Bewijs van Inschrijving Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de juiste documenten ingeleverd, dan ontvangt u een Bewijs van Inschrijving.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewijs van Inschrijving Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de juiste documenten ingeleverd, dan ontvangt u een Bewijs van Inschrijving."

Transcriptie

1 Woonruimteverdeling in de regio Utrecht In het kort: In de regio Utrecht worden de huurwoningen verdeeld volgens het zelf zoek systeem. Dit betekent dat u zelf een woning uitzoekt. In deze folder leest u hoe dit systeem werkt, welke spelregels er zijn en op welke wijze u op zoek kunt naar een woning. Eerst inschrijven Bij WoningNet en de deelnemende organisaties in de regio Utrecht kunt u zich laten inschrijven als woningzoekende in de regio Utrecht. Hieraan zijn kosten verbonden 30,- (prijspeil april 2003) Zolang u nog geen woning heeft gevonden, kunt u jaarlijks een verlengingsformulier invullen tegen betaling van 9,-. (prijspeil april 2003). Bewijs van Inschrijving Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de juiste documenten ingeleverd, dan ontvangt u een Bewijs van Inschrijving. Urgent Indien u denkt in aanmerking te komen voor een urgentie, vraag dan advies bij een van de deelnemende organisaties. Woningen in de krant Bekijk de advertenties van woningen die elke veertien dagen in de Woningkrant Regio Utrecht worden aangeboden. De woningadvertenties staan ook op Stel vast welke woningen voor u interessant zijn; Vergelijk de gegevens van de woning met de gegevens op uw Bewijs van Inschrijving; Denkt u in aanmerking te komen voor de woning, dan kunt u reageren (zie hieronder); Indien uw gegevens niet overeenkomen met de beschrijving in de advertentie, dan komt u niet in aanmerking voor deze woning. Het heeft dan geen zin om op desbetreffende woning te reageren. Reageren op een advertentie Bel met de Reactielijn ( 0,50 per minuut), reageer via internet of vul de woonbon in en stuur deze op of lever hem in bij de organisatie waar u staat ingeschreven. U mag op maximaal vier woningen reageren. Woningaanbieding Wanneer u in aanmerking komt voor de woning, stuurt de betreffende corporatie u een aanbiedingsbrief; Komt u niet in aanmerking voor de woning, dan krijgt u daarvan géén persoonlijk bericht. U kunt wel vanaf woensdag nadat de Woningkrant is verschenen de Resultatenlijn bellen ( 0,50 per minuut). De computer vertelt u op welke plaats u staat bij de woning(en) waar u op gereageerd heeft. Ook op internet kunt u het resultaat achterhalen. Regio Utrecht Waar in deze brochure sprake is van de regio Utrecht, worden hiermee bedoeld de gemeenten Abcoude, Amerongen, Breukelen, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten, Leersum, Loenen, Lopik, Maarn, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Utrecht, Vianen, Wijk Bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist. Een overzicht van een aantal van de deelnemende organisaties kunt u vinden op de achterzijde van deze folder. Zie voor een volledig overzicht De Woningkrant Regio Utrecht of

2 Op zoek naar een woning? Inschrijven moet! Inschrijven als woningzoekende is altijd nodig als u wilt reageren op een woning die in de Woningkrant regio Utrecht wordt aangeboden. Inschrijven kan via de deelnemende organisaties, via WoningNet en internet ( Als u ingeschreven bent, krijgt u een Bewijs van Inschrijving thuis gestuurd. Hierop staat uw inschrijfnummer. Dit heeft u nodig om te reageren op de advertenties uit de Woningkrant Regio Utrecht. Voorwaarden voor inschrijving De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening van het Bestuur Regio Utrecht. Inschrijving is mogelijk als: u 18 jaar of ouder bent, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit of hier rechtmatig verblijft en tenminste één van de volgende situaties op u van toepassing is: tenminste drie jaar onafgebroken in één of meer gemeenten in de regio woont of; in de afgelopen 10 jaar tenminste 6 achtereenvolgende jaren in één of meer gemeenten in de regio heeft gewoond of; in één van de regiogemeenten een dagopleiding volgt van tenminste 19 uur per week aan een erkende instelling voor dagonderwijs. u tenminste 18 uur per week in de regio werkt (of gaat werken: max. 3 maand van te voren) met een vast dienstverband of een tijdelijk dienstverband met de vooropgezette bedoeling dit om te zetten in een vast dienstverband; u kunt ook werkzaam zijn in de buitendienst van een bedrijf dat elders in Nederland gevestigd is maar u werkt in deze regio; wanneer u minder dan 18 uur per week in de regio werkt, heeft u tenminste een netto inkomen uit arbeid op bijstandsniveau; U heeft het afgelopen half jaar via een uitzendbureau in de regio Utrecht gewerkt en u kunt dat aantonen; u als zelfstandig ondernemer in uw bestaan voorziet en aantoont dat de zetel van uw bedrijf in de regio is gevestigd; u bent voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt; u bent in de VUT of gepensioneerd; u bent remigrant en u heeft geen zelfstandige woonruimte (maximaal 6 maanden na terugkomst kunt u hierop aanspraak maken); u bent langdurig werkloos en staat minimaal tweeëneenhalf jaar ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI); u heeft door (echt)scheiding dringend zelfstandige woonruimte nodig of u bent bezig met een procedure voor (echt)scheiding en heeft een voorlopige voorziening; u bent een vreemdeling of vluchteling (vraag hiervoor gedetailleerde informatie bij een van de deelnemende organisaties) u verblijft in een opvanghuis of een hulp- of dienstverleningsinstelling waarmee in regionaal verband afspraken zijn gemaakt over het toewijzen van woningen. Weigeren van inschrijving Als u niet in één van deze categorieën valt, kunt u niet ingeschreven worden. Maar als dat tot een bijzonder onrechtvaardige situatie zou leiden, dan kunnen Burgemeester en Wethouders, bij wijze van uitzondering, alsnog besluiten tot inschrijving over te gaan. Meer informatie hierover is bij de deelnemende organisaties te krijgen. Kosten bij inschrijving Voor de inschrijving betaalt u een eenmalig bedrag aan administratiekosten (prijspeil april 2003: 30,- ). De wijze waarop u kunt betalen verschilt per organisatie. Informeer daarom ter plaatse. Na betaling

3 krijgt u een Bewijs van Inschrijving. Daarnaast ontvangt u automatisch éénmaal per jaar een formulier voor verlenging van uw inschrijving (prijspeil april 2003: 9,-). Wanneer vervalt uw inschrijving? Uw inschrijving als woningzoekende vervalt of kan geweigerd worden als u: via het aanbodsysteem een zelfstandige en passende woonruimte met een rekenhuur tot maximaal 597,54 (prijspeil juli 2004) voor onbepaalde tijd in de regio betrekt; niet meer voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving; uw huurwoning koopt van de verhuurder die deelneemt aan het aanbodsysteem; een slechte referentie hebt doordat u uit de huidige woning gezet bent of wordt gezet en u zich volgens de criteria in de Huisvestingsverordening zich voor een periode van maximaal drie jaar niet kunt inschrijven; zelf niet langer ingeschreven wilt staan en dat ook laat blijken (door bijvoorbeeld de inschrijving niet meer te verlengen); reeds een of meer keren voor een huurwoning ingeschreven staat in het woningzoekendenbestand van de regio. In dat geval wordt de inschrijving met de oudste inschrijfdatum gehandhaafd. Urgentie aanvragen Slechts in uitzonderlijke situaties kan aan woningzoekenden voorrang ( urgentie ) worden verleend. U moet daarbij denken aan extreme omstandigheden of calamiteiten. Wanneer u meent voor een urgentie in aanmerking te komen, kunt u bij de deelnemende organisaties informeren naar de te volgen procedure. Deze verschilt namelijk per gemeente. In sommige gevallen is de betreffende gemeente de instantie waar u uw aanvraag moet indienen. In andere gemeenten zijn deze werkzaamheden aan de corporatie of WoningNet uitbesteed. Bij WoningNet en de woningcorporaties kunt u terecht voor een advies over uw kansen om een urgentie te verkrijgen. De Woningkrant Regio Utrecht verschijnt tweewekelijks op vrijdag in de even weken. De Woningkrant is gratis verkrijgbaar bij een groot aantal vaste afhaalpunten, waaronder de deelnemende organisaties. Daarnaast zijn de vrijkomende woningen te vinden op Ingeschreven en dan... Bewijs van Inschrijving Op uw Bewijs van Inschrijving worden in ieder geval de volgende gegevens vermeld: naam aanvrager; totaal aantal meeverhuizende personen; adres; het belastbaar inkomen van uw huishouden per jaar; wachttijd: laatste verhuisdatum (bij doorstromers) of inschrijfdatum (bij overige woningzoekenden); inschrijfnummer. Om ingeschreven te blijven krijgt u één keer per jaar automatisch een verlengingsformulier thuis gestuurd. Doorstromer bent u wanneer u als hoofdhuurder daadwerkelijk en rechtmatig een zelfstandige toewijsbare woning onder de 597,54 (prijspeil juli 2004) in de regio bewoont, die na uw vertrek voor verhuur via het aanbodsysteem ter beschikking wordt gesteld. Ook als u een woning van een particuliere verhuurder in de regio achterlaat bent u een doorstromer. U bent overige woningzoekende als u geen doorstromer bent.

4 Reageren via de Woningkrant Om de veertien dagen worden de vrijkomende woningen in de Woningkrant Regio Utrecht gepubliceerd en op Voor informatie over een abonnement kunt u bellen met S.P. Abonneeservice, tel De advertenties In de advertenties van de vrijkomende woningen worden per woning de belangrijkste gegevens vermeld: het adres en eventueel de wijk; het aantal kamers met hun oppervlakte; de rekenhuur en de totale huurprijs; het aantal personen; vanaf wanneer de woning beschikbaar is; algemene informatie over de woning en de omgeving. Bekijk welke woning(en) voor u interessant is (zijn) en stel vast of de aangeboden woning voldoet aan de gegevens op uw Bewijs van Inschrijving (huishoudensgrootte, inkomen, rekenhuur). U mag op maximaal 4 woningen reageren. U kunt daarbij nog geen voorkeur aangeven. Voor het sluiten van de reactietermijn, dinsdag om uur, kunt u via internet of de Reactielijn uw reactie nog wijzigen of verwijderen. Reageren via internet Op de site kunt u reageren op het woningaanbod van de regio Utrecht. Telefonisch reageren Als deze gegevens overeenkomen, kunt u via de reactielijn uw woningkeuze telefonisch kenbaar maken. Hiervoor heeft u wel een toetsentelefoon nodig. Het systeem werkt als volgt: 1. U toetst het nummer ; 2. Een computer stelt u enkele vragen; 3. Door het intoetsen van nummers (inschrijfnummer en advertentienummers) maakt u uw keuze bekend; 4. De gegevens worden automatisch verwerkt. Dit systeem is 24 uur per dag bereikbaar, vanaf het tijdstip dat de Woningkrant uitkomt tot en met de daaropvolgende dinsdag uur. De kosten bedragen 0,50 per minuut. (prijspeil januari 2003) Reageren met een woonbon U mag ook de woonbon uit de Woningkrant invullen. Na invulling kunt u de woonbon versturen naar de organisatie waar u ingeschreven staat als woningzoekende of u kunt de woonbon bij deze organisatie inleveren. Het is niet bij iedere organisatie mogelijk om dinsdag tot uur woonbonnen in te leveren. Informeer van te voren naar de openingstijden. Verwerken van de reacties Na de sluitingstermijn voor de reacties worden per woning alle kandidaten geselecteerd. De volgorde van binnenkomst van de reacties is niet belangrijk. Als u zich maar op tijd heeft aangemeld. Bijna altijd zullen er meerdere kandidaten per woning zijn. De computer maakt een lijst van alle kandidaten per woning. Een urgent-woningzoekende staat bovenaan, daarna volgt degene met de langste wachttijd. Hebben meer urgent-woningzoekenden belangstelling voor een huis, dan staat degene die al het langst een urgentieverklaring heeft bovenaan. Deze lijst met kandidaten krijgt ook de verhuurder van de woning. Woningaanbieding Staat u bovenaan de lijst van kandidaten voor een bepaalde woning, dan neemt de woningcorporatie schriftelijk of telefonisch contact met u op. Voordat de woning dan definitief aan u wordt aangeboden

5 controleert men nogmaals uw gegevens zoals identiteit, rechtmatig verblijfsdocument, inkomen, binding aan deze regio en de inschrijfgegevens. Als de gegevens juist zijn, krijgt u de woning aangeboden. Als u een aanbieding heeft ontvangen, bent u geblokkeerd voor verdere deelname aan het systeem. U kunt dus nooit twee of meer aanbiedingen tegelijkertijd ontvangen. Pas nadat u de woning geweigerd heeft, bent u weer vrij om op aangeboden woningen te reageren. Als u de woning accepteert vervalt automatisch uw inschrijving als woningzoekende. Wel kunt u zich opnieuw laten inschrijven. Niet goed Voldoen alle kandidaten voor een huis wel aan alle voorwaarden? De computer controleert van iedereen die gereageerd heeft of hij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Heeft u zich opgegeven voor een huis waarvoor u niet in aanmerking komt? Dan krijgt u een brief waarin staat waarom dat zo is. U heeft wel gereageerd maar de woning niet aangeboden gekregen Als u niet in aanmerking komt voor een woning krijgt u daarvan géén persoonlijk bericht. Wel kunt u vanaf woensdag na het verschijnen van de Woningkrant de Resultatenlijn bellen ( 0,50 per minuut). U toetst uw inschrijfnummer en het advertentienummer in van de woningen(en) waar u op gereageerd heeft en de computer vertelt u op welke plaats u staat. Ook op internet staat een overzicht van de resultaten. In de Woningkrant krijgt u tweewekelijks een overzicht van woningen die inmiddels zijn toegewezen. In het overzicht wordt het aantal reacties per woning vermeld. Daarnaast wordt ook de wachttijd van de kandidaat die de woning heeft geaccepteerd aangegeven. Via dit overzicht krijgt u een indruk van uw positie en uw kansen op een woning en kunt u eventueel uw wensen bijstellen. Woningen buiten het systeem Aangepaste woningen, zorgwoningen, woningen voor verstandelijk gehandicapten en begeleid wonen, woningen voor asielzoekers, statushouders en vluchtelingen en groepswonen voor ouderen staan (meestal) niet in de Woningkrant Utrecht te huur aangeboden. Het verhuren gebeurt rechtstreeks via de verhuurder of bemiddelende organisatie. Zodra deze woningen officieel opnieuw zijn verhuurd, wordt dat veelal wel in de rubriek Resultaten woningtoewijzing opgenomen. Kijken in de woning Met de aanbiedingsbrief kunt u een kijkje gaan nemen in de woning. U dient de bezichtiging uiteraard in overleg met de zittende huurder te plannen. Zonder die brief mag u de woning dus nog niet van binnen bezichtigen. Als u de woning accepteert, zal de verhuurder van de woning verdere afspraken met u maken over de huurovereenkomst en de verdere afwikkeling. Heeft u nog vragen? Medewerkers van WoningNet en deelnemende organisaties geven u graag uitleg. Op de achterzijde van deze folder vindt u van een aantal organisaties de adressen, telefoonnummers en openingstijden. Zie voor een volledig overzicht de Woningkrant Regio Utrecht of Heeft u klachten? Het is natuurlijk mogelijk dat u zich bij het verdelen van woonruimte benadeeld voelt of veronderstelt dat er niet volgens de regels is gewerkt. Neemt u in dat geval eerst contact op met de betreffende organisatie. Mocht u er gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen. Bij de deelnemende organisaties is een klachtenfolder en een speciaal klachtenformulier beschikbaar. De Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling spreekt zich dan uit over uw klacht.

6 Adressen Woningbouwvereniging Amerongen Industrieweg noord 14 Postbus 11, 3958 ZT Amerongen telefoon fax maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Heuvelrug Wonen Postbus 165, 3970 AD Driebergen telefoon fax Bezoekadressen: Van Bennekomweg 10a (Doornse Welzijns Stichting ), Doorn Dinsdag en donderdag van tot en op afspraak Schippersdreef 2, Driebergen maandag t/m donderdag van 8.15 tot uur vrijdag van 8.15 tot uur Woningbouwstichting Leersum Kwartellaan 7 Postbus 35, 3956 ZR Leersum telefoon fax maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Woningbouwvereniging Maarn Sportlaan 13, 3951 CG Maarn telefoon fax dinsdag van tot uur Woningstichting Volksbelang WbD en Woningbouwstichting Cothen Karel de Grotestraat 59 Postbus 244, 3960 BE Wijk bij Duurstede telefoon fax maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur WoningNet

7 1e Dorpsstraat 16 Postbus 8030, 3503 RA Utrecht telefoon maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 tot uur maandagmiddag van tot uur vrijdagmiddag van tot uur. Deze folder is gebaseerd op de Regionale Huisvestingsverordening Bestuur Regio Utrecht U kunt aan de inhoud van deze folder geen rechten ontlenen. Juni 2004

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning

Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning Op deze checklist staat welke bewijsstukken u op moet sturen voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning. Vul de formulieren volledig in

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Een woning huren op de Noord-Veluwe.

Een woning huren op de Noord-Veluwe. Een woning huren op de Noord-Veluwe www.hurennoordveluwe.nl Een woning huren op de Noord-Veluwe Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Dan kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl.

Nadere informatie

=CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie

=CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie =CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie Ter verduidelijking van de Huisvestingsverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug Versie februari 2011 1 Inleiding De regels voor woonruimteverdeling zijn vastgelegd

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning?

Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Wonen in een gebied waar anderen graag recreëren. Dat is het unieke van een woning van Wetland Wonen. Wij verhuren woningen in de sociale huursector.

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

een woning huren? woonkeus stedendriehoek

een woning huren? woonkeus stedendriehoek Hier leest u meer over hoe het zoeken naar een woning in de regio Stedendriehoek in zijn werk gaat. Klik op de pijl om verder te gaan.? Zoekt u een huurwoning in de Stedendriehoek? Dan kunt u zich inschrijven

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Checklist Huisvestingsvergunning

Checklist Huisvestingsvergunning Kopersinformatie Checklist Huisvestingsvergunning Koopwoning Op deze checklist staat welke bewijsstukken u op moet sturen voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning. Vul de formulieren volledig

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Verhuizen bij sloop. Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten.

Verhuizen bij sloop. Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten. Verhuizen bij sloop Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten. Inleiding Huizen en buurten verslijten. Daarom worden woningen gerenoveerd, en soms zelfs

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past?

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Een huurwoning zoeken buitengewoon Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Inhoudsopgave Een passende woning zonder poespas Een passende woning zonder poespas 3 1. Inschrijven 4 2. Een woning

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Informatiegids. Informatiegids. Woningzoekenden

Informatiegids. Informatiegids. Woningzoekenden Informatiegids Informatiegids Woningzoekenden 1 Informatie voor woningzoekenden in de gemeente Middelharnis en de woonkern Oude Tonge Woonkernen: Middelharnis Sommelsdijk Stad aan t Haringvliet Nieuwe

Nadere informatie

Klachten en geschillen { )

Klachten en geschillen { ) Klachten en geschillen { ) Klachten en geschillen We vinden het belangrijk dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Onze medewerkers proberen u altijd correct te woord te staan, uw vragen

Nadere informatie

ik zoek een woning

ik zoek een woning ik zoek een woning www.lefier.nl huren bij Lefier Bent u op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand- Sappemeer, Borger-Odoorn, Slochteren of Stadskanaal. Lefier biedt de beschikbare woningen

Nadere informatie

Woonruimte zoeken? D a t g a a t z o...

Woonruimte zoeken? D a t g a a t z o... Woonruimte zoeken? D a t g a a t z o... U bent op zoek naar woonruimte in de gemeente Wierden. In deze brochure vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wanneer is inschrijving

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen. R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot

Nadere informatie

Huren in Baarn. gemeente Baarn Loket Wonen, Zorg en Welzijn

Huren in Baarn. gemeente Baarn Loket Wonen, Zorg en Welzijn Huren in Baarn gemeente Baarn Loket Wonen, Zorg en Welzijn 1 Inhoudsopgave 1 Woonruimteverdeling in Baarn... 3 2 Voorwaarden voor inschrijving... 3 3 Inschrijven als woningzoekende... 3 4 Verdeling volgens

Nadere informatie

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden,

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden, Aan: Gemeenteraden van de Utrecht10 Onderwerp: Huisvestingswet 2014 en de nieuwe huisvestingsverordening in de regio Utrecht Aankondiging bijeenkomst november 2014 Kenmerk: 2014-04267 Contactpersoon: Micha

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie

Wegwijzer Mijn pagina. Eénvoudig reageren op woningen via internet. www.devooruitgang.com

Wegwijzer Mijn pagina. Eénvoudig reageren op woningen via internet. www.devooruitgang.com Wegwijzer Mijn pagina Eénvoudig reageren op woningen via internet www.devooruitgang.com Tegenwoordig kunt u ook online reageren op vrijkomende woningen van De Vooruitgang. Na uw inschrijving als woningzoekende

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

huren bij Lefier een woning zoeken

huren bij Lefier een woning zoeken ik zoek een woning huren bij Lefier U bent op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Borger-Odoorn of Stadskanaal. Vanaf nu bieden we de beschikbare woningen aan op onze website.

Nadere informatie

EEN HUURWONING ZOEKEN

EEN HUURWONING ZOEKEN EEN HUURWONING ZOEKEN Voor het eerst op jezelf? De stap naar een seniorenwoning? Een plek voor je gezin? Aangepaste woonwensen? We beheren zo n 14.000 woningen in Midden- en Zuid-Limburg. Daar zit vast

Nadere informatie

ik zoek een woning 1

ik zoek een woning 1 ik zoek een woning 1 Huren kan bij Lefier op verschillende manieren. We hebben een groot aanbod van sociale huurwoningen (dit zijn huurwoningen met een huurprijs lager dan de huurtoeslaggrens). Voor sociale

Nadere informatie

Urgentieverklaring voor een woning in de regio West-Friesland

Urgentieverklaring voor een woning in de regio West-Friesland Urgentieverklaring voor een woning in de regio West-Friesland Deze informatiebrochure is een uitgave van de woningcorporaties en gemeenten in de regio West-Friesland, juli 2015 Als u op zeer korte termijn

Nadere informatie

Woningruil. Vragen? Heeft u nog vragen over woningruil, neem dat contact op met Jutphaas Wonen.

Woningruil. Vragen? Heeft u nog vragen over woningruil, neem dat contact op met Jutphaas Wonen. Woningruil Bent u snel op zoek naar een nieuwe woning? Misschien een idee om te denken aan woningruil? Als u iemand kent die met u van woning wil ruilen, dan kan het snel gaan. Hoe gaat woningruil in zijn

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

Met voorrang een woning zoeken in Delft

Met voorrang een woning zoeken in Delft Met voorrang een woning zoeken in Delft Door persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat u op zeer korte termijn dringend een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Met een urgentieverklaring

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Eén van de mogelijkheden om een andere woning te krijgen is het aangaan van een woningruil. Het ruilen van woningen tussen twee of meer huurders is lang

Nadere informatie

Huren. Zoekt u een huurwoning? Zo vindt u de woning die bij u past.

Huren. Zoekt u een huurwoning? Zo vindt u de woning die bij u past. Huren Zoekt u een huurwoning? Zo vindt u de woning die bij u past. Woningcorporatie Wonen Zuid beheert ruim 14.000 huurwoningen in Midden- en Zuid-Limburg. Wij weten dat iedereen bepaalde wensen heeft

Nadere informatie

De spelregels Ik zoek een huurwoning, hoe werkt dat?

De spelregels Ik zoek een huurwoning, hoe werkt dat? De spelregels Ik zoek een huurwoning, hoe werkt dat? www.devooruitgang.com U zoekt een huurwoning in Volendam? Dan bent u bij De Vooruitgang aan het juiste adres. Niet alleen voor een woning, maar ook

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) 2 Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u als

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling het college van burgemeester en wethouders ro Ruimtelijk beleid en advies 0182-588288

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Voor het reageren op huurwoningen via www.woonmatchwaterland.nl (huurwoningen in Waterland) gelden de volgende regels:

Voor het reageren op huurwoningen via www.woonmatchwaterland.nl (huurwoningen in Waterland) gelden de volgende regels: Woning zoeken met www.woonmatchwaterland.nl Voor het reageren op huurwoningen via www.woonmatchwaterland.nl (huurwoningen in Waterland) gelden de volgende regels: - U kunt vanaf dinsdag 17.00 uur t/m maandag

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie