onderwerp systeem beheer onderhoud 1 Hosted service systeem elders beheer door host

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderwerp systeem beheer onderhoud 1 Hosted service systeem elders beheer door host"

Transcriptie

1 Titel: Alles de deur uit? Van: Maarten Oberman en Albert Molenaar Centrex, CentrIP, managed service, hosted service, onderhoud uitbesteden (maintenance service), operational lease zijn allemaal trefwoorden die hun eigen, verschillende definitie hebben en in de praktijk bedoeld zijn, om de eigen operationele bemoeienis met de communicatieinfrastructuur te verminderen. Het algemene verwachtingspatroon daarbij is: betere dienstverlening tegen lagere kosten. De termen worden soms door elkaar gebruikt. Daarnaast is duidelijk dat het effect van het inzetten van de genoemde krachtenvelden een directe invloed heeft op het eindresultaat, namelijk wat is het effect van de inzet van de telecommunicatie-infrastructuur voor de op de basis criteria als bereikbaarheid, onbereikbaarheid, versnelling van de communicatie, eenvoud in gebruik. Onderstaand zijn de verschillende verschijningsvormen weergegeven. Hierbij zijn de begrippen Centrex en CentriIP synoniem genomen voor hosted service. onderwerp systeem beheer onderhoud 1 Hosted service systeem elders beheer door host door host 2 Managed service systeem in huis beheer door service door service 3 Maintenance service systeem in huis beheer door eigen door service Alle drie de vormen van geheel of gedeeltelijke uitbesteden, vragen in ruil hiervoor hun tol. In de praktijk maakt elke gebruik van de onderhouds- en s mogelijkheden die de leverancier bij het systeem biedt, in welke zeer verschillende vorm dan ook. Dat kan zijn van het recht op inzet van de leverancier ten behoeve van de storingsoplossing tot en met gegarandeerd functieherstel, of van alleen hardware fouten tot en met software fouten oplossen. In de praktijk zijn er leveranciers die dan meteen een verplichte upgrade van het systeem in het onderhoudscontract integreren, veelal op kosten van de klant overigens. Dit in het kader van de software is te oud, die wordt niet meer gesupport. De managed service is de benaming van de mogelijkheid ook de beheertaken te laten doen door de leverancier of een system-integrator. Mede gezien het feit dat in VoIP systemen de mutaties meer naar het realiseren van software handelingen verhuizen ten gunste van Oberman, Maarn, 1

2 hardwaremutaties biedt deze servicevorm voor gebruikers perspectief in de markt. Dat zelfde perspectief geldt overigens ook voor s in Nederland die over diverse PABX systemen in Nederland beschikken en overgaan naar VoIP. Door de verschuiving naar VoIP zullen er enerzijds minder systemen nodig zijn en anderzijds kunnen de mutaties software matig aangestuurd worden, dat zal dan veelal ook meer centraal georganiseerd worden. Wanneer de leverancier voldoende schaalgrootte heeft, kan hij kosteneffectief mutaties op afstand realiseren voor verschillende klanten. De praktijk heeft geleerd dat die werkzaamheden goed gaan zolang het voornamelijk doen werk betreft. Dat soort werk is exact te beschrijven. Verschuiven de werkzaamheden naar tactische of zelfs meer strategische werkzaamheden, dan zal dat kunnen gaan leiden tot een conflict of interest en of, zo is de ervaring, gebrek aan kennis bij die partijen. De leverancier heeft uiteindelijk niet altijd de zelfde inzichten (belangen?) als de klant heeft in zijn eigen. Eén van de punten waar vaak verschil in de perceptie van de kwaliteit in zit, is de prioriteit in volgorde en wijze van storingsoplossing en uitvoering van mutaties. De interne beheerder van vroeger kende zijn gebruikers en kon daarom snel een prioriteitsstelling en souplesse aanbrengen. Voor de externe is het de volgende case, die gedaan moet worden, niet meer, niet minder. Het uitbesteden van beheer- en beheerswerkzaamheden geeft aan de ene kant minder personeel en middelen binnen de eigen, maar zal aan de andere kant de noodzaak tot scherper en duidelijk formuleren verhogen, waar de andere partij, (of partner?) aan moet voldoen. Het te veel ruimte overlaten en beroepen op emotionele of subjectieve zaken als partnerschap en dergelijk zal als het uiteindelijk om geld gaat bij verschil van inzicht op de te verwachte zaken in het bekende grijze gebied niet helpen om tot en oplossing te komen. Wel zal dan heldere tekst in de contractuele afspraken bijdragen tot een snelle en goede oplossing en tevens de relatie zuiver houden. De klant heeft namelijk in de geschilsituatie haast, omdat kennelijk de performance van de communicatie-infrastructuur (en dat zijn de cruciale core assets om te overleven in de concurrentiemarkt.) niet naar verwachting functioneert. In de praktijk blijkt er bij managed services nog al eens verschil van inzicht in de afrekening te zijn, wanneer het gaat om verrichte handelingen. Dat komt meestal doordat de gebruiker geen zicht heeft in de financiële consequenties die hij veroorzaakt met een vraag, en anderzijds doordat de leverancier van de diensten geen belang heeft bij de minimalisatie van het aantal handelingen, noch bij vragen die niet benoemd zijn in de werkafspraken. Een strak contractmanagement, en sturen in de effectiviteit van de veranderingen, maar ook wanneer mutaties per stuk afgerekend worden, zal bijdragen aan het bewustzijn van de gebruiker dat mutaties het direct consumeren van geld is. In de Oberman, Maarn, 2

3 praktijk is het zo dat wanneer beheer in eigen hand ligt van een de veroorzaakte kosten per mutatie niet echt opvallen. In de overgangssituatie, die er altijd is bij de transitie van eigen beheer naar een managed service is er een aantal punten, die aandacht vergen in de adequate uitregeling. Het gaat dan om de configuratie en administratie van de infrastructuur, het aanwezige personeel van de eigen, de wijze van overdracht, en niet op de laatste plaats de af te spreken stappen en werkzaamheden als men over X jaar toch het geheel weer in eigen beheer zou willen nemen. Dat laatste punt is aan het einde van een managed servicecontract, wanneer er bij aanvang niets over afgesproken is, een heikel punt. Hosted solution? Los van de technische oplossing is het mogelijk om de infrastructuur in eigen huis te hebben (domestic solution), of te kiezen voor een hosted solution. De communicatie-infrastructuur is in de hosted solution situatie gehuisvest bij een VoIP/IPT-service provider. Afhankelijk van de oplossing kan die service provider verschillende, logisch gescheiden communicatieinfrastructuren op zijn VoIP platform afwikkelen. Het niet in eigendom hebben betekent, dat de niet vrij kan beschikken (upgrading t.b.v. nieuwe functies?) over de fysieke infrastructuur, want zijn neemt uitsluitend een dienst af. Dat vergt èn nauwkeurig omschrijving èn afspraken van wat er geboden wordt en wat men in de toekomst bijvoorbeeld als functioneel groeipad mag verwachten. Daarnaast zijn er bij het simultaan gebruik van de infrastructuur in de hosted omgeving ook nog een aantal beveiligingsaspecten, die aan de orde komen. Gezien de mogelijkheden van VoIP is een hosted solution technisch goed mogelijk. Echter de prijzen voor de VoIP investeringen zijn de afgelopen jaren dusdanig gedaald dat het uitbesteden (hosten) van de hardware en software niet echt interessant meer is. De prijs van alleen een VoIP poort bij grotere aantallen ( poorten met als corresponderende prijs range euro) is inmiddels lager dan die van een switched ethernet poort in een datacommunicatienetwerk. Ook zal men in de hosted service variant het toestel altijd nog zelf moeten kopen. Gemiddels is de toestelprijs 100 tot 250% van de poortprijs. Daarnaast heeft men bij een hosted service geen grip op nieuwe functionele mogelijkheden en noodzakelijke doorontwikkeling. Men is voor zijn communicatie direct afhankelijk van het voortbestaan van die service provider (lock-in!).. Voor consumer producten als internet-bellen-plus, wat in feite een Nederland brede Centrex (CentrIP) oplossing is, is dit geen probleem. Echter voor de bedrijfscommunicatie is elke centrale oplossing, die veroorzaakt dat de netwerkafhankelijkheid voor de dienstverlening aan de gebruiker gemaximaliseerd is en veelal een service venster kent, die niet één op één zullen samenhangen met de bedrijfswensen, niet zinvol. Oberman, Maarn, 3

4 Vroeger was er nog een financieel aspect aan de hosted service, die gunstig kon uitpakken. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Voor de grotere s zijn de investeringskosten van de VoIP poort zelf gemiddeld minder dan 150 euro (eenmalig). De gemiddelde toestelprijs is significant hoger en in elke Hosted service zal dat toestel toch zelf aangeschaft moeten worden. Bij de keuze voor een managed service is de TCO bepaling van de gehele dienst cruciaal voor de keuze: wel of niet in eigen beheer. In de praktijk vallen door eerder geschetste zaken de prijs van de mutaties en andere aanpassingen, overnemen beheer en personele aspecten vaak hoger uit. De praktijk geeft aan dat dit 20 tot 35% van de prijsbepaling kan zijn. onderwerp nieuwe functionaliteit afhankelijkheden 1 Hosted service Lastig wanneer er een upgrade nodig is wegens medegebruik Service windows, beveiliging i.v.m. locatie elders en 2 Managed service Afhankelijk contractuele afspraken 3 Instandhouding door derden Eenvoudig, kosten bepaald medegebruik Kennis en kunde van de partij, conflicterend als het naar strategisch beheer gaat Eigen personeel en deskundigheid, In de klassieke PABX omgeving is voor een goed beheer op basis van kengetallen 1 beheerder per 1000 aansluitingen nodig. In de VoIP omgeving is dat door de verschuiving van hardware naar software mutaties en dergelijk aan het verminderen naar 1 op de 2000, dit geldt voor het operationeel beheer. De markt? In de markt komt de Hosted service maar beperkt voor. De grotere Centrex omgevingen die gebaseerd waren op PABX technologie, worden in het VoIP tijdperk gaandeweg afgebroken. De CentrIP omgevingen (VoIP gebaseerde oplossingen), die in andere marktsegmenten worden opgebouwd, zijn allemaal consumer based omgevingen. Enerzijds is gezien de dalende prijzen er nauwelijks ruimte voor Centrex en Hosted service in de markt, anderzijds is juist bij die oplossingen de netwerkafhankelijkheid gemaximaliseerd, omdat in de Centrex situaties en hosted VoIP oplossingen de systemen centraal neergezet worden. Oberman, Maarn, 4

5 Conclusie Hosted oplossingen op de markt zijn door de dalende prijzen niet echt aantrekkelijk voor bedrijfscommunicatie omgevingen, wel voor consumer oplossingen en zeer kleine, verspreide, bedrijfsomgevingen. Daarnaast zijn het oplossingen die de netwerkafhankelijkheid en soms ook de netlijnen concentreren en maximaliseren, met alle gevolgen van dien. De financiële voordelen van gehoste oplossingen zijn beperkt door de sterk gedaalde prijzen de afgelopen jaren. De managed service kan voor de leverancier de noodzakelijke werkaanvulling zijn op de sterk verlaagde inspanning, die er nog over is bij de nieuwe generatie VoIP systemen. Oberman, Maarn, 5

Titel: VoIP, alles of niets? Van: Albert Molenaar en Maarten Oberman Telecommagazine april 2006

Titel: VoIP, alles of niets? Van: Albert Molenaar en Maarten Oberman Telecommagazine april 2006 Titel: VoIP, alles of niets? Van: Albert Molenaar en Maarten Oberman magazine april 2006 De markt Los van schommelingen in de verkoop van PABX systemen is globaal 10 tot 15% van de organisaties staat,

Nadere informatie

VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar Telecommagazine september 2006

VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar Telecommagazine september 2006 VoIP, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar magazine september 2006 Voice over IP is de resultante integratie van voice functies met de datacommunicatieomgeving,

Nadere informatie

Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar

Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar De end-to-end datacommunicatie-infrastructuren staan de komende jaren aan stevige veranderingen

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie

Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie Rob van Megen Desktopvirtualisatie is hot. Organisaties grijpen de migratie naar Windows 7 aan om eens goed naar hun werkplek omgeving te kijken. Hoe kan het

Nadere informatie

Stand van zaken gemeenten in de cloud

Stand van zaken gemeenten in de cloud Stand van zaken gemeenten in de cloud Tjalke de Jong MSc, adviseur bij M&I/Partners Inleiding In veel gemeenten wordt het merendeel van de faciliteiten voor de informatievoorziening zelf aangekocht en

Nadere informatie

SAAS of SAAC voor customer interaction management oplossingen?

SAAS of SAAC voor customer interaction management oplossingen? SAAS of SAAC voor customer interaction management oplossingen? Inleiding Enkele jaren geleden werden we overspoeld met het begrip ASP, alternatieve service provider. Het waren met name innovatieve start-ups,

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

HET UITBESTEDEN VAN ONDERHOUDSWERK

HET UITBESTEDEN VAN ONDERHOUDSWERK HET UITBESTEDEN VAN ONDERHOUDSWERK De invloed van het uitbesteden van onderhoudswerk op de organisatie van het werk Faculteit: Managementwetenschappen Student: ing. P. Glas Studentnr: 838294454 Begeleider:

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie