ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat Leuven. Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan"

Transcriptie

1 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat Leuven Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan Graduaat G.P.B.-opleiding Leerplan G.P.B.-opleiding 1

2 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling en het structuurschema 3 2. Beginsituatie 4 3. Doelstellingen 4 4. Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie 6 B. Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie B1: Onderwijs en maatschappij B2: Leerkracht en verantwoordelijkheden C. Pedagogisch-organisatorische competentie C2: Communicatie en overleg C3: Begeleiding C4: Groepsmanagement D. Psychopedagogische competentie D1: Psychopedagogische competentie E. Didactische competentie E2: Didactische competentie algemeen E3: Didactische competentie praktijkinitiatie E4: Didactische competentie oefenlessen E5: Didactische competentie stage 5. Evaluatie 47 Leerplan G.P.B.-opleiding 2

3 Structuur van de opleiding en het structuurschema Afdeling: Categorie: Aantal weken: Duur van de lestijd: G.P.B.-opleiding Pedagogisch 36 weken (18 weken per semester) 55 minuten Aantal studiejaren: minimum 2 en maximaal 4 Structuurschema: Het structuurschema in bijlage geeft het aantal lestijden per module op jaarbasis. Houders van een diploma hoger onderwijs doorlopen modules B1, B2, C2, C3, C4, D2, E2, E3, E4 en E5 met een totaal van 600 lestijden. Leerplan G.P.B.-opleiding 3

4 Beginsituatie Om toegelaten te worden tot de GPB-opleiding moet men in het bezit zijn van een diploma van hoger onderwijs. Kandidaten die al met succes hoger of universitair onderwijs volgden kunnen voor één of meerdere opleidingsonderdelen een vrijstelling krijgen. Doelstellingen Doelgroep De opleiding leidend tot het behalen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid (afgekort: GPB-opleiding) is bedoeld voor personen, die voor de uitoefening van een leraarsambt in het onderwijs, de pedagogische en onderwijskundige vorming wensen te verwerven. De GPB-opleiding richt zich dus tot kandidaten die technisch-inhoudelijk reeds voldoende gevormd zijn om het bedoelde leraarsambt uit te oefenen. Anderzijds waarborgt een GPB-opleiding eveneens een stevige pedagogische/didactische basis voor hen die als opleidingsdeskundigen in ondernemingen of instellingen aan de slag willen of zijn. Die technisch-inhoudelijke achtergrond van de kandidaten wordt bij aanwerving in een school gewaarborgd in de reglementaire bepalingen betreffende de nodige bekwaamheidsbewijzen. De GPB-opleiding is niet gedifferentieerd volgens de verschillende leraarsambten. Zij houdt wel rekening met de specifieke situatie van de studenten die: - in beginsel werknemer zijn tijdens de normale werkuren, meestal in een vijfdaagse-weeksysteem; - door hun deelname aan het arbeidsproces meer en anders gemotiveerd zijn en psychologisch rijper zijn; - de opleiding instappen met hun hele bagage aan vooropleidingen en scholing, die eventueel in aanmerking komen voor vrijstellingen van bepaalde opleidingsonderdelen. Beroepsprofiel Het beoogde beroepsprofiel is in de eerste plaats dat van leraar. Het concentreert zich op de essentiële competenties van de toekomstige leraar: - de maatschappelijke en beroepsgerichte competentie; - de pedagogisch-organisatorische competentie; - de psycho-pedagogische competentie; - de didactische competentie. Leerplan G.P.B.-opleiding 4

5 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie B. Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie B1: Onderwijs en maatschappij B2: Leerkracht en verantwoordelijkheden Leerplan G.P.B.-opleiding 5

6 B1: Onderwijs en maatschappij 1/3 Situering in het studieprogramma 40 lestijden Doel De studenten zijn op de hoogte van de vrijheid van onderwijs en de consequenties van deze vrijheid op het concrete onderwijslandschap. De studenten kennen de verschillen tussen de verschillende onderwijsnetten in Vlaanderen en hebben een idee van de verhoudingen tussen de onderwijsnetten. De studenten kennen de structuur van het basis-, secundair en hoger onderwijs in Vlaanderen. De plaats van het onderwijs binnen de federale staatsstructuur zal verduidelijkt worden. De studenten zijn op de hoogte van de factoren die de sociale ongelijkheid van het onderwijs bepalen en zijn vertrouw met de waterval in het onderwijs. De studenten zijn op de hoogte van de rol die de Vlaamse Gemeenschap speelt in de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs waar zij voor instaat of dat zij subsidieert. De studenten zijn op de hoogte van de verschillende niveaus waar er over het curriculum wordt beslist. De studenten moeten in staat zijn de onderwijsactualiteit kritisch te volgen. Methodologische wenken Tijdens deze module zal ingespeeld worden op de voorkennis (van hun vroegere en huidige ervaringen in/met het onderwijs) van de studenten aangaande de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Door middel van situatieschetsen, die aan de studenten worden aangeboden ter verklaring, wordt tijdens de hoorcolleges gestreefd naar een optimale participatie van de studenten aan de lessen. Daarnaast zullen de studenten zelf leren de meest recente statistische bronnen op te zoeken op de website van het departement Onderwijs. Tot slot wordt er van de studenten verwacht dat ze een groepswerk presenteren over één van de thema s die aan bod komen Inhoud 1. Historische schets van het Belgisch onderwijs 1.1. De geschiedenis van het onderwijs voor de oprichting van de Belgische Staat 1.2. Het schoolpact (1958) 1.3. België: van een unitaire naar een federale staat 1.4. Het gezicht van de Vlaamse onderwijspolitiek: de onderwijsnetten 1.5. Ontwikkelingen per onderwijsniveau: toenemende scholing Leerplan G.P.B.-opleiding 6

7 B1: Onderwijs en maatschappij 2/3 2. De educatieve structuren in Vlaanderen: feiten en cijfers 2.1. De structuur van het formele onderwijs in Vlaanderen 2.2. Het basisonderwijs 2.3. Het secundair onderwijs 2.4. Het hoger onderwijs: invoering van de BaMa-structuur 2.5. Het buitengewoon onderwijs 2.6. Volwassenenonderwijs 2.7. Leerplicht vs. schoolplicht 2.8. Leerplichtverlenging vs. kwalificatieverplichting 3. Keuze- en selectiemechanismen in de onderwijsloopbaan 3.1. Het watervalsysteem 3.2. Spijbelproblematiek 3.3. Accent op Talent 4. De onderwijsinhouden 4.1. De politieke context en het onderwijsbeleid 4.2. Het curriculum van het onderwijs 4.3. Curriculumconstructie in het hoger onderwijs 5. De lerarenopleiding: een opleiding in volle beweging 6. De school in interactie met andere geledingen van de maatschappij 7. Externe kwaliteitszorg 7.1. Kwaliteitsbewaking en de rol van de inspectie in het secundair onderwijs 7.2. Publiek rapporteren over scholen 7.3. De kwaliteitsbewaking van het hoger onderwijs: visitatie en accreditatie 7.4. Wat met de interne kwaliteitszorg? Bibliografie Aelterman, A., Verhoeven, J., Rots, I., Buvens, I., Engels, N., & Van Petegem, P. (2002). Waar staat de leraar in onze samenleving? Een onderzoek naar opvattingen over de professionaliteit en de maatschappelijke waardering van leerkrachten. Gent: Academia Press. D hoker, M. (s.d.) Algemene en historische pedagogiek. Leuven: K.U.Leuven, Academische Lerarenopleiding Heyvaert, J., & Janssens, G. (2003). Onderwijszakboekje Mechelen: Wolters- Plantyn. Janssens, S., Verschaffel, L., De Corte, E., Elen, J., Lowyck, J., Struyf, E., Van Damme, J., & Vandenberghe, R. (2000). Didactiek in beweging. Deurne: Wolters-Plantyn. Koning Boudewijn Stichting (2004) Accent op talent. Naar een visie op leren en werken. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Lowyck, J. (2000). De leraar als tienkamper. In L. Abicht, e. a. (Red.), Herwaardering van de leerkracht. Leuven: ACCO Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs (2004) Statistisch jaarboek (http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/ /jaarboek/jaarboek.htm - geraadpleegd op 9 februari 2005). Leerplan G.P.B.-opleiding 7

8 B1: Onderwijs en maatschappij 3/3 Nicaise, I., & De Rick, K. ( ) De leerplichtverlenging, 20 jaar later. Inzichten en vragen uit het onderzoeksveld. Tijdschrift voor OnderwijsRecht en -Beleid, 6: Onderwijsinspectie. (2004). Onderwijsspiegel Verslag over de toestand van het onderwijs (http://www.onderwijsinspectie.be/alg/onderwijsspiegel0203/spiegel.pdf - geraadpleegd op 9 februari 2005) Van Bruggen, J.C. (1996). Inhoud van het onderwijs in Europa. Leuven: Garant. Vanhoof, J., Van Petegem, P., Mahieu, P., & Daems, F. ( ) Omtrent de wenselijkheid van publiek rapporteren over scholen. Tijdschrift voor OnderwijsRecht- en Beleid, 1: Van Petegem, P., & Imbrecht, I. (2000). Gids voor de beginnende leraar. Diegem: Kluwer. Verhoeven, J., & Elchardus, M. (2000). Onderwijs. Een decennium Vlaamse autonomie. Kapellen: Pelckmans. Verhoeven, J. (2001). Onderwijsontwikkelingen. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs. Verhoeven, J. ( ) Het watervalfenomeen in het onderwijs: Een spiegelbeeld van onze samenleving? Tijdschrift voor OnderwijsRecht en Beleid, 2: Artikels de Standaard: Test-Aankoop legt scholen onder de loep 30/08/2000 Bijna alle kinderen van vijf gaan al naar school 13/05/2004 Relatie bisschoppen-universiteit onder de loep 15/05/2004 Limburg krijgt nieuwe school 24/06/2004 Katholieke scholen uit net gezet/gestapt 31/08/2004 Hoger onderwijs krijgt waakhond 27/09/2004 Aantal thuis studerende kinderen verdubbeld in drie jaar 01/10/2004 Gemengde klassen zijn beter 25/10/2004 Onze kinderen moeten naar de universiteit 08/11/2004 Broeders in het verzet 02/12/2004 Leeswijzer. Over jezuïeten en salesianen 02/12/2004 Vlaams onderwijs hoogstaand maar ongelijk 07/12/2004 Lessen uit jaren vijftig 07/12/2004 Leerplan G.P.B.-opleiding 8

9 B2: Leerkracht en verantwoordelijkheden 1/3 Situering in het studieprogramma 40 lestijden Doel De studenten zijn op de hoogte van de reglementeringen en van de wetgeving ten aanzien van het lerarenbeorep en hebben een duidelijk beeld van de rechten en plichten die aan het lerarenberoep verbonden zijn. De studenten zijn op de hoogte van de elementaire rechten en plichten van de onderwijsgevende en zijn in staat om de meest relevante bronnen i.v.m. de deontologie van het onderwijs te ontsluiten. De studenten kunnen aansprakelijkheid in het algemeen en bijzonder deze van de leraar, gedurende en buiten de lesuren beschrijven. De studenten verwerven bijkomende informatie over de juridisch-administratieve aspecten van het beroep van de leraar. De studenten kennen de kanalen om te solliciteren in het onderwijs. De studenten zijn op de hoogte van de voornaamste rechten en de plichten van een leraar en zijn in staat om de meest relevante bronnen te ontsluiten in geval van een juridisch-administratief probleem. Methodologische wenken De studenten moeten zowel in groep als individueel in staat zijn een aantal elementen van de cursus uit te werken. Ze ontvangen bij het begin van deze module een cursus, waarin de meest relevante aspecten van de onderwijsdeontologie en -wetgeving op een heldere wijze naar voor worden gebracht en aan de hand van concrete voorbeelden uit de onderwijspraktijk worden geïllustreerd. Daarnaast zullen ze ook geïntroduceerd worden in het ontsluiten van elektronische bronnen i.v.m. onderwijsdeontologie en -wetgeving. Zo zullen ze o.a. kennismaken met en vooral met Inhoud 1. Beroepsplichten 1.1. Basisprincipes voor het beroepsleven 1.2. Soorten beroepsplichten 1.3. Statutaire rechten en plichten van de leraar 1.4. De statuten 1.5. Tuchtregeling 1.6. Analyse van de statuten 2. Beschouwingen over de plichten 2.1. Plichten tegenover de school 2.2. Plichten tegenover de leerling 2.3. Plichten tegenover de ouders 2.4. Plichten tegenover de netgebonden reglementen 3. De burgerlijke aansprakelijkheid van de leraar 4. Basiscompetenties, functiebeschrijvingen en evaluaties Leerplan G.P.B.-opleiding 9

10 B2: Leerkracht en verantwoordelijkheden 2/3 5. De administratie van een leerkracht 5.1. Leerplan 5.2. Jaarplan 5.3. Schoolagenda 6. De rechtspositie van de leerlingen 6.1. Wettelijk kader 6.2. Schoolreglement 6.3. Beroepsprocedures 7. Het begin van de loopbaan in het onderwijs 7.1. Pas afgestudeerd: wat nu? 7.2. Solliciteren in het onderwijs 8. Van tijdelijke aanstelling naast vaste benoeming 8.1. De tijdelijke aanstelling 8.2. De tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) 8.3. De vaste benoeming 8.4. Bekwaamheidsbewijzen 8.5. Vereiste prestaties: uurroosters, plage-uren 8.6. Onderzoek taakbelasting 9. Vervangingspool 9.1. Praktische organisatie 9.2. Rechten en plichten van de poolleden 10. Bezoldiging Voorwaarden en weddenschalen De vergelijkende loonstudie van de HayGroup 11. Vergoedingen 12. De zwangere leerkracht 13. Verlof en afwezigheid 14. Het participatiedecreet doorgelicht De ouders De leerkrachten De leerlingen 15. Het decreet op de gelijke kansen De GOK-indicatoren De GOK-leerkrachten De LOP s 16. Onderwijs: een wereld in beweging De speerpunten uit de beleidsnota van de minister van Onderwijs en Vorming CAO VII Leerplan G.P.B.-opleiding 10

11 B2: Leerkracht en verantwoordelijkheden 3/3 Bibliografie Devos, G., Verhoeven, J.C., Stassen, K., & Warmoes, V. (2004). Personeelsbeleid in Vlaamse scholen. Mechelen: Wolters Plantyn. HayGroup. (2001). Een nieuw integraal beloningsbeleid voor het onderwijspersoneel. Eerste fase: Vergelijkende loonstudie en eerste aanbevelingen. Samenvattend verslag. Brussel: Auteur. (http://www.haygroup.be/site/images/eerste_fase.pdf). Heyvaert, J., & Janssens, G. (2004). Onderwijszakboekje Mechelen: Wolters- Plantyn. Mag een affiche tegen extreem rechts? (2004). Klasse voor leerkrachten, 142, p.14. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs. (2001). Onderwijs in Vlaanderen. Een brede kijk op het Vlaamse onderwijslandschap. [Brochure]. Brussel: Auteur. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs (2004). Arbeidsmarktrapport. Basisonderwijs en secundair onderwijs. Brussel: Auteur. Vanbrabant, C. (2002). Een carrière in het secundair onderwijs. Hoe belangrijk is uw diploma? Gids voor studenten van de lerarenopleiding. (www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/- geraadpleegd op 9 februari 2005). Vandenbroucke, F. (2004). Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen. Beleidsnota van de minister van Onderwijs en Vorming. Brussel: Vlaamse Regering. Ver Heyen, W., Lamberts, M., Mertens, E., Henderickx, E., Janvier, R., De Prins, & P. (2003). Tijdsbesteding en taakbelasting van leerkrachten basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen. Samenvatting en beleidsaanbevelingen OBPWO-project (http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/onderzoeksprojecten/projecten_2000/defin%20ver sie%20samenvatting%20en%20beleidsaanbevelingen% pdf - geraadpleegd op 9 februari 2005) Verhoeven, J.C., Devos, G., Stassen, K., & Warmoes, V. (2003). Ouders over scholen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Voor een appel en een ei. (1995). Klasse voor leerkrachten, 58, pp Zeker spelen. (1996). Klasse voor leerkrachten, 64, pp Leerplan G.P.B.-opleiding 11

12 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie C. Pedagogisch-organisatorische competentie C2: Communicatie en overleg C3: Begeleiding C4: Groepsmanagement Leerplan G.P.B.-opleiding 12

13 C2: Communicatie en overleg 1/3 Situering in het studieprogramma 40 lestijden Doel In het kader van de steeds ruimer wordende functie- en competentieomschrijving van een (toekomstig) docent; de studenten in contact brengen met actuele communicatietheorieën en therapieën die ze kunnen hanteren binnen (maar ook buiten) hun werkdomein. In deze cursus behandelen we dan ook verschillende aspecten en vormen van communicatie en reiken we manieren aan om deze communicatie in de dagdagelijkse praktijk te evalueren en te verbeteren. Met andere woorden vanuit een gefundeerd zicht op de mogelijkheden en beperkingen van het eigen verbaal en non-verbaal (re)ageren, in communicatie leren treden met de ander(en), de leerling, de collega s, de directie, de ouders,... Methodologische wenken Na een beknopt, theoretisch gedeelte volgt steeds een deel met actieve doe- en toepassingsopdrachten. Nadruk ligt immers op bewust (re)ageren via het oefenen van o.a. actief luister-, presentatie-, gespreks-, rapporteringstechnieken,... aan de hand van diverse leerbelevenissen, casussen en rollenspellen. Er wordt ook steeds rekening gehouden met de verschillende doelgroepen waarmee de toekomstige leerkracht in contact zal komen: ouders, leerlingen, leerkrachten, bedrijven, collega s, directie, Als deel van het examen moeten de studenten ook een werkstuk maken: een analyse van de communicatieve aspecten die gebruikt worden in een (pedagogisch) debat. Inhoud 1. Op zoek naar een definitie van communicatie 1.1. Puur mathematisch : Z B O 1.2. Communicatie als gedrag 1.3. Het zelfbeeld in de communicatie 1.4. Typologieën: hoe (re)ageer ik, hoe communiceer ik? 1.5. Veranderbaarheid in communicatiegedrag 1.6. Vooroordelen 1.7. Opdrachten 2. Meten en bewust worden van communicatiegedrag 2.1. Hoe kunnen we communicatiegedrag objectief waarnemen en beoordelen? 2.2. Bewust worden van ons eigen communicatiegedrag 2.3. Communicatie is een basisbehoefte 2.4. Opdrachten Leerplan G.P.B.-opleiding 13

14 C2: Communicatie en overleg 2/3 3. De vormen en kwaliteiten van communicatie 3.1. Informatieoverdracht 3.2. Rol van de zintuigen 3.3. Personen / groepen 3.4. Formele vs informele communicatie 3.5. Potentiële, actuele en effectuerende communicatie 3.6. Geslaagde, effectieve en efficiënte communicatie 4. De gelaagdheid van communicatie 4.1. Analoge en digitale communicatie 4.2. Verbale en non-verbale taal 4.3. Gebaren 4.4. Emoties 4.5. Inhoud en betrekkingsniveau 4.6. Opdrachten 5. Communicatiestoornissen 5.1. Context 5.2. Storingen en misverstanden 5.3. Hoe misverstanden vermijden? 5.4. Opdrachten 6. Tweegesprekken voeren 6.1. Actief luisteren 6.2. Gesprekssturing 6.3. Negatieve boodschappen brengen 6.4. Opdrachten 7. Feedback en beoordeling 7.1. Nut van feedback en onder welke vorm? 7.2. Hoe staat men tov feedback? 7.3. Hoe goede feedback geven? 7.4. Opdrachten 8. Wat met probleemgedrag? 8.1. Preventie 8.2. Anticiperen 8.3. Hoe ermee omgaan? 8.4. Gedragsregels 8.5. Opdrachten 9. Correct en strategisch communiceren 9.1. Stijlregels 9.2. Correct taalgebruik 9.3. Zakelijke brieven 9.4. Een strategie volgen (ook corporate communication, huisstijl, mission statement, ) 9.5. Diskwalificerende gevoelige diplomatische communicatie 9.6. Opdrachten (o.a. spellingsoefeningen, brieven schrijven, BIN normen, ) Leerplan G.P.B.-opleiding 14

15 C2: Communicatie en overleg 3/3 10. Doceren aan grote groepen Frontaal onderwijs ex cathedra Duidelijkheid en structuur Visuele hulpmiddelen Verschillende doceerstijlen Hoe de studenten activeren? Rumoer onder controle houden Concrete tips Opdrachten Bibliografie Angenent, M., & van Vilsteren, P. (1998). Presenteren: De basis. Groningen: Wolters- Noordhoff. Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (1998). Excellent onderhandelen. Business Contact. Janssen, D. (2002). Zakelijke communicatie. Groningen: Wolters-Noordhoff. Kolkhuis, J., Korswagen, C., & Verrept, S. (Red.). (1986). Handboek Taalhantering. Deventer:Van Loghum-Slaterus. Korswagen, C.J.J. (1994). Drieluik mondelinge communicatie. Houten-Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Luijk, F. (1987). Vaardig communiceren. Leiden: Nijhoff. Mastenbroek, W.F.G. (1992). Onderhandelen. Utrecht: Het Spectrum. Mastenbroek, W.F.G. (1996). Conflicthantering en organisatieontwikkeling. Alphen-aande-Rijn: Samson. Nederhoed, P. (1996). Helder rapporteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Steehouder, M. (1999). Leren communiceren. Groningen: Wolters-Noordhoff. Van den Berg, M. (1995). Effectieve tweegesprekken. Schoonhoven: Academic Service. Van Poecke, L. (1991). Verbale communicatie. Leuven/Apeldoorn: Garant. Van Poecke, L. (1996). Nonverbale communicatie. Leuven/Apeldoorn: Garant. Leerplan G.P.B.-opleiding 15

16 C3: Begeleiding 1/2 Situering in het studieprogramma 40 lestijden Doel De studenten kunnen het belang van zorgverbreding in eigen woorden aangeven De studenten kunnen maatregelen opsommen die het welbevinden, de betrokkenheid en het gevoel van competentie bij lerenden in positieve zin beïnvloeden De studenten kunnen een leerlingvolgsysteem analyseren De studenten kunnen het belang van zelfbepaling in de schoolloopbaan van een leerling/student verwoorden De studenten kunnen een schets maken van een doordachte studieloopbaanbegeleiding die de gehele schoolcarrière omvat. De studenten zijn vertrouwd met verschillende schoolbetrokken instanties, die ondersteuning bieden aan leerlingen, ouders, leerkrachten en directies, met het oog op het faciliteren van het leerproces van het kind/de jongere Methodologische wenken Het specifieke begrippenkader wordt voortdurend geïllustreerd met voorbeelden. Voor een aantal specifieke topics (bijvoorbeeld de werking van het CLB) zullen experts uit het werkveld zelf een gastcollege komen geven. De studenten krijgen ook een opdracht aangaande één van de thema s die ze zelfstandig uitwerken en presenteren op het eind van de module. Inhoud 1. Zorgverbreding 1.1. Zorgbreedte en zorgverbreding 1.2. Gelijkwaardigheid, gelijke kansen, ongelijkheid en verschillen 1.3. Indicatoren van zorgbreedte: Betrokkenheid Welbevinden Competentie 1.4. Zorg verbreden 1.5. Cases en oefeningen 2. Leerlingvolgsystemen 2.1. Achtergronden: wat en waarom? 2.2. Leerlingvolgsystemen in basisonderwijs en secundair onderwijs 2.3. Verantwoordelijkheid van de leerkracht ten aanzien van het leerlingvolgsysteem 2.4. Cases en oefeningen 3. Studieloopbaanbegeleiding 3.1. Waarom studieloopbaanbegeleiding? 3.2. Studiekeuzeproces en scharniermomenten 3.3. Drie pijlers van de studieloopbaanbegeleiding Zelfconceptverheldering Horizonverruiming Leren kiezen 3.4. Cases en oefeningen Leerplan G.P.B.-opleiding 16

17 C3: Begeleiding 2/2 4. Onderwijsbetrokken instanties 4.1. Het CLB 4.2. Orthopedagogische begeleidingsdiensten 4.3. Voor wat kan ik waar terecht? Een overzichtsanalyse Bibliografie Bossaert, B., Denys, J., & Tegenbos, G. (2002). Accent op talent. Een nieuwe visie op leren en werken. Brussel: Koning Boudewijn Stichting. De schoolloopbaan smeren. (2001). Klasse voor Leerkrachten, 103, Kiekens zonder kop. (1997). Klasse voor Jongeren, 5, 4-5. Kiest uw kind ook zo? (2000). Klasse voor Ouders, 37, 8. Laevers, F. (2002). Een procesgericht kindvolgsysteem. Leuven: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs. Leren kiezen. (2000). Klasse voor Leerkrachten, 103, Meijers, F. (2002). Intake, beroepsoriëntatie en studieloopbaanbegeleiding. On-line: Vande Kerckhove, A., & Dens, G. (1999). Stappenplan zorgverbreding. Leuven: Garant. Verhoeven, J. (2000). CLB en ouders: Samen werken aan opvoeden. Leuven: Garant. Leerplan G.P.B.-opleiding 17

18 C4: Groepsmanagement 1/2 Situering in het studieprogramma 40 lestijden Doel Een belangrijk element van kwaliteitszorg is teamwork en participatie van medewerkers bij besluitvormig. Ook in scholen wordt teamwork belangrijker. Leerkrachten staan immers niet alleen voor de klas, maar moeten ook samenwerken aan projecten, vakwerkgroepen, studiemateriaal In deze module benaderen we drie belangrijke facetten : teambuilding en het belang van de groepsdynamiek conflicthantering: het is niet altijd evident om in team samen te werken. Soms ontstaan er conflicten. Hoe gaan we daar constructief mee om? Vergaderen en notuleren: meer en meer vinden vergaderingen plaats op een gestructureerde manier in allerlei raden en werkgroepen. Vergaderingen moeten vooral constructief en efficiënt zijn. Methodologische wenken Na een theoretisch gedeelte volgt steeds een deel met toepassingsopdrachten. Nadruk ligt op het oefenen in het omgaan met conflictsituaties en teambuilding via diverse leerbelevenissen Aan de hand van functionele rollenspellen leren de studenten efficiënt vergaderen. Aan de hand van concrete en realistische opdrachten leren zij rapporteren aan de diverse doelgroepen: ouders, leerlingen, collega s en directie. Inhoud 1. Teambuilding Zelfevaluatie Voorwaarden voor een team Groepsdynamiek De verschillende spelers in een team Opdrachten 2. Conflicthantering Zelfevaluatie Historische evolutie Vier soorten conflicten (met voor- en nadelen) Rationele en Emotieve Theorie en Therapie (RET) (Ellis & Harper) Transactionele analyse (Berne) De territoriumtheorie (Bakker) De assertiviteitsprincipes Opdrachten Leerplan G.P.B.-opleiding 18

19 C4: Groepsmanagement 2/2 3. Vergaderen en notuleren De kosten van vergaderen De juiste (hoeveelheid) personen aan tafel Verloop van vergadering Rol van voorzitter Rol van deelnemer Soorten vergaderingen Notuleren Opdrachten Bibliografie Mastenbroek, W.F.G. (1996). Conflicthantering en organisatieontwikkeling. Alphen-aande-Rijn: Samson. Nederhoed, P. (1996). Helder rapporteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Ritsema van Eck, E.J., & Huguenin, P. (1993). Conflicthantering en onderhandelen. Een praktische inleiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Schermer, K., & Wijn, M. (2004). Vergaderen en onderhandelen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Leerplan G.P.B.-opleiding 19

20 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie D. Psychopedagogische competentie D2: Psychopedagogische competentie Leerplan G.P.B.-opleiding 20

21 D2: Psychopedagogische competentie 1/3 Situering in het studieprogramma 60 lestijden Doel De studenten kunnen de algemene ontwikkeling van de jongere vanuit verschillende invalshoeken beschrijven. De studenten kunnen de psychologische kennis plaatsen tegen de achtergrond van de gebeurtenissen in de klaspraktijk. De studenten kunnen verschillende probleemgevallen omschrijven en de juiste remediërende instanties hiervoor opnoemen. De studenten kunnen het leerproces van de jongere cognitief psychologisch analyseren en begeleiden. De studenten kunnen de rol van motivatie bij het leren verklaren. De studenten kunnen het belang van belonen en straffen bij het leren aantonen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. De studenten kunnen hun taken als leerkracht omschrijven en inpassen in de verschillende opvoedingsdoelen. De studenten kunnen het gedrag van jongeren stimulerend beïnvloeden. De studenten kunnen zich inleven in de gedachtengangen en gedragingen van jongeren. De studenten kunnen op een begripvolle en consequente manier tussenkomen in conflictsituaties met en tussen jongeren. De studenten kunnen de draagwijdte inschatten van zich aandienende problematieken bij jongeren. De studenten kunnen jongeren doorverwijzen naar de juiste instantie wanneer het gedrag van deze jongeren dit vereist. Methodologische wenken Doorheen deze module verwerven de studenten een aantal begrippen, methoden en attitudes die benaderd worden vanuit de lerarenopleiding. Ze leren op deze manier inzien dat de verworven psychopedagogische kennis ook toegepast kan worden in de klaspraktijk. Ze verkrijgen een breder en dieper inzicht in het ontstaan van gedragingen en de mogelijkheden tot verandering. We starten vanuit de inbreng van studenten om zo de afstand met de klaspraktijk zo klein mogelijk te houden.naast theoretische beschouwingen wordt uiteraard voorzien in een aantal oefeningen. De docent zal daarom een weloverwogen evenwicht zoeken tussen hoorcollege s, discussies, groepstaken, opzoekwerk en verwerkingsopdrachten. Ten slotte zal er aandacht besteed worden aan de vorming van de eigen mening van de studenten met betrekking tot waardegeladen onderwerpen zoals drugs op school, homoseksualiteit, zelfdoding, enzovoort Leerplan G.P.B.-opleiding 21

22 D2: Psychopedagogische competentie 2/3 Inhoud 1. Inleiding in de module psychopedagogische competentie 1.1. motivatie 1.2. begripsomschrijving 1.3. methodes 1.4. Basishouding van de leerkracht in leerlinggericht onderwijs 1.5. Opvoedingsdoelen: Cognitieve opvoeding Sociale opvoeding Maatschappelijke vorming Lichaamsopvoeding Esthetische opvoeding Emotionele opvoeding Verantwoordelijkheidsopvoeding 2. Opvoedingskanalen 2.1. Leerpsychologie, klassieke & operante conditionering 2.2. Gedragsvoorschriften 2.3. Opvoedingssfeer 2.4. Gedragsmodellen (Sociaal leren) 2.5. Sociale psychologie (gehoorzaamheid & groepsdruk) 3. Puberteit m.i.v. ontwikkelingspsychologie 3.1. Kenmerken 3.2. persoonlijke fabel 3.3. Imaginair publiek 3.4. Omgang met en leefwereld van pubers 3.5. Remediëringstechnieken van Van Mossevelde met oefeningen en moeilijke situaties 4. Diversiteit (Jongen-meisje/allochtoon-autochtoon/kansarmoede) 5. KLASSE-thema s (pesten, drugs, homoseksualiteit, rouw, kansarmoede, zelfdoding ) 5.1. Voorkomen en kenmerken 5.2. Aanpak & preventie 5.3. hulpverlening 6. Leerstoornissen (dyslexie, ADHD, dyscalculie, disorthografie, ) 7. Het geheugen 7.1. Begripsomschrijving 7.2. het informatieverwerkingsmodel 7.3. factoren die de geheugenwerking beïnvloeden 7.4. de juiste studiemethode, een goed gebruik van het geheugen 7.5. leerstijlen 8. Ontwikkelingspsychologie 8.1. Ontwikkeling van de persoonlijkheid: Erikson 8.2. Ontwikkeling van de intelligentie: Piaget Leerplan G.P.B.-opleiding 22

23 D2: Psychopedagogische competentie 3/3 9. Motivatiepsychologie & faalangst 9.1. Voorkomen en kenmerken 9.2. Causale attributietheorie 9.3. Aanpak & preventie Bibliografie Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Brugge. (2000). Probleemgedrag op school. Leuven: Garant. Craeynest, P. (2002). Focus op gedrag. Leuven: Acco. Groothuis, R. (2000). Training sociale vaardigheden. Amsterdam: Elsevier. Lens, W., Van Avermaet, E., & Eelen, P. (1996). Inleiding tot de psychologie. Leuven: Universitaire Pers. Salmi, A. (1997). Lesgeven aan Fatima & Ahmed. Leuven: Acco. Slater, L. (2004). De box van Skinner. Amsterdam: De Bezige Bij. Van den Broeck, H. (2002). Opvoeden in de klas. Tielt: Lannoo. Van Mossevelde, E. (2000). De klas in de hand. Leuven: Acco. Leerplan G.P.B.-opleiding 23

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE September 2012 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 6 Hoofdstuk 1: Communicatie en feedback... 7 1.1 De roos van Leary... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1.1 Acht leraarstypen...

Nadere informatie

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 I nhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 1 Het leerproces van studenten 21 1.1 Waarom het leerproces van studenten? 21 1.2 Het leerproces volgens Biggs 22 1.3 Leeractiviteiten

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-cultureel werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-cultureel werk. Lestijden 40 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

OVERDRACHTSKUNDE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht

OVERDRACHTSKUNDE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht OVERDRACHTSKUNDE EXAMENEISEN THEORIE SCHOONHEIDSVERZORGING B VERSIE JULI 2010 STICHTING KWALITEITSCENTRUM SCHOONHEIDSVERZORGING Exameneisen STRUCTUUR THEORIE-EXAMEN: OVERDRACHTSKUNDE Examen Overdrachtskunde

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules... 5 1.2 Plaats

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 1: ik als medewerker code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding Aanvraagformulier vrijstelling Ondergetekende, vraagt vrijstelling voor het vak: (slechts een vak per aanvraag aankruisen!) COO BEG PPC op basis van: Behaald diploma: o instelling:

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich.

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich. Functiebeschrijving leermeester/leraar (m./v.) levensbeschouwelijke vakken (Godsdienst - N.C. Zedenleer) goedgekeurd door alle Erkende Instanties/Vereniging Deze functiebeschrijving bevat een bijlage met

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN *

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * 1. De motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen. 2. De ontwikkeling en /of leerwinst bij elke leerling verhogen.

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Educatief werk Code Bc3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

Nadere informatie

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT 1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT Als katholieke school kiezen we voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden vanuit uitgesproken evangelische waarden. Ieder kind is uniek.

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Hoe kijkt de Vlaamse onderwijsinspectie naar evalueren in scholen?

Hoe kijkt de Vlaamse onderwijsinspectie naar evalueren in scholen? Hoe kijkt de Vlaamse onderwijsinspectie naar evalueren in scholen? Mechelen 25 september 2015 Angelsaksische landen Evaluation Assessment Nederlands Assessment als deel van evaluatie Alternatieve evaluatie

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

1 Extra-murosactiviteiten: Een vat vol opportuniteiten

1 Extra-murosactiviteiten: Een vat vol opportuniteiten HUMANE WETENSCHAPPEN 1 Extra-murosactiviteiten: Een vat vol opportuniteiten Inleiding Vanuit de pedagogische begeleidingsdienst pleiten we om leerlingen mee te voeren in rijke en gevarieerde leeromgevingen.

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

EXAMEN LEREN EN ONDERWIJZEN (voor wie de lessen heeft gevolgd in )

EXAMEN LEREN EN ONDERWIJZEN (voor wie de lessen heeft gevolgd in ) K.U. Leuven 6 juni 2009 EXAMEN LEREN EN ONDERWIJZEN (voor wie de lessen heeft gevolgd in 2008-09) B. De Fraine, J. Elen, S. Janssens, J. Van Damme en L. Verschaffel Naam en voornaam (in drukletters!) Duid

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Pedagogisch project Gemeentelijke lagere school De Oester met extra sportaanbod blz. 2 Pedagogisch project : Element 1: Gegevens

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

Studeer wijzer: Iedereen op weg naar succesvol studeren?

Studeer wijzer: Iedereen op weg naar succesvol studeren? Verslag workshopcyclus diversiteit: studievaardigheden Studeer wijzer: Iedereen op weg naar succesvol studeren? Doelstelling Door het uitwisselen van ervaringen en expertise met betrekking tot het thema

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Uitgedaagd! De verveling voorbij.

Uitgedaagd! De verveling voorbij. Uitgedaagd! De verveling voorbij. E V A V E R L I N D E N L I E F V A N D U F F E L Inhoud 1. Theoretisch gedeelte Wat is hoogbegaafdheid? Kenmerken van hoogbegaafde leerlingen Niet elke hoogbegaafde is

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt Infomoment zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat 28 3500 Hasselt Inschrijvingsmomenten van maandag 9 januari tot 27 januari 2017 Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven T 011 82 48 66 infotko@cvo-step.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

Didactiek. Didactiek. Algemeen gedeelte Initiator. Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces

Didactiek. Didactiek. Algemeen gedeelte Initiator. Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces Didactiek Algemeen gedeelte Initiator 1 Overzicht van de presentatie Didactiek Inleiding: Bouwstenen van het didactisch proces Bouwsteen 1: De context Bouwsteen 2: De sportbeoefenaars Bouwsteen 3: Doelen

Nadere informatie

TOEGANKELIJK ONDERWIJS Universal Design for Learning. Leerlingen zijn verschillend! Diversiteit is de realiteit! Uitdaging voor elke leerkracht

TOEGANKELIJK ONDERWIJS Universal Design for Learning. Leerlingen zijn verschillend! Diversiteit is de realiteit! Uitdaging voor elke leerkracht TOEGANKELIJK ONDERWIJS Universal Design for Learning Bjorn Carreyn Filip Dehaene Hendrik Despiegelaere Mieke Theys Leerlingen zijn verschillend! Diversiteit is de realiteit! Uitdaging voor elke leerkracht

Nadere informatie

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Ervaren leerkracht Datum beoordeling: Naam medewerker: Beoordelaar: School: Gewerkt wordt met een driepuntsschaal: 1 = beneden gestelde eisen 2 = voldoet aan

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten.

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten. FUNCTIEBESCHRIJVING School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator: Tweede evaluator: Ambt: leermeester levensbeschouwelijk vakken

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs Diversiteit

Nadere informatie

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Pagina 2 A. Haddad, technologies for education Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen? Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen

Nadere informatie

BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school!

BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school! BEWEGEN IN BEWEGING Info bewegingsopvoeding op school! Telefoon: 015 29 84 78 Fax: 015 29 84 37 Email: frans.schroons.mb@kerknet.be ~ 1 ALGEMENE INFORMATIE i.v.m. BEWEGINGSOPVOEDING OP SCHOOL. De voornaamste

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie