Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning"

Transcriptie

1 Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Woerden, Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.) Aangezien meer mensen een woning zoeken, moet u daarbij gewoonlijk achter in de rij aansluiten. Maar in bijzondere situaties kunt u een voorrangsbehandeling krijgen: dat heet een urgentie. Deze krijgt u echter niet zomaar. Deze folder vertelt u er alles over.

2 2

3 Uiteraard bent u in principe zelf verantwoordelijk voor het vinden van een woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende en u kunt dan met uw inschrijftijd reageren op woningen die worden aangeboden door de woningcorporaties. Alleen bij hoge uitzondering kunt u voorrang krijgen op andere woningzoekenden: voorrang voor de één betekent nu eenmaal altijd een nadeel voor de ander. Als u voorrang krijgt, spreekt de gemeente van urgentie. Wanneer kunt u urgentie aanvragen? Burgemeester en wethouders kunnen een in het register ingeschreven woningzoekende urgent verklaren, waarbij de volgende voorwaarden van toepassing zijn : u staat tenminste zes maanden geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie van de Gemeente Nieuwegein; u beschikt(e) over zelfstandige woonruimte in Nieuwegein; er is sprake van een bijzondere noodsituatie; de noodsituatie is ontstaan buiten eigen schuld en niet was te voorzien; u kunt aantonen dat eerst zelf naar een oplossing gezocht is; een verhuizing binnen zes maanden noodzakelijk is; u niet in staat bent om zelf binnen zes maanden voor een oplossing te zorgen. Voldoet u niet aan een van deze voorwaarden dan kunt u geen verzoek indienen. Voldoet u wel aan een van de bovenstaande regels dan kunt u op grond van vier indicaties urgentie aanvragen: 1. Medische problemen U kunt urgent worden door medische problemen (zowel lichamelijke als psychische) waarbij aangetoond moet worden dat deze problemen worden veroorzaakt of verergerd door uw woonsituatie. Het gaat hier om een medische indicatie. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een medische indicatie, kunt u dit op het aanvraagformulier voor urgentie invullen. Een maatschappelijk werker bekijkt of uw aanvraag in behandeling genomen kan worden en neemt eventueel contact met u op om met u te bespreken welke weg er bewandeld moet worden. Mogelijk moet u medisch gekeurd worden door een medische dienst. 2. Sloop/verbouwing huidige woning Als uw huurwoning in het kader van het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente

4 gesloopt of ingrijpend verbeterd moet worden, kunt u als huurder voorrang krijgen bij toewijzing van een woning. Het gaat hier om een volkshuisvestelijke indicatie. U kunt hiervoor niet zelf urgentie aanvragen. Alleen de eigenaar van uw woning kan dit doen. Voordat de gemeente over uw aanvraag beslist, vraagt ze zo nodig advies over uw urgentieaanvraag bij de onafhankelijke Urgentie Beoordelings Commissie. TOELICHTING 3. Maatschappelijke redenen U kunt urgent worden als u dringend woonruimte nodig heeft vanwege de volgende situaties: u bent een woningzoekende uit een opvanghuis in de regio; u bent woningzoekende uit een hulpverleningsinstelling, en u bent tijdelijk opgevangen in woonruimte van een erkende instelling in de regio. Het gaat hier om een maatschappelijke indicatie. U kunt hiervoor niet zelf urgentie aanvragen. Alleen een in de regio werkzame, erkende hulp- en dienstverleningsinstelling kan dit doen. Dreigende onvrijwillige dakloosheid Geldt alleen in de volgende situaties: Bij een ernstige situatie zoals brand. Bij het verlaten van een dienstwoning (dat is een woning die bezit is van uw werkgever). Maar alleen als de werkgever u daartoe heeft gedwongen. Als u door een uitspraak van de rechter uw woning moet verlaten (niet zijnde een echtscheidingsvonnis) buiten eigen schuld. Het verzoek om urgentie o.g.v. dreigende onvrijwillige dakloosheid moet uiterlijk binnen een maand na het ontstaan van de dakloosheid buiten eigen schuld of toedoen worden gedaan. 4. Dakloos, echtscheiding, financiële problemen U kunt als woningzoekende urgent worden doordat u zeer ernstige sociale problemen heeft. Dan krijgt u een sociale indicatie. Dit kan gebeuren bij dreigende dakloosheid, bij echtscheiding en bij financiële problemen. Echtscheiding U kunt soms urgent worden na een echtscheiding of na het verbreken van een samenlevingscontract. U kunt dan alleen urgent worden als u de feitelijke zorg heeft voor minderjarige kinderen. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u in de betreffende (echtscheidings)procedure het recht heeft

5 geclaimd om in de huidige woning te mogen blijven wonen. Is er sprake van co-ouderschap dan wordt slechts aan een van de ouders urgentie verleend. Echter wanneer een van beide ouders in de huidige woning kan blijven wonen wordt er geen urgentie verleend aan de andere ouder. Bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevingscontact moet aangetoond worden dat u minimaal twee jaar heeft samengewoond. Bovendien moet u het verzoek om urgentie indienen binnen drie maanden na de uitspraak van de rechter. Financiële problemen U kunt soms urgent worden als u financiële problemen heeft waardoor u uw woonlasten (huur e.d.) niet meer kunt betalen. U kunt echter alleen urgent worden als de financiële problemen niet het gevolg zijn van een echtscheiding of een verbroken samenwoning. Daarnaast kunt u alleen urgent worden als u de feitelijke zorg heeft voor minderjarige kinderen. Als u door financiële problemen uw woonlasten niet meer kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor een woonkostentoeslag. Deze toeslag alleen onder de voorwaarde dat u naar goedkopere woonruimte zoekt. De gemeente helpt u, als u de zorg over minderjarige kinderen heeft daar dan bij door u urgent te verklaren. Wanneer bent u NIET urgent? In onderstaande gevallen wordt per definitie geen urgentie verleend: Bij overlast van buren of burenruzie, de aangewezen instanties hiervoor zijn de politie, de rechtbank of de verhuurder van de woning. Bij gebrekkige woonruimte en huurgeschillen, hiertoe dient u zich te wenden tot de verhuurder, de huurcommissie of de kantonrechter. Bij problemen in verband met kamerbewoning of inwoning (in ouderlijk huis of bij familie, vrienden of kennissen). Bij problemen bij gebrek aan woonruimte, bijvoorbeeld kamertekort na gezinsuitbreiding. Bij problemen in verband met beroepsomstandigheden, bijvoorbeeld woonwerkafstand. De urgentie-aanvraag Als u aan de voorwaarden voor urgentieverlening voldoet, moet u in ieder geval twee dingen doen:

6 U moet zich inschrijven c.q. ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet in de regio Utrecht. U moet een schriftelijke urgentieaanvraag indienen bij de gemeente, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Een urgentie aanvragen heeft géén zin als u niet voldoet aan de hier voorgenoemde urgentie-criteria. U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Ook dient u alle gevraagde papieren mee te sturen, waaruit uw huisvestingsproblematiek blijkt. Hoe komt u met urgentie aan een woning? Nadat de gemeente u urgent heeft verklaard, moet u binnen een jaar passende woonruimte hebben verkregen. U reageert zelf binnen uw zoekprofiel met voorrang op andere woningzoekenden, op woningen die worden aangeboden via Als u als eerste kandidaat een woning krijgt aangeboden, dan mag u deze woning niet weigeren. bijzondere gevallen van afgeweken: alleen als de Medische Dienst of de Urgentiebeoordelingscommissie een ander woningtype adviseert. Als u een urgentie krijgt voor een ander type woning, dan kunt u alleen in uw eigen gemeente op zo n woning reageren. Vragen? Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente Nieuwegein, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Telefonisch bereikbaar op maan-, dins-, donder- en vrijdag van uur. Ook kunt u de complete huisvestingsverordening nalezen op de website van het Bestuur Regio Utrecht : Ruimtelijk_Beleid_Economische_Zaken_Wonen/ Wonen/Woonruimteverdeling In principe een flat Als u urgent wordt verklaard, krijgt u in principe alleen voorrang voor een flatwoning. Hier wordt alleen in heel

7 Colofon Derde herziene druk, oktober 2012 Deze folder is een uitgave van de gemeente Nieuwegein Adres: Stadsplein 1, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein Telefoon: Internet: Tekst: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

8 010

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden?

Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden? Hoe vraag ik urgentie aan en wat zijn de voorwaarden? Inhoud Wat is een urgentieverklaring? 4 Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van 4 urgentie en op welke gronden is het mogelijk? Urgentiegronden

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren Huren, wat komt er bij kijken Wegwijs in huren Huren, wat komt er Lorem ipsum dolor sit amet bij kijken Bij het huren van een woning komt het één en ander kijken. In deze brochure maken wij u wegwijs.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Informatie voor cliënten Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Inleiding Deze brochure geeft informatie over de rechten en plichten die u als cliënt van GGZ ingeest heeft wanneer u gedwongen bent

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie