AANVRAAGFORMULIER ZAKEN ZEKERPLAN RUBRIEK BRAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER ZAKEN ZEKERPLAN RUBRIEK BRAND"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER ZAKEN ZEKERPLAN RUBRIEK BRAND Avéro Achmea Postbus BS Leeuwarden Telefoon (058) ALTIJD EEN ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER INVULLEN 1 Algemene gegevens risicoadres Risicoadres* Postcode en woonplaats * Alleen invullen indien dit niet hetzelfde is als het hoofdadres Bedrijfsgebouw/huurdersbelang Inventaris/voorraad/lichtreclame Glas Bedrijfsschade Bijlage bij aanvraagformulier t.n.v. d.d. Elektronica Kasgeld Koelschade Personal computer Simple-Risk (Milieuschade) Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de hoofd- en nevenactiviteiten op het risicoadres Ligging van het gebouw Op industrie-/bedrijventerrein In bedrijfsverzamelgebouw Binnen bebouwde kom: saneringswijk Afgelegen Winkelcentrum open gesloten Bouwaard nr muren dak verdiepingsvloer isolatie bouw- onderhoudstoestand soort vloermuren/daken jaar verwarming oppervlak Bij een bedrijfsverzamelgebouw: wat is de bouwaard van de scheidingswanden van de eenheden? Hoe is de belending en wat bevindt zich hierin? 2 Overige gegevens a. Bent u eigenaar van het risicoadres? b. Wordt het gebouw bewoond door de eigenaar/exploitant? Zo ja, is er binnendoor toegang tot het bewoonde gedeelte? c. Zijn er meerdere bedrijven op hetzelfde risicoadres gevestigd? Zo ja, welke? d. Is er sprake van kamerverhuur aan derden? e. Is er een onderhouds- en/of reparatiewerkplaats aanwezig?, in subnr. Zo ja, drijfkracht kw f. Is er een koel-/vriesruimte aanwezig? Zo ja, m 2 Zo ja, m 2 g. Verwarming cv, indirecte luchtverhitting gas/gevelkachels en elektrische elementen overig D Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K

2 3 Brandrisico/-preventie a. Hoe is de orde en netheid? goed matig slecht b. Wat is de stapelhoogte van de opgeslagen voorraad in het gebouw? < 5 meter > 5 meter* * Welke hoogte maximaal? meter c. Vindt er opslag plaats van brandbare materialen/afval op het terrein? Zo ja, op hoeveel meter afstand van de gebouwen? meter d. Wordt afval buiten het gebouw in containers opgeslagen? Zo ja, zijn deze containers deugdelijk afgesloten en verankerd? Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? < 10 meter > 10 meter e. Is de cv-installatieruimte vrij van opslag? f. Is er een gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie met doormelding naar brandweer aanwezig? g. Is er een gecertificeerd automatisch brandmeldsysteem met doormelding naar brandweer aanwezig? h. Zijn er brandblusmiddelen aanwezig? Zo ja, welke? i. Vindt jaarlijks controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? j. Is er een acculaadruimte aanwezig?, volgens richtlijnen k. Elektrische installatie Wordt de elektrische installatie minimaal 1 x per 5 jaar gecontroleerd? Wordt er veel gebruik gemaakt van losse snoeren? Wordt de stroom na beëindiging werkdag afgesloten? Is er een overspanningsbeveiliging? Zijn er onderhoudscontracten afgesloten voor de installaties? 4 Inbraakrisico/-preventie (indien u in het bezit bent van een Borg Certificaat 2 ) hoeft u alleen onderdeel 4c en 4d in te vullen). a. Bouwkundige maatregelen Is er een Borg opleveringsbewijs 1 ) afgegeven? * Zo ja, welke maatregelen zijn uitgevoerd? Bs Bn Bz Cn Cz Is het pand voorzien van rolluiken? Zo ja, voor alle gevelopeningen? Is er een automatische terreinverlichting aanwezig? Is het terrein voorzien van een ijzeren hekwerk (min. 2 mtr. hoogte)? * Zo nee, welke bouwkundige maatregelen zijn uitgevoerd? (Voor het accepteren van deze brandverzekering en het beoordelen van het inbraakrisico is het belangrijk dat hier zo volledig mogelijk wordt omschreven welke preventieve maatregelen (o.a. kwaliteit hang- en sluitwerk) zijn getroffen) b. Elektronische maatregelen Is er een Borg opleveringsbewijs 1 ) afgegeven? Zo ja, welke maatregelen zijn uitgevoerd? Es En Ez Is er voor de installatie een onderhoudscontract afgesloten? Indien geen Borg opleveringsbewijs 1 ) aanwezig. Zijn er andere elektronische maatregelen getroffen? * Zo ja, met doormelding naar een Particuliere Alarm Centrale Is er voor de installatie een onderhoudscontract afgesloten? * Geef aan welke maatregelen zijn uitgevoerd? (Voor het accepteren van deze brandverzekering en het beoordelen van het inbraakrisico is het belangrijk dat hier zo volledig mogelijk omschreven welke elektronische preventieve maatregelen zijn getroffen) 2

3 c. Is er een Borg certificaat 1 ) aanwezig Zo ja, volgens welke klasse Uitgevoerde maatregelen: Bouwkundig: Elektronisch: Bs Bn Bz Cn Cz Es En Ez Is er voor de elektronische installatie een onderhoudscontract afgesloten? d. Bevinden zich onder de inventaris elektronische apparaten zoals faxen, computers, printers en dergelijke. Zo ja, welke waarde 1 ) Borg opleveringsbewijs wordt afgegeven door een door de Stichting Kwaliteitsborging Preventie erkend technisch beveiligingsbedrijf. Dit opleveringsbewijs wordt afgegeven indien uitsluitend de bouwkundige óf elektronische maatregelen zijn uitgevoerd. Altijd kopie meesturen. 2 ) Borg Certificaat wordt afgegeven door een door de Stichting Kwaliteitsborging Preventie erkend technisch beveiligingsbedrijf. Dit certificaat wordt uitsluitend afgegeven indien zowel de bouwkundige maatregelen (bijv. hang- en sluitwerk, rolluiken, inbraakwerend glas, waardeberging) als de elektronische maatregelen (inbraakalarminstallatie) zijn uitgevoerd Altijd kopie meesturen 5 Horeca risico's (alleen in te vullen voor horeca risico's alsmede verenigingsgebouwen, sportkantines, kantines, bedrijfsrestaurants e.d. > 25 personen) Algemeen a. Is het risico gelegen in een uitgaansgebied? b. Wat zijn de openingstijden? c. Hoe groot is de bezoekerscapaciteit? d. Is er sprake van een seizoenbedrijf? e. Is er sprake van slaapgelegenheid? f. Wordt er gekookt op de kamers? g. Is er een centrale keuken? Keukeninrichting a. Hoe is de orde en netheid van de keuken? goed matig slecht b. Wordt er gefrituurd? c. Zijn de frituurovens voorzien van thermostatisch beveiligingen? d. Zijn de frituurovens voorzien van afsluitbare deksels? e. Hoe worden de kook- en baktoestellen verwarmd? gas elektrisch... f. Is de keukenapparatuur voorzien van een automatische brandbeveiliging? g. Zijn de afzuigkappen en afvoerkanalen van metaal? h. Zijn de filters van onbrandbaar materiaal? i. Worden de vetfilters regelmatig gereinigd? Afvalverwerking a. Zijn er veiligheidsasbakken aanwezig? b. Zijn er metalen asverzamelaars aanwezig? c. Zijn er metalen afvalbakken met goed sluitend metalen deksel aanwezig? 6 Industriële risico s/opslag (alleen in te vullen voor industriële risico's en opslag risico's) Risico-omschrijving a. Omschrijving van de werkzaamheden: b. Welke grondstoffen, halffabrikaten en/of gereed product worden opgeslagen/verwerkt? c. Welk soort verpakking wordt gebruikt? Hoe vindt verpakken plaats? 3

4 d. Vinden de volgende brandgevaarlijke bewerkingen plaats: * spuiten met lak of verf Zo ja, is het ontvlammingspunt lager dan 55ºC * moffelen/drogen * gloeien/harden * dompelen in brandbare vloeistof Zo ja, is het ontvlammingspunt lager dan 55ºC * procesverwarming * kunststofbewerking (verhitting) Houtbewerking a. Vindt er machinale houtbewerking plaats? Zo ja, mot-opvang geschiedt: Opslag licht ontvlambare stoffen via vaste metalen leidingen binnen gebouwen met verrijdbare afzuiger geen afzuiging a. Vindt er opslag plaats van meer dan 25 liter licht ontvlambare (vloei)stoffen (met een ontvlammingspunt lager dan 55ºC)? Zo ja, hoeveel en geschiedt deze opslag buiten het gebouw of in een aparte brandvrije ruimte met vloeistofopvang? buiten gebouwen MILIEUSCHADE De huidige brandverzekering dekt GEEN schade aan bodem en water t.g.v. een milieuverontreiniging. Veel bedrijven komen in aanmerking voor een zgn. Simple-Riskdekking (zie voor een lijst van bedrijven onze internetpagina Deze dekking biedt u optimale zekerheid tegen een geringe meerpremie. Wenst u uw milieuschade te verzekeren vul dan de aanvraag Simple-Risk verderop in het formulier in. 7 BEDRIJFSGEBOUW/HUURDERSBELANG nr. omschrijving te verzekeren fundamenten BTW voorgestelde herbouwwaarde* premie incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl. * De verzekering geschiedt op basis van index. Dekking uitgebreid ugv + glas* uniek excl. glas* uniek + glas* *alleen voor zakelijke dienstverlening/medische praktijken Wilt u inductie (tegen premietoeslag) meeverzekeren? Wilt u een vrijwillig eigen risico*? 675,- * Geldt niet voor horeca en industrie 1.125,- 8 INVENTARIS/VOORRAAD/LICHTRECLAME nr. omschrijving te verzekeren BTW voorgestelde bedrag* premie incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl. * De verzekering van de inventaris geschiedt naar nieuwwaarde. 4

5 Dekking uitgebreid 1) 2) uniek 1) alleen voor zakelijke dienstverlening/medische praktijken 2) geldt niet voor fijn elektronische apparatuur (zie vraag 11) Wilt u inductie (tegen premietoeslag) meeverzekeren? Wilt u een vrijwillig eigen risico?* 675,- *geldt niet voor horeca en industrie 1.125,- Extra verzekering voor lichtreclame tegen premietoeslag? Verzekerd bedrag (max ,-) 9 GLAS Zijn er momenteel ruiten beschadigd? Hoeveel ruiten bevat het pand*? * * Indien eigenaar pand: gehele pand incl. evt. woongedeelte en bijgebouwen Indien huurder pand: gebruikersgedeelte Is het pand voorzien van rolhekken/rolluiken voor alle ramen aan de buitenkant van het gebouw? Is er sprake van een afgesloten winkelcentrum? Bevindt het gebouw zich in/nabij een uitgaansgebied? Meeverzekeren van bijzondere glassoorten/voorzieningen gebogen, bewerkt, gehard, gelaagd glas ( aantal ) legplaten ( aantal ) hardglazen deuren ( aantal ) beschildering, belettering, uv-folie, inbraakwerende folie n (huidige vervangingswaarde ) andere bijzondere glassoorten Eigen risico geen 45,- 90,- 10 UITGEBREIDE BEDRIJFSSCHADE Verzekerd bedrag (jaarbelang aan nettowinst plus vaste lasten) incl. BTW excl. BTW Uitkeringstermijn 26 weken 52 weken 78 weken 104 weken In- en Decrease Wenst u overdekking mee te verzekeren (max. 30%) met jaarlijkse naverrekening? (alleen mogelijk bij verzekerd bedrag > ,-) Meeverzekeren clausule publiekstrekker, publiekstrekker is Wilt u inductie (tegen premietoeslag)meeverzekeren? Meeverzekeren extra kosten/reconstructiekosten?, administratief 11 ELEKTRONICA, geautomatiseerde bestanden Omschrijving installatie, niet zijnde PC s en bijbehorende apparatuur (Bij meerdere apparaten specificatie als onderstaand meesturen) soort apparaat merk type bouwjaar aanschafdatum verzekerd bedrag BTW incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl. externe informatiedragers incl. excl. 5

6 Is er een onderhoudscontract gesloten?, bij firma Contractnummer Hoe is de huidige toestand van de installatie? goed en zonder gebreken vertoont gebreken, t.w. Gegevens PC merk en type serienr. bouwjaar datum aankoop nieuwwaarde draagbaar BTW 1. incl. excl. 2. incl. excl. 3. incl. excl. (Bij meerdere computers specificatie als bovenstaand meesturen) Mee te verzekeren randapparatuur/informatiedragers soort merk en type bouwjaar nummer nieuwwaarde BTW 1. incl. excl. 2. incl. excl. 3. incl. excl. Mee te verzekeren standaard programmatuur soort naam programma nieuwwaarde BTW 1. incl. excl. 2. incl. excl. 3. incl. excl. 12 KASGELD Te verzekeren bedrag (maximum ) Wie is doorgaans met het vervoer belast? Zijn er andere personen wel eens met het vervoer belast? (naam en functie opgeven) 13 KOELSCHADE Welke soorten zaken dienen verzekerd te worden? N.B. Een onderhoudscontract is verplicht, wij verzoeken u een kopie mee te sturen. Te verzekeren bedrag (max ,-) incl. BTW excl. BTW 6

7 14 SIMPLE-RISK (Milieuschade) (Per risicoadres invullen s.v.p.) Gewenst verzekerd bedrag ,- (ander bedrag in veelvoud van ,-) waarvan: eigen locatie omringende locaties Bent u eigenaar van de te verzekeren locatie? Zijn de opstallen verzekerd bij Avéro Achmea? * * Zo ja, dan verzoeken wij u de volgende vragen tevens in te vullen N.B.: de milieuschadeverzekering dient te worden aangevraagd bij de opstalverzekeraar. Wordt de locatie, of een deel daarvan, verhuurd aan derden? Indien u schade veroorzaakt door huurders wenst mee te verzekeren, geef per huurder aan waaruit de uitgeoefende activiteiten bestaan woon-, kantoorbestemming detailhandel anders, te weten Wat is de herbouwwaarde van de verhuurde objecten? Opslag gevaarlijke stoffen in emballage per verzekeringnemer c.q. huurder Vindt er opslag plaats met een totaal van meer dan liter of kilo, van vaste en/of vloeibare stoffen, die een verontreinigende werking kunnen hebben op bodem en water? * * U komt niet in aanmerking voor de Simple-Riskpolis. Vul, indien gewenst, het aanvraagformulier Milieuschade in Opslag in ondergrondse tanks? * * Ondergrondse tanks kunnen niet worden meeverzekerd op de Simple-Riskpolis. Vul, indien gewenst, het aanvraagformulier Milieuschade in Met asbest gedekte gebouwen Is op het risicoadres asbest aanwezig, in of op gebouwen en installaties? Zo ja, wat is de totale oppervlakte aan asbest? m 2 Schade Zijn er omstandigheden bekend waaronder bodem- en/of waterverontreiniging kan zijn ontstaan? * * Indien deze vraag met ja wordt beantwoord, dient een recent bodemonderzoekrapport (jonger dan 3 jaar) met de aanvraag te worden meegestuurd. 15 Premieberekening brand bedrijfsverzekering soort verzekering verzekerde bedragen à = à = à = à = à = à = à = à = voorgestelde jaarpremie excl. kosten en assurantiebelasting Genoemde gegevens zijn naar waarheid ingevuld Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer 7

8 16 Ruimte voor eventuele situatieschets z.o.z. nr. technische specificatie L Br. H M 3 verzekerd bedrag

Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Bedrijven

Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Bedrijven Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Bedrijven Nieuwe aanvraag Wijziging op polisnummer Adviseur Nummer adviseur Er geldt een contractstermijn van 36 maanden. AANVRAGER / KANDIDAAT-VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

BedrijfsImpulz aanvraag

BedrijfsImpulz aanvraag BedrijfsImpulz aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4316(0608)a adresgegevens intermediair (of stempel) Â inhoudsopgave BedrijfsImpulz aanvraag 3 aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Bedrijven 7

Nadere informatie

Aanvraag-/inspectieformulier voor Horeca- en aanverwante bedrijven

Aanvraag-/inspectieformulier voor Horeca- en aanverwante bedrijven Aanvraag-/inspectieformulier voor Horeca- en aanverwante bedrijven Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die voor verzekeraars nodig zijn het risico te beoordelen. Het is daarom

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KHN ZEKERHEIDSPAKKET

AANVRAAGFORMULIER KHN ZEKERHEIDSPAKKET AANVRAAGFORMULIER KHN ZEKERHEIDSPAKKET ᴏ Offerte aanvraag ᴏ Wijziging polisnummer ᴏ Aanvraag nieuwe verzekering, ingangsdatum ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfsnaam Contactpersoon Debiteurenadres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers. Aanvraagformulier

AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers. Aanvraagformulier AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers Aanvraagformulier Dit formulier gebruiken voor de in het boek: Productinformatie en premies AEGON Zakenpakket voor startende ondernemers genoemde risico s o

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BRAND-/BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER BRAND-/BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING Beurs-World Trade Center Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail brandvaria@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl

Nadere informatie

Aanvraag-en inspecteurformulier voor horeca-en aanverwante bedrijven 餐 饮 类 企 业 投 保 单 及 调 查 问 卷 11-4-2011

Aanvraag-en inspecteurformulier voor horeca-en aanverwante bedrijven 餐 饮 类 企 业 投 保 单 及 调 查 问 卷 11-4-2011 China Taiping Insurance Co. (U.K.) Ltd. The Netherlands Branch 中 國 太 平 保 險 ( 英 國 ) 有 限 公 司 荷 蘭 分 公 司 Boompjes 40, Willemswerf, 3011XB Rotterdam / Tel: 010-2330670 / Fax: 010-4334246 ABN AMRO Bank 52.18.62.205

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Wilt u voor Verenigingen van Appartementseigenaren en voor Agrarische bedrijven, gebruikmaken van de speciale aanvraagformulieren!

Aanvraagformulier. Wilt u voor Verenigingen van Appartementseigenaren en voor Agrarische bedrijven, gebruikmaken van de speciale aanvraagformulieren! AEGON Zakenpakket Aanvraagformulier Wilt u voor Verenigingen van Appartementseigenaren en voor Agrarische bedrijven, gebruikmaken van de speciale aanvraagformulieren! aanvraag nieuwe verzekering verzoek

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch)

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch) Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch) Gegevens adviseur Adviseur Adres Relatienummer Stempel adviseur ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

MKB pakket aanvraag. intermediair intermediairnummer. adresgegevens intermediair (of stempel)

MKB pakket aanvraag. intermediair intermediairnummer. adresgegevens intermediair (of stempel) MKB pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4316(1105)a adresgegevens intermediair (of stempel) Â inhoudsopgave Aanvraag MKB Pakket 3 Bedrijfsgebouwenverzekering 7 Inventaris-/Goederenverzekering

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch)

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch) Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch) T.a.v. Gewenste ingangsdatum - - aanvraag offerte nieuwe verzekering wijziging pakketnummer Gegevens adviseur

Nadere informatie

Gegevens TotaalPakket Zakelijk

Gegevens TotaalPakket Zakelijk TotaalPakket Zakelijk Aanvraag- en wijzigingsformulier Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon: V.C.N.-nummer: Contracttermijn 1 ar 5 ar Gegevens TotaalPakket Zakelijk Gewenste maatschappij: nieuw TotaalPakket

Nadere informatie

Aanvraag totaalplan bedrijven

Aanvraag totaalplan bedrijven Aanvraag totaalplan bedrijven Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Aanvraag Offerte Wijziging onder polisnummer Contractsduur 10 jaar (standaard) 5 jaar (10% toeslag) Gewenste hoofdpremievervaldatum Hebt

Nadere informatie

Polisdesk Nederland. Bedrijfsgegevens. Handelsnaam Straat Postcode Plaats: Branche Contactpersoon Telefoonnummer Faxnummer

Polisdesk Nederland. Bedrijfsgegevens. Handelsnaam Straat Postcode Plaats: Branche Contactpersoon Telefoonnummer Faxnummer Polisdesk Nederland Financiële advisering in combinatie met Internet Schieweg 93 2627 AT DELFT KvK nr. 27196292 www.polisdesk.nl NL78INGB0008800008 Bedrijfsgegevens Handelsnaam Straat Postcode _ Plaats:

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Adres

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Adres NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Verzekeringsadviseur Adres Rekeningnummer Aanvraag Bedrijven Schade uitgave november 2003 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschade verzekering Versie BS2005

Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschade verzekering Versie BS2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ZekerheidsCombinatie Bedrijven Doelgroep: midden- en kleinbedrijf Verzekeringen: inventaris/goederen gebouwen glas computer/elektronica reconstructie milieuschade AOV bedrijfsschade rechtsbijstand geld

Nadere informatie

Opslag in bovengrondse tanks Ja, hieronder specificeren Nee. Totale doorzet per jaar in m 3. Zo ja, dan kunt u, indien gewenst de aanvraag voor een

Opslag in bovengrondse tanks Ja, hieronder specificeren Nee. Totale doorzet per jaar in m 3. Zo ja, dan kunt u, indien gewenst de aanvraag voor een Delta Lloyd Schadeverzekering NV Postbus 1000 1000 BA Amsterdam 3 Aanvraag Milieuschadeverzekering: Simple-Risk polis Rubriekenpolis Tankverzekering voor Ondergrondse Tanks Bij-derden-polis Naam tussenpersoon

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier voor verzekering van bedrijfsgebouwen, goederen/inventaris, bedrijfsschade, reconstructiekosten, geld

Aanvraag-/wijzigingsformulier voor verzekering van bedrijfsgebouwen, goederen/inventaris, bedrijfsschade, reconstructiekosten, geld Aanvraag-/wijzigingsformulier voor verzekering van bedrijfsgebouwen, goederen/inventaris, bedrijfsschade, reconstructiekosten, geld Dit formulier betreft aanvraag van nieuwe verzekering(en) wijziging van

Nadere informatie

VERZEKERING aanvraag verzekering aanvraag offerte. mutatie, polisnummer: Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: Datum:

VERZEKERING aanvraag verzekering aanvraag offerte. mutatie, polisnummer: Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: Datum: AANVRAAG/MUTATIE Uitgebreide Brandverzekeringvoor bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief VERZEKERING aanvraag verzekering

Nadere informatie

Aanvraag Totaalpakket Bedrijven Aankruisen welke verzekeringen u wilt

Aanvraag Totaalpakket Bedrijven Aankruisen welke verzekeringen u wilt Aanvraag Totaalpakket Bedrijven Aankruisen welke verzekeringen u wilt uitgave maart 2012 Algemeen 2 Brand Gebouwen 6 Inventaris- en goederen 7 Bedrijfsschade 8 Glas 9 Computer/Elektronica 10 Geld 12 Milieuschade

Nadere informatie

Aanvraag-/ inspectieformulier voor Horeca- en aanverwante bedrijven

Aanvraag-/ inspectieformulier voor Horeca- en aanverwante bedrijven Aanvraag-/ inspectieformulier voor Horeca- en aanverwante bedrijven Nieuwe verzekering Wijziging van polisnummer(s) 1. Algemeen gedeelte 1.1. Naam verzekerde en geboortedatum 1.2. Woonplaats en postcode

Nadere informatie

Aanvraag-/inspectieformulier voor Vastgoed

Aanvraag-/inspectieformulier voor Vastgoed Aanvraag-/inspectieformulier voor Vastgoed Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die voor verzekeraars nodig zijn het risico te beoordelen. Het is daarom van groot belang dat

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Wilt u voor Verenigingen van Appartementseigenaren en voor Agrarische bedrijven, gebruikmaken van de speciale aanvraagformulieren!

Aanvraagformulier. Wilt u voor Verenigingen van Appartementseigenaren en voor Agrarische bedrijven, gebruikmaken van de speciale aanvraagformulieren! AEGON Zakenpakket Aanvraagformulier Wilt u voor Verenigingen van Appartementseigenaren en voor Agrarische bedrijven, gebruikmaken van de speciale aanvraagformulieren! aanvraag nieuwe verzekering verzoek

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Garageverzekering

AANVRAAGFORMULIER Garageverzekering M.01.2.28-00-0213 AANVRAAGFORMULIER Garageverzekering AANVRAAGfoRmulieR Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Toelichting op gebruik van dit formulier Aanvragen van offerte of polis

Nadere informatie

AM Zakenpakket Aanvraag

AM Zakenpakket Aanvraag AM Zakenpakket Aanvraag STRUCTUUR Dit aanvraagformulier bestaat uit een algemeen gedeelte en vervolgens een onderverdeling per categorie. Het algemene gedeelte moet u altijd invullen en meesturen. Bij

Nadere informatie

Actie Horeca. Verzeker uw bedrijf een stuk gunstiger!

Actie Horeca. Verzeker uw bedrijf een stuk gunstiger! Actie Horeca Verzeker uw bedrijf een stuk gunstiger! Actie Horeca: veel extra voordeel voor u! De Goudse wil ondernemers verder helpen. Voor ondernemers in de Horeca sector hebben we een speciale actie

Nadere informatie

Aanvraagformulier KNVB-pakketverzekering

Aanvraagformulier KNVB-pakketverzekering Aanvraagformulier KNVB-pakketverzekering De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond heeft voor de bij haar aangesloten verenigingen en hun leden een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NUVO ZEKERHEIDSPAKKET

AANVRAAGFORMULIER NUVO ZEKERHEIDSPAKKET AANVRAAGFORMULIER NUVO ZEKERHEIDSPAKKET ᴏ Offerte aanvraag ᴏ Wijziging polisnummer ᴏ Aanvraag nieuwe verzekering, ingangsdatum ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfsnaam Contactpersoon Debiteurenadres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEBRA ZEKERHEIDSPAKKET

AANVRAAGFORMULIER GEBRA ZEKERHEIDSPAKKET AANVRAAGFORMULIER GEBRA ZEKERHEIDSPAKKET ᴏ Offerte aanvraag ᴏ Wijziging polisnummer ᴏ Aanvraag nieuwe verzekering, ingangsdatum ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfsnaam Contactpersoon Debiteurenadres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie