Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie"

Transcriptie

1 Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd.

2 NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter kennen. Wie de eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen, kan een strategie ontwikkelen om op een goede manier te reageren op de eisen die de stelt. Ons gedrag is een essentieel en integraal onderdeel van wie wij zijn. Veel van dat gedrag is 'aangeboren', het zit in onze genen. Een deel van ons gedrag komt voort uit hoe we zijn grootgebracht. Aangeboren en/of aangeleerd, menselijk gedrag is het beste te omschrijven als de waarneembare interactie van een individu met de. Het is de universele taal van 'hoe we doen'. n dit rapport meten we normaal menselijk gedrag, verdeeld over vier factoren of dimensies: hoe u reageert op problemen en uitdagingen. hoe u anderen overtuigt van uw mening of zienswijze. hoe u reageert op het tempo van de en op veranderingen in die. hoe u reageert op regels en procedures die opgesteld zijn door anderen. it rapport analyseert uw gedragsstijl, uw manier van doen. s dit rapport % waar? Ja, nee, misschien. We meten slechts uw gedragsstijl, een onderdeel van uw totale persoonlijkheid. We doen in dit rapport bovendien alleen uitspraken over die elementen in uw gedrag, waar u duidelijke (voorkeurs)neigingen tot een bepaald type gedrag vertoont. U kunt het rapport % 'op maat' maken door zelf aanvullende opmerkingen en aantekeningen te maken, bijvoorbeeld bij de uitspraken die u heel duidelijk typeren. Of juist bij uitspraken die u minder goed herkent. oe dit laatste alleen nadat u bij collega's, vrienden, of naasten heeft nagevraagd of zij het eens zijn met het feit dat u een stelling niet herkent. Soms gaat het namelijk om een 'blinde vlek'. Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 1

3 ALGEMENE KENMERKEN Op basis van Carine's antwoorden worden in dit hoofdstuk een aantal algemene kenmerken beschreven die een breed beeld geven van haar manier van werken. eze algemene kenmerken hebben betrekking op het natuurlijke gedrag (het basisgedrag) dat zij meeneemt naar de werk. e algemene kenmerken vertellen dus iets over Carine's kwaliteiten in de functie als zij zichzelf kan zijn. Lees dit hoofdstuk samen met Carine door om een goed begrip te krijgen van haar natuurlijke gedrag. Carine functioneert optimaal wanneer zij kan samenwerken met een manager die haar actief in zaken betrekt. Haar warme persoonlijkheid beïnvloedt de meeste mensen. Zij toont een sterk ego en brengt dit doorgaans op een vriendelijke wijze naar voren. Zij is waarschijnlijk op haar best als het gaat om belangrijke zaken waarbij normen, waarden, oordelen, gevoelens en emoties betrokken zijn. Zij is trots op haar intuïtie. Carine wil niet alleen als teamspeler worden gezien, maar ook als leider, feitelijk of informeel. Zij richt al haar aandacht op mensen. Voor haar zijn onbekenden bij wijze van spreken vrienden die zij tot nu toe nog niet heeft ontmoet. Zij streeft ernaar om zo veel mogelijk vrienden te maken. Zij is vaardig in het onderhouden van contacten. Zij probeert anderen te beïnvloeden door een persoonlijke band op te bouwen en dit contact te verstevigen door zaken voor hen te regelen. Carine vindt het fijn mensen op te leiden en organisaties op te zetten. Zij wil graag onafhankelijk overkomen maar brengt dit doorgaans op een vriendelijke manier. Carine werkt het liefst voor managers die snel beslissen. Vanwege haar vertrouwen in en acceptatie van mensen, kan zij de vaardigheden van anderen nog wel eens verkeerd inschatten. Als Carine zich sterk betrokken voelt bij een bepaald probleem, brengt zij deze betrokkenheid naar buiten. it zal waarschijnlijk op een emotionele wijze gebeuren. Zij heeft de neiging om dingen niet altijd volgens de regels te doen, waarna zij zich zal verantwoorden door aan te geven dat haar manier de juiste manier was. Carine wil bij het besluitvormingsproces worden betrokken. Zij is goed in het oplossen van 'menselijke' problemen. Zij wil bij alles worden betrokken en zal steeds proberen de mensen te winnen voor haar zienswijze. Soms neemt zij een snelle beslissing en kiest voor de eenvoudigste oplossing. eze neiging tot eenvoud wordt veroorzaakt doordat zij liever geen gedetailleerd werk doet Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 2

4 ALGEMENE KENMERKEN Vervolgd Carine beoordeelt anderen op hun communicatieve vaardigheden en warmte. Zij neigt ernaar mensen verbaal te beïnvloeden en zal minder gebruikmaken van rapporten of memo's. Zij is mensgericht en welbespraakt. Zij kent veel mensen. Zij heeft de neiging dit naar voren te brengen. Zij doet dit zonder dat zij zich daarvan bewust is. Zij probeert hiermee het vertrouwen te winnen van anderen die zij niet goed kent. Carine zal vaak naar buiten brengen dat zij haar eigen gang wil gaan. Zij kan erg gedreven overkomen en soms past dit niet bij de situatie die zich voordoet. Zij overziet het hele probleem, niet alleen de feitelijke of technische kant ervan. Zij is zich meestal bewust van de gevoelens van anderen en overziet de impact die haar beslissingen en acties op anderen kunnen hebben. Zij is optimistisch met betrekking tot haar vermogen mensen te overtuigen van haar zienswijze Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 3

5 WAARE VOOR E ORGANSATE edere gedragsstijl brengt specifieke kwaliteiten met zich mee. it hoofdstuk van het TS-profiel geeft inzicht in de toegevoegde waarde van de gedragskenmerken die Carine meebrengt naar haar werk. Neem de statements hieronder samen met Carine door om te ontdekken hoe en waar zij met deze kwaliteiten het beste tot haar recht komt. s gericht op resultaten. s optimistisch en enthousiast. s creatief in het oplossen van problemen. s een goede teamspeler. Heeft een positief gevoel voor humor. s onafhankelijk. Vertrouwt op zichzelf. urft risico's te nemen. Geeft anderen zelfvertrouwen Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 4

6 CHECKLST COMMUNCATE e meeste mensen zijn gevoelig voor de manier waarop zij benaderd worden door anderen en weten heel goed wat zij prettig vinden in de communicatie. eze pagina verschaft een aantal tips om rekening mee te houden als men met Carine communiceert. e meeste mensen ervaren dit hoofdstuk als zeer herkenbaar. Kies samen met Carine drie of vier statements die erg belangrijk zijn voor haar. Gebruik ze in uw communicatie met Carine en deel ze met anderen die veel met haar samenwerken. Geef oplossingen, geen meningen. Geef tips voor het implementeren van actie. Citeer mensen die zij als belangrijk beschouwt. Vraag naar haar ideeën en meningen over mensen. Let op signalen die aangeven dat haar aandacht verslapt. Wees kort - wees duidelijk - sluit af. Kijk naar haar lichaamstaal voor goed- of afkeuring. Laat ruimte voor emoties, maar blijf objectief. Verwacht van haar de volgende dag tegenwerking wanneer zij een "nee" als antwoord heeft gekregen. Praat met haar over haar doelen en over ideeën die haar stimuleren. Zorg voor een warme en vriendelijke. Geef "ja of nee" antwoorden - geen "misschien". Verduidelijk schriftelijk de parameters Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 5

7 CHECKLST COMMUNCATE Vervolgd it hoofdstuk van het TS-profiel geeft puntsgewijs aan wat u beter NET kunt doen wanneer u met Carine communiceert. Bespreek met Carine welke vormen van communicatie tot irritatie, frustratie en verminderde prestaties kunnen leiden. oor deze informatie te delen, kunt u samen een manier van communiceren ontwikkelen die prettig is voor u allebei. it kunt u beter niet doen: Aarzelen bij een confrontatie. ictatoriaal gedrag vertonen. Met haar 'meedromen' (dus uw tijd verliezen). Bot, koel of kortaf zijn. oorzeuren. Haar betuttelen. Uw mening geven tenzij zij daarom vraagt. Neerbuigend tegen haar praten. U door haar laten overbluffen. Haar de les lezen, de mond snoeren of het gesprek domineren. Hameren op feiten, cijfers en alternatieven. Onpersoonlijk, oordelend of te taakgericht overkomen Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 6

8 COMMUNCATETPS Op deze standaardpagina worden suggesties gedaan die Carine kunnen helpen om haar communicatie aan te passen aan de behoeften van anderen. Er wordt daarbij uitgegaan van beschrijvingen van standaardgedragstypen. Voor Carine kan het nuttig zijn met name aandacht te besteden aan de tips die werken bij mensen met een heel ander type gedrag dan haar eigen gedrag. oor in de praktijk te oefenen zal Carine ervaren dat ook de communicatie met mensen die haar van nature wat minder liggen, soepeler gaat. ndien u communiceert met iemand die behoudend, perfectionistisch, voorzichtig, correct en netjes overkomt, stel u dan als volgt op: Bereid u zeer goed voor. Blijf zakelijk. Wees accuraat en realistisch. En ook: Vermijd dat u een nonchalante, informele of luidruchtige indruk maakt. ring niet te veel aan of wees realistisch met deadlines. Wek geen ongeorganiseerde of rommelige indruk. ndien u communiceert met iemand die ambitieus, krachtig, besluitvaardig, koppig, onafhankelijk en resultaatgericht overkomt, stel u dan als volgt op: Wees duidelijk, kort en 'to the point'. Blijf zakelijk. Wees voorbereid en presenteer een goed georganiseerd pakket aan ondersteunend materiaal. En ook: Praat niet over dingen die niet relevant zijn in het kader van het gespreksonderwerp. Laat geen zaken in de lucht hangen; spreek u uit. Straal efficiëntie uit. ndien u communiceert met iemand die geduldig, voorspelbaar, betrouwbaar, bescheiden en stabiel reagerend overkomt, stel u dan als volgt op: Begin met een persoonlijke opmerking, breek het ijs. Presenteer uw argumenten vriendelijk, niet bedreigend. Stel 'hoe' vragen om een mening over een onderwerp op tafel te krijgen. En ook: Val niet met de deur in huis en begin niet meteen over zaken te praten. Wees niet dominant en veeleisend. ring er niet op aan snel te reageren. ndien u communiceert met iemand die charismatisch, enthousiast, vriendelijk, sociaal vaardig en extravert overkomt, stel u dan als volgt op: Zorg voor een vriendelijke, gezellige, warme. Ga niet in op te veel details (geef die schriftelijk). Vraag naar gevoelens, ideeën en intuïtie als u een mening wilt. En ook: Wees niet kortaf, koel en gesloten. omineer het gesprek niet. Vermijd teveel feiten, cijfers, alternatieven en abstracties. Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 7

9 EALE WERKOMGEVNG it hoofdstuk beschrijft de ideale werk uitgaande van de basisstijl van Carine. Minder flexibele mensen voelen zich ongemakkelijk in een rol die niet voldoet aan de beschrijving hieronder. Flexibele mensen gebruiken hun sociale intelligentie om hun gedrag aan te passen. Zij zullen zich in verschillende en makkelijk aan kunnen passen. Gebruik dit deel om met Carine de taken en verantwoordelijkheden te benoemen die zij graag uitvoert en aankan, maar ook de taken die haar kunnen frustreren. Opdrachten waarbij veel contact bestaat met andere mensen. Taken met gemotiveerde teams en opdrachten waarin zij kan netwerken. Ongewone opdrachten. Een tolerante manager, die niet te veel hamert op het naleven van de regels. Opdrachten en taken die af en toe veranderen. Forum om haar ideeën kenbaar te maken. emocratische supervisor waarmee zij kan samenwerken. Werken met een resultaatgericht team Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 8

10 PERCEPTES Bekijk uzelf door de bril van de ander Ons gedrag wordt snel waargenomen door onze. Hoe Carine zichzelf ziet hoeft niet altijd overeen te komen met de perceptie die een ander van haar heeft. Zeker niet als Carine onder druk staat. an kunnen Carine's kwaliteiten door anderen wel eens ervaren worden als minder effectief of prettig. nzicht in deze percepties kan Carine helpen de communicatie met anderen positief en open te houden. Zelfkennis oorgaans zult u zichzelf beschouwen als: Enthousiast Charmant Overredend Extravert nspirerend Optimistisch Hoe anderen u kunnen zien - Matig Onder gematigde druk, spanning, inspanning of vermoeidheid kunnen anderen u ervaren als: Self-promoting Overdreven optimistisch Rad van tong Onrealistisch Hoe anderen u kunnen zien - Extreem En onder de hoogste druk, spanning of vermoeidheid kunnen anderen u ervaren als: Te zelfverzekerd Slecht luisterend Breedsprakig Manipulatief Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 9

11 OMSCHRJVNGEN Gebaseerd op Carine's antwoorden zijn hieronder woorden geselecteerd die haar basisstijl typeren. Ze geven in vogelvlucht een indicatie hoe zij problemen oplost, omgaat met uitdagingen en mensen beïnvloedt. Maar ook hoe zij omgaat met tempowisselingen en veranderingen, en hoe zij reageert op regels en procedures die door anderen gemaakt zijn. e woorden zijn een eenvoudig hulpmiddel om de intensiteit van de vier gedragsfactoren met Carine te bespreken maar bieden vanzelfsprekend geen volledig beeld van Carine's gedragsstijl. Veeleisend Overdreven Flegmatisch Ontwijkend Egocentrisch Stuwend Ambitieus Baanbrekend Wilskrachtig Kordaat Vastbesloten Strijdlustig Competitief Gedecideerd Ondernemend Onbeschroomd Verantwoordelijk nspirerend Charismatisch Politiek handig Enthousiast Extravert Overredend Warm Overtuigend Verfijnd Zelfverzekerd Optimistisch Snel van vertrouwen Sociabel Ontspannen Gewoontemens Op de achtergrond Reactief Geduldig Geneigd zich te hechten Betrouwbaar Consistent Bedachtzaam Kalm Stabiel Risicomijdend Behoedzaam Regelvast Voorzichtig Conformistisch Precies Netjes Systematisch iplomatiek Accuraat Tactvol Ruimdenkend Objectief ominantie nvloed Stabiliteit Conformiteit Behoudend Bedachtzaam Veranderlijk Standvastig Behoedzaam Coöperatief Aarzelend Terughoudend Twijfelend Niet veeleisend Voorzichtig Mild Meegaand Bescheiden Vreedzaam Feitelijk Berekenend Sceptisch Logisch Op de achtergrond Op haar hoede Nuchter Scherpzinnig Pessimistisch Gereserveerd Actief Rusteloos Alert Gericht op afwisseling Extravert Ongeduldig eadline bewust Gretig Flexibel mpulsief Onbeheerst Onafhankelijk Eigenwijs Koppig Onverzettelijk Beoordelend Onsystematisch Eigenmachtig Ongeremd Autonoom Onbuigzaam iscreet Kritisch Gespannen Slordig met details Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd.

12 BASS- EN RESPONSSTJL Het basisgedrag van Carine in het omgaan met problemen, mensen, tempo en regels zal misschien niet altijd overeenkomen met het gedrag dat haar van haar vraagt. Gebruik dit hoofdstuk om met Carine te onderzoeken of zij druk ervaart om zich aan de aan te passen, en of dit stress oplevert. PROBLEMEN-UTAGNGEN basisstijl Carine is ambitieus bij het oplossen van problemen. Zij weet wat zij wil en ziet obstakels als een uitdaging. Carine heeft de neiging snel te beslissen. responsstijl Carine heeft niet de indruk dat zij haar wijze van probleembenadering en omgang met uitdagingen in haar huidige moet aanpassen. MENSEN-CONTACTEN basisstijl Carine is van nature geneigd om overtuigingskracht en emotie tot in het extreme te gebruiken. Zij is positief ingesteld en maakt gebruik van haar uitstraling en verbale vaardigheden. Zij zal anderen trachten te overtuigen dat wat zij te vertellen heeft precies is wat ze nodig hebben. Zij toont haar enthousiasme voor bijna alles. responsstijl Carine ziet geen noodzaak haar wijze van overtuigen te veranderen. Carine ervaart haar basisstijl als datgene wat de nodig heeft Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 11

13 BASS- EN RESPONSSTJL Vervolgd TEMPO-FLEXBLTET basisstijl Carine is gericht op afwisseling en wil graag snel van activiteit kunnen wisselen. Zij toont doorgaans een sterk gevoel voor urgentie. Carine zal veranderingen initiëren, ook al is het puur voor de afwisseling. responsstijl Carine ziet haar activiteitenniveau als datgene wat de nodig heeft. Zoals zij overkomt is zij ook, zowel wat betreft activiteiten als consistentie. Soms zou zij willen dat de wereld iets trager draaide. REGELS-BEPERKNGEN basisstijl Carine houdt niet van beperkingen. Soms zal zij regels ter discussie stellen of zelfs gaan rebelleren. Zij vertoont gebrek aan tact en diplomatie wanneer zij geconfronteerd wordt met te veel of -volgens haar- onredelijke regels en beperkingen. Carine zoekt opwinding en avontuur en wil haar eigen gang kunnen gaan. responsstijl Carine ervaart de niet als beperkend. Zij voelt de behoefte te rebelleren tegen te veel beperkingen en kan zelfs pronken met haar onafhankelijkheid Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 12

14 RESPONSSTJL Carine vindt dat haar huidige werk of takenpakket om de gedragsstijl vraagt die hieronder wordt beschreven. Wanneer dit gedrag in de functie eigenlijk niet gevraagd wordt of nodig is, dan is het de moeite waard om samen met Carine te onderzoeken waarom zij dit gedrag toch laat zien. Snelle respons geven op crisis en veranderingen, en een sterke drive om direct resultaat te boeken. Anderen de weg wijzen. Flexibiliteit. Problemen voorblijven. Een competitieve, assertieve aanpak van problemen voorstaan, in combinatie met het aansturen van mensen. Op verschillende manieren contact leggen met mensen. Ondersteuning bij administratie en papierwerk. Een gezellige, vriendelijke werk handhaven. Kunnen optreden zonder precedent of voorbeeld. Resultaten via mensen bereiken. Het grote geheel overzien, zonder de details uit het oog te verliezen. Volhardend zijn bij het oplossen van problemen. Veel ballen tegelijk in de lucht houden Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 13

15 SLEUTELS TOT MOTVATE it hoofdstuk gaat over wat Carine leuk en prettig vindt vanuit haar gedragsvoorkeuren. Het werkt motiverend als we dingen kunnen doen die we vanuit ons gedrag prettig vinden om te doen. Sommige van Carine's wensen worden in haar huidige rol misschien al vervuld, andere wensen wil zij misschien nog in vervulling zien gaan? Loop samen met Carine de lijst hieronder door en bespreek welke wensen zij op dit moment graag wil realiseren. Carine wil graag: Vrijwaring van beperkingen en details. Nieuwe uitdagingen en problemen om op te lossen. Een vriendelijke werk. Groepsactiviteiten die niet direct met het werk te maken hebben. Opdrachten uitvoeren die een kans op erkenning bieden. eelname aan gesprekken en overleg over de toekomstplannen. Publieke erkenning voor haar ideeën en resultaten. Over de invloed en de autoriteit beschikken om risico's te kunnen nemen teneinde resultaten te behalen. Haar droom delen en daar samen aan bouwen. Kansen krijgen om snel vooruitgang te boeken. Gezien worden als een leider. Vertrouwen krijgen. Vrijheid van meningsuiting en actief betrokken worden in het team Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 14

16 SLEUTELS TOT EFFECTEF MANAGEMENT n dit deel staan enkele behoeften waaraan voldaan moet worden om Carine met haar gedragsstijl optimaal tot haar recht te laten komen in de werk. Aan sommige behoeften kan Carine zelf voldoen, andere kunnen alleen worden gewaarborgd door het management. Het is moeilijk om optimaal gemotiveerd te zijn en te blijven, wanneer de basale managementondersteuning niet op orde is. Carine en haar manager kunnen met elkaar in de lijst hieronder de drie of vier belangrijkste statements over te vervullen behoeftes selecteren. it geeft Carine de kans te participeren in het tot stand komen van een persoonlijk managementplan. Behoeftes van Carine: Een rationele benadering van de besluitvorming; analyseren van de feiten. Gesprekken meer richten op de werkzaamheden; minder op sociale aspecten. Een tolerante leidinggevende. Mensen om mee te werken, te praten, te lachen. ocumentatie van te verwachten resultaten. Betere organisatie van het papierwerk. Meer controle over de eigen lichaamstaal. Erkennen dat er beperkingen en regels gelden (en waarom). e effecten van haar onafhankelijke, wat eigengereide gedrag, op het team onderzoeken en bespreken. Het resultaat bepalen. Zich ontspannen. Participerend management Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 15

17 AANACHTSPUNTEN VOOR ONTWKKELNG Elk voordeel heeft een nadeel. Onze kwaliteiten kunnen onder druk of in situaties die om een andere respons vragen, omslaan in minpunten. Het zijn de gedragsvalkuilen waar we allemaal wel eens in stappen. nzicht in onze valkuilen maakt het mogelijk om ze in de toekomst beter te omzeilen. Hieronder staan de mogelijke keerzijdes van Carine's gedragsstijl beschreven, in algemene zin dus zonder rekening te houden met de functie. Selecteer samen met Carine twee of drie valkuilen die haar functioneren negatief beïnvloeden. Zij kunnen het uitgangspunt vormen voor Carine's persoonlijke actieplan. Carine heeft de neiging om: Slecht te luisteren wanneer zij niet de gelegenheid krijgt ook haar eigen ideeën te delen. Te optimistisch te zijn wat betreft de haalbare resultaten van haar projecten of de capaciteiten van haar mensen. Haar eigen tekortkomingen en die van anderen te verbloemen. Weinig aandacht te geven aan details tenzij ze voor haar belangrijk zijn, of het gedetailleerde werk kortdurend is. Onrealistisch te zijn bij het beoordelen van mensen, vooral wanneer de persoon in kwestie een 'vriend' is. Beslissingen te nemen op basis van een analyse die niet altijd even grondig is. Te weinig instructie te geven en te veel te delegeren; vertrouwt meer op persoonlijkheid dan op gedisciplineerde evaluatie. nformatie te snel voor waar aan te nemen, zonder zelf nader onderzoek te doen Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 16

18 ACTEPLAN Hieronder doen wij een aantal suggesties voor gebieden waarop Carine zich wellicht wil ontwikkelen als zij dat belangrijk vindt. it zijn algemene suggesties, ze houden dus geen verband met Carine's gedragsstijl. Laat Carine een tot drie gebieden kiezen die voor haar belangrijk zijn of het komende jaar worden. Het helpt om vervolgens een concreet actieplan te maken om het gewenste resultaat te bereiken. Loop nogmaals met Carine door dit TS-profiel om mogelijke ontwikkelingsdoelen wat specifieker te bepalen. Communiceren (luisteren) elegeren Beslissen iscipline Prestatie-evaluatie Opleiding Time Management Carrièredoelen Persoonlijke doelen Motiveren Ontwikkelen van anderen Familiedoelen Gebied: Gebied: Gebied: Begindatum: Evaluatiedatum: Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 17

19 GERAGSVAARGHEENNCATOR Management Versie Het classificeren en beschrijven van gedrag is niet eenvoudig. Vooral omdat er zoveel variabelen zijn die een rol spelen. e gebruikte classificaties in dit profiel hebben puur betrekking op de gedragsstijl die u hanteert, en dit staat los van uw leeftijd, ervaring, opleiding, intelligentie, hard skills, denkstijlen of persoonlijke waarden. Het zijn allemaal variabelen die ook effect hebben op uw functioneren in de werk. Op de twee pagina's hierachter treft u een weergave aan van uw gedrag, vertaald naar twaalf specifieke gedragsvaardigheden. eze twaalf skills zijn zorgvuldig geselecteerd. Veel organisaties gebruiken ze om te beschrijven welk gedrag gewenst of nodig is in een gegeven functie. Bij de eerste zes skills ligt het accent wat meer op leidinggeven, bij de tweede zes wat meer op het zorgvuldig uitvoeren en afronden van taken. Het balkje achter de B representeert uw Basisgedrag, gedrag dat u van nature gemakkelijk afgaat maar ook gedrag waar u op terugvalt als u onder druk komt te staan. Het balkje achter de R representeert het Responsgedrag, gedrag waar uw (werk) of uw rol volgens u op dit moment om vraagt. e cijfers in de grafiek moet u niet interpreteren als rapportcijfers. Of een 'score' goed is hangt immers mede af van wat er in uw functie gevraagd wordt op de gegeven gedragsvaardigheid. Het zijn eerder intensiteitcijfers die u vertellen of u deze gedragsvaardigheid vaak en veel laat zien of juist minder en beperkt. Wanneer u een verschil ziet van een punt of meer tussen B(asis) en R(espons) dan betekent dat dat u zich op de gegeven vaardigheid aanpast door er meer of juist minder van te laten zien. at kan stress met zich meebrengen, want aanpassingen kosten nu eenmaal energie. Hoe groter het verschil in punten hoe groter de kans dat u de aanpassing op den duur als energievretend gaat ervaren. Bekijk eerst iedere gedragsvaardigheid kritisch en bepaal hoe belangrijk die skill volgens u eigenlijk is voor het succesvol uitvoeren van uw functie. Vraag eventueel uw leidinggevende om input. Vergelijk vervolgens de B en R balkjes met elkaar. Schakelt u bij of juist terug? Bepaal op die manier of u uw energie nuttig aan het verdelen bent: als de gegeven skill eigenlijk niet zo veel prioriteit geniet in uw huidige rol, maar u investeert wel veel tijd en moeite in het laten zien van die vaardigheid, dan kunt u zich afvragen of dat efficiënt is. atzelfde geldt als u al veel van een bepaalde vaardigheid laat zien in uw Basisgedrag en er in uw Responsgedrag nog een schepje bovenop gooit. Als uw rol daar eigenlijk niet om vraagt is dat misschien zonde van uw extra inspanningen? Kennis en begrip omtrent onze gedragsvaardigheden bieden ons de kans strategieën te ontwikkelen om succesvol te zijn in elke die men verkiest. Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 18

20 GRAFSCH GERAGSPROFEL B R B R B R B R B R B R besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid gevoel voor urgentie toekomstgerichte visie motiveren van anderen zelfvertrouwen tonen actieve klant- en communicatiegerichtheid Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 19

21 GRAFSCH GERAGSPROFEL B R B R B R B R B R B R luisteren opvolgen en afmaken consistentie rapporteren en memoreren detail- en kwaliteitsgerichtheid het volgen van procedures Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd.

22 STJLANALYSE GRAFEKEN Grafiek Grafiek S C S C 8 8 % % Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 21

23 HET 'SUCCESS NSGHTS ' WEL n dit deel van het profiel wordt uw gedrag vertaald naar acht TS-typen, die weergegeven zijn in het Success nsights Wiel. Werken met deze typen is vooral prettig in trajecten die te maken hebben met teambuilding en communicatie: processen waarin een algemeen inzicht in elkaars gedragsvoorkeuren in eerste instantie belangrijker is dan een op een de diepte ingaan. Hoewel in de TS-typen veel van het oorspronkelijke werk van de Zwitserse psycholoog dr. Carl Jung is te herkennen, is het belangrijk te onthouden dat SC zoals dat gebruikt wordt in dit TS-profiel, is terug te voeren op de observaties van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston. Natuurlijk bent u uniek en niet in een hokje te plaatsen. Afhankelijk van uw score op de 4 SC factoren vertoont u immers een combinatie van gedragskenmerken van de verschillende typen. Voor een diepgaande en accurate interpretatie van uw gedrag heeft u het meest aan een terugkoppeling door een gecertificeerd consultant op de Stijlanalyse grafieken. Gebruik het wiel vooral als hulpmiddel in de communicatie met collega's, teamleden en medewerkers. Het is leuk om van elkaar op hoofdlijnen te ontdekken 'waar men zit in het wiel', en hoe dit zich verhoudt tot de verschillende rollen in een team. Bedenk dat hoe dichter u bij het hart van het wiel gepositioneerd bent, hoe makkelijker u met de tegenoverliggende typen kunt omgaan. Hoe meer u aan de buitenrand gepositioneerd bent, hoe eenduidiger u bent in uw gedragsvoorkeuren. Gebruikt u het wiel vooral voor uzelf dan is het interessant om te kijken hoe ver uw natuurlijke gedrag en uw responsgedrag uit elkaar liggen. Grote verschillen in typen tussen basis en respons geven u een visuele indicatie van de 'spagaat' waarin u zich gedragstechnisch bevindt. Tot slot nog een woord over de typenbenamingen. Zie ze als aanduidingen die nodig zijn om een type te kunnen plaatsen, niet als een kwalificatie. Een voorbeeld: het type Leider vertelt u alleen dat in de bijbehorende gedragsstijl de neiging tot sturen ligt opgesloten. Het label zegt dus niets over de kwaliteit van leiderschap, het niveau waarop iemand functioneert of de functie die iemand uitoefent. Er zijn Supporters die grote organisaties aansturen en Leiders die administratieve ondersteuning bieden. Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 22

24 HET 'SUCCESS NSGHTS ' WEL C 8 ORGANSATOR 1 S COÖRNATOR 6 7 OBSERVATOR SUPPORTER BEMELAAR LEER NSPRATOR 2 MOTVATOR 3 Responsstijl: : (13) NSPRERENE MOTVATOR (14) MOTVERENE NSPRATOR Tel: +32 () Copyright Target Training nternational Ltd. 23

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Wie ben je eigenlijk?

Wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Meer inzicht in: jezelf je team Hoe kan ik verwoorden wat ik denk? Waarom maakt iedereen zich zo druk? Was iedereen maar zo direct als ik. Er zijn zoveel dingen die ik zou willen

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans Jeroen Stouten Martin Euwema 1 Inhoudsopgave Hoe manage ik mijn baas? Voorwoord... 4 Dankwoord... 6 Samenvatting... 7 Je leidinggevende: (hoe) volg

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

1 Wie ben ik als mens?

1 Wie ben ik als mens? 1.1 Inleiding Elk mens is uniek. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, eigenaardigheden en sterke en zwakke punten. Hoe je in elkaar zit, heeft consequenties voor wat er het beste bij je past. Om je

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Monique Boekaerts Motivatie om te leren Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Introductie In de afgelopen veertig jaar is er veel onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Whitepaper. Waarom begrijp je me niet?

Whitepaper. Waarom begrijp je me niet? Whitepaper Waarom begrijp je me niet? Beter samenwerken door het (h)erkennen van communicatiestijlen Brigitte Heldeweg, Gert van Grunsven en Manon Désar Waarom begrijp je me niet? Beter samenwerken door

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie