REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Bezit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Bezit"

Transcriptie

1 REAAL Bedrijven Totaalplan Productinformatie Bezit

2 2

3 De bedrijfsmatige verzekeringen van REAAL REAAL Bedrijven Totaalplan 3 Uw klant wordt dagelijks geconfronteerd met risico s. Het ene risico is meer zichtbaar dan het andere. De opstal, inventaris en goederen kunnen worden verwoest door een brand of er kan worden ingebroken. Deze risico s leiden vaak tot aanzienlijke zaakschades, waarvoor uw klant zich zou kunnen verzekeren. Naast de directe schade die de brand aan het pand of de inventaris en goederen van uw klant toebrengt, kan ook het bedrijf van uw klant voor korte of lange tijd stil komen te liggen. Wat verloren is gegaan in de brand moet worden vervangen of worden vernieuwd. Er gaat dus meestal een behoorlijke tijd overheen voordat de productie weer op gang kan komen. De gevolgen van een brand hebben dus soms flinke financiële consequenties. Niemand staat dagelijks stil bij datgene wat zou kunnen gebeuren, maar het zou toch goed zijn als er periodiek wel bij stil wordt gestaan. Zorg dat uw klant altijd voldoende dekking heeft met het REAAL Bedrijven Totaalplan. REAAL. REALIST IN VERZEKEREN.

4 4 Schade Inhoudsopgave Onderwerp Bladzijde Bezit 5 REAAL Bedrijven Totaalplan 5 Waarde 5 Index 5 Beveiliging 5 Gebouwenverzekering 6 De voordelen op een rij 6 Beknopte voorwaarden 6 Dekking plotselinge en onvoorziene gebeurtenis 6 Acceptatierichtlijnen gebouwenverzekering 7 Inventaris/goederenverzekering 7 De voordelen op een rij 7 Beknopte voorwaarden 8 Dekking plotselinge en onvoorziene gebeurtenis 8 Acceptatierichtlijnen inventaris/goederenverzekering 8 Bedrijfsschadeverzekering 9 De voordelen op een rij 9 Beknopte voorwaarden 9 Acceptatierichtlijnen bedrijfsschadeverzekering 9 Tarieven gebouwen-, inventaris/goederen-, bedrijfsschadeverzekering en indeling glasverzekering in risicoklasse 9 Algemeen 9 Eigen risico s 9 Vrijwillig hoger eigen risico 9 Tarieven 9 Winkelgeldverzekering 10 De voordelen op een rij 10 Beknopte voorwaarden 10 Acceptatierichtlijnen winkelgeldverzekering 10 Tarieven 10 Glasverzekering 10 De voordelen op een rij 10 Acceptatierichtlijnen glasverzekering 10 Tarieven 10 Milieuschadeverzekeringen 10 Meer weten? Bel uw accountmanager 10 Tot slot 10

5 5 Bezit REAAL Bedrijven Totaalplan REAAL biedt de mogelijkheid diverse schadeverzekeringen voor het MKB binnen één pakket te sluiten. Deze schadeverzekeringen sluiten uitstekend op elkaar aan waardoor gaten in de dekking of dubbele dekkingen zoveel mogelijk worden voorkomen. De doelgroep voor het REAAL Bedrijven Totaalplan bestaat uit bedrijven, tot circa 20 medewerkers, geselecteerd aan de hand van BIK-coderingen (branche-indeling van de Kamer van Koophandel). Doelgroepen die hier binnen vallen zijn: detailhandel; financiële dienstverlening; zakelijke dienstverlening; horeca; groothandel. In dit deel treft u informatie aan over de volgende producten binnen het REAAL Bedrijven Totaalplan: gebouwenverzekering; inventaris/goederenverzekering (inclusief computer, huurdersbelang en elektronica); bedrijfsschadeverzekering; winkelgeldverzekering; glasverzekering; milieuschadeverzekering. Waarde Goederen worden in principe verzekerd op basis van inkoopwaarde en glas op basis van vervangingswaarde. Gebouwen, inclusief fundamenten, worden in principe verzekerd op basis van herbouwwaarde en inventarissen op basis van nieuwwaarde. Echter, in geval van schade zal bij de navolgende categorieën vergoeding plaatsvinden op basis van dagwaarde: zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren. Index Indien in een polis een indexclausule is opgenomen, vindt jaarlijks per premievervaldatum een aanpassing van de verzekerde som en/of premie plaats. Dit gebeurt op basis van het op dat moment geldende indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Beveiliging REAAL hanteert voor de beoordeling van het inbraakrisico het handboek beveiligingstechniek CCV/Borg. De hieruit voortvloeiende maatregelen dienen door een Borg-erkend beveiligingsbedrijf te worden gerealiseerd. Een Borg-certificaat dient te worden overgelegd.

6 6 Gebouwenverzekering De voordelen op een rij Keuzemogelijkheid tussen uitgebreide gevarendekking of een dekking tegen een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Vervanging van sloten en/of cilinders indien sleutels gestolen zijn tot een maximum bedrag van e 500,. Standaarddekking voor lichtreclame van e 5.000, (hogere bedragen mogelijk tegen meerpremie). Standaard eigen risico van e 250,, e 500, of e 1.000, (afhankelijk van het risico). Boven e , is het mogelijk huurdersbelang mee te verzekeren tegen de premie voor de gebouwenverzekering. Heldere voorwaarden. Beknopte voorwaarden De uitgebreide gebouwenverzekering geeft dekking voor schade veroorzaakt door onder andere: brand en brandblussing; blikseminslag, inductie; ontploffing; (poging tot) inbraak/ diefstal; storm; neerslag, waaronder hevige regenval; water- en stoomschade inclusief hak- en breekwerk; water uit aquarium en/of waterbed. Boven de verzekerde som zijn de volgende kosten gedekt: bereddingskosten; expertisekosten. Boven de verzekerde som zijn met een maximum van 10% van de verzekerde som, per afzonderlijk onderdeel de volgende kosten gedekt: huurderving; opruimingskosten; extra kosten, gemaakt op last van de overheid; tuinaanleg en beplanting (tot maximaal e , ); lichtreclame (tot maximaal e 5.000, ). Een aantal niet gedekte gebeurtenissen van de gebouwenverzekering is: aardbeving, vulkanische uitbarsting; molest; atoomkernreactie; overstroming; slijtage en onvoldoende of achterstallig onderhoud. Dekking plotselinge en onvoorziene gebeurtenis Bij REAAL is het ook mogelijk om een zogenoemde plotselinge en onvoorziene gebeurtenisdekking af te sluiten. Deze verzekering dekt, naast de dekkingen zoals hiervoor genoemd, ook materiële schade aan of verlies van de verzekerde zaak direct veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Hierbij zijn onder andere uitgesloten schaden door of ontstaan uit: ontwerpfouten; montagewerkzaamheden; wegvallen van enige energie- en watervoorziening korter dan zes uur; vermissing/onverklaarbaar verlies; vandalisme en graffiti; experimenten en dergelijke. Indien voor deze dekking gekozen wordt, geldt deze eveneens voor een eventuele inventaris/goederen- en/of bedrijfsschadeverzekering.

7 REAAL Bedrijven Totaalplan 7 Acceptatierichtlijnen gebouwenverzekering Voor de gebouwenverzekering van REAAL gelden de onderstaande acceptatierichtlijnen. Bouwaard/ligging/gebruik: - bouwaard dient van steen/beton met harde dekking te zijn; - rookgeleidingen dienen van steen te zijn; - belendingen dienen ongevaarlijk te zijn; - het gebouw dient niet in een afbraak- of saneringswijk te liggen; - het gebouw dient in een goede staat van onderhoud te verkeren. De dekking plotselinge en onvoorziene gebeurtenis kan alleen binnen het REAAL Bedrijven Totaalplan worden gesloten. Het gebouw dient beveiligd te zijn conform de risicoklasseindeling van het Verzekeringsinstituut voor Preventie/ handboek beveiligingstechniek CCV/Borg. Afwijkende risico s van bovenstaande kunt u aanvragen bij REAAL. automatische dekking voor nieuwe aanschaffingen tot maximaal 10% van de verzekerde som; conversie- en implementatiekosten worden tot maximaal e , vergoed; geld en geldswaardige papieren, voor zover in eigendom van verzekerde, zijn tot maximaal e 1.000, per gebeurtenis gedekt; inductieschade is standaard onbeperkt meeverzekerd; dekking voor neerslagschade ; duidelijke omschrijving van de waterschadedekking. Niet voor acceptatie in aanmerking komen: een aanvraag voor een verzekering die door een andere maatschappij is opgezegd, geweigerd of geaccepteerd met beperkende bepalingen; een aanvraag voor een verzekering die elders verzekerd is geweest met een ongunstig schadeverloop; leegstaande/gekraakte panden. Inventaris/goederenverzekering De voordelen op een rij Naast de voordelen die gelden voor de gebouwenverzekeringen geldt tevens: eigendommen van derden, zoals bijvoorbeeld reparatiegoederen, zijn meeverzekerd, mits deze niet of niet voldoende elders verzekerd zijn; doorlopend transport van specifieke elektronica, bijvoorbeeld laptops, kan worden meeverzekerd met een dekking voor Nederland-, Europa of een werelddekking; schade aan de inhoud van de koel- en/of vriesinrichting als gevolg van bederf veroorzaakt door storing aan de koel- en of vriesinrichting door een plotseling materieel defect of door onvoorziene stroomuitval is gedekt tot maximaal e 2.500, per gebeurtenis; dekking voor materiële schaden veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf voor verzekerde elektronica die niet ouder is dan drie jaar en maximaal een nieuwwaarde van e 4.000, vertegenwoordigt;

8 8 Dekking plotselinge en onvoorziene gebeurtenis Bij REAAL is het ook mogelijk om een zogenoemde plotselinge en onvoorziene gebeurtenisdekking af te sluiten voor brandverzekeringen. Deze verzekering dekt, naast de dekkingen zoals genoemd onder de uitgebreide gevarendekking, ook materiële schade aan of verlies van de verzekerde zaak direct veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Hierbij zijn onder andere uitgesloten schade door of ontstaan uit: ontwerpfouten; overbelasting; onderhoudswerkzaamheden; schade ten gevolge van gebruik van apparaten/machines. Indien voor deze dekking wordt gekozen, geldt deze eveneens voor een eventuele gebouwen- en/of bedrijfsschadeverzekering. Beknopte voorwaarden Met de uitgebreide inventaris/goederenverzekering zijn dezelfde risico s en kosten (bereddings- en expertisekosten) boven de verzekerde som gedekt als bij de uitgebreide gebouwenverzekering. Boven de verzekerde som zijn met een maximum van 10% van de verzekerde som, per afzonderlijk onderdeel de volgende kosten gedekt: opruimingskosten; extra kosten, gemaakt op last van de overheid; tuinaanleg en beplanting (tot maximaal e , ); kosten van vervoer en opslag; herstel van braakschade; conversie- en implementatiekosten (tot maximaal e , ); geld en geldswaardige papieren (tot maximaal e 1.000, ); lichtreclame (tot maximaal e 5.000, ). Acceptatierichtlijnen inventaris/goederenverzekering Voor deze verzekeringen gelden de onderstaande acceptatierichtlijnen. Bouwaard/ligging/gebruik: - bouwaard dient van steen/beton met harde dekking te zijn; - rookgeleidingen dienen van steen te zijn; - belendingen dienen ongevaarlijk te zijn; - het gebouw dient niet in een afbraak- of saneringswijk te liggen en - het gebouw dient in een goede staat van onderhoud te verkeren. Het gebouw dient beveiligd te zijn conform de risicoklasseindeling van het Verzekeringsinstituut voor Preventie/ handboek beveiligingstechniek CCV/Borg. De dekking plotselinge en onvoorziene gebeurtenis kan alleen binnen het REAAL Bedrijven Totaalplan worden gesloten. Ten aanzien van elektronica kan maximaal e , worden verzekerd indien de plotselinge en onvoorziene gebeurtenissendekking is gekozen. Afwijkende risico s van bovenstaande kunt u aanvragen bij REAAL. Niet voor acceptatie in aanmerking komen: een aanvraag voor een verzekering die door een andere maatschappij is opgezegd, geweigerd of geaccepteerd met beperkende bepalingen; een aanvraag voor een verzekering die elders verzekerd is geweest met een ongunstig schadeverloop; leegstaande/gekraakte panden.

9 REAAL Bedrijven Totaalplan 9 Tarieven gebouwen-, inventaris/goederen-, bedrijfsschadeverzekering en indeling Bedrijfsschadeverzekering glasverzekering in risicoklasse De voordelen op een rij 30% In- en decrease is standaard meeverzekerd. Reconstructiekosten van administratiebescheiden zijn meeverzekerd tot een maximum van e ,. Voor winkels geldt een uitbreiding tot een maximum van 25% van de verzekerde som en met een eigen risico van 5% van de verzekerde som voor bedrijfsschade veroorzaakt door: - materiële schade ten gevolge van een aantal met name vermelde gebeurtenissen bij een naburig bedrijf of winkelcentrum dat geldt als publiekstrekker; - materiële schade ten gevolge van een aantal met name vermelde gebeurtenissen bij een leverancier; - gehele of gedeeltelijke sluiting van een deel van het winkelcentrum waar het in de polis genoemde bedrijf is gevestigd. Vergoeding van extra kosten zoals versnellingskosten bij levering van machines of apparaten, is gedekt. Beknopte voorwaarden Onder de uitgebreide dekking voor bedrijfsschade zijn dezelfde risico s gedekt die gelden voor de gebouwen- en inventaris-/ goederenverzekering. Met een maximum van 10% van de verzekerde som zijn de reconstructiekosten tot maximaal e , gedekt. Algemeen Voor verzekerde bedragen groter dan , is de premie slechts indicatief. Bij hogere verzekerde bedragen wordt de premie in overleg met de acceptant vastgesteld. Eigen risico s Voor de opstal en inventaris/goederendekkingen geldt een eigen risico van 250, 500, of 1.000, (afhankelijk van het risico) per gebeurtenis voor zowel de uitgebreide dekking als de plotselinge en onvoorziene gebeurtenissendekking. Vrijwillig hoger eigen risico Voor een vrijwillig gekozen hoger eigen risico van respectievelijk 500,-, 1.000,- of 2.000,- per gebeurtenis voor gebouwen-, en inventaris-/goederenverzekering geldt een korting van 10% op de premie. Tarieven Voor de tarieven verwijzen wij u naar onze aparte tarievenkaart, drukwerknummer Deze is te downloaden via MijnREAAL. Ook kunt u gebruikmaken van onze berekenings- en offertesoftware In Support. Acceptatierichtlijnen bedrijfsschadeverzekering Voor de bedrijfsschadeverzekering van REAAL gelden de onderstaande acceptatierichtlijnen: voor de bedrijfsschadeverzekering gelden dezelfde acceptatierichtlijnen als voor de gebouwen- en inventaris-/goederenverzekering; een bedrijfsschadeverzekering kan uitsluitend worden gesloten in combinatie met een gebouwen of een inventaris-/ goederenverzekering; er moet sprake zijn van een deugdelijke administratie.

10 10 Schade Winkelgeldverzekering De voordelen op een rij Heldere en moderne dekkingsomschrijving. Dekking voor verlies van opbrengstverkopen via chipkaart. Tarieven Voor de tarieven verwijzen wij u naar onze aparte tarievenkaart, drukwerknummer Deze is te downloaden via MijnREAAL. Ook kunt u gebruikmaken van onze berekenings- en offertesoftware In Support. Beknopte voorwaarden Dekking voor het in ontvangst nemen van vals geld. Dekking van gelden van derden die verloren zijn gegaan door afpersing en dergelijke. Dekking voor schade aan roerende goederen. Dekking tijdens vervoer. Dekking bij verblijf zonder aanwezigheid (in een kluis). Dekking bij afwezigheid woning. Dekking bij verblijf in de (eigen) woning. Acceptatierichtlijnen winkelgeldverzekering Voor de winkelgeldverzekering van REAAL gelden de onderstaande acceptatierichtlijnen: voor de winkelgeldverzekering gelden dezelfde acceptatierichtlijnen als voor de inventaris-/goederenverzekering; alleen in combinatie met inventaris-/goederenverzekering te sluiten; eisen waardeberging (eisen aan kluis). Milieuschadeverzekeringen Niet alleen binnen de maatschappij, maar ook in het economisch verkeer wordt milieubescherming steeds belangrijker. Aantasting van het milieu moet worden voorkomen. En treedt er een vervuiling op, dan moet die zo snel mogelijk worden opgeruimd. De wetgeving wordt wat dat betreft steeds strenger. Tal van milieuorganisaties houden het opereren en functioneren van het bedrijfsleven in het oog. Fouten en verkeerde handelingen met daaropvolgende schade voor het milieu kunnen grote financiële gevolgen hebben. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking tegen milieuschade. Voor dit soort schadeclaims bieden wij een extra verzekering aan: de Milieuschadeverzekering. REAAL biedt de Milieuschadeverzekering aan als aanvullende verzekering bij brandverzekeringen. De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of grond- en oppervlaktewater. Tarieven Voor de tarieven verwijzen wij u naar onze aparte tarievenkaart, drukwerknummer Deze is te downloaden via MijnREAAL. Ook kunt u gebruikmaken van onze berekenings- en offertesoftware In Support. Glasverzekering De voordelen op een rij Noodvoorziening onbeperkt gedekt. Kan zowel bij de gebouwen- als bij de inventaris/goederenverzekering worden gesloten. Specifieke glaszaken, zoals glas in windschermen, balkon- of terreinafscheidingen alsmede versieringen of belettering zijn tegen meerpremie mee te verzekeren. Acceptatierichtlijnen glasverzekering Voor de glasverzekering van REAAL gelden de onderstaande acceptatierichtlijnen: alleen in combinatie met gebouwen- of inventaris/goederen te sluiten; indien bij het vervangen van glaswerk, in verband met de locatie van het glas, bijzondere dure voorzieningen moeten worden getroffen, is de verzekering op aanvraag verkrijgbaar. Meer weten? Bel uw accountmanager! Met de verzekeringen uit de rubriek Bezit van het REAAL Bedrijven Totaalplan, beschikt u over een sterk concurrerend product waarmee u gericht kunt inspelen op de specifieke wensen en behoeften van uw relaties. Een aantrekkelijk product dat vele commerciële kansen oplevert. Als uw partner biedt REAAL u uitgebreide ondersteuning in de vorm van een perfecte service en administratieve verwerking plus uitgekiende verkoopondersteunende materialen. Wilt u méér weten? Neem dan contact op met uw (desk)accountmanager van REAAL. Tot slot De verzekeringen binnen het REAAL Bedrijven Totaalplan zijn specifiek ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf. Naast dit pakket biedt REAAL ook maatwerkoplossingen. Onze medewerkers op de afdeling Acceptatie Zakelijk denken graag met u mee. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de volledige dekking de polisvoorwaarden.

11 REAAL Bedrijven Totaalplan 11

12

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB Pakket Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Inventaris- en goederenverzekering

Inventaris- en goederenverzekering Inventaris- en goederenverzekering Inventaris- en goederenverzekering? Deze verzekering dekt schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan je goederen en inventaris. Wij verzekeren

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Horeca

ZekerheidsCombinatie voor Horeca ZekerheidsCombinatie voor Horeca Schade & Inkomen www.de-mkbspecialist.nl De MKB Specialist Ondernemers in de Horeca Als horecaondernemer bent u dagelijks bezig uw gasten te verwennen met het bieden van

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel Schade & Inkomen www.nn.nl ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel De ZekerheidsCombinatie Detailhandel omvat een aantal schade verzekeringen, afgestemd op de in de

Nadere informatie

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations

RISICO S ZICHTBAAR MAKEN. Advies op maat voor exploitanten van tankstations RISICO S ZICHTBAAR MAKEN Advies op maat voor exploitanten van tankstations Exploitantenpolis De markt voor motorbrandstoffen groeit nauwelijks. Meer concurrentie, hybride/zuinige auto s en noodzakelijke

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering Wanneer je bedrijf stil komt te liggen door schade, heb je even geen inkomsten meer. Je vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Eigen vervoerverzekering Eigen vervoerverzekering Wij verzekeren je goederen 24 uur per dag tegen beschadiging, verlies of diefstal tijdens het vervoer met je eigen (bestel)auto. Onderweg, bij het laden

Nadere informatie

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst Het Zicht ondernemerspakket Precies de zekerheid die u wenst In één keer verzekerd tegen nagenoeg alle risico s 2 Uw risico s in kaart gebracht Ondernemen betekent risico s lopen. Het is de kunst van de

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek Aa. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Vereniging van Eigenaren 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek Aa, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek P. Bijzondere voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek P. Bijzondere voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek P. Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek P, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek F, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek B. Bijzondere. voorwaarden. Inventaris- en goederenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek B. Bijzondere. voorwaarden. Inventaris- en goederenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek B. Bijzondere voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek B, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket NnL 1 De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren Beheert u een gebouw dat niet ouder is dan vijf jaar en is de

Nadere informatie

PMA woonverzekering Allianz Nederland

PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Of u huurt of eigenaar bent, uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek om te koesteren. En om te verzekeren. Want schade door brand, extreem weer

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 3 Omvang

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek D. Bijzondere. voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek D. Bijzondere. voorwaarden. Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek D, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering 01/2013 4 1 Wat

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door AEGON Zakenpakket De zaken gaan altijd door Alles in één hand Het AEGON Zakenpakket bevat alle belangrijke schadeverzekeringen. Voor uw onderneming en voor uzelf. Alle verzekeringen sluiten naadloos op

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek C. Bijzondere voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek C, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering

D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering D. Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering U heeft bij ons een bedrijfsschadeverzekering gesloten. Daarmee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsstilstand na brand, storm,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving

Bijzondere voorwaarden Woonhuis 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Dekking 2.1 Verzekerde belangen 2.2 Waar en waartegen gedekt 2.3 Glasdekking 2.4 Dekking boven verzekerde som Artikel 3. Aanvullende uitsluitingen

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking.

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking. Verschillenlijst Reaal Woonhuisverzekering Keuze uit all risk of extra uitgebreid. Aanvullende dekking extra Glas is los mee te verzekeren tegen premietoeslag. Alleen all risk Glas is standaard verzekeren,

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel Als ondernemer in de detailhandel

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1)

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking binnen Nederland 4. Dekking boven het verzekerd

Nadere informatie

Wat is een VvE Pakket?

Wat is een VvE Pakket? VvE PAKKET 2 Wat is een VvE Pakket? Een VvE Pakket voor Verenigingen van Eigenaren is een pakket waarin de meest essentiële verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen. Het VvE pakket

Nadere informatie

VvE Verzekering. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + uitstekende dekking, + overzichtelijke polis

VvE Verzekering. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + uitstekende dekking, + overzichtelijke polis Verzekeringspakket voor Vereniging van Eigenaren VvE Verzekering Wij zien meer dan een scherpe premie + snelle schadeafhandeling + uitstekende dekking, zonder overlapping + overzichtelijke polis VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Onze schade «verzekerin. uw advies» gen en

Onze schade «verzekerin. uw advies» gen en ß Zakelijke schadeverzekeringen op een rij ß Kenmerken per product ß Belangrijkste voordelen ß Overzicht dekkingsvarianten ß Specialistische pakketten Onze schade «verzekerin gen en uw advies» Bedrijfsperspectief

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Woonverzekeringen

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Woonverzekeringen Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Woonverzekeringen U wilt uw woongenot goed beschermen Of u huurt of eigenaar bent, uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek om te koesteren.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009.

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Premie: Brand, storm en glasbreuk: Stenen huisjes en inboedel Houten huisjes en

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering BES1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering U heeft bij ons een inventaris- en goederenverzekering gesloten. Daarmee verzekert u uw spullen tegen brand, storm, inbraak en andere schade. U

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

VERZEKERINGSPAKKET VOOR SCHOONHEIDSINSTITUTEN. Verzekering voor inventaris en goederen. In samenwerking met:

VERZEKERINGSPAKKET VOOR SCHOONHEIDSINSTITUTEN. Verzekering voor inventaris en goederen. In samenwerking met: VERZEKERINGSPAKKET VOOR SCHOONHEIDSINSTITUTEN Verzekering voor inventaris en goederen In samenwerking met: Brandverzekering voor inventaris en goederen De uitgebreide Brandverzekering voor ANBOS leden

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Perfect gebouwenverzekering

Perfect gebouwenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect gebouwenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 7 Uitsluitingen

Nadere informatie

Nassau. verzekeringen. Techniekpolis

Nassau. verzekeringen. Techniekpolis Nassau Techniekpolis Nassau Techniekpolis Geld(t) als de techniek je in de steek laat. Your risk is our concern Nassau beschikt over uitgebreide, specialistische kennis op het gebied van technische. Continuïteit

Nadere informatie

Prijs van de verzekering

Prijs van de verzekering Prijs van de verzekering premie poliskosten incassokosten assurantiebelasting Actuarieel Instituut 1 Belangrijkste wetten Art 246 WVK (verz. ovk) Art 249 WVK (eigen gebrek) Art 251 WVK (verzwijging) Art

Nadere informatie

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Duur en wijze van uitkering

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud

Milieuschadeverzekering Agrarisch L 03.2.26 E. Inhoud Voorwaarden Milieuschadeverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.26 E Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN wat IS VERZEKERD

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro)

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) PW13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen van verzekerde bij schade 10 Vaststelling schade

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Rubriek Gebouwen, Roerende zaken en Milieuschade - Bijzondere voorwaarden Brandverzekering Bedrijfsgebouwen - Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

P.G. 3 - Perfect gebouwenverzekering

P.G. 3 - Perfect gebouwenverzekering PG 3 - Perfect gebouwenverzekering Polismantel PG3 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 7 Uitsluitingen 8 Verplichtingen van verzekerde bij schade 9 Vaststelling

Nadere informatie

Extra kostenverzekering

Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Wij vergoeden de extra kosten die je bedrijf moet maken om te herstarten na schade zoals waterschade, brand/ontploffing of inbraak/diefstal. Denk aan kosten

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar en af te sluiten OOPakketkorting al vanaf

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

Perfect-Extra woonhuisverzekering

Perfect-Extra woonhuisverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra woonhuisverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.W.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8

Nadere informatie

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf FATUM Compleet bedrijvenpakket Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf 1 Schade aan uw bedrijfspand, inventaris of goederen is één van de grootste risico s die uw onderneming loopt.

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek A. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek A. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek A, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK GEBOUWEN ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING. Model BGF 04-1

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK GEBOUWEN ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING. Model BGF 04-1 ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden. Gebouw

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK WOONHUIS ALL RISKS. Model TP-W 0305. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK WOONHUIS ALL RISKS. Model TP-W 0305. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Risico-omschrijving, verzekerd bedrag, index 3 Risico-bekendheid 4 Schade, eigen gebrek 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Inboedelverzekering MwPW03-01

Inboedelverzekering MwPW03-01 Inboedelverzekering MwPW03-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Bouw- en Montageverzekering

Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico s zoals brand, storm, diefstal en vandalisme. Ook kan een constructiefout de oorzaak zijn van onvoorziene

Nadere informatie

Belangrijkste verschillen

Belangrijkste verschillen Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Belangrijkste verschillen tussen de - en dekking van het Woon- & VrijeTijdpakket Het Woon- & VrijeTijdpakket is uitgebreid. Met het toevoegen van een basisdekking voldoet

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Als ondernemer

Nadere informatie

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden NnL 1 Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties Bij het organiseren van festiviteiten,

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw U bent ondernemer en zet u dagelijks in om uw opdrachtgevers

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen.

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumentenverzekering Monumenten verdienen maatwerk Ook op het gebied van verzekeringen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

INHOUD Begripsomschrijvingen Omvang van de verzekering Aanvullende dekking voor bijzondere kosten. Verplichtingen van verzekerde

INHOUD Begripsomschrijvingen Omvang van de verzekering Aanvullende dekking voor bijzondere kosten. Verplichtingen van verzekerde ALGEMENE VOORWAARDEN Computer Simple Risk verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL Z 03.5.01 A INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8

Nadere informatie

Voordeelpakket bedrijven. De zekerheid dat u verder kunt bij schade

Voordeelpakket bedrijven. De zekerheid dat u verder kunt bij schade Voordeelpakket bedrijven De zekerheid dat u verder kunt bij schade 2 Grip op uw bedrijfsrisico s Hoe ziet uw dag eruit als u het zonder computers moet doen? En hoe gaat uw bedrijf om met een grote schadeclaim?

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties -2- Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verzekeringen NVKL

Aanvraagformulier Verzekeringen NVKL Aanvraagformulier Verzekeringen NVKL Algemene gegevens Naam van de onderneming Rechtsvorm Correspondentieadres IBAN rekeningnummer Contactpersoon M/V Functie binnen de onderneming Telefoon Fax Emailadres

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603 8.0088.00.0603 Inhoud Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking tijdens aan- en verbouw 3 Aanvullende dekking 4 Uitsluitingen 5 Eigen risico bij

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING BEDRIJVEN

BRANDVERZEKERING BEDRIJVEN Let op: Dit formulier is alleen geldig i.c.m. een volledig ingevuld en door relatie ondertekend algemeen aanvraagformulier. 1. Gewenste verzekeringen Verzekerd bedrag Indien afwijkende dekking Gebouw(en)

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie