Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012"

Transcriptie

1 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de heer H. Elshof, de heer J. Palm, mevrouw B. Lintvelt Woningstichting Brummen: De heer F. Visschedijk, de heer K. van Kampen en mevrouw M. Muijtjens 1. Opening en vaststellen agenda De heer Visschedijk opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 2. Verslag van 26 april 2012 Tekst verslag 26/04/12 aanpassen naar: De heer van Boven doet, na jaren voorzitter te zijn geweest, een stapje terug, maar blijft officieel wel voorzitter. De heer Palm neemt de externe taken van de heer Van Boven over. 3. Nieuws van de Huurdersvereniging (hoe gaat het, activiteiten, contacten met de achterban) Tijdens de jaarvergadering was de opkomst van leden niet erg hoog. Twee leden hebben een dag van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken) bijgewoond. Er wordt op dit moment gewerkt aan de website voor de Huurdersvereniging. 4. Regeerakkoord Frans laat aan de hand van een presentatie zien wat de gevolgen van het huidige regeerakkoord zijn op de corporatiebranche en in Brummen: Woningcorporaties krijgen met ingang van 2013 een jaarlijkse heffing Die loopt tot 2017 op tot een bedrag van 2 miljard Corporaties mogen daarvoor de huur extra verhogen Maximaal redelijke huur = 4,5% WOZ-waarde Met een inkomen van: < inflatie + 1.5% << inflatie + 2.5% > inflatie + 6,5% (maximaal redelijk niet van toepassing) Jaarlijkse afdracht Woningstichting Brummen vanaf ,3 miljoen Theoretische extra inkomsten in ,8 miljoen Investeringsvolume daalt met 10 miljoen Investeringsbudget loopt derhalve komende jaren zeer sterk terug De bouw gaat nog grotere klappen krijgen De huurder is de dupe!

2 4.a. Klachtencommissie Wst Brummen stopt vanaf 1 januari 2013 met de Klachtencommissie die zij samen met Wst Eerbeek en Goed Wonen Loenen (nu Sprengenland Wonen) heeft. Vanaf die datum handelt de klachtencommissie van Woonkeus Stedendriehoek ook de klachten af die over het handelen van medewerkers en bedrijven namens Wst Brummen gaan. Wij kozen hiervoor omdat deze klachtencommissie bestaat uit leden die regelmatig klachten behandelen (op gebied van woningtoewijzing) en hierdoor up-to-date blijven. Onze huidige klachtencommissie wordt zo weinig ingeroepen, zodat zij weinig kennis opbouwen en behouden. Wanneer het regelement van de klachtencommissie is goedgekeurd ontvangt de Huurdersvereninging deze. Hierin staan ook de namen van de leden van de nieuwe klachtencommissie. 5. Stand van zaken projecten Hierna leest u over de lopende projecten van Woningstichting Brummen, die allen onderdeel zijn van het Strategisch Voorraad Beleid dat in 2006 met de Huurdersvereniging Brummen is besproken. Elzenbos: Over de ontwikkeling van de tweede fase loopt momenteel weer overleg. Het voorstel van Wst Brummen is het percentage sociale huurwoningen terug te brengen van 45% naar 30%. Wst Brummen vindt op dit moment het verbeteren van haar huidige bezit belangrijker dan nieuwbouw. (oude) Rabobank-gebouw: Hierin zijn nog geen ontwikkelingen. De doorgang tussen de twee pleinen wordt binnenkort gerealiseerd. Buurtweg: Op dit moment is gestart met de bouw van de woningen. De planning is dat de 12 huurwoningen en twee koopwoningen na de zomer van 2013 worden opgeleverd. Voorsterweg: Op dit moment is gestart met de bouw van de woningen. De planning is dat de 12 huurwoningen en twee koopwoningen na de zomer van 2013 worden opgeleverd. De Hofjes: Op dit moment is architectenbureau Sacon bezig met een stedenbouwkundig plan (verkavelingsmogelijkheden van de grond). Het uitgangspunt is dat hier 50 multifunctionele woningen teruggebouwd worden (niet-gestapeld, dus geen appartementen). Wst Brummen heeft het college gevraagd om een principe standpunt, daar is nu het wachten op. De Bongerd: Op dit moment is architectenbureau Sacon bezig met een stedenbouwkundig plan (verkavelingsmogelijkheden van de grond). Het uitgangspunt is dat hier 30 appartementen teruggebouwd worden. In eerste instantie verhuren wij deze woningen aan senioren. Er wonen nog vier oorspronkelijk huurders. De andere woningen zijn tijdelijk verhuurd. Wst Brummen heeft het college gevraagd om een principe standpunt, daar is nu het wachten op. Complex 39 & 40 (64 eengezinswoningen): Groot onderhoud aan de 64 eengezinswoningen is bijna afgerond. De woningen kregen een nieuwe entree, nieuwe kozijnen en verschillende isolerende maatregelen. Een nieuwe keuken, badkamer en toilet was afhankelijk van de leeftijd van de huidige voorzieningen en de keuze van de huurder. Complex 34 & 35 (55+ woningen aan de B. van Sytzemastraat en omgeving): Groot onderhoud en verbetering van uitstraling aan de buitenzijde. Kees laat in een presentatie zien wat aan de huurders is gepresenteerd. Wanneer 70% van de huurders akkoord gaat met deze plannen, start Wst Brummen in 2013 met de werkzaamheden.

3 HuCo s complex 26, 27, 28 en 30: Groot onderhoud en verbetering van uitstraling aan de buitenzijde. Kees laat in een presentatie zien wat aan de huurders is gepresenteerd. Wanneer 70% van de huurders akkoord gaat met deze plannen, start Wst Brummen vanaf 2014 met de werkzaamheden. Wethouder Giermanstraat 9 tot en met 57: Met de 25 huurders van de linkerzijde van de Wethouder Giermanstraat (vanaf het centrum gezien) hebben wij een informatieavond gehadwaarin hen is uitgelegd dat een technisch adviesbureau een onderzoek heeft uitgevoerd naar de technische staat van de woningen en de mogelijkheden voor de toekomst. Wst Brummen is overtuigd dat de woningen gesloopt moeten worden en vervangen voor nieuwbouwwoningen die beter voldoen aan de eisen van de toekomst. Aan de huurders is nu de keuze voorgelegd of zij nu willen starten met het maken van plannen voor de nieuwe woningen of deze plannen nog een aantal jaren (maximaal 10 jaar) willen uitstellen en voor nu wat klein onderhoud uit laten voeren. 6. Participatie Wst Brummen en Huurdersvereniging Brummen Uit de participatiemeting blijkt dat Huurdersvereniging Brummen en Wst Brummen behoefte hebben aan een professionalisering van de participatie van de Huurdersvereniging. Afspraak: de Huurdersvereniging neemt contact op met de Woonbond om afspraken te maken over professionele ondersteuning bij de ontwikkeling van een gezamenlijk participatiedocument. In dit document moet vastgesteld worden hoe wij willen samenwerken en welke rol de Huurdersvereniging heeft op het beleid van Wst Brummen. Marit zit namens Wst Brummen bij deze bijeenkomsten. Wanneer het nodig is, schuiven anderen aan. 7. Transparantie Wst Brummen De leden van de Huurdersvereniging geven aan dat zij het belangrijk vinden op tijd en goed geïnformeerd te worden. De wijze waarop het nu gaat zijn zij tevreden. Er wordt afgesproken dat de Huurdersvereniging vanaf nu ook uitgenodigd wordt als toehoorder bij complexmatige informatieavonden over groot onderhoud, sloop en renovatieplannen. 8. Klimaatstraatfeest Wst Brummen had graag de competitie rondom het Klimaatstraatfeest gesponsord en gefaciliteerd. Maar er blijkt in Brummen weinig interesse voor te zijn. 9. Waarom staan huizen lang leeg? De huizen waarvan de Huurdersvereniging zich afvraagt waarom ze zo lang leeg staan (oa Bosuilstraat 4 en 5), staan zo lang leeg omdat Wst Brummen deze woningen voor verhuur heeft gerenoveerd zoals de andere woningen in het complex tijdens het groot onderhoud worden gerenoveerd. Wij vinden het vervelend dat woningen lang leeg staan, maar wij zijn van mening dat we nieuwe huurders niet aan kunnen doen om enkele maanden na de verhuizing groot onderhoud uit te voeren. 10. Begroting 2012 Het lijkt Wst Brummen niet zinvol om nu nog (eind van het jaar) de begroting van dit jaar te bespreken. Volgend jaar bespreken we dit aan het begin de begroting van 2013.

4 11. Rondvraag Wst Brummen heeft vanaf 1 november de exploitatie en het onderhoud van de warmtepomp op Brunheim overgenomen. De samenwerking met Ecomaat/Van Tintelen verliep niet naar behoren en de huurders waren hiervan de dupe. Door een juridisch traject is de exploitatie nu in handen van Wst Brummen. Hiermee is Wst Brummen officieel ook energieleverancier. Vraag: Twee leden van de huurdersvereniging hadden vragen over hun privé situaties. Antwoord: Deze onderwerpen bespreekt Wst Brummen liever niet tijdens een vergadering met de Huurdersvereniging. Medewerkers van Wst Brummen nemen hierover contact op. Vraag: Kan Wst Brummen haar post niet beter laten bezorgen door een huurder die een extra zakcentje kan gebruiken? Antwoord: Wst Brummen kan niet in de portemonnee van andere mensen kijken. Deze meneer doet dit graag en goed. 12. Afsluiting Na de vergadering geven de leden van de Huurdersvereniging aan dat zij het overleg prettig en constructief hebben ervaren. De medewerkers van Woningstichting Brummen beamen dit. Frans Visschedijk sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst. Het voorstel voor het volgende overleg is donderdag 21 februari 2013 om uur.

5 Actielijst taak wie wanneer gereed Website HVB opzetten HVB met ondersteuning van Marit Muijtjens. Afspraak is gemaakt voor vrijdag 25/5/12 gereed eind 2012, loopt goed. WSB informeert HVB over projecten, gelijktijdig met betreffende huurders. HVB ontvangt verslagen en Brieven. Professionalisering participatie HBV en Wst Brummen Marit Muijtjens heeft de verslagen van de lopende projecten verzonden en houdt dit in de toekomst bij. HBV neemt contact op met Woonbond ivm professionalisering participatie continue Begin 2013

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Informatiebulletin van. Huurbeleid 2014

Informatiebulletin van. Huurbeleid 2014 Wonen in het Groen december 2013 Dit is de achtste editie van het informatiebulletin van Wonen Midden-Delfland. In deze editie informeren wij u over zaken zoals de ontwikkelingen in corporatieland, stand

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 16 juli 2013

Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar info@volksbelangwbd.nl 1 Inhoud 1. TERUGBLIK OP 2012... 4 1.1. Politieke ontwikkelingen...4 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen...6

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

De relatie tussen buren

De relatie tussen buren Een uitgave van Woningstichting Brummen 22e jaargang - maart 2012 De relatie tussen buren wordt er vaak een stuk beter van Het is vervelend, maar het kan gebeuren: buurtbewoners die een conflict met elkaar

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester RA, voorzitter

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers. BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 26 maart 2015 Onderwerp: Discussienota Alternatieve plannen Scholeneiland Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Locogriffier: mw. A. van Wees Leden: mw. H.J.

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober2011-Extra Editie Speciaal voor huurders van Woonpartners-MH

Nieuwsbrief Oktober2011-Extra Editie Speciaal voor huurders van Woonpartners-MH Een collage van wooneenheden en complexen waar bewonerscommissies actief zijn in Gouda De bewonerscommissie heeft bij u in de woonomgeving/complex een belangrijke functie als aanspreekpunt namens u met

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan 2014 2 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid. 7 4. Werkgroep Warmtewet... 8 5. Overige.. 8 5.1.

Nadere informatie