Communicatieve vaardigheden Ac 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieve vaardigheden Ac 1"

Transcriptie

1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar Els Boven en Lize Vandereycken

2 Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden 40 lestijden Lesgever: Boven Els en Vandereycken Lize Synthese: Leven en werken als maatschappelijk assistent staat en/of valt met het kunnen omgaan met mensen. Communicatiedeskundig zijn is de basis van je professionele deskundigheid. In deze module geven we inzicht in de complexiteit van communicatie, en staan we bewust stil bij en reflecteren we op het communiceren met anderen. In deze module trainen we rond het voeren van gesprekken met een ander. Iedereen is verschillend, ieder heeft een verschillend betekeniskader. Dit maakt communiceren niet altijd gemakkelijk. Eerst verkennen we het begrip betekeniskader en reiken we je een model aan om het betekeniskader van jezelf en je gesprekspartner in kaart te brengen. Daarna oefenen we intens rond elementaire sociale vaardigheden en houdingen bij het voeren van een gesprek. Assertiviteit en het geven van en ontvangen van feedback wordt ook ingeoefend. Ook staan we even stil bij het presenteren van informatie. Als maatschappelijk assistent zal je mensen begeleiden die aspecten uit hun leven beter en anders willen. Je gaat ondersteuning bieden bij veranderingsprocessen. Om dergelijke begeleiding goed te doen, moet je je bewust zijn van je kwaliteiten en groeipunten en moet je bewust omgaan met je persoonlijk veranderingsproces op vlak van communicatie. Een eerste belangrijke stap is echter dat je bewust bent van vragen, moeilijkheden waar je op botst, dat je er durft mee komen en dat je in staat bent om erover te reflecteren. In deze module staan we stil bij de vaardigheid reflecteren. Het hoofdaccent in deze module ligt op de vaardigheden met theoretische inzichten als achtergrond. Competenties: C.1 Algemene competenties (AC) AC 3 Vermogen tot kritische reflectie AC 5 Creativiteit AC 6 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken AC 7 Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken C.2 Algemene beroepsgerichte competenties (ABC) ABC 1 Teamgericht kunnen werken C.3 Beroepsspecifieke competenties (BSC) BSC 3 Participeren aan samenwerkingsverbanden of deze organiseren en de samenwerkingsverbanden coachen en begeleiden BSC 4 De kwaliteit van de eigen taakuitoefening en van samenwerkingsverbanden integraal bewaken en bevorderen BSC 6 Ethisch handelen BSC 7 Reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden BSC 10 De maatschappelijk werker toont in het bijzonder aandacht en respect voor culturele diversiteit (in relatie tot afkomst, klasse, gender, etniciteit, religie, ) In het handelen houdt hij/zij rekening met deze factoren en hij/zij speelt in op de culturele eigenheid van diverse groepen.

3 BSC 13 BSC 14 BSC 19 BSC 20 BSC 21 De maatschappelijk werker leeft zich in in de problematiek en de situatie van cliëntsystemen vanuit een attitude van respect voor de personen en hun situatie. Hij/zij gaat om met cliëntsystemen vanuit een attitude van empowerment en participatie. De maatschappelijk werker gaat creatief en vernieuwend met situaties om. Hij/zij evalueert zijn/haar professioneel optreden kritisch en stuurt dit handelen voortdurend bij. Hij/zij benut supervisie, intervisie en andere werkvormen ter ondersteuning van het professioneel handelen. De maatschappelijk werker heeft inzicht in de basismechanismen van interactie en communicatie, zowel interpersoonlijk als in groepen, in en tussen organisaties. Hij/zij neemt deel aan, verheldert en kan leiding geven aan communicatieprocessen in cliëntsituaties, in teamverband, in organisaties en netwerken. De maatschappelijk werker rapporteert op een deskundige manier, zowel mondeling als schriftelijk over het cliëntsysteem, over de gehanteerde methodiek en over zijn/haar eigen aanpak. Hij/zij toont de vaardigheid en de bereidheid om feedback te geven en te krijgen. De maatschappelijk werker heeft de vaardigheid en is bereid om formeel en informeel samen te werken met collega s, in teamverband, met andere hulpverleners en organisaties en met vrijwilligers. Voorkennis: Basiskennis agogiek. Leerinhoud: De mens in zijn leefomgeving. Basishouding en basisvaardigheden: engagement en geloof in de veranderbaarheid van de mens, onbevooroordeeld zijn dwz vertrekken vanuit de situatie die zich voordoet en niet vanuit je eigen BK, aanvaarden van de ander dwz aanvaarden van de persoon van de andere, dit is verschillend met zijn gedrag. Waardeposities. Waarnemen en interpreteren, non verbaal gedrag, luisteren, samenvatten, vragen stellen, concretiseren, meningen, omgaan met gevoelens, feedback, assertief reageren. Reflecteren. Leermiddelen: Kees Van Meer en Jos van Neijenhof, 2008, SKILLSlab-reeks voor verzorgende vaardigheden, Kluwer. Lize Vandereycken en Els Boven, 2009, communicatieve vaardigheden, Niet gepubliceerde cursus, CVO HI Kempen. Onderwijsvorm: klassikale bespreking opdrachten/oefeningen, training, coaching. Examenvorm: De evaluatie bestaat uit twee delen: Enerzijds een reflectieverslag rond ik en communicatie In dit verslag omschrijf je je ervaringen doorheen het vak communicatieve vaardigheden en toon je een evolutie aan. Je kunt deze ervaringen vasthouden - en op deze manier ook een evolutie - d.m.v. een dagboek. Een evolutie weergeven betekent vroeger nu toekomst omschrijven m.b.t. ik en communicatie. Met andere woorden: met welke kwaliteiten en uitdagingen ben ik gestart?, waar sta ik nu? en waar liggen verdere uitdagingen in de toekomst? Max. 5 blz. De criteria bij de beoordeling van dit reflectieverslag kan je terugvinden op TOLEDO.

4 Belangrijk: Het reflectieverslag wordt op papier en digitaal afgegeven ten laatste op de dag van het examen aan je docent communicatieve vaardigheden. Wanneer je deze opdracht niet tijdig inlevert kan je niet deelnemen aan de praktische proef. Het tweede deel van de evaluatie zal gebeuren via een praktische proef (assessment). Dit bestaat uit een geobserveerde simulatieoefening (een gesprek met een cliënt) en een reflectie over het gesprek met de cliënt. De beoordeling van deze praktische proef zal gebeuren door twee collega s. De criteria bij de beoordeling van deze praktische proef kan je terugvinden op TOLEDO. Puntenverdeling eerste zittijd: - reflectieverslag: 30 % - assessment (rollenspel met nabespreking): 70 % Puntenverdeling tweede zittijd: - behouden resultaat reflectieverslag eerste zittijd: 30 % - assessment (nieuw gesprek met nabespreking): 70 %

5 WOORD VOORAF De module communicatieve vaardigheden vormt samen met samenwerkingsvaardigheden, agogiek en de persoonsgecentreerde module het vakkenpakket waar je inzichten en vaardigheden opdoet in het methodisch werken met mensen. Deze cursus biedt, daarvoor de nodige achtergrond en het essentiële werkmateriaal. Je krijgt als student de mogelijkheid om je de methoden en de daarbij horende vaardigheden eigen te maken die je nodig hebt om als maatschappelijk assistent in je werk te functioneren. Vermits het hier vooral om oefenen gaat, bestaan de sessies voor een groot deel uit het deelnemen aan oefensituaties, zodat je die vaardigheden kan ontwikkelen en als het ware je job van maatschappelijk werker, personeelswerker in praktijk kan leren. Als maatschappelijk werker, personeelswerker kan je geconfronteerd worden met heel diverse werksituaties. In sé werk je natuurlijk altijd met mensen, maar via de oefeningen die we samen uitvoeren en bespreken ga je merken dat werksituaties meer verschillend zijn dan je misschien vermoedde. Schematisch stellen we deze diverse situaties als volgt voor:

6 Doelstellingen Wat moet je nu alleszins kunnen om binnen dergelijke contacten in het werkveld goed te functioneren? Belangrijk als basis voor elk maatschappelijk assistent is dat je: Methodisch en doelgericht kan werken: 1 Gesprekken kan voeren en goed kan communiceren Contactvaardig zijn Luisteren, waarnemen, open staan voor mensen, invoelen, aanvaarden Vragen op een open en goede manier aanbrengen Samenvatten Jezelf duidelijk en concreet uitdrukken 2 Een verhaal van een cliënt / gesprekspartner kan analyseren Wat is/zijn problemen, behoeften, vragen.? Waar situeren ze zich in iemands leefwereld? Wat zouden wensen, oplossingen, verbeteringen... kunnen zijn? Welke verbeteringen zijn dringend, haalbaar, realistisch...? Vanuit waardeposities en basishouding: de cliënt begeleiden bij het meer inzicht krijgen in het eigen verhaal. 3 Kan nadenken en reflecteren over jezelf Hoe denk ik zelf over een situatie? Hoe sta ik ten opzichte van iemands verhaal? Hoe ga ik om met eigen visies, meningen, oordelen, vooroordelen? Aftasten en bewust worden van je eigen betekeniskader (BK) Hoe functioneer ik als persoon in deze werksituatie? Hoe ga ik om met feedback..? Welke kwaliteiten en uitdagingen heb ik op het vlak van communicatieve vaardigheden? Natuurlijk kan je op al die vaardigheidsterreinen niet volleerd zijn na één jaar opleiding. We zetten wel de eerste essentiële stappen en brengen zo het leerproces op gang.

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Communicatieve vaardigheden Code Ac1 Lestijden 40 Studiepunten nvt Ingeschatte totale 55 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Begeleider - animator voor Bejaarden

Begeleider - animator voor Bejaarden Leerplan OPLEIDING Begeleider - animator voor Bejaarden Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2013/814/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Communicatief gedrag 40 40 Deontologisch en ethisch

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Missie Olympiatrainingen:

Missie Olympiatrainingen: Missie Olympiatrainingen: Ik geloof dat mensen leren doordat ze met zichzelf geconfronteerd worden en geïnspireerd raken door anderen. Als ik trainingen geef dan merk ik dat je mensen alleen iets kunt

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Personeelswerk. CVO Sociale School Heverlee. Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal 05-06/1526/N/G

Personeelswerk. CVO Sociale School Heverlee. Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal 05-06/1526/N/G Personeelswerk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Sociale School Heverlee 05-06/1526/N/G Deel 1 Situering van de opleiding 2 1 Situering van de opleiding binnen het studiegebied Dit leerplan

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

PROGRAMMABROCHURE 2009-2010. sociale school heverlee v z w. c e n t r u m v o o r v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s

PROGRAMMABROCHURE 2009-2010. sociale school heverlee v z w. c e n t r u m v o o r v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s PROGRAMMABROCHURE 2009-2010 s o c i a a l - c u l t u r e e l w e r k - p e r s o n e e l s w e r k - o r t h o p e d a g o g i e - m a a t s c h a p p e l i j k w e r k sociale school heverlee v z w c

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting TSO3 Modulair Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode 2010/152/6//D 31/01/2010 Structuurschema Expressie

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting TSO3 Modulair Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode 2010/152/6//D 31/01/2010 Structuurschema Expressie

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10 Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Basishouding p. 10 Oplossingsgericht werken p. 16 Weerstandspatronen p. 11 Combi Basishouding

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Competenties van de toeleider

Competenties van de toeleider Competenties van de toeleider Toeleiders zijn brugfiguren die werken in een integratie- en inburgeringscontext. Dit document geeft je een volledig overzicht van je functie. Het beschrijft de competenties

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie