Vragen die beantwoord moeten worden voordat er tot een ontwerp gekomen kan worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen die beantwoord moeten worden voordat er tot een ontwerp gekomen kan worden."

Transcriptie

1 Titel: Bekabeling is de kortste weg de snelste weg? Auteur: Albert Molenaar In de meeste organisaties geldt dat hoe minder ruimte er aan gebouwapparatuur besteedt wordt, hoe meer effectieve meters vloeroppervlak er is voor de primaire doelen van de organisatie. Dat is gunstiger voor, of de kosten of, de verhuurbare meters vloeroppervlak. De vraag is of dat past bij een efficiënte bekabelingsinfrastructuur in panden; is de kortste afstand ook de meest effectieve afstand, waar liggen kosten componenten en technische onmogelijkheden. Wat is de invloed van actieve apparatuur op de passieve bekabelingsinfrastructuur. Hoe verbind ik twee apparaten in kamers naast elkaar met elkaar? Vragen die beantwoord moeten worden voordat er tot een ontwerp gekomen kan worden. Vroeger was een bekabelingsinfrastructuur veelal opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: bekabeling en verdelers, tussenverdelers en vaak ook nog dwarsverbindingen van tussen verdeler naar tussenverdelers. Dat alles op een zodanig wijze dat uiteindelijk er kabelreductie plaats vond per verdeler. Niet elke eindpunt hoeft tenslotte tegelijkertijd geactiveerd te zijn. De tussen verdelers gingen in sommige infrastructuren naar een gemeenschappelijk punt, of op minder gestructureerde wijze op basis van coax of andere bekabelingsoorten en varianten. Heden ten dage is dat concept door elke organisatie wel verlaten en wordt een (ander?) gestructureerd bekabelingconcept gebruikt. Dat heeft als voordeel dat de kabellopen veel overzichtelijker zijn en dat de concentratie punten voor actieve en passieve middelen duidelijker herkenbaar zijn aan hun plaats in de infrastructuur. Gestructureerde bekabeling heeft binnen gebouwen vele voordelen. Daarnaast tekent zich ook de ontwikkeling af dat ander soortige systemen en toepassingen dan spraak- en datacommunicatie ook gebruik gaan maken van utp bekabeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om signaleringsactie sustemen, deur en raam bewaking en andere low voltage toepassingen. In de praktijk wordt er vaak vanuit gegaan dat er een zo min mogelijk aantal SER's, moet zijn, omdat dan het aantal te realiseren apparatuur ruimtes dan minimaal is (bouwkosten en voorzieningen). Op zich zijn de ruimtes dan wel groter, maar het vloeroppervlak van een geconcentreerde ruimte is altijd minder dan van een decentralisatie van ruimtes. De voor- en nadelen ten aanzien van minimalisatie van apparatuur ruimtes versus meer ruimtes zijn dan ook: In totaal is er dan ook zo min mogelijk aantal m2 nodig. De te plaatsen apparatuur heeft de beste vullingsgraad, elke ruimte heeft zijn eigen reserve aan aansluitingen, dus minder ruimtes is minder reserve. Daarnaast zijn er bij onderhoud en storingen minder ruimtes te bezoeken, dat bespaart op de beheers- en voorzieningen kosten. Oberman Telecom Management Consultants bv Maarn, 1

2 Weliswaar is de gemiddelde kabellengte langer, echter dat weegt niet op tegen de bouwkosten besparingen en niet effectief in te zetten m2. Er zijn wel eens organisatorische omstandigheden om van en dergelijk concept af te wijken, het gaat dan vaak om panden waar niet de eigen organisatie zit, maar verdiepingen die verhuurd worden. Dan zal men op die vloer over de eigen technische ruimte willen beschikken en niet aangewezen zijn op de vloer van een andere organisatie Op hoofdlijnen ziet het bekabeling concept in een niet redundante MER omgeving er dan als volgt uit. Elke SER heeft voor een gebouw of gebouwdeel zijn eigen verzorgingsgebied. Deze is door de datacommunicatie infrastructuur bepaald: ~ 90 meter kabel tussen een walloutlet bij de werkplek of systeem aansluiting en het patch panel in de SER. Hierbij moet voor de totale toelaatbare lengte (demping) rekening gehouden te worden met onder andere de lengte van het patch koord en de lengte van de kabel tussen walloutlet en aan te sluiten actieve apparatuur MER SER SER SER SER Voorts is het gestructureerde bekabelingsysteem zodanig dat de verbinding van werkplek naar SER dan van SER naar MER en dan weer naar beneden van MER maar SER en vervolgens de werkplek. Dit lijkt een omweg, echter de kanalisatie voor de bekabeling en de backbone, evenals de inrichting van de SER en MER maken het een efficiënte infrastructuur waarbij goten e.d. gevrijwaard kunnen worden van de overigens soms vijandige omgeving van de spraak en datacom bekabeling, hierbij kan dan gedacht worden aan TL balken met smoorspoelen, sterkstroomkabels, slecht afgeschermde video transport kabels etc De bekabeling tussen werkplek en SER is tegenwoordig volledig gebaseerd op cat 5 e of Cat 6. Het prijsverschil tussen deze beide bekabeling systemen bedraagt globaal 10 tot 20%. In alle gevallen wordt het tegenwoordig gedimensioneerd voor spraak en data aansluitingen, het onderscheid voor de klassieke systemen wordt gemaakt in de SER ruimtes, voor de VoIP toepassingen, die als applicatie aan het Oberman Telecom Management Consultants bv Maarn, 2

3 datanetwerk hangen is er geen onderscheid mee, en dus geen aparte koper backbone zoals die er voor de klassieke systemen nog wel is. De consequenties van het bovenstaande concept is at de gemiddelde kabellengte langer is dan wanneer er meer SER ruimtes zijn. De feitelijke kosten voor de investering zullen hoger zijn, echter de voordleen liggen op het vlak van: 1. Beheerkosten 2. Actieve apparatuur 3. Bouwkundige aspecten De ervaring is dat de meerkosten van een gemiddeld langere kabelinfrastructuur ruimschoots opwegen tegen een die meer SE kasten bevat en daarmee meer decentraal opgesteld wordt. Een argument zou ook kunnen zijn dat langere kabels kwetsbaarder zijn. Statistisch is dat ook zo, de praktijk blijkt dat voor inhuis bekabeling niet op te gaan. spraak data-integratie De kabels bevatten op basis van de UPT standaard 8 aders. Deze mogen echter maar voor 1 eindapparaat gebruikt worden en niet simultaan, dus voor verschillende eindapparaten over dat ene aansluitpunt. Dit vanwege onderlinge storingen binnen dezelfde kabel, beheersbaarheid en administratie van het de bekabelingsinfrastructuur. In het verleden werd dit nog wel eens uit prijs overwegen gecombineerd. Kosten en bekabeling De kosten van een moderne cat5/6 passieve bekabelingsinfrastructuur hangt van een aantal omstandigheden af. Als richtlijn ka 150 tot 175 per aansluitpunt voor grotere aantallen en een standaard kantoor gebouw gehanteerd worden. Er zijn door ons berekeningsmodellen ontwikkeld die zeer effectief zijn in het maken van budgetschattingen op basis van geautomatiseerde bekabelingsinfrastructuur ontwerpen voor gebouwen. Bijleggen, De introductie van VoIP in nieuwbouw omgevingen en de draadloze mogelijkheden een neerwaartse druk zullen leggen op de behoefte aan aantallen aansluitingen, is het nog steeds niet zo dat een kantooromgeving compleet draadloos zal worden, niet voor de spraak en niet voor de datacommunicatie. De mobiliteit is wel een niet te evenaren pluspunt bij draadloze oplossingen echter de min punten maken dat er voor beide een markt is in de kantoor omgeving Draadloos Gezien de rappe ontwikkeling van producten op basis van de abc etc standaarden lijkt het of er binnenkort geen behoefte meer zal zijn aan kopermijnen. Draadloos lijkt het wat de klok slaat, en in een aantal omgevingen zal dat ook zeker zo zijn. Het zal dan ij eerste instantie gaan Oberman Telecom Management Consultants bv Maarn, 3

4 om de thuisomgeving. Echter er zijn overwegingen die voor de bedrijfsomgeving nog een remzetten op draadloos-only Draadloos is gevoeliger voor afluisteren dan draadgebonden. Draadloos is altijd storingsgevoeliger dan draadgebonden Draadloos biet nog altijd een veel kleinere capaciteit dan draadgebonden. Maar als pluspunten kan genoemd worden: Draadloze verbindingen zijn sneller georganiseerd en gerealiseerd dan vaste verbindingen. Draadloos kan goedkoper zijn als het gaat om lokale uitbreidingen VoIP en bekabeling Omdat het IP protocol voor data en spraak gelijk is, is er onderliggend een integratie slag mogelijk op bekabelingniveau. De meeste VoIP toestellen hebben intern namelijk een hubfunctie in zich. Dat betekent dat de pc via de hub in het toestel verbonden wordt met de datacommunicatie-infrastructuur. Dit bespaart op bekabeling in nieuwbouw omgevingen, voor bestaande omgevingen heeft deze mogelijkheid niet direct nut. In de VoIP omgevingen is 2 aansluitingen per werkplek ruim voldoende, in de klassieke omgevingen ging men uit van 3 tot 4 aansluitingen per werkplek. De overgang naar een VoIP infrastructuur maakt het dat bijvoorbeeld de norm 88 maar in veel gevallen ook cat 3 bekabeling niet ingezet kan worden. In bestaande omgevingen vergt dit aandacht. Beheer en bekabeling Het lijkt soms wel dat een passieve infrastructuur niet beheert hoeft te worden. Niets is minder waar, een passieve infrastructuur verandert wel degelijk, namelijk met de verhuisbewegingen in een organisatie en afhankelijk van de situatie van de actieve apparatuur. Beheer en in het bijzonder administratie is noodzakelijk, als is het alleen maar om te weten of er verbindingen voor nieuwe gebruikers of applicatie systemem moeglijk zijn. Bijleggen kost altijd veel tijd, dus wanneer er vooraf inzicht in vrije verbindingsmogelijkheid is, is dat zinvol. Er zijn maar weinig beheersystemens op de markt die adequaat werken, hierbij kan gedacht worden aan Itracs of het zeer effectieve pakket patchmanager. Architectuur en beperkingen Er zal echter nog wel een architectuur punt zijn en blijven omdat de meeste PABX systemen nu centraal opgesteld zijn en de meeste data systemen door de beperkte afstandsoverbrugging tussen PC en datanetwerk (100 meter versus 2500 meter) In de VoIP omgeving is de afstandsoverbrugging gebonden aan het Ethernet protocol en dus minder dan 100 meter. Omdat deze afstand Oberman Telecom Management Consultants bv Maarn, 4

5 synchroon loopt met de datacommunicatieomgeving geeft dit meestal geen problemen tenzij het gaat om telefoon-only omgevingen, die overgezet moeten worden naar VoIP. In die bedrijfsomgevingen war het gaat om afstandsoverbrugging in terreinen zal de datacom afstand van 100 meter volstrekt onvoldoende zijn en leiden tot punten van kostenverhoging om ook de meer geïsoleerde punten in een organisatie aan te kunnen sluiten, of men moet weer terug gaan naar de klassieke analoge of digitale aansluitingen en dus tot een hybride omgeving komen Conclusie: Om tot een consistente oplossing te komen, in bestaande, maar vooral in nieuwbouw omgevingen is het zinvol dat 1. Elk systeem en applicatie die een laagspanningsapparaat betreft te evalueren in het licht van mogelijke aansluiting op basis van UTP cat 5/6 bekabeling. 2. te voorkomen dat er later bijgelegd moet worden vanwege de prijsconsequenties, dus de bekabeling goed te dimensioneren en flexibiliteit in datgene wat een passieve infrastructuur heet te realiseren, dat kan op basis van aansluitingen, dat kan op basis van een gestructureerd, maar vooral doordacht bekabelingssysteem. Oberman Telecom Management Consultants bv Maarn, 5

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

Titel: VoIP, alles of niets? Van: Albert Molenaar en Maarten Oberman Telecommagazine april 2006

Titel: VoIP, alles of niets? Van: Albert Molenaar en Maarten Oberman Telecommagazine april 2006 Titel: VoIP, alles of niets? Van: Albert Molenaar en Maarten Oberman magazine april 2006 De markt Los van schommelingen in de verkoop van PABX systemen is globaal 10 tot 15% van de organisaties staat,

Nadere informatie

Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar

Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar De end-to-end datacommunicatie-infrastructuren staan de komende jaren aan stevige veranderingen

Nadere informatie

VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar Telecommagazine september 2006

VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar Telecommagazine september 2006 VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar magazine september 2006 Voice over IP is de resultante integratie van voice functies met de datacommunicatieomgeving,

Nadere informatie

De inspanning die vereist is voor elk van de genoemde punten hangt af van:

De inspanning die vereist is voor elk van de genoemde punten hangt af van: Titel: Migratie van PABX naar VoIP, big bang, geleidelijke overgang of spagaat. Februari 2005 magzine, auteurs: Charles Heering, Maarten Oberman De vernieuwing van een spraakinfrastructuur is een proces,

Nadere informatie

onderwerp systeem beheer onderhoud 1 Hosted service systeem elders beheer door host

onderwerp systeem beheer onderhoud 1 Hosted service systeem elders beheer door host Titel: Alles de deur uit? Van: Maarten Oberman en Albert Molenaar Centrex, CentrIP, managed service, hosted service, onderhoud uitbesteden (maintenance service), operational lease zijn allemaal trefwoorden

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Communicatietoepassingen: het primaire bedrijfsproces! de opmaat naar de IP-maat van analyse naar synthese in een top-down benadering TEASER

Communicatietoepassingen: het primaire bedrijfsproces! de opmaat naar de IP-maat van analyse naar synthese in een top-down benadering TEASER Communicatietoepassingen: het primaire bedrijfsproces! de opmaat naar de IP-maat van analyse naar synthese in een top-down benadering Van dezelfde auteur VoIP de doorbraak op communicatiegebied. SDU 2007

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Introductie in IP Communicatie

Introductie in IP Communicatie AMR ict: De specialist voor IP communicatie Oplossingen Introductie in IP Communicatie Vroeger bestond er een strikte scheiding tussen de telefoniewereld en computernetwerken. Binnen ICT infrastructuren

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Data archiving in een digitale wereld

Data archiving in een digitale wereld Data archiving in een digitale wereld Routekaart voor de archivering van gestructureerde gegevens Drs. Jeroen Tegelaar, drs. Peter Kuiters en drs. Jan Geurtsen Data archiving wordt onterecht vaak alleen

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Virtualisatie en de IT-auditor

Virtualisatie en de IT-auditor 39 Virtualisatie en de IT-auditor Bert Rechter Virtualisatie is het gebruik van software om hardware of een gehele computeromgeving anders dan die waar de software feitelijk op draait, te emuleren 1. In

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam

Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam Glasvezel in de gemeente Alphen-Chaam Datum: juni 2015 Opdrachtgever: Gemeente Alphen-Chaam Opgesteld door: Pieter Migchels - pagina 1 (26) - Inhoudsopgave 1. 2 Definities... 3 Inleiding... 4 3 Opties

Nadere informatie

Whitepaper. Unified Communications

Whitepaper. Unified Communications 2012 Whitepaper Unified Communications HOE MAAK IK UNIFIED COMMUNICATIONS DIENSTBAAR AAN MIJN ORGANISATIE? In deze Whitepaper zullen we ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van Unified Communications

Nadere informatie

TelecomWorks. Wat als het mobiele net plat gaat? Private GSM: mobiele centrale biedt veel voordelen

TelecomWorks. Wat als het mobiele net plat gaat? Private GSM: mobiele centrale biedt veel voordelen TelecomWorks Vaktijdschrift over Telecom en Het Nieuwe Werken April 2010 Private GSM: mobiele centrale biedt veel voordelen Stuurinformatie helpt je aan het juiste telecomcontract MKB en Het Nieuwe Werken

Nadere informatie

De desktop in een smartcard

De desktop in een smartcard De desktop in een smartcard Meindert Vroegindeweij Business Development Manager Comparex Nederland B.V. Meindert.vroegindeweij@comparex.nl Unix of Windows op de desktop Unix en de desktop als thema voor

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Whitepaper. Netwerken. De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken!

Whitepaper. Netwerken. De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken! 2012 Whitepaper Netwerken De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken! Stand van Zaken: Organisaties worden steeds meer afhankelijk van hun ICT voorzieningen. Het komt helaas steeds vaker voor

Nadere informatie

Best of both worlds: bellen met IT

Best of both worlds: bellen met IT Best of both worlds: bellen met IT Intro VoIP-infrastructuren verdringen de traditionele PABX (telefooncentrale) en veel bedrijven overwegen een overstap naar een volledige IP- of een gemengde telefonieomgeving.

Nadere informatie

Soa en de kwaliteit van services

Soa en de kwaliteit van services architectuur Eisen en richtlijnen aan services Soa en de kwaliteit van services Veel organisaties hebben een omvangrijke verzameling applicaties gecreëerd die overlappen en vaak op allerlei manieren aan

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 3. Lokale netwerken. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling. Uitwerking van de opgaven. Communicatietechnologie: een inleiding

Inhoud leereenheid 3. Lokale netwerken. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling. Uitwerking van de opgaven. Communicatietechnologie: een inleiding Communicatietechnologie: een inleiding Inhoud leereenheid 3 Lokale netwerken Introductie Leerkern 1 Inleiding 2 Historische ontwikkeling 3 Structuur en componenten van een LAN 3.1 Netwerkstations 3.2 Bekabelingssystemen

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

Overstappen van traditionele telefonie naar VoIP telefonie

Overstappen van traditionele telefonie naar VoIP telefonie Overstappen van traditionele telefonie naar VoIP telefonie Inhoudsopgave Overstappen op VoIP!!!!! 3. De mogelijkheden!!!!!! 4. VoIP converter!!!!!! 5. Telefooncentrale in de Cloud!!! 6. Fysieke telefooncentrale!!!!

Nadere informatie

Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager en Gerjon Kunst, consultant bij Shared Values

Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager en Gerjon Kunst, consultant bij Shared Values VALUE PAPER Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager, consultant bij Shared Values Inleiding Het vervangen van de bedrijfstelefooncentrale (in vaktermen:

Nadere informatie

K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE. Mormwl{G-cÀgco. f@lffll-n. RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen

K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE. Mormwl{G-cÀgco. f@lffll-n. RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen K6TEÍ{ EII ORGf,IËATIE Mormwl{G-cÀgco f@lffll-n RAA..IE'END TNGENTEU.'BUFEAU looê relecorrmur{rcareprorecíen I \ \--.,/ KOSTEN EN ORGANISATIE MONITORING-CASCO Uitgevoerd door: Intercai Utrecht BY, BSO

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie