Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB."

Transcriptie

1 Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment: ik sta hier vandaag voor de laatste keer: zoals velen van u wellicht gehoord hebben, ga ik na zeven jaar mijn carrière per 1 november 2014 buiten DNB voortzetten. Ik doe dit met een gerust hart, in de wetenschap dat mijn portefeuille wordt overgenomen door mijn gewaardeerde collega-directeur Frank Elderson. Het waren niet bepaald rustige jaren, de zeven jaar waarin ik verantwoordelijk was voor het pensioentoezicht van DNB. Daarom wil ik beginnen met een korte terugblik op die periode. Want daarin is niet alleen veel gebeurd, maar gelukkig ook veel verbeterd. Crisis - herstelplannen Toen ik in 2007 aantrad, zag de wereld er nog heel anders uit. Het FTK was net ingevoerd. Alles leek rustig. Tot halverwege dat jaar, toen de eerste tekenen van de financiële crisis zich begonnen aan te dienen. De achtbaan waarin we vervolgens belandden, hoef ik niet opnieuw te beschrijven. Voor de pensioenfondsen brak een aantal zeer magere jaren aan. Waren tot dat moment termen als herstelplannen en kortingen bijna theoretische

2 concepten, door de crisis werden ze realiteit. En zo kwam u voor de onaangename, maar noodzakelijke taak te staan om herstelplannen op te stellen. En om kortingen op pensioenuitkeringen door te voeren. De grote tekorten die de financiële crisis veroorzaakt heeft, zijn inmiddels grotendeels weggewerkt. Natuurlijk heeft dit herstel pijnlijke maatregelen gevraagd. Toch bent u er in geslaagd om de tekorten op daadkrachtige wijze aan te pakken. Dat verdient een groot compliment. Regelgeving In de afgelopen jaren is ook intens nagedacht over wat we zouden kunnen verbeteren aan de regels. Er is veel en lang gedebatteerd over het vernieuwde FTK. En nu is het er. Gelukkig, want daardoor wordt ons pensioenstelsel schokbestendiger en stabieler maakt. Alle partijen in het veld hebben ook punten aangedragen waar ze minder gelukkig mee zijn. Dat geldt ook voor DNB. Maar als geheel vinden we dat de voorgestelde wetswijzigingen een gebalanceerd pakket aan maatregelen vormen. En daarmee beschouw ik het voorstel als een belangrijke stap in de goede richting. Governance Ook op het gebied van governance heeft de sector veel vooruitgang geboekt. Door de nieuwe bestuursmodellen en toevoeging van externe deskundigen werden besturen professioneler en slagvaardiger. Zij zijn nu beter in staat bijvoorbeeld vermogensbeheerders te selecteren en aan te sturen. Ook heeft risicomanagement een veel prominentere plaats gekregen op de agenda. De kennis en expertise op dit gebied is in alle fondsen versterkt. En waar intern toezicht zeven jaar geleden nog niet eens bestond, hebben

3 veel fondsen inmiddels een Raad van Toezicht ingesteld. Alleen diversiteit binnen de governance van pensioenfondsen blijft nog wel een punt van aandacht. Wellicht dat de bezetting op de eerste rij de erevoorzitter en de voorzitter van Wijzer in Geldzaken, de staatssecretaris, de voorzitter van het bestuur van AFM en ikzelf u kunnen inspireren: er zijn nog veel meer geschikte vrouwen voor bestuurlijke functies te vinden! Initiatieven uit de sector De sector heeft in de afgelopen jaren ook zélf de handschoen opgepakt, door zelfregulering op te stellen. De Code Pensioenfondsen is hier een mooi voorbeeld van. Maar ook initiatieven als de Vereniging Intern Toezicht Pensioenfondsen zijn zeer behulpzaam geweest bij het professionaliseren van het intern toezicht. Toekomst Uiteraard zijn er nog steeds een aantal hete hangijzers en onopgeloste problemen in de pensioensector. Maar ik heb er vertrouwen in dat de sector, samen met de politiek en de toezichthouders, in staat zal zijn ook deze problemen het hoofd te bieden. Een belangrijke stap is hiervoor al gezet door de onlangs gestarte discussie over de toekomst van het pensioenstelsel, waar de president zojuist over gesproken heeft. DNB zal net als voorheen haar denkkracht daarin blijven inzetten. Maar vandaag is het thema: de deelnemer in beeld. Daarom wil ik dit jaar, anders dan voorgaande jaren, niet ingaan op dekkingsgraden, risicopremies of rentecurves. Zelfs niet op sterftetabellen. Ik wil stilstaan bij de vraag: Wat wil de deelnemer? Ik wil aandacht aan dit thema besteden, door het met u te hebben over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van pensioenfondsen.

4 Geld deelnemer toevertrouwd aan pensioenfondsen U beheert een enorme hoeveelheid geld die werknemers en werkgevers opzij hebben gezet. Deelnemers vertrouwen erop dat u hun geld op een prudente en zorgvuldige manier beheert als een goede huisvader (of huismoeder). En dat vertrouwen heeft door de crisis een forse deuk opgelopen. Uiteraard is het van belang dat dit vermogen goed rendeert, zodat de deelnemer in de toekomst een mooi en liefst ook welvaartsvast pensioen ontvangt. Een onbezorgde oude dag dat is het doel. Maar juist omdat het om geld van de deelnemer gaat, komt er meer kijken bij het beheer van de beleggingen. Impact beleggingsbeleid: maatschappelijke en morele consequenties De impact van de keuzes die u maakt in uw beleggingsbeleid is erg groot, alleen al door de omvang van het vermogen dat u beheert: Door het geld van de deelnemer in aandelen te beleggen, maakt u de deelnemer indirect mede-eigenaar van de bedrijven waar u in belegt. Dit eigenaarschap heeft maatschappelijke en morele consequenties. Maatschappelijk, omdat u als eigenaar van bedrijven invloed kunt uitoefenen op het gevoerde beleid. Door als belegger bewust te kiezen voor bepaalde beleggingen en als aandeelhouder of eigenaar in gesprek te gaan met het management, kunt u invloed uitoefenen. Kiest u bijvoorbeeld voor een multinational die zoveel mogelijk banen naar lage-lonen landen verplaatst? Of voor een bedrijf dat bewust kiest in Nederland te blijven, om door innovatie hier banen te creëren? Kiest u ervoor te investeren in landen waar twijfelachtige regimes regeren, of

5 belegt u liever in bedrijven die alternatieve energiebronnen willen ontwikkelen en ons zo minder afhankelijk maken van fossiele energieproductie? Dit brengt mij bij de morele dimensie. Eigenlijk betekent iedere keuze voor een belegging de steun of support voor een bepaald bedrijf of project. Als belegger maak je het mogelijk dat dit bedrijf kan opereren of innoveren. Aan iedere belegging is daarom naast de vraag naar rendement onlosmakelijk ook een morele vraag verbonden: wil ik de praktijken en plannen van dit bedrijf ondersteunen met het geld van de deelnemer? Dat zijn vanzelfsprekend geen gemakkelijke keuzes voor een bestuur. Dialoog met de deelnemer over beleggingsbeleid: maatschappelijke verantwoordelijkheid Juist omdat u het beleggingsbeleid namens de deelnemer voert, is het goed dat u zich afvraagt hoe uw deelnemers deze keuzes zien. En het ligt voor de hand dat ook aan de deelnemer te vragen. Helaas raadpleegt slechts een kleine minderheid van de pensioenfondsen de deelnemers over de keuzes in het beleggingsbeleid. Uit onderzoek van de Vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling (VBDO) blijkt dat slechts 22% van de grote pensioenfondsen de deelnemers raadpleegt over duurzaamheid of andere morele keuzes in het beleggingsbeleid. Door de dialoog met uw deelnemers aan te gaan over de moeilijke keuzes die u als pensioenfonds moet maken, kunt u beter invulling geven aan uw maatschappelijke rol als bestuurder. Bovendien kunt u door uw deelnemers te betrekken bij het beleggingsbeleid ook het draagvlak voor uw beleid vergroten. Maar wat wil de deelnemer nu eigenlijk?

6 Uit recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt, dat meer dan 70% van de deelnemers het belangrijk vindt dat hun pensioengeld op een verantwoorde en duurzame manier wordt belegd. Deze zelfde grote meerderheid geeft zelfs aan bereid te zijn wat pensioen in te leveren als dit nodig is voor een beleggingsbeleid dat in lijn is met hun opvattingen en waarden. De deelnemer in beeld betekent hier dus: de ideeën van de deelnemer over wat moreel juist, duurzaam of verantwoord is in kaart brengen, en dit vertalen naar het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Mijn oproep aan u is daarom: zie deze uitdaging als een kans, een kans om in gesprek te gaan. Neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, en ga in gesprek met de deelnemer over duurzaamheid in het beleggingsbeleid van uw fonds. Het zal ons pensioenstelsel alleen maar sterker maken. Majesteit, dames en heren, Ik heb het als een voorrecht beschouwd. Gedurende 7 jaren mocht ik een rol spelen bij het waarborgen van de duurzaamheid en houdbaarheid van het Nederlands pensioenstelsel. Ik zeg het nog één keer: het blijft één van de beste stelsels ter wereld. Ik zal het missen. Maar ik zal de ontwikkelingen zeker blijven volgen, alleen niet meer vanaf de eerste rij. U wens ik voor de komende jaren veel succes toe.

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen RONDE TAFEL pensioenfondsen ronde tafel 1 Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen Door Hans Amesz 64 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Op dit moment zitten nogal wat pensioenfondsen in de problemen. Hoe kunnen die

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen

Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen Investeren in vastgoed is van alle tijden. 2000 jaar geleden waren de Romeinen er bijvoorbeeld volop mee bezig. Factoren als locatie, omvang en

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Van maakwerk naar maatwerk, veranderen moet

Van maakwerk naar maatwerk, veranderen moet Van maakwerk naar maatwerk, veranderen moet Grafisch ondernemen is veranderen. Het thema van deze middag duidt al op die dynamiek. Van maakwerk naar maatwerk, onderstreept dat in onze bedrijfstak weinig

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

ZNetwerk nodigt vakmensen uit om over een bepaald thema te praten...

ZNetwerk nodigt vakmensen uit om over een bepaald thema te praten... ZNetwerk nodigt vakmensen uit om over een bepaald thema te praten... Gert Cazemier Partner BMC Cor Calis Directeur Zorg Flevoziekenhuis Anitra Louwers Voorzitter RvB St. Jacob Dick Webbink Senior Adviseur

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

Pensioenbewustzijn vergroten, hoe doe je dat?

Pensioenbewustzijn vergroten, hoe doe je dat? Pensioenbewustzijn vergroten, hoe doe je dat? 3 Een whitepaper in het kader van de Pensioen3daagse 2011 door Fieke van der Lecq, bijzonder hoogleraar pensioenmarkten en Olaf Simonse, projectleider Wijzer

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie