Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers"

Transcriptie

1 Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

2 Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst zijn en waar de markt er niet in slaagt om de woonbehoeften te realiseren

3 Een ander woonbeleid J.K. Galbraith (Nobelprijswinnaar Economie) : De vrije woningmarkt heeft immers in geen enkel economisch ontwikkeld land het recht op wonen voor iedereen, en in het bijzonder voor de financieel minst draagkrachtige groepen, kunnen realiseren The Culture of contenment, Boston, 1993, p.41

4 Een ander woonbeleid Missie Vlaams Woonbeleid = centrale opdracht voor Vlaamse overheid Artikel 3 Vlaamse Wooncode : Art. 3. Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.

5 Een ander woonbeleid Hoe zit het met de? : Toegang tot de markt en uitsluitingen Betaalbaarheid? Woonkwaliteit en energiezuinigheid Woonzekerheid Aangepastheid Aangename woonomgeving (zie ook mobiliteit)

6 Problemen en uitdagingen Private huurmarkt in wooncrisis: scoort het slechts op betaalbaarheid (1 op 4 onbetaalbaar of huishoudens en slechts voor huursubsidie of premie met daling budget), woonkwaliteit (20 % slecht) en energiezuinigheid, discriminatie en uitsluiting, woonzekerheid (51 % kortlopend huurcontract). Huurder is gemiddeld een pak armer dan eigenaarbewoner

7 Problemen en uitdagingen Sociale Huurmarkt Amper 6 % van woningvoorraad (nu sociale huurwoningen) Behoefte aan minstens bijkomende sociale huurwoningen: private huurders met woonnood bijkomende sociale huurwoningen tegen 2023 = status quo Bijna helft van sociale huurwoningen voldoet niet aan de eisen van het energie-renovatieprogramma (streefdoel in 2020) Budgetten zijn ontoereikend

8 Problemen en uitdagingen Veroudering van de bevolking waaronder veel zittende eigenaars-bewoners : Tegen 2030 verwachten we een sterke toename van de groep ouder dan 60 jaar: van 1,10 miljoen in 2008 tot 1,58 miljoen in 2030 (+44%), met in het bijzonder een verhoging van het aantal 80- plussers (+63%, in 2030). Onaangepast en te grote woningen Te grote afstand naar voorzieningen Woningen onaangepast aan verminderde mobiliteit Woningen niet aansluitend op zorgaanbod

9 Problemen en uitdagingen Verruiming woningbestand noodzakelijk. Tegen 2030 zal de bevolking in het Vlaamse Gewest stijgen tot ongeveer 6,6 miljoen inwoners. Er komen op 20 jaar tijd dus ongeveer of 6% inwoners bij. Deze bevolkingstoename is het sterkst in de (groot)steden. Verwacht wordt dat de gezinsverdunning zich verder zal manifesteren. Hierdoor zal het aantal huishoudens toenemen: van 2,58 miljoen in 2012 tot 2,91 miljoen in 2030 ( of 13%). Nood aan versterking woonaanbod in steden, zie ook schoolgebouwen

10 Eigenaars- bewoners? Toegang, betaalbaarheid (ook voor starters), woonkwaliteit gemiddeld goed tot zeer goed Lagere inkomensgroepen: slechte woonkwaliteit, soms geen middelen voor renovatie, soms onaangepast

11 Wat doen we daar mee? Bij ongewijzigd beleid Budgetuitbreiding woonbonus : 1,5 miljard voorzien voor overdracht 2015: oplopend tot 1,7 mrd uro 2024: oplopend tot 2,9 miljard. Verdeling nu: 67 % gaat naar 40 % rijkste inkomens Prijsopdrijvend pervers effect = steun aan bezittersverkopers van woningen én banken

12 Wat doen we daarmee? NU Volledig budget voor Vlaams woonbeleid = 650 miljoen Budget Woonbonus in 2015 : miljoen of 1,7 miljard. Conclusie? Disproportioneel Ondoelmatig A-sociaal Terwijl uitdagingen enorm zijn. Want er is geen geld

13 Wat doen we daarmee? Aandeel begunstigden Voordeel % van Het B.H. Inkomen Tot. Eigen -aars Socia le huur ders Woo ng.uit kerin gen Eigen -aars Socia le huur ders ,6 1,7 2,5 0 Woo ng.uit kerin gen

14 Ander beleid is mogelijk én wenselijk Centrum Sociaal beleid: Een huursubsidie voor aan al wie op de private huurmarkt nu onbetaalbaar woont Nodig: 153 à 208 miljoen Financieren met vermindering woonbonus: Gevolg: vermindering BHI voor eigenaars met afbetaling : gemiddelde daling 0,3 à 0,4 % ; gemiddeld inkomen voor private huurders stijgt: + 9,6 à 24,8%.

15 Ander Beleid is mogelijk Met afbouw woonbonus (op 10 à 15 jaar met corrigerende maatregelen) wordt volgens Vlaamse Woonraad budgettair mogelijk : 1. Uitbreiding gesubsidieerde woonleningen= 276 milj. 2. Stimuleren private nieuwbouw: 135 milj.

16 Ander Beleid is mogelijk 3. Huursubsidie private huurders*: 500 miljoen ( huishoudens)met huurprijsregulering 4. Objectsubsidie private verhuurders*: 500 miljoen

17 Ander Beleid is mogelijk 5. Verminderde successierechten voor wie woning in huurmarkt houdt: p.m. 6. (Energie-)renovatiepremie private huurmarkt : 39 miljoen 7. Verruiming sociale huurmarkt* : 500 miljoen ( huishoudens) 8. (Energie-)Renovatie sociale huurwoningen: 145 miljoen

18 Ander Beleid is mogelijk 9. Globaal plan verbetering woonkwaliteit : p.m. Totale uitgaven: 1,1 mrd. Posten met *: communicerende vaten Vergelijk met 2,9 mrd woonbonus op kruissnelheid indien niet ingegrepen wordt Vergelijk met 1,7 mrd in 2015

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven Samenvatting De woningmarkt zit op slot. Vooral starters komen momenteel moeilijk aan een passend

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Oude woning verkopen? Eerst een audit naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel.

Oude woning verkopen? Eerst een audit naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel. Oude woning verkopen? Eerst een audit naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel. 16/02/2015 ABSTRACT Een ingrijpende renovatie van het oude Belgische gebouwenpark is essentieel in een kostenefficiënt

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

De strijd aan de onderkant wordt bitser straathoekwerk vertelt

De strijd aan de onderkant wordt bitser straathoekwerk vertelt De strijd aan de onderkant wordt bitser straathoekwerk vertelt de strijd De strijd aan de onderkant wordt bitser 1. Straathoekwerk vertelt Op een mooie lentedag aan de voedselbedeling, staat Agnes te

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Divers en ongedeeld. Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen. Divers en ongedeeld 1

Divers en ongedeeld. Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen. Divers en ongedeeld 1 Divers en ongedeeld Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen Divers en ongedeeld 1 Februari 2014 Inhoudsopgave Divers en ongedeeld... 3 Opbouw advies... 4 Gedeeld versus ongedeeld... 10 Sociaal/culturele

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Wonen 6.0. Over de toekomst van de sociale huisvesting in Nederland. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor

Wonen 6.0. Over de toekomst van de sociale huisvesting in Nederland. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Wonen 6.0 Over de toekomst van de sociale huisvesting in Nederland Peter Boelhouwer, Marja Elsinga, Vincent Gruis, Hugo Priemus, Jan van der

Nadere informatie

Woning en woonomgeving in België

Woning en woonomgeving in België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woning en woonomgeving in België Dominique Vanneste Isabelle Thomas Luc Goossens Met de medewerking van: Pascal De Decker Joeri Laureys Ilse Laureyssen Xavier

Nadere informatie

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn CPB Document No 202 Maart 2010 De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338

Nadere informatie

De toekomst is nú. Balans van de Leefomgeving

De toekomst is nú. Balans van de Leefomgeving De toekomst is nú Balans van de Leefomgeving 2014 Balans van de Leefomgeving 2014 De toekomst is nú Balans van de Leefomgeving 2014 De toekomst is nú Planbureau voor de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving

Nadere informatie

De toekomst is nú. Balans van de Leefomgeving

De toekomst is nú. Balans van de Leefomgeving De toekomst is nú Balans van de Leefomgeving 2014 Balans van de Leefomgeving 2014 De toekomst is nú Balans van de Leefomgeving 2014 De toekomst is nú Planbureau voor de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad

De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad Brondocument: versie 14 april 2015 Agenda stad Nederland werkt aan een Agenda Stad. Terecht, want steden groeien en ondergaan fundamentele economische

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen*

Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen* Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen* Bérénice Storms Karel Van den Bosch Mei 2009 * Dit CSB-Bericht is een samenvatting van Storms, B. en Van den Bosch, K. (red.), Wat

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie