MDI-PROFIEL. John Doe. Gedragsanalyse Employee-Manager Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MDI-PROFIEL. John Doe. Gedragsanalyse Employee-Manager Versie 4-1-2010"

Transcriptie

1 MDI-PROFIEL Gedragsanalyse Employee-Manager Versie John Doe T +31 (0) F +31 (0)

2 INTRODUCTIE Uitkomsten uit gedragsonderzoek tonen aan dat de effectiviteit van mensen toeneemt naarmate zij zichzelf beter kennen en begrijpen. Het herkennen van sterkten en zwakten biedt de kans strategieën en manieren te ontwikkelen die aan de eisen van de omgeving voldoen. Dit MDI-Profiel geeft uw gedragsstijlen weer, uw manier van doen. Is dit profiel correct? Waarschijnlijk wel. Wij meten gedrag en geven statements weer die op u en uw gedrag van toepassing zijn of waarin we tendensen kunnen waarnemen. Heeft u het gevoel dat een bepaald statement absoluut niet overeenkomt met uw gedrag zoals u het ervaart...check dat dan bij uw collega's of vrienden om te bepalen of het mogelijk een "blinde vlek" in uw waarneming kan zijn. 1

3 ALGEMENE KENMERKEN Gebaseerd op de antwoorden van John, heeft MDI een aantal algemene kenmerken geselecteerd om een breed beeld te geven van zijn manier van werken. Deze algemene kenmerken tonen het basale natuurlijke gedrag dat hij inbrengt in uitvoering van de job. Dat wil zeggen HOE HIJ DE JOB ZOU WILLEN UITVOEREN. Gebruik deze kenmerken om een beter begrip te krijgen van het natuurlijke gedrag van John. John is erg enthousiast en is doorgaans moeilijk kwaad te krijgen. Men kan John goed benaderen, hij is hartelijk en begripvol. Hij kan erg voorkomend en attent zijn. Hij vindt het fijn om met mensen samen te werken en ze te helpen. Hij is een gezelschapsmens, zowel tijdens als buiten kantooruren. John wil graag weten hoe anderen over hem denken. Hij wil aardig worden gevonden. Hij maakt graag deel uit van een team en wil als een teamwerker worden gezien. Hij functioneert optimaal wanneer hij kan samenwerken met een manager. Men kan John als iemand van goede wil zien. John's enthousiasme werkt aanstekelijk. Volgens John kan alleen door samenwerking met anderen resultaat worden geboekt. Hij prefereert de "team" aanpak. John werkt graag voor managers die snel beslissen. Hij is goed in het geven van verbale en non-verbale terugkoppeling om daarmee te bereiken dat anderen hem vertrouwen en hem zien als hulpvaardig. Daarmee tracht hij anderen aan te moedigen tot meer openheid. Hij wil graag bij de besluitvorming worden betrokken. Als John sterk betrokken is bij een bepaald probleem, brengt hij deze betrokkenheid naar buiten. Dit zal waarschijnlijk op een emotionele wijze gebeuren. John is goed in het oplossen van "menselijke" problemen. Vanwege zijn vertrouwen in en acceptatie van mensen, kan hij de vaardigheden van anderen verkeerd inschatten. Hij laat niet graag zijn gezag gelden. Hij gaat dit liever uit de weg omdat hij de vriendschappelijke relatie met 2

4 ALGEMENE KENMERKEN anderen, wil handhaven. Besluitvorming vindt plaats na het verzamelen van feiten en ondersteunende gegevens. John voelt zich bij de meeste mensen op zijn gemak en kan zich informeel opstellen. Zelfs als hij met onbekenden omgaat, zal hij proberen deze op hun gemak te stellen. Hij signaleert wat mensen graag willen horen. Hij heeft de neiging daar vervolgens op in te spelen. Hij maskeert zijn directheid gedeeltelijk door zijn vriendelijke manier van optreden en wordt meestal gezien als een erg aardig en betrouwbaar mens. Hij is sociaal vaardig en welbespraakt. John heeft een positieve benadering van mensen, maar soms begrijpt hij niet dat anderen een andere levensinstelling hebben. Het is belangrijk dat John zijn "people skills" gebruikt om anderen tot overeenstemming te laten komen. Hij kijkt meer naar de overeenkomsten tussen groepsleden dan naar de verschillen. Hij neigt ernaar mensen verbaal te beïnvloeden wat betreft zijn zienswijze en zal minder gebruik maken van rapporten of memo's. Hij brengt vaak suggesties naar voren, maar probeert zelden zijn mening aan anderen op te leggen. 3

5 WAARDE VOOR DE ORGANISATIE Dit deel van het MDI-Profiel geeft de specifieke kwaliteiten en gedragingen weer die John in deze job van nut kunnen zijn. Door deze statements te interpreteren kan men bepalen welke taken of plaats in de organisatie John het best kan invullen. Door zijn kwaliteiten te identificeren kan de organisatie een manier ontwikkelen om zijn specifieke waarde voor de organisatie en voor John zelf te kapitaliseren. Is creatief in het oplossen van problemen. Is mensgericht. Haalt doelstellingen via mensen. Is een goed teamlid. Is flexibel. Toont betrokkenheid bij kwaliteit. Geeft een positief element aan confrontaties. Brengt gevoelens onder woorden. 4

6 COMMUNICATIE-CHECKLIST De meeste mensen zijn gevoelig voor en zich bewust van de manier waarop zij benaderd worden. Een ieder heeft bepaalde voorkeuren voor de manier waarop men met hen communiceert. Deze pagina verschaft een aantal tips om rekening mee te houden als men met John communiceert. De meeste mensen ervaren dit deel als zeer accuraat en belangrijk. Lees alle statements goed en bepaal 3 of 4 statements als de meest belangrijke. Schrijf deze op en neem u voor die te gebruiken in de dagelijkse aansturing van John. De belangrijkste kunnen worden gegeven aan personen met wie John het meeste contact heeft. Zorg voor uitspraken van mensen die hij als belangrijk beschouwt. Geef ideeën voor het implementeren van actie. Wees oprecht en laat die oprechtheid doorklinken in uw stem. Gebruik een tijdschema om nieuwe acties te implementeren. Wees voorbereid. Neem de tijd om er zeker van te zijn dat hij het met u eens is en begrijpt wat u heeft gezegd. Praat met hem over zijn doelstellingen en meningen die hem stimuleren. Neem uw tijd en wees duidelijk. Geef hem de tijd om de betrouwbaarheid van uw opmerkingen te controleren; wees nauwkeurig, realistisch. Kijk naar de lichaamstaal voor goed- of afkeuring. Laat tijd over voor het sociale element. Zorg voor een warme en vriendelijke omgeving. 5

7 DON'TS IN COMMUNICATIE Dit deel van het MDI-Profiel geeft de punten aan die u NIET moet doen wanneer u met John communiceert. Lees ieder statement aandachtig en identificeer welke soort van communicatie leidt tot frustratie en verminderde prestaties. Door deze informatie te delen, kan een manier van communiceren worden vastgesteld die het meeste effect oplevert. Doe dit niet: Neerbuigend op hem inpraten. Beloften doen die u niet kunt nakomen. Te lukraak bezig zijn. Bot, koel of kortaf zijn. Met hem praten wanneer u erg boos bent. Te vrijblijvend zijn of juist teveel "volgens het boekje" werken. Verklaringen gebruiken uit onbetrouwbare bronnen. Met luide stem spreken of een confrontatie uitlokken. Uitgaan van feiten en cijfers, alternatieven en samenvattingen. Dictatoriaal gedrag vertonen. Hem de les lezen, de mond snoeren of het gesprek domineren. 6

8 COMMUNICATIETIPS In dit deel, een standaard pagina, worden suggesties gedaan en methoden aangereikt, die de communicatie van John met derden, kunnen verbeteren. De tips worden per gedragstype aangegeven en bevatten de voor dat type geldende voorkeuren. Om effectiever te worden zal John de flexibiliteit moeten verkrijgen in het toepassen van die tips richting personen met ander gedrag dan <hijzelf/zijzelf. Die flexibiliteit en de vaardigheid om de behoeften van anderen in te schatten, toont de ware communicator. Indien u communiceert met iemand die afhankelijk, conservatief, perfectionistisch, voorzichtig, volgzaam en netjes is, stel u dan als volgt op: Bereid u zeer goed voor. Blijf zakelijk. Wees accuraat en realistisch. De volgende factoren kunnen spanning en ontevredenheid oproepen: Nonchalant, informeel en luidruchtig zijn. Te veel aandringen of niet realistisch zijn met deadlines. Ongeorganiseerd en rommelig zijn. Indien u communiceert met iemand die ambitieus, krachtig, besluitvaardig, koppig, onafhankelijk en resultaatgericht is, stel u dan als volgt op: Wees duidelijk, kort en "to the point". Blijf zakelijk. Wees voorbereid met een goed georganiseerd pakket aan ondersteunend materiaal. De volgende factoren kunnen spanning en ontevredenheid oproepen: Praten over dingen die niet relevant zijn in het kader van het gespreksonderwerp. Vaag zijn en zaken onbesproken laten. Ongeorganiseerd overkomen. Indien u communiceert met iemand die geduldig, voorspelbaar, betrouwbaar, bescheiden en stabiel reagerend is, stel u dan als volgt op: Begin met een persoonlijke opmerking, breek het ijs. Presenteer uw argumenten vriendelijk, niet bedreigend. Stel "hoe" vragen om hun mening te verkrijgen. De volgende factoren kunnen spanning en ontevredenheid oproepen: Hals over kop met de deur in huis vallen en over de business beginnen. Dominant en veeleisend zijn. Er bij hen op aandringen snel op uw doelstellingen te reageren. Indien u communiceert met iemand die aantrekkelijk, enthousiast, vriendelijk, diplomatiek en extravert is, stel u dan als volgt op: Zorg voor een vriendelijke en emotionele, warme omgeving. Ga niet in op te veel details (geef die schriftelijk). Stel vragen die op gevoel ingaan, om meningen en commentaren te verkrijgen. De volgende factoren kunnen spanning en ontevredenheid oproepen: Kortaf, koel en gesloten zijn. Het gesprek domineren. Uitgaan van feiten, cijfers, alternatieven en abstracties. 7

9 IDEALE WERKOMGEVING Dit deel identificeert de ideale werkomgeving gebaseerd op de basale stijl van John. Mensen met geringe flexibiliteit voelen zich ongemakkelijk indien zij moeten functioneren in een job die niet voldoet aan de hieronder omschreven punten. Een flexibel persoon gebruikt zijn intelligentie om zijn gedrag aan te passen en zal in verschillende omgevingen goed kunnen functioneren. Gebruik dit deel van het MDI-rapport om taken en verantwoordelijkheden te identificeren die John graag uitvoert en aankan; maar ook die zijn functioneren kunnen remmen en frustreren. Opdrachten waarvoor normen en methodieken zijn opgesteld. Praktische werkprocedures. Opdrachten die één voor één kunnen worden afgerond. Werkomgeving waar mensen zelden boos worden. Opdrachten waarbij veel contact bestaat met andere mensen. Democratische supervisor waarmee hij kan samenwerken. 8

10 PERCEPTIES Gedrag en gevoelens worden snel door anderen gesignaleerd. Deze pagina geeft informatie omtrent hoe u zichzelf ziet en hoe anderen u zien onder bepaalde condities. Uzelf hiervan een beeld te vormen, zal u helpen de situatie beter te controleren en beheersen. "Zie Uzelf Zoals Anderen U zien" Gewoonlijk kunt u zichzelf beschouwen als: Zelfkennis Enthousiast Charmant Overredend Extravert Inspirerend Optimistisch Hoe anderen u zien Onder gematigde druk, spanning, inspanning of vermoeidheid, kunnen anderen u beschouwen als: Self-promoting Te optimistisch Rad van tong Niet realistisch En onder de hoogste druk, spanning of vermoeidheid kunnen anderen u beschouwen als: Te zelfverzekerd Slechte luisteraar Babbelaar Self-promoter 9

11 OMSCHRIJVINGEN Gebaseerd op John's antwoorden, heeft dit rapport die woorden gemarkeerd die zijn persoonlijke gedragsstijl typeren. Ze omschrijven hoe hij problemen oplost, omgaat met uitdagingen, en mensen beïnvloedt. Maar ook hoe groot zijn vermogen is zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving en hoe hij reageert op regels en procedures die door anderen gemaakt zijn. Dominantie Invloed Stabiliteit Conformiteit Veeleisend Overdreven Flegmatisch Ontwijkend Egocentrisch Stuwend Ambitieus Baanbrekend Wilskrachtig Kordaat Vastbesloten Strijdlustig Competitief Gedecideerd Ondernemend Onbeschroomd Verantwoordelijk Inspirerend Charismatisch Politiek handig Enthousiast Extravert Overredend Warm Overtuigend Verfijnd Zelfverzekerd Optimistisch Snel van vertrouwen Sociabel Ontspannen Gewoontemens Op de achtergrond Reactief Geduldig Geneigd zich te hechten Betrouwbaar Consistent Bedachtzaam Kalm Stabiel Risicomijdend Behoedzaam Regelvast Voorzichtig Conformistisch Veeleisend Netjes Systematisch Diplomatiek Accuraat Tactvol Ruimdenkend Objectief Behoudend Bedachtzaam Veranderlijk Standvastig Berekenend Coöperatief Aarzelend Terughoudend Twijfelend Niet veeleisend Voorzichtig Mild Meegaand Bescheiden Vreedzaam Feitelijk Berekenend Sceptisch Logisch Op de achtergrond Op zijn hoede Nuchter Scherpzinnig Pessimistisch Gereserveerd Actief Rusteloos Alert Gericht op afwisseling Extravert Ongeduldig Deadline bewust Gretig Flexibel Impulsief Onbeheerst Onafhankelijk Eigenwijs Koppig Onverzettelijk Subjectief Onsystematisch Zelfbewust Ongeremd Autonoom Onbuigzaam Discreet Kritisch Gespannen Slordig met details 10

12 BASIS- EN RESPONSSTIJL Het basisgedrag van John in het omgaan met problemen, mensen, tempo en procedures hoeft niet altijd overeen te komen met het gedrag dat de omgeving vereist. De noodzakelijke aanpassing (responsstijl) kan stress opleveren. Dit deel van het profiel geeft inzicht in zowel de basisstijl als de responsstijl en legt daardoor de oorzaken bloot van de spanningen die kunnen ontstaan. basisstijl PROBLEMEN-UITDAGINGEN responsstijl John hanteert een afwachtende en vreedzame wijze van probleemoplossen. Hij zal problemen het liefst teamgewijze benaderen. John zal niet gauw ongevraagd iets naar voren brengen en zal confrontaties vermijden, opdat hij gezien wordt als een echt teamlid. John herkent de behoefte aan een iets meer gereserveerde en conservatieve opstelling bij het oplossen van problemen. John accepteert uitdagingen, maar zal in eerste instantie terughoudend en berekenend reageren. basisstijl MENSEN-CONTACTEN responsstijl John is enthousiast over zijn vaardigheid anderen te beïnvloeden. Hij prefereert een omgeving waarin hij de kans krijgt met veel verschillende mensen om te gaan. John is goed van vertrouwen en wil ook graag dat anderen hem vertrouwen. John ziet geen noodzaak zijn wijze van overtuigen te veranderen. John ziet zijn basisstijl als datgene wat de omgeving nodig heeft. 11

13 BASIS- EN RESPONSSTIJL basisstijl TEMPO-FLEXIBILITEIT responsstijl John voelt zich het meest op zijn gemak in een relaxte omgeving, of in een omgeving waar geduld als waardevol wordt ervaren. Hij prefereert de ene taak af te ronden voordat hij aan de volgende begint. John floreert in een voorspelbare omgeving. John heeft behoefte aan mobiliteit en een hekel aan routine. Hij is graag betrokken bij meerdere projecten tegelijkertijd en is goed in staat van het ene naar het andere project over te schakelen. basisstijl REGELS-BEPERKINGEN responsstijl John is enigszins ruimdenkend, maar zich goed bewust (en gevoelig voor) de consequenties van het overtreden van de regels. Hij kan een uitgebalanceerd oordeel geven na het evalueren van de regels en procedures. Weten dat hij dingen goed doet is een sterke stimulans voor hem. Wanneer de basisstijl van John wordt vergeleken met zijn responsstijl, lijkt het hem geen moeite te kosten. Het verschil is niet groot en John heeft niet de indruk dat hij het gedrag zou moeten aanpassen aan de omgeving. 12

14 RESPONSSTIJL John vindt dat zijn huidige werkomgeving om onderstaande gedragingen vraagt. Wanneer deze niet functieof taakgerelateerd blijken te zijn, dient men te onderzoeken waarom hij dit gedrag dan toch laat zien. Betrokkenheid bij hoge normen. Resultaten via mensen bereiken. Nauwkeurige, analytische benadering van werkopdrachten. Mensen motiveren om actie te ondernemen door het gebruik van overtuigingskracht. Voorkeur voor kwaliteit boven efficiency. Voorzichtige, doordachte benadering van besluitvorming. Prefereert betrokkenheid van mensen boven taakgerichtheid. Risico's berekenen alvorens te handelen. Een telkens veranderende, vriendelijke werkomgeving handhaven. Op verschillende wijzen contacten kunnen leggen met mensen. Gevoelig voor bestaande regels en voorschriften. Flexibiliteit. 13

15 SLEUTELS TOT MOTIVATIE Dit deel van het rapport is tot stand gekomen door de wensen van John te analyseren. Mensen worden gemotiveerd door de dingen die zij willen, dus zijn vervulde wensen en behoeften niet langer motivatoren! Lees ieder statement aandachtig en onderstreep de huidige wensen en behoeften. John wenst: Logische argumenten. Vertrouwen te krijgen. Groepsactiviteiten buiten de werkzaamheden. Tijd om te functioneren volgens zijn hoge normen. Beperkte beïnvloeding door nieuwe procedures. Vooruitgang wanneer hij gereed is. Een vriendelijke werkomgeving. Een ondersteunend systeem voor detailwerk. Deel uit te maken van een kwaliteit georiënteerde werkgroep. Aanwijzingen zodat hij het werk de eerste keer direct goed kan doen. Publieke erkenning van zijn ideeën en resultaten. 14

16 SLEUTELS TOT EFFECTIEF MANAGEMENT In dit deel staan enkele behoeften waaraan voldaan moet worden om John optimaal te laten presteren. Aan sommige behoeften kan John zelf voldoen, aan andere dient door het management voldaan te worden. Het is moeilijk om optimaal gemotiveerd te worden en te blijven, wanneer niet aan de basale managementondersteuning is voldaan. John en zijn manager dienen deze lijst door te nemen en de 3 of 4 belangrijkste statements vast te stellen. Dit geeft John de kans te participeren in het tot stand komen van een persoonlijk-management-plan. Behoeftes van John: Duidelijke opdrachten met gedetailleerde aanwijzingen. Ondersteuning in een moeilijke situatie of bij het onder druk staan om snelle resultaten te leveren. De aandacht op resultaten richten en geen concessies doen aan de productiviteit om iedereen gelukkig te maken. Helpen bij het indelen van de tijd en stellen van prioriteiten. Directer zijn en minder subjectief. Een manier om "nee" te leren zeggen wanneer hij "nee" bedoelt. Gesprekken richten op de werkzaamheden - minder sociale gesprekken. Emoties verbergen wanneer dat nodig is. Assistentie bij nieuwe of moeilijke opdrachten. Objectiviteit bij het omgaan met mensen omdat hij een hoog vertrouwensniveau heeft. Geïnformeerd zijn over zaken die invloed op hem hebben. 15

17 AANDACHTSPUNTEN Hieronder staat een aantal mogelijke beperkingen, niet specifiek jobgericht. Streep 2 à 3 beperkingen aan die de prestaties remmen en ontwikkel een actieplan om deze beperkingen te elimineren. John heeft de neiging om: beslissingen te nemen op basis van een analyse die niet altijd even grondig is (soms zelfs oppervlakkig te noemen). onrealistisch te zijn bij het beoordelen van mensen, vooral wanneer de persoon in kwestie een "vriend" is. zijn vermogen om mensen te motiveren of om het gedrag van anderen te veranderen, te overschatten. zo enthousiast te zijn dat hij kan worden beschouwd als oppervlakkig. anderen te veel te prijzen teneinde hen te motiveren. geen aandacht te hebben voor details tenzij dat detail voor hem belangrijk is, of het gedetailleerde werk kortdurend is. te verbaal te zijn bij het geven van kritiek. optimistisch te zijn wat betreft de haalbare resultaten van zijn projecten of de capaciteiten van zijn mensen. mensen onvoorwaardelijk te vertrouwen, wanneer deze mensen hem positief versterken. 16

18 ACTIE PLAN Hieronder staan gebieden die u kunt ontwikkelen. Omcirkel een tot drie gebieden en maak een actieplan om het gewenste resultaat te bereiken. Kijk nogmaals uw MDI-Profiel door om mogelijke ontwikkelingsdoelen te bepalen. Communiceren (luisteren) Delegeren Beslissen Discipline Prestatie evaluatie Opleiding Time Management Carriëre doelen Persoonlijke doelen Motiveren Ontwikkelen van anderen Familiedoelen Gebied: Gebied: Gebied: Begindatum: Evaluatiedatum: 17

19 GRAFISCH GEDRAGS PROFIEL Management Versie John Doe T +31 (0) F +31 (0) Copyright TTI, Ltd., Success Insights Intl, Inc. Licentiehouder Benelux: MDI Amsterdam, 18

20 INTRODUCTIE Het classificeren van management- of verkoopgedrag is geen gemakkelijke taak. Vooral omdat er zoveel specifieke elementen en factoren zijn die een rol spelen bij het vaststellen van succesvol gedrag. De gebruikte classificaties in dit MDI-Profiel houden geen rekening met leeftijd, geslacht, ervaring of training. Zij vormen een weergave van gedrag in 12 specifieke factoren. Iedere factor is zorgvuldig vastgesteld naar aanleiding van gedrag dat in organisaties succesvol is bij uitvoering van een taak, functie of project. De Basis (B) grafiek geeft uw natuurlijke gedrag weer - het gedrag dat u meeneemt om de job uit te voeren. De Respons (R) grafiek geeft uw respons op de omgeving weer, het gedrag waarvan u denkt dat de omgeving dat van u vraagt. Wanneer u een groot verschil ziet tussen Basis- en Responsgrafiek betekent dat, dat u onder druk van de omgeving uw gedrag maskeert, ofwel ander gedrag vertoont dan uw natuurlijke gedrag. Afhankelijk van het belang van die factor ervaart u dat maskeren al of niet als stressvol. Lees en vergelijk uw grafieken. Bekijk iedere factor kritisch en bepaal hoe belangrijk die factor is voor het succesvol uitvoeren van uw job. Uw Respons (R) grafieken geven aan welke factoren volgens ú belangrijk zijn in de job en waar u veel energie in steekt. Kennis en begrip omtrent gedrag bieden de kans strategieën te ontwikkelen om succesvol te zijn in elke omgeving die men verkiest. 19 Copyright TTI, Ltd., Success Insights Intl, Inc. Licentiehouder Benelux: MDI Amsterdam,

21 GRAFISCH GEDRAGS PROFIEL B R B R B R B R B R B R besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid gevoel voor urgentie toekomstgerichte visie motiveren van anderen zelfvertrouwen tonen actieve klant- en communicatiegerichtheid Copyright TTI, Ltd., Success Insights Intl, Inc. Licentiehouder Benelux: MDI Amsterdam,

22 GRAFISCH GEDRAGS PROFIEL B R B R B R B R B R B R luisteren opvolgen en afmaken consistentie rapporteren en memoreren detail- en kwaliteitsgerichtheid het volgen van procedures Copyright TTI, Ltd., Success Insights Intl, Inc. Licentiehouder Benelux: MDI Amsterdam,

23 STIJL ANALYSE GRAFIEKEN John Doe Grafiek I Respons op de omgeving Grafiek II Basisstijl 100 D I S C 100 D I S C Nederlandse norm

24 HET "SUCCESS INSIGHTS " WIEL Dit deel van het MDI-Profiel geeft weer welk van de MDI-types het meeste bij u past. Het vormt een essentieel onderdeel van uw ontwikkelingsprogramma. Het helpt u, uzelf en anderen beter te begrijpen, waardoor u leert makkelijker en beter met elkaar om te gaan. De MDI-typen zijn gebaseerd op het concept van de Zwitserse psycholoog Dr. Carl Jung. Deze gaat uit van vier menstypen: Denkers, Voelers, Introverten en Extraverten. Deze zijn beschreven in het inmiddels klassiek geworden werk "Psychologische Typen" uit Jung's menstypen vormen de basis voor het "Success Insights"-Wiel, dat is ontwikkeld om een beter inzicht te geven in uzelf en anderen. Natuurlijk bent u uniek en toont ieder van ons een combinatie van gedrag, ingegeven door diverse karaktertrekken vanuit ieder der typen. De invloed van typen op uw gedrag varieert in intensiteit. Het MDI-Profiel analyseert de vele combinaties van de klassieke acht typen en hoe sterk zij uw gedrag beïnvloeden. Daarom is dit profiel uniek. Het is úw gedrag. Dit model positioneert u ook ten opzichte van anderen. Hoe dichter u bij het hart van het model komt, hoe makkelijker u met de tegenoverliggende types kunt omgaan. Gebaseerd op uw antwoorden heeft de computer uw primaire type als uw basisstijl geanalyseerd (uw voorkeursgedrag) en uw secundaire type als respons op de omgeving (hoe anderen uw gedrag zien, c.q. hoe u reageert op de omgeving). Wanneer u dit MDI-Profiel als stand-alone gebruikt en niet als een onderdeel van de MDI-ontwikkelingsprogramma's, dan geeft de volgende pagina u een uitstekend beeld van uw rol in een team en uw gedragstype. U kunt het gebruiken in samenhang met de tekst om strategieën en tactieken te ontwikkelen, waardoor u beter en effectiever communiceert en functioneert. 23 Copyright 1992,1998. TTI, Ltd., Success Insights Intl, Inc. Licentiehouder Benelux: MDI Amsterdam,

25 HET "SUCCESS INSIGHTS " WIEL John Doe C COÖRDINATOR S OBSERVATOR SUPPORTER 5 ORGANISATOR BEMIDDELAAR 4 LEIDER INSPIRATOR D H l MOTIVATOR I Responsstijl: H (58) OBSERVERENDE INSPIRATOR (ZEER FLEXIBEL) Basisstijl: l (48) INSPIRERENDE BEMIDDELAAR (ZEER FLEXIBEL) Nederlandse norm Copyright 1992,1998. TTI, Ltd., Success Insights Intl, Inc. Licentiehouder Benelux: MDI Amsterdam,

MDI-PROFIEL. Ann Deraedt. Gedragsanalyse Employee-Manager Versie. Lector Hogeschool West-Vlaanderen 29-11-2002. Deze analyse wordt u gratis aangeboden

MDI-PROFIEL. Ann Deraedt. Gedragsanalyse Employee-Manager Versie. Lector Hogeschool West-Vlaanderen 29-11-2002. Deze analyse wordt u gratis aangeboden MDI-PROFIEL Gedragsanalyse Employee-Manager Versie Ann Deraedt Lector Hogeschool West-Vlaanderen 29-11-2002 U heeft de expertise, wij hebben de tools Keienbergweg 44 1101 GC Amsterdam INTRODUCTIE Uitkomsten

Nadere informatie

Jane Doe 14-8-2007. Licentiehouder Benelux:

Jane Doe 14-8-2007. Licentiehouder Benelux: -PROFIEL Gedragsanalyse Employee-Manager Versie Jane Doe 14-8-2007 Licentiehouder Benelux: Laan van Vlaanderen 329 1066 WB Amsterdam Copyright 1984-2006. TTI, Ltd., Success Insights Intl, Inc. Licentiehouder

Nadere informatie

PersoneelConsult. Klaas Overeem. MDI-PROFIEL Employee-Manager Versie 17-11-2004. Licentiehouder voor de Benelux: MDI/Improved Learning B.V.

PersoneelConsult. Klaas Overeem. MDI-PROFIEL Employee-Manager Versie 17-11-2004. Licentiehouder voor de Benelux: MDI/Improved Learning B.V. MDI-PROFIEL Employee-Manager Versie Klaas Overeem 17-11-2004 Licentiehouder voor de Benelux: MDI/Improved Learning B.V. INTRODUCTIE Uitkomsten uit gedragsonderzoek tonen aan dat de effectiviteit van mensen

Nadere informatie

Jane Doe Licentiehouder voor de Benelux: MDI/Improved Learning B.V.

Jane Doe Licentiehouder voor de Benelux: MDI/Improved Learning B.V. MDI-POFIEL Gedragsanalyse Employee-Manager Versie Jane Doe 11-6-2004 Licentiehouder voor de enelux: Laan van Vlaanderen 329 1066 W Amsterdam INTODUCTIE Uitkomsten uit gedragsonderzoek tonen aan dat de

Nadere informatie

Felix Fictief Consultant abc international 27-9-2008. MDI-Benelux Laan van Vlaanderen 329 1066 WB Amsterdam +31 (0)20 6979636 info@mdi.

Felix Fictief Consultant abc international 27-9-2008. MDI-Benelux Laan van Vlaanderen 329 1066 WB Amsterdam +31 (0)20 6979636 info@mdi. SUCCESS NSGHTS M Gedragsanalyse - Management Versie Consultant abc international 27-9-8 M-Benelux Laan van Vlaanderen 329 66 WB Amsterdam +31 () 6979636 Copyright 1984-. TT, Ltd., Success nsights ntl,

Nadere informatie

John Doe Licentiehouder voor de Benelux: MDI/Improved Learning B.V.

John Doe Licentiehouder voor de Benelux: MDI/Improved Learning B.V. MDI-POFIEL Gedragsanalyse Management Versie John Doe 13-10-2005 Licentiehouder voor de enelux: Laan van Vlaanderen 329 1066 W Amsterdam INTODUCTIE Uitkomsten uit gedragsonderzoek tonen aan dat de effectiviteit

Nadere informatie

John Doe Patrick Scholtemeijer

John Doe Patrick Scholtemeijer MDI-POFIEL Gedragsanalyse Employee-Manager Versie John Doe 8-3-2006 Patrick Scholtemeijer lankenbergestraat 4 1066 TK Amsterdam www.perview.nl INTODUCTIE Uitkomsten uit gedragsonderzoek tonen aan dat de

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

TSI Werken in Stijl - Functieprofiel Gedrag. Victor Voorbeeld. Accountmanager 23-3-2015

TSI Werken in Stijl - Functieprofiel Gedrag. Victor Voorbeeld. Accountmanager 23-3-2015 TSI Werken in Stijl - Functieprofiel Gedrag Victor Voorbeeld 23-3-2015 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Rollen en functies zijn constant aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

TSI Gedragsanalyse. Vicky Voorbeeld. Management Versie. ABC Plan 7-5-2014

TSI Gedragsanalyse. Vicky Voorbeeld. Management Versie. ABC Plan 7-5-2014 TS Gedragsanalyse Management Versie ABC Plan 7-5-14 Slenkweg 2, 6684 K Ressen T: 481-41 E: info@kerngroep.com Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag

Nadere informatie

... Aanbevolen door (2)... 9

... Aanbevolen door (2)... 9 Inhoudsopgave Aanbevolen door (1)... 7 Aanbevolen door (2)... 9 Inleiding... 11 Leeswijzer... 13 1. Onbegrepen... 15 2. En God schiep variatie... 18 3. Ondanks dezelfde intentie... 21 4. Had ik je gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

TSI Gedragsanalyse. Victor Voorbeeld. Management Versie 10-3-2014

TSI Gedragsanalyse. Victor Voorbeeld. Management Versie 10-3-2014 TS Gedragsanalyse Management Versie -3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam T: +31()-6979636 - F: +31()-45114 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek

Nadere informatie

John Doe Licentiehouder voor de Benelux: MDI/Improved Learning B.V.

John Doe Licentiehouder voor de Benelux: MDI/Improved Learning B.V. MDI-POFIEL Gedragsanalyse Sales Versie John Doe 30-6-2004 Licentiehouder voor de enelux: Laan van Vlaanderen 329 1066 W Amsterdam Copyright 1984-2003. TTI, Ltd., Success Insights Intl, Inc. Licentiehouder

Nadere informatie

Rijkdom aan karakters. Een globale indeling. Denken. Introvert. Extravert. Voelen

Rijkdom aan karakters. Een globale indeling. Denken. Introvert. Extravert. Voelen Rijkdom aan karakters Ieder mens is een uniek wezen. Niet alleen biologisch gezien, maar vooral ook door iets wat velen omschrijven als persoonlijkheid, in de volksmond ook wel karakter genoemd. Tal van

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport PPI Rapport is bestemd voor Profiles Performance Indicator TM Onderzoek dat is afgelegd op: 03/26/2010 Afgedrukt: 05/25/2014 VERTROUWELIJK Profiles International, the Netherlands b.v. Beysterveld 275 Amsterdam,

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer DISC-model Reflectie: Mijn gedragsstijlen uit mijn rapport (van groot -> klein) zijn Consciëntieus, Stabiel, Invloed & als laatste en minst dominante gedragsstijl is Dominant. Consciëntieus (33%) : ik

Nadere informatie

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 1 Bereid uw team voor op 2016 Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 2 12-12-2015 Uw team is cruciaal bij de realisatie van uw ambities Heeft u een optimale teamsamenstelling? Hoe beïnvloedt u

Nadere informatie

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl

GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl Hoe kleurrijk ben jij? Werkcafe Berkelland 25 November GEERT KLEIN BRUININK www.enneavision.nl DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in jezelf. DOELSTELLINGEN Inzicht in anderen. Inzicht

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

Felix Fictief Consultant abc international MDI-Benelux Laan van Vlaanderen WB Amsterdam +31 (0)

Felix Fictief Consultant abc international MDI-Benelux Laan van Vlaanderen WB Amsterdam +31 (0) SUCCESS NSGHTS M Gedragsanalyse - Executive Versie Consultant abc international 27-9-8 M-enelux Laan van Vlaanderen 329 66 W Amsterdam +31 () 6979636 Copyright 1984-. TT, Ltd., Success nsights ntl, nc.

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Vragenlijst Uw persoonlijke stijl van communiceren

Vragenlijst Uw persoonlijke stijl van communiceren Vragenlijst Uw persoonlijke stijl van communiceren Geef een cijfer om aan te geven hoe jij functioneert in de omgang met mensen. Kenmerken 1 2 3 4 Kenmerken Komt zelfverzekerd over Gereserveerd Passief

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

DISC persoonlijkheid herkennen

DISC persoonlijkheid herkennen DISC persoonlijkheid herkennen Het DISC model Het DISC model is ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston. Hij beschreef menselijk gedrag en onderscheidde vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief,

Nadere informatie

TSI Gedragsanalyse. Jan Voorbeeld. Management Versie

TSI Gedragsanalyse. Jan Voorbeeld. Management Versie TS Gedragsanalyse Management Versie mprovement Grote Steenweg 651, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 7 E: info@improve-ment.be : www.improve-ment.be Generated by Patent Number 5,551,8 Copyright 1984-13. Target

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

SUCCESS INSIGHTS MDI-Gedragsanalyse TEAM versie

SUCCESS INSIGHTS MDI-Gedragsanalyse TEAM versie SUCCESS INSIGHTS MDI-Gedragsanalyse TEAM versie MDI Benelux 18-2-2010 U heeft de expertise...wij hebben de tools!! Laan van Vlaanderen 329 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Onderzoek naar gedrag wijst uit

Nadere informatie

Gedrag- en Drijfverenprofiel manager SCN Praktijkvoorbeeld 18-2-2015

Gedrag- en Drijfverenprofiel manager SCN Praktijkvoorbeeld 18-2-2015 Gedrag en Drijfveren Executive Versie Gedrag- en Drijfverenprofiel manager SCN Praktijkvoorbeeld 18-2-15 SCN helpt mens & organisatie succesvol te zijn. T: +31 ()85-7739 666 E: info@successcentre.nl W:

Nadere informatie

Sacha, wie ben jij echt?

Sacha, wie ben jij echt? Persoonlijk profiel van Sacha de Boer 3 maart 2017 - Vertrouwelijk - Sacha, wie ben jij echt? Uitslag van jouw Studiekeuzetest Jij, in een notendop waarom dit rapport anders is... Misschien heb je al eens

Nadere informatie

TSI Gedragsanalyse. Victor Voorbeeld. Management Versie

TSI Gedragsanalyse. Victor Voorbeeld. Management Versie TS Gedragsanalyse Management Versie -2-14 't Zwaantje 18, 2988 BW Ridderkerk M: 6-51 59 94 29 W: www.apunto.nl Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Test naam Teamrollen van Belbin Datum 27-8-2012 Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Uw resultaat Andesren over Peter Jansen (1/4) Peter Jansen over zichzelf Voorzitter

Nadere informatie

Interpretatiegids The Future Project by Thalento

Interpretatiegids The Future Project by Thalento It's about People Interpretatiegids The Future Project by Thalento Introductie Deze gids is opgesteld voor The Future Project als leidraad bij de interpretatie van het TH-QPS rapport, de Thalento Quick

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie

TSI Gedragsanalyse. Victoria Voorbeeld. Management Versie

TSI Gedragsanalyse. Victoria Voorbeeld. Management Versie TS Gedragsanalyse Management Versie Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam T: +31()-6979636 - F: +31()-45114 Exclusive Licensee: - www.ttisuccessinsights.nl Copyright 1984-15. Target Training

Nadere informatie

Interpretatiegids The Future Project by Thalento

Interpretatiegids The Future Project by Thalento It's about People Interpretatiegids The Future Project by Thalento Introductie Deze gids is opgesteld voor The Future Project als leidraad bij de interpretatie van het TH-QPS rapport, de Thalento Quick

Nadere informatie

Communicatiestijlen Rapport

Communicatiestijlen Rapport GITP Datum Deelnemer Beoordelen en Ontwikkelen > 04 092007 > Voorbeeldpersoon www.gitp.nl Communicatiestijlen Rapport Project Voorbeeldproject Deelnemer Voorbeeldpersoon Pakket Voorbeeld-V-486 Rapport

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Ferry Fictief. Management Versie. ABC Plan 13-6-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Ferry Fictief. Management Versie. ABC Plan 13-6-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie ABC Plan 13-6-14 Slenkweg 2, 6684 DK Ressen Generated by Patent Number 5,551,8 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie profiel is ontworpen

Nadere informatie

TSI Gedragsanalyse. Victor Voorbeeld. Management Versie

TSI Gedragsanalyse. Victor Voorbeeld. Management Versie TS Gedragsanalyse Management Versie 14-2-14 Orchideestraat 16 1214 BJ Hilversum 35-62125 / 653-212875 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. THQPS Quick Performance Scan Dit rapport werd gegenereerd op 11112015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data (PQ) dateren van 10032015. OVER DE THQPS

Nadere informatie

1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'?

1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'? Oefenvragen Ondernemerskunde B - Persoonlijke effectiviteit 1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'?

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Interessen: Wat vind ik leuk?

Interessen: Wat vind ik leuk? Interessen: Wat vind ik leuk? Opdracht 1: Zet een kruisje bij de punten die je leuk vindt om te doen. Omcirkel vervolgens drie punten die je het allerleukst vindt om te doen. Ik vind het leuk om iets van

Nadere informatie

Dia 1. Training, coaching met DISC-kleuren analyses

Dia 1. Training, coaching met DISC-kleuren analyses Dia 1 Training, coaching met DISC-kleuren analyses Dia 2 Communiceren, netwerken en DISC Dia 3 Wat wil ik bereiken? Waar ben ik goed in? Wat wil ik nog ontwikkelen Wie/ wat heb ik daar voor nodig? Wat

Nadere informatie

Brochure Birkman Methode

Brochure Birkman Methode Brochure Birkman Methode De Birkmanmethode Onderverdeling in 4 menstypes Birkman maakt een onderverdeling in 4 menstypes en elk menstype heeft zijn eigen kwaliteiten, competenties, interesses, gewoonlijk

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

G E D R A G W A T L A A T I K Z I E N / H O E E R V A R E N A N D E R E N M I J

G E D R A G W A T L A A T I K Z I E N / H O E E R V A R E N A N D E R E N M I J 1 G E D R A G W A T L A A T I K Z I E N / H O E E R V A R E N A N D E R E N M I J Doel: onafhankelijkheid Beoordeelt anderen op: hun vermogen om het werk snel af te hebben Maakt mogelijk te veel gebruik

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013 Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren Voor technische professionals Donderdag 20 juni 2013 Programma We behandelen achtereenvolgens de volgende thema's: 0. Kwaliteiten en presenteren 1. Omgaan

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 21 mei 2014 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit rapport is vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor de persoon die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Victor Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Victor Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie 18-6-13 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam T: +31()-6979636 - F: +31()-45114 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Arc-en-Ciel Functieprofiel

Arc-en-Ciel Functieprofiel GROEP STRICOMALTIC Arc-en-Ciel Functieprofiel Elke werkomgeving is anders. Elke functie in een bepaalde omgeving stemt overeen met een bepaald profiel dat verschilt van dezelfde functie in een andere omgeving.

Nadere informatie

Zeg het eens. Assertief communiceren en overtuigend argumenteren.

Zeg het eens. Assertief communiceren en overtuigend argumenteren. Zeg het eens Assertief communiceren en overtuigend argumenteren www.cameleontraining.be Overtuigend argumenteren Jij verliest Jij wint Ik win Ik manipuleer jou Ik beïnvloed jou Ik verlies Ik haal ons allebei

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Left-Brain Extrovert Play with me!

Left-Brain Extrovert Play with me! Left-Brain Extrovert Play with me! LBE's zijn wilskrachtig, expressief en demonstratief. Ze zeggen wat ze denken en voelen en doen dat op een extraverte manier. Ze zijn assertief en eerlijk en als ze iets

Nadere informatie

TSI Gedragsanalyse TEAM versie

TSI Gedragsanalyse TEAM versie TSI Gedragsanalyse TEAM versie 7-11-2014 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Onderzoek naar gedrag wijst uit dat mensen die zichzelf begrijpen, die hun kwaliteiten en

Nadere informatie

Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP

Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP Kandidaat : Mevrouw X. Voorbeeld Opdrachtgever : Interzorg Onderzoeksvorm : Bouwsteen persoonlijkheid (OPQ) Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

SUCCESS INSIGHTS Persoonlijke Stijl & Motivatie - Management Versie

SUCCESS INSIGHTS Persoonlijke Stijl & Motivatie - Management Versie SUCCESS INSIGHTS Persoonlijke Stijl & Motivatie - Management Versie 23--12 Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Generated by Patent Number 5,551,8 Copyright 1984-. TTI, Ltd., Success Insights Intl, Inc. Licentiehouder

Nadere informatie

TriMetrix TM Systeem 3.0 Persoonlijke Talenten Plus Profiel

TriMetrix TM Systeem 3.0 Persoonlijke Talenten Plus Profiel TriMetrix TM Systeem 3.0 Persoonlijke Talenten Plus Profiel Rudolf Rendeer Projectleider 31-10-2008 Coaches tot Meesterlijke teams Roggeland 9 7225 NH Olburgen Copyright 2006-2008. Target Training International,

Nadere informatie

Commercieel Observatie Profiel

Commercieel Observatie Profiel Observatieprofiel van: Naam: Bedrijf: Functie/Rol: Focus: Petra Q4 Profiles inkoop Werk Geobserveerd door: Naam: Pieter de Jongh Datum: 22/08/2014 16:53 Commercieel Observatie Profiel Inhoud Commercieel

Nadere informatie

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken:

Eerst gaan we structuur aanbrengen in de verschillende stijlen van klanten. We doen dit aan de hand van twee kenmerken: COMMUNICATIESTIJLEN Het proces voorafgaande aan een aankoop kent vele beslissingsfasen. In elke fase moet je de klant als het ware helpen bij het nemen van de beslissing. Door dit namelijk te doen ben

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Omgaan met weerstanden bij veranderingen in het bedrijf

Omgaan met weerstanden bij veranderingen in het bedrijf Omgaan met weerstanden bij veranderingen in het bedrijf Programma Veranderingen bij familiebedrijven in vogelvlucht Het veranderingsproces Veranderingsquiz Weerstanden herkennen Gedragsvoorkeuren (DISC)

Nadere informatie

Results DISC 1 13-4-2013

Results DISC 1 13-4-2013 Results DISC 1 13-4-2013 DISC TYPE INDICATOR NL PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN A5432 Results DISC 2 13-4-2013 Gegevens deelnemer Algemeen Deelnemer/ID A5432 Leeftijd 38 Geslacht Aandachtsgebied man Werk Afnamedatum

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t C o m m u n i c a t i e s t i j l e n

A c e! Z e l f t e s t C o m m u n i c a t i e s t i j l e n Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t C o m m u n i

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 16-1-15 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Victor Voorbeeldrapport

Victor Voorbeeldrapport Gedragsanalyse Management Versie 21-1-13 Personal evelopment Consultants Groningerstraatweg 62, 8921 TS Leeuwarden T. 58-264 F. 511-476643 E. info@rbc-consultants.nl Copyright 1984-13. Target Training

Nadere informatie

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015 Rapport WPV Compact Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 05/02/2015 Inleiding Vooraf U hebt een test gemaakt waarin u vragen moest beantwoorden over uw karakter en welke eigenschappen

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 15 april 2013 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Drijfveren en verkopen

Drijfveren en verkopen Drijfveren en verkopen 5.6 Verkopen Een heel andere manier van omgaan met de drijfveren heeft te maken met de omgang met de buitenwereld. Dit boek gaat over drijfveren in de praktijk, met de nadruk op

Nadere informatie

Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i. > Profiel. Naam: de heer Piet Hollander

Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i. > Profiel. Naam: de heer Piet Hollander Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ2i > Profiel Naam: de heer Piet Hollander Vergelijkingsgroep: Hoger opleidingsniveau Datum: 26-09-200 OVER DIT RAPPORT Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Coordinerend werken. Voorbereidingsopdracht 3. Opdrachten 1/9 Coördinerend werken

Coordinerend werken. Voorbereidingsopdracht 3. Opdrachten 1/9 Coördinerend werken Coordinerend werken Opdrachten 1/9 Voorbereidingsopdrachten Tijdens de cursus staat leren centraal. Leren kun je op verschillende manieren doen: door kennis op te nemen (bijv. het doorlezen van het e-book),

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Persoonlijke Stijl & Motivatie

Persoonlijke Stijl & Motivatie Persoonlijke Stijl & Motivatie Management Versie --13 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,8 INTRODUCTIE Dit Success Insights Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie