Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015"

Transcriptie

1 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton

2 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen (3 en 4 mavo, 4 en 5 havo)... 3 Overgangsrichtlijnen afdeling MHV... 4 Overgang van klas 1 naar klas Overgang van klas 2 naar klas Richtlijnen determinatie 2 HV... 8 Overgang van klas 3M naar klas 4M... 9 Richtlijnen voor het kiezen van een zevende vak in 4 MAVO Overgang van klas 3H naar klas 4H Overgang van klas 4H naar klas 5H Procedure stemmingen bij rapportvergaderingen Opstromen naar een hoger niveau

3 Rapportage Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo Het schooljaar van de klassen 1 en 2 mavo en 1, 2 en 3 havo/vwo bestaat uit 3 cijferperioden. Aan het eind van elke periode ontvangt uw kind een rapport, waarop de resultaten van dat moment worden weergegeven. Het rapport aan het einde van de eerste periode (kerstrapport) en dat aan het einde van de tweede periode (paasrapport) zijn tussenstanden. De cijfers geven de resultaten op basis van de voortschrijdende gemiddelden tot aan dat moment. De cijfers worden afgerond op één decimaal. Het rapport aan het einde van de derde periode is het eindrapport. Daarop vindt u per vak het voortschrijdende gemiddelde én het eindcijfer. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel getal. Naast de behaalde resultaten wordt u ook geïnformeerd over de inzet van uw kind in de les en het huiswerkgedrag. Inzet (de inspanning die de leerling tijdens de les laat zien om de leerdoelen te bereiken) en huiswerkgedrag (de inspanning die de leerling buiten de les laat zien om de leerdoelen te bereiken) worden gewaardeerd met een goed, voldoende of een onvoldoende. Naar aanleiding van zowel het eerste rapport als het tweede rapport wordt u uitgenodigd om met de mentor over de resultaten te praten. Bij dat gesprek is uw kind aanwezig om de behaalde resultaten nader toe te lichten. In de onderbouw van de Mavo is het mogelijk dat de leerling bóven het oorspronkelijke niveau presteert. Onder bepaalde voorwaarden kan de leerling voor bevordering naar de Havo in aanmerking komen. Ook daarover vindt u meer informatie in het schrijven over de rapportage en de overgangsrichtlijnen. Rapportage in de examenklassen (3 en 4 mavo, 4 en 5 havo) Leerlingen in de mavo beginnen al in de derde klas aan het examen in de havo begint het examen vanaf de vierde klas. De examenjaren zijn ingedeeld in drie trimesters (m.u.v. klas 4 mavo in het schooljaar , daar is het jaar opgedeeld in zes periodes). Elk trimester wordt afgesloten met een schoolexamenweek. Behalve in deze week, worden de leerlingen ook op andere momenten getoetst. Na elk trimetser ontvangt uw kind een rapport. Naar aanleiding van het eerste rapport (rond Kerst) en het tweede rapport (rond Pasen) wordt u uitgenodigd om met de mentor over de resultaten te praten. Bij dat gesprek is uw kind aanwezig om de behaalde resultaten nader toe te lichten. Er wordt in de voor-examenklassen onderscheid gemaakt tussen schoolexamens (deze tellen mee voor het examendossier) en voortgangstoetsen (deze tellen alleen mee voor de overgang naar het laatste jaar). De afspraken en regels die gelden voor examenkandidaten zijn beschreven in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is na de herfstvakantie op de website van de school te vinden ( downloads). 3

4 Overgangsrichtlijnen afdeling MHV Overgang van klas 1 naar klas 2 Bij het bepalen van de overgang wordt er gekeken naar het op een heel getal rekenkundig afgeronde eindcijfer op het eindrapport. De verschillende vakken worden ingedeeld in cluster 1, 2 en 3. Om het totaal aantal punten per cluster te bepalen, worden de afgeronde cijfers van de vakken uit dat cluster bij elkaar opgeteld. Voor elk cluster van vakken gelden een aantal richtlijnen om over te gaan naar klas 2. Daarnaast geldt voor het totale vakkenpakket een maximum van drie onvoldoendes. Cluster 1 Nederlands Engels Wiskunde Voor cluster 1 geldt: - De leerling mag voor een vak in dit cluster geen eindcijfer lager dan een 5 hebben. - Maximaal één vak mag beoordeeld worden met een 5. - Het totaal aantal punten in dit cluster op het eindrapport moet hoger of gelijk zijn aan 18. Cluster 2 Aardrijkskunde Geschiedenis Mens en natuur Frans Voor cluster 2 geldt: - De leerling mag maximaal twee onvoldoendes halen in dit cluster. - Er mag geen cijfer lager dan een 4 gehaald worden. - Het totaal aantal punten in dit cluster op het eindrapport moet hoger of gelijk zijn aan 24. Cluster 3 Beeldende Vorming Muziek Lichamelijke opvoeding Voor cluster 3 geldt: - Er mag geen cijfer lager dan een 4 gehaald worden in dit cluster. - Het totaal aantal punten in dit cluster moet hoger of gelijk zijn aan Het vak LO moet met een voldoende worden afgesloten. - Cluster 3 telt niet voor topsporters. Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar indien aan alle bovenstaande richtlijnen wordt voldaan. 4

5 Een leerling is een bespreekgeval op de overgangsvergadering indien: - een leerling op één of twee onderdelen afwijkt van de richtlijnen. - de leerling dyslectisch is en niet voldoet aan de richtlijn ten aanzien van de vakken Nederlands en Engels. - de mentor de leerling voordraagt. De rapportvergadering stemt over de overgang van deze leerlingen. Bij deze beslissing worden de beoordelingen voor inzet en huiswerkhouding en de beoordeling voor rekenen meegenomen in het oordeel van de vergadering. Indien een leerling op drie of meer onderdelen afwijkt van de bovenstaande richtlijnen, is de leerling niet bevorderbaar. In dat geval neemt de rapportvergadering een beslissing over het vervolg van de loopbaan van de leerling. Dat kan bijvoorbeeld zijn: zittenblijven in dezelfde klas of afstromen naar een ander niveau. 5

6 Overgang van klas 2 naar klas 3 Bij het bepalen van de overgang wordt er gekeken naar het op een heel getal rekenkundig afgeronde eindcijfer op het eindrapport. De verschillende vakken worden ingedeeld in cluster 1, 2 en 3. Om het totaal aantal punten per cluster te bepalen, worden de afgeronde cijfers van de vakken uit dat cluster bij elkaar opgeteld. Voor elk cluster van vakken geldt een aantal richtlijnen om over te gaan naar klas 3. Daarnaast geldt voor het totale vakkenpakket een maximum van drie onvoldoendes. Bij klas 2HV wordt er tijdens de eindrapportvergadering ook besloten over een vervolg in 3 HAVO of in 3 VWO. Daarvoor gelden de richtlijnen voor determinatie in 2HV,deze zijn te vinden op de volgende bladzijde. Cluster 1 Nederlands Engels Wiskunde Voor cluster 1 geldt: - De leerling mag voor een vak in dit cluster geen eindcijfer lager dan een 5 hebben. - Maximaal één vak in dit cluster mag beoordeeld worden met een 5. - Het totaal aantal punten in dit cluster op het eindrapport moet hoger of gelijk zijn aan 18. Cluster 2 Aardrijkskunde Geschiedenis Economie Mens en natuur Frans Duits Voor cluster 2 geldt: - De leerling mag maximaal twee onvoldoendes halen in dit cluster. - Er mag geen cijfer lager dan een 4 gehaald worden. - Het totaal aantal punten in dit cluster op het eindrapport moet hoger of gelijk zijn aan 36. Cluster 3 Beeldende Vorming Muziek Lichamelijke opvoeding Voor cluster 3 geldt: - Er mag geen cijfer lager dan een 4 gehaald worden in dit cluster. - Het totaal aantal punten in dit cluster moet hoger of gelijk zijn aan Cluster 3 telt niet voor topsporters. Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar indien aan alle bovenstaande richtlijnen wordt voldaan. Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar indien aan alle bovenstaande richtlijnen wordt voldaan. 6

7 Een leerling is een bespreekgeval op de overgangsvergadering indien: - een leerling op één of twee onderdelen afwijkt van de richtlijnen. - de leerling dyslectisch is en niet voldoet aan de richtlijn ten aanzien van de vakken Nederlands en Engels. - de mentor de leerling voordraagt. De rapportvergadering stemt over de overgang van deze leerlingen. Bij deze beslissing worden de beoordelingen voor inzet en huiswerkhouding meegenomen in het oordeel van de vergadering. Indien een leerling op drie of meer onderdelen afwijkt van de bovenstaande richtlijnen, is de leerling niet bevorderbaar. In dat geval neemt de rapportvergadering een beslissing over het vervolg van de loopbaan van de leerling. Dat kan bijvoorbeeld zijn: zittenblijven in dezelfde klas of afstromen naar een ander niveau. 7

8 Richtlijnen determinatie 2 HV - Leerlingen werken in klas 1 en 2 HV met HV boeken en krijgen één cijfer. - Aan het einde van klas 2HV wordt er gedetermineerd. Er wordt dan door de rapportvergadering besloten op welk niveau een leerling in de 3 e klas gaat werken. Dit advies geldt dan voor alle vakken. - Een leerling werkt dan in de 3 e klas of op havo-niveau (met een havo-methode) of op vwoniveau(met een vwo-methode) in een 3 HV klas. - Een leerling komt voor havo niveau in aanmerking als hij volgens de overgangsrichtlijnen over gaat van de 2 e naar de 3 e klas. - Een leerling komt voor vwo-niveau in aanmerking als hij op het eindrapport van klas 2 voor Nederlands, Engels en Wiskunde een 7,0 haalt en voor de vakken uit cluster 2 (zie overgangsrichtlijnen) op twee na een 7,0 of hoger scoort. Het cijfer van de twee vakken dat lager dan een 7,0 is, mag niet lager dan een 6,0 zijn. Het gaat in al deze gevallen om het op één decimaal afgeronde cijfer. - Daarnaast wordt er gekeken naar de houdingsaspecten. Deze worden op het rapport weergegeven als bollen. Een goed beoordeling, betekent dat de leerling voor het betreffende aspect op vwo niveau werkt, een voldoende beoordeling betekent dat de leerling op havo niveau werkt voor het betreffende houdingsaspect. - De houdingsaspecten die worden beoordeeld zijn: werkhouding in de les, huiswerk maken, reflectievaardigheden, leervaardigheden en zelfstandigheid. 8

9 Overgang van klas 3M naar klas 4M Bij het bepalen van de overgang wordt er gekeken naar het op een heel getal rekenkundig afgeronde eindcijfer op het eindrapport van klas 3 mavo. Dit is een cijfer dat is samengesteld uit schoolexamens en andere toetsen. De onderdelen die dit cijfer samenstellen en de weging van de verschillende onderdelen zijn terug te vinden in de PTA s van de verschillende vakken. De verschillende vakken worden ingedeeld in cluster 1, 2 en 3. Om het totaal aantal punten per cluster te bepalen, worden de afgeronde cijfers van de vakken uit dat cluster bij elkaar opgeteld. Voor elk cluster van vakken geldt een aantal richtlijnen om over te gaan naar klas 4 mavo. Cluster 1 Rekenen Voor cluster 1 geldt: - De leerling mag in dit cluster geen onvoldoende halen. - De leerling moet voor het vak rekenen voor alle vier de domeinen na de 0-meting: of minimaal 20% verbetering hebben bereikt (met een ondergrens van 50% op het 2F referentieniveau); of 80% van het referentieniveau 2F hebben bereikt Cluster 2 (gekozen vakken) Nederlands Engels + de gekozen vakken voor jaar 4. Voor cluster 1 geldt: - Maximaal 2 vakken in dit cluster mogen beoordeeld worden met een 5, de overige vakken zijn daarbij afgerond met een 6 of hoger. - Maximaal één vak in dit cluster mag beoordeeld worden met het cijfer 4, de overige vakken zijn daarbij afgerond met een 6 of hoger. - Het totaal aantal punten in dit clustermoet hoger of gelijk zijn aan 36 (indien 6 examenvakken zijn gekozen) of hoger of gelijk zijn aan 42 (indien 7 examenvakken zijn gekozen*). - De cijfers behaald in klas 3 gaan mee naar leerjaar 4. Cluster 3 Maatschappijleer 1 LO + de niet gekozen vakken Voor cluster 2 geldt: - De leerling mag maximaal twee onvoldoendes halen in dit cluster. - Er mag geen cijfer lager dan een 4 gehaald worden. - Het totaal aantal punten in dit cluster op het eindrapport moet hoger of gelijk zijn aan 30 of 36 punten (afhankelijk van het aantal gekozen vakken in klas 4) - Het cijfer van maatschappijleer is tevens het eindcijfer voor dit vak, en komt op het diploma te staan. Dit cijfer telt ook mee in de 4 e klas bij de bepaling of de leerling geslaagd is. 9

10 - Het vak LO moet met een voldoende worden afgesloten. - Het cijfer van de niet gekozen vakken is het eindcijfer voor deze vakken, deze cijfers komen niet op het diploma te staan. Cluster 4 CKV Voor cluster 3 geldt: - Het vak CKV is met een voldoende afgerond. Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar indien aan alle bovenstaande richtlijnen wordt voldaan. Een leerling is een bespreekgeval op de overgangsvergadering indien: - een leerling op één of twee onderdelen afwijkt van de richtlijnen. - de leerling dyslectisch is en niet voldoet aan de richtlijn ten aanzien van de vakken Nederlands en Engels. - de mentor de leerling voordraagt. De rapportvergadering stemt over de overgang van deze leerlingen. Indien een leerling op drie of meer onderdelen afwijkt van de bovenstaande richtlijnen, is de leerling niet bevorderbaar. In dat geval neemt de rapportvergadering een beslissing over het vervolg van de loopbaan van de leerling. Dat kan bijvoorbeeld zijn: zittenblijven in dezelfde klas of afstromen naar een ander niveau. *) Er kan alleen een zevende vak worden gekozen indien wordt voldaan aan de richtlijnen voor het kiezen van een zevende vak (zie volgende bladzijde). 10

11 Richtlijnen voor het kiezen van een zevende vak in 4 MAVO Indien de rapportvergadering akkoord gaat, dan kan in de vierde klas van de MAVO op verzoek van de leerling een zevende vak gevolgd worden. Voorwaarde hierbij is wel dat het ook roostertechnisch mogelijk moet zijn. Bij het volgen van zeven vakken worden alle betreffende lessen in ieder geval tot de kerstvakantie gevolgd. Tot uiterlijk de donderdag voor de kerstvakantie kunnen leerlingen middels een schrijven, met redenen omkleed, aangeven dat zij het 7 e vak willen laten vallen. Dit schrijven moet door de ouders mede-ondertekend zijn. De leerling heeft hierover een gesprek met de mentor en de vakdocent. De mentor en vakdocent mede-ondertekenen het verzoek. Vervolgens kan de leerling het verzoek inleveren bij het examensecretariaat. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het voornemen van de leerling/ouders door de rector d.m.v. schriftelijk bericht naar leerling/ouders bekrachtigd. Indien in betreffende periode geen verzoek ingediend is voor het laten vallen van het 7 e vak, dan volgt de leerling de lessen tot aan het Centraal Examen. Tot uiterlijk de donderdag in de afsluitende week van periode 5 kunnen leerlingen middels een schrijven, met redenen omkleed, aangeven dat zij niet opgaan voor het Centraal Examen van het 7 e vak. Dit schrijven moet door de ouders en de mentor medeondertekend zijn en ingeleverd worden bij het examensecretariaat. Voor de start van het CE wordt het voornemen van de leerling/ouders door de rector d.m.v. schriftelijk bericht naar leerling/ouders bekrachtigd. Alle communicatie wordt in het examendossier van de leerling opgeslagen. Indien een kandidaat examen aflegt met een extra vak dan kan bij de uitslagbepaling, om tot de uitslag geslaagd te komen, een vak buiten beschouwing worden gelaten. Uiteraard moet wel aan de wettelijke eisen van een vakkenpakket (verplichte vakken bij sectoren) worden voldaan. Als op meerdere manieren tot de uitslag geslaagd gekomen kan worden dan maakt de leerling zelf een keuze aan de hand van een voorstel van de school. Deze keuze moet binnen twee dagen aan de school kenbaar worden gemaakt 11

12 Overgang van klas 3H naar klas 4H Bij het bepalen van de overgang wordt er gekeken naar het op een heel getal rekenkundig afgeronde eindcijfer op het eindrapport. De verschillende vakken worden ingedeeld in cluster 1, 2 en 3. Om het totaal aantal punten per cluster te bepalen, worden de afgeronde cijfers van de vakken uit dat cluster bij elkaar opgeteld. Voor elk cluster van vakken gelden een aantal voorwaarden om over te gaan naar klas 4. Voor het totale vakkenpakket geldt een maximum van drie onvoldoendes. Binnen het gekozen vakkenpakket geldt een maximum van twee onvoldoendes. Cluster 1 Nederlands Engels Wiskunde Voor cluster 1 geldt: - De leerling mag voor een vak in dit cluster geen eindcijfer lager dan een 5 hebben. - Maximaal één vak in dit cluster mag beoordeeld worden met een 5. - Het totaal aantal punten in dit cluster op het eindrapport moet hoger of gelijk zijn aan 18. Cluster 2 Aardrijkskunde Geschiedenis Economie Biologie Natuurkunde Scheikunde Frans Duits Voor cluster 2 geldt: - De leerling mag maximaal drie onvoldoendes halen in dit cluster. - Maximaal twee cijfers mogen lager dan een 5 zijn. - Er mag geen cijfer lager dan een 4 gehaald worden. - Het totaal aantal punten in dit cluster op het eindrapport moet hoger of gelijk zijn aan 48. Cluster 3 Lichamelijke opvoeding Voor cluster 3 geldt: - Er mag geen cijfer lager dan een 4 gehaald worden in dit cluster. - Cluster 3 telt niet voor topsporters. Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar indien aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. 12

13 Een leerling is een bespreekgeval op de overgangsvergadering indien: - een leerling op één punt afwijkt van de voorwaarden of één punt tekort komt in het totaal aantal punten per cluster. - de leerling dyslectisch is en niet voldoet aan de richtlijn ten aanzien van de vakken Nederlands en Engels. - de mentor de leerling voordraagt. De rapportvergadering stemt over de overgang van deze leerlingen. Bij deze beslissing worden de beoordelingen voor inzet en huiswerkhouding meegenomen in het oordeel van de vergadering. Indien een leerling op twee of meer punten afwijkt van de bovenstaande voorwaarden, is de leerling niet bevorderbaar. In dat geval neemt de rapportvergadering een beslissing over het vervolg van de loopbaan van de leerling. Dat kan bijvoorbeeld zijn: zittenblijven in dezelfde klas of afstromen naar een ander niveau. 13

14 Overgang van klas 4H naar klas 5H Bij het bepalen van de overgang wordt er gekeken naar het op een heel getal rekenkundig afgeronde eindcijfer op het eindrapport van klas 4 havo. Dit is een cijfer dat is samengesteld uit schoolexamens en andere toetsen. De onderdelen die dit cijfer samenstellen en de weging van de verschillende onderdelen zijn terug te vinden in de PTA s van de verschillende vakken. De verschillende vakken worden ingedeeld in cluster 1, 2 en 3. Om het totaal aantal punten per cluster te bepalen, worden de afgeronde cijfers van de vakken uit dat cluster bij elkaar opgeteld. Daarnaast geldt voor elk cluster van vakken een aantal richtlijnen waar aan moet worden voldaan om over te gaan naar klas 5. Cluster 1 (de examenvakken) Nederlands Engels Wiskunde Economie Geschiedenis M&O of Aardrijkskunde (profielvak) BSM of M&O of Aardrijkskunde of Biologie (één van deze vakken is het keuzevak) Voor cluster 1 geldt: - Maximaal twee vakken in dit cluster mogen beoordeeld zijn met het eindcijfer 5, de overige vakken zijn dan beoordeeld met een 6 of hoger. - Maximaal één vak in dit cluster mag beoordeeld worden met een 4, van de overige vakken mag er nog één worden beoordeeld met een 5, de rest is beoordeeld met een 6 of hoger. - Het totaal aantal punten in dit cluster is 42 of hoger. Cluster 2 Maatschappijleer LO Voor cluster 2 geldt: - Het totaal aantal punten binnen dit cluster moet gelijk aan of hoger dan 11 zijn. - Het cijfer voor maatschappijleer is een combinatiecijfer met het profielwerkstuk en wordt dus meegenomen naar klas 5. Cluster 3 CKV Voor cluster 3 geldt: - Het vak CKV moet met een voldoende worden afgerond. 14

15 Cluster 4 Rekenen Voor cluster 1 geldt: - De leerling mag in dit cluster geen onvoldoende halen. - De leerling moet voor het vak rekenen voor alle vier de domeinen na de 0-meting: of minimaal 20% verbetering hebben bereikt (met een ondergrens van 50% op het 3F referentieniveau); of 80% van het referentieniveau 3F hebben bereikt Een leerling mag maximaal 3 jaar doen over de examenjaren 4 en 5 havo. Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar indien aan alle bovenstaande richtlijnen wordt voldaan. Een leerling is een bespreekgeval op de overgangsvergadering indien: - een leerling op één of twee onderdelen afwijken van de richtlijnen. - de leerling dyslectisch is en niet voldoet aan de richtlijn ten aanzien van de vakken Nederlands en Engels. - de mentor de leerling voordraagt. De rapportvergadering stemt over de overgang van deze leerlingen. Indien een leerling op drie of meer punten afwijkt van de bovenstaande richtlijnen, is de leerling niet bevorderbaar. In dat geval neemt de rapportvergadering een beslissing over het vervolg van de loopbaan van de leerling. Dat kan bijvoorbeeld zijn: zittenblijven in dezelfde klas of afstromen naar een ander niveau. 15

16 Procedure stemmingen bij rapportvergaderingen Bij bespreekgevallen en bij opstromen dient er door de rapportvergadering gestemd te worden. In het geval een leerling niet bevorderbaar is, zal de rapportvergadering een advies over het vervolg van de opleiding geven. Over dit advies wordt ook gestemd. Stemmen gebeurt volgens de volgende procedure: - Iedere lesgevende docent heeft één stem, ook als deze docent meerdere vakken geeft. - Bij een stemming moet minimaal 2/3 van de lesgevende docenten aan een klas aanwezig zijn. - Bij een stemming geven eerst alle vakdocenten vanuit hun vak gezien een advies over de leerling. - Nadat al deze adviezen zijn gehoord bepaald elke docent op basis van het algehele beeld zijn stem. - Een docent kan zich niet onthouden van stemmen. - Een beslissing moet met 2/3 meerderheid van de aanwezige lesgevende docenten worden genomen. - Als de stemmen staken of in andere bijzondere gevallen beslist de teamleider. 16

17 Opstromen naar een hoger niveau Bij opstroom wordt gekeken naar het op één decimaal nauwkeurig berekende rapportcijfer op het tweede- en het derde rapport. De leerling komt in aanmerking voor opstroom als hij bij het tweede rapport en op het derde rapport aan de onderstaande criteria voldoet. - De vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn beoordeeld met het cijfer 7.0 of hoger en - maximaal twee van de andere vakken zijn beoordeeld met het cijfer 6.0, de andere cijfers zijn een 7.0 of hoger. De leerling wordt besproken als: - de leerling op één criterium afwijkt van hierboven genoemde richtlijnen - de leerling dyslectisch is en als gevolg daarvan niet voldoet aan de richtlijnen ten aanzien van de vakken Nederlands en Engels - de mentor een leerling ter bespreking opvoert. De beslissing over opstroom wordt genomen door de vergadering. Een besluit wordt genomen met een 2/3 meerderheid. Daarbij heeft elke docent één stem. 17

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Leerjaar 1 en 2 Van Naar Overgangs- en sectornormen VMBO 1 VMBO 2 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken. 2. Ten hoogste één 5,0 voor de vakken Nederlands,

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase Van 4 naar 5 havo Van 4 naar 5 atheneum Van 5 naar 6 atheneum Bepalingen (voor de tweede fase) De cijfers van het eindrapport worden gevormd door het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers over het

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar 2016-2017 Rotterdam, 22 juni 2016 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs Locatie

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND CS Vincent van Gogh vmbo Salland schooljaar 2017-2018 Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2016-2017 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Aanvullende

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 mevr. Willemsen (1-, 2- en 3-vwo) dhr. Geluk (2-vmbo-t) dhr. de Bie (2- en 3- havo) dhr. de Jong (4-, 5- en 6-vwo)

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten om te worden bevorderd. Onze school gaat uit van

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Haemstede-Barger Mavo Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO... 4 OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO... 5 OVERGANGSNORMEN

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Protocol studievoortgang

Protocol studievoortgang Protocol studievoortgang Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 1.1 Algemeen 1.2 Rapporten en toetsen 2. Rapportvergaderingen blz. 3 2.1 Algemeen 2.2 Werkwijze rapportvergaderingen 2.3 De revisievergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen HC

Overgangsnormen HC Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2016/2017 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Voorblad Overgangsprocedure

Voorblad Overgangsprocedure Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de

Nadere informatie

Overgangsnormen 2015-2016

Overgangsnormen 2015-2016 Overgangsnormen 2015-2016 1 december 2015 / Overgangsnormen 2015-2016 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 5 Rapportage... 5 Algemeen... 6 De rapportvergadering... 6 Aandachtspunten bij bespreking zijn:...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College Bevorderingsnormen Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 Bevordering van 2e klas naar 3e klas... 6 Van 2 mavo naar 3 mavo... 6 Van 2

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2015-2016 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Een leerling

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie