Intakeformulier nieuwe huurders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intakeformulier nieuwe huurders"

Transcriptie

1 Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats aan de hand van een aantal door u in te leveren documenten. Levert u dit formulier uiterlijk 7 werkdagen na het ontvangen van de woningaanbieding volledig ingevuld en voorzien van een paraaf op iedere pagina, de datum, uw handtekening en de gevraagde bijlagen bij Intermaris in. Intermaris trekt de aanbieding in indien: - deze verklaring niet tijdig wordt ingeleverd of onvolledig/onjuist is ingevuld - de noodzakelijke documenten ontbreken; - er bij controle blijkt dat het huishoudinkomen hoger is dan het door de overheid vastgestelde toetsingsinkomen. Graag ontvangen wij de onderstaande documenten van u en van uw eventuele partner en/of meeverhuizende medebewoners ouder dan 23 jaar. Inwonende kinderen worden hierbij niet als meeverhuizende medebewoner(s) gezien. kopie geldige legitimatie(s); historisch uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (niet ouder dan 3 maanden) met hierop niet alleen uw huidige adres, maar ook uw voorgaande adressen vermeld; meest recente IB60-formulier. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, tel: Let op! vraag dit formulier direct aan, het duurt ca. 5 dagen voordat dit formulier wordt verstuurd; Indien uw inkomensgegevens niet bekend zijn bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat u ook als persoon niet bij die dienst bekend is, dient u een schriftelijke verklaring van de Belastingdienst over te leggen dat er geen inkomensgegevens beschikbaar zijn; kopieën van de salarisspecificaties of inkomensgegevens van de laatste drie maanden; recente jaaropgave(n); indien u zelfstandig ondernemer bent: fiscale jaaropgave van het voorgaande jaar en/of de fiscale schatting van het lopende jaar en een recent uitreksel van de Kamer van Koophandel; afschriften van bank en/of giro van de afgelopen drie maanden waarop ook het salaris en/of uitkering en/of alimentatie wordt ontvangen; afschriften van bank en/of giro van de afgelopen drie maanden waarvan alimentatie wordt betaald; andere bescheiden waaruit blijkt dat u inkomen geniet bijgaand invulformulier. Indien van toepassing Huurt u momenteel een woning dan ontvangen wij graag: een verhuurderverklaring van de verhuurder en de huurovereenkomst inzake uw huidige huurwoning;

2 Heeft u momenteel een koopwoning dan ontvangen wij graag: opdracht tot dienstverlening van de makelaar inzake de verkoop van uw koopwoning of de verkoopovereenkomst; kopie huidige eigendomsbewijs. Bent u gescheiden of heeft u een scheiding aangevraagd, dan ontvangen wij graag: (concept-) echtscheidingsconvenant / vonnis; bewijs aanvraag van de scheiding. Staat u onder bewindvoering of maakt u gebruik van budgetbeheer, dan ontvangen wij graag: schriftelijke toestemming voor verhuizing van bewindsvoeder; naam en telefoonnummer van contactpersoon budgetbeheer. Betreft huurwoning Gegevens hoofdhuurder Naam Voorletter(s) M/V* Geboortedatum Adres Postcode/ Woonplaats Telefoonnummer Mobiel nummer adres Nationaliteit Burgerlijke staat Burgerservicenummer Naam werkgever/ uitkeringsinstantie Bank/girorekeningnummer t.b.v. afschrijven huur Gegevens partner Naam Voorletter(s) M/V* Geboortedatum Adres Postcode/ Woonplaats Telefoonnummer Mobiel nummer adres 2 van 7

3 Nationaliteit Burgerlijke staat Burgerservicenummer Naam werkgever/ uitkeringsinstantie Gegevens medebewoner ouder dan 23 jaar, niet zijnde inwonende kinderen Naam Voorletter(s) M/V* Geboortedatum Adres Postcode/ Woonplaats Telefoonnummer Mobiel nummer adres Nationaliteit Burgerlijke staat Burgerservicenummer Naam werkgever/ uitkeringsinstantie Overige gegevens *doorhalen wat niet van toepassing is Huidige woonsituatie U woont op het moment (aankruizen wat van toepassing is): O in een huurwoning (zie pagina 1 voor in te leveren documenten) O in een koopwoning (zie pagina 1 voor in te leveren documenten) O onzelfstandig, nl O anders, nl Heeft u en/of uw partner eerder een woning gehuurd? O nee O ja, nl (adres) Wat is de reden om (andere) woonruimte aan te vragen? Inwonende kinderen Vermeld hieronder de geboortedatum/geboortedata van uw meeverhuizende kind/ kinderen: - kind 1 m/v - kind 2 m/v - kind 3 m/v - kind 4 m/v - kind 5 m/v 3 van 7

4 1 e verhuurnota Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst dient u de eerste verhuurnota te betalen. Dit bedrag kan niet in termijnen worden betaald. De betaling kan via een PIN-automaat in de woning/bij ons op kantoor. Het totale bedrag bestaat uit: - max. 1 ½ maand vooruit te betalen huur, - eenmalige administratiekosten a 52,- Hoe denkt u de 1 e verhuurnota te financieren? O uit eigen middelen O d.m.v. een lening bij de sociale dienst Let op: er zal een financiele toetsing plaatsvinden. Heeft u en/of uw partner persoonlijke verplichtingen, zoals een lening of een afbetaling? O nee O ja, betreft De maandelijkse aflossing bedraagt Verklaring huishoudinkomen ten behoeve van de woningaanbieding Ten behoeve van een passende woningtoewijzing heeft de overheid ons de verplichting opgelegd om het inkomen van een kandidaat-huurder en medebewoner(s) te controleren en vast te leggen. Middels deze verklaring verzoeken wij u aan te geven welk huishoudinkomen u op het moment van ondertekenen van het huurcontract geniet. Het huishoudinkomen betreft het inkomen van u en uw eventuele partner en/of medebewoner(s) ouder dan 23 jaar, niet zijnde inwonende kinderen. N.B. wij wijzen u erop dat voor de aanvraag van huurtoeslag het inkomen van thuiswonende kinderen wel wordt meegeteld. 1. Inkomensopgave Wat is het te verwachten jaarinkomen van aanvrager (zie rekenhulp) Wat is het te verwachten jaarinkomen van partner * (zie rekenhulp) + Wat is het te verwachten jaarinkomen van meerderjarige medebewoner(s) + (niet zijnde kinderen)* (zie rekenhulp) Totaal huishoudinkomen = * invullen indien van toepassing 4 van 7

5 2. Indien het te verwachten jaarinkomen van de aanvrager/partner en/of medebewoner(s) sterk afwijkt van meest recente IB60 formulier, dan dient u hieronder aan te geven waardoor deze afwijking is ontstaan. Documenten meezenden Ter onderbouwing van de jaarinkomens en het huishoudinkomen dient u kopieën van de documenten vermeld op pagina 1 mee te zenden van zowel aanvrager, partner en eventuele meerderjarige medebewoners (niet zijnde inwonende kinderen). Aanvrager verklaart dat hij/zij deze opgave naar waarheid heeft ingevuld. Datum Naam en handtekening aanvrager Naam en handtekening medeaanvrager - De door u ingevulde gegevens worden bij diverse instanties gecontroleerd. - Bij onvolledige of niet naar waarheid ingevulde formulieren behouden wij ons het recht voor de toewijzing in te trekken. - Komt u niet op de gemaakte afspraak, dan gaan wij er vanuit dat u de woning alsnog afwijst. U betaalt dan wel 30,00 administratiekosten en de eventuele ontstane huurderving. 5 van 7

6 Rekenhulp Het te verwachten jaarinkomen kunt u aan de hand van IB60 bepalen: Stap 1 Als u jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting invult kunt u bij de belastingdienst de meest recente IB60 opvragen. Deze kunt u opvragen via de belastingtelefoon (houd burgerservicenummer/sofinummer bij de hand). Op de IB60 treft u uw jaarinkomen aan. Stap 2 Hebben zich ten opzichte van de IB60 grote veranderingen uw inkomen voorgedaan? Stap 2a Nee, er hebben zich ten opzichte van IB60 geen grote veranderingen in het inkomen voorgedaan. Als er geen grote verandering in inkomsten heeft voorgedaan, kunt u het inkomen uit de IB60 gebruiken voor het bepalen van het te verwachten jaarinkomen. U dient in dat geval wel de tussentijdse salarisverhogingen/verhoging uitkering er wel bij op te tellen (vaak enkele procenten). Geschat jaarinkomen Stap 2b Ja, er hebben zich ten opzichte van de IB60 grote veranderingen in mijn inkomen voorgedaan. Indien in de er ten opzichte van de IB60 grote wijzigingen in uw inkomen hebben plaatsgevonden (bv omdat u in een nieuwe baan meer bent gaan verdienen of juist uw baan bent kwijtgeraakt), dan dient u uw te verwachten jaarinkomen vast te stellen aan de hand van recente loonstroken. Wekelijkse loonstrook Bruto week loon 52 weken 52 x Gratificaties/bonus + Bruto jaarloon = 8% vakantiegeld + Inkomen uit vermogen (box 3) + Alimentatie +/- Geschat jaarinkomen = Eens in de vier weken Bruto loon per 4 weken 13 perioden 13 x Gratificaties/bonus + Bruto jaarloon = 8% vakantiegeld + Inkomen uit vermogen (box 3) + Alimentatie 6 van 7

7 Geschat jaarinkomen = Eens per maand Bruto loon per maand 12 perioden 12 x Gratificaties/bonus + Bruto jaarloon = 8% vakantiegeld + Inkomen uit vermogen (box 3) + alimentatie +/- Geschat jaarinkomen = Meerdere werkgevers Indien u meerdere werkgevers heeft of naast uw uitkering inkomen uit werk heeft, dan dient u de geschatte jaarinkomens bij elkaar op te tellen. Onregelmatig inkomen 1. Werken via uitzendbureau Indien u voor een uitzendbureau werkt en uw te verwachten jaarinkomen wijkt sterk af ten opzichte van de meest recente IB60, dan dient u een schatting te maken aan de hand van de meest recente jaaropgave (deze is vaak recenter dan de IB60). U dient daarnaast schriftelijk te motiveren waarom u verwacht dat het inkomen lager of hoger is dan IB Zelfstandige Als zelfstandig ondernemer dient u uw jaarinkomen vast te stellen aan de hand van de meest recente fiscale aangifte of fiscale schatting voor het lopende jaar. Vragen Heeft u vragen over het bepalen van uw te verwachten jaarinkomen, neem dan contact op met een van de verhuurmedewerkers van Intermaris via Zij helpen u graag. Weigert u de woning alsnog, dan bent u 30,- administratiekosten en eventuele ontstane huurderving verschuldigd. NIET INVULLEN Ontvangen op Advies Handtekening 7 van 7

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Nieuwegein, Leidsche Rijn, Utrecht, Hoogland en Wijk bij Duurstede. Kijk voor alle straatnamen en huurprijzen op de laatste 2 pagina s. Indicatie Inkomen

Nadere informatie

Bruggestraat 32 - Harderwijk

Bruggestraat 32 - Harderwijk Huurprijs 800,-- per maand Omschrijving Bruggestraat 32, 3841 CP HARDERWIJK In hartje binnenstad gelegen HUURAPPARTEMENT op de 1e en 2e verdieping met dakterras en berging. De ligging is uitstekend op

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Vosbergerhout 89 - Harderwijk

Vosbergerhout 89 - Harderwijk Huurprijs 789,55 per maand (incl. 4,50 servicekosten) Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 89, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Persoonsgegevens aanvra(a)ger/ster: BSN (sofinummer verplicht invullen) Naam: Voorletter(s): M/V: Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Nr: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2013. Alleen een volledig ingevuld formulier kunnen wij

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand.

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand. Inschrijfformulier te verzenden aan: Perumal de Roo Makelaars Eindhovenseweg 111 5552 AA Valkenswaard De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode

Nadere informatie

ALGEMEEN Wat is uw reden/motivatie voor het verzoek tot beschermingsbewind?

ALGEMEEN Wat is uw reden/motivatie voor het verzoek tot beschermingsbewind? INTAKE FORMULIER AB&F BEHEER TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER 1. Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting door. 2. Wij zijn voor het verkrijgen van de informatie afhankelijk

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek voor een egionale estauratiefonds-hypotheek Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van het pand. Voor een

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Haverdreef 47 DOETINCHEM

Haverdreef 47 DOETINCHEM Haverdreef 47 DOETINCHEM Huurprijs: 755,- p.m. REBO ERA Makelaars - Doetinchem Plantsoenstraat 77 7001 AB Doetinchem Telefoon:(0314) 36 92 92 Fax:(0314) 36 92 99 E-mail:makelaardij@rebogroep.nl REBO ERA

Nadere informatie