Inschrijven en woningtoewijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijven en woningtoewijzing"

Transcriptie

1 Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een huurwoning van Destion in aanmerking als u staat ingeschreven als woningzoekende. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich inschrijven via het inschrijfformulier op onze website. Ga hiervoor naar Ik wil huren Inschrijfformulier. Voor het inschrijven betaalt u eenmalig een bedrag van 25,00. (Per 1 september 2015 vervalt deze bijdrage, inschrijven is dan kosteloos.) Uw inschrijving is persoonlijk. Heeft u meeverhuizende kinderen? Dan kunt u dat kenbaar maken op het moment dat u een woning krijgt toegewezen en accepteert. Heeft u een partner die mee verhuist? Dan kunt u dat kenbaar maken op het moment dat u een woning krijgt toegewezen en accepteert. - De huurovereenkomst komt alleen op uw naam. - Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner automatisch medehuurder. Wil uw partner zelf inschrijftijd opbouwen en meteen aanspraak kunnen maken op de rechten en plichten van medehuurder? Dan dient uw partner zelf een inschrijfformulier in te vullen en inschrijfkosten te voldoen. Bevestiging van uw inschrijving Nadat wij uw inschrijfformulier en de inschrijfkosten hebben ontvangen, sturen wij u binnen vijf werkdagen een inschrijfbewijs. Op het inschrijfbewijs staat uw persoonlijke inschrijfnummer. Staat er een fout op uw inschrijfbewijs, meldt dit dan direct via of tel Deze gegevens zijn namelijk de basis voor de selectie en een eventuele woningtoewijzing. Ons woningbezit De woningen van Destion vindt u in de volgende plaatsen: Mook & Middelaar Gennep Bergen Mook Molenhoek Middelaar Milsbeek Ottersum Ven-Zelderheide Gennep Heijen Afferden Siebengewald Bergen Nieuw Bergen Well Wellerlooi Pagina 1 van 5

2 Waar vindt u ons woningaanbod? Ons woningaanbod vindt u op onze website Reageren op een woning Bent u geïnteresseerd in een woning, zo kunt u reageren: Via ik wil huren huuraanbod U kunt de advertenties bekijken en via lees verder komt u op de reactiepagina terecht. Na het invullen van uw gegevens klikt u op verzenden. U ontvangt dan een bevestiging van uw reactie op het scherm en een bevestiging op het opgegeven adres. Ontvangt u geen bevestiging van deze reactie neem dan contact met ons op via of tel Woensdag na het verschijnen van het woningaanbod dient uw reactie in ons bezit te zijn. Die datum staat op onze website. Reacties die te laat binnenkomen, kunnen wij niet verwerken. U kunt gerust bellen en vragen of uw reactie is ontvangen. Volgorde van toewijzing De inschrijfduur bepaalt de volgorde voor toewijzing. De maximale inschrijftijd die iemand op kan bouwen is vijf jaar. Reageren er op dezelfde woning meerdere kandidaten die vijf jaar of langer staan ingeschreven? Dan bepaalt de langste woonduur op het huidige woonadres de volgorde van toewijzing. Dat geldt ook voor twee kandidaten die als eerste uit de selectie komen met een gelijke inschrijfdatum. Ook dan wordt de woning aangeboden aan diegene met de langste woonduur op het huidige woonadres. Met de eerste kandidaat uit de selectie nemen wij contact op. Voorwaarden Er zijn woningen die voor bepaalde doelgroepen zijn bestemd. Voor deze woningen hanteren we voorwaarden aan bijvoorbeeld het inkomen, de gezinssamenstelling, leeftijd of binding. Seniorenwoningen met voorrang voor 65+ De woningen die uitermate geschikt zijn voor ouderen vanwege toegankelijkheid in de woning en/of de voorzieningen in de buurt (zorg), wijzen we met voorrang toe aan woningzoekenden boven de 65 jaar. Iedereen mag wel op deze woningen reageren. Voorwaarden aan inkomen Wij hebben uw inkomensgegevens nodig als u een woning wilt accepteren. Sinds 1 juli 2015 moeten we jaarlijks 80% van onze vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen (prijspeil 2015) tot % wijzen we toe aan huishoudens met een inkomen tussen en % wijzen we toe aan senioren met een inkomen tot Destion verdeelt de 20% evenredig over het kalenderjaar. Als in een periode blijkt dat we de 20% vrije toewijzingsruimte bereikt hebben, dan vervalt de hogere inkomensgrens weer. Het huishoudinkomen wordt bepaald volgens het Toetsingsschema Pagina 2 van 5

3 Huishoudinkomen tot U kunt op alle woningen reageren met verschillende huurprijzen. Huurtoeslag aanvragen kan voor woningen met een huurprijs tot en met 710,68. Huishoudinkomen van tot U kunt op alle huurwoningen reageren. Wij toetsen achteraf op basis van uw exacte inkomen en onze vrije ruimte voor toewijzing of u in aanmerking komt voor de woning. U kunt sowieso reageren op woningen met een huurprijs hoger dan 710,68 of woningen die direct te huur worden aangeboden. Huishoudinkomen vanaf U komt niet in aanmerking voor ons reguliere huuraanbod. U kunt alleen reageren op de woningen die direct te huur zijn met een huurprijs hoger dan 710,68. Binding als maatwerk Alleen in uitzonderlijke situaties geven we (oud-) ingezetenen voorrang bij het toewijzen van een woning. Dit is aan de orde als uit onderzoek blijkt dat een bepaalde groep keer op keer in de eigen kern geen woning kan vinden. We noemen dit toewijzingscriterium binding met de plaats. Als binding een extra selectiecriterium is, maken we dit kenbaar bij het woningaanbod. U kunt op het moment van reageren aangeven of u (oud-) ingezetene bent van de plaats of gemeente waar de woning wordt aangeboden. Ingezetene U bent oud-ingezetene wanneer u in het verleden aantoonbaar minimaal vijftien jaar aaneengesloten in het betreffende dorp of gemeente hebt gewoond. Oud-ingezetene Ingezetene bent u op het moment dat u minimaal zes maanden in het dorp of de gemeente woont. Dit kunt u op het moment van reageren op de woning aantonen met een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente. In de kleinere plaatsen geldt een lokale bindingseis. In de kernen Nieuw Bergen, Gennep en Mook geldt een gemeentelijke bindingeis omdat daar meer voorzieningen zijn. Toewijzingsgesprek Bent u de eerste kandidaat in de selectie dan nemen we telefonisch contact met u op. Wij geven u de mogelijkheid om de woning te bezichtigen. Hiervoor neemt u contact op met de huidige bewoner. Wanneer u de woning accepteert dan nodigen wij u uit voor een toewijzingsgesprek. (Ver)huurderverklaring Huurt u nu of heeft u de afgelopen vijf jaren een woning bij een andere verhuurder gehuurd? Dan vragen wij tijdens dit gesprek om een positieve verhuurderverklaring van deze verhuurder. U krijgt hiervoor een formulier van ons met het verzoek dit in te laten vullen. Bent u huurder bij Destion dan heeft u een positieve verhuurderverklaring nodig. Voor het afgeven van deze verklaring kijken we naar de huurbetaling, het tuinonderhoud, overlast en het onderhoud van de woning. Meestal vindt het toewijzingsgesprek dan ook bij u thuis plaats. Inkomensgegevens Ook vragen we u om de juiste actuele inkomensgegevens van uw huishouden, waarbij dat van uw inwonende kinderen niet hoeft worden meegerekend. Dit kan met een kopie van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting of met een inkomensverklaring (IBRI-formulier) van de Belastingdienst. Dit vraagt u aan via Daarbij vragen we u bij toewijzing om uw meest recente loonstrook. Pagina 3 van 5

4 Zorg dat u de inkomensgegevens al in huis heeft voor u op een woning reageert. Het duurt namelijk 5 werkdagen voordat u het IBRI-formulier van de Belastingdienst ontvangen heeft. Als alle gegevens zijn gecontroleerd en in orde zijn, volgt de definitieve woningtoewijzing. Belangrijk! Heeft u onjuiste informatie aan ons doorgegeven of heeft u een negatieve (ver)huurderverklaring dan vervalt de toewijzing. Accepteert u de woning? Wanneer u de aangeboden woning accepteert dan vervalt uw inschrijving als woningzoekende. Tegen betaling van de inschrijfkosten schrijft u zich opnieuw in. De datum van inschrijving is gelijk aan de datum dat wij uw betaling van de inschrijfkosten ontvangen. Accepteert u de woning niet? Wilt u de woning niet nadat u al een schriftelijke toewijzing heeft gehad en is dit uw eerste of tweede weigering? Dan heeft dit geen gevolgen. Bij een derde weigering wel: dan vervalt uw inschrijving als woningzoekende. Medische woonindicatie In zeer uitzonderlijke situaties is het mogelijk als woningzoekende met een medische woonindicatie te worden aangemerkt. Een woningzoekende met een medische woonindicatie krijgt voorrang op andere woningzoekenden. Hierbij gaat het om gezondheidsproblemen als gevolg van een medische aandoening. Medisch gezien is het niet verantwoord om nog drie maanden of langer in de huidige woonsituatie te blijven wonen en de noodsituatie moet binnen het werkgebied van Destion zijn ontstaan. Woningen die bestemd zijn voor woningzoekenden met een medische woonindicatie publiceren we niet. Deze bieden we direct aan de betreffende woningzoekende aan. Denkt u dat er sprake is van een noodsituatie of wilt u weten hoe het aanvragen van een medische woonindicatie in zijn werk gaat? Vraag dan naar onze brochure Medische woonindicatie. Welke woningen staan niet in de advertentie? De meeste woningen die beschikbaar komen voor de verhuur komen in het aanbod. Er zijn drie uitzonderingen: woningen voor woningzoekenden met een medische woonindicatie; woningen voor asielzoekers; woningen die we inzetten voor een bepaald project, bijvoorbeeld voor huurders waarvan de woning wordt gesloopt. Wanneer kunt u zich niet inschrijven? als er nog schulden open staan bij Destion, de inschrijving activeren we zodra de gehele vordering is betaald; als er sprake is geweest van het veroorzaken van aangetoonde overlast; als er sprake is (geweest) van bijvoorbeeld hennepkweek. Hennepconvenant Onder de naam Hennepconvenant Limburg 2012 heeft Destion zich verenigd met een aantal woningcorporaties, gemeenten, politie, arrondissementsparketten, UWV en stroomleveranciers. Belangrijk onderdeel van het convenant is de informatie-uitwisseling. De politie richt daar speciaal het regionaal informatie knooppunt (RIK) voor in. In een overeenkomst is vastgelegd dat de aangesloten woningcorporaties geen woning verhuren aan een woningzoekende waarbij in een (huur)woning sprake is of was van het kweken van hennep. Dit geldt voor heel Limburg. Pagina 4 van 5

5 Dit betekent dat woningzoekenden die van elders komen en bekend zijn met het kweken van hennep zich niet in kunnen schrijven als woningzoekende. Contact Heeft u nog vragen dan kunt u ons en of bellen. Wilt u een persoonlijk gesprek? Heeft u geen mogelijkheid om gebruik te maken van een computer? Wij helpen u graag. Maak dan even een afspraak. I E T F Postadres Postbus AD Gennep Bezoekadres Siebengewaldseweg PC Nieuw Bergen Klacht of geschil? Bent u het niet eens met de gang van zaken rond de inschrijving of woningtoewijzing? Dan kunt u bij ons melden dat u een klacht heeft. In de brochure Klachtenbeleid kunt u precies lezen hoe dat werkt. Van klacht naar geschil Komen we er samen niet uit, dan kunt u de klacht naar de geschillencommissie sturen. Destion heeft samen met de andere in Limburg werkzame corporaties een geschillencommissie. Over de werkwijze van de Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden Limburg is eveneens een brochure beschikbaar. Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u gerust contact met ons opnemen. We respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Pagina 5 van 5

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Een woning zoeken. Versie 01.2014 2/4 Wij hebben deze folder met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie.

Een woning zoeken. Versie 01.2014 2/4 Wij hebben deze folder met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie. Een woning zoeken Als u op zoek bent naar een sociale huurwoning, kunt u zich bij Woongaard inschrijven als woningzoekende. Lees voor meer informatie over inschrijving de folder Inschrijven bij Woongaard.

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Inhoudsopgave 3 Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? 4 Aanvraag op medische gronden 5 Overzicht situaties waarvoor geen urgentie

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door zo klachten Wij zijn ontevreden als u dat bent, want klanttevredenheid en servicegerichtheid zijn belangrijke drijfveren voor ZOwonen. Toch kan het, ondanks al onze inspanningen, voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie