PARTICIPATIEWERKVORMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTICIPATIEWERKVORMEN"

Transcriptie

1 PARTICIPATIEWERKVORMEN Participatie Doel procesbegeleider Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Weinig Werkvorm Interactie Tijd werkvorm <10min >10min Omvang groep Informerende brief X 100+ Nieuwsbrief AV / X 100+ stadsberichten extra Internet X X 100+ Stadsberichten X 100+ Informatiewinkel X 100+ Persbericht X 100+ Inloopbijeenkomst X 100+ Veel Informatieavond X 100+ Tentoonstelling X 100+ Weinig Burgerjury X <20 Veel Veel Veel Digi-enquête X 100+ Inloopbijeenkomst X 100+ Informatieavond X 100+ Focusgroep X <10 Inspiratiegroep X <20 Stadspeiling X 100+ World café X <50 Mobiel terras X <50 Wijken café X <100 Huiskamergesprekken X <20 Flitsinterviews X <100 Interviews X <30 Experts/denktank X <20 Scenariomethode X <50 Klankbordgroep X <20 Snelkookpan X <20 Klassenpresentatie X <40 Workshops X <20 Stakeholdersmethode X <20 Infralab X <20 Werkgroep ambtenaren X <20 en burgers Ontwerpatelier X <20 Stakeholdersmethode X <20 1 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

2 Informerende brief <10 min 100+ Doel: informeren Korte omschrijving Een informerende brief is een geschikt middel om inwoners van Amersfoort op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in de stad. Materialen - Drukwerk Voorbereiding - Brief opstellen - Brief controleren Nieuwsbrief Amersfoort <10 min Vernieuwt / Stadsberichten extra 100+ Doel: informeren Korte omschrijving De nieuwsbrief of stadsberichten extra zijn middelen om inwoners van Amersfoort op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in hun omgeving. Materialen - Drukwerk Voorbereiding - Brief/bericht opstellen - Brief/bericht controleren Internet <10 min - >10 min 100+ Doel: informeren Korte omschrijving Door een bericht op internet te plaatsen, kunnen inwoners op een snelle en eenvoudige manier geïnformeerd worden over de ontwikkeling in hun omgeving. Voorbereiding - Opstellen van het bericht - Controleren van het bericht Stadsberichten <10 min 100+ Doel: informeren Korte omschrijving De wekelijks gratis verspreide kranten bereiken huishoudens in Amersfoort. Dit informerende medium is geschikt om een groot aantal inwoners te bereiken. Materialen - Format persbericht of servicebericht - Foto/afbeelding Voorbereiding - Bericht opstellen en controleren - Doorsturen naar stadsberichten - Tijdig ruimte reserveren bij de redactie Informatiewinkel <10 min 100+ Doel: informeren Korte omschrijving De Informatiewinkel is een publieksinformatiecentrum van de gemeente waar inwoners informatie kunnen halen over de stad. Materialen - Folders - Posters - Plattegrond - Maquette 2 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

3 Persbericht >10 min 100+ Doel: informeren Korte omschrijving Een nieuwsfeit wordt in de krant of stadsberichten gezet en kan op deze manier inwoners van Amersfoort bereiken. Materialen - Format persbericht - Foto/afbeelding Voorbereiding - Persbericht opstellen en controleren - Doorsturen naar persberichten Inloopbijeenkomst >1 uur 100+ Doel: informeren/ raadplegen Vakinhoudelijke collega s nodig Korte omschrijving Bij een inloopbijeenkomst hebben de inwoners de mogelijkheid om zich te laten informeren over een bepaald onderwerp en vragen te stellen aan de vakinhoudelijke betrokkenen. Door het informele karakter durven mensen eerder naar binnen te stappen. Materialen - Uitwerkingen toekomst op plattegrond en/of maquette - Eventueel folders - Tafels - Reactie- en vragenformulieren - Uitnodigingen maken en versturen - Posters maken en ophangen - Aankondiging via stadsberichten Programma Inwoners kunnen naar binnen lopen op het moment dat het hen uitkomt en daarom is er geen vast programma. 3 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

4 Informatieavond >1 uur 100+ Doel: informeren/ raadplegen Korte omschrijving Tijdens een informatieavond wordt er informatie gegeven aan de bewoners en kunnen zij vragen stellen over het onderwerp dat centraal staat en een discussie voeren. Het verschil met de inloopbijeenkomst is dat bij de avond over het algemeen alles plenair gebeurd. Een combinatie van beide vormen kan ook. Materialen - Eventueel laptop en beamer voor een presentatie - Microfoon (audio, geluid) - Video - Eventueel folders - Uitnodigingen maken en versturen Programma - Inleiding en presentatie - Gelegenheid tot vragen stellen - Afsluiting Tentoonstelling >1 uur 100+ Doel: informeren Vakinhoudelijke collega s nodig Korte omschrijving Een visuele presentatie van het te realiseren plan waarover inwoners van Amersfoort vragen kunnen stellen. Beelden zeggen meer dan woorden. Materialen - Laptop met beamer - Toekomst op plattegrond en/of maquette - Tentoonstelling kenbaar maken door middel van uitnodigingen, posters en persberichten - Tentoonstelling opbouwen Programma Geen vast programma, mensen kunnen langs de verschillende toekomstbeelden lopen. 4 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

5 Burgerjury >1 uur <20 weinig Korte omschrijving Bij een burgerjury nodigt de gemeente burgers uit zitting te nemen in een jury om een oordeel te geven over de aanpak van omgevingsvraagstukken. Deze vraagstukken zijn concreet uitgewerkt in voorstellen, waar zij hun eindoordeel over moeten uitbrengen. De burgerjury krijgt informatie over de kwestie, kunnen met deskundigen en betrokkenen praten en gaan daarna met elkaar in discussie. - Deskundigen en betrokkenen op de hoogte stellen en uitnodigen - Burgerjury samenstellen en uitnodigen Programma - Inleiding - Vragen stellen - Discussiëren - Conclusies trekken - Afsluiten Digi-enquête 10 min 100+ Korte omschrijving Een digitale enquête is voor inwoners eenvoudig en snel in te vullen en het levert de gemeente inzichten op in de meningen van de inwoners. De inwoners krijgen een brief toegestuurd met website, inlogcode en wachtwoord. Op de website kunnen zij vragen beantwoorden met betrekking tot een bepaald onderwerp. Houd een enquête kort en niet langer dan 10 minuten. Zorg ervoor dat mensen niet naar vragen moeten scrollen. Materialen - Briefpapier - Tekst voor website - Afbeeldingen website Voorbereiding - Website met enquête online zetten - Vragen opstellen - Brieven opstellen met codes - Brieven versturen Programma - Website online zetten - Na paar weken website eraf halen - Gegevens verwerken - Conclusies op basis van enquête 5 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

6 Focusgroep >1 uur <10 Korte omschrijving Een groep mensen, kan variëren in grote, gaat discussiëren aan de hand van een stelling over een bepaald onderwerp. Hieruit komen standpunten, meningen en inzichten die verderop in het proces gebruikt kunnen worden om een plan te realiseren. Materialen - Flip-over en stift - Plattegronden - Maquettes - Onderwerp bepalen - Stellingen bedenken - Eventueel audio, video en geluidsinstallatie Programma - Inleiding met uitleg - Stelling introduceren - Discussiëren - Afsluiten met conclusies Inspiratiegroep >1 uur <20 Korte omschrijving Een groep deelnemers uit een bestaande doelgroep gaan naar voorbeelden van wijken of buurten kijken die hetzelfde zijn of lijken op de plannen die zijn gemaakt voor een buurt of een wijk. Uit de voorbeelden kunnen de deelnemers plus- en minpunten benoemen die zij wel en niet in hun wijk terug willen zien. Deze methode kan ook op basis van foto s en referentiebeelden. Aan de hand daarvan kunnen bewoners plus- en minpunten benoemen. Materialen - Vervoersmiddel(en) - (Foto)camera s - Foto s/referentiebeelden Voorbereiding - Afspraak maken met de doelgroep - Afspraak maken met de wijkmanager van de voorbeeldwijk/buurt - Eventueel catering - Vervoersmiddel(en) regelen Programma - Reizen - Rondleiding - Vragen stellen - Terug reizen 6 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

7 Stadspeiling >1 uur 100+ Korte omschrijving De inwoners die uit de steekproef naar voren zijn gekomen ontvangen een enquête over een bepaald onderwerp die zij in kunnen vullen. Later kunnen de enquêtes opgehaald of teruggestuurd kunnen worden. Materialen - Briefpapier - Antwoordenveloppen Voorbereiding - Enquête opstellen - Adressenlijst opstellen World café >1 uur <50 Korte omschrijving Het World café is een uitstekend middel om de inwoners op een informele manier te betrekken bij een actueel thema, hierover te discussiëren en samen te werken. Er worden verschillende onderwerpen per tafel besproken voor ongeveer 15 minuten. Na elke ronde verplaatsen de deelnemers zich naar een andere tafel om een ander onderwerp te bespreken. De voorzitters blijven bij dezelfde tafel zitten en zij vatten samen wat er besproken is voor de volgende groep. Iedereen heeft de kans om in korte tijd over alle onderwerpen iets te zeggen. Materialen - Flappen of beschrijfbaar tafelkleed - Stiften - Plattegronden - Maquettes Voorbereiding - Locatie(café) zoeken en boeken - Zorg voor duidelijke discussievragen/knelpunten gekoppeld aan een centraal thema - Richt de ruimte in (decoratief) Programma - Uitleg World café - Laat bewoners per tafel hun ideeën en discussiepunten op schrijven (±10 min. per vraag) - Laat mensen tussentijds van tafel wisselen en hun ideeën meenemen - Koppel per tafel de resultaten terug en ontdek samen met de gehele groep de rode draad 7 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

8 Mobiel Terras >1 uur <50 Korte omschrijving Het Mobiel Terras wordt ingezet om bewoners in de Amersfoortse wijken met elkaar in gesprek te laten gaan, maar is vooral bedoeld als 'mobiele' ontmoetingsplek. Vaak komen buurtbewoners elkaar tegen, maar kennen ze elkaar niet goed, wat ze vaak wel willen. Het Mobiel Terras kan daar een beetje bij helpen. Het Mobiel Terras wordt dan een locatie waar men elkaar ontmoet en plannen smeedt. Gesprekken zullen daarbij in gevallen gaan over zaken die in de buurt plaatsvinden en waar men met elkaar iets aan wil doen. Het is aan de bewoners zelf om daar vorm aan te geven. Materialen - Rood autootje (zie mobielterras.nl) - Stoelen en tafels - Eventueel parasol - Servies Voorbereiding Programma - Uitstallen terras - Koffie en thee schenken - Buurtbewoners praten Wijken café >1 uur <100 Zoals Vathorst Korte omschrijving Een goede manier om op een informele wijze meningen van inwoners te peilen en te discussiëren over een bepaald onderwerp. Het is een gelegenheid om nader kennis te maken met buren, wijkgenoten en te praten met mensen die in een bepaalde wijk bouwen, in die wijk wonen en/of werken. Er kunnen vragen gesteld worden, wensen geuit worden en ideeën worden gelanceerd. Dit moment vindt ongeveer eens per 4 maanden plaats. - Decoratie Voorbereiding - Locatie (café) zoeken en boeken - Uitnodigingen versturen Programma Geen vast programma. 8 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

9 Huiskamergesprekken >10 min - <1 uur <20 Bijvoorbeeld AV-team en keukentafelgesprekken Korte omschrijving Door bij mensen langs te gaan, krijg je meer inzicht in de meningen van de inwoners van Amersfoort. Een kleine groep levert informatie op. De persoonlijke aandacht staat centraal in de gesprekken. - (Foto)camera - Opnameapparatuur Voorbereiding - Bellen voor afspraken - Onderwerp voorbereiden met vragenlijst Programma Geen vast programma. Flitsinterviews <10 minuten <100 Korte omschrijving Deze methode is zeer geschikt om de mening van moeilijk bereikbare groepen te onderzoeken. Door bij die groepen langs te gaan en korte interviews af te nemen, worden zij toch bereikt. Dit kan door een onafhankelijk bureau gedaan worden. - Camera - Opnameapparatuur Voorbereiding - Vragen opstellen Programma Geen vast programma. Interviews >10 min <30 Korte omschrijving Door een vraaggesprek met individuele inwoners te organiseren kan er gevraagd worden naar hun mening en doorgevraagd worden op antwoorden die gegeven worden. - Camera - Opnameapparatuur Voorbereiding - Vragen opstellen - Afspraken maken met inwoners Programma Bij de individuele inwoners langs om interview af te nemen. 9 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

10 Experts / denktank >1 uur <20 Doel: adviseren Veel Korte omschrijving Externe experts zien snel welke oplossingen wel of niet werken. Ze zijn gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen, waardoor ze specifiek in te zetten zijn. Samen met belanghebbenden kunnen de experts over oplossingen bedenken. Materialen - Verschillende oplossingen op papier - Plattegronden - Maquettes - Experts selecteren Programma - Samen oplossingen bedenken - Beste aspecten in ontwerp - Advies en voorstellen worden meegenomen in ontwerp Scenariomethode >1 uur <50 Doel: adviseren Korte omschrijving De gemeente schetst een aantal toekomstscenario s en presenteert deze aan betrokken inwoners. Hier kunnen de inwoners vragen over stellen en zij kunnen meedenken over oplossingen. Daarna kunnen de inwoners hun stem laten horen door één van de scenario s als beste aan te wijzen en kunnen hierover een advies vormen. Materialen - Schetsen van scenario s - Scenario s maken Programma - Presentatie van de scenario s - Stemmen uitbrengen - Advies geven - Afsluiting 10 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

11 Klankbordgroep >1 uur <20 Doel: adviseren Korte omschrijving Gedurende een proces is de klankbordgroep de vaste gesprekspartner van de gemeente. De klankbordgroep weet wat er speelt in de buurt en kan op basis daarvan advies geven aan de gemeente. Zij kunnen daar zitten met hun persoonlijke titel of zij kunnen hun achterban vertegenwoordigen. Materialen - Eventuele ontwerpen - Klankbordgroep samenstellen en uitnodigen - Afspraken maken voor overleg Programma Geen vast programma Snelkookpan >1 uur <20 Doel: adviseren Korte omschrijving Aan de hand van stellingen moeten de bewoners in korte tijd tot een compromis zien te komen. Er wordt gediscussieerd en er ontstaat gedachtevorming. Door met stellingen te werken komen overeenkomsten en tegenstellingen in meningen van bewoners naar voren. Ze moeten hier uit komen door met elkaar een compromis te sluiten. Materialen - Flip-overs - Stiften - Stellingen voorbereiden Programma - Discussiëren over de stellingen en meningen - Compromis sluiten - Tot een advies komen 11 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

12 Klassenpresentatie >1 uur <40 Doel: adviseren Korte omschrijving Op deze manier worden de kinderen uit de buurt ook betrokken bij een project. Eerst geeft een architect een praatje voor een klas over ontwerpen en invulling geven aan een gebied. Vervolgens kunnen de kinderen invulling geven aan het gebied door te tekenen en te knutselen. Hier komen presentaties uit die meegenomen kunnen worden in het definitieve ontwerp. Materialen - Kleurpotloden - Knutselmateriaal - Plattegrond Voorbereiding - Presentatie maken Programma - Presentatie - Kinderen aan het werk met gebied - Presentaties van de ontwerpen Workshops >1 uur <20 Doel: adviseren Korte omschrijving Workshops zijn een manier om inzichten over onderwerpen te vergroten. Tijdens de workshop kunnen inwoners samenwerken door bijvoorbeeld oplossingen te bedenken waardoor de gemeente nieuwe inzichten verkrijgt. Met de oplossingen kunnen bewoners en de gemeente aan de slag. - Knutselmateriaal - Materialen klaarleggen Programma - Inleiding - Bewoners aan de slag - Einde - Later terugkoppeling 12 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

13 Stakeholdersmethode >1 uur <20 Doel: adviseren/ coproduceren Korte omschrijving De methode is erop gericht te achterhalen wat precies de belangen en problemen zijn. In een gesprek tussen de stakeholders wordt gezocht naar belangenverschillen en overeenkomenten en op basis daarvan gaan ze samen oplossingen bedenken. Deze moet voor alle deelnemers acceptabel zijn. Materialen - Stakeholders uitnodigen Programma Geen vast programma. Infralab >1 uur <20 Doel: coproduceren Korte omschrijving Door in gesprek te gaan met weggebruikers en omwonenden kunnen er oplossingen tot stand komen voor een specifiek verkeersprobleem. Zij weten wat er mis is en wat er verbeterd moet worden. De gesprekken zijn te verdelen in drie sessies: probleemformulering, oplossing en ontwerp. - Plattegrond verkeersituatie Programma - Probleemformulering - Oplossing - Ontwerp Werkgroep ambtenaren >1 uur <20 en burgers Doel: coproduceren Korte omschrijving Door ambtenaren en burgers samen tot een oplossing te laten komen, zal het eindresultaat voor iedereen bevredigend zijn. Voor de uitwerking van een ontwerp moeten er duidelijke randvoorwaarden zijn en voldoende ruimte voor invulling van het ontwerp. - Knutselmateriaal - Plattegrond van het gebied - Groep samenstellen - Afspraken maken voor invulling ontwerp Programma - Invulling ontwerp door deelnemers - Bespreken - Besluiten 13 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

14 Ontwerpatelier >1 uur <20 Doel: coproduceren procesbegeleide: Korte omschrijving Bij deze vorm kunnen bewoners zelf creatief invulling geven aan het gebied dat ontwikkeld moet worden. Zij geven oplossingen en mogelijkheden aan, die zij in het definitieve ontwerp willen zien. De realisatie sluit aan op de wensen van de bewoners. Bij deze methode wordt gedacht in beelden en ontwerpen en kunnen de deelnemers aan de slag met knutselmateriaal. - Knutselmateriaal /plattegrond - Selecteren van bewoners Programma - Invulling van het gebied door bewoner - Bespreken - Afsluiting - Later definitief ontwerp presenteren - Terugkoppeling - Besluit Werkvormen die geschikt zijn voor bijzondere doelgroepen. Werkvorm Doelgroep Klassenpresentatie Kinderen 8 tot 12 jaar Flitsinterviews Minder bereikbare doelgroepen (ouderen, jongeren) Inspiratiegroep (beelden) Minder bereikbare doelgroepen (jongeren, allochtonen) 14 toolbox participatie en inspraak oktober 2009

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Handleiding groepsproject Meer Duurzaamheid

Handleiding groepsproject Meer Duurzaamheid Handleiding groepsproject Meer Duurzaamheid Beschrijving van het groepsproject Dit project gaat om de toekomst, jullie toekomst. Hoe je je die voorstellen en welke bijdrage je daaraan kunt leveren. We

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet 2011/33242 Bijlage Uitwerking van treden van de participatieladder Trede 1: Informeren De gemeente bepaalt in grote mate zelf de agenda voor besluitvorming en houdt betrokkenen hiervan op de hoogte. Het

Nadere informatie

Participatieplan afstoten gemeentehuizen

Participatieplan afstoten gemeentehuizen Participatieplan afstoten gemeentehuizen Herontwikkeling / nieuwe invulling gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunt Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Bijlage 1: Draaiboek workshop inbedding gedragscode korte versie

Bijlage 1: Draaiboek workshop inbedding gedragscode korte versie Bijlage 1: Draaiboek workshop inbedding gedragscode korte versie Doel Werkvorm Tijd Materialen Inleiding Het managen van de verwachtingen over de workshop Deel 1: Presentatie + filmpje Creëren van draagvlak

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Hoe geef ik een toolbox?

Hoe geef ik een toolbox? Hoe geef ik een toolbox? Dag voor de preventiemedewerker Arbouw Mirjam Kousbroek Wat is een toolboxmeeting? Periodieke bijeenkomst Doel: arbeidsveiligheid bevorderen Over een specifiek onderwerp Voorlichting

Nadere informatie

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr.

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Verslag Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick Plaats/datum bespreking: Baarlo, 12-04-2017 Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Spaans 1. Inleiding Marita Cals, omgevingsmanager Waterschap Limburg,

Nadere informatie

Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden

Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden Doelen workshops professionals Workshops voor professionals over Ouderpartnerschap bij gezonde leefstijl hebben tot

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten Participatie van jeugd en ouders in gemeenten E-panel De digitale vragenlijst is uitgezet onder wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd, projectleiders Transitie Jeugd, CJG-coördinatoren en via hen CJG-medewerkers

Nadere informatie

Draaiboek bij workshop informatievaardigheden voor schoolteams basisonderwijs Ter voorbereiding op het informatievaardighedenplan

Draaiboek bij workshop informatievaardigheden voor schoolteams basisonderwijs Ter voorbereiding op het informatievaardighedenplan Draaiboek bij workshop informatievaardigheden voor schoolteams basisonderwijs Ter voorbereiding op het informatievaardighedenplan Inleiding Met de aanpak van de Bibliotheek op school werken bibliotheek

Nadere informatie

Startbijeenkomst Toekomstbeeld Utrechtseweg Noord. 22 mei 2017

Startbijeenkomst Toekomstbeeld Utrechtseweg Noord. 22 mei 2017 Startbijeenkomst Toekomstbeeld Utrechtseweg Noord 22 mei 2017 Programma Welkom door wethouder Sander Jansen Voorstellen projectgroep door voorzitter Toelichting op de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord door

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007 Opzet Draaiboek Symposium Versie van 11 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 3 Ter inleiding De derde nieuwsbrief alweer! De voorjaarsvakantie is weer voorbij en beide schoolteams werken hard aan datgene wat hen dagelijks bezighoudt:

Nadere informatie

FASE 1: WAT KAN ER BETER?

FASE 1: WAT KAN ER BETER? FASE 1:? Wat? Wie? Wanneer? Hoe lang? In de eerste maand gaan jullie bekijken wat er beter kan op school! Met het hele team en de begeleider. Dit is de start van het project. Deze fase duurt ongeveer acht

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal Introductie Deze lesmodule is geschreven voor een project van 5 bijeenkomsten van elk 60 minuten, waarvan de laatste bijeenkomst het werkelijke Voorleesontbijt is. Het aantal, de duur en inhoud van de

Nadere informatie

Wijk- en dorpsgericht werken Uitwerking Fase 1

Wijk- en dorpsgericht werken Uitwerking Fase 1 Wijk- en dorpsgericht werken Uitwerking Fase 1 Titel: Wijk- en dorpsgericht werken Subtitel: Uitwerking Fase 1 Versie: 01 Status: vastgesteld door de kerngroep Wijk- en dorpsgericht werken op 15 november

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Grote Steden Overleg Maatschappelijke Stage

Grote Steden Overleg Maatschappelijke Stage Grote Steden Overleg Maatschappelijke Stage Draaiboek B5-overleg Noord-Brabant; Bijeenkomst voor stagemakelaars en scholen uit Breda, Eindhoven, Helmond, s Hertogenbosch, Tilburg 9 juni 2011 Voorwoord

Nadere informatie

Plan van Aanpak Evaluatie evenementen Binnenterrein Castellum / Hoge Woerd

Plan van Aanpak Evaluatie evenementen Binnenterrein Castellum / Hoge Woerd Plan van Aanpak Evaluatie evenementen Binnenterrein Castellum / Hoge Woerd 1. Aanleiding De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 per motie (nr. 54) gevraagd de in 2017 te organiseren evenementen op en rond

Nadere informatie

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Inleiding Zo veel mogelijk inwoners van Midden-Delfland, en in het bijzonder inwoners van Den Hoorn, moeten de gelegenheid krijgen om mee te denken bij de verdere

Nadere informatie

Versie 16 augustus Round Table Tour

Versie 16 augustus Round Table Tour Versie 16 augustus 2016 Round Table Tour Round Table Tour Duurzaam Gebouwd organiseert sinds 2015 jaarlijks de Round Table Tour, exclusief voor aangesloten experts en partners op directie- of beslissersniveau.

Nadere informatie

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereiding Doel: De deelnemende maatschappelijke organisaties helpen bij hun voorbereiding op de Beursvloer; zoals bij het formuleren van een

Nadere informatie

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Verkennen van digitale zorginnovaties in samenwerking met de (eind)gebruikers

Verkennen van digitale zorginnovaties in samenwerking met de (eind)gebruikers Verkennen van digitale zorginnovaties in samenwerking met de (eind)gebruikers Geleerde lessen uit de praktijk (versie 1.0) Digitale Steden Agenda, Zorgende Stad Daniëlle Branje - november 2014 1 Deze leaflet

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Workshop Communicatie en Media

Workshop Communicatie en Media Workshop Communicatie en Media Vraagstelling Ondersteuning bij aandacht voor de media Hulp bij communicatieverbreding en verbetering in de regio Aandacht voor verbetering van promotiebeleid Instrumenten,

Nadere informatie

De eerste bijeenkomst op school

De eerste bijeenkomst op school Algemene introductie over architectuur, Zuidwijk en Europan voor kinderen gegeven door opdrachtnemers. Aan de hand van een video met lesbrief worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de begrippen architect/

Nadere informatie

De opzet van de sessies

De opzet van de sessies De opzet van de sessies De opzet van elke sessie is steeds hetzelfde. In deze paragraaf beschrijven we de verschillende onderdelen ervan. Hoe de onderdelen in een sessie worden toegepast valt te lezen

Nadere informatie

DOCENT. Thema: architectuur WONEN: TERUG IN DE TIJD! groep 5 en 6. Tip. Stadshagen

DOCENT. Thema: architectuur WONEN: TERUG IN DE TIJD! groep 5 en 6. Tip. Stadshagen DOCENT In het thema architectuur gaan op onderzoek uit naar de oude huizen die vroeger in en rondom het gebied stonden dat nu is. Ze vergelijken de bouwstijl van verschillende oude huizen met hun eigen

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht Commercieel medewerker binnendienst niveau 3 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen

Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen Hieronder vind je een overzicht van activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen en initiatieven voor en door inwoners Initiatieven en activiteiten

Nadere informatie

Doelgroep: Studenten, coaches, teamleiders, leidinggevenden en betrokkenen uit de regio.

Doelgroep: Studenten, coaches, teamleiders, leidinggevenden en betrokkenen uit de regio. Draaiboek kennisuitwisselingsdag Versie 2.0 Doelgroep: Studenten, coaches, teamleiders, leidinggevenden en betrokkenen uit de regio. Doel: In dit draaiboek staat beschreven welke stappen nodig zijn om

Nadere informatie

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap OR en socialmedia MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015 Laura van Hofwegen InMedezeggenschap Programma 1. Inleiding 2. Ervaringen 3. Wensen, doelen en randvoorwaarden 4. Keuze medium 5. Korte berichten

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint

Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint Afdeling Leefomgeving Fysiek Versie 4 november 2016 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doelstelling... 3 2. Organisatie... 3 3. Wie zijn betrokken en wat is hun

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 23 februari 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

KLEINE GIDS VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN WORKSHOP SAMEN TUINIEREN. Ter attentie van de organisatoren van de workshop

KLEINE GIDS VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN WORKSHOP SAMEN TUINIEREN. Ter attentie van de organisatoren van de workshop KLEINE GIDS VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN WORKSHOP SAMEN TUINIEREN Ter attentie van de organisatoren van de workshop INHOUDSTAFEL Introductie Doelstellingen en globaal overzicht van de workshop de verschillende

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Routbeschrijving aanwezig ja / nee Aantal zalen nodig Zaalgrootte Zaal 1 personen Naam zaal

Routbeschrijving aanwezig ja / nee Aantal zalen nodig Zaalgrootte Zaal 1 personen Naam zaal Checklist organisatie workshops / bijeenkomsten / congressen bijeenkomst Datum Verantwoordelijke persoon Doelgroep Tijdstip aanvang Tijdstip einde Tijdstip organisatie aanwezig Locatiegegevens Adres Postcode,

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Stappenplan Participatie & Inspraak in Rotterdam

Stappenplan Participatie & Inspraak in Rotterdam Stappenplan Participatie & Inspraak in Rotterdam Auteurs: Anne Boomsluiter, Annemarie de Rotte Versiedatum: 3 oktober 2013 1 Inleiding Stappenplan Participatie & Inspraak Rotterdam De rol van onze gemeentelijke

Nadere informatie

Document. Participatiewerkvormen. BIJLAGE 4 Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau

Document. Participatiewerkvormen. BIJLAGE 4 Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau Document BIJLAGE 4 Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau Inhoud 3 1. Joint fact finding 3 2. (Mind) mappen 4 3. Scenariomethode- Envisioning workshops 4 4. Rollenspelen 5 5. Forecasting

Nadere informatie

Nederlands in Uitvoering

Nederlands in Uitvoering Nederlands in Uitvoering Leerjaar 2 Een leefbare school Een presentatie houden Algemene modulegegevens Leerjaar: 2 Taaltaak: Een mondelinge presentatie houden Thema: Een leefbare omgeving (sectorthema

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Thema-overzicht Drents Museum Groep 3 Essentie van het thema Beeldcultuur kan omschreven worden als een maatschappelijke

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

Brochure Vergaderen HET KAN IN THEOTHORNE

Brochure Vergaderen HET KAN IN THEOTHORNE Brochure Vergaderen HET KAN IN THEOTHORNE 1 WELKOM BIJ THEOTHORNE Ook voor iedere andere gelegenheid waarvoor u een representatieve zaal nodig heeft, bieden wij een passende oplossing. Deze informatiefolder

Nadere informatie

JE EIGEN BUURT OMSTREEKS 1935

JE EIGEN BUURT OMSTREEKS 1935 JE EIGEN BUURT OMSTREEKS 1935 1 Wat moet je doen? 1. Maak een presentatie over hoe jouw buurt er omstreeks 1935 uitzag of over de mensen die in die tijd in jouw buurt leefden. Wat kun je te weten komen

Nadere informatie

Introduceren thema Op vakantie in Europa. centraal rondom vakantie in Europa: Thema: Op vakantie in Europa

Introduceren thema Op vakantie in Europa. centraal rondom vakantie in Europa: Thema: Op vakantie in Europa Aardrijkskunde Op vakantie in europa Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Op vakantie in Europa Introduceren thema Op vakantie in Europa In dit thema staan de volgende

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad Om als een rol van betekenis te kunnen spelen bij het bevorderen van de implementatie van familiebeleid in de instelling, is het een voorwaarde dat de bekend is. Niet alleen bij de Raad van Bestuur, maar

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief Medezeggenschapsraad OBS De Akker Communicatieplan Datum: november 2014 Versie: definitief 1 Inleiding Communicatie is essentieel voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR). Met name de relatief

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden, ** Raadsinformatiebrief Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot Geachte raadsleden, In december 2016 heeft u met elkaar afgesproken om in 2017 te komen tot een standpunt over de bestuurlijke

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

Zakelijke bijeenkomsten

Zakelijke bijeenkomsten Zakelijke bijeenkomsten Soms vindt u het zinvol een zakelijke bijeenkomst in een informele omgeving te organiseren, maar dan wel in een entourage die bij uw onderneming past. Denkt u in zo n geval eens

Nadere informatie

Op reis met anderen. Jongeren zetten het Labyrint uit in de wijk en nodigen leeftijdgenoten uit om stil te staan bij God, hun geloof en de Bijbel.

Op reis met anderen. Jongeren zetten het Labyrint uit in de wijk en nodigen leeftijdgenoten uit om stil te staan bij God, hun geloof en de Bijbel. THEMA Advent LEERDOEL Jongeren zetten het Labyrint uit in de wijk en nodigen leeftijdgenoten uit om stil te staan bij God, hun geloof en de Bijbel. GROEPSDOEL Jongeren uitdagen om in de Adventtijd uit

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Meer lezen? Download de publicatie Samenwerken in de wijk met achtergronden over de 10 meest genoemde vragen en dillemma s bij samenwerken. Draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk 1 Introductie

Nadere informatie

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers Gemeente Leusden Bomenplan 2012-2021 Module E: Bomen en burgers Colofon Gemeente Leusden 't Erf 1 3831 NA LEUSDEN september 2011 Samenvatting Goede communicatie is een van de peilers van goed bomenbeleid.

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

D R A A I B O E K W O R K S H O P :

D R A A I B O E K W O R K S H O P : D R A A I B O E K W O R K S H O P : K L A N T G E R I C H T W E R K E N B I J. Programma Samen voor de klant 3 O U T L I N E Opdracht vóór de eerste sessie: Neem een positief voorbeeld van klantgerichtheid

Nadere informatie

Participatie bij verkeersplannen: wanneer doe je het goed?

Participatie bij verkeersplannen: wanneer doe je het goed? Participatie bij verkeersplannen: wanneer doe je het goed? ing. Eli Schapendonk (gemeente Wageningen) Thijs van Duijn (Emotion Kommunikatie Buro) Samenvatting Het goed organiseren van inspraak bij verkeers-

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Participatieplan afstoten gemeentehuizen

Participatieplan afstoten gemeentehuizen plan afstoten gemeentehuizen Herontwikkeling / nieuwe invulling gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 14 juni 2016 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunt Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief

Nadere informatie

Een participatieve en klimaatneutrale gemeente Trefdag Lokale besturen Bernard Govaert (BBL) Tina Baert (Ecolife)

Een participatieve en klimaatneutrale gemeente Trefdag Lokale besturen Bernard Govaert (BBL) Tina Baert (Ecolife) Een participatieve en klimaatneutrale gemeente 241116 Trefdag Lokale besturen Bernard Govaert (BBL) Tina Baert (Ecolife) 1 Programma 1. 2. 3. 4. 5. Inleiding en voorstelling BBL en Ecolife. Wie heeft ervaring

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

!mpulse. Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus

!mpulse. Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus !mpulse Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus !mpulse Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus Inspiratie Centraal op Wageningen Campus ligt een bijzonder

Nadere informatie

Verslag Jaarconferentie WiB

Verslag Jaarconferentie WiB Verslag Jaarconferentie WiB 22 september 2010 Saxion, Kenniscentrum Leefomgeving Datum: 7 april 2011 Auteur: Evelien Klasens Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Jaarconferentie WiB... 3 2.1. Omschrijving... 3

Nadere informatie

Tekenen met Licht. It s your time to shine!

Tekenen met Licht. It s your time to shine! Tekenen met Licht It s your time to shine! 1 Colofon Inhoud en samenstelling Patrick Couwenberg van 4XM www.workshopstartpagina.nl info@workshopstartpagina.nl 2 Tekenen met licht Inleiding Tekenen met

Nadere informatie

Leerlingenboek KINDERRAAD

Leerlingenboek KINDERRAAD Leerlingenboek KINDERRAAD K i n d e r r a a d leerlingenboek 2 Leerlingenboek K I N D E R R A A D Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel goed dat jullie meedoen

Nadere informatie

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Verslag van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Datum: 24/02/2015 Plaats: bij Nele, Opvoedingstraat 16 Aanwezig: Jean, Martine, Nele, Thei Verslag: Nele Agenda Bespreken

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008 1 Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart Versie van 2 november Datum 11 oktober Programma TITEL : Overgang VMBO-ROC Ondertitel:. Locatie Economisch College Maarssen, Pauwenkamp 152, 3607 GK Maarssen. Doelgroep

Nadere informatie

Lesbrief: Woonwijk van de toekomst Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Woonwijk van de toekomst Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Woonwijk van de toekomst Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de toekomst zal onze samenleving er anders

Nadere informatie

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen:

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen: Focusgroepen basisonderwijs: Wat denken ouders uit verschillende doelgroepen over wat de school of het schoolteam kan doen om ouders meer te betrekken bij de school (geïnspireerd op de draaiboeken van

Nadere informatie

Informeren. Audiovisuele media. Publieke hoorzitting. Schriftelijke informatie. Tentoonstelling. Website

Informeren. Audiovisuele media. Publieke hoorzitting. Schriftelijke informatie. Tentoonstelling. Website Informeren Audiovisuele media Publieke hoorzitting Schriftelijke informatie Tentoonstelling Website Audiovisuele media Via radio en televisie verspreiden van informatie aan een heel breed publiek. Wat

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland?

What s up Zuiderzeeland? What s up Zuiderzeeland? biologie praktische opdracht, 2vmbo Naam: Klas: In dit onderdeel ga je zelf met je groepje aan de slag. Bij de theoretische opdracht heb je gekeken welke dieren er voorkomen in

Nadere informatie

Produced by WEMA VERGADEREN

Produced by WEMA VERGADEREN VERGADEREN VERGADEREN? - Lang bij elkaar zitten en praten over actuele onderwerpen? - Discussies voeren en meningen uitwisselen? Veel mensen krijgen na verloop van tijd een hekel aan vergaderen. Er wordt

Nadere informatie

& het ROC Een programma over beeldvorming

& het ROC Een programma over beeldvorming & het ROC Een programma over beeldvorming Informatie voor docenten van het ROCvA Educatie JHM 1 februari 2011 Inhoud Korte omschrijving en praktische informatie 3 Gastles - opzet 5 Museumbezoek - informatie

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie