of havo of vwo het beste past bij de leerling met het oog op het met succes behalen van die diploma s. Het advies van de rapportvergadering is gebaseerd op: o het leerlingvolgsysteem, gekeken wordt naar zowel inzet, inzicht als het welbevinden van de leerling o de behaalde cijfers o het advies van alle docenten (de vakken muziek, lichamelijke opvoeding en tekenen/handvaardigheid geven geen advies) o conclusies uit de gesprekken met de leerling en de ouders 5

6 o o o het advies van de basisschool de uitslagen van testen en onderzoeken in aanmerking te nemen bijzondere omstandigheden De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een besluit of een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de uitkomst van de rapportvergadering met de betrokkenen. Derde rapportage (april) Bij deze rapportvergadering wordt door de lesgevers een voorlopig advies gegeven. De ouders worden hierover door de mentor geïnformeerd. Tevens worden zij door de mentor nadrukkelijk uitgenodigd dit voorlopig advies tijdens het oudercontact te komen bespreken. Vierde rapportage (juli) Bij deze rapportvergadering wordt door de lesgevers een definitief advies bepaald. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar 2 is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (OLC) opdrachten die behoren tot de lesstof. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 6

7 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 2 Afdeling: hv Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar van de hv-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om aan het eind van deze tweejarige determinatieperiode het juiste besluit te kunnen nemen ten aanzien van het te volgen vervolgonderwijs, is mede bepalend geweest bij de inrichting van het onderwijs en de begeleiding. Algemeen Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen/handvaardigheid en levensbeschouwing tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 2 naar klas 3 A. Regels voor overgang naar leerjaar 3 Om voor bevordering in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria van toepassing: A1 voor de vakken lichamelijke opvoeding, tekenen/handvaardigheid, muziek en levensbeschouwing moet minimaal het cijfer 6 behaald worden. A2 bevordering naar 3-vwo: geen enkel cijfer lager dan 5, gemiddeld 7,2 of hoger en voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is maximaal één 5 toegestaan. A3 bevordering naar 3-havo: geen enkel cijfer lager dan 4 en gemiddeld 6,0 of hoger en voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is maximaal één 5 toegestaan. B. De overgangsnormen Punt A B1 Voldaan A1 én A2 B2 Voldaan A1, geen enkel cijfer lager dan 5 en gemiddeld 6,8 of hoger en maximaal één 5 voor Nederlands, Engels of wiskunde. B3 Voldaan A1, geen enkel cijfer lager dan 5 en gemiddeld 6,8 of hoger en 2 x 5 voor Nederlands, Engels of wiskunde. B4 Voldaan A1 én A3 B5 Voldaan A1, niet voldaan A3 B6 Niet voldaan A1 B7 In alle andere gevallen Besluit Bevorderd 3-vwo 3-vwo Niet bevorderd 3-vwo Bevorderd 3-havo 7

8 Indien een leerling in bespreking komt, neemt de rapportvergadering een besluit en deelt dat mede aan de ouders. C. Werkwijze bij advisering en bespreking Het doel is om vast te stellen of havo of vwo het beste past bij de leerling met het oog op het met succes behalen van die diploma s. Het advies van de rapportvergadering is gebaseerd op: o het leerlingvolgsysteem, gekeken wordt naar zowel inzet, inzicht als het welbevinden van de leerling o de behaalde cijfers o het advies van de docenten (de vakken muziek, lichamelijke opvoeding, tekenen/handvaardigheid en levensbeschouwing geven geen advies) o conclusies uit de gesprekken met de leerling en de ouders o de uitslagen van testen en onderzoeken o in aanmerking te nemen bijzondere omstandigheden De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de adviezen van de rapportvergadering met de betrokkenen. Eerste rapportage (december) De leerlingen krijgen een voorlopig advies, twijfeladviezen zijn mogelijk. Adviezen worden besproken tijdens de oudercontacten. Tweede rapportage (februari) Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken. Er worden nu geen twijfeladviezen meer uitgebracht. De adviezen worden door de mentor besproken met de leerling. Indien gewenst/nodig is er contact met de ouders. Derde rapportage (april) Voor alle leerlingen wordt een definitief advies vastgesteld. Bij deze rapportvergadering zal door de lesgevers een advies worden geformuleerd. Dit advies heeft betrekking op de overgang naar het derde leerjaar van havo of vwo. Het advies wordt door de mentor besproken met de leerling en de ouders. Vierde rapportage (juli) De rapportvergadering spreekt zich uit over de bevordering van de leerling. In principe worden leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar bevorderd naar het derde leerjaar van de afdeling havo of vwo. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar drie is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (OLC) opdrachten die behoren tot de lesstof. Ouders en leerling kunnen afwijken van het gegeven advies indien de leerling toelaatbaar is op de gewenste afdeling. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 8

9 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: tto hv Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar van de tweetalige hv-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om aan het eind van deze tweejarige determinatieperiode het juiste besluit te kunnen nemen ten aanzien van het te volgen vervolgonderwijs is mede bepalend geweest bij de inrichting van het onderwijs en de begeleiding. Algemeen Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing) tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 1 naar klas 2 A. Regels bij overgang naar leerjaar 2 A1 Indien de meerderheid van de lesgevers voor overgang naar de Nederlandstalige hv-klas is, wordt dit aan de ouders als advies medegedeeld. Na overleg met de afdelingsleider / mentor bepalen de ouders of ze dit advies al dan niet opvolgen. A2 Indien 2/3 of meer van de lesgevers het advies voor overgang naar de ht-klas geeft, wordt dit aan de ouders als besluit medegedeeld. A3 Indien meer dan de helft maar minder dan 2/3 van de lesgevers voor overgang naar de ht-klas of doubleren is wordt dit aan de ouders als advies medegedeeld. Na overleg met de afdelingsleider / mentor bepalen de ouders of ze dit advies al dan niet opvolgen. A4 Indien het cijfer voor English aan het einde van het schooljaar lager dan een gemiddelde 6,0 is, komt de leerling in bespreking. A5 Voor de vakken physical education en creative arts moet minimaal een 6 behaald worden. Indien dit niet voldoende is, komt de leerling in bespreking. A6 Indien het leerlingvolgsysteemdeel voor UOE (Use of English) gemiddeld lager dan voldoende (3) is, komt een leerling in bespreking voor tto. B. Werkwijze bij advisering en bespreking Het doel is om vast te stellen of het tweetalig havo of tweetalig vwo het beste past bij de leerling met het oog op het met succes behalen van die diploma s en het IB-certificaat. Het advies van de rapportvergadering is gebaseerd op: het leerlingvolgsysteem, gekeken wordt naar zowel inzet, inzicht als het welbevinden van de leerling de behaalde cijfers het advies van alle docenten (de vakken physical education en creative arts geven geen advies) conclusies uit de gesprekken met de leerling en de ouders 9

10 het advies van de basisschool de uitslagen van testen en onderzoeken in aanmerking te nemen bijzondere omstandigheden De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een besluit of een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de uitkomst van de rapportvergadering met de betrokkenen. Derde rapportage (april) Bij deze rapportvergadering wordt door de lesgevers een voorlopig advies gegeven. De ouders worden hierover door de mentor geïnformeerd. Tevens worden zij door de mentor nadrukkelijk uitgenodigd dit voorlopig advies tijdens het oudercontact te komen bespreken. Vierde rapportage (juli) Bij deze rapportvergadering wordt door de lesgevers een definitief advies bepaald. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar 2 is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (portfolio) opdrachten die behoren tot de lesstof. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 10

11 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 2 Afdeling: tto hv Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar van de tweetalige hv-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om aan het eind van deze tweejarige determinatieperiode het juiste besluit te kunnen nemen ten aanzien van het te volgen vervolgonderwijs is mede bepalend geweest bij de inrichting van het onderwijs en de begeleiding. Algemeen Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing) tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 2 naar klas 3 A. Regels bij overgang naar leerjaar 3 Om voor bevordering in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria van toepassing: A1 bevordering naar 3 tweetalig vwo: geen enkel cijfer lager dan 5,0 en gemiddeld 7,2 of hoger. A2 bevordering naar 3 tweetalig HAVO: geen enkel cijfer lager dan 4,5 en gemiddeld 6,0 of hoger. A3 ten minste een gemiddelde van 6,0 voor English voor bevordering naar tweetalig havo of een 7,0 voor bevordering naar tweetalig vwo. A4 voor de vakken Nederlands of maths is maximaal één 5 toegestaan. A5 Voor de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing moet minimaal een 6 behaald worden. A6 Het leerlingvolgsysteemdeel voor UOE (Use of English) moet minimaal gemiddeld voldoende (3) zijn. B. De overgangsnormen Punt A Besluit B1 Voldaan A1 Bevorderd 3 tweetalig vwo B2 Geen enkel cijfer lager dan 5,0 en gemiddeld 6,8 3 tweetalig vwo of hoger. B3 Voldaan A2 Bevorderd 3 tweetalig havo B4 Niet voldaan A2 3 tweetalig havo B5 Voldaan A1, niet voldaan A3 3 tweetalig havo of 3 tweetalig vwo B6 Voldaan A2, niet voldaan A3 3-havo B7 Niet voldaan A4 Niet bevorderd B8 Niet voldaan A5 B9 Niet voldaan A6 tto B10 In alle andere gevallen 11

12 Indien een leerling in bespreking komt, neemt de rapportvergadering een besluit en deelt dat mede aan de ouders. C. Werkwijze bij advisering en bespreking Het doel is om vast te stellen of het tweetalig havo of tweetalig vwo het beste past bij de leerling met het oog op het met succes behalen van die diploma s en het IB-certificaat. Het advies van de rapportvergadering is gebaseerd op: het leerlingvolgsysteem, gekeken wordt naar zowel inzet, inzicht als het welbevinden van de leerling de behaalde cijfers het advies van de docenten (de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing geven geen advies) conclusies uit de gesprekken met de leerling en de ouders de uitslagen van testen en onderzoeken in aanmerking te nemen bijzondere omstandigheden De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de adviezen van de rapportvergadering met de betrokkenen. Eerste rapportage (december) De leerlingen krijgen een voorlopig advies, twijfeladviezen zijn mogelijk. Adviezen worden besproken tijdens de oudercontacten. Tweede rapportage (februari) Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken. Er worden nu geen twijfeladviezen meer uitgebracht. De adviezen worden door de mentor besproken met de leerling. Indien gewenst/nodig is er contact met de ouders. Derde rapportage (april) Voor alle leerlingen wordt een definitief advies vastgesteld. Bij deze rapportvergadering zal door de lesgevers een advies worden geformuleerd. Dit advies heeft betrekking op de overgang naar het derde leerjaar van tweetalig havo of tweetalig vwo. Het advies wordt door de mentor besproken met de leerling en de ouders. Vierde rapportage (juli) De rapportvergadering spreekt zich uit over de bevordering van de leerling. In principe worden leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar bevorderd naar het derde leerjaar van de afdeling havo of vwo. Hiervan kan bij onvoldoende prestaties worden afgeweken. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar drie is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (OLC en portfolio) opdrachten die behoren tot de lesstof. Ouders en leerling kunnen afwijken van het gegeven advies indien de leerling toelaatbaar is op de gewenste afdeling. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 12

13 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: tto vwo Vastgesteld: oktober 2012 Algemeen Hieronder volgen de overgangsnormen voor klas 1 tweetalig vwo naar klas 2 tweetalig vwo. Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing) tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 1 naar klas 2 A. Regels bij overgang naar leerjaar 2 Om voor bevordering in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria van toepassing: A1 Alle cijfers zijn 6 of hoger A2 Maximaal 1 x 5 en overige cijfers zijn 6 of hoger A3 Ten minste een gemiddelde van 6,0 voor English A4 Voor de vakken Nederlands of maths is maximaal één 5 toegestaan A5 Voor de vakken physical education en creative arts moet minimaal een 6 behaald worden. A6 Indien het leerlingvolgsysteemdeel voor UOE (Use of English) gemiddeld lager dan voldoende (3) is, komt een leerling in bespreking voor tto. B. De overgangsnormen Punt A B1 Voldaan B2 2 x 5 en overige cijfers 6 of hoger B3 Voldaan A1 of A2. Niet voldaan A3 B4 Niet voldaan A4 B5 Niet voldaan A5 B6 Niet voldaan A6 B7 In alle andere gevallen Besluit Bevorderd 2 tweetalig vwo 3-vwo Niet bevorderd tto Indien een leerling in bespreking komt, neemt de rapportvergadering een besluit en deelt dat mede aan de ouders. C. Werkwijze bij advisering en bespreking Het doel is om vast te stellen of het tweetalig vwo het beste past bij de leerling met het oog op het met succes behalen van het vwo-diploma en het IB-certificaat. Het advies van de rapportvergadering is gebaseerd op: het leerlingvolgsysteem, gekeken wordt naar zowel inzet, inzicht als het welbevinden van de leerling de behaalde cijfers 13

14 het advies van alle docenten (de vakken physical education en creative arts geven geen advies) conclusies uit het huiswerkonderzoek conclusies uit de gesprekken met de leerling en de ouders het advies van de basisschool de uitslagen van testen en onderzoeken in aanmerking te nemen bijzondere omstandigheden De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een besluit of een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de uitkomst van de rapportvergadering met de betrokkenen. Derde rapportage (april) Bij deze rapportvergadering wordt door de lesgevers een voorlopig advies gegeven. De ouders worden hierover door de mentor geïnformeerd. Tevens worden zij door de mentor nadrukkelijk uitgenodigd dit voorlopig advies tijdens het oudercontact te komen bespreken. Vierde rapportage (juli) Bij deze rapportvergadering wordt door de lesgevers een definitief advies bepaald. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar 2 is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (portfolio) opdrachten die behoren tot de lesstof. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 14

15 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 2 Afdeling: tto vwo Vastgesteld: Oktober 2012 Algemeen Hieronder volgen de overgangsnormen voor klas 2 tweetalig vwo naar klas 3 tweetalig vwo. Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing) tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 2 naar klas 3 A. Regels bij overgang naar leerjaar 3 Om voor bevordering in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria van toepassing: A1 A2 A3 A4 A5 A6 Alle cijfers zijn 6 of hoger Maximaal 1 x 5 en overige cijfers zijn 6 of hoger Ten minste een gemiddelde van 6,0 voor English Voor de vakken Nederlands of maths is maximaal één 5 toegestaan Voor de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing moet minimaal een 6 behaald worden. Het leerlingvolgsysteemdeel voor UOE (Use of English) moet minimaal gemiddeld voldoende (3) zijn. B. De overgangsnormen Punt A B1 Voldaan B2 2 x 5 en overige cijfers 6 of hoger B3 Voldaan A1 of A2. Niet voldaan A3 B4 Niet voldaan A4 B5 Niet voldaan A5 B6 Niet voldaan A6 B7 In alle andere gevallen Besluit Bevorderd 3 tweetalig vwo 3-vwo Niet bevorderd tto Indien een leerling in bespreking komt, neemt de rapportvergadering een besluit en deelt dat mede aan de ouders. C. Werkwijze bij advisering en bespreking Het doel is om vast te stellen of het tweetalig vwo het beste past bij de leerling met het oog op het met succes behalen van het vwo-diploma en het IB-certificaat. Het advies van de rapportvergadering is gebaseerd op: 15

16 het leerlingvolgsysteem, gekeken wordt naar zowel inzet, inzicht als het welbevinden van de leerling de behaalde cijfers het advies van de docenten (de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing geven geen advies) conclusies uit de gesprekken met de leerling en de ouders de uitslagen van testen en onderzoeken in aanmerking te nemen bijzondere omstandigheden De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de adviezen van de rapportvergadering met de betrokkenen. Eerste rapportage (december) De leerlingen krijgen een voorlopig advies, twijfeladviezen zijn mogelijk. Adviezen worden besproken tijdens de oudercontacten. Tweede rapportage (februari) Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken. Er worden nu geen twijfeladviezen meer uitgebracht. De adviezen worden door de mentor besproken met de leerling. Indien gewenst/nodig is er contact met de ouders. Derde rapportage (april) Voor alle leerlingen wordt een definitief advies vastgesteld. Bij deze rapportvergadering zal door de lesgevers een advies worden geformuleerd. Dit advies heeft betrekking op de overgang naar het derde leerjaar. Het advies wordt door de mentor besproken met de leerling en de ouders. Vierde rapportage (juli) De rapportvergadering spreekt zich uit over de bevordering van de leerling. In principe worden leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar bevorderd naar het derde leerjaar van de afdeling vwo. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar 3 is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (OLC en portfolio) opdrachten die behoren tot de lesstof. Ouders en leerling kunnen afwijken van het gegeven advies indien de leerling toelaatbaar is op de gewenste afdeling. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 16

17 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 3 Afdeling: havo Vastgesteld: oktober 2012 Algemeen Hieronder volgen de overgangsnormen voor klas 3-havo naar klas 4-havo. Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen/handvaardigheid en levensbeschouwing tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 3 naar klas 4 A. Regels bij overgang naar leerjaar 4 Om voor bevordering in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria van toepassing: A1 alle cijfers zijn 6 of hoger. A2 maximaal 2 x 5 en het gemiddelde cijfer is 6,0 of hoger. A3 Voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is maximaal één 5 toegestaan. A4 Voor het vak lichamelijke opvoeding moet minimaal een 6 gehaald worden. B. Criteria voor profielen in de bovenbouw (klas 4-5): B1 maximaal één 5 in het profieldeel. C. De overgangsnormen Punt A Punt B Besluit C1 Voldaan Voldaan Bevorderd 4-havo C2 1 x 4 én 1 x 5 en alle overige Voldaan cijfers 6 C3 3 x 5 en een gemiddelde van 6,0 Voldaan of hoger C4 2 x 5 én 1 x 4 en een gemiddelde Voldaan van 6,0 of hoger C5 1 x 3 en overige cijfers 6 of hoger Voldaan C6 Voldaan Maximaal 2 onvoldoendes in het profieldeel C7 Niet voldaan A3 Niet bevorderd C8 Niet voldaan A4 C9 In alle andere gevallen Niet bevorderd Indien een leerling in bespreking komt, neemt de rapportvergadering een besluit en deelt dat mede aan de ouders. 17

18 D. Werkwijze bij advisering en bespreking Doel is vast te stellen welk profiel, vakken en schooltype het beste passen bij een leerling met het oog op het met succes behalen van een diploma. De leraren Nederlands, Engels, de profielvakken en vakken in het vrije deel brengen een advies uit. A-advies: T-advies O-advies: de leerling wordt in staat geacht het examen in het betreffende vak met succes af te leggen er is twijfel over de vraag of de leerling in staat wordt geacht het examen in het betreffende vak met succes af te leggen de leerling wordt onvoldoende in staat geacht in het betreffende vak met succes examen af te leggen; het wordt hem ten zeerste afgeraden dit vak te kiezen. De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de adviezen van de rapportvergadering met de betrokkenen. Eerste rapportage (december) De leerlingen krijgen een voorlopig advies, twijfeladviezen zijn mogelijk. Adviezen worden besproken tijdens de oudercontacten. Tweede rapportage (februari) Het voorlopige advies wordt opnieuw besproken. Er kunnen nog twijfeladviezen worden uitgebracht. De adviezen worden door de mentor besproken met de leerling. Indien gewenst/nodig is er contact met de ouders. Derde rapportage (april) Voor alle leerlingen wordt door de lesgevers een definitief advies vastgesteld. Bij deze rapportvergadering zal door de lesgevers een advies worden geformuleerd. Dit advies heeft betrekking op de overgang naar het vierde leerjaar van de havo. Het advies wordt door de mentor besproken met de leerling en de ouders. Vierde rapportage (juli) De rapportvergadering spreekt zich uit over de bevordering van de leerling. In principe worden leerlingen aan het eind van het derde leerjaar bevorderd naar het vierde leerjaar van de afdeling havo. Criteria voor keuze profielvakken in de bovenbouw (klas 4-5) Na bevordering wordt de profielkeuze van de leerling beoordeeld, hierover doet de overgangs-vergadering op basis van de adviezen van de profielvakdocenten een dringende uitspraak. bij meer dan tweemaal ontraden in de vakken die in de bovenbouw gevolgd worden zal een negatief advies worden uitgesproken. bij eenmaal en tweemaal ontraden in de vakken die in de bovenbouw gevolgd worden wordt de profielkeuze van een leerling besproken en een negatief of een positief advies uitgesproken. Indien een leerling met een negatief advies blijft zitten in het daarop volgende leerjaar moet de profielkeuze worden aangepast. Beslisregel daarbij is dat een leerling een profiel moet kiezen met maximaal één ontraden advies aan het einde van de derde klas. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar 4 is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (OLC) opdrachten die behoren tot de lesstof. 18

19 Ouders en leerling kunnen afwijken van het gegeven advies indien de leerling toelaatbaar is op de gewenste afdeling. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 19

20 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 3 Afdeling: tto havo Vastgesteld: oktober 2012 Algemeen Hieronder volgen de overgangsnormen voor klas 3 tweetalig havo naar klas 4 tweetalig havo. Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing) tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 3 naar klas 4 A. Regels bij overgang naar leerjaar 4 Om voor bevordering in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria van toepassing: A1 alle cijfers zijn 6 of hoger. A2 maximaal 2 x 5 en het gemiddelde cijfer is 6,0 of hoger. A3 ten minste een gemiddeld cijfer van 6,0 voor English. A4 Voor de vakken Nederlands of maths is maximaal één 5 toegestaan. A5 Voor de vakken physical education en creative arts moet minimaal een 6 behaald worden. A6 Het leerlingvolgsysteemdeel voor UOE (Use of English) moet minimaal gemiddeld voldoende (3) zijn. B. Criteria voor profielen in de bovenbouw (Klas 4-5): B1 maximaal één 5 in het profieldeel. C. De overgangsnormen Punt A Punt B Besluit C1 Voldaan Voldaan Bevorderd 4 tweetalig havo C2 1 x 4 én 1 x5 en alle overige cijfers 6 Voldaan C3 3 x 5 en een gemiddelde van 6,0 of Voldaan hoger C4 2 x 5 én 1 x 4 en een gemiddelde van Voldaan 6,0 of hoger C5 1 x 3 en overige cijfers 6 of hoger Voldaan C6 Voldaan Maximaal 2 onvoldoendes in het profieldeel C7 Niet voldaan A3 Voldaan Niet bevorderd 4 tweetalig havo C8 Niet voldaan A4 Niet bevorderd 20

21 C9 Niet voldaan A5 C10 Niet voldaan A6 tto C11 In alle ander gevallen Niet bevorderd Indien een leerling in bespreking komt, neemt de rapportvergadering een besluit en deelt dat mede aan de ouders. D. Werkwijze bij advisering en bespreking Doel is vast te stellen welk profiel, vakken en schooltype het beste passen bij een leerling met het oog op het met succes behalen van een diploma. De leraren Nederlands, English, de profielvakken en vakken in het vrije deel brengen een advies uit. A-advies: de leerling wordt in staat geacht het examen in het betreffende vak met succes af te leggen T-advies er is twijfel over de vraag of de leerling in staat wordt geacht het examen in het betreffende vak met succes af te leggen O-advies: de leerling wordt onvoldoende in staat geacht in het betreffende vak met succes examen af te leggen; het wordt hem ten zeerste afgeraden dit vak te kiezen. De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapport vergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de adviezen van de rapportvergadering met de betrokkenen. Eerste rapportage (december) De leerlingen krijgen een voorlopig advies, twijfeladviezen zijn mogelijk. Adviezen worden besproken tijdens de oudercontacten. Tweede rapportage (februari) Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken. Er kunnen nog twijfeladviezen worden uitgebracht. De adviezen worden door de mentor besproken met de leerling. Indien gewenst/nodig is er contact met de ouders. Derde rapportage (april) Voor alle leerlingen wordt er door de lesgevers een definitief advies vastgesteld. Bij deze rapportvergadering zal door de lesgevers een advies worden geformuleerd. Dit advies heeft betrekking op de overgang naar het vierde leerjaar van de havo. Het advies wordt door de mentor besproken met de leerling en de ouders. Vierde rapportage (juli) De rapportvergadering spreekt zich uit over de bevordering van de leerling. In principe worden leerlingen aan het eind van het derde leerjaar bevorderd naar het vierde leerjaar van de afdeling havo. Criteria voor keuze profielvakken in de bovenbouw (klas 4-5) Na bevordering wordt de profielkeuze van de leerling beoordeeld, hierover doet de overgangs-vergadering op basis van de adviezen van de profielvakdocenten een dringende uitspraak. bij meer dan tweemaal ontraden in de vakken die in de bovenbouw gevolgd worden zal een negatief advies worden uitgesproken. bij eenmaal en tweemaal ontraden in de vakken die in de bovenbouw gevolgd worden wordt de profielkeuze van een leerling besproken en een negatief of een positief advies uitgesproken. 21

22 Indien een leerling met een negatief advies blijft zitten in het daarop volgende leerjaar moet de profielkeuze worden aangepast. Beslisregel daarbij is dat een leerling een profiel moet kiezen met maximaal één ontraden advies aan het einde van de derde klas. Indien de docent(e) English voor het vak English een ontraden-advies (OA) geeft, is het vervolgtraject voor tto uitgesloten. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar 4 is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (OLC en portfolio) opdrachten die behoren tot de lesstof. Ouders en leerling kunnen afwijken van het gegeven advies indien de leerling toelaatbaar is op de gewenste afdeling. In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure 22

23 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 3 Afdeling: vwo Vastgesteld: oktober 2012 Algemeen Hieronder volgen de overgangsnormen voor klas 3-vwo naar klas 4-vwo. Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaagspecifiek De cijfers voor de vakken lichamelijke opvoeding, muziek, tekenen/handvaardigheid en levensbeschouwing tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 3 naar klas 4 A. Regels bij overgang naar leerjaar 4 Om voor bevordering in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria van toepassing: A1 alle cijfers zijn 6 of hoger. A2 maximaal 2 x 5 en het gemiddelde cijfer is 6,0 of hoger. A3 Voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is maximaal één 5 toegestaan. A4 Voor het vak lichamelijke opvoeding moet minimaal een 6 gehaald worden. B. Criteria voor profielen in de bovenbouw (klas 4-6): B1 maximaal één 5 in het profieldeel. C. De overgangsnormen Punt A Punt B Besluit C1 Voldaan Voldaan Bevorderd 4-vwo C2 1 x 4 én 1 x5 en alle Voldaan overige cijfers 6 C3 3 x 5 en een gemiddelde Voldaan van 6,0 of hoger C4 2 x 5 én 1 x 4 en een Voldaan gemiddelde van 6,0 of hoger C5 1 x 3 en overige cijfers 6 Voldaan of hoger C6 Voldaan Maximaal 2 onvoldoendes in het profieldeel C7 Niet voldaan A3 Niet bevorderd C8 Niet voldaan A4 C9 In alle ander gevallen Niet bevorderd Indien een leerling in bespreking komt, neemt de rapportvergadering een besluit en deelt dat mede aan de ouders. 23

24 D. Werkwijze bij advisering en bespreking Doel is vast te stellen welk profiel, vakken en schooltype het beste passen bij een leerling met het oog op het met succes behalen van een diploma. De leraren Nederlands, Engels, de profielvakken en vakken in het vrije deel brengen een advies uit. A-advies: T-advies O-advies: de leerling wordt in staat geacht het examen in het betreffende vak met succes af te leggen er is twijfel over de vraag of de leerling in staat wordt geacht het examen in het betreffende vak met succes af te leggen de leerling wordt onvoldoende in staat geacht in het betreffende vak met succes examen af te leggen; het wordt hem ten zeerste afgeraden dit vak te kiezen. De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de adviezen van de rapportvergadering met de betrokkenen. Eerste rapportage (december) De leerlingen krijgen een voorlopig advies, twijfeladviezen zijn mogelijk. Adviezen worden besproken tijdens de oudercontacten. Tweede rapportage (februari) Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken. Er kunnen nog twijfeladviezen worden uitgebracht. De adviezen worden door de mentor besproken met de leerling. Indien gewenst/nodig is er contact met de ouders. Derde rapportage (april) Voor alle leerlingen wordt er door de lesgevers een definitief advies vastgesteld. Bij deze rapportvergadering zal door de lesgevers een advies worden geformuleerd. Dit advies heeft betrekking op de overgang naar het vierde leerjaar van het vwo. Het advies wordt door de mentor besproken met de leerling en de ouders. Vierde rapportage (juli) De rapportvergadering spreekt zich uit over de bevordering van de leerling. In principe worden leerlingen aan het eind van het derde leerjaar bevorderd naar het vierde leerjaar van de afdeling vwo. Criteria voor keuze profielvakken in de bovenbouw (klas 4-5-6) Na bevordering wordt de profielkeuze van de leerling beoordeeld, hierover doet de overgangs-vergadering op basis van de adviezen van de profielvakdocenten een dringende uitspraak. bij meer dan tweemaal ontraden in de vakken die in de bovenbouw gevolgd worden zal een negatief advies worden uitgesproken. bij eenmaal en tweemaal ontraden in de vakken die in de bovenbouw gevolgd worden wordt de profielkeuze van een leerling besproken en een negatief of een positief advies uitgesproken. Indien een leerling met een negatief advies blijft zitten in het daarop volgende leerjaar moet de profielkeuze worden aangepast. Beslisregel daarbij is dat een leerling een profiel moet kiezen met maximaal één ontraden advies aan het einde van de derde klas. Belangrijk Voorwaarde voor overgang naar leerjaar 4 is het naar behoren uitvoeren en afsluiten van alle (OLC) opdrachten die behoren tot de lesstof. Ouders en leerling kunnen afwijken van het gegeven advies indien de leerling toelaatbaar is op de gewenste afdeling. 24

25 In bijzondere omstandigheden kan door de schoolleiding afgeweken worden van de hierboven beschreven procedure. 25

26 OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 3 Afdeling: Tto vwo Vastgesteld: oktober 2012 Algemeen Hieronder volgen de overgangsnormen voor klas 3 tweetalig vwo naar klas 4 tweetalig vwo. Alle cijfers worden berekend overeenkomstig de afspraken in de sector. Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Alle cijfers tellen het hele schooljaar mee. Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende jaren doubleren. In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet, beslist de rapportvergadering. Jaarlaaggemiddelde De cijfers voor de vakken physical education, creative arts en levensbeschouwing) tellen niet mee voor het bepalen van het jaargemiddelde. Overgang klas 3 naar klas 4 A. Regels bij overgang naar leerjaar 4 Om voor bevordering in aanmerking te komen, zijn de volgende criteria van toepassing: A1 alle cijfers zijn 6 of hoger. A2 maximaal 2 x 5 en het gemiddelde cijfer is 6,0 of hoger. A3 ten minste een gemiddeld cijfer van 6,0 voor English. A4 Voor de vakken Nederlands of maths is maximaal één 5 toegestaan. A5 Voor de vakken physical education encreative arts moet minimaal een 6 behaald worden. A6 Het leerlingvolgsysteemdeel voor UOE (Use of English) moet minimaal gemiddeld voldoende (3) zijn. B. Criteria voor profielen in de bovenbouw (klas 4-6): B1 maximaal één 5 in het profieldeel. C. De overgangsnormen Punt A Punt B Besluit C1 Voldaan Voldaan Bevorderd 4 tweetalig vwo C2 1 x 4 én 1 x5 en alle overige cijfers 6 Voldaan C3 3 x 5 en een gemiddelde van 6,0 of Voldaan hoger C4 2 x 5 én 1 x 4 en een gemiddelde van Voldaan 6,0 of hoger C5 1 x 3 en overige cijfers 6 of hoger Voldaan C6 Voldaan Maximaal 2 onvoldoendes in het profieldeel C7 Niet voldaan A3 Voldaan Niet bevorderd 4 tweetalig vwo C8 Niet voldaan A4 Niet bevorderd C9 Niet voldaan A5 C10 Niet voldaan A6 tto C11 In alle ander gevallen Niet bevorderd 26

27 Indien een leerling in bespreking komt, neemt de rapportvergadering een besluit en deelt dat mede aan de ouders. D. Toelichting op werkwijze advisering en bespreking Doel is vast te stellen welk profiel, vakken en schooltype het beste passen bij een leerling met het oog op het met succes behalen van een diploma. De leraren Nederlands, English, de profielvakken en vakken in het vrije deel brengen een advies uit. A-advies: T-advies O-advies: de leerling wordt in staat geacht het examen in het betreffende vak met succes af te leggen er is twijfel over de vraag of de leerling in staat wordt geacht het examen in het betreffende vak met succes af te leggen de leerling wordt onvoldoende in staat geacht in het betreffende vak met succes examen af te leggen; het wordt hem ten zeerste afgeraden dit vak te kiezen. De mentor formuleert, samen met de afdelingsleiding, een voorstel voor de rapportvergadering. De rapportvergadering formuleert vervolgens een advies aan de ouders en de leerling. De mentor communiceert de adviezen van de rapportvergadering met de betrokkenen. Eerste rapportage (december) De leerlingen krijgen een voorlopig advies, twijfeladviezen zijn mogelijk. Adviezen worden besproken tijdens de oudercontacten. Tweede rapportage (februari) Het voorlopig advies wordt opnieuw besproken. Er kunnen nog twijfeladviezen worden uitgebracht. De adviezen worden door de mentor besproken met de leerling. Indien gewenst/nodig is er contact met de ouders. Derde rapportage (april) Voor alle leerlingen wordt er door de lesgevers een definitief advies vastgesteld. Bij deze rapportvergadering zal door de lesgevers een advies worden geformuleerd. Dit advies heeft betrekking op de overgang naar het vierde leerjaar van het vwo. Het advies wordt door de mentor besproken met de leerling en de ouders. Vierde rapportage (juli) De rapportvergadering spreekt zich uit over de bevordering van de leerling. In principe worden leerlingen aan het eind van het derde leerjaar bevorderd naar het vierde leerjaar van de afdeling vwo. Criteria voor keuze profielvakken in de bovenbouw (klas 4-5-6) Na bevordering wordt de profielkeuze van de leerling beoordeeld, hierover doet de overgangs-vergadering op basis van de adviezen van de profielvakdocenten een dringende uitspraak. bij meer dan tweemaal ontraden in de vakken die in de bovenbouw gevolgd worden zal een negatief advies worden uitgesproken. bij eenmaal en tweemaal ontraden in de vakken die in de bovenbouw gevolgd worden wordt de profielkeuze van een leerling besproken en een negatief of een positief advies uitgesproken. Indien een leerling met een negatief advies blijft zitten in het daarop volgende leerjaar moet de profielkeuze worden aangepast. Beslisregel daarbij is dat een leerling een profiel moet kiezen met maximaal één ontraden advies aan het einde van de derde klas. 27

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen.

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen. Algemene uitgangspunten normen onderbouw 1) Alle vakken tellen even zwaar mee. 2) Van de eindcijfers in één decimaal van alle vakken wordt het gemiddelde berekend: de C-norm. 3) De op helen afgeronde rapportcijfers

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten om te worden bevorderd. Onze school gaat uit van

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014/2015

Bevorderingsnormen 2014/2015 Bevorderingsnormen 2014/2015 Onder voorbehoud van goedkeuring door de MR 1 Amersfoort, januari 2015 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

De bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen IJSSELCOLLEGE De bevorderingsnormen Per 1 augustus 2014 De Normencommissie Een overzicht van de bevorderingsnormen van alle afdelingen van het IJsselcollege, locatie Alkenlaan. 0 De bevorderingsnorm van

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw havo, atheneum en gymnasium. Geldend voor schooljaar 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw havo, atheneum en gymnasium. Geldend voor schooljaar 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw havo, atheneum en gymnasium Geldend voor schooljaar 2015-2016 Bevorderingsmatrix leerjaar 1 HAVO naar leerjaar 2 1. Voor het gemiddeld resultaat wordt uitgegaan van het resultaat,

Nadere informatie

RAPPORTEN, BEVORDERINGPROCEDURE en BEVORDERINGSNORMEN CSW VAN DE PERRE 2014 2015

RAPPORTEN, BEVORDERINGPROCEDURE en BEVORDERINGSNORMEN CSW VAN DE PERRE 2014 2015 RAPPORTEN, BEVORDERINGPROCEDURE en BEVORDERINGSNORMEN CSW VAN DE PERRE 2014 2015 Gedurende het schooljaar spreken vakdocenten, mentoren, teamleiders en ondersteuningscoördinatoren geregeld over de leerlingen,

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo In dit boekje zijn de richtlijnen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium Overgangsnormen schooljaar 2015-2016 Johannes Fontanus College Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium PREAMBULE Algemeen: bij de overgang worden bepaalde regels gehanteerd

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure... 4 Advies in maart... 4 Procedure eindvergadering...

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen Bovenbouw

Overgangsnormen Bovenbouw Overgangsnormen Bovenbouw Bevorderingsreglement Hilfertsheem-Beatrix schooljaar 2011-2012 Algemene uitgangspunten (bovenbouw) De overgangsnormen geven weer waaraan leerlingen moeten voldoen om over te

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Overgangsprotocol November 2013

Overgangsprotocol November 2013 Geert Groote College Amsterdam Overgangsprotocol November 2013 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 1 Rol van de lerarenvergadering.... 1 Overgang klas 7 naar 8... 2 Overgang klas 8 naar 9... 2 Overgang

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

RAPPORTEN, BEVORDERINGPROCEDURE en BEVORDERINGSNORMEN CSW Bestevaêr 2013 2014

RAPPORTEN, BEVORDERINGPROCEDURE en BEVORDERINGSNORMEN CSW Bestevaêr 2013 2014 RAPPORTEN, BEVORDERINGPROCEDURE en BEVORDERINGSNORMEN CSW Bestevaêr 2013 2014 Gedurende het schooljaar spreken vakdocenten, mentoren, teamleiders en ondersteuningscoördinatoren geregeld over de leerlingen,

Nadere informatie

normen per leerjaar onderbouw PSC schooljaar 09-10

normen per leerjaar onderbouw PSC schooljaar 09-10 normen per leerjaar onderbouw PSC schooljaar 09-10 Algemene normen onderbouw 1. Voor de bevordering in diverse klassen zijn bevorderingsnormen vastgesteld. 2. Een leerling mag slechts éénmaal doubleren

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Een wettelijk andere berekening heeft het combinatiecijfer (zie H4/5).

Een wettelijk andere berekening heeft het combinatiecijfer (zie H4/5). 1 H A V O Inleidend Binnen de Havo afdeling bereiden wij de leerlingen voor op het HBO, terwijl ook een weg naar het Atheneum (opstroom) mogelijk moet blijven. Bij de becijfering wordt rekening gehouden

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR

REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR 2014-2015 Inhoudsopgave Paragraaf I Algemene bepalingen blz. 3 Paragraaf II Bevorderingsprocedure blz. 6 Paragraaf III Bevorderingscriteria

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart en in juni/juli wordt het rapport

Nadere informatie

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo 1. Aan het eind van het schooljaar wordt op iedere vestiging bepaald waar de leerling

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Overgangsnormen 2015-2016

Overgangsnormen 2015-2016 Overgangsnormen 2015-2016 1 december 2015 / Overgangsnormen 2015-2016 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 5 Rapportage... 5 Algemeen... 6 De rapportvergadering... 6 Aandachtspunten bij bespreking zijn:...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar 2013-2314 2 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2013-2014 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2015 Kenmerk: LYC 15/16 secr-103 Betreft: overgangsnormen 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Bevorderingsregels schooljaar 2014/2015

Bevorderingsregels schooljaar 2014/2015 Bevorderingsregels schooljaar 2014/2015 (Vastgesteld in de MR-vergadering van 21112011, aangevuld in MR-vergadering 22102012, aangevuld in MR-vergadering 22092014) Inhoudsopgave Bevorderingsregels 1. Algemeen

Nadere informatie

In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw.

In het rode boekje (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. TEN GELEIDE In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. Het boekje is als volgt ingedeeld: 1. De uitleg van enkele begrippen 2. Een schematisch

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2013 Kenmerk: LYC 13/14 secr-108 Betreft: overgangsnormen 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 ALLE LEERJAREN

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 ALLE LEERJAREN OVERGANGSNORMEN 2014-2015 ALLE LEERJAREN Inhoudsopgave 1 2 2 Rapportvergaderingen: algemene bepalingen 2 3 Rapportvergaderingen: procedures 2 4 Algemene bepalingen 3 5 Revisievergadering 3 6 Bijzondere

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Deze normen betreffen de overgang van de leerjaren 1 naar 2 en 2 naar 3 van Vmbo, Havo en Vwo en van 3 naar 4 Havo en Vwo.

Deze normen betreffen de overgang van de leerjaren 1 naar 2 en 2 naar 3 van Vmbo, Havo en Vwo en van 3 naar 4 Havo en Vwo. Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Gijsbert Jansen Betreft: Overgangsnormen Vmbo, Havo, Vwo 2014-2015 Datum: 29 september 2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 1. Naamgeving: bevorderingsrichtlijnen Wij spreken van "richtlijnen" omdat de docentenvergadering steeds vanuit de omstandigheden van elke leerling

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2014 ALLE LEERJAREN

OVERGANGSNORMEN 2013-2014 ALLE LEERJAREN OVERGANGSNORMEN 2013-2014 ALLE LEERJAREN Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 2 Rapportvergaderingen: algemene bepalingen 2 3 Rapportvergaderingen: procedures 2 4 Algemene bepalingen 3 5 Revisievergadering 3 6 Bijzondere

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013

Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013 Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013 BEVORDERINGSREGELING 2012/2013 Aan leerlingen, ouders en medewerkers van onze school, In de school is een goede regeling voor bevordering van groot belang voor

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

28-10-2015 versie 7 OVERGANGSNORMEN LOCATIES RHENEN/KESTEREN SCHOOLJAAR 2015-2016

28-10-2015 versie 7 OVERGANGSNORMEN LOCATIES RHENEN/KESTEREN SCHOOLJAAR 2015-2016 28-10-2015 versie 7 OVERGANGSNORMEN LOCATIES RHENEN/KESTEREN SCHOOLJAAR 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 3 2. Rechten en plichten van de leerling blz 4 2. Rapportcijfers blz 5 3. Overgangsnormen

Nadere informatie

In het onderstaande vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar.

In het onderstaande vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar. Almere, oktober 2012 Geachte ouders, beste leerling, In het onderstaande vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar. We nodigen u/ je

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN TWENTS CARMEL COLLEGE 2014-2015

OVERGANGSNORMEN TWENTS CARMEL COLLEGE 2014-2015 OVERGANGSNORMEN TWENTS CARMEL COLLEGE 0-05 Vooraf In dit document staan de overgangsnormen beschreven die binnen het Twents Carmel College (TCC) gehanteerd worden. De normen zijn per leerjaar gerangschikt,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

Overgangsregelingen Farel Mavo m.i.v. schooljaar 2015-2016

Overgangsregelingen Farel Mavo m.i.v. schooljaar 2015-2016 Overgangsregeling Farel Mavo m.i.v. schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave... 1 Algeme regel die van toepassing is op alle overgangsvergadering... 2 Eerste leerjaar a) mavo 1 met scice... 4 b) mavo 1 met Anglia

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De inrichting van de profielen 1 Het gemeenschappelijk deel Nederlands

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Overgangscriteria Bogerman:

Overgangscriteria Bogerman: Overgangscriteria Bogerman: In de onderstaande schema s staan de overgangscriteria die worden gehanteerd binnen Bogerman. Bij het nemen van een bevorderingsbesluit gelden de volgende richtlijnen/spelregels:

Nadere informatie

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Haemstede-Barger Mavo Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO... 4 OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO... 5 OVERGANGSNORMEN

Nadere informatie