Samen haal je meer uit hergebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen haal je meer uit hergebruik"

Transcriptie

1 Samen haal je meer uit hergebruik

2 VOORWOORD 3 A. Werkterrein Kringloop 4 1. Kopende klanten 4 2. Artikelen en hoeveelheden 5 3. Prijs 6 4. Financiën 7 5. Milieurendement 8 6. Opdrachten van derden 8 7. Kringloop online 8 8. Personeel- en organisatiebeleid 9 9. Personeelsverloop Promotie en communicatie algemeen Communicatiemiddelen Leer Doe traject Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel Voortgang verwerving keurmerk 11 B. Werkterrein sociaal maatschappelijk Vrijwilligersteam Re-integratie Stages Giften 12 C. Werkterrein educatie en voorlichting 13 D. Samenstelling bestuur 13 2

3 VOORWOORD Dit jaar zijn we gestart met het bedrijfsplan Samen haal je meer uit hergebruik. In de loop van het jaar werd duidelijk dat ons ambitieniveau uit dit bedrijfsplan te hoog was gegrepen. Illustratief hiervoor was een van de speerpunten voor 2014, namelijk het verwerven van het keurmerk van de branche als afronding van de professionalisering van onze kringloopwinkel, waaraan wij de afgelopen jaren hebben gewerkt. Het kennen van en werken conform de afgesproken procedures is een weerbarstig proces voor iedere onderneming, maar zeker kenmerkend voor ons type organisatie. Echter door de extra inzet van alle betrokkenen zal dit speerpunt nu in 2015 worden gerealiseerd. De aanhoudende recessie in 2014 heeft een tweeledig effect op onze activiteiten. Enerzijds verandert de kwaliteit van de instroom van goederen, anderzijds ontstaat er een bredere doelgroep. Mede door een structurele aanpak van de communicatie en PR-activiteiten, met als hoogtepunt de aanbieding van de vaas van Copier aan het Glasmuseum, zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd om het financiële boekjaar met een plus af te sluiten. Het management heeft dit jaar ook gebruikt om samen met de vrijwilligers een plan te maken voor de herinrichting van de winkel. Het plan en de investering is door het bestuur goedgekeurd en zal begin 2015 worden uitgevoerd. Buiten de enorme inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers willen wij ook iedereen bedanken die heeft geholpen om de doelstellingen van de Kringloopwinkel te realiseren. Leerdam, mei Bestuur Stichting Kringloop Leerdam. 3

4 A. Werkterrein Kringloop 1. Kopende klanten Met de continue zorg voor een kwalitatief goed aanbod als ook de aandacht voor onze klanten, kunnen we vaststellen dat in 2014 het aantal kopende klanten vrijwel gelijk is gebleven aan het jaar Het aantal kassa-aanslagen is ook in 2014 vrijwel gelijk gebleven Jaar-basis: totaal aantal kopende klanten Aantal : 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: Grafiek: aantal kopende klanten Jaar Aantal kassa-aanslagen Stijging / daling kassa-aanslagen 6,0% 5,6% 8,3% -1,7% 7,0% 0,2% 4 Annelies, wil graag samenwerken bij de Kringloop met fijne collega s.

5 Bart, is dolblij met het werk bij de Kringloop omdat hij graag bezig wil blijven. 2. Artikelen en hoeveelheden Niet alleen het aantal klanten dat de weg naar de Kringloop Leerdam heeft gevonden, is stabiel gebleven. Ook het aantal producten dat in 2014 is verkocht, is stabiel gebleven. Samenvattend concluderen wij met trots dat sinds 2008 wij meer dan artikelen hebben verkocht die geschikt zijn gebleken. Al dan niet na reparatie, voor hergebruik Per jaar het aantal verkochte producten Aantal producten Boeken Diversen Kleding en schoenen Meubelen Overige producten Woonaccessoires Grafiek: aantal verkochte producten Jaar Aantal verkochte producten Stijging / daling aantal verkochte producten 7,9% 5,1% 11,7% -3,1% 15,6% -0,2% 5

6 3. Prijs De in 2012 ingevoerde prijstool heeft als doel om beter te kunnen sturen op de verkoopprijs van artikelen in samenhang met de jaarlijkse inflatie en het consistent voeren van het prijsbeleid. Met uitzondering van de productgroep woonaccessoires hebben alle productgroepen in 2014 een lichte stijging laten zien van de gemiddelde verkoopprijs. De Kringloop Leerdam heeft in 2014 deelgenomen aan het door de Brancheorganisatie BKN geïnitieerde project Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel. In het kader van dit project is in 2014 een zogeheten benchmark uitgevoerd. In deze benchmark zijn de door ons gehanteerde verkoopprijzen vergeleken met de verkoopprijzen van Kringloopbedrijven uit het gehele land. De uitkomst hiervan was positief, wat wil zeggen dat wij naar boven of beneden geen bijzondere uitschieters van de gemiddelde verkoopprijs zien. 24,00 Per jaar de gemiddelde prijs van de productgroepen 18,00 Gemiddelde prijs 12,00 6,00 0, Boeken Kleding en schoenen Meubelen Woonaccessoires Grafiek: ontwikkeling gemiddelde per productgroep 6 René, werkt graag samen bij de Kringloop met gelijkgestemde collega s.

7 Henk, vindt het hartstikke leuk om na zijn pensioen bezig te zijn met technische zaken. 4. Financiën Door ook in 2014 weer kwalitatief goede voor hergebruik geschikte goederen een tweede leven te geven door verkoop in onze winkel, levert de Kringloop Leerdam een groeiende belangrijke bijdrage aan duurzaam hergebruik in Leerdam. De kwaliteit van de te koop aangeboden goederen is belangrijk, maar ook het representatief uitstallen van goederen is belangrijk. Uit de deelname aan het eerder genoemde project Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel blijkt dat het Bestuur het belangrijk vindt om zorg te dragen voor een Kringloopwinkel met een aantrekkelijke uitstraling, zodat klanten blijven komen. In 2014 zijn de onderlinge verhoudingen, lees omzetbijdrage, tussen de verschillende productgroepen vrijwel gelijk gebleven. De vier belangrijkste productgroepen: kleding, boeken, woonaccessoires en meubelen blijven ook in 2014 zorgen voor meer dan 75% van de winkelopbrengsten. De in 2013 ingezette aandacht voor met name kleding, boeken en meubelen heeft in 2014 geresulteerd in een iets hogere bijdrage in de winkelopbrengsten. Wij hopen dat na de investeringen in de winkel op het gebied van uitstraling en presentatie in het kader van het Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel dat is voorbereid in 2014 en wordt uitgevoerd in 2015 een verdere bijdrage zal leveren op de ingeslagen weg. Omzet x Kleding en schoenen 37 14% 43 15% 46 16% 53 17% 55 19% Meubelen 64 24% 59 20% 57 21% 66 22% 67 23% Boeken 26 10% 34 12% 32 12% 36 12% 39 13% Woonaccessoires 84 32% 94 33% 91 33% 96 32% 88 30% Overige producten 39 15% 47 16% 44 16% 45 15% 41 14% Diversen 14 5% 12 4% 7 2% 7 2% 6 1% Totaal % % % % % Tabel: ontwikkeling omzet (incl. BTW) per productgroep 7

8 5. Milieurendement De Kringloop Leerdam levert in toenemende mate een belangrijke bijdrage aan hergebruik van consumptiegoederen in Leerdam. Om zoveel mogelijk voor hergebruik geschikte goederen te vergaren, hebben wij in oktober een waardebonnenactie georganiseerd waarbij klanten bij het inleveren van goederen een waardebon van 2,50 ontvangen, die besteed kon worden in de winkel. De waardebonnenactie is een van de manieren geweest in 2014 waardoor wij een toename van voor hergebruik geschikte artikelen hebben gerealiseerd van 2,8%. Aan kilo s is in kg binnengekomen. In 2014 hebben wij circa 20% van de binnengekomen goederen afgevoerd naar het afvalbrengstation, een lichte stijging ten opzichte van 2013 met 0,4%. Met de inname van kg aan goederen is het navolgende milieurendement gerealiseerd: Met 1 ton ingezamelde goederen wordt 880 kg CO 2 bespaard. In totaal is door de Kringloop Leerdam 120 ton goederen ingezameld. De hoeveelheid bespaarde CO 2 door de Kringloop Leerdam is gelijk aan het verwarmen van 43 huishoudens. 6. Opdrachten van derden In 2014 hebben wij in totaal 43 woningen ontruimd, na bijvoorbeeld een verhuizing naar een verzorgingstehuis. Deze ontruimingen kwamen veelal tot stand in samenwerking met het betrokken verzorgingstehuis en/of de woningbouwvereniging. 7. Kringloop online De verkoop via online heeft voornamelijk te lijden gehad onder het feit dat teveel sprake was in 2014 van onderbezetting in de winkel. Als gevolg hiervan heeft de online verkoop via Marktplaats een groot gedeelte van het jaar stilgelegen. Met het aantrekken van een nieuw Unithoofd winkel hopen wij in 2015 de draad weer op te pakken. 8 Suze, werkt vooral bij de Kringloop vanwege de fijne werksfeer en de fijne collega s.

9 Ingrid, vindt dat het werken bij de Kringloop vooral leuke contacten oplevert met collega s en klanten. 8. Personeels- en organisatiebeleid In 2014 zijn flinke stappen gezet met het verder doorontwikkelen van ons personeelsbeleid. Resultaat is dat nu sprake is van een eenduidig personeelsbeleid. Een voorbeeld hiervan is dat voor alle functies functieomschrijvingen zijn ontwikkeld. De personeelsadministratie is gedigitaliseerd en nu zodanig op orde, dat gemakkelijk noodzakelijke gegevens kunnen worden aangepast en/of inzichtelijk gemaakt. Om onze vrijwilligers ontplooiingskansen te bieden, hebben wij in 2014 verschillende cursussen geboden aan onze vrijwilligers. Een voorbeeld hiervan is de veiligheidstraining voor de kassamedewerksters en de veilig tillen-cursus voor de logistieke vrijwilligers. 9. Personeelsverloop In juni hebben wij afscheid genomen van het Unithoofd winkel. Als opvolger is inmiddels Rob Toma benoemd. Voor de afdeling logistiek is Peter Derksen verantwoordelijk. De dagelijkse leiding is in handen van Cees van Epenhuijsen. 10. Promotie en communicatie algemeen Bij ons communicatiebeleidsplan is gekozen voor vijf invalshoeken, te weten: hergebruik, koopkracht, vrijwilligerswerk, re-integratie, verkoop en opvallen. Daarbij gaat het er om welke boodschap verspreiden we, wat willen we bekendmaken, op welke doelgroepen richten we ons, op welke momenten en met welke middelen. In de afgelopen periode kreeg de PR/Communicatie gestalte op uiteenlopende manieren. Soms konden wij via berichtgeving van de gemeente Leerdam meeliften in de vorm van kosteloze redactionele artikelen. Maar veelal gebeurde dit in de vorm van betaalde advertenties, sponsoring en ook bijvoorbeeld door middel van onze folders of via Facebook of Internet. Hierna wordt aangegeven hoe één en ander concreet gestalte heeft gekregen. 9

10 11. Communicatiemiddelen 10 Reclame via huis-aan-huisbladen en andere uitgaven We hebben door het jaar heen in de huis-aan-huisbladen: het Kontakt en Extra Nieuws, een aantal malen geadverteerd om hergebruik van afgedankte artikelen te bevorderen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: de advertenties, waarin geattendeerd werd op het gratis afhalen van spullen en de waardebonnenactie. Daarnaast plaatsten wij advertenties voor het werven van vrijwilligers en bijzondere verkoopacties (de advertentie voor de Weggooien? Mooi niet! Want wat doe jij bijvoorbeeld met zo n kapotte stofzuiger? Repair Café Leerdam organiseert samen met Team 2015 en de Kringloop Leerdam Millennium Gemeente ZATERDAG 4 OKTOBER van tot uur voor reparatie huishoudelijke apparaten, woningtextiel en kleinmeubelen bij: Kosten? Een vrijwillige bijdrage is welkom! Meer info kijk op: Techniekweg 5, 4143 HW Leerdam, Tel.: kofferbakverkoopactie, het inrichten van studentenkamers en de kerstmarkt). Voor de tweede keer plaatsten wij een advertentie in de VVV-gids Zuid-Holland Zuid, waardoor onze winkel zich gedurende de zomermaanden opnieuw mocht verheugen in veel toeristische bezoekers. Ook adverteerden wij in het najaar van 2014 in de huis-aan-huis bezorgde Special van de gemeente Leerdam over de 3 D s (maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk- en inkomen). Reclame via Facebook, Twitter en Internet Veelvuldig maakten wij gebruik van Facebook en Twitter om de aandacht te vestigen op bijzondere acties of aantrekkelijke koopjes. Bijzondere artikelen plaatsten we op marktplaats voor klanten, die op zoek zijn naar niet alledaagse spullen. Onze website werd gelinkt aan de website van Team2015. Ook vulden wij de nieuwsrubriek van Ons Leerdam op Internet met informatie over speciale acties in de winkel. Reclame via sponsoring Op basis van de lopende overeenkomsten maakte de Kringloop Leerdam opnieuw reclame bij de plaatselijke voetbalverenigingen in de vorm van borden rond de velden, naamsaanduiding in of bij de kantines van de verengingen en/of advertenties/berichten in de clubbladen. Ook via balsponsoring bij het jaarlijkse school korfbaltoernooi maakte het comité van dit toernooi reclame voor onze winkel. Reclame via folders Met het oog op de toeristen bezorgden wij onze reclamefolders bij 25 kampeerterreinen in de regio en bij een 9-tal VVV-kantoren en folderposten. Andere opties. Hier kan om te beginnen genoemd worden onze deelname aan de jaarlijkse Millenniummarkt op zaterdag 28 juni Tenslotte heeft de ontdekking van de stiervaas van Copier ons meer publiciteit opgeleverd dan wij voor mogelijk hadden gehouden. Het nieuws hierover beperkte zich niet tot de media van Leerdam. Vanuit de landelijke pers was de belangstelling ronduit enorm. We kwamen op TV Rijnmond en in het programma Hart van Nederland van SBS6. Het heeft ongetwijfeld sterk bijgedragen aan onze naamsbekendheid. Samen met de inzet van het Glasmuseum bleek deze vondst voor ons publicitair het succesnummer van het jaar te zijn.

11 12. Leer Doe traject Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel De deelname aan het project Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel heeft de ontwikkeling van het herinrichtingsplan voor onze winkel in een stroomversnelling gebracht. In nauwe samenwerking met de projectleiding en andere kringloopbedrijven is vooral geanalyseerd hoe met een efficiënte inrichting de verkoopresultaten in positieve zin kunnen worden beïnvloed. In december is het plan voor de herinrichting van de winkel door het Bestuur goedgekeurd, waarna in januari 2015 de uitvoering van het herinrichtingsplan is gestart. Omstreeks juni 2015 zal de winkel zijn voorzien van een nieuwe uitstraling en vooral een efficiëntere inrichting. 13. Voortgang verwerving keurmerk Oorspronkelijk was het de bedoeling om in 2014 de aanvraag voor het Keurmerk Kringloopbedrijven de deur uit te doen. Door de beperkte personele bezetting gedurende een groot deel van het jaar is dat niet gelukt. Inmiddels zijn alle processen in kaart gebracht, een aantal documenten door het bestuur vastgesteld en de eerste interne audits uitgevoerd. Ook de interne communicatie heeft grotendeels haar beslag gekregen. Het indienen van de aanvraag bij de Branche Vereniging Kringloopbedrijven staat nu gepland voor tweede helft van Keurmerk kringloopbedrijven Jan, werkt graag samen met fijne collega s. Vooral het samenwerken met René vindt Jan heel fijn. 11

12 B. Werkterrein sociaal maatschappelijk 1. Vrijwilligersteam Het vrijwilligersteam heeft in 2014 nauwelijks wijzigingen ondergaan. Een 6-tal vrijwilligers zijn vertrokken om verschillende redenen zoals een verhuizing en/of werk gevonden. Met name zijn wij trots op de vrijwilligers die soms na een moeilijke periode van werkloosheid weer aan het werk zijn gegaan. Op 31 januari 2014 werkten bij ons 44 vrijwilligers. 2. Re-integratie In voorgaande jaren hebben wij regelmatig re-integratieopdrachten uitgevoerd in opdracht van de RSDAV en het UWV. In 2014 was geen sprake van reintegratieopdrachten vanwege het feit dat bij genoemde organisaties budgetten voor re-integratie op een andere manier werden ingezet, mede met het oog op de invoering van de Participatiewetgeving op 1 januari De Kringloop Leerdam is vooruitlopend op de invoering van de Participatiewetgeving in gesprek met onder andere de Gemeente Leerdam en Avelingen Groep. 3. Stages Door de veranderde regelgeving rondom maatschappelijke stages hebben wij in 2014 minder stagiaires een maatschappelijke stageplek kunnen bieden. Vanuit het praktijkonderwijs hebben we 4 stagiaires een stagewerkplek geboden. Deze stageplekken zijn succesvol doorlopen door de stagiaires. 4. Giften In 2014 hebben wij de volgende doelen financieel ondersteund: Vereniging De Zonnebloem voor het jaarlijkse uitstapje. Het Rode Kruis in verband met het 100-jarig bestaan. De Stichting Welzijn Leerdam voor het aanschaffen van een driewieler. De Voedselbank Leerdam voor het jaarlijkse kerstdiner van haar cliënten. Hetty, werkt vooral uit idealistische overwegingen bij de Kringloop. Hetty wil graag bijdragen aan vermindering van verspilling. 12

13 C. Werkterrein educatie en voorlichting Het bleek het afgelopen jaar niet mogelijk om het onderwerp educatie concreet handen en voeten te geven. Wel hebben wij onze voorlichtende rol opgepakt door in oktober 2014 medewerking te verlenen aan de huis-aan-huis verspreide Special over duurzaamheid van Team2015 Leerdam. Onder de kop Kringloop Leerdam loont, door, voor en met Leerdammers gaven wij in kort bestek aan wat de doelstellingen van Kringloop Leerdam zijn en hoe wij ons positioneren binnen de Leerdamse samenleving. D. Samenstelling bestuur Het bestuur van de Stichting Kringloop Leerdam was eind 2014 als volgt samengesteld: Leo Burgers : Voorzitter Jolanda Smid-Vink : Bestuurslid Albert Santing : Secretaris Guus Boogaard : Bestuurslid en waarnemend voorzitter Ronald Theeuwes : Penningmeester Hans van Deursen : Bestuurslid en waarnemend secretaris 13

14 Stichting Kringloop Leerdam levert een belangrijke bijdrage aan een zo duurzaam mogelijk milieu door het hergebruik van artikelen en goederen te stimuleren. Samen haal je meer uit hergebruik Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij mogelijkheden tot persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ophalen en brengen Wij halen gratis uw nog bruikbare overtollige spullen bij u thuis op. Wij bezorgen bij ons gekochte artikelen en goederen tegen een geringe vergoeding bij u thuis. Openingstijden: maandag uur dinsdag t/m vrijdag uur zaterdag uur Techniekweg 5, 4143 HW Leerdam Tel.:

VOORWOORD. Werkterrein sociaal maatschappelijk. 1. Vrijwilligers 2. Re-integratie 3. Stagiaires 4. Overige doelgroepen 5. Giften

VOORWOORD. Werkterrein sociaal maatschappelijk. 1. Vrijwilligers 2. Re-integratie 3. Stagiaires 4. Overige doelgroepen 5. Giften VOORWOORD 3 A. Werkterrein Kringloop 4 B. C. 1. Kopende klanten 4 2. Artikelen en hoeveelheden 4 3. Financiën 5 4. Milieurendement 5 5. Verkoop via Marktplaats 6 6. Personeel en organisatiebeleid 6 7.

Nadere informatie

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 1 LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 2 Voorwoord Op 31 augustus 2012 is De Zaak van Ermelo BV opgericht als sociale onderneming en leerwerkbedrijf,

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart.

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. Jaarverslag 2014 Het jaar 2014 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. De uitdaging voor 2014 is het winkeloppervlak te vergroten,

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2013

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 213 DOELSTELLINGEN het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen en grondstoffen het bieden van structureel werk, zowel betaald

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen,

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

STICHTING OEGSTGEESTER KRINGLOOP. Jaarverslag Jaarverslag Stichting Oegstgeester Kringloop

STICHTING OEGSTGEESTER KRINGLOOP. Jaarverslag Jaarverslag Stichting Oegstgeester Kringloop Jaarverslag 2015 Jaarverslag Stichting Oegstgeester Kringloop 2015 1 1. Achtergrondinformatie soek 1.1 Ontstaan SOEK In 2013 is een initiatiefgroep ontstaan via een oproep in de Oegstgeester Courant van

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden Jaarverslag 2009 Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Opnieuw & Co: Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding: Dit jaarverslag is bedoeld om alle geïnteresseerden een beeld te geven van het

Nadere informatie

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 S T I C H T I N G K R I N G LO O P C E N T R U M G O R I N C H E M INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van

Stichting Vrienden van Stichting Vrienden van Voorwoord Ermelo, mei 2016 Op 31 augustus 2012 is sociale onderneming en leerwerkbedrijf De Zaak van Ermelo BV opgericht, met als doel om langdurig werkloze mensen hoger op de participatieladder

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2014 Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle MISSIE het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA 0 12 juli 2016 INHOUD RAPPORT BLZ 1. Financiële positie JAARREKENING 2015 1. Samenstellingsverklaring 2. Balans per 31 december 3. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

"Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar."

Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar. jaarverslag 2010 "Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar." Henk Bleker Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Inhoud Missie 4 Mens 6 Milieu

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

JMA jaarkader. 2014-2015 concept

JMA jaarkader. 2014-2015 concept JMA jaarkader 2014-2015 concept INHOUDSOPGAVE Voorwoord...1 Hoofdstuk 1 - Doelen voor 2014-2015...3 Van ABP naar hernieuwde samenwerking Milieudefensie...3 Positioneringstraject...3 Criteria partnerships...3

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Kringkoop Kringloopbedrijf

Inhoudsopgave. 2 Kringkoop Kringloopbedrijf Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie.... 4 Inzameling, afvoer en verkopen (hergebruik)... 4 Inzameling in kilogrammen naar gemeenten... 5 Benchmark 2015... 6 Verkopen / hergebruik... 6

Nadere informatie

Jaarverslag College van Diakenen 2013

Jaarverslag College van Diakenen 2013 Jaarverslag College van Diakenen 2013 Almere, augustus 2014 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Diakenen, vrijwilligers en beroepskracht:... 4 Noodfonds Gezamenlijke Kerken:... 4 Aantal geregistreerde aanvragen:...

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 TORNAX Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 Het bestuurslid PR en Activiteiten is in grote lijn verantwoordelijk voor de interne- en externe presentatie

Nadere informatie

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden,

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Oegstgeest, 15 januari 2015 Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Ik ben Rob Bergers, voorzitter van de Stichting Oegstgeester Kringloop, ook wel SOEK genoemd Vandaag aanwezig

Nadere informatie

Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten heeft als doelen:

Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten heeft als doelen: MISSIE Het Kringloopcentrum Baarn- zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van mens, maatschappij en milieu. Kringloopcentrum Baarn- heeft als doelen: 1. bevorderen van producthergebruik alsmede hergebruik

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas Kramer (voorzitter), Albert Pieter

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Beleidsplan Cavent Support.

Beleidsplan Cavent Support. Beleidsplan Cavent Support. Cavent Support spant zich in om financiële middelen te verwerven om daarmee de activiteiten van de Stichting Cavent te ondersteunen of om individuele cliënten van de Stichting

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Pagina 1 van 5 INHOUD 1. Inleiding 2. Beschrijving van de werkzaamheden van de stichting Vrienden 3. De manier waarop de stichting Vrienden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE Cross-Country Hattem

SPONSORBROCHURE Cross-Country Hattem Paarden & Pony s SPONSORBROCHURE Cross-Country Hattem De Molecaten Ruiterdag te Hattem is reeds een begrip in Nederland. Maar ook daarbuiten is Landgoed Molecaten bekend. Wie eens als deelnemer aan deze

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website: Voorwoord

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website:  Voorwoord Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord De Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Uitkomsten van het klantonderzoek.

Uitkomsten van het klantonderzoek. Uitkomsten van het klantonderzoek. Zoals sommigen van jullie misschien wel gemerkt hebben, is er in de afgelope periode een klantonderzoek uitgevoerd onder de klanten van Meijer Biologisch Specialist.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarverslag 2015 Stichting Net Niet Genoeg Jaarverslag 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie januari 2016 Datum 21 februari 2016 Status Definitief Goedgekeurd 23 juni 2016 Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2

Nadere informatie

van kringloopwinkel naar modern warenhuis

van kringloopwinkel naar modern warenhuis van kringloopwinkel naar modern warenhuis JAARVERSLAG 2011 INLEIDING Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een economische en financiële crisis. Voor het Kringloopbedrijf was het echter een topjaar. Nog nooit

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Textiel De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Inhoud 1. Kringlooporganisatie Het Goed 2. Belang van textiel voor kringloop en andersom 3. Twents Textielcirkel & Meerwaarde samenwerking

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 LANDELIJKE CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE De nationale Week van Zorg en Welzijn wordt jaarlijks georganiseerd ter promotie van de zorg- en welzijnssector. Van maandag 13 tot

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Aanbod Leer- /doetraject Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel?

Aanbod Leer- /doetraject Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel? Aanbod Leer- /doetraject Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel? Heeft u te maken met een groeiende druk op de prestatie van uw winkel? En wilt u hier een positieve verandering in maken? Heeft u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Burgerpanel over delen, lenen, hergebruiken

Burgerpanel over delen, lenen, hergebruiken Burgerpanel over delen, lenen, hergebruiken In maart 2016 is het panel een aantal vragen voorgelegd over het delen, lenen hergebruiken en repareren van producten. In totaal hebben 444 van de 980 panelleden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Sponsor-informatiemap SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Voorwoord van onze voorzitter 30 jaar SIVO SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Van de voorzitter. Inhoudsopgave. Colofon. Voorwoord van de voorzitter 1. Wat wil kringloop de Kempen bereiken?

JAARVERSLAG 2012. Van de voorzitter. Inhoudsopgave. Colofon. Voorwoord van de voorzitter 1. Wat wil kringloop de Kempen bereiken? Van de voorzitter Het schrijven van een voorwoord voor het jaarverslag is elk jaar weer een mooi moment: terugkijkend naar wat met vele handen bereikt is en tegelijker tijd weten en zien wat voor moois

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie

Meer dan een tweedehands winkel

Meer dan een tweedehands winkel TM Meer dan een tweedehands winkel Used Products, opgericht in 1997, begeeft zich in bijna alle productgroepen van de tweedehands markt. Used Products koopt en verkoopt: audio, camera s, gereedschappen,

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Beleidsplan Wereldwinkel s-gravenzande 2014 1

BELEIDSPLAN 2014. Beleidsplan Wereldwinkel s-gravenzande 2014 1 BELEIDSPLAN 2014 Beleidsplan Wereldwinkel s-gravenzande 2014 1 Inhoud Geschiedenis... 3 Missie van de wereldwinkels... 3 Doelstelling Stichting Wereldwinkel s-gravenzande... 3 Organisatie... 3 Beleid...

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

JAARVERSLAG HUSRAADBANK

JAARVERSLAG HUSRAADBANK JAARVERSLAG HUSRAADBANK 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huisvesting 3. Doelstelling 4. Werkwijze 5. Aanbod 6. Website 7. Transport 8. Financiën 9. Vrijwilligers 10. Partners 11. Aantallen 12. Bestuur

Nadere informatie

Stichting Jopie Huisman Museum

Stichting Jopie Huisman Museum Stichting Jopie Huisman Museum ANBI-gegevens Algemene gegevens: Naam ANBI: Stichting Jopie Huisman Museum KvK 41002479 RSIN/Fiscaal nr. 007892196 Adres Noard 6 Postcode 8711 AH Plaats Workum Tel. 0515-543131

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari Jaarverslag 2016 Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg 15 8316RG, Marknesse Opgericht december 2013 Marknesse, 01 januari 2017 1 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inleiding 3 01. Algemeen 3 02. Donateurs

Nadere informatie

Stichting Kringloopbedrijven

Stichting Kringloopbedrijven Stichting Kringloopbedrijven Maasland: Jaar van Consolidatie JAARVERSLAG 2014 INLEIDING In 2014 werd de Stichting Kringloopbedrijf Oss omgevormd tot Stichting Kringloopbedrijven Maasland. De nieuwe Stichting

Nadere informatie

samen goed Jaarverslag 2011

samen goed Jaarverslag 2011 samen gaat t goed! Jaarverslag 2011 Samen GaaT HeT GoeD! al 20 jaar maakt Het GoeD `werk van hergebruik. inmiddels zijn dagelijks ruim 800 collega s op 20 vestigingen bezig goede spullen in te zamelen

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Woord en Daad Winkels BELEIDSPLAN Spijksedijk 16E 4207 GN Gorinchem

Woord en Daad Winkels BELEIDSPLAN Spijksedijk 16E 4207 GN Gorinchem Woord en Daad Winkels BELEIDSPLAN 2016-2020 Spijksedijk 16E 4207 GN Gorinchem Winkels@woordendaad.nl 0183-611800 Inhoud Inleiding... 3 1. Missie/visie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Strategie... 4 2. Huidige

Nadere informatie

Slimme Boefjes is Voorburg, december 2014

Slimme Boefjes is Voorburg, december 2014 Slimme Boefjes is Voorburg, december 2014 1. Doel van Slimme Boefjes De doelstelling van de Stichting Slimme Boefjes is aanstaande ouders, die onvoldoende middelen hebben om een babyuitzet te kopen, te

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kringloop Zwolle 2008 +

Beleidsplan. Stichting Kringloop Zwolle 2008 + Beleidsplan Stichting Kringloop Zwolle 2008 + 1. Missie Producten: Het optimaal inzamelen van herbruikbare goederen en grondstoffen en deze weer in omloop brengen. Belanghebbenden: - Mensen uit de organisatie

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie