Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer adres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres"

Transcriptie

1 Leningnummer Persoon 1 Persoon 2 Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer adres Burgerlijkestaat Gehuwd, gemeenschap van goederen Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Geregistreerd partnerschap Gescheiden Samenwonend Alleenstaand Aankruisen wat van toepassing is Aantal inwonende kinderen Indien sprake is van nieuwe partner contractant/medecontractant graag onderstaande gegevens invullen Voorletters en naam partner Geboortedatum Telefoonnummer Beroep Eigen onderneming / KVK nummer Naam Werkgever Adres Werkgever Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Werkgever Werkzaam sinds Waarde Spaargeld Waarde Beleggingen Waarde Spaarverzekeringen Waarde Spaarloon Waarde Lijfrente

2 Onroerende zaken Eigen woning JA NEE JA NEE Indien JA: WOZ waarde Andere woning en/of grond JA NEE JA NEE Indien JA: Economische waarde Inkomsten en uitgaven Inkomsten per maand Uitgaven per maand Netto loon Hypotheek Netto pensioen Levensverzekering(en) Netto uitkering Huur AOW/ANW Alimentatie WAO/WIA/ZW Energie WW Gas WWB Water Inkomen partner Electra Belastingteruggave Servicekosten/VVE Zorgtoeslag Telefoon en internet Huurtoeslag Televisie Kinderbijslag Ziektekosten Alimentatie Verzekeringen Studiefinanciering Huishoudgeld Kinderopvangtoeslag Auto Kostgeld kinderen Vervoerskosten Overige inkomsten Contributies Schoolkosten Kinderopvang Overige uitgaven Totaal Inkomsten Totaal Uitgaven Inkomsten per jaar Uitgaven per jaar Vakantie geld OZB Vakantiegeld partner Zuiveringsheffing Gratificatie Gratificatie partner 13 e maand 13 e maand partner Belastingteruggave Belastingteruggave partner Totaal Inkomsten Totaal Uitgaven

3 Schulden Leningen elders JA NEE JA NEE Is er sprake van WSNP JA NEE JA NEE Is er sprake van Faillissement JA NEE JA NEE Naam bewindvoerder/curator Adres Postcode en Vestigingsplaats Telefoonnummer Naam schuldeiser Hoogte van de vordering Aflossing per maand Totaal Vervoersmiddelen en aanverwante zaken Auto woon- werkverkeer JA NEE JA NEE Restwaarde Motor JA NEE JA NEE Restwaarde Scooter JA NEE JA NEE Restwaarde Camper JA NEE JA NEE Restwaarde Caravan JA NEE JA NEE Restwaarde Registratienummer Boot JA NEE JA NEE Restwaarde Registratienummer Overig JA NEE JA NEE Restwaarde Registratienummer

4 Waardevolle spullen die geen eerste levensbehoefte betreffen Omschrijving Economische waarde Economische waarde Betalingsregeling Welk bedrag kunt u, naar uw mening, beschikbaar stellen voor een maandelijkse (extra) betaling? Ondergetekende verklaart hierbij dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Plaats Datum Handtekening

5 Benodigde documentatie bij het Inkomsten- & Uitgavenformulier (I&U) U hebt een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). U bent verantwoordelijk om NHG inzicht te verschaffen in uw financiële situatie. Op basis van de door u overlegde documentatie wordt bepaald in hoeverre u de hypotheeklasten kunt betalen. Dat is van belang om te beoordelen of u eventueel in aanmerking komt voor kwijting van een restschuld door NHG in geval van verkoop van uw woning. Dit formulier helpt u om te bepalen welke documentatie u aan ons stuurt. De basisset documentatie stuurt u altijd op. De overige documentatie stuurt u alleen op als dat punt van toepassing is op uw situatie. Kruis op dit formulier alle documenten aan die u opstuurt. Stuur dit formulier terug, samen met de benodigde documentatie en met het I&U formulier. Basisset benodigde documentatie Geldig identiteitsbewijs Meest recente WOZ opgave Rekeningoverzichten van al uw betaalrekeningen van de afgelopen 3 maanden IB aangifte laatste 3 jaar IB aanslag laatste 3 jaar (indien definitieve aanslag nog niet beschikbaar: voorlopige aanslag) Welke soort(en) inkomsten hebt u Loondienst: loonstroken van de afgelopen 3 maanden Zelfstandig ondernemer: jaarcijfers laatste 3 jaar (balans, winst&verliesrekening) Uitkering: toekenningsbesluit uitkeringsinstantie + uitkeringsspecificaties afgelopen 3 maanden Flexwerker: jaaropgaven laatste 3 jaar Overige documentatie indien van toepassing op uw situatie Jaaropgave van kapitaalsverzekering(en) Indien u uw woning reeds verkocht hebt met verlies Een door alle partijen ondertekende koopovereenkomst Kruis aan welke situatie(s) op u van toepassing is/zijn 1) Relatiebeëindiging 2) Arbeidsgerelateerde inkomstendaling: werkloosheid/faillissement/demotie 3) Arbeidsongeschiktheid 4) Overlijden partner De door u mee te sturen documentatie m.b.t. uw specifieke situatie treft u hieronder aan.

6 Ad. 1) Relatiebeëindiging Echtscheiding Echtscheidingsconvenant + akte van verdeling Uittreksel GBA inschrijving echtscheiding Rechterlijke uitspraak echtscheiding Beëindiging geregistreerd partnerschap Akte beëindiging geregistreerd partnerschap Akte beëindiging samenlevingscontract Bewijs beëindiging duurzame relatie Ad. 2) Arbeidsgerelateerde inkomstendaling Kruis aan wat de oorzaak van uw inkomstendaling is Onvrijwillige werkloosheid Toekenningsbesluit en maandspecificatie uitkeringsinstantie Toekenningsbesluit inkomensverzekeraar m.b.t. de werkloosheid (indien van toepassing) Onvrijwillige inkomensdaling door onvrijwillig ontslag of nieuwe baan Ontslagbrief oude werkgever/arbeidsovereenkomst nieuwe werkgever Onvrijwillige inkomensdaling huidige werkgever/demotie Officiële kennisgeving werkgever voorzien van reden inkomensdaling Onvrijwillige inkomstendaling zelfstandige Getekende verklaring boekhouder over de hoogte van de inkomensdaling en de reden Getekende verklaring boekhouder met prognose omzet en winst&verlies lopend boekjaar Zelfstandige faillissement Faillissement verklaring Toekenningsbesluit inkomensverzekeraar m.b.t. de werkloosheid (indien van toepassing) Ad. 3) Arbeidsongeschiktheid Toekenningsbesluit uitkeringsinstantie + uitkeringsspecificaties afgelopen 3 maanden Ad. 4) Overlijden partner Verklaring van erfrecht Samenvatting Kruis op dit formulier alle documenten aan die u opstuurt. U stuurt de volgende zaken aan ons dit formulier de benodigde documentatie zoals door u aangekruist het ingevulde en ondertekende I&U formulier

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)...

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)... AANMELDFORMULIER 1. Peroonsgegevens Aanvrager Partner Burgerservicenummer:...... Achternaam:...... Voorvoegsels:...... Voornamen:......... Geboorteplaats:...... man 0 vrouw 0 Nationaliteit:...... E-mailadres:......

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer Postcode & woonplaats Geslacht : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : te Nationaliteit BSN-nummer Nummer identificatiebewijs

Nadere informatie

Aanmeld- Intakeformulier

Aanmeld- Intakeformulier Aanmeld- Intakeformulier *Omcirkelen / vul in wat van toepassing is PERSOONSGEGEVENS Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: PARTNER Burger Service Nummer: Naam: Geboorteplaats: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Intakeformulier schuldhulpverlening

Intakeformulier schuldhulpverlening Intakeformulier schuldhulpverlening 1. PERSOONLIJKE GEGEGEVENS Naam Straat en huisnummer Postcode en plaatsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Burger Service Nummer Nationaliteit Telefoonnummer E-mail EVENTUEEL

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie