Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie"

Transcriptie

1 Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

2 Inhoudsopgave 3 Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? 4 Aanvraag op medische gronden 5 Overzicht situaties waarvoor geen urgentie wordt verleend 6 Wat gebeurt er na uw aanvraag? 7 Wat kunt u doen met een afwijzing? 2 Ondanks grote zorg, kan het zijn dat de informatie in deze brochure gedeeltelijk is gewijzigd of is achterhaald. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. BRA augustus 2013

3 Urgentie betekent dat u bij de toewijzing van een woning voorrang krijgt op woningzoekenden die al langer bij ons staan ingeschreven Alleen in uitzonderlijke gevallen komt u in aanmerking Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? Staat u bij Brabantse Waard geregistreerd als woningzoekende en doet er zich plotseling een noodsituatie voor waardoor u uw huidige woning per direct moet verlaten? Dan kunt u in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor urgentie. Urgentie betekent dat u bij de toewijzing van een woning voorrang krijgt op woningzoekenden die al langer bij ons staan ingeschreven. Vaak is een medische of sociale reden aanleiding voor het aanvragen van urgentie. Toch is niet alleen de ernst van de situatie, hoe schrijnend die ook is, voldoende voor het toekennen van de urgentiestatus. U heeft bewijsstukken overlegd die uw verzoek ondersteunen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een proces-verbaal van aangifte of een medische rapportage. In deze brochure leest u welke richtlijnen en voorwaarden er gelden bij het aanvragen van urgentie. Ook worden ter verduidelijking een aantal situaties toegelicht waarin geen urgentie verstrekt wordt. Basisvoorwaarden Om urgentie te kunnen aanvragen moet u tenminste voldoen aan volgende basisvoorwaarden: U staat al bij ons ingeschreven als woningzoekende. U heeft een vast dienstverband (minimaal twintig uur per week) bij een werkgever in de gemeente Moerdijk of u woont langer dan twee jaar in de gemeente Moerdijk of u heeft in het verleden al eens minimaal vijftien jaar aaneengesloten in de gemeente Moerdijk gewoond. U beschikt over zelfstandige woonruimte in de gemeente Moerdijk. Brabantse Waard Over het toewijzen van urgentie 3

4 Aanvraag op medische gronden Naast de basisvoorwaarden zijn er tevens een aantal aanvullende richtlijnen waaraan u dient te voldoen. Aanvullende richtlijnen voor het aanvragen van urgentie Om in aanmerking te komen voor urgentie op medische gronden(*), dient u aan het volgende te voldoen: U kunt niet langer gebruik maken van de huidige woning door onvoorziene en zware lichamelijke beperkingen. U kunt om medische redenen geen gebruik maken van de benodigde aanpassingen waarvoor de investering maximaal bedraagt (prijspeil WMO medio 2003). De vereiste aanpassingen zijn om technische redenen niet in uw huidige woning te realiseren en/of bedragen meer dan (prijspeil WMO medio 2003). Het is, in vervolg op voorgaande, noodzakelijk dat u met spoed een andere woning verkrijgt. Bij uw aanvraag dient u een rapportage van de afdeling WMO van de gemeente toe te voegen. (*) Verklaringen van uw behandelend arts en/of specialist worden niet bij de procedure betrokken. Voor een aanvraag op medische gronden kunt u niet langer gebruik maken van de huidige woning door onvoorziene en zware lichamelijke beperkingen 4

5 Er zijn diverse woon- en gezinssituaties die regelmatig voorkomen maar deze zijn niet urgent genoeg voor het toekennen van de urgentiestatus Overzicht situaties waarvoor geen urgentie wordt verleend Om in aanmerking te komen voor urgentie op sociale gronden, dient er sprake te zijn van een uitzonderlijke noodsituatie in de woon- en gezinssituatie. Er zijn echter diverse woon- en gezinssituaties die regelmatig voorkomen, maar waarbij geen sprake is van het van de ene op de andere dag verliezen van de zelfstandige woning. In de volgende gevallen wordt daarom geen urgentie toegekend. Afstand woon - werk U werkt of gaat werken in de gemeente Moerdijk, en er gaat dagelijks veel tijd gemoeid met de reisafstand. Burenruzie Echtscheiding of verbreking samenleving Bij echtscheiding of verbreking van de samenleving moet veel geregeld worden, waaronder huisvesting. Een echtscheiding of verbreking van de samenleving is echter geen aanleiding voor urgentie. Bent u niet in staat gezamenlijk de echtelijke woning te bewonen totdat (één van) u een andere woning toegewezen krijgt, dan kunt u zich tot de Kantonrechter wenden. Deze bepaalt uiteindelijk wie er (al dan niet tijdelijk) in de echtelijke woning mag blijven wonen. Een andere mogelijkheid is particuliere verhuur, kamerbewoning, pension, inwoning bij familie of derden, opvangcentra, enzovoort. Huwelijk/samenwoning Wenst u te gaan trouwen of te gaan samenwonen of u bent getrouwd maar u woont nog niet zelfstandig, dan kunt u op grond hiervan geen urgentie krijgen. Kamer- of pensionbewoning U woont in een pension, motel, e.d. of (huurt) een kamer bij familie of derden. Op grond van zaken als de inwoonsituatie en conflicten met de verhuurder wordt geen urgentie toegekend. Thuisinwonend Bent u (wederom) thuisinwonend en is er sprake van conflicten met uw (pleeg-, stief-) ouder(-s) of met een partner hiervan, dan krijgt u geen voorrang op andere (thuisinwonende) woningzoekenden. Ook wanneer ruzies ertoe leiden dat u de toegang tot de ouderlijke woning wordt ontzegd, wordt hiervoor geen urgentie verstrekt. Verkoop van de woning De verkoop van een woning (ook wanneer deze onderdeel uitmaakt van een echtscheidingsprocedure) en het overeenkomen van een opleveringsdatum is uw eigen verantwoordelijkheid. Hiervoor wordt geen voorrang verleend op andere woningzoekenden. Dit geldt ook bij gedwongen verkoop van de woning. Zwangerschap/gezinsuitbreiding Gezinsuitbreiding is geen aanleiding voor urgentie. Voor het verkrijgen van opvangadressen kunt u zich desgewenst wenden tot het Maatschappelijk Werk. Genoemd zijn de meest voorkomende situaties waarvoor geen urgentie wordt verleend. Twijfelt u of uw verzoek al dan niet in behandeling kan worden genomen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via telefoonnummer: Brabantse Waard Over het toewijzen van urgentie 5

6 Wat gebeurt er na uw aanvraag? Urgentiecommissie Bij het toewijzen van woningen aan urgent woningzoekenden maakt Brabantse Waard gebruik van een zogenoemde urgentiecommissie. Deze onafhankelijke commissie, bestaande uit afgevaardigden van Brabantse Waard en van de gemeente Moerdijk, beoordeelt de urgentieaanvragen. Hoe vraagt u urgentie aan? Urgentie vraagt u aan door een brief met bewijsstukken naar ons toe te sturen of bij ons in te leveren. Aanvragen zonder bewijsstukken worden door ons niet in behandeling genomen. Wij beoordelen dan of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en richtlijnen. Als uw aanvraag voldoet, sturen wij deze door naar de urgentiecommissie. Deze commissie neemt uw aanvaag verder in behandeling en beslist of u urgentie toegewezen krijgt. Over het genomen besluit krijgt u schriftelijk bericht. Besluit de urgentiecommissie tot het toekennen van de urgentiestatus, dan worden in principe geen woonwensen gehanteerd. Dit zou namelijk een spoedige toewijzing kunnen belemmeren. Wel mag u een voorkeur uitspreken voor een woonkern. Weigert u een woningaanbod, dan vervalt de urgentie definitief. Heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen, belt u dan gerust met één van onze medewerkers. U kunt ons bereiken via telefoonnummer

7 De urgentiecommissie is een onafhankelijke commissie die de aanvragen verder in behandeling neemt en beslist over de urgentie toewijzing Wat kunt u doen met een afwijzing? Stap 1 Bezwaar maken Mocht uw urgentieverzoek niet in behandeling worden genomen en bent u het niet eens met de reden van afwijzing, dan kunt u bezwaar maken. Stuur hiervoor binnen dertig dagen na ontvangst van het besluit een schriftelijk en onderbouwd bezwaarschrift naar Brabantse Waard. Uw bezwaarschrift wordt dan in behandeling genomen. Vervolgens ontvangt u van ons een schriftelijke reactie met de uitkomst of advies. Stap 2 De directie Kunnen we samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u uw klacht binnen tien werkdagen na ontvangst nog voorleggen aan de directie van Brabantse Waard. Binnen twintig werkdagen ontvangt u het schriftelijk onderbouwde besluit van de directie. Stap 3 Regionale geschillencommissie Nadat bovengenoemde procedure is doorlopen, staat u nog de mogelijkheid open om een bezwaarschrift in te dienen bij de regionale geschillencommissie. Dit dient u binnen tien dagen na de ontvangst van het besluit van de directie te doen. Uw geschil dient u digitaal in bij de regionale geschillencommissie via regionalegeschillencommissie.nl. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op de website van Brabantse Waard, Brabantse Waard Over het toewijzen van urgentie 7

8 Heeft u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen? Neem dan gerust contact op!

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie