AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER PARTICULIERE VERZEKERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER PARTICULIERE VERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER PARTICULIERE VERZEKERINGEN 1. ALGEMENE GEGEVENS a. Gegevens 1 ste verzekeringsnemer / aanvrager Naam en voorletter(s) man vrouw Correspondentieadres Postcode Woonplaats Geboortedatum Nationaliteit Telefoon Bank /Gironummer Burgelijke staat alleenstaand gehuwd samenwonend b. Gegevens 2 de verzekeringsnemer / aanvrager Naam en voorletter(s) man vrouw Geboortedatum Nationaliteit 2. OPSTAL- / INBOEDEL VERZEKERING ALGEMEEN a. Risico-omschrijving Risicoadres zelfde als correspondentieadres verzekeringsnemer anders nl. Ligging binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom Bouwaard woning steen / hard anders, nl. Bouwjaar woning Betonnen verdiepingsvloeren? ja nee Permanent bewoond? ja nee Gevaarlijke belendingen /omstandigheden ja ** nee Onderhoudstoestand van het pand uitstekend goed redelijk matig slecht b. Gebruik woning / pand uitsluitend particuliere bewoning woon- / winkelpand ** (mede) pension- / kamerverhuur recreatiewoning anders, nl 3. INBOEDELVERZEKERING a. Gewenste dekking extra uitgebreid meest uitgebreide gevaren

2 b. Verzekerd bedrag Totaal verzekerd bedrag (nieuwwaarde) c. Verzekerd bedrag vaststellen met inboedelwaardemeter Leeftijd hoofdkostwinner 30 jaar of jonger 3 31 t/m 40 jaar 5 41 t/m 45 jaar t/m 50 jaar t/m 60 jaar t/m 70 jaar jaar en ouder 18 Aantal punten Samenstelling huishouden Alleenstaande zonder kinderen 3 Alleenstaande met inwonende kinderen 6 Echtpaar / samenwonenden zonder inwonende kinderen 16 Echtpaar / samenwonenden met inwonende kinderen 18 Aantal punten Totale netto maandinkomen van alle personen t/m 900, ,- t/m 1.350, ,- t/m 1.800, ,- t/m 2.250, ,- t/m 2.700, ,- t/m 3.150,- 14 meer dan 3.150,- 16 WOZ waarde van de woning t/m/ , ,- t/m , ,- t/m , ,- t/m , ,- t/m , ,- t/m , ,- t/m ,- 40 meer dan ,- Inboedelwaardemeter is boven dit bedrag niet meer bruikbaar Huurdersbelang (geldt alleen voor huurwoningen) Huurdersbelang 0,- 0 Huurdersbelang t/m 1.250,- 2 Huurdersbelang 1.251,- t/m 2.500,- 5 Huurdersbelang 2.501,- t/m 3.500,- 11 Huurdersbelang meer dan 3.501,- 14 Bijtelling koopwoning Koopwoning 12 Totaal aantal punten x 1.000,-

3 Eventuele bijtellingen (voorzover niet apart verzekerd) Subtotaal geschatte waarde inboedel (A) Heeft u meer dan ,- aan audio-, visuele- en computerapparatuur? nee ja Zo ja, welk bedrag boven de ,-? Heeft u meer dan 2.500,- aan lijfsieraden? nee ja Zo ja, welk bedrag boven de 2.500,-? Wilt u dit bedrag ook voor diefstal meeverzekeren nee ja Heeft u meer dan ,- aan bijzonder bezittingen? nee ja Zo ja, welk bedrag boven ,- Is het huurdersbelang meer dan 5.000,-? nee ja Zo ja, welk bedrag boven 5.000,- Heeft u meer dan 2.500,- aan hand- en/of Elektrisch gereedschap? nee ja Zo ja, welk bedrag boven 2.500,-? Subtotaal bijtellingen (B) De geschatte totale waarde van uw inboedel Bedrag vermeld bij A Bedrag vermeld bij B Totaalbedrag 4. OPSTALVERZEKERING a. Gewenste dekking extra uitgebreide gevaren incl. glas meest uitgebreide gevaren b. Verzekerd bedrag Verzekerd bedrag (herbouwwaarde) Is het verzekerde bedrag vastgesteld middels een Herbouwwaarde meter voor Woningen van het Verbond van Verzekeraars. (Zie formulieren) ja (deze meesturen a.u.b.) nee Bij de herbouwwaardeberekening van het verzekerde bedrag zijn opgenomen en dienen derhalve te worden meeverzekerd: Funderingen ja nee Bijgebouwen ja nee c. Appartement Is er sprake van een appartement binnen een appartementencomplex? ja nee

4 5. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN (AVP) a. Gewenste dekking gezin / samenwonend alleenstaande met kind(eren) alleenstaande zonder kind(eren) jagersrisico meeverzekeren b. Verzekerd bedrag Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis , ,- 6. MOTORRIJTUIGEN- EN AANVERWANTE VERZEKERINGEN a. Regelmatige bestuurder(s) Naam / voorletter(s) man vrouw Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Nationaliteit Telefoon Mobiel Beroep Cat. rijbewijs A (<25 kw) / A (> 25 kw) / B / C / D / E, nummer Datum afgifte Lijdt u aan een ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek? ja** nee b. Te verzekeren object Het te verzekeren motorrijtuig betreft een: personenauto bestelauto old-timer kampeerauto motor / scooter motor met zijspan aanhangwagen Merk Type Vermogen (aantal kw's) Cilinderinhoud (aantal cc's) Kenteken Bouwjaar Chassisnummer / meldcode Motornummer (bij motoren en scooters) Gewicht (massa ledig voertuig)

5 Laadvermogen(motorrijtuigen met "grijs" kenteken) Brandstof benzine gas diesel Oorspronkelijke cataloguswaarde incl. BTW excl. BTW Dagwaarde incl. BTW excl. BTW Meerprijs accessoires incl. BTW excl. BTW Aantal zitplaatsen Kilometerteller stand Tenaamstelling kenteken Geb.datum kentekenhouder c. Diefstal preventieve maatregelen Is het motorrijtuig voorzien van een alarminstallatie? ja nee Is het motorrijtuig voorzien van een startblokkering? ja nee Zijn of worden andere maatregelen genomen om diefstal Te voorkomen (ART slot, identificatiesysteem, etc) ja nee d. Dekking motorrijtuig WA (wettelijke aansprakelijkheid WA + beperkt casco WA + volledig casco e. Aanvullende dekkingsmogelijkheden ongevallen in- of opzittenden verhaalsrechtsbijstand rechtsbijstand motorrijtuigen f. Kledingschade motor/scooterverzekering Dient bij de motor-/scooterverzekering kledingschade te worden meeverzekerd? ja nee tot 500,- vaste premie 10,- per jaar. tot 1.000,- vaste premie 20,- per jaar. tot 1.500,- vaste premie 30,- per jaar (De verzekerde bedragen gelden per gebeurtenis en per opzittende). g. Gebruik van het motorrijtuig Maximum jaar kilometrage personenauto's km km onbeperkt Maximum jaar kilometrage bestelauto's km km onbeperkt Maximum jaar kilometrage motor/scooter km km onbeperkt h. Voor welke doeleinden wordt het motorrijtuig gebruikt? privé zakelijke beiden vervoer van zaken voor derden of personen tegen betaling. i. Overige mededelingen / vorige verzekering Is de aanvrager / regelmatige bestuurder in de afgelopen 3 jaar Bij een schade betrokken geweest? ja nee Zo ja, in welke ja(a)r(en) Heeft de aanvrager / regelmatige bestuurder eerder een Motorrijtuigverzekering gehad? ja nee Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer

6 Wenst u een geldige B / M-verklaring in te brengen? ja nee Zo ja, aantal schadevrije jaren (origineel verklaring bijvoegen) Zo nee, waarom niet Heeft u een aanvullende rijvaardigheidsopleiding gevold m.b.t. het rijden Op een motorfiets / scooter? ja nee (Zo ja, s.v.p. kopie certificaat / diploma meesturen). Is de aanvrager / regelmatiger bestuurder ooit, (voor ongeacht welke categorie van het rijbewijs) al dan niet voorwaardelijk, de rijbevoegdheid ontzegd? ja** nee Is de aanvrager / regelmatiger bestuurder ooit een motorrijtuigenverzekering Geweigerd, opgezegd of zijn er ooit beperkende maatregelen gesteld? ja** nee 7. Slotvragen Waar bij onderstaande vragen over "u" wordt gesproken dient gelezen te worden: verzekeringsnemer, de medeverzekerden, de belanghebbenden (zoals eigenaar van het motorrijtuig of regelmatige bestuurder). Heeft u over de afgelopen acht jaar feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u, zoals bijvoorbeeld een strafrechtelijke veroordeling wegens een vermogens-of geweldsmisdrijf? ja** nee Heeft u ten aanzien van het te verzekeren risico of uzelf andere feiten Te melden die voor het beoordelen van het risico van belang zouden Kunnen zijn? ja** nee Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en geen feiten, welke voor het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst van belang kunnen zijn, te hebben verzwegen of verkeerd te hebben voorgesteld. Ondergetekende verplicht zich de polis9sen) tegen betaling van de premie en kosten in ontvangst te nemen, Tevens verklaart ondergetekende bekend te zijn met de voor deze overeenkomst geldende polisvoorwaarden en contractduur van de verzekeringen. Een exemplaar van de polisvoorwaarden kan op verzoek kosteloos worden toegestuurd. ** toelichting Plaats Datum Handtekening Betaling per jaar half jaar kwartaal maand alleen mogelijk bij automatische betaling Automatische incasso ja nee Bank / gironummer Naam Bank Handtekening voor de machtiging

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket

Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket AMEV Schadeverzekering N.V. Stempel adviseur: Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier)

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) KR8 in Verzekeringen BV info@kr8in.nl www.kr8in.nl Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) Woonpakket Opstal / Inboedel / AVP / Ongevallen / Rechtsbijstand Tussenpersoonnummer Relatie nummer

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Naam: Voorletters: M / V

Naam: Voorletters: M / V PolisPartner Postbus 232 3730 AE de Bilt Adviseur: Aanvraagformulier Op.nr: Gegevens verzekeringnemer Naam: Voorletters: M / V Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoonnummer: Mobiele telefoon: Woonplaats:

Nadere informatie

TotaalPakket Aanvraag- en wijzigingsformulier

TotaalPakket Aanvraag- en wijzigingsformulier TotaalPakket Aanvraag- en wijzigingsformulier Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon: V.C.N.-nummer: Contracttermijn(*) 1 ar 5 ar (*) bij uitvaart geldt er geen contracttermijn. Gegevens TotaalPakket Gewenste

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier klantnummer : / PakketPolis voor Particulieren adviseur :

Aanvraag- en wijzigingsformulier klantnummer : / PakketPolis voor Particulieren adviseur : Aanvraag- en wijzigingsformulier klantnummer : / PakketPolis voor Particulieren adviseur : vrijblijvende offerte nieuwe aanvraag wijziging, polisnummer : 1 Aanvrager Naam en voorletters : M V Telefoonnr.

Nadere informatie

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan Aanvraag/wijziging Totaalpakket Betreft Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer n Woonhuis n AVP n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand Verkeerspakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Gegevens verzekeringnemer Naam en voorletter(s) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum - - man vrouw (Post-)bankrekeningnummer

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren ProfielPakket SponzorPolis BonusPolis Relatienummer adviseur Stempel adviseur: Gegevens verzekeringnemer(s) Naam en voorletter(s) Straat

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Het Waerdse Verzekeringspakket

Het Waerdse Verzekeringspakket Het Waerdse Verzekeringspakket Aanvraag- en wijzigingsformulier Intermediairnummer: Aanvraag nieuwe verzekering: Wijziging op polisnummer: Naam intermediair: Ingangsdatum: Wijzigingsdatum: 1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN. Verzekeringsadviseur. Agentnummer Nieuwe verzekering Wijziging/aanvulling. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.

ALGEMEEN. Verzekeringsadviseur. Agentnummer Nieuwe verzekering Wijziging/aanvulling. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea. ALGEMEEN Verzekeringsadviseur Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Agentnummer Nieuwe verzekering Wijziging/aanvulling 1 Verzekeringnemer (huidig, eventueel oude adres) Naam en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Offertenummer Ingangsdatum pakket. Tussenpersoon Tussenpersoonnummer.. Aanvraag Offerte Wijziging op polisnummer.. Gewenste verzekeringen Woon Verkeer Recreatie

Nadere informatie

nieuwe verzekering wijziging polisnummer

nieuwe verzekering wijziging polisnummer Woon Totaal Plan Aanvraag-/wijzigingsformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer : :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum.

Nadere informatie

Aanvraag /wijzigingsformulier

Aanvraag /wijzigingsformulier Aanvraag /wijzigingsformulier PROVIDE-pakket Assurantie-adviseur : nieuwe verzekering : wijziging polisnummer : 1. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Giro-/bankrekeningnummer:

Giro-/bankrekeningnummer: AXA PRIVÉ PAKKET Aanvraag- en wijzigingsformulier Verzekeringsadviseursnummer: Aanvraag nieuwe verzekering: Wijziging op polisnummer: Ingangsdatum: Wijzigingsdatum: 1 Verzekeringnemer Naam: man vrouw Voorletter(s):

Nadere informatie

Aanvraag Privé Plus Pakket

Aanvraag Privé Plus Pakket Aanvraag Privé Plus Pakket Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen. Aankruisen wat van toepassing is. naam verzekeringsadviseur relatienummer betreft polisnummer nieuwe aanvraag wijziging 1 Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie