Urgentie: met voorrang een woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Urgentie: met voorrang een woning"

Transcriptie

1 op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie aanvragen. Urgentie betekent dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden. Daarom verlenen we alleen urgentie als uw situatie aan een aantal voorwaarden voldoet. Wij raden u daarom aan om deze folder aandachtig door te lezen voordat u een aanvraag voor urgentie indient. Met het schema in deze folder gaat u eenvoudig na of u urgentie kunt aanvragen. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen. De voorwaarden voor urgentie zijn streng. U bevindt zich dan ook in een acute noodsituatie. De omstandigheden kunnen medisch of sociaal/maatschappelijk van aard zijn. Het is alleen zinvol om urgentie aan te vragen als in ieder geval álle volgende punten op u van toepassing zijn: 1. U heeft direct andere woonruimte nodig. 2. U bent afhankelijk van onze hulp of die van een andere woningcorporatie. 3. Het totale belastbare inkomen van uzelf en dat van alle personen die bij u in de nieuwe woning gaan wonen is lager dan C ,-. En het totale vermogen is minder dan C ,-. 4. De situatie is plotseling en buiten uw schuld om ontstaan. 5. De urgente situatie is ontstaan in een gemeente waar Wonen Limburg huurwoningen heeft. 6. U woont tenminste 1 jaar in een gemeente waar Wonen Limburg huurwoningen heeft op het moment dat de urgente situatie ontstaat. Dat betekent dat het indienen van een urgentieverzoek géén zin heeft als u: uw huwelijk, uw geregistreerd partnerschap of een andere samenlevingsvorm beëindigt en er zijn géén thuiswonende kinderen onder de 22 jaar; een moeilijke thuissituatie heeft; te maken heeft met overlast of burenruzie;

2 in een te kleine of te grote woning woont; met of zonder kinderen inwoont bij anderen; uw afstand tussen wonen en werk te groot vindt; wilt terugkeren naar de regio in verband met sociale binding of heimwee; wilt samenwonen of trouwen; uw gezin wilt herenigen; zwanger bent; uw eigen woning vrijwillig wilt verkopen; wilt terugkeren in de maatschappij na detentie of opname in een instelling; uw huur- of woonrecht niet heeft geclaimd bij de rechter. Onze medewerkers kunnen u precies vertellen of het in uw situatie zinvol is een urgentieverzoek in te dienen. Vraag het ons gerust. Medische urgentie Om in aanmerking te komen voor medische urgentie, zijn in ieder geval de bovengenoemde voorwaarden 1 tot en met 6 op uw situatie van toepassing. Daarnaast gelden de volgende twee voorwaarden: De huidige woning is voor u niet meer toegankelijk. U heeft bijvoorbeeld problemen met traplopen. Het is niet mogelijk om uw woning aan te passen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of uw gezondheidssituatie het noodzakelijk maakt dat u verhuist naar een andere woning. Sociale urgentie Om in aanmerking te komen voor sociale urgentie, zijn alle 6 punten onder het kopje De voorwaarden voor urgentie op uw situatie van toepassing. Bovendien staat u minimaal drie maanden bij Wonen Limburg ingeschreven en heeft u gedurende die periode actief gereageerd op vrijkomende huurwoningen van Wonen Limburg. Of van andere corporaties in gemeenten waar Wonen Limburg woningen heeft. Daarnaast bevindt u zich in een van de volgende situaties: Echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een andere samenlevingsvorm Heeft u minimaal 3 dagen per week de dagelijkse zorg voor thuiswonende kinderen jonger dan 22 jaar? En heeft de rechter de echtscheiding uitgesproken of heeft hij een uitspraak over voorlopige voorzieningen gedaan? Misschien komt u in aanmerking voor urgentie. Wij kennen slechts aan één partner urgentie toe. Voor een geregistreerd partnerschap geldt dat deze door de notaris beëindigd moet zijn. Onvoldoende financiële middelen Het kan zijn dat u in een situatie terecht bent gekomen waarin u de woonlasten van uw huis niet meer kunt opbrengen. U kunt in aanmerking komen voor urgentie als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U heeft de zorg voor thuiswonende kinderen jonger dan 22 jaar. U kunt er niets aan doen dat uw inkomen gedaald is. U verwacht niet dat uw inkomenssituatie binnen zes maanden verbetert. U kunt de woonlasten die gerelateerd zijn aan uw inkomen niet betalen. Als uitgangspunt hiervoor hanteren wij de basishuurtabellen voor de huurtoeslag van de belastingdienst. Urgentie als gevolg van herstructurering Als uw woning onderdeel uitmaakt van een herstructureringsproject van Wonen Limburg, kan het zijn dat u uw woning (tijdelijk) moet verlaten. U krijgt in dat geval voorrang bij het vinden van een ander huis. Wij noemen dit herstructureringsurgentie. Voor deze vorm van urgentie gelden andere regels dan in deze folder genoemd zijn. Onze medewerkers informeren u hier graag over. Urgentie aanvragen doet u zo Denkt u voor medische of sociale urgentie in aanmerking te komen? Onderneem dan de volgende stappen: vul het stroomschema urgentieaanvraag in; vul het aanvraagformulier urgentie in; betaal de bijbehorende kosten (C 70,-). Zodra wij van u het aanvraagformulier, het ingevulde stroomschema en de bijbehorende kosten ontvangen hebben, nodigen wij u uit voor een gesprek met een van onze medewerkers. Tijdens het gesprek kunt u uw situatie toelichten en krijgt u uitleg over de verdere behandeling van uw aanvraag. Vergeet niet om alle relevante gegevens of documenten (zoals echtscheidingspapieren, loonstrookjes, etc.) mee te nemen. Binnen twee weken na het gesprek laten wij u schriftelijk weten of u de urgentie toegekend krijgt. Bij afwijzing geven wij altijd een schriftelijke uitleg. Nog niet ingeschreven? Voor het aanvragen van urgentie is het nodig dat u bij ons staat ingeschreven. Nog niet ingeschreven? Vraag een inschrijfformulier bij ons aan of download deze van onze website Inschrijven is gratis. op zoek naar woonruimte 2

3 stroomschema urgentieaanvraag Stroomschema urgentieaanvraag Deel 1 Algemeen Heeft u direct andere woonruimte nodig? Is de situatie waarin u zich bevindt buiten uw schuld ontstaan? Is het totale belastbare inkomen van uzelf en dat van alle personen die bij u in de nieuwe woning gaan wonen minder dan C ,-? Is het totale vermogen van uzelf en dat van alle personen die bij u in de nieuwe woning gaan wonen minder dan C ,-? Heeft u de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel? Heeft u huurschulden? Heeft u een betalingsregeling getroffen met de verhuurder? Woont u al meer dan 1 jaar in een gemeente waar Wonen Limburg woningen verhuurt? Reageert u al meer dan drie maanden op vrijkomende woningen in gemeenten waar Wonen Limburg woningen verhuurt? Ga door naar deel 2. Ga door naar deel 3. trek hier het formulier voorzichtig los

4 Deel 2 Vervolgvragen Vraagt u medische urgentie aan? Ga door naar deel 3. Is er sprake van echtscheiding of verbreken van een duurzame relatie? Heeft de rechtbank of de notaris het einde van de relatie bevestigd? Heeft u kinderen jonger dan 22 jaar die tenminste 3 dagen per week bij u wonen? Ga door naar deel 4. stroomschema urgentieaanvraag Heeft uw ex-partner urgentie gekregen? Is het mogelijk om in de huidige woning te blijven wonen? U kunt urgentie aanvragen. Vul het bijgaande aanvraagformulier in. Ga door naar deel 4.

5 stroomschema urgentieaanvraag Deel 3 Medische problemen Is de woning nog toegankelijk voor u? Heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) uw situatie beoordeeld? Heeft de gemeente (WVG) u een verhuisadvies gegeven op basis van het CIZ-rapport? U kunt urgentie aanvragen. Vul het bijgaande aanvraagformulier in. Deel 4 Financiële problemen Vraagt u urgentie aan om financiële redenen? Heeft u kinderen jonger dan 22 jaar die tenminste 3 dagen per week bij u wonen? Is er sprake van een structurele inkomensdaling? Is de inkomensdaling buiten uw schuld ontstaan? Kunt u met uw huidige inkomen uw woonlasten nog betalen? U kunt urgentie aanvragen. Vul het bijgaande aanvraagformulier in.

6 Aanvraagformulier urgentie Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Inschrijfnummer*: aanvraagformulier urgentie Datum aanvraag: Ik vraag medische urgentie aan Ik vraag sociale urgentie aan (aankruisen wat van toepassing is) *Dit nummer heeft u van ons ontvangen bij de bevestiging van uw inschrijving. Voor het aanvragen van urgentie is het nodig dat u bij ons staat ingeschreven. Nog niet ingeschreven? Vraag een inschrijfformulier bij ons aan of download deze van onze website Inschrijven is gratis. Kosten Lever dit ingevulde aanvraagformulier met het stroomschema bij ons in. Houdt u er rekening mee dat u de bijbehorende kosten van C 70,- meteen bij inlevering van dit formulier betaalt. U krijgt de kosten terug als u een woning van ons gaat huren. Het door u betaalde bedrag verrekenen we dan met de bemiddelingskosten. Als uw aanvraag wordt afgewezen, betalen wij het bedrag van C 70,- niet terug. trek hier het formulier voorzichtig los De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens worden in onze persoonsregistratie opgenomen. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.

7 op zoek naar woonruimte En dit kost het Aan een urgentieaanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen C 70,- per aanvraag. Het bedrag betaalt u vooraf. De kosten krijgt u terug als u een woning van ons gaat huren. Wij doen dit door het betaalde bedrag te verrekenen met de bemiddelingskosten. Als uw aanvraag wordt afgewezen, betalen wij het bedrag van C 70,- niet terug. Voor het aanvragen van een herstructureringsurgentie worden deze kosten niet in rekening gebracht. Urgentie en dan? U krijgt voorrang op andere woningzoekenden vanaf het moment dat u een urgentieverklaring heeft. Behalve als in een woningadvertentie duidelijk vermeld staat dat urgenten geen voorrang krijgen. U probeert zelf via onze advertenties een woning te krijgen. Reageren er tegelijkertijd nog andere urgenten op dezelfde woning? Degene met een medische urgentie gaat voor. Bij gelijksoortige urgenties gaat degene voor die het eerst urgentie heeft gekregen. Dit geldt ook als gelijktijdig gereageerd wordt door iemand met een sociale urgentie en iemand met een herstructureringsurgentie. Vragen? Onze medewerkers helpen u graag. Op de achterzijde van deze folder leest u waar u ons kunt bereiken. Hoelang is de urgentie geldig? Geldigheid sociale urgentie Zorg er voor dat u binnen zes maanden na het ontvangen van de urgentieverklaring een toegewezen woning accepteert. Na zes maanden vervalt uw urgentie en geldt uw gewone inschrijftijd weer. Geldigheid medische urgentie Uw medische urgentie is geldig totdat u een geschikte woonruimte (huur of koop) vindt. Geldigheid herstructureringsurgentie Ook de herstructureringsurgentie is geldig totdat u een andere woonruimte (huur of koop) vindt. 3 Bent u het er niet mee eens? Als u geen urgentie toegewezen heeft gekregen en u toch van mening bent ervoor in aanmerking te komen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Vergeet niet het bezwaar te motiveren. En het binnen vier weken na afwijzing naar ons op te sturen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw bezwaar voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie.

8 op zoek naar woonruimte 4 Wonen Helden Bezoekadres: Kerkstraat CG Panningen Postadres: Postbus AA Panningen T (077) F (077) Servicelijn onderhoud: T (077) Openingstijden: ma. t/m vr tot uur Deze uitgave is informatief. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. April 2007

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Inhoudsopgave 3 Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? 4 Aanvraag op medische gronden 5 Overzicht situaties waarvoor geen urgentie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving?

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving? Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? U kunt zich bij WoonnetRijnmond inschrijven voor een huis, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging als u minimaal 18 jaar oud bent, of uw partner minimaal

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie