VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar Telecommagazine september 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar Telecommagazine september 2006"

Transcriptie

1 VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar magazine september 2006 Voice over IP is de resultante integratie van voice functies met de datacommunicatieomgeving, en als gemeenschappelijke factor IP als drager. Door de toegenomen integratiemogelijkheden van voice en data is het gevolg van uitval, verstoring, of ongewenste functionaliteit groter dan ooit. In dat kader zullen juist de onderwerpen beschikbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging de nodige aandacht vereisen. Al die interactie maakt dat dit in de VoIP omgeving meer aandacht vergt dan een traditionele PABX omgeving. Niet dat een PABX omgeving defacto veilig is. Beheer op afstandingangen, onderhoud op afstand etc zijn in vrijwel elke PABX op een standraad wijze afgeschermd, of eigenlijk beter gezegd toegankelijk. In die omgeving beperken de gevolgen zich echter tot de spraak-kant, in de VoIP omgeving gaan de gevolgen verder en kan het directe invloed hebben op de totale communicatie-infrastructuur. Netlijnen De meeste spraakcommunicatie systemen zijn nog gekoppeld met ISDN aan het openbare net. Een enkele provider (b.v. Priority ) biedt al de mogelijkheid tot het koppelen op basis van IP. Andere operators en providers zijn al met (interne) proeftrajecten bezig en zullen naar verwachting op korte termijn volgen. Waren er al mogelijkheden om via toegang tot het D-kanaal van een ISDN bundel de spraakcommunicatie-infrastructuur te beïnvloeden, met de koppeling op basis van IP zal beveiliging tussen de eigen (Vo)IP infrastructuur en de openbare (IP) omgeving noodzaak gaan worden. Een firewall, zal dan de elementaire basis in de afscherming van de externe en de interne wereld moeten vormen. Aan die firewall zullen echter aanvullende speciale eigenschappen gegeven moeten worden, omdat de firewall speciaal voor VoIP verkeer de filtering moet doen. Dat geldt, zo blijkt in de praktijk, lastig voor SIP als communicatieprotocol in combinatie met firewall filtering. Afluisteren? Vroeger was het afluisteren van een verbinding, als je die tenminste gevonden had, relatief eenvoudig. Wat klemmetjes en eenvoudige apparatuur en het analoge signaal was opgeslagen. Met de overgang naar het digitale tijdperk en de toenemende integratie, is afluisteren enerzijds complexer geworden, anderzijds kan er meer tegelijkertijd afgeluisterd worden. Dat laatste vergt dan wel analyse-apparatuur (protocol analyser, content analyser) voor het analyseren en uitsorteren. Met de komst van IP en dus de vergaande digitalisering en standaardisering, zijn er nieuwe, in feite al heel oude mogelijkheden, om tot een betere beveiliging van de Oberman Consultants BV, Maarn, 1

2 gespreksinhoud of een deel van de gespreksinformatie te komen. Vercijfering is wat dat betreft het middel om bij te dragen aan een betere of in veel gevallen zelfs afdoende beveiliging van de spraakcommunicatie. Het inzetten van vercijfering vergt de nodige expertise. Enerzijds om dat elk algoritme een bepaalde eigen sterkte heeft, die wellicht met voldoende kennis en verwerkingskracht al dan niet eenvoudig op te lossen is, en anderzijds sleutelbeheer vergt t.b.v. van het vercijferingsproces. Naast de sterkte of zwakheden van een algoritme is de sleutel de weg tot de meest eenvoudige ontcijfering. In dit licht zegt de lengte van de sleutel niet alleen iets over de sterkte van de vercijfering. Interessant om te zien in deze ontwikkeling is, dat vroeger vercijfering nog met losse, gekoppelde dozen werd gerealiseerd en dat dat nu bij diverse VoIP leveranciers als in het toestel verwerkt is. Deze eigenschap zal een "unique selling point" van VoIP gaan worden. In de tijd van de losse dozen was er een meerprijs voor dit soort faciliteiten variërend van 500 tot De klassieke PABX beschikt hier niet over, anders dan door het toevoegen van losse dozen in een analoge aansluitomgeving. Voor de meestal proprietary digitale implementaties is er meestal geen oplossing. Het zijn echter niet alleen de VoIP infrastructuren die hier over beschikken of over gaan beschikken, ook diverse VoIP diensten zoals bijvoorbeeld Skype vercijferen de informatie gedurende de spraakverbinding. Dat wil niet zeggen dat daarmee ook een ongestoorde dienstverlening gerealiseerd kan worden. Recent is het propriety Skype protocol geanalyseerd en ontrafeld door een aantal Chinezen. Tevens leek men in staat om op basis van die informatie een Denial of Service programma te maken voor die dienst, al dan niet uitgesplitst op landinformatie, omdat die informatie weer niet vercijferd is. De VoIP omgeving Op hoofdlijnen is in de onderstaande figuur de VoIP omgeving geschetst qua signalering en informatie stromen. In de signaleringsfase gaat het om twee handelingen. De eerste is een vrijwel eenmalige actie om deel te mogen worden van de VoIP omgeving. PSTN LAN/WAN Netwerk Portal Signalering (incidenteel) Spraak (Continue) Oberman Consultants BV, Maarn, 2

3 Het toestel zal bij de opstart in het LAN de meest recente firmware gaan downloaden en een (tijdelijk) IP adres aan vragen. Afhankelijk van voice VLAN omgeving waar het toestel in terecht moet gaan komen, zal er een verwijzing plaats vinden. Het downloaden van de meest recente firmware is een belangrijk gegeven om tot een veilige situatie te blijven. Op deze wijze kan een toestel flexibel aangepast worden aan nieuwe ervaringen en inzichten. Naast programmeerfouten en bugs kan op die wijze ook snel een foutieve situatie opgeheven worden. Een herstart op basis van nieuwe firmware biedt een aantal extra beveiligingsmogelijkheden ten opzichte van toestellen die niet instaat zijn om geherprogrammeerd te worden op afstand, Van belang is dat wanneer de datacommunicatie-infrastructuur het toestel naar een ander VLAN verwijst het eerste IP adres weer vrijgegeven wordt. In de praktijk blijkt dat in de VoIP omgeving de spraak en data niet meer fysiek maar vanuit o.a. beveiligingsoogpunt wel logisch gescheiden worden in de LAN omgeving via VLAN constructies en in de WAN omgeving vaak op basis van MPLS. In de signaleringsfase is een beperkte transport capaciteit nodig om de signalering en de firmware effectief te krijgen. Desondanks vergt het een performance calculatie voor grotere VoIP infrastructuren als bijvoorbeeld door een storing van grote aantallen toestellen deze zich tegelijkertijd gaan resetten en vervolgens om de recente firmware vragen. Dan kan er gezien het beperkte tijdframe voor de opstart en de vraag naar spraakcommunicatie diensten tengevolge van de storing toch een verstoring van de communicatiecapaciteit plaatsvinden. Dit kan zich ook voordoen wanneer per ongeluk de DHCP server (die IP adressen toewijst aan de aangesloten systemen) de leasetijd voor veel toestellen op het zelfde moment zou aflopen en er en masse een vernieuwing van dynamische IP adressen zou gaan plaatsvinden. Tijdens de gespreksfase kan binnen de eigen VoIP omgeving afdoende afscherming zijn via vercijfering van de informatie en gespreksstroom. Voor communicatie met de buitenwereld zal, zeker wanneer de koppeling op IP basis plaats gaat vinden, een firewall voor signaleringsaspecten en voor content noodzakelijk zijn. Deze firewall zal daarnaast ook een beheerfunctie moeten hebben ter controle op activiteiten die bijvoorbeeld kunnen leiden tot het blokkeren van berichten en communicatie. Beschikbaarheid Oberman Consultants BV, Maarn, 3

4 In de aanloopjaren ( ) van VoIP infrastructuren in de markt is er het nodige te doen geweest over de beschikbaarheid van de dienstverlening. Deels werd dit veroorzaakt door de LAN/WAN componenten en deels door de VoIP processingsystemen. Op hoofdlijnen zijn er twee concepten om de beschikbaarheid te optimaliseren. Het ene concept gaat uit van centralisatie van de voice processing in een redundante opzet. In dat soort concepten zijn er twee zaken die opvallen, de uptime van het geheel zal de uptime van het WAN gaan benaderen, omdat de VoIP processing in zijn redundante uitvoering tot een bijzonder hoge beschikbaarheid kan komen. Dit mits een volledig fysieke gescheiden interne omgeving ingezet wordt. Nadeel van een gecentraliseerde omgeving kan liggen in de exploitatieve sfeer als ook de netlijnen gecentraliseerd zouden worden, omdat dan lokaal verkeer naar interlokaal verkeer omgebogen gaat worden ( most cost routing ). Wellicht dat er bij een intelligente koppeling met een provider hier verbetering in valt aan te brengen, maar in dat geval zal de provider het centraal aangeboden verkeer lokaal moeten (uit-) routeren, dat is altijd meer bewerkelijk voor een provider dan lokaal aangeboden verkeer lokaal uit te routeren (en dus duurder voor de klant). Het andere concept gaat uit van een decentralisatie, veelal in combinatie met gedistribueerde redundancy. Het systeem op de andere locatie is de redundante tegenhanger van de ene locatie. Op die manier komt het WAN pas in actie als er een lokale VoIP processing omgeving uitgevallen is en de lokale toestellen dus via het WAN een andere VoIP processor gaan opzoeken. Dit vergt een intelligent redundancy concept. Zo n concept maakt het niet alleen mogelijk dat lokaal verkeer ook lokaal uitgerouteerd wordt, maar ook dat interlokaal verkeer via de eigen VoIP infrastructuur tot lokaal verkeer omgebogen kan worden (least cost routing). Bij dekking in alle lokale nummergebieden in Nederland zal er dan zelfs geen interlokaal verkeer meer zijn. In de IP omgeving is voor de redundancy ook het een en ander nodig, omat de toestellen bij utval ook het ander VoIP system moet kunnen zien met de bijbehorende IP adressen voor die omgeving. In de praktijk zal dus over een dubbele set IP adressen beschikt moeten worden. Financieel gezien zijn de kosten beperkt, omdat leverancier back-up licenties ter beschikking stellen tegen een veel lagere prijs dan de licenties die direct gebruikt worden. Daarnaast is ook in de onderhoudssfeer dit een aantrekkelijk concept, omdat uitval van een primair gedeelte altijd nog een back-up intact laat. Als het LAN/WAN afgestemd is op VoIP zal de gebruiker er (nagenoeg) niets van merken. Hiermee is, wat in een enkelvoudige omgeving een major calamiteit zou zijn, door de inzet van intelligente hardware en software, omgebogen tot een minor calamiteit en kan daarom in een Service Level Agreement ook als zodanig afgehandeld worden. Oberman Consultants BV, Maarn, 4

5 Conclusie Oberman Door de toegenomen integratie en daarmee ook de omvang van gevolgen bij uitval, disfunctioneren of onbetrouwbare werking, is het van belang om betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging al bij het ontwerp te integreren. Op die wijze is enerzijds nog een kosteneffectieve oplossing mogelijk en voorkomt het inzetten van noodmaatregelen achteraf als er calamiteiten zijn. VoIP biedt wat dat betreft andere en ook betere mogelijkheden om redundancy en beveiligingsaspecten in de infrastructuur te integreren dan de klassieke PABX. Oberman Consultants BV, Maarn, 5

Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar

Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar De end-to-end datacommunicatie-infrastructuren staan de komende jaren aan stevige veranderingen

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

0THEMA10CYBER00010C01011000Y1010B0101E00110R01TH01E01M001A1CY1010B00001B1100010ER10010100

0THEMA10CYBER00010C01011000Y1010B0101E00110R01TH01E01M001A1CY1010B00001B1100010ER10010100 Ter land ter zee, in de lucht, maar via IP is de data op de vlucht Ir. M.R. Oberman (inzet foto) en ing. V.M. Kroon, Oberman Telecom Management Consultants BV Het gaat in dit artikel niet om de lezersgroep

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden

Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust even contact met ons op. Ruim 40% van de organisaties overweegt om Unified Communications in de cloud strategisch in te gaan zetten binnen de komende

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

White Papers VoIP. IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, bellen via internet, IPT, etc.?

White Papers VoIP. IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, bellen via internet, IPT, etc.? White Papers VoIP IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, dat wil zeggen het toepassen van het Internet Protocol (IP) voor spraaktoepassingen (voice), is op dit moment enorm in opkomst.

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie Maart 2012 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

Data Centers, Algemeen

Data Centers, Algemeen Data Centers, Algemeen Door Eric Lavrijsen LGSR Experts in Green Data Center Solutions White Paper 20 January 2009 www.greenserverroom.org Rev 2009-1 Page 1 of 19 SAMENVATTING Toekomstvastheid van Datacenters

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Visie op het veilig gebruik van Wifi

Visie op het veilig gebruik van Wifi Visie op het veilig gebruik van Wifi Tips voor zowel thuis als in de bedrijfsomgeving Gerard Niersman Voorwoord 15 jaar NiVo NiVo network architects bestaat dit jaar 15 jaar. Op 15 juli 1991 trokken Gerard

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk - Governance op IT-dienstverlening uit de cloud Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn)

Nadere informatie

alleen maar voordelen? (deel 1)

alleen maar voordelen? (deel 1) VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 1) If it s there and you can see it It s Real! If it s not there and you can t see it It s Gone! If it s there and you can t see it It s Transparent! If it s

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

NAS staat voor Network Attached Storage ofwel gegevens opslag verbonden aan een netwerk. Wat niet in de afkorting of de omschrijving van NAS voorkomt is dat een NAS intelligentie bezit. Intelligentie in

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Systeemeisen Inventive 2015

Systeemeisen Inventive 2015 Systeemeisen Inventive 2015 Inhoudsopgave Inventive 2 Transactieserver (TCBS) 7 Uitwerking systeemeisen 2 TAPI Server 8 De serverconfiguratie (4D Server) 3 De netwerkinfrastructuur 8 De werkstations (4D

Nadere informatie

Wireless Office Corporate Net

Wireless Office Corporate Net Wireless Office Corporate Net Dienstbeschrijving Page 1 of 25 Page 2 of 25 Inhoud 1 Achtergrond en positionering...4 1.1 Achtergrond...4 1.2 Doelgroep...4 1.3 Propositie...4 2 Gemeenschappelijke VPN functionaliteit...5

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie