Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Persoonsgegevens aanvra(a)ger/ster: BSN (sofinummer verplicht invullen) Naam: Voorletter(s): M/V: Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Nr: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Telefoon werk: adres: Inschrijfnummer: Inschrijfdatum: (Hiermee wordt het nummer en de datum bedoeld waarmee u bij een woningcorporatie in de regio staat ingeschreven.) Burgerlijke staat: o gehuwd o weduwe/weduwnaar o samenwonend o gescheiden, sinds: o ongehuwd o samenwoning verbroken, sinds: Persoonsgegevens partner: BSN: Naam: Voorletter(s): M/V: Geboortedatum: Nationaliteit: Samenstelling huishouden: (aantal) personen, aantal kinderen:, Leeftijd kinderen: (Historisch uittreksel woonadressen, op te vragen bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente) Financiële gegevens aanvra(a)ger/ster: Bruto huishoudinkomen over het afgelopen jaar (uit werk of uitkering): (IB-60 formulier, op te vragen bij de Belastingdienst) Heeft u geen overzicht van uw bruto jaarinkomen over het afgelopen jaar, vermeld dan hier uw actuele bruto maandinkomen: (Kopie van jaaropgaaf IB60-formulier en indien van toepassing loonstroken van de laatste 3 maanden) 1

2 Woonsituatie aanvra(a)ger/ster: Hoe woont u op het ogenblik? Zelfstandig in een huurwoning, huurprijs: Naam verhuurder: Zelfstandig in een koopwoning, hypotheeklasten: Restschuld: Inwonend bij ouders/derden Anders, nl Woningtype huidige woning aantal kamers verdieping/etage Eengezinswoning Benedenwoning Bovenwoning Maisonnettewoning Flatwoning met lift Flatwoning zonder lift Anders nl. Wanneer heeft u voor het laatst zelfstandige woonruimte gehad? (alleen invullen indien u niet meer zelfstandig woont) Van: tot: Op welk adres was dat? Wat was de reden dat u uit deze woning bent weggegaan? Verklaring verwachte opbrengst door verkopende makelaar (indien de woning wordt verkocht) Verkoopakte (indien de woning is verkocht) Probleemsituatie aanvra(a)ger/ster: Van welke aard is uw probleemsituatie: (meerdere antwoorden mogelijk:) medisch sociaal echtscheiding / verbreken samenleving financieel mantelzorg 2

3 Geef in uw eigen woorden aan wat de probleemsituatie is: Wat heeft u zelf gedaan om het woonprobleem op te lossen? Als u niet in de regio West-Friesland woont, geef dan aan waarom uw woonprobleem alleen in deze regio opgelost kan worden? Bent u in begeleiding of in behandeling bij (een) professionele instelling(en)/instantie(s) dan dient u woongerelateerde ondersteunende brieven/verklaringen bij uw aanvraag mee te sturen. Deze dienen op briefpapier en ondertekend te zijn. Naam van instelling(en)/instantie(s): Ondersteunende brieven/verklaringen van professionele instelling(en)/instantie(s) (niet zijnde de huisarts) Overige opmerkingen aanvra(a)ger/ster: : 3

4 Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) op de hoogte te zijn van en ermee in te stemmen dat, indien een urgentieverklaring wordt afgegeven, u verplicht bent om gedurende 4 maanden elke 14 dagen ten minste op 3 passende beschikbare woningen te reageren, mits sprake is van een voldoende aantal passende woningen. 1 Indien niet voldaan wordt aan deze verplichting krijgt u na 4 maanden geen woning aangeboden en vervalt de urgentie. Ook als u een aangeboden passende woning weigert, vervalt de urgentie. Wanneer u wel aan deze verplichting heeft voldaan en u hebt geen passende woning kunnen vinden, krijgt u na deze periode van 4 maanden een passende woning aangeboden. Deze mag niet worden geweigerd. Indien u deze woning wel weigert, vervalt de urgentie. Tevens verleent/verlenen ondergetekende(n) toestemming dat naar aanleiding van deze aanvraag nadere informatie kan worden ingewonnen bij een betrokken instantie/arts of specialist. Aldus naar waarheid ingevuld op: (datum) (plaats) Handtekening aanvra(a)ger/ster. Handtekening partner. De aanvragen voor urgentie worden behandeld door de woningcorporaties en/of gemeentelijke woningbedrijven waar u ingeschreven staat. Zij zorgen ervoor dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen door de Regionale Urgentie Commissie Voor vragen en of informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de woningcorporatie of gemeentelijk woningbedrijf waar u ingeschreven staat. Als u het aanvraagformulier voor urgentie volledig heeft ingevuld en voorzien heeft van alle gevraagde bewijsstukken kunt u deze opsturen naar de woningcorporatie of gemeentelijk woningbedrijf waar u ingeschreven staat. U treft de adressen aan op de laatste pagina van dit aanvraagformulier. 1 Onder passend wordt verstaan: woonruimte met een aantal kamers dat in verhouding staat tot de grootte van het huishouden 4

5 Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien deze niet compleet is. De aanvraag is niet compleet wanneer deze onvolledig is ingevuld, niet is ondertekend of niet is voorzien van de vereiste bijlagen. De volgende stukken dienen altijd meegestuurd te worden: Medisch: Ondersteunende woongerelateerde brieven van professionele instelling(en)/instantie(s) Sociaal: Ondersteunende brieven van professionele instelling(en)/instantie(s) Ondersteunende verklaringen van politie/justitie Echtscheiding/verbreken samenleving: Door beide partijen ondertekende echtscheidingsconvenant/ontbinding van het samenlevingscontract waaruit blijkt het hoofdverblijf van de kinderen (zo niet een ouderschapsplan). Uitspraak echtscheiding is NIET voldoende. Huidige waarde van de woning, hoogte huidige hypotheek Aantoonbaar pogingen hebben gedaan voor het opeisen van huur- of koopwoning. Financiële verdeling woning, bank- en spaarrekeningen, polissen, verzekeringen. Uw vermogen na boedelverdeling dient minder dan te zijn. Partneralimentatie Eventuele verklaring professionele hulp Financieel: en vermogen (het vermogen mag niet meer bedragen dan ,-) Bewijs huidige hypotheekschuld, hypotheeklasten en overzicht schulden Voorlopig ondertekende koopakte met verkoopprijs en datum overdracht of executie veiling Formulier gewongen verkoop 5

6 Bij te dure huurwoning naast uittreksel GBA en inkomensgegevens: Kopie ondertekend huurcontract met huurprijs, looptijd, opzegtermijn en voorwaarden Aanzegging deurwaarder of uitspraak rechter Mantelzorg: Ondersteunende brieven van professionele instelling(en)/instantie(s) 6

7 Adressen van Woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven in West- Friesland Woningstichting Het Grootslag Gemeente Opmeer Bezoekadres: Bezoekadres: Olympiaweg 25, 1693 EJ WERVERSHOOF Klaproos 1, 1716 VS OPMEER Correspondentieadres: Correspondentieadres: Postbus 90, 1693 ZH WERVERSHOOF Postbus 199, 1715 ZK OPMEER Internet: Internet: (0228) (0226) Bezit in Andijk, Drechterland en Wervershoof Welwonen Gemeente Koggenland Bezoekadres : Bezoekadres : Rode Paard 5, 1602 DG ENKHUIZEN Middenhof 2, 1648 JG DE GOORN Correspondentieadres : Correspondentieadres : Postbus 151, 1600 AD ENKHUIZEN Postbus 21, 1633 ZG AVENHORN Internet : Internet : Telefoonnummer : Telefoonnummer : (0228) (0229) Intermaris De Woonschakel West-Friesland Bezoekadres : Bezoekadres : Maelsonstraat 12, 1624 NP HOORN Randweg 11a, 1671 GG MEDEMBLIK Middenweg 5, 1611 KP BOVENKARSPEL Dorpsstraat 100, 1713 HL OBDAM Correspondentieadres : Correspondentieadres : Postbus 554, 1620 AN HOORN Postbus 72, 1670 AB MEDEMBLIK Internet : Internet : Telefoon : Telefoon : (0229) (0227) Wooncompagnie Regionale Urgentie Commissie Bezoekadres: adres: Laanplein 3, 1741 CJ SCHAGEN Correspondentieadres: Postbus 160, 1620 AD HOORN (0229) Internet: Bereikbaar ma t/m woe van uur (0900) (lokaal tarief) 7

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie