Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Initiatiefrecht stapje dichterbij. 16 e jaargang nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Initiatiefrecht stapje dichterbij. 16 e jaargang nr."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 16 e jaargang nr. 2, juli 2009 Beste medebewoners van de Punter, e vakanties zijn begonnen, de meesten van D ons gaan weer genieten van een welverdiende rustperiode. Momenteel is er, mede door de vakantieperiode, niet veel te melden op het huurdersvlak. Er is een ding wat ik u niet wil onthouden; het is ons namelijk opgevallen dat de woningen op de Punter door Eigen Haard, na het vrijkomen van een woning, in de geliberaliseerde (vrije huursector) worden aangeboden. Nadat de betreffende woning totaal is opgeknapt (onder andere: badkamer, keuken, vloeren, schilderwerk enz. enz.) is het wettelijk toegestaan, dat de woningbouwvereniging, om haar investering terug te verdienen, de huur verhoogt. Echter het is mij een doorn in het oog, dat Eigen Haard de huurprijs voor deze woningen met ongeveer 200 per maand heeft opgetrokken. Hierover heb ik inmiddels vragen gesteld aan de directie van Eigen Haard. Hun antwoord is in mijn ogen niet geheel bevredigend. Zij stellen dat zij deze woningen extra duur moeten verhuren, om de sociale huurwoningen in, onder andere, Amsterdam op een verantwoord laag huurniveau te kunnen houden. Helaas is het ons als, huurderorganisatie, wettelijk niet toegestaan, om ons in dit soort zaken te mengen, want wij hebben geen zeggenschap in de vrije huurmarkt. U en uw dierbaren, een hele fijne zomer tijd toewensend, groet ik u, uw voorzitter Cor Spinhoven. Initiatiefrecht stapje dichterbij e ministerraad heeft half november 2008 ingestemd met het wetsvoorstel dat huurders D initiatiefrecht tot woningverbetering geeft. Het wetsvoorstel houdt in dat de verhuurder een door de huurder(s) voorgestelde verbetering moet uitvoeren als het om een redelijk voorstel gaat. Huurders kunnen hun verhuurder op die manier bijvoorbeeld tot energiebesparende maatregelen aanzetten. Of een voorstel redelijk is hangt af van een aantal aspecten. Zo zal een huurder bereid moeten zijn een redelijke huurverhoging voor een verbetering te betalen. Ook moet de renovatie passen in het beleid van de verhuurder en mag het de verhuurbaarheid en de waarde van de woning niet aantasten. Als de verhuurder het voorstel van de huurder(s) niet aanvaardt, kan de huurder de rechter vragen zich uit te spreken over de redelijkheid van het voorstel. Ook wordt het mogelijk om complexgewijze renovatie af te dwingen, als een voorstel daartoe door minstens 70% van de huurders wordt gesteund. Het wetsvoorstel is inmiddels voor advies naar de Raad van State gestuurd Bron: Woonbondig nr. 10, december 2008 / januari 2009 NIEUWSBRIEF BCP, JULI PAGINA 1

2 Wij vroegen mannen en/of vrouwen We schreven dat de BewonersCommissie Punter thans uit vier personen bestaat en dat de bovengenoemde uitbreiding van de taken moeilijk door deze vier zou kunnen worden gerealiseerd. We schreven ook dat wij van mening zijn dat er in het voldoen aan deze wensen een grote uitdaging ligt, die ons complex van woningen zeker ten goede zal kunnen komen. En dat betekent een dringende behoefte aan uitbreiding van het aantal commissieleden. Een interessante uitbreiding, omdat het meer verantwoordelijke werkzaamheden betreft. Zo kunnen wij gezamenlijk uw en onze ideeën, plannen en wensen inbrengen en daadwerkelijk invloed krijgen op beleid en uitvoering. Daartoe vroegen wij mannen en/of vrouwen om zich aan te melden bij onze secretaris, Wil van den Heuvel, onder het motto: De Bewoners- Commissie Punter heeft u nodig. n onze Nieuwsbrief nummer 1 van maart 2009 I schreven wij over de wens van Eigen Haard om betrokken bewoners te vinden, opdat het mogelijk zou zijn gezamenlijk te kunnen komen tot vitale wijken en buurten waar het prettig wonen, werken en leven is in huizen van goede kwaliteit. Van de kant van Eigen Haard was het voorstel om een aantal zaken in het verhuurbeleid te verbeteren, maar van bewonerscommissies werd ook het een en ander verwacht. Zo stelden wij in onze Nieuwsbrief dat wij graag wilden voldoen aan een aantal, door Eigen Haard voorgestelde, initiatieven. Dit zijn: 1 Het maken van nieuwsbrieven (wat we dus al doen) 2 Het maken en bijhouden van een website 3 Het houden van jaarvergaderingen 4 Het organiseren van bewonersoverleg 5 Het organiseren van acties op het gebied van leefbaarheid 6 Het maken van een bewonerscommissiejaarplan We hebben sinds de uitgave van het maartnummer van de Nieuwsbrief tamelijk veel reacties gekregen, maar deze betroffen bijna allemaal complimenten over de inhoud. Niemand meldde zich aan als nieuw lid voor onze bewonerscommissie. Mocht u gedacht hebben: Ach, waarom zou ik me aanmelden, er zijn er vast genoeg die dat doen, dan krijgt u bij deze een nieuwe kans. Wij vragen u om u alsnog aan te melden als nieuw lid van de BewonersCommissie Punter, bij Wil van den Heuvel (telefoon ). U bent van harte welkom! Als niemand zich echter aanmeldt, dan is dat een gegeven waarmee wij zullen moeten leven. Weet ook dat wij dat niemand kwalijk nemen. Dat betekent echter wel dat wij op dezelfde voet verder zullen werken zoals we tot op heden hebben gedaan. We zullen daarover een aantal keren per jaar naar u toe communiceren via onze Nieuwsbrief. Ook blijven we onze jaarlijkse inloopavond in De Meent organiseren, waarbij we tevens een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Met een beetje goede wil kun je dat ook een jaarvergadering noemen (toch?). Het enige wat we wellicht aan onze werkzaamheden zullen kunnen toevoegen is dat we zullen meeliften op de website van Eigen Haard met een eigen pagina. Jaap Kist NIEUWSBRIEF BCP, JULI PAGINA 2

3 Standaard dakkapel ilt u een standaard dakkapel plaatsen en W staat u in de gemeente Amstelveen ingeschreven? Binnen een half uur heeft u de benodigde bouwvergunning in handen. Wat houdt de klaar-terwijl-u-wacht service in? De gemeente heeft al enige tijd voor vrijwel alle woningblokken in Amstelveen bouwtekeningen voor standaard dakkapellen gemaakt. U kunt als u een standaard dakkapel op uw woning wilt plaatsen, de tekening en de vergunning direct meekrijgen. Nadat u uw huisadres heeft opgegeven, zoekt de consulent de bouwtekening van de standaard dakkapel voor uw adres op. Ter plekke vult u een aanvraagformulier in en wordt de bouwvergunning opgesteld. Dit neemt ongeveer een half uur in beslag. De kosten bedragen 200. Wanneer is deze snelservice niet van toepassing? Als u niet in de gemeente Amstelveen staat ingeschreven, is de snelservice niet van toepassing. Als u naar Amstelveen verhuist, neemt de vergunning vanwege administratieve werkzaamheden een aantal dagen in beslag. Deze klaar-terwijl-u-wacht service is helaas niet mogelijk als uw woning een beschermd monument is en/of gelegen is binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. In dat geval is ook een monumentenvergunning nodig. Als u niet voor een standaard dakkapel kiest, of voor uw woning geen bouwtekening voor een standaard dakkapel is gemaakt, wordt de aanvraag via de normale bouwvergunningsprocedure afgerond. Deze procedure kan zes weken duren. In beide gevallen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen binnen zes weken na afgifte van de vergunning. Bron: Gemeente Amstelveen, Nieuwsbrief 25 februari 2009 Google brengt Amstelveen in beeld oogle maakt het mogelijk uw straat tot in detail op internet te bekijken. De kans bestaat G dat u uzelf op internet terug ziet. Wat kunt u hiertegen doen? Google heeft km straatbeeld gefotografeerd. Met speciale fotoauto's voorzien van een 360 camera zijn straten in een aantal gemeenten vastgelegd, waaronder Amstelveen. De rest van Nederland volgt. Gezichten van personen en kentekenplaten van auto's zijn zoveel mogelijk onherkenbaar gemaakt. Het is dus mogelijk dat u uzelf of uw auto herkent op internet. Mocht u hier problemen mee hebben, kunt u een klacht indienen. U kunt via de website van Google uw klacht melden. De klacht wordt volgens Google zo snel mogelijk afgehandeld. Wilt u uw straat bekijken? Raadpleeg maps.google.nl De gefotografeerde steden en straten zijn blauw gemarkeerd. Bron: Gemeente Amstelveen Nieuwsbrief 25 maart 2009 Ik heb het zelf geprobeerd, mijn woonerf is glashelder, beeldschermbreed op mijn computer te krijgen, met mijn auto voor de deur. Stukje Punter uit Google Earth (dus niet maps.google.nl) NIEUWSBRIEF BCP, JULI PAGINA 3

4 Schoonmaken dakgoten (2) n onze Nieuwsbrief van maart I 2009 stond een stukje over het schoonmaken van dakgoten; meerdere bewoners hadden ons gevraagd wanneer d e ze wo r den schoongemaakt. Navraag van de kant van Eigen Haard bij Van der Velden Rioleringsbeheer wees uit dat dit al was geschied. Dat verbaasde ons zeer, want dat had in de buurt geen sporen nagelaten. Naar aanleiding van ons stukje in de Nieuwsbrief kreeg ik een telefoontje van een van de bewoonsters aan de oneven kant van de Punter met de volgende inhoud: Vorig jaar stonden wij een keer op het punt om weg te gaan toen er vier mannen met ladders aankwamen. Toen ik vroeg wat zij kwamen doen zeiden zij dat ze de dakgoten schoon kwamen maken. Onze achterom zit op slot, dus ik vroeg of ik die moest ontsluiten. Ze antwoordden dat dit niet nodig was omdat ze er wel over zouden komen. Wij zijn weggegaan, en toen we terugkwamen waren de mannen niet meer te zien. Wat ons echter opviel was, dat er totaal geen sporen van het schoonmaken te zien waren. Mijn man heeft het vroeger zelf wel gedaan, maar als hij klaar was, lag er altijd wel behoorlijk wat troep. Volgens mevrouw zijn de mannen dus wel geweest, maar ze suggereerde dat ze zich er wel met "een jantje van Leiden" hebben afgemaakt. Dat laatste kunnen we natuurlijk niet hard maken, maar het feit dat verschillende bewoners ons gevraagd hebben wanneer de dakgoten zullen worden schoongemaakt en de voltallige bewonerscommissie ook niets gemerkt heeft (ook geen sporen van schoonmaak, net als die mevrouw), geeft wel te denken. Van bovenstaande heb ik dan ook Eigen Haard in kennis gesteld. Ik kreeg van hen het volgende antwoord terug: Geachte heer Kist, Vriendelijk dank voor doorgeven van het signaal van bewoners over de uitvoering van de werkzaamheden. We vinden het vervelend dat de indruk bij bewoners is gewekt, dat niet voldoende aandacht wordt gegeven aan onderhoudswerkzaamheden. Onze hoofdopzichter heeft hier inmiddels met het betreffende bedrijf een gesprek over gehad. Wij gaan er van uit, dat bij een volgende onderhoudsbeurt van de dakgoten dit niet meer gebeurt. Met vriendelijke groet, Yvonne Harkema Participatie Daar ging ik dus ook maar van uit! Maar het werd toch een vreemde zaak toen ik een week later (begin april) een tje van onze secretaris kreeg met de volgende tekst: Gisteren (...) zijn twee mensen van Van der Velden Rioleringsbeheer begonnen (met een grote ladder) bij de buren aan de overkant met het schoonmaken van de goten. We hebben inmiddels gemerkt dat het schoonmaken van de goten niet erg doelmatig en schematisch gaat. Soms wordt een goot schoongemaakt en daarna weer een tijdje niets meer. We hebben inmiddels aan Eigen Haard meegedeeld, dat volgens ons, e.e.a. niet volgens plan verloopt en dat er niet doelmatig gewerkt wordt. Zij hebben inmiddels de hoofdopzichter hierover geïnformeerd. Overigens zijn wij, als bewonerscommissie, heel blij met de reacties uit de buurt. Jaap Kist NIEUWSBRIEF BCP, JULI PAGINA 4

5 Kaarsrecht huren cheefhuren of scheefwonen S is al jarenlang onderwerp van discussie Het gaat om mensen met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen. Er wordt wel gedacht dat het gaat om een groot aantal huurders. Op de vraag of dat ook geldt voor de Punter kunnen wij kort zijn; het antwoord is nee. Wanneer huur je namelijk scheef? De definitie van het ministerie van Volkshuisvesting luidt: Je huurt scheef als je modaal (ongeveer euro bruto per jaar) of meer verdient en een woning huurt van 388 euro of minder. U ziet het: u bent geen scheefhuurder, zulke lage huren komen in de Punter op geen stukken na voor. Wij wonen hier kaarsrecht. Bron: Het Parool, 1 mei 2009 V Ventilatorvoorzieningen andaag, 13 mei, melden zich 2 medewerkers van Eltag Ventilatietechniek - in opdracht van Eigen Haard - om de bestaande ventilatievoorziening te vervangen door een geheel nieuw apparaat. Binnen één uur was de klus geklaard en werd alles keurig met een stofzuiger schoongemaakt. De kracht van de afzuiging is thans flink toegekomen en wij kunnen voorzover nodig deze afzuiging regelen. Wil van den Heuvel N.B. In opdracht van Eigen Haard werden in de afgelopen periode de ventilatiekanalen van de Punterwoningen gereinigd en waar nodig de ventilatoren vernieuwd. Indien dat bij u nog niet gebeurd is, neem dan contact op met Eigen Haard. Jaap Kist Maatwerk voor ouderen? Sinds juni 2008 bestaat er een Plan van Aanpak stimulering doorstroming in Amstelveen, behelzend een prestatieovereenkomst tussen de gemeente Amstelveen, Woongroep Holland en Woningstichting Sint Lodewijk/Eigen Haard. Er werd een pakket van maatregelen genoemd zoals: 1. Voorrang geven aan bewoners die vanuit een sociale huurwoning willen verhuizen naar een koopwoning; 2. Inzetten van een stimuleringsregeling voor ouderen om hen te stimuleren door te verhuizen naar een appartement; 3. Benutten van de vrije beleidsruimte om doorstroming op gang te brengen; 4. Bestrijden van onrechtmatige (huur) bewoning; 5. Actief bemiddelen bij woningruil door de woningcorporaties. Het doel is het voor starters mogelijk te maken een passende woning te vinden in Amstelveen. Het gaat hierbij vooral om jongeren tot 25 jaar en jonge huishoudens (25-45 jarigen). Starters op de sociale huurmarkt worden in toenemende mate verdrongen, omdat de doorstromers niet (kunnen) doorstromen naar een meer passende woning. Het Plan van Aanpak richt zich op twee pilotprojecten, die een aanvulling vormen op het al in gang gezette beleid ter bevordering van de doorstroming, namelijk het pilotproject Maatwerk voor ouderen en het pilotproject Bestrijding onrechtmatige bewoning. 1. Pilotproject 1: Maatwerk voor Ouderen Uit een Woonwensenonderzoek uit 2007 van Woongroep Holland blijkt dat het zinvol is om specifiek beleid te ontwikkelen voor ouderen die een eengezinshuurwoning bewonen. Enkele onderzoeksresultaten: 1. Meer dan de helft van de respondenten aan het onderzoek in Amstelveen is ouder dan 60 jaar. 2. Meer dan 60% van de eengezinswoningen van Woongroep Holland wordt bewoond door een en tweepersoonshuishoudens. 3. Van de huurders van Woongroep Holland NIEUWSBRIEF BCP, JULI PAGINA 5

6 overweegt 40% van de 60 tot 75-jarigen en 25% van de 75-plussers om te verhuizen. Bijna 40% van de woningzoekenden die in een eengezinswoning woont, wil graag verhuizen naar een seniorenwoning. 4. Het aantal ouderen in Amstelveen blijft de komende jaren stijgen. Het woonbeleid voor ouderen is tot nu toe vooral gericht op het realiseren van een divers aanbod van (huur)appartementen. Hiermee komt een verhuisstroom op gang waardoor eengezins (huur)-woningen vrijkomen. Aanbod van geschikte woonruimte (appartement) in de buurt is voor veel ouderen een belangrijke voorwaarde om te verhuizen. Er is voor sommige ouderen met een verhuiswens echter meer nodig om een stap naar een verhuizing te zetten. Gedacht kan worden aan: Het geven van voorrang; Het uitkeren van een tegemoetkoming in de verhuis en inrichtingskosten; Het bieden van begeleiding. Deze maatregelen zullen door de corporaties verder worden uitgewerkt in het projectvoorstel Maatwerk voor Ouderen. Bij de uitwerking van dit voorstel wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in het Amsterdamse project Van Groot naar Beter. Doel van dit project was eveneens ouderen te stimuleren te verhuizen van een grotere naar een kleinere woning. 2. Pilotproject 2: Bestrijding van onrechtmatige bewoning Het bestrijden van onrechtmatige bewoning als verschijningsvorm van woonfraude staat steeds meer in de belangstelling. Woonfraude kan de leefbaarheid in buurten ondermijnen. Bovendien staat het een eerlijke woonruimteverdeling in de weg. De bestrijding is dus van groot maatschappelijk belang. Ook vanuit bewonerscommissies komen signalen dat een actieve aanpak van woonfraude als wenselijk wordt gezien. Om onrechtmatige bewoning tegen te gaan, worden in dit pilotproject de krachten van de gemeente Amstelveen en de woningcorporaties Woongroep Holland en Woonstichting Sint Lodewijk/Eigen Haard gebundeld. Het algemene doel van de samenwerking is enerzijds het effectief en doeltreffend voorkomen en anderzijds het aanpakken van onrechtmatige bewoning, met als belangrijk neveneffect het simuleren/bevorderen van doorstroming op de Amstelveense woningmarkt. Het project richt zich specifiek op onrechtmatige doorverhuur, waarbij een woning geheel of gedeeltelijk zonder medeweten en zonder toestemming van de verhuurder wordt doorverhuurd. Onder onrechtmatige doorverhuur valt in het kader van dit projectvoorstel: Wonen zonder huurcontract; de geregistreerde bewoner heeft geen huurcontract; Onjuiste opgave van woonadres; de rechtmatige huurder is niet geregistreerd op het woonadres. In beide gevallen is de geregistreerde combinatie adres-persoon niet conform de werkelijkheid. Door een betere afstemming, informatieuitwisseling en samenwerking wordt verwacht hier veel winst te behalen. Ter realisering van dit project wordt ook aansluiting gezocht bij de Amsterdamse ervaringen met het systematisch bestrijden van onrechtmatige bewoning (project Zoeklicht ). De Amsterdamse woningcorporaties hebben in 2007 bijna woningen weer in de normale verhuur gebracht door de actieve aanpak van woonfraude. Dat is meer dan het aantal sociale huurwoningen dat deze corporaties jaarlijks bijbouwen. De evaluatie van beide pilotprojecten is, als alles volgens de planning is verlopen, in het voorjaar van 2009 gereedgekomen. In een volgende Nieuwsbrief zullen we u hiervan, indien wij de gegevens hebben ontvangen, op de hoogte brengen. Bij alle, voor oudere Punterbewoners wellicht interessante, informatie (vooral met betrekking tot het pilotproject 1. is er één ding waar angstvallig over gezwegen wordt, namelijk de hoogte van de huur in de nieuw te betrekken woonruimte. Als je informeert blijkt die feitelijk altijd fors hoger dan de -toch al zeer pittige - huren van onze Punterwoningen. Dan ga je toch niet verhuizen? Jaap Kist NIEUWSBRIEF BCP, JULI PAGINA 6

7 Gereedschap lenen oor onze leden is V een aantal gereedschappen gratis in bruikleen te verkrijgen. Belt u wel eerst even voor een afspraak! Accuboormachine tel Elektrische hamerboor tel Elektrische heggenschaar tel Grondboor tel Hogedrukspuit tel / tel Kruiwagen tel Ladder tel Uitleentermijn: maximaal 1 week Gebruik van geleend gereedschap voor eigen risico. Gelieve het geleende gereedschap weer schoon in te leveren. Antwoordformulier(tje) Amstelveen, Naam: Huisnummer: Tel geeft zich hierbij op als lid van de Bewoners- Commissie Punter te Amstelveen. De contributie bedraagt 5.00 per kalenderjaar Handtekening:..... Word lid Interessante links ehoort u tot de bewoners, die nog geen B lid zijn van de BewonersCommissie Punter? Het is, met alle plannen van Eigen Haard, een goed moment om het te worden! Uw lidmaatschap loopt dan tot en met 31 december Wat moet u doen om lid te worden? Vul het antwoordformulier in, doe dit in een enveloppe samen met 5.00 en breng dit naar een van de bestuursleden (zie voor adressen pagina 8). U kunt dit bedrag ook overmaken op postbankrekening t.n.v. R.R.M. van der Roest te Amstelveen. (Bij storting s.v.p. huisnummer vermelden) at is Alert? W Alert is een huurdersfederatie. Deze federatie omvat de huurdersverenigingen: * HBO ARGUS waarvan de leden worden gevormd door de bewonerscommissies (BC S) te Amsterdam, * HVL, de leden hiervan zijn de BC s te Landsmeer en ong. 400 huurders, * Huurdersvereniging Aalsmeer - Ku delstaart (HAK) * Huurdersraad St.Lodewijk Website van de Huurdersraad van St. Lodewijk Amstelveen NIEUWSBRIEF BCP, JULI PAGINA 7

8 Advertenties Van den Heuvel Assurantiën Punter RL Amstelveen Voor al uw schade-/levensverzekeringen Specialist autoverzekering Tarief 10 tot 20% voordeliger- Vraag een offerte! Tel Mobiel: Website:www.vdheuvelassurantien.nl WFT-vergunningnummer Iets te vieren voor particulier of bedrijf? Dag- en meerdaagsetochten tot resp 29/22 gasten A.M VAN LOOKEREN TABAKSPECIAALZAAK Dealer van o.a. St. Dupont, Dunhill, Ronson en Porsche Design. Grote collectie sigaren, o.a. Cohiba en Monte Cristo. Tabak, tijdschriften, lotto en Staatsloten. Binnenhof 45, 1181 ZH Amstelveen Telefoon (020) Zeilen met chauffeur een actieve ontspanning aan boord van de twee-mast-tjalk de NOVA CURA anno 1907 voor info H.J. Scheijde Punter 85 Tel Website: Yogacentrum Amstelveen Gezond worden gezond blijven KAPSALON CONNY Knippen, kleuren, styling, watergolf, permanent Punter 185 Bel voor een afspraak of Je leert door yoga te beoefenen, je lichaam beter kennen en je energie beter te verdelen. Yogabeoefening zorgt voor een gezonde geest en is zeer effectief bij vele stressklachten. Wil je meer weten? Bel of kijk op de Website GSM Pilates Meditaie Tai chi Logger 219 te Amstelveen Colofon Nieuwsbrief BCP, 16 e jaargang nr.2; een uitgave van de BewonersCommissie Punter. Redactie: J. Kist tel W.Th.van den Heuvel tel Eventuele kopij voor het volgende nummer van de Nieuwsbrief kunt u sturen of en naar één van de redacteuren Bestuur Bewonerscommissie: Voorzitter: C. A. Spinhoven Punter 97 tel Secretaris: W.Th. van den Heuvel Punter 226 tel Penningmeester: R. van der Roest Punter 287 tel Bestuurslid: J. Kist Punter 269 tel Postbankrekening t.n.v. R.R.M. van der Roest te Amstelveen NIEUWSBRIEF BCP, JULI PAGINA 8

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude. Beste medebewoners van de Punter

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude. Beste medebewoners van de Punter Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 17 e jaargang nr. 3, november 2010 Beste medebewoners van de Punter igen Haard heeft samen met Stadsgenoten E en de Gemeente Amsterdam, een traject opgestart.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Beste medebewoners, Er ligt weer een krant van de bewonerscommissie voor u, u ziet dat de redactie haar uiterste best heeft gedaan

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Sociaal statuut voor witte flat

Sociaal statuut voor witte flat jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Wijksteunpunt Wonen Centrum in opdracht van stadsdeel Centrum. Datum publicatie: 13 december 2012

Het onderzoek is uitgevoerd door Wijksteunpunt Wonen Centrum in opdracht van stadsdeel Centrum. Datum publicatie: 13 december 2012 1 2 3 Onderzoek en tekst Vincent Feith Opmaak en foto's Frake Schermer Begeleidingscommissie Leegstandsonderzoek Dingeman Coumou, bestuurslid Huurdersvereniging Centrum Annet Heuer, beleidsmedewerker van

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0. B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n

K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0. B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n 2 K l i m a at s t r a at F r u i t h o f g a at v o o r t o p 1 0 B e l a s t i n g a a n g i f t e i n v u l l e n Tuintips voor kleurig voorjaar OFW Vizier april 2010-13de jaargang C O L O F O N OFW

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 3 april 2014 zie ook: www.nvm.nl Kamerfracties over hun speerpunten in 2014 2 Schimmige praktijken van huurbemiddelaars 7 Sibylla Bantema,

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie