Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode + woonplaats: 5. Telefoonnummer(s): Geboortedatum: 8. Geslacht: 9. Verhuurder: naam verhuurder: Bouwvereniging Onze Woning adres verhuurder: Postbus SK R dam tel. verhuurder: (010) Burgerlijke staat: alleenstaand/gehuwd/eenoudergezin/samenwonend/geregistreerde partner * 11. Gewenste verhuisdatum: B. GEGEVENS ECHTGENOOT/PARTNER 1. Voorletters + Achternaam: 2. Straat + huisnummer: 3. Postcode + woonplaats: 4. Telefoonnummer(s): Geboortedatum: 7. Geslacht: C. MET HOEVEEL MENSEN GAAT U VERHUIZEN (inclusief kinderen) Totaal aantal: * doorhalen wat niet van toepassing is 1

2 D. FINANCIËLE GEGEVENS Aanvrager Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) Partner Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) Inkomen overige personen (niet zijnde kinderen) opgeteld (studiefinanciering telt niet mee) Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) E. GEGEVENS RUILKANDIDAAT ((Kandidaat-) huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: 2. Achternaam + voorletters: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode + woonplaats: 5. Telefoonnummer vast: Mobiel: Geboortedatum: 8. Geslacht: m / v* 9. Naam en plaats verhuurder: 10. Gewenste verhuisdatum: F. GEGEVENS ECHTGENOOT/ PARTNER 1. Achternaam + voorletters: 2. Straat + huisnummer: 3. Postcode + woonplaats: 4. Telefoonnummer vast: Mobiel: Geboortedatum: 7. Geslacht: m / v* * doorhalen wat niet van toepassing is 2

3 G. MET HOEVEEL MENSEN GAAT U VERHUIZEN (inclusief kinderen) Totaal aantal: H. FINANCIËLE GEGEVENS Aanvrager Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) Partner Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) Inkomen overige personen (niet zijnde kinderen) opgeteld (studiefinanciering telt niet mee) Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) I. REDEN VAN VERZOEK J. VERPLICHTE BEWIJSSTUKKEN Het verzoek tot woningruil nemen wij niet in behandeling zonder: formulieren ten behoeve van verzoek tot woningruil van beide partijen volledig ingevuld en ondertekend; kopie legitimatiebewijs beide partijen, alle huurders (ook partners); uittreksel uit GBA (gemeentelijke basisadministratie) van beide partijen waaruit blijkt welke personen op uw adres staan ingeschreven; formulier inkomensverklaring (zie bijlage); IB-60 formulieren of definitieve beschikking zorgtoeslag of definitieve aanslag inkomstenbelasting van alle kandidaten. Zie ook inkomensformulier in de bijlage; Indien u geen huurder van BVOW bent: een verhuurderverklaring (op te vragen bij verhuurder); omschrijving van reden van verzoek tot woningruil; inschrijving als woningzoekende in Woonnet Rijnmond Rotterdam; voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, dient u 150,00 administratiekosten te voldoen aan de woningcorporatie waar u naar toe wilt verhuizen. Indien de woningruil plaatsvindt tussen 2 woningen van dezelfde woningcorporatie dienen beide aanvragers 150,00 te voldoen; * doorhalen wat niet van toepassing is 3

4 Betaling aan Bouwvereniging Onze Woning kunt u overmaken op t.n.v. Bouwvereniging Onze Woning te Rotterdam. Doe dit onder vermelding van woningruil, naam, adres woning. Ik/wij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Kandida(a)t(en) verklaart/verklaren hierbij akkoord te gaan met betaling van 150,00. Plaats: Datum: Handtekening aanvrager 1: Handtekening aanvrager 2: Handtekening echtgenoot/partner 2: Handtekening echtgenoot/partner 2: Dit formulier kun u terugsturen naar: Bouwvereniging Onze Woning Minervaplein 1, 3054 SK Rotterdam Of Postbus DA Rotterdam * doorhalen wat niet van toepassing is 4

5 Formulier inkomensverklaring nieuwe huurders De woningcorporaties zijn met ingang van 1 januari 2011 verplicht minimaal 90% van de huurwoningen met een netto huurprijs tot 652,52 toe te wijzen aan kandidaten met een gezamenlijk toetsinkomen van maximaal over het huidige jaar. Een gedetailleerde toelichting treft u aan op de achterzijde van dit formulier. De nieuwe huurder(s) van het adres te verklaart/verklaren hierbij dat onderstaande jaarinkomens compleet zijn aangeleverd en er geen relevante gegevens zijn achtergehouden. Kopieën van de betreffende inkomensstukken zijn bijgevoegd. Naam aanvrager: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Totaal toetsinkomen 2011:.. (specificatie invullen op de bijlage) Datum: Handtekening Naam medebewoner: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Totaal toetsinkomen 2011:.. (specificatie invullen op de bijlage) Datum: Handtekening z.o.z. voor toelichting toetsinkomen

6 TOELICHTING TOETSINKOMEN De Nederlandse overheid heeft in navolging van Europese regelgeving besloten dat per 1 januari 2011 minimaal 90% van de huurwoningen per jaar toegewezen moet worden aan kandidaten met een gezamenlijk toetsinkomen van maximaal De maatregel geldt voor alle huurwoningen met een huurprijs tot 652,52 per maand (prijspeil 1 januari 2011). Bouwvereniging Onze Woning is daarom verplicht vanaf 1 januari 2011 een inkomenstoets uit te voeren bij de verhuur van vrijkomende woningen. Alle vormen van inkomen van de volwassen leden in het huishouden tellen mee. Voor wie geldt deze nieuwe regel? De regel geldt voor alle huishoudens die een huurwoning toegewezen krijgen, waarvan de huurovereenkomst ingaat per 1 januari 2011 of later. De inkomensgrens is alleen van toepassing bij nieuwe toewijzingen. Huishoudens met een inkomen tot Huishoudens met een gezamenlijk inkomen onder of gelijk aan de inkomensgrens van komen in ieder geval in aanmerking voor het huren van een woning met een huurprijs tot 652,52. Bij de acceptatie van de woning vragen wij de nieuwe huurder een schriftelijke verklaring te ondertekenen. In deze verklaring staat het gezamenlijk inkomen van alle meerderjarige huisgenoten, met uitzondering van inwonende kinderen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor juiste opgave van het verzamelinkomen. Deze inkomensverklaring is hier bijgesloten (zie voorzijde), evenals een tweetal rekenformulieren die u helpen om het gezamenlijk inkomen vast te stellen van uzelf en uw eventuele medebewoner(s). Huishoudens met een inkomen vanaf Bouwvereniging Onze Woning mag per jaar maximaal 10% van haar woningen met een huurprijs tot 652,52 per maand verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens. Wij kunnen hierdoor specifieke doelgroepen met een inkomen hoger dan voorrang geven, zoals bijvoorbeeld voor huishoudens waar de woning van gerenoveerd of gesloopt gaat worden. Huishoudens met een inkomen boven de komen uiteraard wel in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs boven 652,52 euro. Op is het aanbod van alle Rotterdamse corporaties te vinden. Ook het kopen van een woning is de moeite van het overwegen waard. Welke inkomensgegevens levert u aan? Het inkomen dat we toetsen is het verwachte gezamenlijke verzamelinkomen van de nieuwe huurder en partner die medebewoner wordt in het jaar waarin het huurcontract wordt getekend (vanaf 2011). Inkomens van minder en meerderjarige kinderen hoeft u niet mee te tellen. Het verzamelinkomen wordt bepaald aan de hand van een definitieve aanslag aangifte Inkomstenbelasting 2010/2011 óf aan de hand van een IB60-formulier óf aan de hand van een definitieve beschikking Zorgtoeslag. Het IB60-formulier kunt u bij de Belastingdienst kosteloos aanvragen ( ). Het duurt wel 8 à 10 werkdagen voordat u dit document ontvangt. Mocht uw huidige inkomen ten opzichte van 2010/2011 veel veranderd zijn, dan vragen wij u dit aan te tonen door een schatting te maken. Dit kunt u doen aan de hand van uw recente loonstroken of jaaropgaven. Uw inkomensgegevens en die van een eventuele medebewoner vult u in op bijgaande rekenformulieren en op het Formulier inkomensverklaring. Let op, kopieën van de inkomensgegevens moet u meesturen! Wanneer u niet beschikt over de juiste inkomensgegevens, zijn we genoodzaakt de volgende kandidaat de woning aan te bieden.

7 REKENFORMULIER TOETSINKOMEN 2012 VOOR DE AANVRAGER U bent in het bezit van een definitieve aanslag aangifte Inkomstenbelasting 2010/2011 óf van een IB60-formulier 2010/2011 óf van een definitieve beschikking Zorgtoeslag. Noteer het verzamelinkomen 2010 x factor 1,0366 Toetsinkomen 2012 Wanneer u kunt aantonen (met bewijsstukken) dat het inkomen sterk is gewijzigd, door bijvoorbeeld verlies van baan, mag uitgegaan worden van een jaaropgave of recente loonstrook. Noteer het totale bruto inkomen van al uw jaaropgaven 2010 : x factor 1,0366 Toetsinkomen 2012 Uw inkomen bestaat uit: inkomen uit werk / uitkering / AOW / pensioen Noteer het bruto inkomen van een recente loonstrook x 12 maanden x 1,08 vakantiegeld x factor 1,0186 Toetsinkomen 2012 z.o.z. voor rekenformulier medebewoner

8 REKENFORMULIER TOETSINKOMEN 2012 VOOR DE MEDEBEWONER U bent in het bezit van een definitieve aanslag aangifte Inkomstenbelasting 2010/2011 óf van een IB60-formulier 2010/2011 óf van een definitieve beschikking Zorgtoeslag. Noteer het verzamelinkomen 2010 x factor 1,0366 Toetsinkomen 2012 Wanneer u kunt aantonen (met bewijsstukken) dat het inkomen sterk is gewijzigd, door bijvoorbeeld verlies van baan, mag uitgegaan worden van een jaaropgave of recente loonstrook. Noteer het totale bruto inkomen van al uw jaaropgaven 2010 : x factor 1,0366 Toetsinkomen 2012 Uw inkomen bestaat uit: inkomen uit werk / uitkering / AOW / pensioen Noteer het bruto inkomen van een recente loonstrook x 12 maanden x 1,08 vakantiegeld x factor 1,0186 Toetsinkomen 2012

9 Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER ((Kandidaat-) huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: 2. Achternaam + voorletters: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode + woonplaats: 5. Telefoonnummer vast: Mobiel: 6. : 7. Geboortedatum: 8. Geslacht: m / v * 9. Naam verhuurder: 10. Burgerlijke staat: naam verhuurder: adres verhuurder: tel. verhuurder: alleenstaand/gehuwd/eenoudergezin/samenwonend/geregistreerde partner * 11. Gewenste verhuisdatum: B. GEGEVENS ECHTGENOOT/PARTNER 1. Achternaam + voorletters: 2. Straat + huisnummer: 3. Postcode + woonplaats: 4. Telefoonnummer vast: Mobiel: Geboortedatum: 7. Geslacht: m / v * C. MET HOEVEEL MENSEN GAAT U VERHUIZEN (inclusief kinderen) Totaal aantal: * doorhalen wat niet van toepassing is 1

10 D. FINANCIËLE GEGEVENS Aanvrager Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) Partner Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) Inkomen overige personen (niet zijnde kinderen) opgeteld (studiefinanciering telt niet mee) Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) E. GEGEVENS RUILKANDIDAAT 1. Inschrijfnummer: 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode + woonplaats: 5. Telefoonnummer(s): Naam verhuurder: Bouwvereniging Onze Woning Adres verhuurder: Tel. verhuurder: (010) Postbus SK R dam F. GEGEVENS ECHTGENOOT/PARTNER 1. Voorletters + Achternaam: 2. Straat + huisnummer: 3. Postcode + woonplaats: 4. Telefoonnummer(s): Geboortedatum: 7. Geslacht: G. MET HOEVEEL MENSEN GAAT U VERHUIZEN (inclusief kinderen) Totaal aantal: * doorhalen wat niet van toepassing is 2

11 H. FINANCIËLE GEGEVENS Aanvrager Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) Partner Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) Inkomen overige personen (niet zijnde kinderen) opgeteld (studiefinanciering telt niet mee) Totaal toetsinkomen (Zie formulier inkomensverklaring) I. Reden van verzoek J. Verplichte bewijsstukken Het verzoek tot woningruil nemen wij niet in behandeling zonder: formulieren ten behoeve van verzoek tot woningruil van beide partijen volledig ingevuld en ondertekend; kopie legitimatiebewijs beide partijen, alle huurders (ook partners); uittreksel uit GBA (gemeentelijke basisadministratie) van beide partijen waaruit blijkt welke personen op uw adres staan ingeschreven; formulier inkomensverklaring (zie bijlage); IB-60 formulieren of definitieve beschikking zorgtoeslag of definitieve aanslag inkomstenbelasting van alle kandidaten. Zie ook inkomensformulier in de bijlage; Indien u geen huurder van BVOW bent: een verhuurderverklaring (op te vragen bij verhuurder); omschrijving van reden van verzoek tot woningruil; inschrijving als woningzoekende in Woonnet Rijnmond Rotterdam; voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, dient u 150,00 administratiekosten te voldoen aan de woningcorporatie waar u naar toe wilt verhuizen. Indien de woningruil plaatsvindt tussen 2 woningen van dezelfde woningcorporatie dienen beide aanvragers 150,00 te voldoen; Betaling aan Bouwvereniging Onze Woning kunt u overmaken op t.n.v. Bouwvereniging Onze Woning te Rotterdam. Doe dit onder vermelding van woningruil, naam adres woning. * doorhalen wat niet van toepassing is 3

12 Ik/wij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Kandida(a)t(en) verklaart/verklaren hierbij akkoord te gaan met betaling van 150,00. Plaats: Datum: Handtekening aanvrager 1: Handtekening aanvrager 2: Handtekening echtgenoot/partner 2: Handtekening echtgenoot/partner 2: * doorhalen wat niet van toepassing is 4

13 Formulier inkomensverklaring nieuwe huurders De woningcorporaties zijn met ingang van 1 januari 2011 verplicht minimaal 90% van de huurwoningen met een netto huurprijs tot 652,52 toe te wijzen aan kandidaten met een gezamenlijk toetsinkomen van maximaal over het huidige jaar. Een gedetailleerde toelichting treft u aan op de achterzijde van dit formulier. De nieuwe huurder(s) van het adres te verklaart/verklaren hierbij dat onderstaande jaarinkomens compleet zijn aangeleverd en er geen relevante gegevens zijn achtergehouden. Kopieën van de betreffende inkomensstukken zijn bijgevoegd. Naam aanvrager: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Totaal toetsinkomen 2011:. (specificatie invullen op de bijlage) Datum: Handtekening Naam medebewoner: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Totaal toetsinkomen 2011:. (specificatie invullen op de bijlage) Datum: Handtekening z.o.z. voor toelichting toetsinkomen

14 TOELICHTING TOETSINKOMEN De Nederlandse overheid heeft in navolging van Europese regelgeving besloten dat per 1 januari 2011 minimaal 90% van de huurwoningen per jaar toegewezen moet worden aan kandidaten met een gezamenlijk toetsinkomen van maximaal De maatregel geldt voor alle huurwoningen met een huurprijs tot 652,52 per maand (prijspeil 1 januari 2011). Bouwvereniging Onze Woning is daarom verplicht vanaf 1 januari 2011 een inkomenstoets uit te voeren bij de verhuur van vrijkomende woningen. Alle vormen van inkomen van de volwassen leden in het huishouden tellen mee. Voor wie geldt deze nieuwe regel? De regel geldt voor alle huishoudens die een huurwoning toegewezen krijgen, waarvan de huurovereenkomst ingaat per 1 januari 2011 of later. De inkomensgrens is alleen van toepassing bij nieuwe toewijzingen. Huishoudens met een inkomen tot Huishoudens met een gezamenlijk inkomen onder of gelijk aan de inkomensgrens van komen in ieder geval in aanmerking voor het huren van een woning met een huurprijs tot 652,52. Bij de acceptatie van de woning vragen wij de nieuwe huurder een schriftelijke verklaring te ondertekenen. In deze verklaring staat het gezamenlijk inkomen van alle meerderjarige huisgenoten, met uitzondering van inwonende kinderen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor juiste opgave van het verzamelinkomen. Deze inkomensverklaring is hier bijgesloten (zie voorzijde), evenals een tweetal rekenformulieren die u helpen om het gezamenlijk inkomen vast te stellen van uzelf en uw eventuele medebewoner(s). Huishoudens met een inkomen vanaf Bouwvereniging Onze Woning mag per jaar maximaal 10% van haar woningen met een huurprijs tot 652,52 per maand verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens. Wij kunnen hierdoor specifieke doelgroepen met een inkomen hoger dan voorrang geven, zoals bijvoorbeeld voor huishoudens waar de woning van gerenoveerd of gesloopt gaat worden. Huishoudens met een inkomen boven de komen uiteraard wel in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs boven 652,52 euro. Op is het aanbod van alle Rotterdamse corporaties te vinden. Welke inkomensgegevens levert u aan? Het inkomen dat we toetsen is het verwachte gezamenlijke verzamelinkomen van de nieuwe huurder en partner die medebewoner wordt in het jaar waarin het huurcontract wordt getekend (vanaf 2011). Inkomens van minder en meerderjarige kinderen hoeft u niet mee te tellen. Het verzamelinkomen wordt bepaald aan de hand van een definitieve aanslag aangifte Inkomstenbelasting 2010/2011 óf aan de hand van een IB60-formulier óf aan de hand van een definitieve beschikking Zorgtoeslag. Het IB60-formulier kunt u bij de Belastingdienst kosteloos aanvragen ( ). Het duurt wel 8 à 10 werkdagen voordat u dit document ontvangt. Mocht uw huidige inkomen ten opzichte van 2010/2011 veel veranderd zijn, dan vragen wij u dit aan te tonen door een schatting te maken. Dit kunt u doen aan de hand van uw recente loonstroken of jaaropgaven. Uw inkomensgegevens en die van een eventuele medebewoner vult u in op bijgaande rekenformulieren en op het Formulier inkomensverklaring. Let op, kopieën van de inkomensgegevens moet u meesturen! Wanneer u niet beschikt over de juiste inkomensgegevens, zijn we genoodzaakt de volgende kandidaat de woning aan te bieden.

15 REKENFORMULIER TOETSINKOMEN 2012 VOOR DE AANVRAGER U bent in het bezit van een definitieve aanslag aangifte Inkomstenbelasting 2010/2011 óf van een IB60-formulier 2010/2011 óf van een definitieve beschikking Zorgtoeslag. Noteer het verzamelinkomen 2010 x factor 1,0366 Toetsinkomen 2012 Wanneer u kunt aantonen (met bewijsstukken) dat het inkomen sterk is gewijzigd, door bijvoorbeeld verlies van baan, mag uitgegaan worden van een jaaropgave of recente loonstrook. Noteer het totale bruto inkomen van al uw jaaropgaven 2010 : x factor 1,0366 Toetsinkomen 2012 Uw inkomen bestaat uit: inkomen uit werk / uitkering / AOW / pensioen Noteer het bruto inkomen van een recente loonstrook x 12 maanden x 1,08 vakantiegeld x factor 1,0186 Toetsinkomen 2012 z.o.z. voor rekenformulier medebewoner

16 REKENFORMULIER TOETSINKOMEN 2012 VOOR DE MEDEBEWONER U bent in het bezit van een definitieve aanslag aangifte Inkomstenbelasting 2009 óf van een IB60-formulier 2009 óf van een definitieve beschikking Zorgtoeslag. Noteer het verzamelinkomen 2010 x factor 1,0366 Toetsinkomen 2012 Wanneer u kunt aantonen (met bewijsstukken) dat het inkomen sterk is gewijzigd, door bijvoorbeeld verlies van baan, mag uitgegaan worden van een jaaropgave of recente loonstrook. Noteer het totale bruto inkomen van al uw jaaropgaven 2010 : x factor 1,0366 Toetsinkomen 2012 Uw inkomen bestaat uit: inkomen uit werk / uitkering / AOW / pensioen Noteer het bruto inkomen van een recente loonstrook x 12 maanden x 1,08 vakantiegeld x factor 1,0186 Toetsinkomen 2012

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van AlleeWonen) 1. Inschrijfnummer Klik voor Wonen: 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + Huisnummer: 9. Verhuurder:

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM 1 Info formulier toewijzing huurwoning 1 Aangeboden woning Postcode / woonplaats Netto huur bruto huur 2a. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie

Registratie woningzoekenden

Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Inleiding Om het periodieke woningaanbod van Patrimonium te ontvangen en daarop te kunnen reageren, is registratie als woningzoekende bij Patrimonium

Nadere informatie

Inschrijfformulier huurwoningen

Inschrijfformulier huurwoningen Inschrijfformulier huurwoningen 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam.. Voorna(a)men voluit... Adres. Postcode en Woonplaats... Geboortedatum. Geboorteplaats... Geslacht man vrouw Nationaliteit.

Nadere informatie

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONEN WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONEN WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONEN WITTEM 1 Info formulier toewijzing huurwoning 1 Aangeboden woning Postcode / woonplaats Netto huur bruto huur 2a. Persoonlijke gegevens aanvrager

Nadere informatie

WONINGRUIL. Een alternatief om snel te verhuizen.

WONINGRUIL. Een alternatief om snel te verhuizen. WONINGRUIL Een alternatief om snel te verhuizen. Het kan voorkomen dat na verloop van tijd uw woonwensen veranderen. Een gezinsuitbreiding en het niet meer kunnen onderhouden van een grote achtertuin zijn

Nadere informatie

Woningruil voorwaarden en aanvraagformulier

Woningruil voorwaarden en aanvraagformulier Woningruil voorwaarden en aanvraagformulier Stel u woont met uw twee kleine kinderen in een flat met twee slaapkamers. Dan wilt u misschien wel een eengezinswoning met een tuin en meer slaapkamers. Of

Nadere informatie

Van uzelf en van alle meeverhuizenden:

Van uzelf en van alle meeverhuizenden: Woningruil Woningruil is een slimme manier om een gewilde woning te bemachtigen of zonder omwegen naar een andere stad te verhuizen. Hier leest u hoe wij u daarbij kunnen helpen. In enkele stappen kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Woningruil. Aanvraag Woningruil

Aanvraagformulier Woningruil. Aanvraag Woningruil Aanvraagformulier Woningruil Aanvraag Woningruil Voordat u woningruil gaat aanvragen, is het van belang dat u van de volgende punten op de hoogte bent: U kunt woningruil aanvragen als u minimaal één jaar

Nadere informatie

Inschrijfformulier huurwoningen

Inschrijfformulier huurwoningen Inschrijfformulier huurwoningen 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam.. Voorna(a)men voluit... Adres. Postcode en Woonplaats... Geboortedatum. Geboorteplaats... Geslacht man vrouw Nationaliteit.

Nadere informatie

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1 Woningruil Buiten het reageren op WoningNet is woningruil een manier om voor een andere woning in aanmerking te komen. Onder woningruil verstaan wij een afspraak tussen twee of meer huishoudens die zich,

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

Woningruil. Vragen? Heeft u nog vragen over woningruil, neem dat contact op met Jutphaas Wonen.

Woningruil. Vragen? Heeft u nog vragen over woningruil, neem dat contact op met Jutphaas Wonen. Woningruil Bent u snel op zoek naar een nieuwe woning? Misschien een idee om te denken aan woningruil? Als u iemand kent die met u van woning wil ruilen, dan kan het snel gaan. Hoe gaat woningruil in zijn

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

Woningruil. 2. U gaat naar een woning van Jutphaas Wonen

Woningruil. 2. U gaat naar een woning van Jutphaas Wonen Woningruil Bent u snel op zoek naar een nieuwe woning? Misschien een idee om te denken aan woningruil? Als u iemand kent die met u van woning wilt ruilen, dan kan het snel gaan. Hoe gaat woningruil in

Nadere informatie

Woningruil via Woongaard.com

Woningruil via Woongaard.com Woningruil via Woongaard.com U wilt graag uw woning ruilen met iemand anders. In deze brochure leest u wat woningruil is en hoe de procedure om woningruil aan te vragen bij Woongaard.com verloopt. Wat

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER

WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER Stel u woont met uw twee kleine kinderen in een flat met twee slaapkamers. Dan wilt u misschien wel een eengezinswoning met een tuin en meer slaapkamers. Of

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Vul de achterzijde in voor uw inkomensgegevens =>

Vul de achterzijde in voor uw inkomensgegevens => email: info@patrimoniumurk.nl Richel 4 / Postbus 116 / 8320 AC URK 0527-681705 / Fax: 0527 685840 Registratie woningzoekende Gegevens woningzoekende: Naam: Gegevens echtgeno(o)t(e)/partner: Naam: Tussenvoegsel:

Nadere informatie

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN Woningruil Wilt u graag ruilen van woning? Dan moet u zelf iemand zoeken die met u van woning wil ruilen. U kunt bijvoorbeeld in een plaatselijke krant een advertentie plaatsen of via www.woningruil.nl

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Ondergetekenden vragen hierbij toestemming voor het ruilen van woningen, te weten. (woning A) en.... (woning B)

Ondergetekenden vragen hierbij toestemming voor het ruilen van woningen, te weten. (woning A) en.... (woning B) Ondergetekenden vragen hierbij toestemming voor het ruilen van woningen, te weten (woning A) en... (woning B) Beide partijen verklaren op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die van toepassing

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt:

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: sociaal wonen U zoekt een woning in Uithuizen Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: U vult het formulier

Nadere informatie

Woningruil Woning ruilen? Zijn beide huurders het met elkaar eens? Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil Woning ruilen? Zijn beide huurders het met elkaar eens? Hoe gaat woningruil in zijn werk? Woningruil Woning ruilen? Het komt wel eens voor dat huurders van woning willen ruilen. Beter Wonen bemiddelt niet daarin, maar verleent wel medewerking mits aan een aantal spelregels wordt voldaan. Hieronder

Nadere informatie

Gegevens van u (en uw partner)

Gegevens van u (en uw partner) Gegevens van u (en uw partner) 1. Uw gegevens op 1 september 2014 Voorletters en achternaam Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) 2. Gegevens

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Voorwaarden woningruil

Voorwaarden woningruil Voorwaarden woningruil Woningruil Bij SWZ is het mogelijk om van woning te ruilen. Bij woningruil ruilen twee huishoudens van huurwoning en komt er nooit een woning vrij. Uitgangspunt is dat u zelf een

Nadere informatie

Voorwaarden woningruil

Voorwaarden woningruil Voorwaarden woningruil Woningruil Bij SWZ is het mogelijk om van woning te ruilen. Bij woningruil ruilen twee huishoudens van huurwoning en komt er nooit een woning vrij. Uitgangspunt is dat u zelf een

Nadere informatie

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een Woningruil Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een (andere) huurwoning. Wellicht biedt woningruil u de mogelijkheid om aan een passende woning te komen. U

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Naam aanvrager Burgerservicenummer

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraag indicatie rollatorwoning

Aanvraag indicatie rollatorwoning Aanvraag indicatie rollatorwoning Indicatie U woont in de gemeente Utrecht en u wilt verhuizen naar een rollatorwoning in de gemeente Utrecht. Dit zijn woningen die met een rollator te bereiken zijn evenals

Nadere informatie

Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning

Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB ZWANENBURG T 020 407 9000 F 020 407 9090 Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning Voor welke woning (woonark of standplaats) vraagt u een huisvestingsvergunning

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING Datum Ontvangst: Ontvangen door: Registratienummer: ( Datum Ontvangst, Ontvangen door en Registratienummer in te vullen door medewerker Langewold Beheer BV) 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Spelregels Woningruil

Spelregels Woningruil Spelregels Woningruil Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. November 2011 Woningruil Woningruil, dat doe je samen Wilt u als huurder van woningstichting Het Grootslag uw

Nadere informatie

Voorwaarden Belangrijk! Tenslotte... eerste

Voorwaarden Belangrijk! Tenslotte... eerste WONINGRUIL Woningruil Het komt nogal eens voor dat huurders een verzoek indienen voor woningruil. Als u zich aan een aantal spelregels houdt, is het mogelijk om van woning te ruilen. Ruilen kan met andere

Nadere informatie

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie feb 2013 1

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie feb 2013 1 Woningruil Buiten het reageren op het wekelijkse aanbod in de Woonbode en WoningNet is woningruil een manier om voor een andere woning in aanmerking te komen. Onder woningruil verstaan wij een overeenkomst

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Koopkrachttegemoetkoming 2014 aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Naam aanvrager Burgerservicenummer

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: Kleinrijk fase 3

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: Kleinrijk fase 3 INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: Kleinrijk fase 3 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Inschrijfformulier Wijnhavenkwartier te Den Haag

Inschrijfformulier Wijnhavenkwartier te Den Haag Inschrijfformulier Wijnhavenkwartier te Den Haag Personalia: Aanvrager m/v: Partner m/v: Naam: Voornamen: Adres: Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé) Telefoonnummer (zakelijk) E-mail Geboortedatum

Nadere informatie

Voor de inkomensvoorwaarden verwijzen wij u graag naar de bijgesloten huurvoorwaarden.

Voor de inkomensvoorwaarden verwijzen wij u graag naar de bijgesloten huurvoorwaarden. Het inschrijfformulier Indien u interesse heeft in één van de 199 huurappartementen in het nieuwbouwproject Terwijde Centrum dan vragen wij u vriendelijk bijgaand inschrijfformulier in te vullen en samen

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Geachte heer/mevrouw, Om u als woningzoekende te kunnen inschrijven, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij zouden graag van u de volgende gegevens

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Eén van de mogelijkheden om een andere woning te krijgen is het aangaan van een woningruil. Het ruilen van woningen tussen twee of meer huurders is lang

Nadere informatie

Voorkeur plaats, wijk(en) en/of straat. Wanneer wilt u de woning betrekken?

Voorkeur plaats, wijk(en) en/of straat. Wanneer wilt u de woning betrekken? 1 Omschrijving woonwensen Welk soort woning zoekt u? studio Amersfoort etagewoning Amsterdam appartement Doetinchem maisonnette Hoevelaken appartement Utrecht anders: Voorkeur plaats, wijk(en) en/of straat

Nadere informatie

Aanvraag voor een huurwoning bij Tivoli b.v.

Aanvraag voor een huurwoning bij Tivoli b.v. Aanvraag voor een huurwoning bij Tivoli b.v. Geachte heer/mevrouw, Om uw aanvraag voor een huurwoning te kunnen beoordelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij willen daarvoor graag van u de

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Zaaknummer Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Wat zijn de voorwaarden? De gemeente Gennep biedt ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Bijzondere bijstand is een bijdrage in

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT KLEINRIJK

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT KLEINRIJK INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT KLEINRIJK 1 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.)

AANVRAAGFORMULIER 2017 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.) AANVRAAGFORMULIER 2017 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen.! Wat is de Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.)

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER WOONRUIMTE (graag met x aangeven wat van toepassing is of doorhalen wat niet van toepassing is)

INSCHRIJFFORMULIER WOONRUIMTE (graag met x aangeven wat van toepassing is of doorhalen wat niet van toepassing is) INSCHRIJFFORMULIER WOONRUIMTE (graag met x aangeven wat van toepassing is of doorhalen wat niet van toepassing is) Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorletter (s) Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Samenlevingscontract Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, dient het contract te zijn opgesteld door de notaris.

Samenlevingscontract Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, dient het contract te zijn opgesteld door de notaris. INFORMATIE MEDEHUURDERSCHAP Wanneer ben ik medehuurder? Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder

Nadere informatie

Aanvraag indicatie gelijkvloerse woning

Aanvraag indicatie gelijkvloerse woning Aanvraag indicatie gelijkvloerse woning Indicatie U woont in de gemeente Utrecht en u wilt verhuizen naar een gelijkvloerse woning in de gemeente Utrecht. Dit zijn woningen op de begane grond of bereikbaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Urgentiebeschikking 1

Aanvraagformulier Urgentiebeschikking 1 Aanvraagformulier Urgentiebeschikking 1 Ter voorbereiding op het intakegesprek met de corporatie, kunt u het aanvraagformulier alvast invullen. U kunt dit uiteraard ook samen met de medewerker van de corporatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Persoonlijke gegevens Uzelf Naam en voorletters Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Geboortedatum: Rekeningnummer: E-mailadres: Uw partner (indien van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2016 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.)

AANVRAAGFORMULIER 2016 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.) AANVRAAGFORMULIER 2016 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen. PERSOONSGEGEVENS * Betalingen naar budgetrekeningen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Rijk heeft een regeling vastgesteld om mensen met een minimum inkomen in 2014 tegemoet te komen. Dit is de zogenoemde koopkrachttegemoetkoming

Nadere informatie

Bijlage Geweld en/of Bedreiging

Bijlage Geweld en/of Bedreiging Bijlage Geweld en/of Bedreiging Deze bijlage wordt zo mogelijk gezamenlijk opgesteld door hulpverleningsinstelling en de aanvrager die vanwege veiligheidsredenen moet verhuizen naar andere zelfstandige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Bezoekadres: Postadres: Vrijthof 10 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Telefoon: 013 5058300 Fax: 013 5054380 Lees dit

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt:

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: sociaal wonen U zoekt een woning in Uithuizen Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: U vult het formulier

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een woning. MooiHuys Makelaars Taxateurs Registermakelaars & taxateurs

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een woning. MooiHuys Makelaars Taxateurs Registermakelaars & taxateurs INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een woning MooiHuys Makelaars Taxateurs Registermakelaars & taxateurs T 0229-299 935 (6 dagen per week) info@mooihuys.nl.nl www.mooihuys.nl 1.a. 1.b. Persoonlijke

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning

Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning We vragen u het reactieformulier uit te printen, in te vullen,te controleren en te ondertekenen, ook als u de woning niet wilt huren.

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER. Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mailadres Geboortedatum Geboorteplaats. Burgerlijke staat Giro- / bankrekeningnr.

WONINGAANVRAAGFORMULIER. Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mailadres Geboortedatum Geboorteplaats. Burgerlijke staat Giro- / bankrekeningnr. WONINGAANVRAAGFORMULIER 1. Persoonlijke gegevens (kopie legitimatie meezenden) Naam Voornamen (voluit) Straat Postcode en plaats Telefoonnummer Privé E-mailadres Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Burgerlijke

Nadere informatie

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Beste heer/mevrouw, U hebt belangstelling voor een huurwoning van Clavis. Daarom wilt u zich bij Clavis inschrijven als woningzoekende. Om u in te kunnen

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - werkgeversverklaring

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 635 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Nadere informatie

Straat en huisnummer: Postcode / Woonplaats: Type huidige woning:

Straat en huisnummer: Postcode / Woonplaats: Type huidige woning: gezamenlijk) jaarinkomen. Inkomensverklaring.Belastingdienst: ja / nee Belastingjaar : 2016 / 201 Inschrijfnummer: Voorkeur woning: Maximaal aantal woning aanbiedingen: 1 e datum: 2 e datum: 3 e datum:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISVESTINGSVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER HUISVESTINGSVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER HUISVESTINGSVERGUNNING Deze huisvestingsvergunning wordt aangevraagd voor de volgende woning: Gegevens aanvrager Naam en voorletters : man vrouw Telefoon werk : Telefoon privé: E-mail

Nadere informatie

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein Antwoordnummer

Nadere informatie

Aanvraag Individuele Participatietoeslag

Aanvraag Individuele Participatietoeslag Aan de heer /mevrouw Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293 E-mail: zorgloket@oude-ijsselstreek.nl Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL (zie ook de bijlage 1 en 2)

AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL (zie ook de bijlage 1 en 2) Aanvraag formulier opsturen naar: Stichting Duivenvoorde Duivenvoorde 262, 2261 AN Leidschendam-Voorburg Email info@stichting-duivenvoorde.nl Website www.stichting-duivenvorode.nl AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Persoonsgegevens aanvra(a)ger/ster: BSN (sofinummer verplicht invullen) Naam: Voorletter(s): M/V: Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Nr: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke

Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke Locatie Graag aanvinken wat uw voorkeur is voor het betreffende gebouw (1 = 1 e voorkeur, etc.). Wilt u enkel voor één gebouw in aanmerking komen,

Nadere informatie

Keuzeformulier 25 huurappartementen De Marktwand te Epe

Keuzeformulier 25 huurappartementen De Marktwand te Epe Keuzeformulier 25 huurappartementen De Marktwand te Epe Naam en voorletters: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer en e-mail:.... Hieronder kunt u op de stippellijn een huisnummer invullen op volgorde

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Inschrijfformulier woonruimte

Inschrijfformulier woonruimte Inschrijfformulier woonruimte Kijk eerst bij de vestigingscriteria en doe de aanmeldingstest. Hieruit blijkt of u zich kunt aanmelden als woningzoekende in de gemeente Eemnes. Naast de vragen die nodig

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN De Nieuwe Margriet

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN De Nieuwe Margriet INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN De Nieuwe Margriet 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming zorgkosten 2017 gemeente Westerveld

Aanvraagformulier tegemoetkoming zorgkosten 2017 gemeente Westerveld Aanvraagformulier tegemoetkoming zorgkosten 2017 gemeente Westerveld Aanvraag eenmalige tegemoetkoming zorgkosten 2017 Met dit formulier kunt u een eenmalige tegemoetkoming zorgkosten aanvragen voor één

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER)

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Aanvraagformulier Tegemoetkomingen bij chronische aandoenin Tegemoetkoming hronische andoeningen (T ) - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier

Nadere informatie

Voorwaarden huisbewaring

Voorwaarden huisbewaring Voorwaarden huisbewaring In uw huurcontract staat dat u zelf in uw woning moet wonen. Als u een tijdje ergens anders woont, is huisbewaring soms een oplossing. Iemand anders woont dan in uw woning, totdat

Nadere informatie

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Hoe gaat het verder? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding Als wij uw volledig ingevulde formulier voor de

Nadere informatie

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Waarom dit formulier? Wij gebruiken het inkomen en vermogen van 2012 om uw eigen bijdrage voor 2014 te berekenen. Is uw inkomen en/of

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER. 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats

WONINGAANVRAAGFORMULIER. 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats WONINGAANVRAAGFORMULIER Segesta Vastgoedbeheer B.V. Niet invullen s.v.p. Postbus 9345 Pand... 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Telefoon 072 5125544 Servicekosten (voorschot)... Telefax 072 5125444 Stookkosten

Nadere informatie