Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar"

Transcriptie

1 Titel: Datacommunicatie en spraak-data integratie, een samenloop van omstandigheden? Auteur: A. Molenaar De end-to-end datacommunicatie-infrastructuren staan de komende jaren aan stevige veranderingen bloot. Dit wordt ingegeven door vernieuwende trends op zowel het technische vlak als op het gebied van innoverende applicaties, die tevens hun invloed gaan krijgen op organisatorische en financiële keuzes. Dit geldt zowel voor het WAN als het LAN. Op het technische vlak wordt een verder gaande migratie naar TCP/IP waargenomen en een toenemende capaciteitsuitbreiding in de transportnetwerken. Deze protocolstandaardisatie in combinatie met virtueel onbegrensde netwerkcapaciteit geven impulsen aan de ontwikkeling en brede implementatie van nieuwe communicatie applicaties. Mede omdat zowel spraak- als datacommunicatie gebruik maken van dezelfde basistechnieken en protocollen zullen de nu veelal nog separate netwerken convergeren naar een gemeenschappelijke communicatie infrastructuur. Hierbij zal VoIP de kinderschoenen ontgroeien en steeds breder ingezet gaan worden. Een sterk waarneembare ontwikkeling op het gebied van (informatieverwerkende) applicaties in combinatie met netwerken is die van de ASP (Applicatie Service Provider). Het gebrek aan gekwalificeerd ICT personeel in combinatie met het concentreren op kerntaken van bedrijven draagt hier eveneens significant aan bij. Het is eenvoudig in te zien dat b.v. het verplaatsen van servers van het LAN- naar de WAN omgeving de eisen van de communicatienetwerken op z n kop zetten t.a.v. capaciteit, terwijl VoIP meer eisen stelt in de kwalitatieve sfeer, b.v. aan end-to-end transporttijden. Het is zaak, met de juiste functionaliteit voor ogen, de onderdelen die het netwerk vormen zodanig te segmenteren dat b.v. schaalbaarheid, beveiliging en kwaliteit van de diensten gewaarborgd is en blijft. In de onderstaande figuur wordt in schematische zin de datacommunicatie-infrastructuur aangegeven. Oberman Telecom Management Consultants bv maarn, 1

2 binnenshuis buitenshuis binnenshuis Switch Router openbare infra structuur Router Switch randapparatuur LAN WAN LAN randapparatuur De functie van de diverse (sub-)systemen Vanaf de werkplek is men via de interne verbonden met de switch. Dit is een netwerksysteem dat, meestal, op basis van het ethernet protocol communiceert met de s en andere randapparatuur, b.v. printers. De verzorgt de fysieke verbinding. Dit kan zijn: PDS bekabeling cat 3, 5 (e), 6 etc of glasvezel. Deze laatste mediavorm wordt wel tussen (sub-)systemen toegepast en nog niet naar de werkplek. Het netwerk binnen het gebouw wordt wel local area netwerk genoemd (LAN). Het binnenshuis gedeelte (LAN) van het netwerk is via een zogenaamde router gekoppeld aan de buitenwereld. Het netwerk buiten de deur wordt wel wide area netwerk (WAN) genoemd. Op hoofdlijnen zijn er drie delen te onderscheiden in de datacommunicatie-infrastructuur: WAN LAN Gebouw bekabeling. En voorts nog de netwerkkaart met bijbehorende drivers in de en/of printer. Ten behoeve van end-to-end beheer, dus beheer over de infrastructuur heen, zullen er dus ook eisen aan de netwerkkaart in de Oberman Telecom Management Consultants bv maarn, 2

3 aan te sluiten apparatuur gesteld worden. Op die wijze zijn tot in de de netwerkactiviteiten te volgen en te besturen. Het dataverkeer is meestal pakket georiënteerd en transport vindt batchgewijs plaats. Transportcapaciteit is belangrijke factor terwijl vertraging voor het datatransport veel minder belangrijk is. Dit in tegenstelling wanneer het het transport van spraak en andere realtime proces data betreft. In de onderstaande figuur wordt in schematische zin de spraakcommunicatie-infrastructuur aangegeven. binnnenshuis buitenshuis binnnenshuis openbare infra structuur randapparatuur telefoonnetwerk randapparatuur De functie van de diverse (sub-)systemen Het telefoontoestel, of een ander type randapparatuur b.v. de fax, is via de gekoppeld aan een ingang in de telefooncentrale. Deze z.g. is het systeem, dat zowel de interne communicatie binnen het betreffende pand verzorgt, als de communicatie met de buitenwereld. De koppeling met de buitenwereld loopt via het telefoonnetwerk (vgl WAN voor datacom). Het transport van spraakverkeer is in de klassieke nog circuit geschakeld. In tegenstelling tot dataverkeer is capaciteit van minder belang, maar worden hoge eisen gesteld aan, (verschillen in), vertragingen van het transport. De piekcapaciteit is gelijk aan de gemiddelde capaciteit, de vertraging eind tot eind mag niet groter zijn dan 250 msec;wordt deze groter dan neemt de kwaliteit van het spraakkanaal drastisch af. Veel voorkomende knelpunten in de huidige datacom infrastructuren In de praktijk blijkt dat er de laatste jaren technisch veel kan, maar dat de eisen van de gebruiker meer dan navenant zijn toegenomen. Dit heeft tot Oberman Telecom Management Consultants bv maarn, 3

4 gevolg dat er nog steeds, zij het wel andere, knelpunten zijn in data- en spraakcommunicatienetwerken. Het gaat dan om bijvoorbeeld de capaciteit, het beheer en kwantitatieve gegevens t.a.v gebruik en performance van de infrastructuur. Daarnaast zijn er ook architecturale aspecten. Deze komen vaak voort uit het N+1 concept: een eenmalige oplossing ging goed, maar N+1 keer te samen gaf ongewenste aspecten. Op enkele van deze punten zal daarom ingegaan worden. Beheer Beheersmatig ontbreken veelal die gereedschappen die inzicht geven in de netwerkperformance en is er geen onderscheid te maken tussen de netwerk- en de applicatieaspecten. Capaciteit In de huidige situatie doen zich enerzijds vanuit de gebruiker gezien netwerk problemen voor en anderzijds is men niet in staat adequaat te meten waar de performance problemen zijn. Het zouden ook applicatie performance problemen kunnen zijn.er kan een bottleneck optreden in het lokale netwerk. Feitelijk zicht daarop is er pas bij adequate monitoring en capaciteitsrapportage. Die is er nu niet. Voor veel gebruikers zal ook het WAN onderdeel zijn van de infrastructuur om bij hun applicatie te kunnen komen. Er is weliswaar een rapportage die de capaciteit van de ingang naar het WAN weergeeft. Deze biedt echter geen zicht op details als er problemen aankomen of er problemen zijn. Voor een goede analyse van de benodigde netwerkcapaciteit is enerzijds inzicht in het actuele en historisch verloop van het gebruik nodig en moet anderzijds goed gedetailleerd inzicht zijn in het actuele gebruik tot op detail niveau. Een storing in de netwerkcapaciteit kan veelzijdig zijn: ondeskundig gebruik, een beetje defecte netwerk kaart of switch, storingsinvloeden van buitenaf etc. Conceptuele aspecten In de praktijk komen bij uitgestrekte WAN s allerlei lokale toegangen voor. Vanwege beschikbaarheids redenen voor inbelsituaties moet vaak worden overgegaan naar twee ingangen. De meer gecentraliseerde toegangen moeten, en kunnen dan adequaat beveiligd worden. Dit kan leiden tot de behoefte aan extra netwerk capaciteit, omdat de informatie die vroeger lokaal aangeboden werd nu op een ander, gemeenschappelijk (concentratie), punt aangeboden wordt, veelal is dat niet de oude locatie. Vergelijkbaar met de concentratie van de inbel situatie is ook de internettoegang. Concentratie op 2 locaties maakt de beveiliging (firewall) eenvoudiger en combineert een maximalisatie van de beschikbaarheid van de toegang, maar kan ook de mogelijkheid gegeven de gebruiker meer capaciteit te geven dan hij individueel over zou kunnen beschikken bij een eigen lokale aansluiting. Oberman Telecom Management Consultants bv maarn, 4

5 Infrastructuurontwikkeling Naar verwachting zal een (de?) volgende generatie spraakcommunicatie systemen gebaseerd zijn op basis van Voice over IP (VoIP). Naar verwachting zal deze technologie in eerste instantie levensvatbaar ingezet kunnen worden op de kleinere dislocaties. Op termijn zal die grens naar boven, meer centrale delen, schuiven. Nu liggen er mogelijkheden voor kleine vestigingen van grotere ondernemingen die naar een functioneel gemeenschappelijk netwerk willen gaan. Dat zijn veelal organisaties die ook een uitgebreid wide area netwerk hebben voor de afhandeling van datacommunicatieprocessen waarbij de extra load van de spraakcommunicatie een onderdeel van het totaal aan datacommunicatie is. Via het Voice over IP protocol is het dan mogelijk telefoongesprekken op afstand of via een locale switch naar het gemeenschappelijke communicatie systeem te brengen.om te komen tot een datacommunicatie-infrastructuur waarin data en spraak geïntegreerd zijn moeten de eisen van zowel data- als spraakcommunicatie geïmplementeerd worden. Zoals in het voorgaande gezien kan worden lopen de eisen die spraak en data stellen aan het transport sterk uiteen. Conceptueel wordt gekozen voor een datacommunicatie-infrastructuur. De transportapparatuur moet ook spraak kunnen verwerken. De recent ontwikkelde equipement ondersteunt deze uitgebreide functionaliteit. In de onderstaande figuur wordt in schematische zin de communicatieinfrastructuur voor zowel spraak als data aangegeven. binnenshuis buitenshuis binnenshuis Switch Router openbare infra structuur Router Switch randapparatuur LAN WAN LAN randapparatuu Oberman Telecom Management Consultants bv maarn, 5

6 Aandachtspunten Onderstaand zijn de belangrijkste uitgangspunten aangegeven voor het vervolg op netwerkinfrastructuur, die vandaag aan de dag om technische reden aan vervanging toe zijn. De uitgangspunten zijn vakmatig van aard. Om niet in een collegedictaat te geraken is dit zo gelaten. WAN: QoS: Quality of Service: minimaal gegarandeerde bandbreedte voor een applicatie, waarbij deze minimale bandbreedte er tenminste is als de applicatie actief is Bandwith on demand (capaciteit): Opschakelbare bandbreedte tbv incidentele veeleisende applicaties en andere omstandigheden waarbij tijdelijk veel meer bandbreedte nodig is TCP/IP (only) G. 703 toegang tbv het indien gewenst aankoppelen van de bestaande infrastructuur. Redundantie in het WAN t.b.v. uptime maximalisatie Tenminste tweevoudig geografisch gescheiden verbindingen, Minimale local loop lengte, het betreft hier de vaak enkelvoudig uit gevoerde aansluiting tussen het LAN en het aansluitpunt van de openbare infrastructuur. LAN Ethernet 10/100 Mbit/s switched toegang 1/10 Gbit/s toegang tbv servers. VLAN tbv besloten gebruikersgroepen TCP/IP (only) LAN-interconnect evt. via WAN Redundantie in het netwerkontwerp en de systeemdelen waar veel gebruikers te samen komen en het vermijden van single points of failure Noodstroom voorziening Bekabeling Cat 5 e /6 Conform huidige wijze van afmontage Glasvezel tbv backbone Voortzetten huidige opzet Optie s IP routing Voice over IP Intelligente datacompressie tbv bandbreedte reductie Conversie gereedschap bestaande netwerkprotocollen Oberman Telecom Management Consultants bv maarn, 6

7 Algemene punten Onderhoud Service Level Agreements Overgangsscenario Helpdesk Leveranciersoverleg Inrichting apparatuur ruimten Schaalbaarheid Modulair uitbreidbaar Beveiliging, betrouwbaarheid, beschikbaarheid Beheer en beheersbaarheid Continuïteit van de dienstverlening van het netwerk Beheer, kennis en slagvaardigheid Vanuit een kennis en handelingsperspectief is beheer onder te verdelen in strategische tactische en operationele activiteiten. Als uitgangspunt is evident dat elk bedrijf zijn primaire en secondaire bedrijfsprocessen beter kent dan wie ook. Op basis daarvan zal men tenminste de strategische aspecten van de netwerken zelf goed moeten kennen en beheersen. Alleen dan kan van 1+1=3 of wellicht meer gemaakt worden. Goed tegenspel aan de leverancier van het netwerk- of de dienstenleverancier is dan noodzaak. In het bestek zal daarom in meer detail naar kennis en visie van de leverancier gevraagd worden en wat hij van de klant verwacht. Onderhoud, instandhouding service en verder Van belang voor de bedrijfsprocessen die gebruik maken van het netwerk is dat het goed functioneert en dat het gedurende de uren dat het nodig is er is. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 1. Instandhouding, herstel, hersteltijd. 2. Preventief en correctief onderhoud. 3. Service. 4. Helpdesk. 5. Visie van de leverancier. 6. Interactie van leverancier en klant, t.a.v. de verdere ontwikkeling. In de huidige situatie is het voor een gebruiker lastig, zo niet onmogelijk, om problemen onderscheidend toe te kennen aan het netwerk of aan de applicatie. De gebruiker zou hier ook niet mee belast moeten worden. Maar indien de instandhouding van het netwerk en de applicatie bij verschillende partijen is ondergebracht zal de gebruiker toch richting moeten kiezen. Oberman Telecom Management Consultants bv maarn, 7

8 Een meer gebruiksvriendelijke oplossing kan gerealiseerd worden middels de implementatie van een centraal meldpunt via b.v. een helpdesk. Hier kan eveneens bewaking en afhandeling van problemen plaatsvinden. Juist bij de uitbesteding van dit soort punten is het van belang dat een organisatie zich eerst beraad op wat zij zelf wil doen en wat zij wil laten doen. Concretiseren daarvan leidt tot een heldere afstemming over wie wat doet onder welke voorwaarden (en welke prijsstelling). Conclusie Functioneel gezien is er nog geen haast bij om naar een gecombineerde spraak- datacommunicatie-infrastructuur te migreren. Toch kunnen er redenen zijn van financiële en/of organisatorische aard om wel tot implementatie over te gaan. Immers het in standhouden van 2 netwerken vergt meer dan 2 keer zoveel middelen (financiën, organisatie, overleg etc.) als het in standhouden van 1 netwerk. Over een aantal jaren zal de keuze omtrent het gebruik van een gecombineerde spraakdatacommunicatie-infrastructuur versus twee separate netwerken sowieso geen discussie meer zijn. Het exacte in- of overstaptijdstip is echter lastig te bepalen. Tot die tijd is een zorgvuldige afweging, ingegeven door de bedrijfsstrategie, op z n plaats. Die afweging kan pas goed gemaakt worden als de bedrijfskundigen samen met communicatiespecialisten een functionele detailspecificatie gemaakt hebben inclusief evaluatie model. Op basis daarvan is niet alleen een objectief vergelijk mogelijk, maar wordt ook vermeden dat voortschrijdend inzicht het keuzeproces tot een lijdensweg maakt. ***** Oberman Telecom Management Consultants bv maarn, 8

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

White Papers VoIP. IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, bellen via internet, IPT, etc.?

White Papers VoIP. IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, bellen via internet, IPT, etc.? White Papers VoIP IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, dat wil zeggen het toepassen van het Internet Protocol (IP) voor spraaktoepassingen (voice), is op dit moment enorm in opkomst.

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Vernieuwing verzekeringssoftware

Vernieuwing verzekeringssoftware Vernieuwing verzekeringssoftware 2011-2013 Dit document is eigendom van Netaspect Software BV. Distributie zonder schriftelijke toestemming van Netaspect Software is niet toegestaan. De informatie in dit

Nadere informatie

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier.3 Een case study in rationalisatie en consolidatie ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren van consequente keuzes. In dit

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM TeS-ED 6ss Technische UniversiteittvEindhoven Faculty ofelectrical Engineering Section ofdigital Information Systems (ICSIEB) Master's Thesis: STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden

Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust even contact met ons op. Ruim 40% van de organisaties overweegt om Unified Communications in de cloud strategisch in te gaan zetten binnen de komende

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie