Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Beste medebewoners, Er ligt weer een krant van de bewonerscommissie voor u, u ziet dat de redactie haar uiterste best heeft gedaan om er iets leuks van te maken. Er komen ook steeds meer ingezonden brieven van bewoners naar ons toe, daar zijn wij als bestuur heel blij mee. Het betekent dat ons blad gelezen wordt en dat er over verschillende dingen wordt nagedacht. Wij gaan proberen om in de nabije weken een stedelijke bijeenkomst te houden voor bewoners van St. Lodewijk, dit in samenwerking met onze Huurdersraad, er zal een publiek debat op gang worden gebracht onder de paraplu en de regie van de Woonbond. Op de agenda komt te staan hoe de situatie er voor ons als huurders uitziet voor de nabije en de verdere toekomst, hoe het gaat met de huurverhogingen, wat er gebeurt als de liberalisatie van ons woningbestand doorgaat, enz enz. Wij zenden u te zijner tijd nog nader bericht over dit item. Er was op 22 februari een overleg in de Tweede Kamer over de plannen van minister Dekker. Er bleek momenteel geen steun van de meerderheid. Zij zal eerst op vele vragen antwoord moeten geven. Men heeft vooral veel moeite met de manier van liberalisering van de huren en de wijze waarop de WOZwaarde van woningen een plek krijgt in het huurbeleid. Er is dus nog hoop dat niet alles wat er door minister Dekker op tafel wordt gelegd ook daadwerkelijk geëffectueerd zal worden. Ik groet u en tot de volgende krant, uw voorzitter Cor Spinhoven Nieuwjaarsborrel op 13 januari in De Meent Onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel was een succes. Bijna zestig bewoners waren op de uitnodiging van de BCP afgekomen. Nog nooit was het aantal zo groot. Er werd geanimeerd met elkaar gesproken onder het genot van drankjes en wat hapjes en na afloop verzekerden velen dat het een erg gezellige avond was. Het bestuur van de BCP constateert met tevredenheid dat er onder veel Punterbewoners toch iets van grotere onderlinge saamhorigheid groeiende is. Wellicht is, als reactie op de sterke individualisering van de laatste decennia, een wat grotere drang naar gemeenschappelijkheid aan het groeien. Als de mogelijkheden zich voordoen zal het bestuur trachten het evenwicht tussen het individuele en het gemeenschappelijke te blijven zoeken. Wat dat gemeenschappelijke aangaat, we doen een oproep aan de bewoners om op 8 april a.s. in grote getale naar de Dam in Nieuwsbrief BCP maart blz. 1

2 Amsterdam te trekken, voor een landelijke demonstratie tegen het huurbeleid van minister Dekkers. Deze manifestatie wordt georganiseerd door 19 landelijke organisaties. Deze organisaties verklaren onder andere: Huurders zijn nu al een kwart van het nettoinkomen kwijt aan kale huur. Als de huurliberalisatieplannen van dit kabinet doorgaan wordt dat minstens eenderde, wat zeer nadelig uitpakt voor de koopkracht van huurders. Zie voor meer informatie pagina 4 van deze nieuwsbrief. Jaap Kist Ingezonden stukken candlelightcruise Amstelveen, 6 december 2005 Op de avond van 26 november jl. was het dan zover. Bewoners van vier van de vijf(!) hofjes van de Punter gingen wandelend naar sneltram 51. Onderweg kwamen er steeds meer mensen bij en op het perron was het al gezellig druk. En... het was droog! Na aankomst bij het Centraal Station dronken we een kopje koffie/thee, waarbij we voor het eerst, of opnieuw, met elkaar kennis maakten. Bij aankomst op de steiger van de firma Lovers bleken er wel tweehonderd mensen gereed te staan bij "onze" cruiseboot (BZN4) waar bovenop met grote letters MUSEUMBOOT stond te lezen. Speciaal voor ons bleek de boot opnieuw ingericht te zijn, want wij wilden toch echt de stad bij avond zien, en niet bij elk museum stoppen. De reisleiders Joop (IJzelendoorn) en Ed (Warnaar) schrokken behoorlijk van al die andere toeristen want hoe kregen ze de eigen buren op de goede boot? Iedereen wilde namelijk tegelijk instappen. De deelnemerslijst checken op de steiger of in de boot tijdens het instappen was geen optie: veel te donker. Dan maar hopen dat het goed gaat en ja, dankzij onze eigen verkeersregelaarster lukte het om zonder andere toeristen te vertrekken. Nog een rondje door de boot leverde de zekerheid op dat iedereen aanwezig was en ook dat iedereen een mooi plekje in de boot had gevonden voor de tocht, die twee uur zou gaan duren. Onze hostess, Yvette, stelde zichzelf en schipper Cor voor. Zij vonden het heel bijzonder dat bewoners van dezelfde straat samen uitgingen. Dit hadden zij nog niet eerder meegemaakt. Ook Ed sprak een welkomstwoordje. Daarna konden we ongestoord genieten van de verlichte bruggen en grachten van ons mooie Amsterdam. Het bleef wonder boven wonder de hele avond vrijwel droog en helder weer. De verhalen over eigen herinneringen aan de omgeving, waar we door voeren, kwamen al gauw los. Nu en dan gaf Yvette een toelichting op alles wat er te zien was. Zoals de verlichte bogen van de zeven bruggen over de Reguliersgracht en de vele bijzondere en verlichte gevels, waarvan zij de typenamen gaf, zoals de klok-, de hals-, de trap- en de Italiaanse gevel. Zo leerden we ook nog iets. En wat te denken van de Magere Brug? Hij stond weer in volle glorie te schitteren met de verlichte gevels van Amstelhof/Hermitage aan de Amstel en van Carré als decor er schuin achter. Formidabel! Het Doelen Hotel, het Scheepvaartmuseum met de "Amsterdam", en het Nemo werden goed bekeken en besproken. Met voldoende frisdrank, rode en witte wijn was het goed toeven op de boot. Jammer dat er weinig geserveerd werd om te "dempen". We moesten het maar doen met wat kaas en pinda s. Maar de gezellige Nieuwsbrief BCP maart blz. 2

3 meezingmuziek compenseerde dat wel voor meer dan 100%. Foto: A. van den Heuvel De voorzitter van onze sponsor, de bewonerscommissie, Cor Spinhoven, sprak zijn voldoening uit over de goede uitvoering van dit uitstapje. Hij vond dit zeker voor herhaling vatbaar. Wij (Joop en Ed) gaan proberen hem daaraan te houden! In zijn afscheidswoord onderstreepte Joop dit nog eens. Hij hoopt dat er (volgend jaar?) op soortgelijke wijze iets kan worden georganiseerd. Misschien komen er wel heel goede ideeën uit de Punteraars voort? We horen ze heel graag. Na een mooie tocht werden we door schipper Cor om uur de wal op geholpen op een steiger aan het Stationsplein. Zodat we met de hele groep geen drukke kruispunten hoefden over te steken en in korte tijd lijn 51 konden bereiken. Het is echt bijzonder om met zoveel bekende mensen in een tramwagon te zitten. Je maakt toch nooit mee dat iedereen in de tram zo druk met elkaar aan het praten is. In een lange rij wandelden we tenslotte, nog steeds gezellig kletsend, terug naar onze gerenoveerde woningen aan de Punter. 't Was alles met elkaar een fijne avond. Ed Warnaar Verdraagzaanheid Dolgelukkig was iederéén toen we op de Punter kwamen wonen, iedereen kwam uit een flat, en wat een ruimte. Velen onder ons namen een hond, we konden toen heerlijk in het land lopen, en velen namen een kat of konijnen, zelfs kippen. Er werden schuttingen gebouwd, wel of niet in overleg, maar ruzie, néé je hoorde er weinig over. De kinderen groeiden op, mensen verhuisden, er kwamen nieuwe bewoners. De honden liepen nu in de parken en wij fietsten vrolijk over de voetpaden. Maar wij zijn een verdraagzaam volk, het is hier niet zo slecht. En toen verleden jaar mijn man overleed kreeg ik vele rouwbetuigingen van oude, maar ook nieuwe bewoners, mensen die ik alleen maar groet of van de C1000 ken, het was hartverwarmend. Met Kerst 2005 heb ik ze allemaal bedankt, ik ben blij met al mijn Punterburen, ik moet er niet aan denken ergens anders te gaan wonen. En als ik weer zin heb, zal ik weer naar De Meent komen voor een nieuwjaarsborrel. Nicole Roering-Kouwenhoven. Ingezonden stukken (vervolg) Bedankt Wij bedanken de bewonerscommissie voor de gezellige avond vrijdag 13 januari. Gelukkig zagen wij dat de opkomst groter was dan vorig jaar! Henk en Wil Verdonk Ingezonden stukken (vervolg) Nieuwsbrief BCP maart blz. 3

4 Ingezonden stukken (vervolg) Expositie Geachte heer of mevrouw, Hierbij berichten wij dat ons de mogelijkheid is geboden om te exposeren in Het Glazen Huis in het Amstelpark te Amsterdam. Wij doen dit met veel genoegen en nodigen u uit om ons werk (schilderijen en tekeningen red.) te komen bekijken tussen 16 maart en 2 april De expositie is in deze periode geopend vanaf donderdag t/m zondag van 10.00u tot 17.00u. Wij zullen u daar graag ontvangen. Gepke Waasdorp-Tipker Ton Waasdorp Ed Warnaar van betere woningen. Verhuurders mogen de huren jaarlijks verhogen met 1,2 procent plus het inflatiepercentage. Omdat zij hierdoor meer inkomsten verkrijgen, vindt de minister het redelijk een heffing op te leggen, die gebruikt zal worden om de huurtoeslag te financieren, een toeslag die lage inkomens in 2006 ontvangen. ( ). Niet alleen de huurdersbonden zijn boos over de heffing. Ook de corporaties hebben al laten weten dat de woningbelasting kan leiden tot ongewenste huurverhogingen. ( ) Bron: Het Parool van 21 december 2005 Houd huren betaalbaar Huurverhoging door nieuwe belasting Veel huurders zullen in 2006 mogelijk een huurverhoging krijgen, als gevolg van een nieuwe belasting die minister Sybille Dekker van Volkshuisvesting wil opleggen aan woningverhuurders. Volgens belangenorganisaties van huurders zullen de huiseigenaren, waaronder de woningcorporaties, de belasting doorberekenen aan hun huurders. Dit kan leiden tot een gemiddelde huurstijging van vijftien euro per maand, vrezen zij. ( ). De nieuwe wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen van minister Dekker is bedoeld om de betaalbaarheid van woningen te garanderen voor mensen met lage inkomens, zegt het ministerie in een toelichting. Het kabinet heeft eerder besloten huiseigenaren meer vrijheid te geven bij het verhogen van huren De Nederlandse Woonbond roept huurders op om op 8 april te demonstreren om de huren betaalbaar te houden. De demonstratie wordt samen met andere organisaties georganiseerd. De ouderenorganisaties doen mee, de cliëntenraden, de vakbonden (ook de studentenvakbond LSVb), comités vrouwen in de bijstand, enzovoort. De demonstratie begint om uur, op de Dam in Amsterdam. Behalve dat een aantal sprekers een verklaring aflegt, zijn er ook optredens. Het definitieve programma is nog niet bekend, maar in ieder geval treedt de Ronald Snijders Band op en geeft Driek van Wissen,de Dichter des vaderlands acte de présence. Nieuwsbrief BCP maart blz. 4

5 De Nederlandse Woonbond, ouderenorganisaties, cliëntenraden, vakbonden en een groot aantal maatschappelijke organisaties in Nederland hebben over dit onderwerp een verklaring opgesteld, die te vinden is op De verklaring is te lang om in zijn geheel in deze Nieuwsbrief op te nemen. Een citaat: Het huidige regeringsbeleid jaagt de woonlasten nog verder omhoog, met desastreuze gevolgen voor de koopkracht. Huurders die de stijgende huren niet meer kunnen opbrengen, kunnen niet verhuizen naar een goedkopere woning. Aan goedkope en betaalbare woningen is namelijk groot gebrek. Sterker nog: goedkope en betaalbare huurwoningen worden in rap tempo gesloopt en vervangen door dure huur- een koopwoningen. De ondertekenaars verklaren dat: De kortingen op de huursubsidie moeten worden teruggedraaid. Het van belang is een inflatievolgend huurbeleid te voeren. Het plan om een op de vier huurders op te zadelen met een vrije markthuur van tafel moet. Deze huurliberalisatie leidt niet alleen tot forse huurverhogingen, maar tast ook de rechtsbescherming van huurders aan. Het nodig is veel meer huurwoningen te bouwen. Om aan de vraag tegemoet te komen is het van belang dat driekwart van de nieuwbouw goedkoop of betaalbaar is. Daarbij moet een belangrijk deel geschikt zijn voor ouderen, gehandicapten en studenten. Het kabinet een eind dient te maken aan de ongelijke behandeling van huurders en eigenaar-bewoners door een uitbreiding van de huurtoeslag voor huishoudens met een inkomen tot anderhalf keer modaal. Doe allen mee, reserveer de datum 8 april 2006 in uw agenda! NB: In het Amstelveens Weekblad van 25 januari 2006 stond dat zittende huurders van geliberaliseerde woningen zich geen zorgen hoeven te maken, omdat verhuurders de hogere huur alleen bij vrijkomende woningen kunnen laten ingaan. We hebben daarover met de Woonbond contact opgenomen en die tekent daarbij het volgende aan: Indien de plannen doorgang vinden zal per 1 juli 2008 of 2010 elke huurwoning in Amstelveen met een WOZ-waarde boven en onder ook zijn geliberaliseerd. Deze regeling betekent dat huurders een hogere jaarlijkse huurverhoging tot 4% boven inflatie tegemoet kunnen zien. Daarnaast wordt de maximale toegestane huur met 10% verhoogd. Dus nogmaals: alle reden om te demonstreren op 8 april 2006 op De Dam in Amsterdam. De redactie Mooi Waardhuizen De redactie heeft twee oplossing ontvangen op de prijsvraag uit het decembernummer van de nieuwsbrief. Een van deze twee was goed. Het antwoord was: De sloot vanaf de brug tussen het Turfschip rechts en links het eerste woonerf van Turfschip naar de Punter toe. De winnares is: Wil Verdonk, Punter 127. Zij heeft de tuinbon inmiddels ontvangen. Het aantal van twee inzendingen uit 205 woningen heeft ons doen besluiten om definitief met deze fotoprijsvraag te stoppen. Na deze tweede poging is gebleken dat de rubriek bij u niet voldoende leeft. - red. Nieuwsbrief BCP maart blz. 5

6 Veiligheid Uit het actieplan integrale veiligheid 2006 van de gemeente Amstelveen lezen wij onder veel meer het volgende: Veiligheid is voor veel inwoners van Amstelveen een belangrijk onderwerp. In de wijkplannen die het komende jaar worden opgesteld wordt daarom een hoofdstuk veiligheid opgenomen. In dit hoofdstuk worden de veiligheidsproblemen in de wijk geschetst en aangegeven hoe partijen in gezamenlijkheid de veiligheidsproblemen tot een aanvaardbaar niveau terug kunnen brengen. Per wijk is beschikbaar om veiligheidsproblemen uit te voeren. Het geld dient voor besteed te zijn. ( ) NB: het gaat hier om door het wijkplatform benoemde knelpunten - red. voorzieningen kunnen de achterpaden veiliger worden gemaakt. Wanneer bewoners zelf maatregelen nemen, zoals het aanbrengen van verlichting en/of het afsluiten van het achterpad, voelen zij zich meestal veiliger en verkleinen de kans op inbraak. ( ) Woninginbraak ( ) Door bestaande woningen te beveiligen tegen inbraak, conform het politiekeurmerk Veilig Wonen, kunnen inbraken worden voorkomen. Om de inwoners te stimuleren hun woning te beveiligen wordt bij het overleggen van een certificaat politiekeurmerk Veilig Wonen, bij bestaande woningen, een bonus van 50,-- gegeven. In 2006 worden maximaal 150 bonussen vergeven (als u al plannen heeft: haast u dan - red.) In samenwerking met de GGD wordt extra aandacht besteed aan inbraakpreventie bij ouderen in relatie tot ventilatie in woningen. ( ) De contributie voor 2006 Bij het thema Gebouwde omgeving & Veiligheid staat: Woninginbraak (via achterpaden) zorgt voor onveiligheidsgevoelens. In Amstelveen komt woninginbraak nog te vaak voor. Het blijkt dat 80% van de inbraken via de achterzijde plaatsvindt. De achterzijde is makkelijk bereikbaar via een achterpad. Uit onderzoek blijkt dat een donker, gemakkelijk toegankelijk achterpad een aantrekkelijke route is voor inbrekers en ook onveiligheidsgevoelens kan geven bij bewoners. Door het aanbrengen van Heeft u uw contributie voor 2006 nog niet betaald? Dan verzoeken wij u een bedrag van 5.00 zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekening t.n.v. BewonersCommissie Punter te Amstelveen. Als u dit eenvoudiger vindt kunt u het bedrag ook in een enveloppe met uw naam en adres stoppen en ingooien bij onze penningmeester (Daniël Belmer) of een van de andere bestuursleden (voor adressen zie pagina 8 van deze Nieuwsbrief). Bij voorbaat dank, Jaap Kist Nieuwsbrief BCP maart blz. 6

7 Gereedschap lenen Antwoordformulier(tje) Voor onze leden is een aantal gereedschappen gratis in bruikleen te verkrijgen. Belt u wel eerst even voor een afspraak! Accuboormachine tel Elektrische hamerboor tel Elektrische heggenschaar tel Grondboor tel Hogedrukspuit tel Kruiwagen tel Ladder tel Uitleentermijn: maximaal 1 week Gebruik van geleend gereedschap voor eigen risico. Amstelveen, Naam: Huisnummer: Tel geeft zich hierbij op als lid van de BewonersCommissie Punter te Amstelveen. De contributie bedraagt 5.00 per kalenderjaar Handtekening:... Word lid!.. Advertentie Behoort u tot de minderheid die nog geen lid is van de BewonersCommissie Punter? Dan is het nu het juiste moment om het te worden. Uw lidmaatschap loopt dan tot en met 31 december. Wat moet u doen om lid te worden? Vul het antwoordformulier in, doe dit in een enveloppe samen met 5.00 en breng dit naar een van de bestuursleden (zie voor adressen pagina 8) U kunt dit bedrag ook overmaken op bankrekening t.n.v. Bewoners- Commissie Punter te Amstelveen. Gezond worden, gezond blijven Je leert door yoga te beoefenen, je lichaam beter kennen en je energie beter te verdelen. Yogabeoefening zorgt voor een gezonde geest en is zeer effectief bij vele stressklachten. Wil je meer weten? Bel of kijk op de website Nu ook Tai Chi & Yoga voor jongeren &Workshop yoga met je kind Lo gger 219 te Amstelveen GSM: Nieuwsbrief BCP maart blz. 7

8 Advertenties Iets te vieren voor particulier of bedrijf? Dag- en meerdaagsetochten tot resp 29/22 gasten Zeilen met chauffeur een actieve ontspanning aan boord van de twee-mast-tjalk de NOVA CURA anno 1907 voor info H.J. Scheijde Punter 85 Tel Website: Hondentrimsalon Puk van de puppiepluk Punter RC Amstelveen Tel Een verwendag voor uw hond. Alle behandelingen gaan op afspraak Edith Doting-Verburg Formosa Beautysalon Punter 279 Mevrouw Hsien-Lin Wang Gun uzelf een rustgevende & verzorgende gezichtsbehandeling. Kijk voor behandeling en productinformatie op Zorg, dat u er goed uitziet Maak nu een afspraak! Tel of KAPSALON CONNY Knippen, kleuren, styling, watergolf, permanent Punter 185 Bel voor een afspraak of VAN DEN HEUVEL ASSURANTIEN Punter RL Amstelveen Specialist voor uw scooter-, motor- en autoverzekering. Bel: of of aan: Kamer van Koophandel nr WFD-rekeningnr A.M. VAN LOOKEREN TABAKSPECIAALZAAK Dealer van o.a. St. Dupont, Dunhill, Ronson en Porsche Design. Grote collectie sigaren, o.a. Cohiba en Monte Cristo. Tabak, tijdschriften, lotto en staatsloten. Binnenhof 45, 1181 ZH Amstelveen Telefoon (020) Colofon Nieuwsbrief BCP, 13 e jaargang nr. 1; een uitgave van de BewonersCommissie Punter. Verschijnt minimaal 4x per jaar Redactie: J. Kist tel W.Th.van den Heuvel tel Eventuele kopij voor het julinummer van de Nieuwsbrief kunt u sturen of en naar één van de redacteuren Bestuur Bewonerscommissie: Voorzitter: C. A. Spinhoven Punter 97 tel Secretaris: W.Th. van den Heuvel Punter 226 tel Penningmeester: D. Belmer Punter 279 tel Bestuurslid: J. Kist Punter 269 tel Bankrekening ABN AMRO Bank N.V. t.n.v. Bewonerscommissie Punter Nieuwsbrief BCP maart blz. 8

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

TREF. punt. Tevreden. in de Diamantstraat. Het jaarlijks overzicht p.12. Stand van zaken p.10. Daar sta je dan... p.4 TREF ARGOSTRAAT NIEUWBOUW

TREF. punt. Tevreden. in de Diamantstraat. Het jaarlijks overzicht p.12. Stand van zaken p.10. Daar sta je dan... p.4 TREF ARGOSTRAAT NIEUWBOUW Nr. 1 2011 Tevreden in de Diamantstraat ARGOSTRAAT Daar sta je dan... p.4 NIEUWBOUW Stand van zaken p.10 ONDERHOUD Het jaarlijks overzicht p.12 Nr.2 juni 2010 1 INHOUD Nr. 1 2011 Uw veiligheid telt Houd

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5.

thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5. thuis in de IJmond nummer 3 winter 2013 een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Wij wensen u fijne feestdagen! Te koop met 5.000 woonvoordeel Het succes van

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie