Verhuizen bij sloop. Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuizen bij sloop. Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten."

Transcriptie

1 Verhuizen bij sloop Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten.

2 Inleiding Huizen en buurten verslijten. Daarom worden woningen gerenoveerd, en soms zelfs gesloopt. Over renovatie en sloop in naoorlogse wijken hebben de Utrechtse woningcorporaties en de gemeente afspraken gemaakt onder het motto Utrecht vernieuwt. Verhuizen zonder dat u er om vraagt is nogal wat. Voor wie ermee te maken krijgt bestaan er een aantal speciale regelingen. Op die manier worden huurders van te slopen woningen tegemoet gekomen. De speciale regelingen staan in deze folder uitgelegd. De folder is bedoeld voor huurders van woningen waarvoor een sloopbesluit is genomen. U moet dan op zoek naar een andere woning, wat onzekerheid met zich mee kan brengen. Tegelijkertijd geeft het ook kansen en mogelijkheden. Verhuizen naar een andere wijk? Een andere woning zoeken in de vertrouwde buurt? Een huis kopen in plaats van huren? Er zijn allerlei mogelijkheden. Deze folder geeft een overzicht. De folder is niet bedoeld voor huurders van wie de woning wordt gerenoveerd. Hierover kan uw corporatie u gerichte informatie geven. De folder gaat ook niet over de standaard-manier om in de regio Utrecht aan een nieuwe huurwoning te komen: via woonduur en een inschrijving bij WoningNet. Hierover kunt informatie krijgen bij WoningNet. Het adres vindt u achterin de folder. Inhoud > korte uitleg over de stadsvernieuwingsurgentie en de DUO-urgentie; > veel gestelde vragen uit de praktijk; > de regelingen en voorwaarden, samengevat in twee schema s; > adressen voor meer informatie (zie achterzijde binnenflap). 2

3 Twee urgenties Met voorrang zoeken naar een andere woning Om in Utrecht voorrang te krijgen bij het zoeken naar andere woonruimte heeft u een urgentie(verklaring) nodig. Deze urgentie wordt alleen aan u verstrekt als er een besluit is genomen door het College van Burgemeester & Wethouders over de plannen voor sloop en nieuwbouw. Als het zover is, dan krijgt u de urgentie per brief toegestuurd door Het vierde huis, in opdracht van de gemeente. U hoeft hiervoor niets te doen; de urgentiebrief wordt automatisch toegestuurd. Met een urgentie krijgt u voorrang bij het reageren op huurwoningen in de Woningkrant. U moet wel zèlf reageren op het aanbod. Ook moet u voldoen aan de voorwaarden die vermeld staan bij de woning waar u op reageert. Twee soorten urgenties In geval van sloop bestaan er twee soorten urgenties, waar u allebei recht op heeft: de stadsvernieuwingsurgentie en de DUO-urgentie. 1 Stadsvernieuwingsurgentie: huren in (de regio) Utrecht Met de stadsvernieuwingsurgentie krijgt u voorrang op gewone woningzoekenden. U kunt reageren op het complete woningaanbod in de stad Utrecht en de regio. De stadsvernieuwingsurgentie geldt voor het woningtype (eengezinswoning, flat, etc) dat op de urgentieverklaring staat aangegeven. De stadsvernieuwingsurgentie in minimaal één ar geldig; in die tijd moet u vervangende woonruimte hebben gevonden. Als u later terug zou willen keren naar de vervangende nieuwbouw in uw oude buurt, dan heeft u uw DUO-urgentie nodig. Let op: Als u uw stadsvernieuwings-urgentie gebruikt, moet u zich voor behoud van uw DUO-urgentie binnen twee maanden opnieuw (gratis) laten inschrijven bij WoningNet. Bij gebruik van uw stadsvernieuwingsurgentie blijft uw woonduur behouden. 2 DUO-urgentie: wonen in de eigen buurt De DUO-urgentie is bedoeld voor mensen die graag in hun buurt willen blijven wonen. Met de DUO-urgentie krijgt u maximale voorrang bij het zoeken naar een woning in de buurt waar u nu woont (uw DUO-zone). De urgentie geldt voor nieuw te bouwen woningen én voor bestaande woningen in de DUO-zone. De DUO-urgentie is éénmaal te gebruiken 3

4 en is geldig totdat de vervangende nieuwbouw wordt opgeleverd. Dat kan dus langer zijn dan een ar. U kunt uw DUO-urgentie niet gebruiken om eerst een bestaande woning in de DUO-zone te betrekken, en daarna te verhuizen naar de vervangende nieuwbouw. De DUO-urgentie is immers maar éénmaal te gebruiken. Als u in de vervangende nieuwbouw wilt gaan wonen, dan moet u eerst met uw stadsvernieuwingsurgentie een woning buiten de DUO-zone accepteren. Vervolgens gebruikt u uw DUO-urgentie om terug te keren naar de vervangende nieuwbouw. Let op: Na inzet van uw DUO-urgentie verliest u deze urgentie, plus uw stadsvernieuwingsurgentie én opgebouwde woonduur. Uw DUO-zone Welke straten en woningen precies tot uw DUO-zone behoren, wordt door de gemeente Utrecht en de corporatie nauwkeurig omschreven in de urgentieverklaring. Maar er kunnen woningen in het aangewezen gebied staan waarop uw DUO-urgentie niet van toepassing is. Dat zijn woningen die mogelijk in de toekomst gerenoveerd of gesloopt zullen gaan worden. Deze woningen worden uitgesloten, omdat u anders binnen een paar ar wéér zou moeten verhuizen. Niet elke woning komt in aanmerking Met een urgentie komt u niet voor elke woning in aanmerking. Ten eerste moet de woning passend zijn wat betreft uw inkomen en de grootte van uw huishouden. Ten tweede is de urgentie alleen van toepassing op een vergelijkbaar woningtype. U kunt dus niet met uw urgentie van een flat naar een eengezinswoning verhuizen. Tenslotte zijn sommige woningen uitgesloten van toewijzing aan woningzoekenden met een urgentie. In de Woningkrant wordt dit aangegeven met de toevoeging urgentie geeft geen voorrang. Deze woningen staan overigens niet in de wijken Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland, Overvecht en Hoograven. Hoe krijgt u uw urgenties? Ruim voordat uw woning daadwerkelijk gesloopt gaat worden, krijgt u als officiële hoofdhuurder bericht over de urgenties waar u recht op heeft. Daarvoor moet u wel ingeschreven staan bij WoningNet. Als dat nog niet het geval is, kunt u zich gratis inschrijven. Na uw inschrijving ontvangt u de urgenties. U kunt zich pas gratis inschrijven, nadat u hierover bericht heeft gehad van uw woningcorporatie. Inwonende (volwassen) kinderen krijgen geen urgenties. Wel behouden zij ten alle tijden hun eventuele eigen inschrijvingsduur bij WoningNet, ook als de ouder hun urgentie(s) inzetten. 4

5 Veelgestelde vragen door bewoners Wat is een DUO-urgentie? Een DUO-urgentie geeft huurders die vanwege sloop hun woning moeten verlaten voorrang boven alle andere (urgent) woningzoekenden. De DUO-urgentie geldt alléén voor een woning in een vooraf aangewezen gebied: de DUO-zone. Dat is zoveel mogelijk de buurt waar u nu woont, of een deel daarvan. Waarom krijg ik een DUO-urgentie? Ik heb toch al een stadsvernieuwings-urgentie! U krijgt twéé urgenties: een stadsvernieuwingsurgentie èn een DUOurgentie. Veel mensen van een sloop-/nieuwbouwproject willen graag in de eigen buurt blijven wonen. Met de DUO-urgentie heeft u in de DUO-zone (zie vraag 1) voorrang op urgenten en alle andere woningzoekenden. Zo heeft u meer kans om een geschikte woning in uw buurt te vinden. Bewoners van een te slopen complex krijgen hun urgentie meestal op dezelfde datum. Met een stadsvernieuwings-urgentie kunt u in de stad en de regio Utrecht reageren op huurwoningen in de Woningkrant. U heeft met een stadsvernieuwings-urgentie voorrang op woningzoekenden zonder urgentie. Als de urgentiedatum dezelfde is, dan gaat degene met de langste woonduur voor. Wanr krijg ik beide urgenties? Als het college van burgemeester en wethouders èn de directie van de corporatie akkoord gaan met de plannen, dan krijgt de officiële huurder een urgentiebrief. Dit is het bewijs van uw stadsvernieuwingsurgentie en DUO-urgentie. Alleen de officiële huurder die daadwerkelijk in de woning woont, heeft recht op beide urgenties. Inwonende (volwassen) kinderen krijgen geen urgenties. De urgenties worden minimaal één ar voor de voorgenomen sloop verstrekt. U krijgt daarover bericht van Het vierde huis, in opdracht van de gemeente. Om een DUO-urgentie te kunnen krijgen en gebruiken moet u als woningzoekende staan ingeschreven bij WoningNet. Als dat nog niet het geval is, dan kunt u zich gratis inschrijven. 5

6 Kan ik terug naar de buurt waar ik gewoond heb? We wijzen er met nadruk op dat we niet kunnen garanderen dat u terug kunt keren naar, of kunt blijven wonen in uw eigen buurt. Dat hangt onder andere af van de inhoud van de woningbouwplannen. Als er woningen gesloopt worden, is het niet altijd zo dat hetzelfde type woningen en hetzelfde aantal woningen op de plek wordt teruggebouwd. Uitgangspunt van corporaties en gemeente is wel om huurders de kans te bieden in aanmerking te komen voor een bestaande woning of nieuwbouwwoning in hun buurt. Vandaar ook de DUO-urgentie. Kan ik met mijn DUO-urgentie verhuizen naar een bestaande woning in mijn DUO-zone? Ja, dat kan. Bij de start van het sloop-/nieuwbouwproject wordt vastgelegd binnen welk gebied de DUO-urgentie geldig is. Als er binnen dat gebied een bestaande woning vrijkomt, dan kunt u daarop reageren. Als u uw DUO-urgentie gebruikt, en u accepteert de woning, dan vervallen alle urgenties èn de door u opgebouwde woonduur. Geeft mijn DUO-urgentie voorrang bij de toewijzing van een nieuwbouwkoopwoning in mijn DUO-zone? Ja. Dat moet dan wel een woning zijn met een prijs beneden de vrije sectorgrens (EUR ,-, prijspeil 2005). Ook moet u voldoen aan de criteria voor de grootte van de woning. Mogelijk veranderen deze criteria in De tweewekelijkse Woningkrant biedt u de laatste informatie. Ik wil terug naar de nieuwbouw in mijn buurt, maar ik wil intussen niet tijdelijk de wijk uit. Kan dat? De kans is klein dat u met uw stadsvernieuwingsurgentie een woning in de eigen buurt vindt. Als u kiest voor terugkeer in de nieuwbouw is de kans dus groot dat u tijdelijk de buurt moet verlaten. De verwachting is dat veel mensen hun DUO-urgentie zullen gebruiken om een bestaande woning in de eigen buurt te bemachtigen. Zo blijf je in de wijk en hoef je maar éénmaal te verhuizen. Als u verhuisd bent naar een woning buiten de wijk met behulp van uw stadsvernieuwings-urgentie en u wilt terugkeren naar de vervangende nieuwbouw, dan kan dat met uw DUO-urgentie. U moet zich dan wel binnen twee maanden opnieuw (gratis) laten inschrijven als woningzoekende bij WoningNet. Alleen zó behoudt u uw DUO-urgentie en uw woonduur die u vervolgens kunt gebruiken om naar de vervangende nieuwbouw of naar een bestaande woning in de DUO-zone te verhuizen. 6

7 Hoe lang is een DUO-urgentie geldig? Een DUO-urgentie kan op twee manieren zijn geldigheid verliezen. Ten eerste bij gebruik van de urgentie (zie ook vraag 7). Ten tweede als het project wordt beëindigd. Een project is beëindigd wanr alle nieuwbouw- of gerenoveerde woningen in de DUO-zone zijn opgeleverd, aangeboden en geaccepteerd. De exacte datum is vooraf niet te geven. Het kan dus zijn dat uw DUO-urgentie een paar ar geldig is. Hoe groot is t gebied waarin de DUO-urgentie geldig is? Dat verschilt per project. Bij elk project wordt een DUO-zone omschreven. Het gebied moet groot genoeg zijn om doorstroom uit de te slopen woningen mogelijk te maken. Maar ook weer niet zó groot dat DUOurgenten van aangrenzende gebieden geen mogelijkheden hebben. De DUO-zone staat vermeld in het Sociaal Plan dat voor elk te slopen complex wordt opgesteld. Kan ik in de Woningkrant zien op welke woningen ik met mijn DUO-urgentie kan reageren? Ja. In de Woningkrant staat aangegeven welke woningen beschikbaar zijn voor mensen met een DUO-urgentie. Heeft u bijvoorbeeld een DUO-urgentie voor (een deel van) Ondiep, dan zullen in de Woningkrant de vrijgekomen woningen in Ondiep worden aangeboden met de toevoeging bestemd voor DUO-urgenten Ondiep. Hoe zit het met de verhuiskostenvergoeding? Als u éénmaal verhuist, dan krijgt u van uw corporatie een bedrag van EUR 5000,- als tegemoetkoming in de verhuiskosten. Als u tweemaal verhuist (eerst met uw stadsvernieuwingsurgentie, daarna met uw DUO-urgentie) dan krijgt u de eerste maal EUR 5000,- en de tweede maal EUR 1819,- van uw corporatie. (Bedragen per 1 juli 2005). Wat gebeurt er als twee DUO-urgenten op dezelfde woning reageren? Als twee DUO-urgenten uit dezelfde DUO-zone reageren op dezelfde woning, dan wordt de volgorde bepaald door de woonduur. Wat gebeurt er als ik een woning weiger? Bij een stadsvernieuwings-urgentie en de DUO-urgentie raakt u de urgentie in principe niet kwijt als u een woning weigert. Hoe schrijf ik mij in bij WoningNet? Inschrijven kan door middel van het invullen van een formulier. Dit kunt u afhalen of aanvragen bij WoningNet. Voor adres: zie achterflap. 7

8 Onderstreepte woorden staan uitgelegd op de achterflap. U wilt huren Uw huurwoning van de woningcorporatie wordt gesloopt. U zoekt een vervangende huurwoning van een woningcorporatie in de stad Utrecht of de regio? U zoekt een huurwoning in uw huidige buurt of wijk? Valt de plek waar u de huurwoning zoekt in de DUO-zone? (In uw urgentiebrief van Het vierde huis staat omschreven wat in uw geval de DUO-zone is.) Gaat het om een bestaande huurwoning in de DUO-zone? Met uw DUO-urgentie kunt u met extra voorrang reageren op een bestaande huurwoning in de DUO-zone. Voldoet u aan de voorwaarden wat betreft type woning en grootte van de woning? (Het type woning dat u mag huren staat vermeld in uw urgentiebrief van Het vierde huis. Ook aan de grootte van de woning die u mag huren zijn voorwaarden verbonden. Deze vindt u in de Woningkrant.) Past de huur van de woning bij de hoogte van uw inkomen? (Zie hiervoor de huur-inkomentabel in de Woningkrant.) Als u teveel verdient kunt u de woning mogelijk tóch huren dankzij de regeling goedkoop scheefwonen. Of u daarvoor in aanmerking komt vindt u in de urgentiebrief van Het vierde huis. Komt u in aanmerking voor de woning? U reageert op de woning bij WoningNet en krijgt de woning door de corporatie aangeboden. Accepteert u de woning? U krijgt een woonvergunning en heeft een nieuwe woning! Van uw huidige woningcorporatie krijgt u een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Mogelijk komt u in aanmerking voor huursubsidie.

9 oktober utrecht vernieuwt Het gaat om een huurwoning in de vervangende nieuwbouw of andere nieuwbouw in de DUO-zone. Met uw DUOurgentie kunt u met extra voorrang terugkeren in de vervangende nieuwbouw of u kunt verhuizen naar andere nieuwbouw in de DUO-zone. Is de nieuwbouw huurwoning in de DUO-zone beschikbaar op het moment dat u uw woning moet verlaten in verband met sloop? U moet een tussenoplossing vinden. Een oplossing is verhuizen op basis van uw stadsvernieuwingsurgentie buiten de DUO-zone. U kunt dan later terug verhuizen met uw DUO-urgentie naar de nieuwbouw in de DUO-zone. U krijgt in dat geval tweemaal een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Na inzet van uw Stadsvernieuwingsurgentie moet u zich binnen twee maanden opnieuw (gratis) laten inschrijven bij WoningNet. * Met uw stadsvernieuwingsurgentie kunt u met voorrang reageren op het complete aanbod huurwoningen uit de Woningkrant in de stad Utrecht en de regio. U heeft een geschikte woning in de Woningkrant gevonden? U komt voor deze woning niet in aanmerking. Begin opnieuw boven aan dit schema. Of u doet bij de wethouder een beroep op de hardheidsclausule. Begin opnieuw boven aan dit schema.

10 Onderstreepte woorden staan uitgelegd op de achterflap. U wilt kopen Uw huurwoning van de woningcorporatie wordt gesloopt. U zoekt een vervangende koopwoning in de stad Utrecht of daarbuiten? U zoekt een koopwoning in uw huidige buurt of wijk? U zoekt een nieuwbouw-koopwoning in uw huidige buurt of wijk? Valt de plek waar u uw nieuwbouw-koopwoning zoekt binnen de DUO-zone? (In uw urgentiebrief van Het vierde huis staat omschreven wat in uw geval de DUO-zone is.) U zoekt een nieuwbouw-koopwoning, of heeft deze gevonden, beneden de EUR ,- (prijspeil 2005)? Met uw DUO-urgentie kunt u met extra voorrang reageren op een nieuwbouw-koopwoning in de DUO-zone, als deze minder kost dan EUR ,-, exclusief bijkomende kosten. Voldoet u aan de voorwaarden wat betreft type woning en grootte van de woning? Het type woning dat u mag kopen staat in uw urgentiebrief van Het vierde huis. Ook aan de grootte van de woning die u mag kopen zijn voorwaarden gesteld. Deze vindt u in de Woningkrant de woning in de Woningkrant. Mogelijk kunt u gebruik maken van de starterslening van de gemeente Utrecht. Is de koopwoning die u op het oog heeft beschikbaar op het moment dat u uw oude huurwoning moet verlaten? U komt voor deze woning niet in aanmerking. Begin opnieuw boven aan dit schema of u doet bij de wethouder een beroep op de hardheidsclausule U heeft een nieuwe koopwoning! Van uw huidige woningcorporatie krijgt u een tegemoetkoming in de verhuiskosten. U moet een tussenoplossing vinden. Eén oplossing is tijdelijk verhuizen op basis van uw stadsvernieuwingsurgentie naar een huurwoning van een corporatie. U heeft uw DUO-urgentie nodig voor uw nieuwbouw-koopwoning. Daarom moet u voor uw tussenoplossing alléén uw stadsvernieuwingsurgentie gebruiken. U verhuist tweemaal en krijgt in dat geval tweemaal een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Mogelijk komt u in aanmerking voor huursubsidie. Na inzet van uw stadsvernieuwingsurgentie moet u zich binnen twee maanden opnieuw (gratis) laten inschrijven bij WoningNet Ga naar stappenplan HUREN, en volg het schema vanaf *

11 oktober utrecht vernieuwt U bent een woning-koper als alle anderen. U heeft geen recht op voorrang op de markt voor koopwoningen. Staat de koopwoning die u op het oog heeft op het grondgebied van de gemeente Utrecht? Ligt de prijs van de woning exclusief bijkomende kosten beneden de EUR ,- (prijspeil 2005)? Mogelijk kunt u gebruik maken van de starterslening van de gemeente Utrecht. Is de koopwoning die u op het oog heeft beschikbaar op het moment dat u uw oude woning moet verlaten? U heeft een nieuwe koopwoning! Van uw huidige woningcorporatie krijgt u een tegemoetkoming in de verhuiskosten. U moet een tussenoplossing vinden. Een oplossing is om met uw stadsvernieuwings-, of DUO-urgentie te reageren op een huurwoning uit de Woningkrant en deze te accepteren als tijdelijke oplossing. (Van uw huidige woningcorporatie krijgt u een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Mogelijk komt u in aanmerking voor huursubsidie.) Ga naar stappenplan HUREN.

12 Woordenlijst bij stappenplan DUO-urgentie Geeft extra voorrang bij het reageren op het woningaanbod. Geldt alleen in de DUO-zone. Geldig tot het moment dat de vervangende nieuwbouw in de DUO-zone is opgeleverd. Geldt voor het woningtype dat in uw urgentiebrief staat vermeld. Let op: bij gebruik van uw DUO-urgentie verliest u uw stadsvernieuwingsurgentie én uw opgebouwde woonduur. DUO-zone Gebied in de gemeente Utrecht waarbinnen u van uw DUO-urgentie gebruik kunt maken. De grenzen staan omschreven in uw urgentiebrief. Goedkoop scheefwonen Scheefwonen betekent dat u gezien de hoogte van uw inkomen in een woning met een te lage huur woont. De regeling goedkoop scheefwonen maakt het mogelijk goedkoper te huren dan op grond van de huur-inkomentabel uit de Woningkrant zou mogen. Bij het verlenen van de urgenties wordt uitgerekend wat deze regeling voor u betekent. De uitkomst van deze berekening vindt u in uw urgentiebrief. Hardheidsclausule Alle regelingen zijn gemaakt om u bij een noodzakelijke verhuizing door sloop zo goed en eerlijk mogelijk aan andere woonruimte te helpen. Toch kan het voorkomen dat u door persoonlijke omstandigheden, onevenredig hard wordt getroffen. U kunt een beroep op de hardheidsclausule doen als u erger dan andere mensen benadeeld wordt door de herstructurering. In een brief aan de verantwoordelijke wethouder vraagt u om een speciaal voor u aangepaste regeling. Gemeente Utrecht, wethouder Wonen, Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht. Venen, Woerden, De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Wijk bij Duurstede en Zeist. Mogelijk verandert dit in De woningkrant biedt de laatste informatie. Stadsvernieuwingsurgentie Geeft voorrang bij het reageren op het woningaanbod (bestaand en nieuwbouw) in de gehele regio. Is minimaal één ar geldig en geldt voor het woningtype dat in uw urgentiebrief staat vermeld. Bij gebruik van uw stadsvernieuwingsurgentie blijft uw woonduur behouden. Let op: als u met uw stadvernieuwingsurgentie een woning heeft gevonden, moet u zich binnen twee maanden opnieuw (gratis) inschrijven bij Woningnet om zo uw DUO-urgentie en woonduur te behouden. Starterslening Wie een woning wil kopen van ten hoogste EUR ,- op het grondgebied van de gemeente Utrecht, en een huurwoning achterlaat, kan onder voorwaarden een gunstige lening van tussen de EUR en EUR van de gemeente Utrecht krijgen. Zie ook of de speciale brochure die u kunt aanvragen bij de gemeente. (Adressen z.o.z.). Type woning Wie moet verhuizen als gevolg van sloop wordt tegemoetgekomen via voorrang bij het zoeken naar een andere woning. Wooncarrière maken is daarbij niet toegestaan. Bijvoorbeeld met voorrang van een flat naar een eengezinswoning verhuizen. Uw urgentie is alleen van toepassing op een vergelijkbaar woningtype. Dit type staat vermeld in uw urgentiebrief. Huur-inkomentabel Welke huur u minimaal moet betalen is afhankelijk van uw leeftijd, gezinssituatie en het (gezamenlijk) belastbaar arinkomen. Zie hiervoor de tabel in de Woningkrant of op (Adres WoningNet, z.o.z.) Huursubsidie Mogelijk heeft u recht op huursubsidie. Meer informatie hierover biedt uw corporatie of Postbus 51. (Adressen z.o.z.) Regio Een Utrechter kan reageren op het woningaanbod uit de gehele regio, bestaande uit 23 gemeenten: Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater, De Ronde Urgentiebrief Als het besluit tot sloop is gevallen, stuurt Het vierde huis u in opdracht van de gemeente Utrecht een urgentiebrief. Hierin staat vermeld wat uw rechten zijn bij het met voorrang zoeken naar een nieuwe woning. Verhuiskosten Als u éénmaal verhuist krijgt u van uw corporatie een bedrag van EUR 5000,- als tegemoetkoming in de verhuiskosten. Als u tweemaal verhuist - eerst met uw stadsvernieuwingsurgentie, daarna met uw DUO-urgentie - dan krijgt u de eerste maal EUR 5000,- en de tweede maal EUR 1819,- Bedragen vanaf 1 juli Bepalend is de datum van het sloopbesluit. Vergoeding van aangebrachte voorzieningen gebeurt in overleg met uw corporatie.

13 Adressen Huursubsidie Vraag uw corporatie, of informeer bij: Postbus 51 Postbus EA Den Haag Tel: (gratis, op werkdagen van uur) Internet: U kunt ook kijken op Internet: Starterslening Gemeente Utrecht Publieksbalie Dienst Stadsontwikkeling (DSO) Rachmaninoffplantsoen 61 Internet: Tel: Post: Gemeente Utrecht, DSO/Afdeling Wonen Postbus RK Utrecht De Utrechtse woningcorporaties Bo-ex Postbus 3151, 3502 GD Utrecht J.C. Maylaan 18 (Kanaleneiland), Utrecht Klantenservice: tel Groenrand Wonen Postbus 4, 3450 AA Vleuten P.Ohllaan 39, Vleuten tel Mitros Postbus 8217, 3503 RE Utrecht. Vlampijpstraat 101 (industriepark Cartesiusweg), Utrecht Klantenservice: (lokaal tarief) Portaal Postbus 375, 3900 AJ Veenendaal Brennerbaan 106 (Lunetten), Utrecht Tel (gratis) SSH Utrecht Postbus 85042, 3508 AA Utrecht Ina Boudier Bakkerlaan 155, Utrecht tel Diversen De Bundeling Stedelijke bewonersorganisatie. Opgericht door de bewonerscommissies van de Utrechtse woningcorporaties. Ondersteund door adviesbureau Stade. Postbus 13124, 3507 LC Utrecht tel Woningnet Wooninformatiecentrum, Beneluxlaan 2, Utrecht. tel (EUR 0,10 pm) Servicelijn (24 uur per dag): tel (EUR 0,50 pm). Het woningaanbod vindt u op: en in de Woningkrant. De Woningkrant verschijnt eens per twee weken op vrijdag. Kan worden afgehaald bij 400 adressen (supermarkten, tabakszaken, corporaties). De afhaalpunten staan vermeld in de Woningkrant. U kunt ook een abonnement nemen: S.P. Abonservice, Postbus 105, tel Kosten: EUR 20,- per half ar. Het vierde huis Het vierde huis verstuurt uw urgentiebrief in opdracht van de gemeente Utrecht. Houdt bewonersonderzoek en draagvlakmetingen, en organiseert bewonersavonden in opdracht van woningcorporaties. Postbus 8037, 3503 RA Utrecht, Beneluxlaan 2, Utrecht tel (Woningnet)

14 utrecht vernieuwt Uitgave: een gezamelijke uitgave van De Bundeling, Het vierde huis, de gezamelijke Utrechtse woningcorporaties en de Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling (DSO), afdeling Wonen. Teksten: Communicatiebureau gemeente Utrecht. Vormgeving: Utrecht. Fotografie: Willem Mes Photography, Utrecht. Drukwerk: Hoonte, Bosch & Keuning Productcode: /3. Datum: oktober Deze folder is gebaseerd op een aantal regelingen en besluiten. Deze regelingen en besluiten zijn bepalend; aan de folder kunt u geen rechten ontlenen.

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Een nieuwe woning zoeken. Een overzicht van de mogelijkheden voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten.

Een nieuwe woning zoeken. Een overzicht van de mogelijkheden voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten. Een nieuwe woning zoeken Een overzicht van de mogelijkheden voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten. Inleiding Huizen en buurten verslijten. Daarom worden woningen gerenoveerd, of gesloopt. Over renovatie

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Oudegeinlaan en Nijeveldsingel. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Oudegeinlaan en Nijeveldsingel. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Oudegeinlaan en Nijeveldsingel Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Daarover bestond lange tijd onduidelijkheid. Die is er voor uw woning en de andere

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt.

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. De gemeente wil het huurders gemakkelijker maken om in Utrecht een woning te kopen. Met het verstrekken van

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Bewijs van Inschrijving Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de juiste documenten ingeleverd, dan ontvangt u een Bewijs van Inschrijving.

Bewijs van Inschrijving Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de juiste documenten ingeleverd, dan ontvangt u een Bewijs van Inschrijving. Woonruimteverdeling in de regio Utrecht In het kort: In de regio Utrecht worden de huurwoningen verdeeld volgens het zelf zoek systeem. Dit betekent dat u zelf een woning uitzoekt. In deze folder leest

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

In vijf stappen naar een nieuwe woning

In vijf stappen naar een nieuwe woning In vijf stappen naar een nieuwe woning Zoekt u een huurwoning in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout? Dan heeft u zelf een actieve rol. Hieronder vertellen we hoe u in vijf stappen een geschikte woning

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

A. Bezettingsnorm - In de gemeente Utrecht geldt met betrekking tot de bezettingsnorm de volgende tabel (optie 2): Oppervlakte

A. Bezettingsnorm - In de gemeente Utrecht geldt met betrekking tot de bezettingsnorm de volgende tabel (optie 2): Oppervlakte Gemeentelijk woonbeleid gemeente Utrecht Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht geven uitvoering aan het gemeentelijke woonbeleid. Gelet op de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 hoofdstuk

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere leeftijd graag zo lang mogelijk

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) 2 Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u als

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

=CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie

=CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie =CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie Ter verduidelijking van de Huisvestingsverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug Versie februari 2011 1 Inleiding De regels voor woonruimteverdeling zijn vastgelegd

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere leeftijd graag zo lang mogelijk

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

ik zoek een woning 1

ik zoek een woning 1 ik zoek een woning 1 Huren kan bij Lefier op verschillende manieren. We hebben een groot aanbod van sociale huurwoningen (dit zijn huurwoningen met een huurprijs lager dan de huurtoeslaggrens). Voor sociale

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 Sociaal Plan Binnenhofjes II Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 1 2 sociaal plan Binnenhofjes II, september 2014 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Raadsvergadering, 23 juni 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: 20150623 11 RV Agendapunt: 11 Datum: 28 april 2015 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Versnellingsopgave en woningmarkt. Ronde tafel 8 december 2016

Versnellingsopgave en woningmarkt. Ronde tafel 8 december 2016 Versnellingsopgave en woningmarkt Ronde tafel 8 december 2016 2 Komt niet vaak voor: 3 berichten op 1 AD/UN pagina over Zeist. Het gaat me in het kader van de Ronde tafel over de Versnellingopgave om

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Informatiegids. Informatiegids. Woningzoekenden

Informatiegids. Informatiegids. Woningzoekenden Informatiegids Informatiegids Woningzoekenden 1 Informatie voor woningzoekenden in de gemeente Middelharnis en de woonkern Oude Tonge Woonkernen: Middelharnis Sommelsdijk Stad aan t Haringvliet Nieuwe

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

ik zoek een woning

ik zoek een woning ik zoek een woning www.lefier.nl huren bij Lefier Bent u op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand- Sappemeer, Borger-Odoorn, Slochteren of Stadskanaal. Lefier biedt de beschikbare woningen

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past?

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Een huurwoning zoeken buitengewoon Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Inhoudsopgave Een passende woning zonder poespas Een passende woning zonder poespas 3 1. Inschrijven 4 2. Een woning

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Eén van de mogelijkheden om een andere woning te krijgen is het aangaan van een woningruil. Het ruilen van woningen tussen twee of meer huurders is lang

Nadere informatie

Een woning huren op de Noord-Veluwe.

Een woning huren op de Noord-Veluwe. Een woning huren op de Noord-Veluwe www.hurennoordveluwe.nl Een woning huren op de Noord-Veluwe Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Dan kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl.

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke-

Nadere informatie

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden:

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden: Sociale urgentie Wanneer u als woningzoekende een ernstig huisvestingsprobleem heeft, en daarvoor met voorrang andere woonruimte krijgt, noemen we dat sociale urgentie. Om te beoordelen of u in aanmerking

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

huren bij Lefier een woning zoeken

huren bij Lefier een woning zoeken ik zoek een woning huren bij Lefier U bent op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Borger-Odoorn of Stadskanaal. Vanaf nu bieden we de beschikbare woningen aan op onze website.

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Toelichting Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Algemeen So Dit is een verkorte weergave van het Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol voor Nieuwegein.

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen. R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot

Nadere informatie