Vaardigheidsmeter Communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaardigheidsmeter Communicatie"

Transcriptie

1 Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden Duidelijk uitleggen Kernvaardigheden Effectief luisteren Presenteren Coachen Non verbale communicatie Persoonlijke gesprekken voeren Discipline Bemiddelen Omgaan met lastige mensen Sturen Delegeren Conflicthantering Slecht nieuws geven Leidinggeven Omgaan met lastige situaties Een sterkte/zwakte analyse van uw communicatieve vaardigheden

2 WAARVOOR DIENT DE VAARDIGHEIDSMETER COMMUNICATIE? Wat voor functie je later ook krijgt of welke werkzaamheden je nu al hebt, je zal moeten communiceren met anderen mede studenten, docenten, collega's, je baas, klanten, leveranciers... We moeten allemaal weten hoe goed we communiceren, om erachter te komen op welke punten verbetering nodig is. De Vaardigheidsmeter Communicatie zal je helpen te bepalen wat je sterke punten zijn op het gebied van communicatie, en welke communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld moeten worden. Met behulp van deze Vaardigheidsmeter beoordeel je jezelf op twintig communicatieve vaardigheden. Een bijzonder kenmerk van de Vaardigheidsmeter Communicatie is, dat je ook feedback van anderen krijgt over hoe zij je beoordelen op diezelfde twintig vaardigheden. Met behulp van de Vaardigheidsmeter Communicatie krijgt je een realistisch beeld van hoe goed je communiceert en welke vaardigheden voor verbetering vatbaar zijn. WAAROM GEBRUIKEN WE DE VAARDIGHEIDSMETER COMMUNICATIE? Om te achterhalen aan welke gebieden je extra aandacht (en oefening) moet besteden. Bijvoorbeeld tijdens de lessen Cova of in je bedrijf. Hiervoor kun je dan een plan opstellen. En Om regelmatig je vorderingen te evalueren NB: Deze vaardigheidsmeter dient gebruikt te worden als instrument voor evaluatie van vaardigheden in samenspraak met anderen. Zo kun je naar aanleiding hiervan gesprekken hebben met medestudenten, docenten, collega s of anderen, om je scores te helpen te interpreteren en een actieplan op te stellen.

3 HOE MOET JE DE VAARDIGHEIDSMETER COMMUNICATIE GEBRUIKEN? Stap 0 Materialen Check of alles compleet is. Kopieer de vragenlijst 5 X en behoud het origineel, deze heb je later nog nodig Stap 1 Jezelf beoordelen De eerste stap is jezelf te beoordelen op twintig communicatieve vaardigheden. Gebruik hiervoor de vragenlijst. De lijst omvat twintig paren van stellingen, waarbij elk paar een andere communicatieve vaardigheid omschrijft. Beoordeel jezelf op elke communicatieve vaardigheid door het betreffende cijfer op de schaal te omcirkelen. Wees eerlijk! Niemand is perfect, iedereen heeft aandachtspunten voor verbetering. Stap 2 Je score berekenen Als je de zelfevaluatie-vragenlijst hebt ingevuld, kun je je zelfevaluatiescore berekenen. Bij punten 1A en 1B tel je de cijfers die je hebt omcirkeld, bij elkaar op. Noteer de score in het vakje met / CV 1 =.. / CV 2 =.. / enz.. Neem alle twintig paren door. Breng je scores over naar het scoreformulier onder de rubriek zelfevaluatiescore. Stap 3 Anderen vragen jouw te beoordelen Een essentieel kenmerk van deze vaardigheidsmeter is, dat je feedback van anderen kunt krijgen over je communicatieve vaardigheden. Dit is vaak zeer verhelderend, omdat anderen toch een wat objectiever beeld kunnen hebben van je communicatieve vaardigheden. Neem de vier overige vragenlijsten, zodat je die aan anderen kunt geven. Kies minimaal vier mensen die jou en jouw manier van werken kennen. Dat kan een medestudent zijn, een docent, een ouder, een vriend of iemand op je werk. Kies het liefst uit iedere categorie er een. Zodat je bijvoorbeeld niet alleen medestudenten vraagt. Geef deze mensen een exemplaar van de Feedback-vragenlijst. Vraag hen de vragenlijst zo eerlijk en objectief mogelijk in te vullen, en dan het formulier weer aan je terug te geven. Stap 4 Feedback scores berekenen

4 Als je de feedback-vragenlijsten hebt terugontvangen, kun je je feedback-scores gaan berekenen. Dit doe je op dezelfde wijze als bij de zelfevaluatie-vragenlijst, namelijk door de omcirkelde cijfers voor elk paar bij elkaar op te tellen, en ze in het CV-vakje te noteren. (behalve wanneer iemand weet niet heeft ingevuld) Als je alle scores hebt opgeteld, noteer je deze op het scoreformulier. Dit doe je voor elk van de ingevulde exemplaren van de Feedbackvragenlijst. Als het scoreformulier helemaal is ingevuld, kun je jouw gemiddelde feedback score gaan berekenen. Dit doe je door per vaardigheid een gemiddelde uit iedere feedbackscore te destilleren. Dat betekent de individuele feedbackscores bij elkaar optellen en dit getal te delen door het aantal personen dat voor jou een bepaalde vaardigheid heeft beoordeeld Stap 5 Inzicht in je communicatieprofiel Voor het interpreteren van je scores breng je je zelfevaluatie-scores en je gemiddelde feedbackscores over in het schema communicatieprofiel Belangrijk: gebruik verschillende kleuren pen of verschillende symbolen voor je gemiddelde feedbackscore en voor je eigen score, zodat je het onderscheid gemakkelijker ziet. Stap 6 Actie ondernemen Als je je scores hebt geïnterpreteerd, en eventueel meer informatie hebt gekregen van anderen, kun je gaan vaststellen welke communicatieve vaardigheden voor verbetering vatbaar zijn. Je kunt dan gaan plannen op welke wijze jij je vaardigheden wil versterken. Hiervoor schrijf je een actieplan. Dit plan kunnen we dan bespreken. Om je op weg te helpen een effectief plan te maken is het van belang dat je op de hoogte bent van je persoonlijke leerstijl. Zo kun je op de juiste manier zaken efficiënt en effectief leren. Om je persoonlijke leerstijl te ontdekken vul je de Learning Style Inventory in. Deze bespreken we. Aan de hand hiervan ga je een persoonlijk actieplan schrijven.

5 VRAGENLIJST T.B.V... Voor verbetering vatbaar Voldoende vaardigheid Zeer vaardig 1A Geeft informatie op een duidelijke logische manier 1B Controleert regelmatig of de ander de uitleg begrijpt CV 1 = 2A Toont tijdens het luisteren belangstelling voor wat de ander zegt en probeert de belangrijkste punten te begrijpen 2B Vat tijdens het luisteren samen wat er wordt gezegd om begrip te testen CV 2 = 3A Begrijpt de lichaamstaal van anderen en speelt daarop in 3B Gebruikt zelf de juiste lichaamstaal in de omgang met andere mensen CV 3 = 4A Stelt mensen tijdens gesprekken of communicatiemomenten op hun gemak en moedigt hen aan zich te uiten 4B Stelt effectieve vragen om belangrijke feiten of punten te achterhalen of uit te diepen CV 4 = 5A Laat een positieve eerste indruk achter in contact met anderen 5B Slaagt erin snel een goede verstandhouding op te bouwen bij eerste contacten CV 5 = 6A Doet opbouwende suggesties om resultaten te behalen 6B Staat open voor persoonlijke feedback en past het eigen gedrag zonodig aan CV 6 =

6 Voor verbetering vatbaar Voldoende vaardigheid Zeer vaardig 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B Brengt eigen mening of verzoeken kalm maar zelfverzekerd naar voren Reageert op meningen van anderen zonder onnodige assertiviteit of onderdanigheid Weet anderen te overtuigen om op een gewenste manier te denken of te handelen Is in staat anderen te beïnvloeden met behulp van een verscheidenheid aan verschillende benaderingen, afhankelijk van de situatie Stimuleert en ondersteunt teamleden met een andere (bijv. cultureel of maatschappelijke) achtergrond Neemt actief deel aan vergaderingen door eigen ideeën aan te dragen en zich open te stellen voor ideeën van anderen Is in staat om te analyseren hoe goed het eigen team functioneert Initieert activiteiten of oplossingen om het functioneren van het eigen team te verbeteren Verduidelijkt doel en gewenste resultaat bij besprekingen, vergaderingen en discussies Slaagt erin de discussie in de hand en bij het onderwerp te houden bij besprekingen, vergaderingen en discussies Kan een korte presentatie voor een groep voorbereiden en houden Slaagt erin de interesse van toehoorders te wekken en te behouden bij presentaties CV 7 = CV 8 = CV 9 = CV 10 = CV 11 = CV 12 =

7 Voor verbetering vatbaar Voldoende vaardigheid Zeer vaardig 13A 13B 14A 14B Spreidt leiderschap ten toon door het goede voorbeeld te geven, verantwoordelijkheid te nemen en verbeteringen te initiëren Moedigt anderen aan actief deel te nemen aan besluitvorming en is beried suggesties van anderen te ondersteunen Geeft effectieve uitleg en demonstreert de taak bij het instrueren van anderen Ziet er op toe dat de ander de vaardigheden heeft om een taak uit te voeren door hem te observeren en opbouwende feedback te geven CV 13 = CV 14 = 15A Kan een goede verstandhouding opbouwen in een gesprek met een ander over diens prestaties/bijdrage 15B Betrekt anderen bij het oplossen van problemen CV 15 = 16A 16B 17A 17B 18A 18B Treedt conflictsituaties open tegemoet en probeert het probleem op te lossen Tracht in conflictsituaties de visie van anderen te begrijpen en flexibel te reageren Gaat effectief om met verschillende soorten lastige mensen (een luie medestudent in een projectgroep, een lastige klant, een onbegrijpelijke docent, et cetera) Slaagt erin een constructieve werkrelatie op te bouwen met lastige mensen, met een minimum aan stress Zet bij het oplossen van conflicten tussen anderen de partijen ertoe hun visie duidelijk en kalm te uiten Bereikt bij het bemiddelen overeenstemming tussen de partijen over een oplossing van het conflict CV 16 = CV 17 = CV 18 =

8 Voor verbetering vatbaar Voldoende vaardigheid Zeer vaardig 19A 19B 20A 20B Kan slecht nieuws of persoonlijke kritiek op een eerlijke en directe manier brengen Kan bij het geven van slecht nieuws of persoonlijke kritiek omgaan met de emotionele reacties van de ander Is in een projectgroep of bij andere werkzaamheden duidelijk en specifiek ten aanzien van de verwachte en vereiste prestaties van een ander Houdt goed bij wat er nog gedaan moet worden, en wie dat wanneer zal doen CV 19 = CV 20 =

9 BEGELEIDENDE BRIEF COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: FEEDBACK-VRAGENLIJST Beste Ik zou graag wat meer inzicht hebben in hoe anderen tegen mijn communicatieve vaardigheden aankijken. Daarom wil ik u verzoeken deze vragenlijst in te vullen. Elk paar stellingen omschrijft een bepaalde communicatieve vaardigheid. Omcirkel het cijfer op de schaal dat correspondeert met mijn vaardigheid op dat gebied. Wees zo eerlijk mogelijk, want ik wil graag weten hoe u mijn communicatieve vaardigheden beoordeelt. Wellicht vindt u het moeilijk mij op bepaalde vaardigheden te beoordelen, omdat u niet weet hoe ik in de praktijk te werk ga in dergelijke situaties. In dat geval kunt u bij de vraag weet niet noteren en deze overslaan. Zou u de ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk aan mij willen retourneren? Bij voorbaat dank,

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM > WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM Je kunt de boom op diverse manieren invullen. Zie hieronder voor suggesties: WAT MOGELIJKHEID 1 MOGELIJKHEID 2 MOGELIJKHEID 3 DE WORTELS Vul in wat jouw belangrijkste waarden

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1 BELANG VAN COMMUNICATIE Alles wat u doet als teambegeleider/sportleider gebeurt via communicatie, zoals het motiveren van spelers, het luisteren naar spelers, het oplossen van de problemen in het team,

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Administratief medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Administratief medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Leiderschap. Haal het beste in anderen naar boven. Een e-book van Athletes in Action Nederland

Leiderschap. Haal het beste in anderen naar boven. Een e-book van Athletes in Action Nederland Leiderschap Haal het beste in anderen naar boven Een e-book van Athletes in Action Nederland Dit e-book is geschreven door Jouke Janze. Jouke werkt bij Athletes in Action. De theorieën in dit e-book zijn

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Assertief gedrag TFC TrainingsMedia Video Arts Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Straight Talking In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie