De spelregels Ik zoek een huurwoning, hoe werkt dat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De spelregels Ik zoek een huurwoning, hoe werkt dat?"

Transcriptie

1 De spelregels Ik zoek een huurwoning, hoe werkt dat?

2 U zoekt een huurwoning in Volendam? Dan bent u bij De Vooruitgang aan het juiste adres. Niet alleen voor een woning, maar ook voor allerlei informatie. Want bij het zoeken naar een woning komt best veel kijken. Komt u wel in aanmerking? Hoe schrijft u zich in? Hoe wijst De Vooruitgang woningen toe? Hoe zit het met urgentie; wie heeft voorrang op wie? Alles daarover leest u in deze brochure.

3 Ons aanbod Er komt nogal wat kijken bij een huurwoning. Dan is het handig om te weten wat De Vooruitgang zoal kan bieden. De Vooruitgang verhuurt ongeveer 1100 woningen in Volendam. De woningen liggen in verschillende wijken en buurten. Kindvriendelijke wijken, rustige wijken en wijken met voorzieningen op steenworp afstand. Zie onze website voor meer informatie en een overzicht van onze huurwoningen. De Vooruitgang verhuurt verschillende woningtypes: etagewoningen met en zonder lift, eengezinswoningen, jongerenappartementen, seniorenwoningen en aanleunwoningen. De huurbedragen variëren van 265,- tot 664,66 per maand (prijspeil 2012). Daarnaast verhuurt De Vooruitgang in de toekomst ook enkele exclusieve appartementen in een duurdere prijsklasse. Het is afhankelijk van het inkomen en gezinssituatie voor welk bedrag u kan huren. Zijn er speciale wensen? De Vooruitgang verhuurt seniorenwoningen, woningen zonder trappen of met speciale voorzieningen. Is er dagelijks hulp nodig? Verzorgd wonen is ook mogelijk.

4 Inschrijven als woningzoekende Iedereen moet zich eerst inschrijven Alleen als u bij ons staat ingeschreven, komt u in aanmerking voor een huurwoning. Iedereen die achttien jaar of ouder is, kan zich bij ons inschrijven. Dat kan eenvoudig door een inschrijfformulier in te vullen. Het formulier is verkrijgbaar bij De Vooruitgang. Dit formulier moet persoonlijk bij De Vooruitgang worden ingeleverd. Bij inschrijving als woningzoekende betaalt u 75,- inschrijfgeld (prijspeil 2012). Na betaling blijft u vijf jaar ingeschreven staan. Als inschrijfdatum geldt de dag waarop De Vooruitgang het inschrijfgeld heeft ontvangen. De inschrijving moet na vijf jaar worden verlengd. De Vooruitgang stuurt hiervoor automatisch een formulier toe. Deze verlenging kost 30,- (prijspeil 2012). Na betaling zijn woningzoekenden weer vijf jaar ingeschreven. Het is mogelijk de verlenging via een automatische incasso of een acceptgiro te betalen. Wanneer de verlenging niet wordt betaald, wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Persoonsgegevens actueel via mijn pagina De Vooruitgang bevestigt uw inschrijving schriftelijk en u ontvangt een persoonlijke brief met inschrijfnummer. Met dit inschrijfnummer kunt u reageren op vrijkomende woningen en inloggen op mijn pagina via Hier vindt u onder andere uw persoonlijke gegevens, uw reacties en wie een woning uiteindelijk krijgt toegewezen. Woningzoekenden moeten er zelf voor zorgen dat de persoonsgegevens in ons woningzoekendenbestand altijd juist en actueel zijn. Aan de hand van deze gegevens controleren we namelijk of iemand in aanmerking komt voor een bepaalde woning. Via mijn pagina op onze website kunt u eenvoudig wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Bij de verlenging van de inschrijving vraagt De Vooruitgang altijd de gegevens te controleren. Inschrijving blokkeren Stichting Woningbeheer De Vooruitgang kan om een aantal redenen de inschrijving blokkeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld als iemand een huurachterstand heeft of als meerdere klachten van overlast bekend zijn. Bent u geblokkeerd, dan kunt u zich niet inschrijven en niet meer reageren op vrijkomende woningen. Meer hierover leest u in de brochure Overlast. Wanneer sprake is van valsheid in geschriften door een woningzoekende of wanneer blijkt dat een woning om een andere reden onterecht aan een woningzoekende is aangeboden, wordt de aanbieding ingetrokken en de inschrijving geblokkeerd. LET OP! U kunt alleen met het persoonlijk inschrijfnummer reageren op een vrijkomende woning. Het inschrijfnummer is en blijft persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon.

5 Reageren op vrijkomende huurwoningen Vrijkomende woningen worden door De Vooruitgang aangeboden via een advertentie in het lokale weekblad De Nivo (Nieuw-Volendam). Door de zogenoemde Woonbon in te vullen en in te leveren reageert u op een vrijkomende woning. Deze woonbon staat onder de advertentie en op uw persoonlijke pagina mijn pagina ook een digitale versie van de woonbon. Op de woonbon noteert u uw persoonlijke inschrijfnummer als woningzoekende én het huidige adres en telefoonnummer van uzelf. Een woonbon zonder inschrijfnummer neemt De Vooruitgang niet in behandeling. Bij het invullen van de woonbon moet u zich beperken tot de gegevens waar De Vooruitgang om vraagt. Extra informatie toevoegen heeft geen invloed op de toewijzing van een woning. LET OP! In de advertentie staat de datum waarop de woonbon uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Lever de bon op tijd in, anders neemt De Vooruitgang uw reactie niet in behandeling. De Vooruitgang verwerkt de ontvangen woonbonnen direct na de uiterlijke inzenddatum. LET OP! Bij het aanbieden van een huurwoning benoemt De Vooruitgang voorwaarden waaraan de toekomstige huurder moet voldoen. Zoals bijvoorbeeld: urgentie, de grootte van het huishouden (aantal volwassenen/kinderen) en de hoogte van het inkomen. Uiteraard is het alleen zinvol om te reageren als u aan de gestelde voorwaarden voldoet. In andere gevallen is de woning voor u niet passend en komt u er dus niet voor in aanmerking. Uw reactie wordt dan ook niet meegeteld.

6 Woningverdeling Op basis van richtlijnen van de Europese Commissie vinden belangrijke veranderingen plaats in de toewijzing van woningen. Daarom hanteert De Vooruitgang vanaf 1 januari 2011 de volgende verdeling voor vrijkomende huurwoningen (inclusief nieuwbouw) met een huurlast tot maximaal 664,66 per maand (prijspeil 2012). Tenminste 90% hiervan wijzen we verplicht toe aan huishoudens met een gezamenlijk bruto jaarinkomen tot maximaal ,- (prijspeil 2012). Maximaal 10% wijzen we toe aan huishoudens met een bruto jaarinkomen boven de ,- tot maximaal ,-. (prijspeil 2012). Binnen deze grens krijgen urgent woningzoekenden voorrang, in onderstaande volgorde: 1. Herstructureringsurgentie/calamiteitsurgentie 2. Medische urgentie 3. Sociale urgentie Indien na toewijzing aan urgenten nog ruimte is binnen de 10%-grens kan worden toegewezen aan andere huishoudens met een bruto jaarinkomen hoger dan Woningzoekenden met een inkomen boven de ,- komen sowieso niet in aanmerking voor een huurwoning onder de 664,66. 50% vrijkomende woningen voor urgent woningzoekenden De toewijzingscommissie van De Vooruitgang bepaalt of een woning in aanmerking komt voor het reguliere aanbod of criteria meekrijgt voor urgent woningzoekenden. Wanneer een woning door de toewijzingscommissie wordt aangewezen met het criterium Voorrang voor kandidaten met een medische en/of sociale urgentie gelden dezelfde toewijzingsregels maar hebben urgent woningzoekenden voorrang. De Vooruitgang streeft ernaar om jaarlijks 50% van de vrijkomende woningen toe te kennen aan urgent woningzoekenden. De 5% regeling De Vooruitgang houdt zich het recht voor om per jaar 5% van alle vrijkomende woningen toe te wijzen buiten het aanbodmodel om. Dit gaat om schrijnende situaties die zo extreem zijn dat ze de geldende spelregels betreffende urgentie ontstijgen. Dergelijke uitzonderingen worden binnen de directie besproken en eventueel voorgelegd voor extern advies bij een organisatie/instelling met expertise van de desbetreffende situatie. Achteraf wordt altijd verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht met motivatie over toewijzingen via de 5% regeling. Duurdere prijsklasse Slechts een klein deel van ons woningaanbod bestaat uit enkele exclusieve appartementen in een duurdere prijsklasse (dus boven 664,66 per maand). Deze vallen dus buiten ons sociale aanbod en zijn niet meegenomen in het schema op de pagina hiernaast.

7 Onze sociale huurwoningen Het overgrote deel van ons aanbod bestaat uit sociale huurwoningen. Dat zijn woningen met een huurprijs van 265,- tot maximaal 664,66 per maand*). 90% van sociale huurwoningen 10% van sociale huurwoningen Tot ,- Tenminste 90% van onze sociale huurwoningen wijzen we verplicht toe aan huishoudens met een inkomen tot maximaal ,-*. * prijspeil ,- tot ,- Maximaal 10% van onze sociale huurwoningen wijzen we toe aan huishoudens met een inkomen boven ,- tot maximaal ,-*. Binnen deze grens krijgen urgent woningzoekenden sowieso voorrang. Indien na toewijzing aan urgenten nog ruimte is binnen de 10%-grens kan worden toegewezen aan andere huishoudens met een inkomen hoger dan ,-*. Woningzoekenden met een inkomen boven ,-* komen niet in aanmerking voor een huurwoning onder 664,66.*

8 Woningtoewijzing Conform de regels van het toewijzingsbeleid wordt door het computersysteem middels de volgende stappen bepaald aan wie de woning wordt toegewezen. Dit wordt gecontroleerd door de toewijzingscommissie. 1. Passendheid Voldoet kandidaat aan de criteria voor urgentie, huishoudgrootte, leeftijd en inkomen? 2. Aantal reacties Hoeveel keer reageerde kandidaat op vrijkomende woningen? Alleen passende reacties zijn geldig en worden geteld. 3. Datum 1e reactie Wanneer reageerde kandidaat voor het eerst op een aangeboden woning? 4. Datum van inschrijving Welke kandidaat staat er bij De Vooruitgang het langst ingeschreven als woningzoekende? 5. Urgentie Urgenten krijgen voorrang in deze volgorde; eerst urgenten door herstructurering/calamiteit, dan medisch urgenten en tot slot sociaal urgenten. 6. Afgiftedatum urgentieindicatie Bij gelijksoortige urgentie: Welke kandidaat beschikt het langst over een urgentieverklaring? 7. Doorstromers Doorstromers krijgen voorrang in deze volgorde; eerst sociale huurders, daarna particuliere huurders en tot slot mensen met een eigen woning. 8. Woonduur Bij gelijksoortige doorstromers: Wie woont het langst binnen de Gemeente Edam-Volendam? 9. Leeftijd Bij afwezigheid van doorstromers krijgt de kandidaat met de hoogste leeftijd voorrang. LET OP! Er wordt gekeken of eerder ingestuurde reacties passend waren en kloppen met de bewijsstukken die u ons overhandigt. Niet passende reacties worden ongeldig verklaard. Dit kan betekenen dat u toch niet in aanmerking komt voor de vrijkomende woning. Voorkom teleurstelling en reageer daarom altijd passend.

9 In dit voorbeeld krijgt de kandidaat met woonbonnummer 6 de woning toegewezen. Volgorde binnenkomst woonbon 1e controle: Passendheidstoets goed 2e controle: Aantal reacties 3e controle: Datum 1e reactie Toewijzingsvolgorde Ja Ja Nee Ja Ja Ja n.v.t Het kan natuurlijk voorkomen dat meerdere mensen met dezelfde eerste reactiedatum en aantal reacties reageren. In dat geval gaan eerst mogelijke woningzoekenden met medische urgentie voor, vervolgens sociaal urgenten. Daarna hebben doorstromers uit Edam- Volendam (het gebied waarin De Vooruitgang woningen bezit) voorrang. Een doorstromer is iemand die zelfstandige woonruimte (huur of koop) vrijmaakt. Voorrang bij doorstromers is onderverdeeld in soort doorstromer. Bij meerdere gelijksoortige doorstromers geldt de woonduur binnen de Gemeente Edam-Volendam. Zijn er geen doorstromers, dan is de leeftijd bepalend, de oudste gaat voor. De Vooruitgang nodigt de gegadigde binnen een paar dagen uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bekijkt De Vooruitgang of de inschrijfgegevens kloppen. Als alles in orde is, kan de woning worden bezichtigd. Wilt u inderdaad de woning huren? Dan wordt de akkoordverklaring ondertekend. Bij de sleuteluitgifte tekent u de huurovereenkomst (huurcontract). Bij het tekenen van het huurcontract wordt de huur (1e termijn) en waarborgsom betaald. De Vooruitgang accepteert alleen pinbetalingen. Weigering woning Woningzoekenden kunnen één keer zonder consequenties een woning weigeren. De reactie op de desbetreffende woning wordt dan niet meegeteld. Weigert u een tweede keer, dan wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Alle opgebouwde reacties vervallen. U moet zich dan opnieuw inschrijven als woningzoekende. Verantwoording In weekblad de NIVO en op onze website geeft De Vooruitgang per woning die we hebben toegewezen aan wat de voorwaarden waren, het aantal reacties en de eerste reactiedatum van de nieuwe huurder als woningzoekende. Uiteraard gaat De Vooruitgang discreet om met de persoonlijke gegevens. LET OP! U kunt dus achteraf zien hoeveel passende reacties nodig waren voor een bepaald type woning.

10 Inkomensgegevens Wat is het gezamelijk verzamelinkomen? Het gezamelijk verzamelinkomen is verwachte bruto inkomen van de hoofdhuurder én meerderjarige partner/medebewoners (art. 2.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001). Onder het verzamelinkomen valt het jaarloon inclusief vakantiegeld, een eventuele 13e maand, winst uit onderneming, inkomen uit freelance-activiteiten en inkomen uit vermogen of andere bezittingen (box 3). Het gaat om het verwachte bruto verzamelinkomen in het kalenderjaar waarin de huurovereenkomst wordt aangegaan. Eventuele inkomens van minder- en meerderjarige kinderen tellen hierbij niet mee. Hoe toetsen we het inkomen? Op het moment van toewijzing vragen we u de volgende bewijsstukken te overleggen: een IB60 formulier; de laatste salaris- of uitkeringsstrook; eventuele werkgeversverklaring. Om het inkomen te bepalen, hanteren wij onderstaand stappenplan. Stap 1: bepalen verzamelinkomen o.b.v. IB60-formulier Om uw verwachte inkomen in 2012 te schatten, worden de verzamelinkomens uit 2011 of 2010 (o.b.v. het IB60-formulier) geïndexeerd met een index. Het inkomen van 2011 wordt vermenigvuldigd met 1,0140 (index I1) en het inkomen van 2010 wordt vermenigvuldigd met 1,0329 (index l2). Deze indices hebben betrekking op de gemiddelde inkomensstijging van de afgelopen 2 jaar. De hoogte van deze factoren wordt jaarlijks door het Rijk bepaald en gepubliceerd. Uit deze rekensom volgt dus uw geschatte inkomen in Stap 2: wijkt het inkomen in 2012 aanzienlijk af van voorgaande jaren? De woningzoekende is verplicht op te geven of hij/zij eventuele inkomenswijzigingen verwacht in het jaar waarin de huurovereenkomst getekend wordt (bijvoorbeeld vanwege verandering van baan, ontslag, andere gezinssituatie of vanwege het meegerekend inkomen van inwonende kinderen in het IB60-formulier). Als op basis van verklaringen van de woningzoekende blijkt dat het verwachte inkomen aanzienlijk afwijkt van het geschatte inkomen volgens de berekening uit stap 1, dan kan De Vooruitgang het toetsinkomen bijstellen (bij voorkeur onderbouwd met bewijsstukken als jaaropgaven, loonstroken, uitkeringsspecificaties e.d.). Stap 3: opstellen en ondertekenen inkomensverklaring De woningzoekende is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste inkomen. Daarom ondertekent hij/zij bij de woningtoewijzing een inkomensverklaring, waarmee hij/zij verklaart dat de aangeleverde informatie klopt. Deze bescheiden bewaren we voor een accountantscontrole op naleving van de inkomenstoets. LET OP! Wij raden u aan het IB60 formulier per direct aan te vragen. Het formulier is gratis op te vragen via de Belastingtelefoon ( ). Houdt het burgerservicenummer bij de hand. Het formulier blijft een jaar geldig. Het is belangrijk dat u het formulier direct kunt overleggen op het moment van toewijzing. Kunt u dat niet, dan wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden.

11 LET OP! Wanneer een vrijkomende woning wordt aanvaard, dan vervalt de urgentie en de inschrijving als woningzoekende. Meer informatie Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. De medewerkers van De Vooruitgang staan iedereen graag te woord en zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot uur en vrijdag van tot uur. Tip: Heeft De Vooruitgang u een woning toegewezen? Vergeet niet uw adres te laten wijzigen in het bevolkingsregister. Dit kunt u doorgeven aan de afdeling burgerzaken van de Gemeente Edam-Volendam. Contactgegevens en openingstijden kunt u vinden op Stappenplan V Lees deze brochure goed door; Bezoek onze website voor eventuele aanvullende informatie; Schrijf uzelf bij De Vooruitgang in als woningzoekende; Vraag het IB60 formulier aan via de Belastingtelefoon ( ); Raadpleeg elke woensdag het lokale weekblad De Nivo voor vrijkomende woningen; Bepaal of u écht geinteresseerd bent in de woning en of u voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze woning; Knip de woonbon uit, vul de bon in en lever deze in vóór de uiterlijke inzenddatum.

12 Kantoor Julianaweg 190, 1131 DL Volendam Postadres Postbus 30, 1130 AA Volendam Telefoon

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Huurwoning zoeken

Over het hoe en wat. Huurwoning zoeken Over het hoe en wat Huurwoning zoeken U zoekt een huurwoning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Niet alleen voor een woning, maar ook voor informatie die bij het zoeken van een woning komt kijken.

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Wegwijzer Mijn pagina. Eénvoudig reageren op woningen via internet. www.devooruitgang.com

Wegwijzer Mijn pagina. Eénvoudig reageren op woningen via internet. www.devooruitgang.com Wegwijzer Mijn pagina Eénvoudig reageren op woningen via internet www.devooruitgang.com Tegenwoordig kunt u ook online reageren op vrijkomende woningen van De Vooruitgang. Na uw inschrijving als woningzoekende

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Een woning huren op de Noord-Veluwe.

Een woning huren op de Noord-Veluwe. Een woning huren op de Noord-Veluwe www.hurennoordveluwe.nl Een woning huren op de Noord-Veluwe Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Dan kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl.

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen. R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning?

Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Wonen in een gebied waar anderen graag recreëren. Dat is het unieke van een woning van Wetland Wonen. Wij verhuren woningen in de sociale huursector.

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

ik zoek een woning

ik zoek een woning ik zoek een woning www.lefier.nl huren bij Lefier Bent u op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand- Sappemeer, Borger-Odoorn, Slochteren of Stadskanaal. Lefier biedt de beschikbare woningen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Registratie woningzoekenden

Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Inleiding Om het periodieke woningaanbod van Patrimonium te ontvangen en daarop te kunnen reageren, is registratie als woningzoekende bij Patrimonium

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Huurwoning zoeken

Over het hoe en wat. Huurwoning zoeken Over het hoe en wat Huurwoning zoeken U zoekt een huurwoning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Niet alleen voor een woning, maar ook voor allerlei informatie. Want bij het zoeken van een woning

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Huurwoning zoeken

Over het hoe en wat. Huurwoning zoeken Over het hoe en wat Huurwoning zoeken U zoekt een huurwoning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Niet alleen voor een woning, maar ook voor informatie die bij het zoeken van een woning komt kijken.

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

over HUreN 1 Woning zoeken

over HUreN 1 Woning zoeken over HUREN Woning zoeken 1 Een huurwoning zoeken U zoekt een huurwoning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Niet alleen voor een woning, maar ook voor allerlei informatie. Want bij het zoeken van

Nadere informatie

Toewijzingsbeleid. Vanaf 1 januari

Toewijzingsbeleid. Vanaf 1 januari Toewijzingsbeleid Vanaf 1 januari 2017 www.devooruitgang.com Inhoud 1. Toewijzingsbeleid 3 2. Inschrijving 7 3. Verlengen 9 4. Gegevens wijzigen 10 5. Woningtoewijzing 12 6. Woningen met zorg, rolstoelwoningen

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM 1 Info formulier toewijzing huurwoning 1 Aangeboden woning Postcode / woonplaats Netto huur bruto huur 2a. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt:

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: sociaal wonen U zoekt een woning in Uithuizen Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: U vult het formulier

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

EEN HUURWONING ZOEKEN

EEN HUURWONING ZOEKEN EEN HUURWONING ZOEKEN Voor het eerst op jezelf? De stap naar een seniorenwoning? Een plek voor je gezin? Aangepaste woonwensen? We beheren zo n 14.000 woningen in Midden- en Zuid-Limburg. Daar zit vast

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Hier zit het goed Op zoek naar een woning Op zoek naar woonruimte 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan,

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

een woning huren? woonkeus stedendriehoek

een woning huren? woonkeus stedendriehoek Hier leest u meer over hoe het zoeken naar een woning in de regio Stedendriehoek in zijn werk gaat. Klik op de pijl om verder te gaan.? Zoekt u een huurwoning in de Stedendriehoek? Dan kunt u zich inschrijven

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere leeftijd graag zo lang mogelijk

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Beste heer/mevrouw, U hebt belangstelling voor een huurwoning van Clavis. Daarom wilt u zich bij Clavis inschrijven als woningzoekende. Om u in te kunnen

Nadere informatie

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN Woningruil Wilt u graag ruilen van woning? Dan moet u zelf iemand zoeken die met u van woning wil ruilen. U kunt bijvoorbeeld in een plaatselijke krant een advertentie plaatsen of via www.woningruil.nl

Nadere informatie

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een Woningruil Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een (andere) huurwoning. Wellicht biedt woningruil u de mogelijkheid om aan een passende woning te komen. U

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Besproken met de HBV Maaskant d.d. 23 juni 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland

informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland Ramen wassen in Kapelle Inhoudsopgave 1 inleiding... 5 2 De procedure in het kort... 5 3 Uw inschrijving...

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere leeftijd graag zo lang mogelijk

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Heeft u de Nederlandse Nationaliteit? Staat u ingeschreven als woningzoekende? uw meettijd zelf een woning te vinden? dit aantonen?

Nadere informatie

Ruilen... dé oplossing! Hoe kunt u van woning ruilen?

Ruilen... dé oplossing! Hoe kunt u van woning ruilen? Ruilen... dé oplossing! Hoe kunt u van woning ruilen? Die ene woning. Dat is het helemaal. Maar hoe komt u daarvoor in aanmerking? Een nieuwe baan in een andere stad. Dat betekent verhuizen. Maar u wilt

Nadere informatie

Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning

Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning We vragen u het reactieformulier uit te printen, in te vullen,te controleren en te ondertekenen, ook als u de woning niet wilt huren.

Nadere informatie

In vijf stappen naar een nieuwe woning

In vijf stappen naar een nieuwe woning In vijf stappen naar een nieuwe woning Zoekt u een huurwoning in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout? Dan heeft u zelf een actieve rol. Hieronder vertellen we hoe u in vijf stappen een geschikte woning

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in?

Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in? uw kenmerk ons kenmerk Behandeld door datum onderwerp Inschrijving 4 maart 015 Geachte belangstellende voor een, Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult

Nadere informatie

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past?

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Een huurwoning zoeken buitengewoon Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Inhoudsopgave Een passende woning zonder poespas Een passende woning zonder poespas 3 1. Inschrijven 4 2. Een woning

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden ON ANDEN ET ON ANDEN ET Haaglanden ON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Informatiegids. Informatiegids. Woningzoekenden

Informatiegids. Informatiegids. Woningzoekenden Informatiegids Informatiegids Woningzoekenden 1 Informatie voor woningzoekenden in de gemeente Middelharnis en de woonkern Oude Tonge Woonkernen: Middelharnis Sommelsdijk Stad aan t Haringvliet Nieuwe

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt:

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: sociaal wonen U zoekt een woning in Uithuizen Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: U vult het formulier

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1 Woningruil Buiten het reageren op WoningNet is woningruil een manier om voor een andere woning in aanmerking te komen. Onder woningruil verstaan wij een afspraak tussen twee of meer huishoudens die zich,

Nadere informatie

Woonruimte zoeken? D a t g a a t z o...

Woonruimte zoeken? D a t g a a t z o... Woonruimte zoeken? D a t g a a t z o... U bent op zoek naar woonruimte in de gemeente Wierden. In deze brochure vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wanneer is inschrijving

Nadere informatie