Overgangsnormen en uitslagregel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsnormen en uitslagregel"

Transcriptie

1 Overgangsnormen en uitslagregel Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) Fax (079) Website: Overgangsnormen en uitslagregel 1

2 Overgangsnormen Dit zijn positieve normen, d.w.z. wie hieraan voldoet wordt bevorderd, de leerling die hieraan niet voldoet komt in de docentenvergadering in bespreking. Een leerling die op het eindrapport voor enig vak een cijfer behaalt lager dan 4 voldoet daarmee niet aan de overgangsnormen. Van klas 1 TOPmavo naar klas 2 TOPmavo De vakken zijn ingedeeld in drie groepen: Groep 3 Nederlands, Engels, Frans, M&M, en BiNa. maatschappijleer, techniek en informatiekunde. beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. Leerlingen in klas 1 vmbo-t worden bevorderd naar klas 2 vmbo-t als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: Groep 3 minimaal 35 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. NB. Voor het vak Nederlands mag bij het overgangsrapport het cijfer nooit lager zijn dan een 5! minimaal 17 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. minimaal 17 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. N.B. Toegestane onvoldoendes in de groepen 2 en 3 samen: 2x 5 of 1x 4. Havotoetsen Alle leerlingen kunnen deelnemen aan de havotoetsen (met uitsluiting van zittenblijvers in klas 1). De leerlingen kunnen zich voor deze toetsen aanmelden. Havotoetsen worden drie keer per jaar afgenomen. Het eerste rapport wordt gebruikt voor interne bespreking van de leerlingen. Uitgangspunt is te bekijken welke leerlingen in positieve 2 Overgangsnormen en uitslagregel

3 zin qua leermogelijkheden opvallen. Voor het tweede rapport kunnen leerlingen in drie vakken havotoetsen maken: Nederlands, Engels en. De toets voor het derde rapport bestaat uit vijf vakken: Nederlands, Engels, Frans, en mens en maatschappij (geschiedenis/aardrijkskunde). Bij het derde rapport beslist de docentenvergadering op basis van de resultaten van de havotoetsen en de stand van zaken met betrekking tot het vmbo-rapport of een leerling aan de derde ronde havotoetsen kan deelnemen. De toets voor het vierde rapport bestaat uit dezelfde vijf vakken. De docentenvergadering bevordert naar klas 2 havo/atheneum. Voor leerlingen die niet hebben deelgenomen aan de havotoetsen betekent dit dat de overstap naar 2 havo/atheneum niet gemaakt kan worden. Havotoetsen zijn extra proefwerken en worden becijferd conform de normen die de vaksecties hebben afgesproken. De cijfers komen op een aparte cijferkaart en tellen niet mee bij het bepalen van het rapportcijfer op TOPmavo. Leerlingen die worden bevorderd naar klas 2 havo/atheneum dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: bevordering van klas 1 TOPmavo naar klas 2 TOPmavo; voor de vakken uit groep 1 van het reguliere TOPmavo-rapport minimaal 41 punten waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan; voor de havotoetsen minimaal 77 punten bij dertien proefwerken (aantal proefwerken x 6-1). Bovendien mag de leerling slechts voor één van de vakken Nederlands, Engels of gemiddeld een 5.0 staan. Voor de twee overige vakken geldt dat het cijfer voor die vakken gemiddeld een 6.0 of hoger moet zijn. positief advies van de docentenvergadering. Wanneer aan één van de vier voorwaarden niet voldaan is, wordt de leerling in principe niet bevorderd naar klas 2 havo/atheneum. Het oordeel van de docentenvergadering voor de overstap naar klas 2 havo/atheneum is bindend. Werkwijze voor het eerste rapport Leerlingen kunnen via een inschrijfformulier kenbaar maken aan de havotoetsen te willen deelnemen. Ouders krijgen voor de eerste rapportvergadering het bedoelde inschrijfformulier. Leerlingen in de th-klas nemen in principe deel aan de havotoetsen. Op het hierboven vermelde formulier bestaat de mogelijkheid voor de th-leerlingen van de deelname aan de havotoetsen af te zien. Overgangsnormen en uitslagregel 3

4 Tijdens de eerste rapportvergadering bespreekt de docentenvergadering de aanvraag. Werkwijze na het eerste rapport De resultaten van de eerste reeks havotoetsen worden besproken tijdens de docentenvergadering van het tweede rapport (die van de tweede reeks tijdens de derde rapportvergadering en die van de derde reeks bij de overgangsvergadering). De docentenvergadering neemt een positief dan wel negatief besluit op de vraag of een leerling met het maken van havotoetsen zal doorgaan tijdens de derde rapportvergadering. Dit besluit is bindend. Van klas 2 TOPmavo naar klas 3 TOPmavo De vakken zijn ingedeeld in twee groepen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, M&M, economie,, BiNaSk. maatschappijleer, techniek, beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. Leerlingen in klas 2 TOPmavo worden bevorderd naar klas 3 TOPmavo als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 47 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan minimaal 29 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij geen 4 is toegestaan Van klas 3 TOPmavo naar klas 4 TOPmavo Tellingen vinden plaats aan de hand van afgeronde cijfers. 1. Voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, lichamelijke opvoeding 2, maatschappijleer 1,, natuur- en 4 Overgangsnormen en uitslagregel

5 scheikunde 1, biologie en kunstvakken II-tekenen: minimaal 64 punten; maximaal 3x 5 of 1x 5 en 1x 4 waarvan maximaal één 5 in het gekozen vakkenpakket voor klas Voor kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding 1: beide vakken dienen afgesloten te worden met goed of voldoende. 3. De handelingsdelen voor het 3e leerjaar dienen voor het einde van het schooljaar te zijn afgerond en met voldoende of goed te zijn beoordeeld. Van klas 1 havo/vwo naar klas 2 havo/vwo De vakken zijn ingedeeld in twee groepen: Nederlands, Engels, Frans, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde, en biologie/natuurkunde. techniek, informatiekunde, beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. Leerlingen in klas 1 havo/atheneum worden bevorderd naar klas 2 havo/atheneum, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 41 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 28 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. Leerlingen in klas 1 havo/atheneum worden bevorderd naar klas 2 atheneum, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden. minimaal 50 punten, maximaal één onvoldoende, waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 28 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. Overgangsnormen en uitslagregel 5

6 Voor bevordering naar klas 2 gymnasium gelden dezelfde voorwaarden als voor bevordering naar klas 2 atheneum. Bovendien moet het totaal van de cijfers voor Nederlands, Engels, Frans en Latijn minimaal 28 punten bedragen. N.B.: Het vak Latijn is een extra vak voor leerlingen in klas 1 gymnasium en -gedurende het tweede halfjaar- ook voor de leerlingen uit de andere eerste klassen die in aanmerking komen voor overgang naar klas 2 gymnasium. Van klas 2 havo/vwo naar klas 3 havo/vwo De vakken zijn ingedeeld in twee groepen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn*, Grieks*, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde,, biologie/natuurkunde en scheikunde. techniek, beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. * Alleen in klas 2 gymnasium. Het basisprogramma loopt in alle klassen parallel, in 2 gymnasium zijn daarvoor minder uren beschikbaar bij Frans en Duits. In plaats daarvan volgen de leerlingen drie uren Latijn en drie uren Grieks. Op havo/vwo vindt er wel toetsing plaats op twee niveaus: A. Havo in klas 2 havo/atheneum en B. Vwo in klas 2 atheneum en klas 2 gymnasium. Leerlingen in klas 2 havo/atheneum worden bevorderd naar klas 3 havo, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 53 punten, maximaal drie onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 22 punten, maximaal één onvoldoende. 6 Overgangsnormen en uitslagregel

7 Leerlingen in klas 2 havo/atheneum worden bevorderd naar klas 3 atheneum, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 67 punten, maximaal één onvoldoende waarbij slechts 1 x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 22 punten, maximaal één onvoldoende. Leerlingen in klas 2 atheneum worden bevorderd naar klas 3 atheneum, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 54 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 22 punten, maximaal één onvoldoende. Leerlingen in klas 2 gymnasium worden bevorderd naar klas 3 gymnasium, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 66 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 22 punten, maximaal één onvoldoende. Van klas 3 havo naar klas 4 havo 1. Voor de vakken Nederlands, Engels, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde, economie,, natuurkunde, biologie/scheikunde en Frans of Duits: minimaal 53 punten; maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan (Voor het profiel cultuur en maatschappij zonder geldt dat slechts 1x 5 in de vakken Nederlands en Engels is toegestaan.); geen van de cijfers mag lager zijn dan 4. Overgangsnormen en uitslagregel 7

8 2. Voor de vakken beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding: minimaal 18 punten; maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan; geen van de cijfers mag lager zijn dan 4. Als de leerling aan deze voorwaarden voldoet, wordt hij bevorderd. 3. Daarnaast geldt als toelatingsnorm tot de profielen: drie (eventueel gekozen) vakken in het profiel samen 20 punten; 1x 5 is toegestaan. De profielvakken zijn: cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek maatschappijgeschiedenis Frans of Duits aardrijkskunde of economie maatschappijgeschiedenis economie aardrijkskunde of natuurkunde biologie/scheikunde natuurkunde biologie/scheikunde Een leerling die naar het vierde leerjaar is bevorderd zonder aan de profielnorm te hebben voldaan en doubleert, kan het recht worden ontzegd om hetzelfde profiel opnieuw te doen. Van klas 3 atheneum naar klas 4 atheneum 1. Voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, (van klas 3 leonardo naar klas 4 atheneum geldt: Spaans), Duits, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde, economie,, natuurkunde en biologie/scheikunde: 8 Overgangsnormen en uitslagregel

9 minimaal 59 punten; maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan geen van de cijfers mag lager zijn dan Voor de vakken beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding: minimaal 18 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan geen van de cijfers mag lager zijn dan 4 de vakken Wetenschapsoriëntatie, Filosofie en Leonardo-tijd zijn beoordeeld als voldoende of goed of hoger dan 5,5. Als de leerling aan deze voorwaarden voldoet, wordt hij bevorderd. 3. Daarnaast geldt als toelatingsnorm tot de profielen: drie (eventueel gekozen) vakken in het profiel samen 20 punten; 1x 5 is toegestaan De profielvakken zijn: cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek maatschappijgeschiedenis aardrijkskunde of economie maatschappijgeschiedenis economie aardrijkskunde of natuurkunde biologie/scheikunde natuurkunde biologie/scheikunde Een leerling die naar het vierde leerjaar is bevorderd zonder aan de profielnorm te hebben voldaan en doubleert, kan het recht worden ontzegd om hetzelfde profiel opnieuw te doen. Overgangsnormen en uitslagregel 9

10 Van klas 3 gymnasium en klas 3 leonardo naar klas 4 gymnasium 1. Voor de vakken Nederlands, Engels, Latijn, Grieks, Frans, Duits, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde, economie,, natuurkunde en biologie/scheikunde: minimaal 71 punten; maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan; geen van de cijfers mag lager zijn dan Voor de vakken beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding: minimaal 18 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan geen van de cijfers mag lager zijn dan 4. Als de leerling aan deze voorwaarden voldoet, wordt hij bevorderd. 3. Daarnaast geldt als toelatingsnorm tot de profielen: drie (eventueel gekozen) vakken in het profiel samen 20 punten; 1x 5 is toegestaan De profielvakken zijn: cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek maatschappijgeschiedenis aardrijkskunde of economie maatschappijgeschiedenis economie aardrijkskunde of natuurkunde biologie/scheikunde natuurkunde biologie/scheikunde 10 Overgangsnormen en uitslagregel

11 Een leerling die naar het vierde leerjaar is bevorderd zonder aan de profielnorm te hebben voldaan en doubleert, kan het recht worden ontzegd om hetzelfde profiel opnieuw te doen. Van klas 4 havo naar klas 5 havo Leerlingen in klas 4 havo worden bevorderd naar klas 5 havo, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. 2. De vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als "voldoende" of "goed". Van klas 4 vwo naar klas 5 vwo Leerlingen in klas 4 atheneum worden bevorderd naar klas 5 atheneum, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. Overgangsnormen en uitslagregel 11

12 2. De vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als "voldoende" of "goed". 3. Cijfers voor algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, evt. klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één cijfer. Ook de cijfers voor genoemde vakken en het profielwerkstuk mogen niet lager zijn dan 4. Leerlingen in klas 4 gymnasium worden bevorderd naar klas 5 gymnasium, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. 2. Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld als "voldoende" of "goed". 3. Cijfers voor algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één cijfer. Ook de cijfers voor genoemde vakken en het profielwerkstuk mogen niet lager zijn dan 4. Van klas 5 vwo naar klas 6 vwo Leerlingen in klas 5 atheneum worden bevorderd naar klas 6 atheneum, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde 12 Overgangsnormen en uitslagregel

13 er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. 2. De vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als "voldoende" of "goed". 3. Cijfers voor algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, evt. klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één cijfer. Ook de cijfers voor genoemde vakken en het profielwerkstuk mogen niet lager zijn dan 4. Leerlingen in klas 5 gymnasium worden bevorderd naar klas 6 gymnasium, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. 2. Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld als "voldoende" of "goed". 3. Cijfers voor algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één cijfer. Ook de cijfers voor genoemde vakken en het profielwerkstuk mogen niet lager zijn dan 4. Overgangsnormen en uitslagregel 13

14 Uitslagregels Voor TOPmavo Een examenkandidaat is geslaagd als: voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende (5,5) is behaald en voor de examenvakken het eindcijfer 6 of hoger is behaald of voor ten hoogste één examenvak het eindcijfer 5 en voor de overige examenvakken het eindcijfer 6 of hoger is behaald of voor één examenvak het eindcijfer 4 of voor twee examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken een eindcijfer 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer 7 of hoger is behaald en voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken I uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie voldoende of goed is gehaald en voor het sectorwerkstuk en/of maatschappelijke stage de kwalificatie voldoende of goed is behaald. Voor havo Een examenkandidaat is geslaagd als: voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende (5,5) is behaald en er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald en alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is. Daarnaast moeten culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als voldoende of goed. Cijfers voor maatschappijleer en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Bij het bepalen van de uitslag van het examen telt het combinatiecijfer als één cijfer. Het eindcijfer van een drie of lager betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor het berekenen van een combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal: 5,5 wordt dus een 6 en 5,45 een Overgangsnormen en uitslagregel

15 Voor vwo Een examenkandidaat is geslaagd als: voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende (5,5) is behaald en er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald en alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is. Daarnaast moeten culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als voldoende of goed. Cijfers voor maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen, evt. klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Bij het bepalen van de uitslag van het examen telt het combinatiecijfer als één cijfer. Het eindcijfer van een drie of lager betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor het berekenen van een combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal: 5,5 wordt dus een 6 en 5,45 een 5. Overstap TOPmavo naar 4 havo Een leerling die een vmbo-t diploma heeft behaald kan worden toegelaten tot 4 havo wanneer de leerling: - een gemiddelde van 6,8 of hoger heeft behaald op de eindlijst;` - slechts 1x 5 heeft op de eindlijst voor Nederlands, Engels en (minimaal dus 1x5 en 2x 6); - examen heeft gedaan in een tweede moderne vreemde taal; - examen heeft gedaan in ; - een vakkenpakket heeft dat past bij een van de vier profielen in de Tweede Fase; - succesvol heeft deelgenomen aan de overstapmodules Engels en voor en scheikunde als de leerling deze vakken in 4 havo in het pakket opneemt; - een compleet overstapdossier bij de decaan van het havo heeft ingeleverd. Over deze overstap worden de leerlingen in klas 3 geïnformeerd door de decaan van de TOPmavo. Het volledig overstapprotocol is te vinden op de site. Overgangsnormen en uitslagregel 15

16 Overstap 5 havo naar 5 vwo Een leerling die een havo-diploma heeft behaald kan worden toegelaten tot 5 vwo wanneer de leerling: - voor Nederlands, Engels en de profielvakken een gemiddelde van 6,5 of hoger heeft behaald en - slechts 1x 5 heeft op de eindlijst voor Nederlands, Engels en (minimaal dus 1x 5 en 2x 6). Deze leerling mag in 5 vwo niet doubleren. Het is mogelijk dat op verzoek van de ouders/verzorgers en de leerling de leerling in 6 vwo wordt toegelaten. Dit kan alleen na een positief besluit van de docentenvergadering. 16 Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt.

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2015-2016 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2014-2015 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen:

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2016-2017 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2016-2017 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen:

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De samenstelling van het vakkenpakket. I: Het

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling 2015-2016 Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria en overplaatsingscriteria 2015-2016... 1 Inhoud... 1 Klas 7... 2

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2014 2015 Versie: 10 november 2014 Status: goedgekeurd MR (vergadering 26 november 2014) Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5. Overgangsnormen vanuit Vwo 1 wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Biologie - Levensbeschouwing - O&O - Tekenen - Muziek - Lichamelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Cijfergeving in het brugjaar

Cijfergeving in het brugjaar Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op het derde rapport staat ook het eindrapport vermeld: het gemiddelde van alle in dat jaar behaalde resultaten. De eindrapportcijfers

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2016-2017 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De inrichting van de profielen 1 Het gemeenschappelijk deel Nederlands

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Cijfergeving en overgangsnormen

Cijfergeving en overgangsnormen Cijfergeving en overgangsnormen 2016-2017 Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op elk rapport staat het gemiddelde van de cijfers, afgerond op 1 decimaal die je per trimester

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Het profiel I Het gemeenschappelijk deel II Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode) Internet

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Leerjaar 1 en 2 Van Naar Overgangs- en sectornormen VMBO 1 VMBO 2 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken. 2. Ten hoogste één 5,0 voor de vakken Nederlands,

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5. OVERGANGSNORMEN VWO Overgangsnormen vanuit Vwo 1 wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Biologie Muziek - Levensbeschouwing O&O - Cultuur

Nadere informatie

Algemene regels overgangsnormen Vastgesteld door de afdelingsteams en de schoolleiding in september 2015.

Algemene regels overgangsnormen Vastgesteld door de afdelingsteams en de schoolleiding in september 2015. Algeme regels overgangsnorm 2015-2016 Vastgesteld door de afdelingsteams de schoolleiding in september 2015. ALGEMENE REGELS 1. Het eindrapportcijfer is het gewog gemiddelde van alle behaalde cijfers in

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2013-2014 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2016-2017 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Aanvullende

Nadere informatie

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 63 t/m 65 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 63 t/m 65 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5. OVERGANGSNORMEN VWO Overgangsnormen vanuit Vwo 1 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 11 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) DL= Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2017-2018 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum 2016-2017 Algemene afspraken Onze school werkt met jaarklassen. Dat betekent dat jaarlijks beslissingen moeten worden genomen over bevordering. Deze

Nadere informatie