ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK"

Transcriptie

1 ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK Wat is de mening van huurders van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel? Deze achterbanraadpleging gaat over het bestaansrecht van Huurdersvereniging Onder Dak, over de mening van huurders over het onderhoud van de woning en de communicatie met Eigen Haard en over de financiële situatie van huurders in de gemeente Uithoorn.

2 1 Verantwoording achterbanraadpleging Onder Dak september 2015 Inhoud Pagina 2 : - Inleiding Pagina 3 : - Conclusies - Werkwijze en verantwoording Pagina 4 : - Totaal huurders in de gemeente - Totaal huurders Europarei - Totaal aantal ingevulde vragenlijsten gemeente - Totaal ontvangen vragenlijsten Europarei - Verwerking van de gegevens Pagina 5 - Interpretatie - Controle Pagina 6 : - Verantwoording per vraag 1 t/m 5 Pagina 7 : - Verantwoording per vraag 6 t/m 10 Pagina 8 : - Verantwoording per vraag 11 t/m 13 Pagina 9 : - Verantwoording per vraag 14 t/m 17 Pagina 10 : - Verantwoording per vraag 18 en 19.

3 2 Verantwoording enquête Onder Dak september 2015 Inleiding Directe aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat Eigen Haard vindt dat Onder Dak niet representatief is voor de huurders in Uithoorn. Deze mening werd ontleend aan een brief van Euro Parel aan Eigen Haard, waarin ze de samenwerking met Onder Dak opzegden. In maart 2015 heeft Eigen Haard ons gevraagd een achterbanraadpleging te houden. Omdat we al in 2013 naar aanleiding van het uitkomen van het Rigo Woonlastenonderzoek aan Eigen Haard hadden gevraagd met ons een woonlastenonderzoek te doen in Uithoorn, konden we dit nu zonder aarzeling toezeggen. Dit stond niet op de begroting en medewerking van Eigen Haard bleef uit. We hebben het daarom in eigen beheer met beperkte middelen gedaan. Maar pas nadat we uitvoerig hadden onderzocht of de problemen met Euro Parel konden worden opgelost. Onder Dak geeft sinds de fusie van Woongroep Holland met Eigen Haard in 2010 alleen adviezen over lokaal beleid. Wat we daarbij voor de huurders bereiken is frustrerend weinig. Adviezen over het algemene beleid, zoals de huurverhoging, worden gegeven door onze koepel Alert. Ook die bereikt frustrerend weinig; punten en komma s noemen we dat. Vooral ook omdat hetgeen Eigen Haard daarin toezegt, in Amsterdam reeds bereikt is door de Huurdersvereniging Amsterdam in het overleg met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, waarin Eigen Haard ook zit. In een achterbanraadpleging zien we een mogelijkheid om de waardering van de adviezen van huurders kracht bij te zetten. Onder Dak wil graag inzicht krijgen in de betaalbaarheid door de 3 vragen over inkomen, maar zonder direct naar de hoogte van het inkomen te vragen. Om meer inzicht te krijgen over de waardering door huurders van de kwaliteit van hun woning, het onderhoud van de woning en het complex, zijn daar ook vragen over gesteld. We willen ook graag weten wat de bereidheid is om zich actief in te zetten voor buurt of bewonerscommissie en vooral ook voor het lokale beleid via Onder Dak. Dat laatste ook omdat huurders meer invloed krijgen na het van kracht worden van de nieuwe Woningwet. We hebben in Uithoorn meegedaan aan de actie van de Woonbond tegen de huurverhoging met de inzet van een aantal actieve huurders door handtekeningen lijsten te verzamelen. Met een incasso staking heeft Onder Dak ook lokaal actie gevoerd tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hoeveel huurders hieraan hebben meegedaan is niet door ons geregistreerd. Maar een vraag hierover is opgenomen in de vragenlijst en geeft enig inzicht.

4 3 Conclusies Om u niet te lang in spanning te houden volgen hier meteen de meest opmerkelijke uitkomsten. Meer toelichting op deze punten staat bij de verantwoording per vraag. a. 92% van de respondenten wil dat Onder Dak hun lokale belangen blijft behartigen. b. 90% vond de actie van Onder Dak tegen de huurverhoging een goed signaal aan Eigen Haard. c. In de flats aan Europarei wonen 24% van de huurders van de gemeente, dat is inclusief de Brusselflat waar een VvE is. Onder Dak vertegenwoordigt dus ruim 75% van alle huurders. d. Hoewel in Legmeer veruit de minste huurders recht hebben op huurtoeslag, wonen daar veruit de meeste huurders die aangeven moeilijk te kunnen rondkomen. e. 99% geeft onze Nieuwsbrief een voldoende tot goed. f. 90% is het ermee eens om per contributie te gaan betalen g. Veel te weinig huurders geven zich op voor bewonerscommissie, werkgroep of bestuur. h. Slechts 36% vond de communicatie met Eigen Haard voldoende tot goed. Werkwijze en verantwoording De vragenlijst is meegestuurd met de Nieuwsbrief Nr.10 van Onder Dak waarin de vragenlijst goed kon worden toegelicht. Deze Nieuwsbrief staat ook op de website. De vragenlijst hebben we niet op de website gezet omdat het voorbeeld van een andere huurdersorganisatie leerde dat het om 4% van de antwoorden zou kunnen gaan en we konden niet controleren of er eventueel dubbel geregeerd werd met een schriftelijke reactie. Er was een antwoordnummer geregeld, zodat het antwoord gratis kon worden opgestuurd. Doel van deze achterbanraadpleging is de mening te peilen over Het bestaansrecht van Onder Dak De overstap van gratis lidmaatschap naar contributie Werving voor bestuursleden, werkgroep, bewonerscommissie Mening over Eigen Haard Woonlasten en inkomenssituatie van huurders In 2010 heeft Onder Dak uitgebreid ervaring opgedaan met een achterbanraadpleging die samen met de Woonbond professioneel was opgezet. De samenstelling van de vragen is nu gedaan door de 4 bestuursleden van Onder Dak. Daarbij is mede gebruik gemaakt van een voorbeeld uit Zaanstad. Veel werk was het om alles in te voeren in een Excel bestand, waarbij alleen de gekozen antwoorden werden gewaardeerd met een 1. Toevoegingen aan de vragenlijst Bij vraag 9 hebben we een mogelijk antwoord toegevoegd n.v.t. omdat dit het geval is wanneer men reeds lid is van Onder Dak volgens vraag 7. Aan de vragen 10 (wilt u actief zijn voor Onder Dak?), 11 (wilt u actief zijn in eigen straat?) en 16 (heeft u huurtoeslag?) is de kolom niet ingevuld toegevoegd, omdat deze vragen dikwijls niet werden ingevuld. Bij vraag 8 werd 33 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid een ander contributiebedrag in te vullen, en 30 keer werd niets ingevuld. Een overzicht hiervan is aan te vragen.

5 4 Medewerking Acht huurders hebben zich opgegeven voor verwerking van de vragenformulieren en 4 van hen hebben dit kunnen doen. Twee daarvan wonen in een flat van Europarei, 1 huurder uit De Kwakel en een uit Zijdelwaard. Totaal aantal huurders in de gemeente is Het aantal verzonden vragenlijsten voor de hele gemeente is 4039, gecorrigeerd naar We hebben gewerkt met een adresbestand volgens opgave door Eigen Haard in februari 2015, waarin de leegstand in de te slopen Straatsburgflat (103 woningen volgens opgave EH) en de leegstand in het te slopen deel van de Mgr. Noordmanlaan (58 woningen) nog niet is meegenomen. Aantal reëel uitgezette formulieren is door ons met 99 gecorrigeerd met 75 voor Straatsburgflat en met 24 voor Mgr. Noordmanlaan naar Totaal aantal huurders in Europarei is 882 is 24% van het totaal in Uithoorn Omdat Eigen Haard meent dat huurders in de flats aan Europarei ons niet steunen, is het belangrijk om deze wijk apart te bekijken in relatie tot de rest van Uithoorn. Het aantal verzonden vragenlijsten voor de Europarei is 957 inclusief 103 voor de per 1 januari 2016 te slopen Straatsburgflat. Ook de 82 huurwoningen in de Brusselflat zijn daar bij. Euro-Parel heeft in 2014 laten weten dat ze zich met deze woningen niet willen bezig houden omdat er een VvE (Vereniging van Eigenaren) is in de Brusselflat. Met een geschatte correctie van 75 voor de Straatsburgflat is het reëele aantal uitgezette vragenlijsten cq. huurders voor Europarei 882. Dit is 24% van 3940 woningen. Dit is dus ook de aanhang die we volgens Eigen Haard kwijt zijn omdat het bestuur van Euro-Parel de samenwerking met Onder Dak heeft opgezegd. Echter Eigen Haard beweert dat de flats aan Europarei een derde oftewel 33,3% uitmaken van de huurders in onze gemeente. Dat blijkt dus niet te kloppen, en per 1 januari 2016 al helemaal niet meer. Totaal ontvangen ingevulde vragenlijsten is 210 is 5,3% van huurders We hadden gehoopt op 10% antwoorden, maar 5,3% is een keurig resultaat vergeleken met de gemiddelde respons op vragenlijsten in het algemeen. Totaal ontvangen vragenlijsten van Europarei is 4,08% van respondenten Dit ligt meer dan 1% onder het gemiddelde voor Uithoorn en kan misschien verklaard worden door het naar verhouding grote percentage bewoners van buitenlandse afkomst en/of door de sloopplannen voor 3 flats. Verwerking van de gegevens Het bestuur van Onder Dak heeft samen met een aantal huurders heel hard gewerkt om in korte tijd de vragenlijsten te verwerken. We wilden van meet af aan een kant en klaar product kunnen presenteren op de ledenvergadering van 28 september Dat is niet helemaal gelukt, omdat de tijd al krap was en het werk zeer arbeidsintensief bleek te zijn. Maar in grote lijnen was het klaar en we konden een eerste uitwerking uitdelen. De cijfers waren bekend, het verslag moest nog verder aangevuld worden.

6 5 Interpretatie De interpretatie en verklaring van de uitkomsten van deze achterbanraadpleging hebben we zoveel mogelijk open gelaten. Slechts summier doen we suggesties. Naar onze mening moet je hier ook heel voorzichtig mee zijn. Veel van de uitkomsten laten echter niets aan de verbeelding over en spreken dus voor zichzelf. Zie hiervoor bijvoorbeeld de uitkomsten op de vragen over huurtoeslag en inkomen de antwoorden op de vraag over sociaal of commercieel ervaren van Eigen Haard de antwoorden op de vraag over de kwaliteit van de communicatie met Eigen Haard de mening van de huurders over het werk van Onder Dak Controle Alle vragenlijsten en berekeningen zullen bewaard worden voor controle en inzage door belanghebbenden in overleg met het bestuur.

7 6 Verantwoording per vraag Vraag 1: Heeft u in in deze Nieuwsbrief nr. 10 de informatie gelezen over deze vragenlijst? De bedoeling van deze vraag is om de lezer te verwijzen naar de achtergrond van de vragenlijst. 97% van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld heeft de Nieuwsbrief gelezen. Vraag 2: Wat is uw postcode? Door naar de postcode te vragen is het mogelijk om per wijk te bekijken wat de resultaten en eventueel de verschillen zijn. De ouderencomplexen van Zijdelwaard en Thamerdal hebben we er ook uitgefilterd omdat we zoveel mogelijk de mening van gemengde wijken wilden kunnen vergelijken en er zijn naar verhouding veel van die complexen in deze wijken. Ouderencomplexen worden hier dus als aparte wijk aangemerkt. Waar de verschillen opvallend zijn zullen we dat vermelden. OVER ONS WERK Vraag 3: Vindt u onze actie tegen de huurverhoging een goed signaal aan Eigen Haard? Negentig % vond het een goed signaal aan Eigen Haard. Dat waren 189 van de 210 respondenten. Eentje vond het geen goed signaal en de rest had geen mening. Onder Dak heeft behalve met de mening van de Algemene Vergadering van mei, nu weer een bevestiging dat het de wens van de meerderheid van de huurders is om dit signaal dat de inkomensafhankelijke huurverhoging en de huurveerhoging na mutatie veel te hoog is. Vraag 4: Heeft u dit jaar meegedaan aan onze actie tegen de hoge huurverhoging? Bijna 16% oftewel 33 huurders hebben hierop met ja geantwoord. Het valt op dat hoewel 189 mensen de actie een goed signaal vonden naar Eigen Haard, toch slechts 33 mensen de daad bij het woord hebben gevoegd. Wat tijdens de actie opviel was dat sommige huurders bang zijn dat ze uit hun huis gezet kunnen worden als ze meedoen, of dat ze misschien op een andere manier problemen krijgen met Eigen Haard. Onze voorlichting heeft dus niet iedereen gerustgesteld. Goede informatie blijft dan ook nodig. Per wijk: in Centrum en Zijdelwaard hebben de minste mensen meegedaan nl. 0 en 1. Het hoogst scoren Thamerdal en De Kwakel met 33 en 29 procent. Vraag 5: Wat vindt u van onze Nieuwsbrief? Een vond het slecht, 86 respondenten, 41%, gaven de Nieuwsbrief een voldoende en 123 vonden het goed, dat is bijna 59%. Het is dit jaar weer gelukt om in ieder geval 2 Nieuwsbrieven uit te brengen. Onder ander omstandigheden was de tweede Nieuwsbrief later uitgekomen, want dan hadden daarin de plannen voor 2016 kunnen staan. Nu stond de Nieuwsbrief in het teken van het voortbestaan van Onder Dak en de achterbanraadpleging. Per wijk: het hoogst scoorde de Nieuwsbrief in de Meerwijk met een goed en de ouderen en de Legmeer vonden de Nieuwsbrief meestal voldoende.

8 7 OVER ONS VOORTBESTAAN Vraag 6: Vindt u het goed dat Onder Dak uw lokale belangen blijft behartigen? Zoveel als 193 respondenten, dat is bijna 92% vond het goed. Tot onze vreugde vulde niemand nee in. Maar 17 respondenten hadden geen mening, dat is 8,1 %. Van Europarei wilden 33 respondenten (89%) dat Onder Dak de lokale belangen bleef behartigen, dat ligt iets onder het gemiddelde voor de hele gemeente. Maar klopt weer met het gegeven dat het percentage antwoorden uit Europarei ook iets onder het totaal voor de hele Gemeente ligt. Vier hadden geen mening. Per wijk: Dit positieve resultaat was voor Centrum en Meerwijk zelfs 100%. Vraag 7: Bent u al (gratis) lid van Onder Dak? Ruim 53% van de respondenten is al lid van Onder Dak. Dit betekent dat naar verhouding vooral veel huurders die al lid zijn van Onder Dak de enquête hebben ingevuld. Dat zou verklaard kunnen worden uit het feit dat deze mensen door hun lidmaatschap ook al aangeven dat ze het opkomen voor huurdersbelangen belangrijk vinden. We hebben nu ruim 14% leden onder de huurders van deze Gemeente. Dat zijn bewonerscommissies en individuele leden. Per wijk: De meeste leden wonen in Legmeer, Thamerdal en Meerwijk. Verhoudingsgewijs het hoogste percentage in Thamerdal. Vraag 8: Het gratis lidmaatschap kunnen we niet meer voortzetten. Hoeveel contributie per jaar vindt u redelijk? Twintig procent koos voor 8,00, ruim zesendertig procent koos 10,00, ruim dertien procent koos 12,00. Een groot aantal respondenten nl. 30% vulde anders in. Ze vonden nul euro tot en met 15 euro redelijk. Als we van alles het gemiddelde nemen komen we uit op 8,00. Het bestuur zal de hoogte van de contributie voorleggen aan de ledenvergadering. Het bestuur zal voor de leden die dit niet kunnen betalen in overleg een regeling treffen. Per wijk: Alle wijken scoorden het hoogst op 10,00. Legmeer, ouderen en Thamerdal scoorden het hoogst op anders ingevulde contributie. Vraag 9: Als u geen lid bent, wilt u ons dan steunen door lid te worden? Iedereen die invulde reeds lid te zijn (113) staat vermeld onder n.v.t. Van de overigen wilden 44 lid worden en 53 niet. Op een enkeling na hebben deze 44 de bon daarvoor ingevuld. Per wijk: verreweg de meeste nieuwe leden komen uit Europarei. Vraag 10: Wilt u actief zijn voor Onder Dak? Slechts 2 mensen hebben belangstelling voor een werkgroep. Drie mensen willen bestuurslid worden, waarvan zich een met de bon heeft opgegeven. 64 keer werd deze vraag niet ingevuld en 141 keer werd weet niet ingevuld. Dit hebben we opgevat als nee.

9 8 Hier waren de reacties in overeenstemming met onze ervaringen van de laatste jaren dat er nauwelijks animo is om een bijdrage te leveren aan bestuurswerk of werkgroep. Vraag 11: Wilt u liever actief zijn voor uw eigen straat of complex? Vijftien huurders (ruim 7%) willen actief worden voor straat of complex. Helaas hebben slechts 3 daarvan de bon ingevuld. 116 vult nee in, 85 zijn onzeker en vullen weet niet in. 21 respondenten hebben de vraag niet ingevuld. Dit gaat dan over buurtbeheer of een bewonerscommissie. Onder Dak heeft de oprichting bevorderd van diverse bewonerscommissies in Uithoorn. Dat is alleen gelukt in complexen waar sloop of renovatie was aangekondigd. Er zijn actieve commissies in sloop/renovatie complexen in Mgr. Noordmanlaan, Pr. Beatrixlaan, Pr. Christinalaan, Europarei en in nieuwbouw in Geometrielaan. De commissies in de ouderen complexen doen al jaren goed werk. Er zijn veel complexen zonder commissie. Per wijk: alleen uit Centrum heeft niemand aangegeven actief te willen worden. Helaas, want met name ook Prinsenhof zou gebaat zijn bij een bewonerscommissie, gezien de (voor ons nog vage) plannen voor dit complex. De meeste aanmeldingen (4) komen uit de Legmeer. OVER EIGEN HAARD Vraag 12: Wat vindt u van Eigen Haard als verhuurder in het algemeen? Hier kon sociaal, neutraal of commercieel worden ingevuld. De 3 respondenten die geen mening hadden opgeschreven hebben we bij neutraal gezet. Iedereen had deze vraag ingevuld. Sociaal scoorde ruim 5% (12 huurders), Neutraal scoorde 39% en Commercieel ruim 55%. Gezien de overige resultaten vragen we ons eerder af waarom 12 mensen sociaal invullen, dan waarom 55% commercieel invult. De interne wrange grap is dat het deels medewerkers van Eigen Haard kunnen zijn die Eigen Haard sociaal vinden! Per wijk: In Europarei en in De Kwakel vond niemand Eigen Haard sociaal! Naar verhouding vinden bewoners van de Meerwijk en van de ouderencomplexen Eigen Haard meer sociaal dan de bewoners van de overige wijken. Huurders in De Kwakel en Europarei antwoordden het vaakst met commercieel. Vraag 13: Wat vindt u in het algemeen van de communicatie met Eigen Haard? Bijna 22% vond het slecht, ruim 41% vond het matig, ruim 29% vond de communicatie voldoende en ruim 7% vond het goed. Dat betekent dat 63% van de huurders niet tevreden is over de communicatie met Eigen Haard. Deze getallen verbaasden ons, waarschijnlijk omdat wij vooral iets van huurders horen als er dingen niet goed. Maar toch vindt zo n 36% de communicatie voldoende tot goed. We hebben op dit moment geen idee of dit goed of slecht is vergeleken met andere woningcorporaties. Per wijk: De Kwakel scoort het hoogst op slecht en de Legmeer scoort veruit het hoogst op matig. Het meest tevreden over de communicatie zijn de ouderencomplexen.

10 9 Vraag 14: Bent u tevreden over het onderhoud aan uw woning? Hier was ruim 45% tevreden, ruim 37% was niet tevreden en ruim 17% had geen mening. Bewoners van de Legmeer zijn naar verhouding beduidend meer ontevreden over het onderhoud aan hun woning. In mindere mate maar ook naar verhouding meer ontevreden zijn de bewoners van Europarei. Per wijk: Zijdelwaard is het meest tevreden met 65% en De Kwakel het minst met 52%. Vraag 15: Bent u tevreden over het onderhoud aan uw complex? Hier zijn de percentages vrijwel gelijk verdeeld over de antwoorden ja, nee en geen mening met 32, 34 en 33 procent. Het hoge aantal geen mening schrijven we toe aan het feit dat bewoners in eengezinswoningen hun woning niet zozeer als onderdeel van een complex ervaren. Ook kan het te maken hebben met het feit dat deze groep nauwelijks bewonerscommissies kent. Per wijk: de Ouderencomplexen hebben deze vraag het minst onbeantwoord gelaten en scoren het hoogst op tevredenheid over onderhoud aan hun complex met 64%. Om aan te sluiten bij de vorige alinea: alle ouderencomplexen hebben een bewonerscommissie. OVER GELD Vraag 16: Heeft u huurtoeslag? Bijna 33% heeft recht op huurtoeslag. De rest niet. Twee mensen hebben de vraag niet ingevuld. Per wijk: de meeste respondenten met recht op huurtoeslag wonen in Thamerdal met 48%, gevolgd door De Kwakel en Europarei met 43 en 42 procent; de minste in Legmeer. Vraag 17: Kunt u gemakkelijk rondkomen van uw inkomen? Bijna 35% zegt niet gemakkelijk te kunnen rondkomen van het inkomen. Dat is meer dan het aantal dat huurtoeslag heeft. Bijna 33% kan wel rondkomen. Opvallend veel respondenten hebben geen mening ingevuld. De vraag is of deze mensen geen inzicht hebben in hun financiële situatie of de feiten niet onder ogen zien, of dit misschien een te persoonlijke vraag vinden? Per wijk: In Centrum en Zijdelwaard kan 50% van huurders gemakkelijk rondkomen. Het laagst is het percentage in Legmeer, waar maar 10% gemakkelijk kan rondkomen. In de vorige vraag 16. kunt u lezen dat de respondenten die niet gemakkelijk kunnen rondkomen vooral in de Legmeer wonen waar juiste de minste huurtoeslag voorkomt! Mogelijke oorzaken kunnen zijn dat men net teveel verdient voor huurtoeslag, alleenstaand is met een klein pensioen, het feit dat er een inkomen is weggevallen, het feit dat hier ook geliberaliseerde huren worden gevraagd of een combinatie van deze factoren.

11 10 Vraag 18: Is uw inkomen de afgelopen jaren gedaald, gelijk gebleven of gestegen? Van 117 respondenten, bijna 56%, is het inkomen gedaald. Van 85 respondenten (ruim 40%) is het inkomen gelijk gebleven. Dit zijn schrikbarende aantallen. Voor al deze mensen is elke huurverhoging een extra aanslag op hun netto te besteden inkomen. Gezien de huurprijzen (en afhankelijk van het gezinsinkomen) zal een huurverhoging voor degenen die recht hebben op huurtoeslag meestal niet of niet volledig door de huurtoeslag gecompenseerd worden. Van slechts 8 respondenten was het inkomen gestegen. Per wijk: Legmeer heeft het hoogste percentage (69) gedaalde inkomens. Vergelijk dit met de uitkomsten in de vragen 16 en 17 waar de Legmeer het minst kan rondkomen en de minste huurtoeslag heeft. Meerwijk heeft met 42% het laagste percentage gedaalde inkomens. Maar ook dan blijft er toch nog een aanzienlijk deel over dat wel gedaald is! Vraag 19: Wat vindt u van deze achterbanraadpleging? Ruim 82% vindt deze goed, 1% vindt deze niet goed en ruim 16% heeft geen mening. Het grote aantal (35) zonder mening zou kunnen liggen aan de vraagstelling, die niet duidelijk is over het feit of het om de raadpleging in het algemeen gaat of om de kwaliteit van de vragen. DAT WAS DE LAATSTE VRAAG 30 september 2015 Huurdersvereniging Onder Dak Te Uithoorn W: onder-dak.nl E:

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Woonlasten Onderzoek HV Franeker

Woonlasten Onderzoek HV Franeker Woonlasten Onderzoek HV Franeker Inleiding De Huurdersvereniging Franeker heeft in mei 2015 besloten om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de stijgende huurprijzen en daaraan verbonden overige

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii-3-2015 Beste aanwezigen, Hoewel momenteel de discussie rond de PWA kazerne en alle problemen van burgers met de verslechtering van de zorg iedereen bezighoudt,

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Samenvatting door Gerda van Galen Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Samenvatting Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

1. HET PROCES Pagina 2. 2. DE UITKOMST Pagina 7. 3. TOT SLOT Pagina 9

1. HET PROCES Pagina 2. 2. DE UITKOMST Pagina 7. 3. TOT SLOT Pagina 9 Bewonerspeiling Zeeheldenbuurt maart / april 2013 INHOUD: 1. HET PROCES Pagina 2 2. DE UITKOMST Pagina 7 3. TOT SLOT Pagina 9 1 1. HET PROCES Inleiding Plangebied Overleg bewonerscommissie Mening bewoners

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Hoorn, 12 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek 4. Isolatie en kwaliteit van de woning 2.

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen.

De volledige enquête uitslag kunt u vinden op www.eerstehulpbijhuren.nl/salland of is op te vragen. BETAALBAARHEID IN SALLAND Samenvatting resultaten enquête HVS Vooraf Huurdersvereniging Salland (HVS) heeft dit voorjaar bij alle huurders in de gemeenten Olst- Wijhe en Raalte een enquêteformulier betaalbaarheid

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Quick Start Guide digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Door Gerard Jager, 2 juni 2015 Pagina 2 van 12 1. Inleiding Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Concertstichting Hillegersberg. Uitkomsten enquête april 2016

Concertstichting Hillegersberg. Uitkomsten enquête april 2016 Concertstichting Hillegersberg Uitkomsten enquête Augustus 2016 Voorwoord Na een eerste overzicht van de resultaten van de enquête ligt hier de uitgebreide versie met, waar mogelijk, een vergelijking met

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD

GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD September 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opzet enquête... 4 Resultaten enquête... 5 Conclusies... 8 Aanbevelingen... 9 2 Inleiding Er is de laatste maanden veel

Nadere informatie

Rapport enque te huurverhoging 2014

Rapport enque te huurverhoging 2014 Huurdersvereniging SFB Hofbeek Ede, 25 februari 2014 Rapport enque te huurverhoging 2014 Naar aanleiding van het advies aan Bouwinvest en REBO dat SFB Hofbeek heeft geschreven betreffende de voorgenomen

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden?

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden? Bijlage Aan : Provinciale Vergaderingen Van : Afdeling Communicatie Betreft : Uitkomsten Digitale Ledenraadpleging Status : Ter kennisname Datum : 23 oktober 2012 Kenmerk : bijlage bij V12.1125 Van maandag

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Meer Lauwe on Light?

Meer Lauwe on Light? Onderzoeksrapport studenten ; Meer? Rapport gemaakt door : Marvin van Dinteren Erik de Veer Jelle Schenkels Freek Hogenkamp 4 september 2008 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Werkwijze blz. 3 Verwerking blz.

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman 1 uitgever Woonbond kennis- en adviescentrum Postbus 3389 1001 AD Amsterdam 020-551 77 00 info@wka-centrum.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER

WONINGAANVRAAGFORMULIER christelijke woningstichting PATRIMONIUM WONINGAANVRAAGFORMULIER Ontvangen: Registratienummer: ( Ontvangen, Registratienummer en Persoonsnummer niet invullen) Persoonsnummer: 1. Gegevens aanvrager Voorletters

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 In Memoriam Ons bereikte het trieste bericht dat Henk van der Burch, Voorzitter van Bewonerscommissie Timpaan is overleden op 25 September Het bestuur van VH De Boog wenst de

Nadere informatie

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december STOK WERKPLAN 2013 De vereniging STOK behartigt de belangen van huurders van Bo-Ex wanneer het gaat over zaken, die vele of alle huurders aangaan. Het STOK-bestuur vergadert maandelijks en heeft circa

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen

Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen Inleiding Als huurdersbelangenverenigingen krijgen wij regelmatig

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst tussen: Huurders Belangenvereniging Enschede te Enschede en Bewonerscommisie te Enschede Definitie Bewonerscommissie: Een bewonerscommissie is een organisatie van bewoners, vaak

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Toeslagenonderzoek Hoe gaan ederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Utrecht, maart 2006 Inleiding Begin 2006 is er van alles veranderd in het huishoudboekje van veel ederlanders. Huursubsidie

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM. Lezersonderzoek. juni 2013

TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM. Lezersonderzoek. juni 2013 TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM Lezersonderzoek juni 2013 Inleiding NUL20 is een initiatief van de Dienst Wonen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de stadsdelen en het Amsterdams

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Amsterdam mei 2015 Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Rapportage door Gerard Jager Colofon Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011 Energielabel onderzoek Wijksteun Wonen, mei 2011 De conclusies Het Stedelijk Bureau heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de invoering van het energielabel in het Woning Waardering Systeem (WWS) voor

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Juni 2011 Eerlijk Handelen, Samen Doen! Samenvatting uitslagen enquêtes onder achterban Woord en Daad gehouden in 2008 en 2011 1. Inleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP Ymere Oktober/November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie