Tel. (035) Fax (035)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg EA Huizen Postbus AD Huizen Tel. (035) Fax (035) Algemene gegevens verzekeringnemer Naam. Geslacht man vrouw Voorletters. Tussenvoegsels Straat en huisnummer. Postcode/woonplaats... Geboortedatum. Nationaliteit Telefoon. Mobiel Beroep/functie Giro/bankrekening. BSN nummer... Premiebetaling per: jaar halfjaar kwartaal maand (alleen mogelijk met automatische incasso**) **Aanvrager machtigt door ondertekening van dit aanvraagformulier tot wederopzegging Adviesgroep van der Roest tot automatische incasso van de verschuldigde premie van bovengenoemde giro/bankrekening. Ondertekeningsvragen (altijd invullen) 1. Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of een andere belanghebbende bij de aangevraagde verzekering(en) die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen? ja nee 2.Is u of een andere belanghebbende bij de aangevraagde verzekering(en) de laatste acht jaar een verzekering van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden? ja nee 3. Heeft u of een andere belanghebbende bij de aangevraagde verzekering(en) eerder een schade geleden door gebeurtenissen als door aangevraagde verzekering worden gedekt? ja nee 4. Heeft u verder nog iets mede te delen over het te verzekeren risico, uzelf of een andere belanghebbende, dat voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? ja nee *Toelichting indien een vraag met ja is beantwoord: Belangrijk De ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Hij/zij verklaart voorts de overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te nemen en de daarvoor verschuldigde premie en kosten te betalen. Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Wij hebben uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u gewenste verzekering liggen ter inzage op het kantoor van Adviesgroep van der Roest. U ontvangt deze samen met de polis. De contractsduur van de aan te vragen verzekeringen is 1 jaar met stilzwijgende verlenging. Op uw verzoek kunnen de voorwaarden u bovendien vooraf worden toegezonden. Op de aangevraagde verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van Adviesgroep van der Roest en/of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Ondertekening.. Handtekening 20.. Dagtekening Page 1 of 6 versie

2 Opstal-, Inboedel en huurdersbelangverzekering Risicoadres Postcode/woonplaats Bouwjaar Hypothecair verbonden Ja Nee Soort woonhuis Appartement Middenwoning Hoekwoning 2/1 Kap Vrijstaand Bungalow Bouwaard woonhuis Steen/hard Hout/hard Steen/riet Hout/riet Houtskelet buiten steen Houtskelet buiten hout Anders nl Staat van het woonhuis Bewoond Onbewoond In aanbouw In verbouw Onderhoudsstaat Goed Matig Slecht Gebruik/bestemming Eigen gebruik Verhuur Gedeeltelijke verhuur/kamerbewoning Anders nl Naast gelegen gebouwen Soortgelijk Anders nl Beveiliging woonhuis Geen Inbraakalarmsysteem Politiekeurmerk veilig wonen Herbouwwaarde woonhuis..... Ingangsdatum opstal Dekking Totaal Uitgebreid Indien Totaal, eigen risico Geen 100,00 algemeen eigen risico Glas meeverzekeren Ja Nee Waarde huurdersbelang Ingangsdatum huurdersbelang Soort huurderbelang (bijv. Keuken, badkamer e.d.).. Dekking Totaal Uitgebreid Indien Totaal, eigen risico Geen 100,00 algemeen eigen risico Waarde Inboedel... Ingangsdatum inboedel N.B. diefstaldekking voor lijfsieraden is beperkt tot 2.500,00 per gebeurtenis. Indien u een hoger bedrag aan lijfsieraden wilt verzekeren, dan dient hiervoor een kostbaarhedenverzekering te worden afgesloten. Gebruik inboedelmeter Nee Ja (pagina 3 en 4 invullen) Dekking Totaal Uitgebreid Indien Totaal, eigen risico Geen 100,00 algemeen eigen risico Glas meeverzekeren Ja Nee Page 2 of 6 versie

3 Vervolgblad bij aanvraagformulier t.n.v.(naam verzekeringnemer invullen) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier Ingangsdatum AvP - -. Hoedanigheid Alleenstaande met kinderen Gezin/samenwonenden met kinderen Alleenstaande zonder kinderen Gezin/samenwonenden zonder kinderen Verzekerde som , , ,00 Eigen risico geen 100,00 algemeen eigen risico 175,00 bij schade door kinderen Aanvullende dekking Jagersrisico Pagina 3 van 6 versie

4 Page 4 of 6 versie

5 Vervolgblad bij aanvraagformulier t.n.v Inboedelwaardemeter 2011.(naam verzekeringnemer invullen) Naam verzekeringnemer Straat en huisnummer Postcode/woonplaats Polisnummer Huidige dekkingsvorm. Leeftijd hoofdkostwinner Punten 30 jaar en jonger 3 31 t/m 40 jaar 5 41 t/m 45 jaar t/m 50 jaar t/m 60 jaar t/m 70 jaar jaar en ouder 18 Aantal punten Samenstelling huishouden Alleenstaande zonder inwonende kinderen 3 Alleenstaande met inwonende kinderen 6 Echtpaar/samenwonenden zonder inwonende kinderen 16 Echtpaar/samenwonenden met inwonende kinderen 18 Aantal punten... Netto gezamenlijk maandinkomen huishouden Tot en met 1.100, ,00 t/m 1.600, ,00 t/m 2.100, ,00 t/m 2.600, ,00 t/m 3.100, ,00 t/m 3.600, ,00 t/m 4.500, ,00 en hoger Deze inboedelmeter kunt u niet gebruiken. Neem contact met ons op. Aantal punten WOZ-waarde woning (ook invullen bij huurwoning) Tot en met , ,00 t/m , ,00 t/m , ,00 t/m , ,00 t/m , ,00 en hoger Deze inboedelmeter kunt u niet gebruiken. Neem contact met ons op. Aantal punten... Huur/koopwoning Is de woning uw eigendom? ja 6 Nee 0 Aantal punten.. Optelling Totaal aantal punten.. Vermenigvuldigen met 1.125,00 Z.O.Z. Subtotaal waarde inboedel ( Pagina 5 van 6 versie

6 Bijtellingen (voor zover niet op een aparte polis verzekerd) Audiovisuele en computerapparatuur Heeft u meer dan ,00 aan audiovisuele en computerapparatuur Ja Nee Zo ja, voor welk bedrag boven de ,00 Lijfsieraden Uw polis heeft bij totaaldekking een diefstaldekking voor lijfsieraden van maximaal 2.500,00. (bij een uitgebreide dekking is dit bedrag 1.250,00). Bezit u een hoger bedrag aan lijfsieraden en wilt u dit extra* meeverzekeren? De meerpremie hiervoor bedraagt 15,00 per 1.000,00 verzekerd bedrag Ja Nee Zo ja, voor welk bedrag boven de 2.500,00/ 1.250, *) Voor het extra meeverzekeren van lijfsieraden adviseren wij een Kostbaarhedenverzekering tegen een premie van 20,00 per 1.000,00 verzekerd bedrag. Het voordeel ten opzichte van uw huidige brand-inboedelverzekering is dat uw lijfsieraden ook buitenshuis verzekerd zijn. tegen o.a. verlies en diefstal maar ook tegen beschadiging. U dient hiervoor aankoopnota s of een recent taxatierapport te overleggen. Bijzondere bezittingen/verzamelingen/antiek/kunst Indien u in het bezit bent van bijzondere bezittingen en/of verzamelingen en u wilt dit meeverzekeren, dan gelieve u hiervoor een bedrag op te geven en ons aan te geven wat voor soort objecten dit betreft. Zo ja, welke?... Huurdersbelang (alleen van toepassing bij de dekking uitgebreid) Onder huurdersbelang wordt verstaan alle verbeteringen die u voor eigen rekening heeft aangebracht in de door u gehuurde woning. Te denken valt hierbij aan wandafwerking, een nieuwe keuken, badkamer, vast parket, etc. Indien u een huurwoning bewoont, is standaard een bedrag maximaal 10% van de verzekerde som hiervoor meeverzekerd. Is uw huurdersbelang hoger, dan kunt u hier het extra te verzekeren bedrag vermelden: Zo ja, voor welk bedrag boven de standaard 10% Subtotaal waarde bijtellingen inboedel (B) De geschatte waarde van uw inboedel is volgens deze inboedelwaardemeter (tel A en B op): Totale waarde inboedel (A+B). Deze inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld:.. Dagtekening.. Handtekening Page 6 of 6 versie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is. Aanvrager/verzekeringnemer Naam en voorletters

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer Rekening Courantnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Doorlopende Fietsverzekering

Doorlopende Fietsverzekering 47 26 38 N 11 47 22 E Chris Bos Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering Wat u van ons kunt verwachten 383-90_01-11 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B polisvoorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.40 B Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden Z.AV.A.10.01 2 Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Z.AVS.10.01 4 Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie