I&PN Investment and Pensions Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "24-4-2012 I&PN Investment and Pensions Nederland"

Transcriptie

1 Vastgoed onder druk I&PN Investment and Pensions Nederland 1 hour ago Vastgoed is een probleemsector, waarschuwde DNB-directeur Jan Sijbrand onlangs. Is de vastgoedportefeuille van Nederlandse pensioenfondsen overgewaardeerd? De vastgoedsector zou weleens de bron van een derde crisis kunnen worden. Met die boodschap uitte Jan Sijbrand, directeur Toezicht van DNB, onlangs in een interview zijn bedenkingen over de waarderingen van vastgoed. "Vastgoed is een probleem voor de sector door het structurele overaanbod aan kantoren en winkelpanden. Er is minder behoefte vanwege het nieuwe werken en het internetwinkelen." De toezichthouder vond de situatie zo ernstig dat hij een parallel trok met de krediet- en eurocrisis. "Zolang er twijfels zijn over de waardering, is er geen vertrouwen in de markt. (....) Daardoor zeuren de problemen onnodig lang door." Frank van Blokland, algemeen directeur van brancheorganisatie IVBN was bepaald niet blij toen hij dat las. "Wij zijn geschrokken van het ongenuanceerde beeld dat werd geschetst over commercieel vastgoed." Hij vreest dat de uitlatingen van de DNB-directeur onterecht een negatief stempel op vastgoedbeleggingen van pensioenfondsen drukt. "Wij vinden dit heel vervelend omdat veel pensioenfondsbesturen toch in eerste instantie denken: hè gatver, er is weer wat aan de hand met de vastgoedportefeuille." Toch hoef je geen vastgoedexpert te zijn om te signaleren dat de leegstand van kantoren hier en daar grote vormen aanneemt. En met een gemiddelde allocatie van 10 procent is vastgoed nog altijd een belangrijke alternatieve beleggingscategorie in de Nederlandse institutionele portefeuilles. Is er reden tot zorg? Dat valt wel mee; niet alle vastgoedbeleggers en -portefeuilles kunnen over één kam geschoren worden, meent Van Blokland. De toezichthouder maakt pensioenfondsbesturen en deelnemers onnodig ongerust. In een uitgebreide brief aan DNB, met welgeteld zes kantjes bijlage, legt de belangenbehartiger van institutionele vastgoedbeleggers uit dat er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen vastgoedportefeuilles en -objecten.

2 "Institutionele beleggers als pensioenfondsen beleggen over het algemeen in goed verhuurd vastgoed dat zich bevindt op toplocaties," geeft de IVBN-directeur aan. "De leegstandcijfers in de institutionele kantoren- of winkelmarkt zijn lager dan het gemiddelde." Volgens Syntrus Achmea Real Estate & Finance staat landelijk gemiddeld 17,5 procent van de kantoren leeg. Maar in de portefeuilles van pensioenfondsen en verzekeraars zitten veel minder lege kantoren, hooguit 12,5 procent, meldt de vastgoedbelegger in een klantennotitie over de vastgoedwaarderingen. Te hoge waarderingen? Volgens de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen Neprom staan zo n 900 van de kantoren in Nederland geheel leeg waardoor ze nagenoeg waardeloos zijn. "Dit zijn veelal verouderde kantoren op de verkeerde plekken, die nooit meer verhuurd zullen worden," stelt Neprom in een persbericht naar aanleiding van de waarschuwing van DNB. "Vaak heeft de afwaardering van die verouderde kantoren nog niet of onvoldoende plaatsgevonden." En dat is vastgoed waar volgens de vastgoeddeskundigen veel vastgoed-cv s voor particulieren in beleggen. "Maar op zogenoemde A-locaties staan goed verhuurde kantoren, waarop relatief minder wordt afgewaardeerd," zegt Van Blokland. "Het kantorengebied rond Utrecht Centraal Station kent slechts één procent leegstand, en ook het dure kantorenareaal aan de Amsterdamse Zuidas heeft een hoge bezetting. Wat winkels betreft zijn de waarderingen op A-locaties in kernwinkelgebieden en grote winkelcentra heel stabiel." Toch doen de uitspraken van DNB vermoeden dat de vastgoedportefeuilles onrealistisch hoog gewaardeerd zijn. Anderhalf jaar geleden waarschuwde Joanne Kellerman daar al voor in haar speech op het IVBN-jubileum. "Voor het vaststellen van taxatiewaarden gebruiken taxateurs recente transactieprijzen en taxaties van vergelijkbare objecten. (...) Dit leidt tot een onderschatting van het risico en een overschatting van de diversificatievoordelen." Maar volgens Van Blokland hebben institutionele beleggers over het algemeen goed zicht op de kwaliteit van hun bezit. Zij laten hun portefeuille minimaal eenmaal per jaar extern taxeren door gecertificeerde en onafhankelijke taxateurs. Alle grote partijen doen dit zelfs elk kwartaal, soms voor een deel van de portefeuille. "Wij wisselen ook per drie jaar van taxateur om te voorkomen dat er een te eenzijdige relatie ontstaat," vertelt René Hogenboom van Altera Vastgoed.

3 Wordt er bij deze waarderingen wel voldoende rekening gehouden met de leegstand en de gemaakte kosten om objecten alsnog verhuurd te krijgen? Volgens Henk Jagersma van Syntrus Achmea is dat absoluut het geval. "De kwaliteit van die externe taxaties is geborgd door de strakke richtlijnen van IPD Nederland, de grootste aanbieder van vastgoedbenchmarks ter wereld." Hij voegt toe: "Bovendien is het vastgoed in de portefeuilles van institutionele beleggers in 2011 tegen historisch hoge risicopremies gewaardeerd." De risicopremie is het verschil tussen de lange rente en de bruto-aanvangsrendementen, waarmee huurstromen worden verdisconteerd. Deze hoge risicopremie reflecteert de risico s van leegstand, huurontwikkeling en het geringe aantal referentieverkopen, schrijft Syntrus Achmea in haar notitie. "De uitlatingen van DNB geven de indruk dat we de huidige waarderingen niet kunnen vertrouwen," zegt Van Blokland. "Maar uit de meest recente cijfers van IPD Nederland blijkt dat pensioenfondsen en verzekeraars de afgelopen vier jaar hun kantorenportefeuille al met 18 procent hebben afgewaardeerd." "De taxaties zijn zonder meer lastiger geworden," erkent Hogenboom. "Maar uit de laatste IPD-cijfers blijkt ook dat de verkoopprijzen van de 164 gerealiseerde transacties in 2011 gemiddeld 1,1 procent hoger liggen dan de opgestelde taxaties." Hieruit blijkt dat de gerapporteerde taxaties in zijn algemeenheid de feitelijke ontwikkelingen op de vastgoedinvesteringsmarkt volgen, stelt IPD Nederland in een toelichting op de jaarcijfers over Een ander punt waarop de institutionele portefeuilles zich onderscheiden is de financiering. Wanneer vastgoed grotendeels gefinancierd is met vreemd vermogen kan de verleiding groot zijn om een optimistisch scenario te hanteren, geeft Jagersma van Syntrus Achmea aan. "Maar dat geldt niet voor de portefeuilles die met eigen vermogen zijn gefinancierd, zoals bij de pensioenfondsen die wij bedienen." Daar waar leverage in het buitenland en vastgoed-cv s voor particulieren zeer gebruikelijk is, is Nederlands institutioneel vastgoed over het algemeen niet of zeer beperkt met vreemd vermogen gefinancierd, zo geeft Van Blokland aan. Ook een belegger als Altera Vastgoed, met

4 een portefeuille van 1,7 miljard euro, werkt alleen met eigen vermogen dat de aandeel-houders, 27 Nederlandse pensioenfondsen, inbrengen. Er wordt geen vreemd vermogen gebruikt in de sectorfondsen. Toekomstperspectief Dan blijft de vraag: wat is het toekomstperspectief van vastgoed, gezien de trend van het nieuwe werken en winkelen? Jagersma: "De kantoorwerkgelegenheid in Nederland groeit al geruime tijd nauwelijks meer. Hetzelfde geldt voor het volume aan detailhandelbestedingen." Daardoor ontstaat structurele overcapaciteit; dat is een terechte constatering van DNB, vindt Syntrus Achmea. Tegelijkertijd is er al jaren sprake van concentratie in beide markten waarbij overschotten op mindere locaties gepaard gaan met tekorten op de beste locaties, aldus de beheerder. Volgens Hogenboom van Altera zijn kantoren minder prominent geworden voor institutionele beleggers en hebben zij het afgelopen decennium duidelijk afscheid genomen van de secundaire markt. "Onze focus ligt op het soort objecten dat goed op de nieuwe trends aansluit. Zoals multimodale locaties die met elk type van vervoer goed te bereiken zijn. Dichtbij winkels en met goede parkeergelegenheden, en andere facilitaire voorzieningen voor gebruikers. Bovendien moet de opzet van die gebouwen zich lenen voor het nieuwe werken." Zo is bijvoorbeeld het kantoorgebouw bij het Amstel Station, dat voorheen onder meer verhuurd was aan accountant PWC en Fortis bank, geschikt gemaakt voor multi-tenant verhuur door moderne cateringvoorzieningen en ruimtes voor informele contactmogelijkheden. Hogenboom: "Dat gebouw is dit jaar binnen twee maanden alweer voor 50 procent verhuurd." En na de verbouwing heeft het kantoor nu een energielabel A. "Dat drukt niet alleen de kosten voor huurders," vertelt de Altera-directeur. "Steeds meer organisaties leggen de nadruk op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen voldoen aan moderne duurzaamheidseisen." Volgens het halfjaarlijkse onderzoek van Blauw Research naar online consumenten-bestedingen steeg de internetomzet in 2010 tot ruim acht miljard euro. De verwachting is dat dit in 2011 wederom met 10 procent is gestegen tot boven de 9 miljard, waarvan bijna de helft aan detailhan-delproducten. Hogenboom verwacht echter niet dat deze trend zal leiden tot verregaande winkel-leegstand. "Internet-verkoop vindt met name plaats in niet-emo-tionele, niet-persoons-gebonden artikelen. Voor andere producten moet er toch iets

5 worden toegevoegd aan de belevingssfeer. Kijk naar de Apple store. De producten kennen we allemaal. Maar toch wordt er een look and feel -winkel geopend waar mensen voor in de rij staan." "De winkelleegstand bedraagt nu 6 tot 7 procent," vervolgt hij. "Een frictieleegstand van 5 procent wordt als acceptabel gezien. Nu is dat dus iets hoger, met name in aanloopstraten van steden. Er is ook een wildgroei aan perifere centra voor grootschalige winkels geweest. De forse uitbreidingsplannen van gemeenten hebben geen gelijke tred gehouden met de economische trend." Dieptepunt bereikt? Heeft de vastgoedmarkt nu haar dieptepunt bereikt? Er lijkt stabilisatie op te treden, stelt brancheorganisatie IVBN in haar onlangs verschenen jaarbericht. "Dat geldt voor de bovenkant van de markt, het betere vastgoed op de betere locaties." De rendementen zijn "een teken dat we weer een beetje uit de crisis kruipen," zegt Van Blokland. "Het rendement is begin deze eeuw hartstikke mooi geweest. De eerstkomende jaren zal dat zeker geen zes tot acht procent zijn. Maar in het institutionele vastgoed lijken we het ergste wel gehad te hebben." Wellicht dat juist het institutionele vastgoed profiteert van een vlucht naar kwaliteit. Al is Syntrus Achmea wat minder optimistisch en stelt dat de verwachtingen de komende drie jaar niet gunstig zijn. Er zijn dan ook nog afwaarderingen te verwachten op uw vastgoedportefeuille, zo schrijft de pensioenbelegger. DNB laat het onderwerp voorlopig niet rusten. De toezichthouder heeft aangekondigd de risico s in de commerciële vastgoeden hypothekenportefeuilles van pensioenfondsen, verzekeraars en banken te inventariseren. Syntrus Achmea ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet, zegt Jagersma. "Er zullen altijd aanbevelingen te bedenken zijn om de zaken nog scherper tegen het licht te houden. Daar kijken wij dan graag naar. Zo zijn er de afgelopen jaren ook belangrijke verbeteringen doorgevoerd op het gebied van transparantie en waarderingen."

actueel fout met vastgoed? 16 FORUM #05/08.03.12

actueel fout met vastgoed? 16 FORUM #05/08.03.12 goed actueel fout met vastgoed? 16 De Nederlandsche Bank waarschuwt voor een nieuwe financiële crisis. Oorzaak: de uit de hand gelopen vastgoedmarkt. Er is niet gebouwd voor de toekomst, maar voor de leegstand.

Nadere informatie

Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen

Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen Investeren in vastgoed is van alle tijden. 2000 jaar geleden waren de Romeinen er bijvoorbeeld volop mee bezig. Factoren als locatie, omvang en

Nadere informatie

Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere

Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere portefeuilles Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR?

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? EEN ONDERZOEK NAAR DE ONDERBOUWING VAN DE EXIT YIELD BIJ DE WAARDERING VAN WONINGCOMPLEXEN VOLGENS DE DCF METHODE Afstudeerscriptie Master Real Estate Naam : Mw. J.F.M.

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

PBL ASRE. Gebiedsontwikkeling. en commerciële. een institutionele analyse van het. (over)aanbod van winkels en kantoren

PBL ASRE. Gebiedsontwikkeling. en commerciële. een institutionele analyse van het. (over)aanbod van winkels en kantoren PBL ASRE Gebiedsontwikkeling en commerciële va s tg o e d m a r k t e n een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte

Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Het taxeren van leegstaande kantoorruimte Analyse van een actueel waarderingsvraagstuk, inclusief ontwikkeling van een Best Practice. Begeleider: Prof. dr. Peter van Gool FRICS Definitieve versie drs.

Nadere informatie

Waardering van en toelichting op vastgoedbeleggingen. Toezicht Financiële Verslaggeving

Waardering van en toelichting op vastgoedbeleggingen. Toezicht Financiële Verslaggeving Waardering van en toelichting op vastgoedbeleggingen Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Executive Summary 4 2 Belangrijkste onderzoeksresultaten 8 3 Toelichting onderzoeksopzet

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Parkeren en vastgoed P1 DOSSIER ZES.

Parkeren en vastgoed P1 DOSSIER ZES. Parkeren en vastgoed P1 DOSSIER ZES. JANUARI 29 ACHTERGRONDINFORMATIE OVER PARKEREN WORDT UITGEGEVEN DOOR P1. 2 Parkeren en vastgoed Hebben wij een realistisch beeld van alle variabelen? PARKEERGARAGES

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie