Portfolio fitnesstrainer A (Aanvullende documenten)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolio fitnesstrainer A (Aanvullende documenten)"

Transcriptie

1 Portfolio fitnesstrainer A (Aanvullende documenten) Naam deelnemer: Elger van Barneveld Datum: Opleidingsinstituut: Fit-NL Naam stagebedrijf: Health City Amsterdam Nieuwezijds Kolk Nieuwezijds Kolk PV Amsterdam Naam stagebegeleider: Lex Kamstra

2 Inleiding Bij deze de aanvullende documenten om mijn Fit!vak portfolio compleet te maken. Ik heb de testadviezen aangepast en het evenement uitgevoerd en geëvalueerd. Ook heb ik de beoordeling van mijn stagebegeleider en het afgetekende urenregistratieformulier bij dit document toegevoegd.

3 Deelopdracht 2: Testen Het fitnessrelevant testen Naam cursist (examenkandidaat) Naam opleidingsinstituut Naam leerbedrijf (fitnesscentrum) Naam begeleider Elger van Barneveld Fit-NL HealthCity Amsterdam Nieuwezijds Kolk Lex Kamstra Benoem de test en de concrete mogelijkheden en doelstellingen hiervan Naam test: 1 RM schattingstest Doel van de test: Schatten van de maximale kracht Mogelijkheden: Door het afnemen van de 1 RM test kan er een schatting worden gedaan van de maximale kracht van een deelnemer bij een bepaalde oefening. De test kan voor verschillende spiergroepen en oefeningen worden afgenomen. Ik zal de test afnemen met als oefening de barbell bench press. Omschrijf de juiste doelgroep en onderbouw deze ook voldoende om tot deze conclusie te kunnen komen. De test is voor de volgende doelgroep(en) geschikt: Beginnende krachtsporters en gevorderde krachtsporters. Uitleg/onderbouwing: Omdat het bij beginnende krachtsporters lastig is in te schatten welk gewicht ze maximaal kunnen tillen, is het verstandig om een gewicht te kiezen waarbij de deelnemer ongeveer 10 herhalingen maken kan. Bij gevorderde krachtsporters is het makkelijker om een gewicht in te schatten wat dichter bij de maximale kracht zit van de deelnemer. Hoe minder herhalingen er kunnen worden gemaakt, hoe nauwkeuriger de test is. Omschrijf de test op de juiste manier (technische uitvoering en test protocol). Test protocol (uitvoering in stappen): 1 Kies een gewicht waarmee je denkt dat de deelnemer ongeveer 10 herhalingen kan maken. Bij een gevorderde krachtsporter kan je een gewicht kiezen waarmee je denkt dat de deelnemer ongeveer 3-5 herhalingen kan maken. 2 Tel het aantal herhalingen dat de sporter maximaal met het gewicht uitvoert. 3 Kijk in de schattingstabel met wel % van de maximale kracht dit gewicht overeenkomt 4 Reken terug wat ongeveer de 1RM is. Schattingstabel:

4 Normtabel: Figuur 1: Normtabel bench press van de University of Texas, Fitness Institute. De maximale kracht is hierbij gemeten in relatie tot het lichaamsgwicht (Maximale kracht/lichaamsgewicht) Omschrijf (met voorbeeld) hoe de testen binnen het fitnesscentrum verwerkt worden. Wat wordt er met de testgegevens gedaan? Verwerking uitslagen testen: Vanuit de uitslag van de test kan er een trainingsschema worden opgesteld gericht op kracht. Omdat de 1RM kracht gemeten is, kunnen de gegeven schemas met de juiste intensiteit worden uitgevoerd, wat betreft de bench press. Omschrijf (met voorbeeld) hoe de testen richting de klant gepresenteerd worden. Hoe maak je de uitslag bekend? Bekendmaking uitslag test: Ik zal de de 1RM meteen uitrekenen, en ook in de normtabel kijken hoe de deelnemers scoren. De uitslag zal ik ze persoonlijk mededelen, en de gegevens verwerken in het trainingsschema van de deelnemers.

5 Neem de test bij 2 klanten af en formuleer op een professionele en juiste manier een volledig en compleet advies. Gegevens klant 1 Leeftijd: 21 Gewicht: 80 kilo Geslacht: Man Doelstelling: Berekenen 1RM bench press om de juiste intensiteit te gebruiken tijdens de trainingsarbeid. Uitslag test: De deelnemer kon 6 herhalingen maken met een gewicht van 70 kilo. In de schattingstabel is af te lezen dat dit ongeveer 85% van de maximale kracht (1RM) is. 70/85*100= De 1RM kracht bij de bench press is dus voor deze deelnemer ongeveer 82 kilo. In de normtabel valt af te lezen dat de deelnemer (82/80= 1,03) vrij gemiddeld scoort. Advies klant 1: De deelnemer traint nog niet zo lang. Uit onderzoek blijkt de volgende trainingsmethode het effectiefst bij beginnende krachtsporters: Intensiteit: 60% 1RM ( ongeveer 12 HH) (bij deze klant is 60% van 1RM bij de bench press ongeveer kg. Frequentie: 3x per week Sets: 4 (Rhea, Alvar, Burkett & Ball, 2003) Uit ander onderzoek is gebleken dat periodisering meer resultaat oplevert dan het volgen van een standaard schema (Monteiro, Aoki, Evangelista et al, 2009). De keuze die ik voor deze klant heb gemaakt is een non-lineair geperiodiseerde methode, waarbij de intensiteit rond de intensiteit ligt die volgens Rhea, Alvar, Burkett & Ball het meest effectief is. Dit houd in: Week 1: Sets van HH Week 2: Sets van HH Week 3: Sets van 8-10 HH Week 4: 1 e training: Sets van HH 2 e training; Sets van HH 3 e training: Sets van 8-10 HH (Het aantal sets dat moet worden uitgevoerd is hierbij altijd 4). De oefening die hij hiermee uitvoert is de barbell bench press. Dit is dezelfde oefening als waarmee de 1RM schattingstest is gedaan. Als de klant de bench press heeft uitgevoerd dan moet hij minimaal een dag rust nemen voordat hij deze oefening weer uitvoert. De klant traint op dit moment al 3 keer per week, en voert daarbij een krachtschema uit waarbij de nadruk op de algehele kracht ligt. De 1RM test die afgenomen is geld alleen voor de bench press. Mocht de klant ook bij de andere krachtoefeningen die hij uitvoert een 1RM test willen doen dan kan hij hier een afspraak voor maken. De bench press is de enige borstspieroefening die de klant uitvoert. De non-lineaire periodisering kan hij wel toepassen bij de andere oefeningen die hij uitvoert. Na ongeveer 8 weken zal ik opnieuw de 1RM test afnemen bij de barbell bench press om te kijken de kracht van de deelnemer bij deze oefening is toegenomen.

6 Gegevens klant 2 Leeftijd: 27 Gewicht: 85 Geslacht: Man Doelstelling: Berekenen 1RM bench press om de juiste intensiteit te gebruiken tijdens de trainingsarbeid. Uitslag test: De deelnemer kon 3 herhalingen uitvoeren met een gewicht van 110 kilo. In de schattingstabel is te lezen dat dit ongeveer 95% van de maximale kracht (1RM) is. 110/95*100=115,79 De 1RM kracht bij de bench press is dus voor deze deelnemer ongeveer 116 kilo. In de normtabel valt af te lezen dat de deelnemer (116/85= 1.36) hoog scoort. Advies klant 2: De klant is een gevorderd krachtsporter. Ik heb voor het ontwikkelen van een trainingsschema voor deze klant gebruik gemaakt van dezelfde literatuur als bij de 1 e klant. Uit het onderzoek van Rhea, Alvar, Burkett & Ball (2003) blijkt dat de volgende trainingsmethode het effectiefst is voor gevorderde krachtsporters: Intensiteit: 80% 1RM (ongeveer 8 HH) (bij deze klant is 80% van 1RM bij de bench press ongeveer kg) Frequentie: 2x per week Sets: 4 De periodisering voor deze klant is: Week 1: Sets van 10 HH Week 2: Sets van 8 HH Week 3: Sets van 6 HH Week 4: 1 e training (bovenlichaam): Sets van 10 HH 2 e training (onderlichaam): Sets van 10 HH 3 e training (bovenlichaam): Sets van 6 HH 4 e training (onderlichaam): Sets van 6 HH Het aantal sets dat moet worden uitgevoerd is hierbij altijd 4). De oefening die hierbij moet worden uitgevoerd is de barbell bench press. Deze is ook gebruikt bij de 1RM test. De klant traint met een split schema, 4 keer per week. 2 keer per week bovenlichaam en 2 keer per week onderlichaam. Dit schema moet hij zo inrichten dat hij minimaal 2 dagen rust heeft nadat hij de barbell bench press heeft uitgevoerd. Hij doe ook nog een andere oefening voor de borst, namelijk de dumbbell fly. Ik heb hem geadviseerd eerst de barbell bench press te doen. Dan een oefening voor de rug tussendoor, en daarna de dumbbell fly. Dit om tussendoor de spieren de tijd te geven te herstellen van de bench press, voordat de borstspier weer intensief word belast. Ik heb de klant ook geadviseerd dit non-lineaire periodiseringssysteem op alle oefeningen van zijn trainingschema uit te voeren. Na ongeveer 8 weken zal ik opnieuw de 1RM test afnemen bij de barbell bench press om te kijken de kracht van de deelnemer bij deze oefening is toegenomen.

7 Onderbouw het waarom van de adviezen vanuit de juiste denkbeelden en theorieën. Doe dit uitgebreid! Onderbouwing: Ik heb dit advies gegeven aan de hand van 2 onderzoeken. De eerste is een onderzoek uitgevoerd door Rhea, Alvar, Burkett & Ball (2003). Deze onderzoekers hebben een meta-analyse uitgevoerd waarin 140 eerder uitgevoerde studies zijn meegenomen, met in totaal 1433 deelnemers. Ze hebben gekeken naar de toename in spierkracht bij verschillende niveaus van intensiteit, frequentie en volume. Ook hebben ze onder meer gekeken naar de mate van getraindheid van de deelnemers aan de onderzoeken. Hieruit bleek dat het meeste effect werd bereikt in toename van spierkracht bij beginners wanneer de volgende trainingsmethode werd aangehouden: Intensiteit: 60% 1RM ( ongeveer 12 HH) Frequentie: 3x per week Sets: 4 per spiergroep. De eerste klant is een beginnend krachtsporter, bij hem heb ik deze methode geadviseerd. Bij gevorderden was dit: Intensiteit: 80% 1RM (ongeveer 8 HH) Frequentie: 2x per week Sets: 4 Per spiergroep De tweede klant is een gevorderd krachtsporter, bij hem heb ik deze methode geadviseerd. In figuur 1 is het effect af te lezen van de training bij een verschillende intensiteit. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen getrainde en ongetrainde deelnemers. In figuur 2 is het effect af te lezen bij een verschillende frequentie. Ook hierbij is onderscheid gemaakt tussen getrainde en ongetrainde deelnemers

8 Deze bevindingen zijn uiteraard gemiddelden uit de resultaten van de 1433 deelnemers. Uit het andere onderzoek wat ik gebruikt heb blijkt dat geperiodiseerd trainingsschema meer krachtwinst oplevert dan een standaard schema (Monteiro, Aoki, Evangelista et al, 2009). Uit hun onderzoek kwam naar voren dat een non-lineair geperiodiseerde trainingsschema meer effect heeft dan een lineair geperiodiseerd schema of een standaard schema. Daarom heb ik ervoor gekozen om dit bij beide klanten toe te passen, en te periodiseren rond de intensiteit waarvan uit het onderzoek van Rhea, Alvar, Burkett & Ball bleek dat deze het meeste effect heeft. Gebruikte literatuur: Monteiro AG, Aoki MS, Evangelista AL, Alveno DA, Monteiro GA, Piçarro Ida C, Ugrinowitsch C. Nonlinear periodization maximizes strength gains in split resistance training routines. J Strength Cond Res Jul;23(4): Rhea, M.R., Alvar, B.A., Burkett, L.N., Ball, S.D. A meta-analysis to determine the dose response for strength development. Med Sci. Sports Exerc. 35, 3, , 2003.

9 Deelopdracht 3: Het organiseren van een evenement Naam cursist (examenkandidaat) Naam opleidingsinstituut Naam leerbedrijf (fitnesscentrum) Naam begeleider Elger van Barneveld Fit-NL HealthCity Amsterdam Nieuwezijds Kolk Lex Kamstra Beschrijf het mini-evenement en de doelstelling(en) ervan zodat voor een buitenstaander vanuit de omschrijving er geen onduidelijkheden meer bestaan m.b.t. de inhoud en de doelstelling. Naam evenement: Bootcamp training Doelstelling(en): Een buitentraining waarbij de deelnemers verschillende hoog intensieve oefeningen uitvoeren met hun eigen lichaamsgewicht. Inhoud: De training zal worden gegeven op zaterdag 9 juni. In het westerpark zal ik een training verzorgen voor een groep van 20 leden van de sportschool. Er zullen verschillende oefeningen worden gedaan, zoals beschreven in het draaiboek. Hierbij zal er voor worden gezorgd in ieder geval alle grote spiergroepen van het lichaam worden getraind. Ook is het belangrijk dat de deelnemers de training als plezierig ervaren. Noem de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het evenement te doen slagen. Wat zijn de eisen van je begeleider / het fitnesscentrum? Voorwaarden: -De deelnemers moeten plezier hebben in het uitvoeren van de oefeningen. -De deelnemers moet alle grote spiergroepen van het lichaam minimaal 1x in de training intensief hebben gebruikt en getraind. -De oefeningen moeten aanpasbaar zijn in intensiteit, waardoor ze voor alle deelnemers goed uit te voeren zijn. Maak een draaiboek voor het evenement en verwerk dit in je portofolio (zorg dat jouw eigen rol daarin goed naar voren komt). Naam evenement: Bootcamp Doel: Buitentraining waarbij alle grote spiergroepen intensief worden getraind, en waarbij plezier van de deelnemers voorop staat. Aantal deelnemers: maximaal 20 Hoofdverantwoordelijke van het evenement: Elger van Barneveld (stagiair) Namen + functie medewerkers/collega s: Lex Kamstra (stagebegeleider, help mee als instructeur aan het evenement) Natasha Liarte van Ekeren (clubmanager, helpt mee als instructeur aan het evenement) Jouw rol/functie voorafgaand aan het evenement: Werven van deelnemers, en het uitwerken van de oefeningen die zullen worden gedaan tijdens de training. Opstellen van het draaiboek. Jouw rol/functie tijdens het evenement: Lesgever/ instructeur.

10 HEALTHCITY AMSTERDAM NIEUWEZIJDS KOLK Bootcamp Draaiboek Barneveld, Elger van 9/6/2012 Dit is het draaiboek van het evenement Bootcamp. Dit evenement is georganiseerd als stageopdracht voor de cursus Fitnesstrainer A. Het evenement zal worden gegeven op 9 juni in het Westerpark in Amsterdam.

11 Het Bedrijf De Bootcamp zal worden gegeven vanuit het bedrijf HealthCity Amsterdam Nieuwezijds Kolk. Op dit moment telt HealthCity meer dan 200 clubs in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Italië. De vestiging op de Nieuwezijds Kolk is een all inclusive club. Dat betekend dat de leden onbeperkt kunnen fitnessen, groepslessen kunnen volgen en gratis gebruik kunnen maken van faciliteiten zoals sauna, en drankjes in de lounge. Ook is er professionele begeleiding en moderne apparatuur. De groepslessen die worden aangeboden zijn van het Less Mills programma. Deze vestiging behoorde eerst toe tot fitnessketen Fitness First, maar is overgenomen door HealthCity.

12 Het Evenement Activiteit Bootcamp training Locatie Westerpark, Amsterdam Oefeningen De plekken waar de oefeningen worden gedaan staan aangegeven met de rode cijfers. Naar de oefeningen toe word er rustig gejogd. 1. Verzamelplaats. Om 10 voor 12 worden de deelnemers verwacht bij de locatie. De verzamelplek is bij de ingang van het park, aan de buitenkant. 2. Warming-up. De warming up zal worden uitgevoerd op het veld vlakbij de ingang van het park. 3. Heuveltraining. Op plaats 2 is een schuine helling. Deze zal op verschillende manieren beklommen worden. Eerst word er naar boven gesprint. Daarna zal er met lunge-walks naar boven worden gelopen, en als laatst zal dit worden gedaan door bunny-hops, sprongen waarbij er met beide benen word afgezet en geland. 4. Op plaats vier staan grote plantenbakken, met een betonnen rand. Deze rand zal worden gebruikt om zijwaards over te verplaatsen. Hierna word deze gebruikt voor plyometrische oefeningen, en als laatst enkele core stability oefeningen.

13 5. Op plaats 5 staat een klimtoestel. Deze zal worden gebruikt om aan de armen hangend een rondje te maken in het rek. Tijdens het lopen van plaats 4 naar plaats 5 zullen de bankjes die onderweg tegengekomen (8 stuks) worden gebruikt om push-ups op te doen. Op elk tegengekomen bankje moeten 3 push-ups worden uitgevoerd. Als er iemand op het bankje zit mag deze worden overgeslagen. 6. Op plaats 6 zal er licht worden gestretcht, en zal de training worden afgesloten. (Rand)Voorwaarden evenement - Het evenement gaat door wanneer er minimaal 8 leden zich hebben opgegeven. Maximaal kunnen er 20 leden meedoen, omdat anders de groep te groot wordt en het overzicht niet meer valt te behouden voor de lesgever. - Het evenement zal doorgaan met slecht weer, behalve als dit de deelnemers in gevaar brengt (in geval van onweer). Deelnemers werven / aankondiging Op de balie van de receptie van de sportschool zal een inschrijfformulier worden neergelegd (zie bijlage 1). Ook zullen de leden worden ingelicht over de activiteit door mond-op-mond reclame te maken voor de activiteit. Op het inschrijfformulier moet de naam, achternaam en telefoonnummer worden opgeschreven, zodat er contact kan worden opgenomen met de deelnemers indien dit nodig is. Tijdens de Buikspiertrainingen zal er door de trainer tevens worden verteld dat het evenement plaats gaat vinden. Vergunningen Er hoeven geen vergunningen te worden aangevraagd voor het uitvoeren van deze training. Van het westerpark mag vrij gebruik worden gemaakt voor training. Materiaal Er zal gebruik worden gemaakt van materialen die in het park aanwezig zijn. Zo word het klimrek gebruikt, en ook betonnen rand van de bloembakken. Vanuit de sportschool hoeven geen materialen te worden meegenomen. Financiën Aan het uitvoeren van dit evenement zijn geen kosten verbonden. Prijzen De leden hoeven niet te betalen voor deelname. Vrijwilligers De activiteit zal geheel worden begeleid door medewerkers en stagiars van HealthCity. Er zijn geen vrijwilligers nodig. Veiligheid / EHBO Er zal te allen tijde een EHBO doos aanwezig zijn tijdens de training. Deze zal worden meegenomen vanuit de sportschool. De lesgever is verantwoordelijk voor het bij zich houden hiervan. Ook zal er een bevoegd EHBO-er (Lex Kamstra) onder de begeleiders van het evenement zijn.

14 Voor elke 10 deelnemers aan het evenement zal minimaal 1 begeleider meegaan. Dit om aanwijzingen te kunnen geven tijdens de uit te voeren oefeningen en zodoende de veiligheid hiervan te waarborgen. De volgende telefoonnummers zijn belangrijk in geval van nood: Politie (bij niet spoedeisende hulp: Alarmnummer spoedeisende hulp: 112 Dichtstbijzijnde ziekenhuis: Jan Tooropstraat AE Amsterdam Telefoonnummer HealthCity Nieuwezijds Kolk (sportschool): Planning: Beginnen met het opstellen van draaiboek evenement / Werven van deelnemers Uitvoeren van het evenement Tijd: Wat: Instrueren van de begeleiders Verzamelen deelnemers bij de ingang van het westerpark Beginnen van de training Einde van de training Evaluatie van de gegeven training met de begeleiders (bij de sportschool). Deadlines Inschrijven kan tot 2 dagen van tevoren, en kan tot het maximum aantal wordt bereikt. Meetings Op dinsdag 22 en 29 Mei, zal ik de vorderingen van de voorbereiding van het evenement doorspreken met de stagebegeleider. Hierbij zal ik de oefeningen volledig uitwerken en voorleggen ter goedkeuring. Ook zal ik 29 Mei het inschrijfformulier op de balie leggen.

15 Bijlage: Inschrijflijst Bootcamp Training Inschrijflijst Bootcamp Training Datum: Zaterdag 9 Juni Locatie: Westerpark Tijd: (verzamelen bij de ingang van het park om 11.50) Deelname is gratis, maximaal 20 deelnemers. Deelnemer Telefoonnummer

16 Schrijf een evaluatie over het evenement met daarin de tips en tops; maak van het onderwerp, [aansturing van de medewerkers/vrijwilligers] een apart kopje met tips en tops. Daarnaast schrijf je (met uitwerking en onderbouwing) een advies voor de toekomst ervan uitgaande dat dit mini-evenement in de toekomst wederom (mede) door jou of iemand anders uitgevoerd gaat worden. Tops evenement algemeen: Tips evenement algemeen: Tops aansturing van de medewerkers/vrijwilligers: Tips aansturing van de medewerkers/vrijwilligers: Advies voor de toekomst: Plaats in het onderstaande vak 2 foto s van het evenement. Jij dient zelf op minstents één foto te staan:

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer A Verwerven competenties Theorie-examen Portfolio Praktijkexamen

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

Alles weten over Bewegen en Afvallen Bekijk

Alles weten over Bewegen en Afvallen Bekijk Is dit fitness schema geschikt voor jou? Om er zeker van te zijn dat dit een juist fitness schema voor jou is, vragen we je de BMI meter in te vullen. Deze vind je op de homepage van www.lijflijn.nl. De

Nadere informatie

Alles weten over Bewegen en Afvallen Bekijk

Alles weten over Bewegen en Afvallen Bekijk Is dit fitness schema geschikt voor jou? Om er zeker van te zijn dat dit een juist fitness schema voor jou is, vragen we je de BMI meter in te vullen.deze vind je op de homepage van www.lijflijn.nl. De

Nadere informatie

3 DAGEN SPLIT SCHEMA

3 DAGEN SPLIT SCHEMA 3 DAGEN SPLIT SCHEMA KRACHTTRAINING BEGINNER / HALF GEVORDERD Dit drie dagen splitsschema is gemaakt voor een sporter die drie keer per week wil sporten en zijn hele lichaam wil trainen. Het schema is

Nadere informatie

4 DAGEN SPLIT SCHEMA

4 DAGEN SPLIT SCHEMA 4 DAGEN SPLIT SCHEMA KRACHTTRAINING HALF GEVORDERD / GEVORDERD Dit vier dagen splitsschema is gemaakt voor een sporter die vier keer per week wil sporten en zijn hele lichaam wil trainen. Het schema is

Nadere informatie

Gym-life Trainingsschema s

Gym-life Trainingsschema s Gym-life Trainingsschema s 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitleg begrippen... 4 Type schema s... 4 Termen... 4 3 daags schema... 5 Dag 1: Full body... 5 Dag 2: Full body... 6 Dag 3 : Full body... 6 4 daags

Nadere informatie

3 dagen splitschema. Fit.nl

3 dagen splitschema. Fit.nl 3 dagen splitschema Dit drie dagen splitsschema is gemaakt voor een sporter die drie keer per week wil sporten en zijn hele lichaam wil trainen. Het schema is opgedeeld in drie dagen: Dag 1 (Borst & Triceps)

Nadere informatie

TRAININGTIPS. Van onze personal trainer Jill de Vreng

TRAININGTIPS. Van onze personal trainer Jill de Vreng TRAININGTIPS Van onze personal trainer Jill de Vreng Hoeveel trainingen per week? Verschillende spiergroepen Het is belangrijk om minimaal 2 workouts per week in te plannen, zodat je ook echt resultaat

Nadere informatie

4 dagen splitschema. Fit.nl

4 dagen splitschema. Fit.nl 4 dagen splitschema Dit vier dagen splitsschema is gemaakt voor een sporter die vier keer per week wil sporten en zijn hele lichaam wil trainen. Het schema is opgedeeld in drie dagen: Dag 1 (Borst & Triceps)

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer B, niveau 4 Portfolio Fitnesstrainer B Fit!vak

Nadere informatie

3 dagen splitschema. Fitness-tips.nl

3 dagen splitschema. Fitness-tips.nl 3 dagen splitschema Dit drie dagen splitsschema is gemaakt voor een sporter die drie keer per week wil sporten en zijn hele lichaam wil trainen. Het schema is opgedeeld in drie dagen: Dag 1 (Borst & Triceps)

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Oosterhout, september 2014 CURSISTENHANDLEIDING FITNESSTRAINER-B Opleidingen 2000 2 Stappenplan examen Fit!vak

Nadere informatie

4 dagen splitschema. Fitness-tips.nl

4 dagen splitschema. Fitness-tips.nl 4 dagen splitschema Dit vier dagen splitsschema is gemaakt voor een sporter die vier keer per week wil sporten en zijn hele lichaam wil trainen. Het schema is opgedeeld in drie dagen: Dag 1 (Borst & Triceps)

Nadere informatie

TRAINENMETEENDOEL.NL KRACHTTRAINING VOOR WIELRENNERS

TRAINENMETEENDOEL.NL KRACHTTRAINING VOOR WIELRENNERS TRAINENMETEENDOEL.NL KRACHTTRAINING VOOR WIELRENNERS Beste Wielerfanaat, Ik mijn fanatisme in sport heb ik me nooit beperkt tot 1 sport. Het nadeel daarvan is dat ik hooguit een vierde of vijfde plek scoorde

Nadere informatie

Dit is versie 1.1 van dit trainingsschema. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Fitness Expert www.jessevandervelde.com

Dit is versie 1.1 van dit trainingsschema. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Fitness Expert www.jessevandervelde.com Dit is versie 1.1 van dit trainingsschema. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Fitness Expert www.jessevandervelde.com Surf naar http://www.strakkebuikspieren.nl/gratis/ voor de nieuwste versie.

Nadere informatie

Copyright 2015 Clean Nutrition Alle rechten voorbehouden

Copyright 2015 Clean Nutrition Alle rechten voorbehouden 1 Inhoudsopgave Begrippen... 3 - Oefeningen:... 3 - Sets:... 3 - Herhalingen.... 3 - Resultaat... 3 - Fullbody.... 3 - Split... 3 3 daags trainingsschema... 4 4 daags trainingsschema... 7 5 daags trainingsschema...

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer B, niveau 4 Verwerven competenties Portfolio Fitnesstrainer

Nadere informatie

CURSISTENHANDLEIDING FIT!VAK FITNESSTRAINER B PERSONAL TRAINER NIVEAU

CURSISTENHANDLEIDING FIT!VAK FITNESSTRAINER B PERSONAL TRAINER NIVEAU CURSISTENHANDLEIDING FIT!VAK FITNESSTRAINER B PERSONAL TRAINER NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Geertruidenberg, oktober 2015 CURSISTENHANDLEIDING FITNESSTRAINER-B Opleidingen 2000

Nadere informatie

Door Jesse van der Velde. www.jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde (Online Personal Trainer) www.jessevandervelde.

Door Jesse van der Velde. www.jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde (Online Personal Trainer) www.jessevandervelde. Door Jesse van der Velde www.jessevandervelde.com Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF zijn gemaakt voor gezonde en blessurevrije mensen. Wanneer u een fysieke beperking,

Nadere informatie

Core. Sportstudio Sjàhto Dwarsdijk 3 7245 TV Laren (GLD) info@sjahto.nl 0573 421066

Core. Sportstudio Sjàhto Dwarsdijk 3 7245 TV Laren (GLD) info@sjahto.nl 0573 421066 Core Wat is ClubJoy Core? ClubJoy Core is een efficiënte workout om in slechts 30 minuten op een snelle én verantwoorde manier je kernspieren te trainen. Je buik, billen en rug worden strakker en sterker.

Nadere informatie

4 dagen splitschema. Fitness-tips.nl

4 dagen splitschema. Fitness-tips.nl 4 dagen splitschema Dit vier dagen splitsschema is gemaakt voor een sporter die vier keer per week wil sporten en zijn hele lichaam wil trainen. Het schema is opgedeeld in drie dagen: Dag 1 (Borst & Triceps)

Nadere informatie

HANDBOEK FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO

HANDBOEK FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO HANDBOEK FITNESSTRAINER A (3) HANDLEIDING PORTFOLIO Copyright NL Actief Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes

http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes Door Jesse van der Velde http://www.dieetwijzer.com/gezondegewoontes Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF zijn gemaakt voor gezonde en blessurevrije mensen. Wanneer

Nadere informatie

Handleiding portfolio

Handleiding portfolio 2019 2020 Niveau 3 Handleiding portfolio Copyright NL Actief Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

PECTUS REVALIDATIE. De pectoralisspieren. De rugspieren

PECTUS REVALIDATIE. De pectoralisspieren. De rugspieren PECTUS REVALIDATIE Het doel van de pectus revalidatie (training borst- en rugspieren) is het versterken van de spieren van de borst en de rug en hiermee het verbeteren van je lichaamshouding. De volgende

Nadere informatie

Het is de kracht die spieren ons geven om onze dagelijkse bezigheden te kunnen doen.

Het is de kracht die spieren ons geven om onze dagelijkse bezigheden te kunnen doen. Werk aan je spierkracht Wil je graag je lichaamshouding en fitheid optimaal houden of verbeteren? Wil je je spieren verstevigen? Dan oefen je best ook 2 tot 3 keer per week. Vlaams Instituut Gezond Leven

Nadere informatie

COACHEN EN TRAINEN Korte weergave

COACHEN EN TRAINEN Korte weergave COACHEN EN TRAINEN Korte weergave Geschreven door: Freek Verbeet Body2Coach 1. Wat is coaching? In mijn eigen nieuwe boek, waar ik nog mee bezig ben, schrijf ik over coaching. Door middel van verschillende

Nadere informatie

TRAININGSSCHEMA 500 KILOMETER

TRAININGSSCHEMA 500 KILOMETER Onderstaand trainingsschema is geschikt voor gevorderde fietsers die al 100 km kunnen fietsen en willen trainen voor 200 tot 500 km. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is je maximale hartslag. Dit

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor gevorderde fietsers die al 100 km kunnen fietsen en willen trainen voor 200 tot 500 km. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de

Nadere informatie

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Bezoekadres: Discusworp 4 6225 XP Maastricht T: 043-350 45 00 www.maastrichtsport.nl www.maastrichtsport.nl INFORMATIE

Nadere informatie

5.3. Opdracht door Iris 2624 woorden 28 januari keer beoordeeld. Inleiding

5.3. Opdracht door Iris 2624 woorden 28 januari keer beoordeeld. Inleiding Opdracht door Iris 2624 woorden 28 januari 2015 5.3 15 keer beoordeeld Vak LO Inleiding Met BSM hebben wij de opdracht gekregen om een trainingsschema te maken om jezelf te verbeteren op verschillende

Nadere informatie

M A X I M A L E K R A C H T E N S P I E R G R O E I I N T W E E M A A N D E N M E T D E Z E B E G I N N E R S S C H E M A ' S

M A X I M A L E K R A C H T E N S P I E R G R O E I I N T W E E M A A N D E N M E T D E Z E B E G I N N E R S S C H E M A ' S JORELLAFIT M A X I M A L E K R A C H T E N S P I E R G R O E I I N T W E E M A A N D E N M E T D E Z E B E G I N N E R S S C H E M A ' S V O O R M A N N E N & V R O U W E N FULL-BODY Beginner trainingsprogramma

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE STAGE-BEGELEIDER

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE STAGE-BEGELEIDER Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE STAGE-BEGELEIDER Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer B, Niveau 4 Verwerven competenties Portfolio Fitnesstrainer

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor beginnende fietsers die binnen vijf maanden 100 tot 300 kilometer willen fietsen. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is je maximale

Nadere informatie

TRAININGSSCHEMA 300 KILOMETER

TRAININGSSCHEMA 300 KILOMETER Onderstaand trainingsschema is geschikt voor beginnende fietsers die binnen vijf maanden 100 tot 300 kilometer willen. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is je maximale hartslag. Dit kun je berekenen

Nadere informatie

Copyright 2016 Fitness Meiden, all rights reserved

Copyright 2016 Fitness Meiden, all rights reserved 1 Training.... 3 Shapen... 3 Tips voor het trainen... 4 Begrippenlijst... 6 Beginner... 7 FM Bikiniproof 2 daags trainingsschema... 8 FM Bikiniproof 3 daags trainingsschema... 11 FM Bikiniproof 4 daags

Nadere informatie

Lesbrief: Sporten met een doelgroep Thema: Waar ga ik heen?

Lesbrief: Sporten met een doelgroep Thema: Waar ga ik heen? Lesbrief: Sporten met een doelgroep Thema: Waar ga ik heen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Sporten met een doelgroep Inleiding Sporten is goed voor iedereen. Je blijft

Nadere informatie

3 Oefeningen Voor Strakke Benen & Billen

3 Oefeningen Voor Strakke Benen & Billen 3 Oefeningen Voor Strakke Benen & Billen Vooraf 1. Lees eerst de algemene trainingsinstructies, deze vind je als bijlage bij dit schema. 2. Doe altijd een warming up van 10 minuten voordat je gaat trainen.

Nadere informatie

Bereik je ideale gewicht

Bereik je ideale gewicht Robert van der Wulp Beste Lezer, Gewicht speelt een belangrijke rol bij het fietsen. Het is niet alleen maar een gezondheidsaspect. Sterker nog: veel fietsers willen graag richting ondergewicht. Alles

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Coach. Copyright 2010 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden.

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Coach. Copyright 2010 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. Vet-killer 320 Workout Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Coach Copyright 2010 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de Vet-killer 320 Workout. Deze training,

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Beginsituatie

Deelopdracht 1: Beginsituatie Deelopdracht 1: Beginsituatie Interview en observeer de persoon (fitnessdeelnemer/klant/ sporter) waarmee je dit gedeelte van de Proeve van Bekwaam gaat uitvoeren en werk de volgende opdrachten uit: A.

Nadere informatie

Top Tips voor. Bart Coumans. EFAA Fitness- & Personal Training Congres 15 februari 2009, Noordwijkerhout

Top Tips voor. Bart Coumans. EFAA Fitness- & Personal Training Congres 15 februari 2009, Noordwijkerhout Top Tips voor Krachttraining op Scherp Bart Coumans EFAA Fitness- & Personal Training Congres 15 februari 2009, Noordwijkerhout Programma Eigen Kracht 10.00 uur De Kracht van Eiwit Hans Wassink 11.15 uur

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

3 Super Oefeningen Voor Je Buik

3 Super Oefeningen Voor Je Buik 3 Super Oefeningen Voor Je Buik Vooraf 1. Lees eerst de algemene trainingsinstructies, deze vind je als bijlage bij dit schema. 2. Doe altijd een warming up van 10 minuten voordat je gaat trainen. 3. Sluit

Nadere informatie

Periode 1 & 2: Manier van inleveren.

Periode 1 & 2: Manier van inleveren. Periode 1 & 2 Leerjaar: 3 Vak: Economie In de eerste twee periodes van het 3 e studiejaar ga je tijdens het vak economie bezig met het organiseren van een relatie dag voor jou stagebedrijf. Het doel, budget,

Nadere informatie

Trainen met hoge frequentie

Trainen met hoge frequentie Trainen met hoge frequentie Einde van de bro-split? Luuk Hilkens Bewegingswetenschapper Certified Strength & Conditioning Specialist Expertiseteam Sports & Exercise Nutrition HAN Sport & Bewegen Monday

Nadere informatie

HET MAKEN VAN EEN INTRODUCTIEPROGRAMMA VAN 8 WEKEN (lessenreeks) LGF 2.0

HET MAKEN VAN EEN INTRODUCTIEPROGRAMMA VAN 8 WEKEN (lessenreeks) LGF 2.0 LESVOORBEREIDINGS-FORMULIER beginsituatie analyse NAAM (voor- en Achternaam) DATUM les / training TIJD les / training Les / trainingsdoelstelling korte termijn Trainingsdoelstelling lange termijn BEGINSITUATIE

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR HET OPLEIDINGSINSTITUUT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR HET OPLEIDINGSINSTITUUT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR HET OPLEIDINGSINSTITUUT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer B, niveau 4 Portfolio Fitnesstrainer B Fit!vak Deelopdrachten

Nadere informatie

Evaluatie FysiohuisTraining

Evaluatie FysiohuisTraining Evaluatie FysiohuisTraining 2014 INLEIDING Sinds 2013 is er binnen het Fysiohuis de mogelijkheid voor oud-patiënten en andere geïnteresseerden onder begeleiding van een fysiotherapeut te trainen. Het doel

Nadere informatie

De foamroll oefeningen

De foamroll oefeningen www.bodyrelease.nl De foamroll oefeningen Wat je vooraf moet weten De foamroll oefeningen die je uitvoert moeten voelen als een diepe massage en kunnen zowel direct op de huid als met kleding aan worden

Nadere informatie

TRAINING BIJ BASIC-FIT

TRAINING BIJ BASIC-FIT TRAINING BIJ BASIC-FIT Kijk, zo ziet de plattegrond van een gemiddelde Basic-Fit er schematisch uit. Elke club bestaat uit 6 verschillende trainingszones, zodat je op allerlei manieren kunt sporten. Verbetert

Nadere informatie

Krachttraining vrouwen

Krachttraining vrouwen Krachttraining vrouwen Krachttraining vormt, ook als vrouw, een belangrijk onderdeel van je trainingsschema. Dit schema biedt je een full body workout, waarbij jij je hele lichaam zult trainen. Gebruik

Nadere informatie

3 Super Oefeningen Voor Je Schoudergordel

3 Super Oefeningen Voor Je Schoudergordel 3 Super Oefeningen Voor Je Schoudergordel Vooraf 1. Lees eerst de algemene trainingsinstructies, deze vind je als bijlage bij dit schema. 2. Doe altijd een warming up van 10 minuten voordat je gaat trainen.

Nadere informatie

ZOMERPROGRAMMA RESPIRO: THUISTRAINING

ZOMERPROGRAMMA RESPIRO: THUISTRAINING Beste Respiro klant U heeft ervoor gekozen om fit en actief te blijven tijdens de zomersluiting d.m.v. het cardio- en krachttrainingsschema dat u thuis gaat uitvoeren. Het doel van dit schema is om zowel

Nadere informatie

FIT!VAK GROEPSLESDOCENT EREPS LEVEL 3 cursistenhandleiding 10 dagen

FIT!VAK GROEPSLESDOCENT EREPS LEVEL 3 cursistenhandleiding 10 dagen FIT!VAK GROEPSLESDOCENT EREPS LEVEL 3 cursistenhandleiding 10 dagen Raamsdonksveer, november 2013 CURSISTENHANDLEIDING GROEPSLESDOCENT Opleidingen 2000 Scheepswerflaan 44 4941 GZ Raamsdonksveer Nederland

Nadere informatie

10 minuten training 1 Total Body

10 minuten training 1 Total Body 10 minuten training 1 Total Body Met deze 10 Minuten training train je het hele lichaam. Alle spiergroepen komen aan bod. Waarom 10 minuten trainingen? Voor veel mensen is het nog steeds moeilijk om een

Nadere informatie

BEWEEGACTIVITEITEN fysiofitness, pilates, hardlopen, gewichtsbeheersing

BEWEEGACTIVITEITEN fysiofitness, pilates, hardlopen, gewichtsbeheersing Fysiotherapie Maarn-Maarsbergen BEWEEGACTIVITEITEN fysiofitness, pilates, hardlopen, gewichtsbeheersing fysiofitness, pilates, hardlopen, gewichtsbeheersing www.fysiotherapiemaarn.nl praktijk@solcon.nl

Nadere informatie

Krachttraining. vrouwen

Krachttraining. vrouwen Krachttraining Warming up Een warming up is belangrijk om je lichaam klaar te maken voor inspanning. Hiervoor hebben wij de volgende toestellen beschikbaar: de fiets, crosstrainer, roeimachine, loopband,

Nadere informatie

HET MAKEN VAN EEN INTRODUCTIEPROGRAMMA VAN 8 WEKEN (lessenreeks) LGF 2.0 OMSCHRIJVING + CONSEQUENTIES & GEVOLGEN VOOR DE TRAINER

HET MAKEN VAN EEN INTRODUCTIEPROGRAMMA VAN 8 WEKEN (lessenreeks) LGF 2.0 OMSCHRIJVING + CONSEQUENTIES & GEVOLGEN VOOR DE TRAINER LESVOORBEREIDINGS-FORMULIER beginsituatie analyse NAAM (voor- en Achternaam) DATUM les / training TIJD les / training Les / trainingsdoelstelling korte termijn Trainingsdoelstelling lange termijn BEGINSITUATIE

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in het Pullbands.nl E-Book.

Hartelijk dank voor je interesse in het Pullbands.nl E-Book. Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oefening 1: Chest press... 4 Oefening 2: Buikspieren en rug... 5 Oefening 3: Squat en sholderpress... 6 Oefening 4: Donkey kicks... 7 Oefening 5: Schuine en rechte buikspieren...

Nadere informatie

Onco-Move. Bewegen tijdens chemotherapie

Onco-Move. Bewegen tijdens chemotherapie Onco-Move Bewegen tijdens chemotherapie Introductie De behandeling van kanker, in het bijzonder de chemotherapie en/of radiotherapie, kan aanleiding zijn tot langdurige vermoeidheid en conditieverlies.

Nadere informatie

3 Super Oefeningen Voor Je Buik

3 Super Oefeningen Voor Je Buik 3 Super Oefeningen Voor Je Buik Vooraf 1. Lees eerst de algemene trainingsinstructies, deze vind je als bijlage bij dit schema. 2. Doe altijd een warming up van 10 minuten voordat je gaat trainen. 3. Sluit

Nadere informatie

Fysieke training voor ski-atleten

Fysieke training voor ski-atleten Fysieke training voor ski-atleten Inleiding De Nederlandse skiërs zijn al jaren erg goed in de jeugd. Elk jaar zijn er wel skiërs in de scholieren, waarvan de hele Nederlandse skiwereld denkt het mogelijke

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden.

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. Vet-killer 320 Workout Door: Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de Vet-Killer 320 Workout. Dit is de

Nadere informatie

Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal oktober 2018

Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal oktober 2018 Trainingsschema scheidsrechters amateur voetbal oktober 2018 Om voetbalwedstrijden goed te kunnen leiden, dien je het spel goed te kunnen volgen en hiervoor heb je een optimale conditie nodig. Om dit te

Nadere informatie

Dag 1 Datum / / / / / / /

Dag 1 Datum / / / / / / / Trainingsplan FIT Methode Fase 2 Vrouw - 1 - DAG D: UPERBODDY/COR Doel Shape - afvallen & strak lichaam Startdatum Tijd 8 Einddatum Aanwijzingen Dit is FIT Methode fase 2 voor vrouwen. Dit schema is voor

Nadere informatie

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving?

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving? OPZET DRAAIBOEK: Alle onderdelen waaraan gedacht kan worden nog eens op een rijtje gezet. Te gebruiken voor alle evenementen en activiteiten binnen de opleiding. 1: Voorkant - flyer evenement Dag + datum

Nadere informatie

Gainchaser Athletics

Gainchaser Athletics Gainchaser Athletics Trainingsschema s voor snellere spiergroei E-Book Waarom Gainchaser Athletics? Gainchaser Athletics is gemaakt voor mensen met een doel in het leven. Mensen die er alles voor over

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A INFORMATIE VOOR HET OPLEIDINGSINSTITUUT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio Praktijkexamen

Nadere informatie

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van CMV trainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma CMV trainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Training geven op niveau

Nadere informatie

MiBoSo Sportstudio Training, Coaching en Interventies

MiBoSo Sportstudio Training, Coaching en Interventies Sportstudio Training, Coaching en Interventies Informatie maart april 2014 trainen met mind, body én soul Miboso staat voor mind, body én soul! Geen fysieke verandering zonder mentale kracht, geen blijvende

Nadere informatie

Copyright 2016 In Gezondheid BVBA Rapid Fatloss onderdeel van Bioprofile

Copyright 2016 In Gezondheid BVBA Rapid Fatloss onderdeel van Bioprofile Copyright 2016 In Gezondheid BVBA Rapid Fatloss onderdeel van Bioprofile 1 Rapid Fatloss Workouts gratis introductie workout Introductie: Hoe voer ik deze trainingsschema s uit? Dankjewel voor het downloaden

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Wandel mee met de wandelvierdaagse in Nijmegen

Wandel mee met de wandelvierdaagse in Nijmegen Wandel mee met de wandelvierdaagse in Nijmegen Dinsdag 17 juli tot en met vrijdag 20 juli 2012 Je kent de Nijmeegse Wandelvierdaagse vast wel. Het is een hele prestatie om 4 dagen achter elkaar 30, 40

Nadere informatie

De Allround Personal Trainer opleiding

De Allround Personal Trainer opleiding Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De Allround Personal Trainer opleiding De allround Personal Trainer is een uniek totaal product waarbij vanaf het begin

Nadere informatie

Nu op healthandfitness.nl

Nu op healthandfitness.nl BINNENKORT UW NIEUWE WEBSITE? : Nu op healthandfitness.nl Gezonde recepten In elke editie staan er lekkere en gezonde recepten in ons magazine. Maar wist je dat alle recepten ook on-line staan. Heb je

Nadere informatie

WandelTrainersDag 8 april Ronde 3 Nr. Titel workshop Naam presentator

WandelTrainersDag 8 april Ronde 3 Nr. Titel workshop Naam presentator WandelTrainersDag 8 april Ronde 3 Nr. Titel workshop Naam presentator Waarom deze workshop? Tijdens de introductie heb ik het over mijn eigen sport gehad genaamd calisthenics (meer info op youtube). Deze

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE STAGE-BEGELEIDER

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE STAGE-BEGELEIDER Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE STAGE-BEGELEIDER Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer B, Niveau 4 Portfolio Fitnesstrainer B Fit!vak Deelopdrachten

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR HET OPLEIDINGSINSTITUUT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR HET OPLEIDINGSINSTITUUT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR HET OPLEIDINGSINSTITUUT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer B, niveau 4 Verwerven competenties Portfolio Fitnesstrainer

Nadere informatie

Dag 1 Datum / / / / / / / Houd je hoofd neutraal op de romp. Houd je rug neutraal. Pak het touw vast. Maak draaiende polsbeweging. Spring omhoog.

Dag 1 Datum / / / / / / / Houd je hoofd neutraal op de romp. Houd je rug neutraal. Pak het touw vast. Maak draaiende polsbeweging. Spring omhoog. Trainingsplan FIT Methode Fase 3 Man - 1 - DAG A: Lower body Doel Power - kracht & spierde nitie Startdatum Tijd 8 Einddatum Aanwijzingen Dit is FIT Methode fase 3 voor mannen. Dit schema is voor gevorderden

Nadere informatie

Fit op de keuring. DIENSTENCENTRUM MEDISCHE KEURINGEN Goed gekeurd DEFENSIE PERSONELE DIENSTEN

Fit op de keuring. DIENSTENCENTRUM MEDISCHE KEURINGEN Goed gekeurd   DEFENSIE PERSONELE DIENSTEN DEFENSIE PERSONELE DIENSTEN Fit op de keuring DIENSTENCENTRUM MEDISCHE KEURINGEN Goed gekeurd Deze brochure is in beheer van: DienstenCentrum Medische Keuringen Bezoekadres Kattenburgerstraat 7 1018 JA

Nadere informatie

BeweegCircuit. Denfit BeweegCircuit

BeweegCircuit. Denfit BeweegCircuit BeweegCircuit Met dit BeweegCircuit brengt Denfit de sportschool naar buiten. Met de toestellen uit de Professional, Basix en DenfitGym lijn is het mogelijk een BeweegCircuit op maat samen te stellen.

Nadere informatie

Trainingsschema. PS: Volg het schema en laat me weten wat je resultaten zijn. Stuur me een berichtje naar

Trainingsschema. PS: Volg het schema en laat me weten wat je resultaten zijn. Stuur me een berichtje naar Beste Lezer, Jaar in jaar uit trainen is wat je beter kan maken. Ik zeg heel bewust kan, want er is meer. Je kunt namelijk nog zoveel trainen, maar als je niet de juiste voeding neemt, niet op tijd naar

Nadere informatie

TRAININGS- HANDLEIDING

TRAININGS- HANDLEIDING 1 TRAININGS- HANDLEIDING 2 Frank den Blanken PT methode Fitness Intentie Techniek Deze methode is door Frank den Blanken ontwikkeld om betere / snellere resultaten te krijgen. Het is zo effectief doordat

Nadere informatie

Beste lezer, Veel leesplezier. Met sportieve groet, Freek Verbeet

Beste lezer, Veel leesplezier. Met sportieve groet, Freek Verbeet Beste lezer, Bedankt voor jouw interesse in dit boek. Hopelijk voegt het veel toe aan jouw trainingen en kan je vanaf nu gerichter naar jouw sportdoelstelling werken. Je kunt mij ook volgen via social

Nadere informatie

PRT - Systemen Inleiding PRT systemen A t/m G Belasting en herhalingen Pauzes

PRT - Systemen Inleiding PRT systemen A t/m G Belasting en herhalingen Pauzes PRT - Systemen Inleiding De PRT-systemen, Physical Rehabilitation Training Systems, lenen zich bij uitstek om op korte termijn een geblesseerde persoon te belasten met de juiste gewichten, zonder dat men

Nadere informatie

Trainingsschema voor de marathon in München 2013

Trainingsschema voor de marathon in München 2013 Trainingsschema voor de marathon in München 2013 Nr Datum MAAN- DAG 5 trainingen per week (kan ingekort worden tot 4 trainingen per week: dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag) DINSDAG Variabele tempoloop

Nadere informatie

Loopgroep René van AVGM in Best

Loopgroep René van AVGM in Best Loopgroep René van AVGM in Best Inhoud Profiel... 1 Regels en afspraken... 3 Adviezen... 4 Contactgegevens... 5 Profiel Dit is een loopgroep met een vrij rustig tempo. De afstanden en trainingsduur zijn

Nadere informatie

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic TrainingsCoach Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic De Kenya Classic voert door open savannegebied en dichte bergketens, steeds met uitzicht op paden van steenslag, zand

Nadere informatie

Dag 1 Datum / / / / / / / Houd je hoofd neutraal op de romp. Houd je rug neutraal. Pak het touw vast. Maak draaiende polsbeweging. Spring omhoog.

Dag 1 Datum / / / / / / / Houd je hoofd neutraal op de romp. Houd je rug neutraal. Pak het touw vast. Maak draaiende polsbeweging. Spring omhoog. Trainingsplan FIT Methode Fase 3 Vrouw - 1 - DAG A: BENEN/BILLEN Doel Shape - afvallen & strak lichaam Startdatum Tijd 8 Einddatum Aanwijzingen Dit is FIT Methode fase 3 voor vrouwen. Dit schema is voor

Nadere informatie

Anti-Jetlag & Hotel Workout. Strak & Fit, Overal. Door Jesse van der Velde. http://jessevandervelde.com/anti-jetlag-hotel-workout

Anti-Jetlag & Hotel Workout. Strak & Fit, Overal. Door Jesse van der Velde. http://jessevandervelde.com/anti-jetlag-hotel-workout Anti-Jetlag & Hotel Workout Strak & Fit, Overal Door Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com/anti-jetlag-hotel-workout Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF

Nadere informatie