Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum"

Transcriptie

1 Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend gemiddelde, periode- en eindcijfers Een schooljaar is opgebouwd uit 3 of 4 periodes. Leerlingen krijgen voor de meeste vakken per periode een periodecijfer. Dit cijfer is het gewogen gemiddelde van de in die periode behaalde resultaten. Naast een periodecijfer (P1, P2, P3 en indien van toepassing P4), staat op het rapport ook het voortschrijdend gemiddelde (VG1, VG2, VG3 en indien van toepassing VG4). Dat is het gewogen gemiddelde van alle tot dan toe behaalde resultaten. Het voortschrijdend gemiddelde (VG) en het Periodecijfer (P) worden afgerond op één decimaal. Voor het eindrapport wordt het voortschrijdend gemiddelde per vak van het hele jaar afgerond op een heel getal. Dit getal vormt het eindcijfer voor dat vak. De overgangsrichtlijnen zijn van toepassing op de behaalde eindcijfers. Bij het tweede of derde rapport (afhankelijk of je drie of vier periodes hebt) stelt de rapportvergadering de voorlopige plaatsing vast en na het eindrapport de definitieve plaatsing. Tekorten Bij de overgangsrichtlijnen wordt gewerkt met tekorten: Het eindcijfer 5 levert één tekort op. Het eindcijfer 4 levert twee tekorten op. Het eindcijfer 3 of lager levert drie tekorten op. Maatschappelijke stage: Leerlingen dienen aan het einde van het derde leerjaar te hebben voldaan aan de verplichtingen m.b.t. de maatschappelijke stage. De invulling van de maatschappelijke stage verschilt per school. Handelingsdelen en LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)-activiteiten: Voor de handelingsdelen gelden de deadlines zoals aangegeven in de PTA s en in de studiewijzers van de vakken. Indien tijdens de rapportvergadering blijkt dat een leerling niet aan alle handelingsdelen en/of aan zijn LOB-verplichtingen heeft voldaan wordt hij niet bevorderd. Mogelijkheid van revisie Ouders van leerlingen die niet bevorderd zijn, worden door de mentor op de hoogte gebracht direct na afloop van de overgangsvergadering. Indien de leerling 18 jaar of ouder is, neemt de mentor in eerste instantie contact op met de leerling zelf. Ouders en leerlingen vanaf 18 jaar kunnen binnen één werkdag na de overgangsvergadering een schriftelijk verzoek tot revisie indienen bij de directeur. Revisie kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van nieuwe gegevens die ten tijde van de rapportvergadering niet bekend konden zijn. Het is aan de directeur om dit te toetsen. Indien er inderdaad sprake is van nieuwe gegevens die ten tijde van de rapportvergadering niet bekend konden zijn, zal de directeur de overgangsvergadering voor de betrokken leerling heropenen. De rapportvergadering zal opnieuw een advies uitbrengen. De directeur neemt daarop een besluit. 1

2 Inhoudsopgave: Overgangsrichtlijnen vanuit het 1 e leerjaar 3 Overgangsrichtlijnen vanuit het 2 e leerjaar 8 Overgangsrichtlijnen vanuit het 3 e leerjaar 11 Profieleisen voor overstap van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo 15 Overgangsrichtlijnen vanuit het 4 e leerjaar 16 Overstaprichtlijnen van 4 kader naar 4 mavo 16 Overstaprichtlijnen van 4 mavo naar 4 havo 16 Profieleisen voor overstap van 4 mavo naar 4 havo 17 Overgangsrichtlijnen vanuit het 5 e leerjaar 20 Overstaprichtlijnen van 5 havo naar 5 vwo 20 Pagina: 2

3 Overgangsrichtlijnen vanuit het 1 e leerjaar 1 BASIS Een leerling wordt bevorderd naar 2 basis als: het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en er maximaal vier tekorten zijn. Een leerling kan bevorderd worden naar 2 kader als: het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 8.0 bedraagt en er maximaal één tekort is en de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voldoende zijn en het volledige kaderprogramma gevolgd is gedurende tenminste twee periodes voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en Mens & Maatschappij. Een leerling wordt bevorderd naar 2 kader als: het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en er maximaal vier tekorten zijn en minimaal 17 punten bedraagt 1 KADER Een leerling wordt bevorderd naar 2 mavo als: het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en 3

4 1 BASIS - KADER Een leerling wordt bevorderd naar 2 kader als: het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en Een leerling wordt bevorderd naar 2 basis als: het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en er maximaal vier tekorten zijn en minder is dan 17 punten. Een leerling wordt bevorderd naar 2 mavo als: het gemiddelde van alle eindcijfers 8.0 of hoger is en er maximaal één tekort is en Een leerling wordt bevorderd naar 2 mavo als: het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde 1 KADER- MAVO Een leerling wordt bevorderd naar 2 kader als: het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en er maximaal vier tekorten zijn en Een leerling kan bevorderd worden naar 2 havo als: het gemiddelde van de eindcijfers een 8.0 is en er maximaal één tekort is en 4

5 1 MAVO Een leerling wordt bevorderd naar 2 mavo als: het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde Een leerling wordt bevorderd naar 2 kader als: er maximaal vier tekorten zijn 1 MAVO-HAVO Een leerling wordt bevorderd naar 2 havo als: het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en Een leerling wordt bevorderd naar 2 mavo als : er maximaal drie tekorten zijn en 5

6 1 HAVO Een leerling wordt bevorderd naar 2 havo als: het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en Een leerling wordt bevorderd naar 2 mavo als : een leerling niet voldoet aan de overgangsrichtlijnen voor 2 havo en er maximaal vier tekorten zijn. Een leerling wordt bevorderd naar 2 havo als: het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en er maximaal drie tekorten zijn en 1 HAVO-VWO Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als: het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en Een leerling wordt bevorderd naar 2 gymnasium als: het gemiddelde van alle vakken tenminste 7.5 bedraagt en maximaal één tekort is en het totaal voor de drie talen tenminste 22 punten is en de leerling in het 2 e semester met voldoende resultaat deelgenomen heeft aan de module Latijn (op De Boerhaave). Een leerling wordt geplaatst in 2 mavo als: de leerling niet voldoet aan bovengenoemde richtlijnen en er maximaal zeven tekorten zijn. 6

7 1 ATHENEUM Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als: het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger en het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde Een leerling wordt geplaatst in 2 havo als: een leerling niet voldoet aan de overgangsrichtlijnen voor 2 atheneum en er maximaal vier tekorten zijn. In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de 1 GYMNASIUM Een leerling wordt bevorderd naar 2 gymnasium als: het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of hoger is en het eindcijfer voor het vak Latijn een 6 of hoger is en het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als: het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 is en er maximaal twee tekortpunten zijn waarbij het eindcijfer voor Latijn buiten beschouwing wordt gelaten. het eindcijfer voor Latijn minimaal 5 is en het totaal van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde In alle andere gevallen beslist de rapportvergadering over de plaatsing van de 7

8 Overgangsrichtlijnen vanuit het 2 e leerjaar 2 BASIS Een leerling wordt bevorderd naar 3 basis als: het aantal tekorten maximaal vier is en er maximaal twee tekorten zijn voor Nederlands, Engels en de twee gekozen sectorvakken. Een leerling kan bevorderd worden naar 3 kader als: het gemiddelde van de eindcijfers op het rapport tenminste 7.5 bedraagt en er maximaal één tekort is en de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde voldoende zijn en het volledige kaderprogramma gevolgd is gedurende tenminste twee periodes voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en Mens & Maatschappij en het kaderprogramma van de sectorvakken, die behoren bij de gekozen sector, voor tenminste twee periodes is gevolgd. 2 KADER Een leerling wordt bevorderd naar 3 kader als: er maximaal drie tekorten zijn en Een leerling wordt bevorderd naar 3 mavo als: het gemiddelde van alle eindcijfers 7.0 of hoger is en de leerling voor Nederlands, Engels en wiskunde het volledige mavoprogramma heeft gevolgd en het totaal van de eindcijfers minimaal 17 punten bedraagt. Een leerling wordt geplaatst in 3 basis als: er meer dan drie tekorten zijn en het totaal van de eindcijfers voor Nederlands en Engels minder dan 12 punten is. De resultaten van de verplichte sectorvakken behorend bij de gekozen sector spelen een bepalende rol bij de beslissing van de rapportvergadering. 8

9 Een leerling wordt bevorderd naar 3 mavo als: er maximaal drie tekorten zijn en 2 MAVO Een leerling wordt bevorderd naar 3 kader als: er maximaal vier tekorten zijn en Een leerling wordt bevorderd naar 3 havo als: het gemiddelde van de eindcijfers op het rapport tenminste 7.5 bedraagt en er maximaal één tekort is en minimaal 22 punten bedraagt. Een leerling wordt bevorderd naar 3 havo als: het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 is en minimaal 17 bedraagt. 2 HAVO Een leerling wordt bevorderd naar 3 atheneum als: het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 7.5 is en minimaal 22 punten bedraagt. Een leerling wordt geplaatst in 3 mavo als: er meer dan twee en maximaal zeven tekorten zijn. 9

10 2 ATHENEUM Een leerling wordt bevorderd naar 3 atheneum als: het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 is en Een leerling wordt bevorderd naar 3 havo als: er niet is voldaan aan de overgangsrichtlijnen voor 3 atheneum en er maximaal vier tekorten zijn. Een leerling wordt bevorderd naar 3 gymnasium als: het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 is en het gemiddelde voor de vakken Latijn en Grieks 6.0 of hoger is met maximaal één tekort en 2 GYMNASIUM Een leerling wordt bevorderd naar 3 atheneum als: het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 is en er maximaal twee tekorten zijn, waarbij de eindcijfers voor Latijn en Grieks buiten beschouwing worden gelaten en het eindcijfer voor zowel Latijn als Grieks minimaal een 5 is en Een leerling wordt geplaatst in 3 havo als: er niet is voldaan aan de overgangsrichtlijnen voor 3 gymnasium of 3 atheneum en er maximaal vier tekorten zijn. Hierbij worden Latijn en Grieks buiten beschouwing gelaten en het eindcijfer voor zowel Latijn als Grieks minimaal een 4 is. 10

11 Overgangsrichtlijnen vanuit het 3 e leerjaar 3 BASIS Een leerling wordt bevorderd naar 4 basis als: voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger of voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 4 en voor de overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger of voor twee van de examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, met dien verstande dat het eindcijfer van het intersectorale programma in de basisberoepsgerichte leerweg wordt meegerekend als twee eindcijfers en het eindcijfer voor Nederlands minimaal 5 is. Tevens moet voldaan worden aan het volgende: voor de vakken lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige vorming en levensbeschouwing moet de kwalificatie voldoende of goed zijn behaald. 3 KADER Een leerling wordt bevorderd naar 4 kader als: er maximaal drie tekorten zijn het gemiddelde van de eindcijfers voor de vijf examenvakken Nederlands, Engels, het beroepgerichte vak en naar keuze economie, wiskunde, Duits, nask 1 of biologie minimaal 5.5 bedraagt en het eindcijfer voor Nederlands minimaal 5 is. 11

12 3 MAVO Een leerling is bevorderd naar 4 mavo als: er maximaal vier tekorten zijn en het totaal van de eindcijfers voor de vakken Nederlands en Engels minimaal 11 punten bedraagt en het eindcijfer voor Nederlands minimaal 5 is. Een leerling is bevorderd naar 4 kader als: er maximaal vijf tekorten zijn het gemiddelde van de eindcijfers voor de examenvakken moet gemiddeld 5.5 zijn. - Bij ISTC zijn dat de vakken Nederlands + Engels + wiskunde + nask1 - Bij ISDC zijn dat de vakken Nederlands + Engels + twee vakken uit economie, wiskunde, biologie, Duits het eindcijfer voor Nederlands minimaal 5 is. De leerling is verplicht in het vierde leerjaar een extra inhaalprogramma voor het beroepsgerichte vak te volgen. 12

13 Een leerling wordt bevorderd naar 4 havo als: het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken 6.0 of hoger is en het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken die de leerling volgt in het vierde leerjaar waarvoor een centraal examen moet worden afgelegd 6.0 of hoger is en er maximaal drie tekorten zijn waarvan maximaal twee tekorten bij de vakken in het door de leerling gekozen profiel (profielvakken, profielkeuzevakken, vakken in het vrije deel) en voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde maximaal 1 tekort is gehaald en de rekentoets op niveau 2F is afgesloten. 3 HAVO Voor De Boerhaave geldt de eis dat de meesterproef met tenminste een voldoende is afgerond. Een leerling wordt geplaatst in 4 mavo als: niet is voldaan aan bovengenoemde richtlijnen en er maximaal zeven tekorten zijn en er een positief advies is van de rapportvergadering. Profielkeuze Om geplaatst te worden in een profiel dient een leerling te voldoen aan de profieleisen zoals op blz. 15 is beschreven. 13

14 Een leerling wordt bevorderd naar 4 atheneum of 4 gymnasium als: het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken 6.0 of hoger is en het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken waarvoor een centraal examen moet worden afgelegd 6.0 of hoger is en er maximaal drie tekorten zijn waarvan maximaal twee tekorten bij de vakken in het door de leerling gekozen profiel (profielvakken, profielkeuzevakken, vakken in het vrije deel) en er voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en maximaal 1 tekort is gehaald en de rekentoets op niveau 2F is afgesloten Voor De Boerhaave geldt de eis dat de meesterproef met tenminste een voldoende is afgerond. 3 ATHENEUM - GYMNASIUM Indien een leerling kiest voor het gymnasium dient de gekozen klassieke taal met tenminste het eindcijfer 6 te zijn afgesloten. Indien een leerling kiest voor twee klassieke talen geldt dit voor beide vakken. Kiest een leerling voor één klassieke taal, dan dient voor de andere klassieke taal minimaal het eindcijfer 5 te zijn behaald. Indien een leerling uit 3 gymnasium doorstroomt naar 4 atheneum, dient het eindcijfer van zowel Grieks als Latijn minimaal 5 te zijn. Een leerling wordt bevorderd naar 4 havo als: een leerling niet voldoet aan de overgangsrichtlijnen voor 4 gymnasium of 4 atheneum en er maximaal 7 tekorten zijn. Hierbij worden Latijn en Grieks buiten beschouwing gelaten en het eindcijfer voor zowel Latijn als Grieks minimaal een 4 is en de rekentoets op niveau 2F is afgesloten. Voor De Boerhaave geldt de eis dat de meesterproef met tenminste een voldoende is afgerond. Profielkeuze Om geplaatst te worden in een profiel dient een leerling te voldoen aan de profieleisen zoals op blz. 15 is beschreven. Bij bevordering naar 4 havo geldt dat in verband met profielkeuzevoorwaarden, er bij de profielrelevante vakken van het eindrapport in 3 atheneum of 3 gymnasium, één punt mag worden opgeteld. 14

15 Profieleisen voor de overstap van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo Profiel Cultuur & Maatschappij Criteria om te worden toegelaten tot het profiel Indien de keuze binnen CM leidt tot een dubbelprofiel EM/CM moet de leerling voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het profiel EM. Indien de leerling binnen CM kiest voor de combinatie wiskunde A met economie moet hij ten minste het eindcijfer 6 voor wiskunde hebben (afgerond). Economie & Maatschappij Tenminste het eindcijfer 6 voor wiskunde (afgerond). Natuur & Gezondheid Havo: Voor wiskunde A geldt dat het eindcijfer voor wiskunde ten minste 6 is (afgerond). De combinatie wiskunde A met natuurkunde is niet toegestaan. Voor wiskunde B geldt dat het onafgeronde eindcijfer voor wiskunde ten minste 7.0 is. Voor de combinatie wiskunde B en natuurkunde geldt daarnaast dat het onafgeronde eindcijfer voor natuurkunde tenminste 6.0 is. VWO: Voor de combinatie wiskunde A en natuurkunde geldt dat het onafgeronde eindcijfer voor de vakken wiskunde en natuurkunde ten minste een 6.0 is. Voor de combinatie wiskunde B en natuurkunde geldt dat het onafgeronde eindcijfer voor wiskunde ten minste een 6.0 is en er ten minste 13.0 punten in totaal zijn behaald voor de onafgeronde eindcijfers van wiskunde en natuurkunde Overige: tenminste het eindcijfer 6 voor wiskunde (afgerond). Indien de keuze binnen NG leidt tot een dubbelprofiel NG/NT moet de leerling voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het profiel NT. Natuur & Techniek Havo: voor wiskunde en natuurkunde samen tenminste 13.0 punten (onafgerond). én het eindcijfer voor wiskunde is tenminste 7.0 (onafgerond). Vwo: voor wiskunde en natuurkunde samen tenminste 13.0 punten (onafgerond) én het eindcijfer voor wiskunde is tenminste 6.0 (onafgerond). 15

16 Overgangsrichtlijnen vanuit het 4 e leerjaar Overstaprichtlijnen van 4 kader naar 4 mavo Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg is in principe overstap mogelijk naar leerjaar 4 mavo, mits de leerling voldoet aan de volgende aanvullende eisen: 1. De leerling heeft het diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg behaald en 2. het gemiddelde eindcijfer is minimaal het cijfer 6.8 voor de vier vakken waarin de leerling het centraal examen heeft afgelegd van de kaderberoepsgerichte leerweg en 3. de gekozen vakken voor het examenprogramma mavo zijn door de leerling met goed resultaat gevolgd in leerjaar 3 en/of 4 en 4. de lesgevende docenten een positief advies geven over: a. de motivatie en werkhouding b. de studiehouding, concentratie, structuur en doorzettingsvermogen. Overstaprichtlijnen 4 mavo naar 4 havo Met een diploma van de theoretische leerweg is in principe overstap mogelijk naar leerjaar 4 havo, mits de leerling voldoet aan de volgende aanvullende eisen: 1. De leerling heeft het diploma van de theoretische leerweg behaald en 2. het gemiddelde van alle eindcijfers van de vakken waarin de leerling het centraal examen heeft afgelegd is minimaal 6.8 en 3. het gekozen havoprofiel sluit goed aan op de examenvakken van de theoretische leerweg (zie onderstaande profieleisen) en 4. de mavodocenten geven een positief advies over: a. de motivatie en werkhouding b. de studiehouding en -vaardigheden (vermogen tot zelfstandig werken planningsvaardigheden, discipline en doorzettingsvermogen, vermogen tot aandachtig luisteren, vermogen om grotere stofeenheden te bestuderen) en 5. de leerling heeft het LOB-programma voor instroom in 4 havo gevolgd en 6. rekenen is op niveau 2F afgesloten. 7. Leerlingen die een profiel kiezen met wiskunde B, zijn verplicht om na het centraal examen een wiskunde B-module te volgen op Het Vlier en de bijbehorende toets met minimaal het cijfer 6,0 af te sluiten. 16

17 Profieleisen voor de overstap van 4 mavo naar 4 havo profiel NT vakken en eisen De leerling heeft: examen gedaan in wiskunde, nask1 en nask2 en de eindcijfers van wiskunde en nask1 zijn samen minimaal 13 punten zonder tekorten en voor wiskunde minimaal het eindcijfer 7. NG De leerling heeft: examen gedaan in wiskunde, nask2 en biologie en de eindcijfers van wiskunde en nask2 zijn samen minimaal 13 punten zonder tekorten. Als wiskunde B wordt gekozen, dient het eindcijfer voor wiskunde minimaal een 7 te zijn. EM De leerling heeft: examen gedaan in wiskunde en economie en de eindcijfers van wiskunde en economie zijn samen minimaal 13 punten zonder tekorten. CM De leerling heeft: examen gedaan in een 2 e moderne vreemde taal en geschiedenis en het eindcijfer van zowel de moderne vreemde taal als geschiedenis dient minimaal een 6 te zijn. alle De vakken Duits, Frans, wiskunde, natuur- of scheikunde, biologie en economie kunnen alleen worden gekozen als de leerling daarin examen heeft afgelegd en het vak met minimaal een 6 heeft afgesloten. De rapportvergadering beslist over de plaatsing van de leerling in 4 havo. 17

18 Overgangsrichtlijnen vanuit 4 havo, atheneum en gymnasium Het combinatiecijfer: Bij de overgang wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: 4 havo: maatschappijleer, levensbeschouwing. 4 vwo: maatschappijleer, levensbeschouwing. 5 vwo: maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen, levensbeschouwing. 6 vwo: maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen, levensbeschouwing, KCV. Geen van de afgeronde onderdelen van het combinatiecijfer mag lager zijn dan 4. Afronding combinatiecijfer: Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende vakken. Indien de uitkomst van deze berekening niet een heel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. Bespreekmarge Een leerling wordt voor de overgang besproken indien zijn cijferlijst door ophoging met één punt voldoet aan de norm voor directe bevordering. Bij deze bespreking betrekt de vergadering het perspectief voor alle vakken. 4 HAVO Een leerling wordt bevorderd naar 5 havo als: alle eindcijfers 6 of hoger zijn of er één 5 is en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger of er één 4 is en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken is tenminste 6.0 of er twee vijven zijn en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken is tenminste 6.0 of er één 4 is en één 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken is tenminste 6.0. Tevens moet voldaan worden aan het volgende: er is maximaal 1 tekort voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen gehaald en alle in het PTA en in de studiewijzers genoemde handelingsdelen bij de vakken met handelingsdelen en de voor dat leerjaar verplichte LOBonderdelen zijn afgesloten. 18

19 4 HAVO Een leerling kan worden bevorderd naar 5 vwo als voldaan wordt aan de overgangsrichtlijnen van 4 naar 5 havo. Tevens moet voldaan worden aan het volgende: er is niet eerder in de VO schoolcarrière sprake geweest van een doublure en het gemiddelde van de niet afgeronde eindcijfers in 4 havo van alle vakken met een studielast van minstens 320 uur is 7.8 of hoger en in het vakkenpakket is Frans of Duits én wiskunde opgenomen. De rapportvergadering beslist over de plaatsing van de 4 ATHENEUM- GYMNASIUM Een leerling wordt bevorderd naar 5 vwo als: alle eindcijfers 6 of hoger zijn of er één 5 is en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger of er één 4 is en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken is tenminste 6.0 of er twee vijven zijn en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken is tenminste 6.0 of er één 4 is en één 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken is tenminste 6.0. Tevens moet voldaan worden aan het volgende: er is maximaal 1 tekort voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen gehaald en alle in het PTA en in de studiewijzers genoemde handelingsdelen bij de vakken met handelingsdelen en de voor dat leerjaar verplichte LOBonderdelen zijn afgesloten. 19

20 Overgangsrichtlijnen vanuit het vijfde leerjaar Overstaprichtlijnen 5 havo naar 5 atheneum Een leerling die het havodiploma heeft gehaald wordt toegelaten in 5 vwo als hij aan de volgende voorwaarden voldoet: Het gemiddelde van de SE-eindcijfers is tenminste 6.8 en de adviezen van de lesgevende docenten en teamleiders in 5 havo zijn positief, de docenten kijken daarbij naar de capaciteiten, attitude en de motivatie van de leerling en de leerling heeft op het havo-examen gedaan in wiskunde en een tweede moderne vreemde taal tenzij hij hiervoor recht heeft op een vrijstelling en het vakkenpakket op het vwo moet aansluiten op het vakkenpakket waarin examen is gedaan op het havo. Alle leerlingen die zich aanmelden krijgen een toelatingsgesprek met een teamleider van het vwo. In situaties waarbij een leerling niet voldoet aan de cijfernorm voor het schoolexamen zullen de teamleiders van havo en vwo kijken naar de capaciteiten, attitude en motivatie van de leerling waarbij het advies van de afleverende vakdocenten een belangrijke rol speelt. In het toelatingsgesprek komt ook het wegwerken van eventuele hiaten aan de orde, wordt besproken hoe deze het beste kunnen worden weg gewerkt en op welke ondersteuning vanuit de school de leerling kan rekenen. Het wegwerken van deze hiaten is de verantwoordelijkheid van de Hij start daarmee direct na het centraal examen van 5 havo. De school gaat er vanuit dat iedere instromer voor aanvang van het schooljaar de eventuele hiaten heeft weg gewerkt. Indien de leerling de cijfernorm niet haalt en de capaciteiten, attitude en motivatie van de leerling zijn naar het oordeel van de afdelingsleiding van het havo en het vwo overwegend onvoldoende, wordt de leerling niet toegelaten. 20

21 Overgangsrichtlijnen vanuit 5 atheneum en 5 gymnasium Het combinatiecijfer: Bij de overgang wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: Vwo 4: maatschappijleer, levensbeschouwing. Vwo 5: maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen, levensbeschouwing. Vwo 6: maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen, levensbeschouwing, KCV. Geen van de afgeronde onderdelen van het combinatiecijfer mag lager zijn dan 4. Afronding combinatiecijfer: Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende vakken. Indien de uitkomst van deze berekening niet een heel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. Bespreekmarge Een leerling wordt voor de overgang besproken indien zijn cijferlijst door ophoging met één punt voldoet aan de norm voor directe bevordering. Indien een leerling van 5 vwo niet aan de cijfernorm voor directe bevordering voldoet, past de vergadering deze norm toe op het voortschrijdend gewogen gemiddelde van de door de leerling behaalde SE-resultaten in 4 en 5 vwo, voor die vakken die in 5 vwo op het rooster voorkomen. Is de leerling op basis van deze resultaten direct bevorderbaar, dan wordt de leerling in bespreking genomen. Bij deze bespreking betrekt de vergadering het perspectief voor alle vakken. 5 atheneum/gymnasium Een leerling wordt bevorderd naar 6 vwo als: alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er één 5 is en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger of er één 4 is en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken is tenminste 6.0 of er twee vijven zijn en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken is tenminste 6.0 of er één 4 is en één 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van de eindcijfers voor alle vakken is tenminste 6.0. Tevens moet voldaan worden aan het volgende: er is maximaal 1 tekort voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen gehaald en alle in het PTA en in de studiewijzers genoemde handelingsdelen bij de vakken met handelingsdelen en de voor dat leerjaar verplichte LOBonderdelen zijn afgesloten. 21

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Profielkeuze klas

Profielkeuze klas Profielkeuze klas 3 2013 2014 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur en Techniek (N&T)

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Cijfergeving en overgangsnormen

Cijfergeving en overgangsnormen Cijfergeving en overgangsnormen 2016-2017 Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op elk rapport staat het gemiddelde van de cijfers, afgerond op 1 decimaal die je per trimester

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Tweede fase. profielkeuze

Tweede fase. profielkeuze Tweede fase en profielkeuze Studiehuis Activerend onderwijs rol van de leerling: verantwoordelijkheid zelfstandigheid rol docent: van instructeur naar begeleider. Werkwijzers VWO Studielast: 1600 klokuren

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Het profiel I Het gemeenschappelijk deel II Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode) Internet

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2014 2015 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling 2015-2016 Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria en overplaatsingscriteria 2015-2016... 1 Inhoud... 1 Klas 7... 2

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College unit P.C. Boutenssingel een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Comenius College september 2005 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten september 2005

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016-2017 Algemene regels: Alle klassen werken volgens een officieel toetsreglement; Alle cijfers behouden een decimaal; We werken met een doorlopend gemiddelde; Voor de vaststelling

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen H.N. Werkman College - bevorderingsnormen TTS 4-5 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen 4-5 leerjaar, leerjaar en havo/atheneum 3 Algemeen. Aan het eind van het schooljaar

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

Cijfergeving in het brugjaar

Cijfergeving in het brugjaar Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op het derde rapport staat ook het eindrapport vermeld: het gemiddelde van alle in dat jaar behaalde resultaten. De eindrapportcijfers

Nadere informatie

Procedure aanmelden leerlingen extern voor Havo 4

Procedure aanmelden leerlingen extern voor Havo 4 Procedure aanmelden leerlingen extern voor Havo 4 1. Is de huidige school een school binnen onze regio? (zie www.sterk-vo.nl ) Dan moet de huidige school de kandidaat uiterlijk op 1 mei 2017 in Onderwijs

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College Comenius College september 2008 september 2008 1 Inhoud 1 Algemene overgangsrichtlijnen Comenius College 3 2 Overgangsrichtlijnen vmbo basis-, kader, gemengde en theoretische

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom Onderwijs () / Regels overgang en instroom Regels overgang en instroom Rapportcijferberekening Om te bevorderen dat een leerling zich gedurende het hele schooljaar nauwgezet aan de studie wijdt, tellen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2016-2017 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie