Concessie van De Haan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concessie van De Haan"

Transcriptie

1 Concessie van De Haan

2 Concessie van De Haan Historische inleiding

3 Het gehucht De Haan grondgebied Klemskerke / Vlissegem

4 Het gehucht De Haan

5 Het gehucht De Haan grondgebied Klemskerke / Vlissegem gehucht met landarbeiders- en visserswoningen, een hoeve, een douanepost, een molen,

6 Het gehucht De Haan

7 Het gehucht De Haan grondgebied Klemskerke / Vlissegem gehucht met landarbeiders- en visserswoningen, een hoeve, een douanepost, een molen, temidden ongerepte natuur

8 Het gehucht De Haan

9 Het plan Van der Swaelmen

10 Het plan Van der Swaelmen

11 Concessie, 1889 E. Colinet A. Passenbronder A. Popp 1888: Hôtel du Coq 1889: + 50 ha duinen in erfpacht voor 90 jaar Bedoeling: door middel van een villapark in de duinen al de aangenaamheden van een verblijf aan zee te paren aan de aantrekkelijkheid die het platteland kon bieden.

12 Het plan Kidner

13 Prille ontwikkeling van de badplaats

14 Prille ontwikkeling van de badplaats - Aanleg Koninklijke Baan Oostende-Blankenberge - Vernieuwing tramstation (1902) - Aanleg golfterrein (1902) in La Potinière - Aanleg 8 tennisvelden (1909) in La Potinière - Bouw casino (1899) - Bouw zomerkapel (1897) in de Dantelaan - Bouw Grand Hôtel du Coq-sur-Mer (1899)

15 Prille ontwikkeling van de badplaats

16 Concessieuitbreidingen, 1904 / uitbreiding noordwaarts met 3 ha hoge duin uitbreiding oostwaarts met 15 ha duinen. Erfpachttermijn 1979!

17 Het plan Stübben

18 Belangrijk! Overeenkomst van 1912 Verkavelingsvoorschriften van J. Stübben onderschreven door de S.A. Le Coq-sur-Mer. = Determinerend voor de verdere ontwikkeling en het eigen karakter van de Concessie.

19 Einde van de Concessieovereenkomst, 1979 Gevolg: eigen karakter Concessie DRUK! 1981: deel Concessie beschermd dorpsgezicht 1986: gehele Concessie BPA = onvoldoende garantie behoud karaker 1995: gehele Concessie beschermd dorpsgezicht 2004: mogelijkheid voor een dynamisch erfgoedbeleid via herwaarderingsplan

20 Concessie van De Haan Historische stedenbouwkundige voorschriften

21 Concessie van De Haan Beleid en regelgeving

22 Concessie van De Haan Beheer van de erfgoedwaarden via onderhoud en herwaardering

23 Algemene erfgoedkenmerken en -elementen

24 Algemene erfgoedkenmerken en -elementen Erfgoedkenmerken = structurele componenten

25 Erfgoedkenmerken Algemeen Zonegebonden

26 Algemene erfgoedkenmerken Een voldoende bebossing (voorschriften 29 juli 1889)

27

28 Algemene erfgoedkenmerken = Het duinbosgegeven is nog maar in beperkte mate aanwezig tenzij buiten de Concessie.

29 Algemene erfgoedkenmerken Structurerende elementen: de centrale, rechte oost-west-as (Jean d'ardennelaan & Normandiëlaan) waarop van west naar oost een ovaal, een cirkelvormig en een rechthoekig plein zijn geënt (sinds ca. 1910).

30

31 Algemene erfgoedkenmerken = nog beleefbaar in de Normandiëlaan, vooral door de breedte van de laan en het opgewaardeerde rechthoekig pleintje (standbeeld van Einstein) = veel minder beleefbaar in de Jean d Ardennelaan, vooral omdat deze laan smaller is dan de Normandiëlaan, geen eindpunt kent en het ovale plein duidelijk aan opwaardering toe is.

32

33

34 Algemene erfgoedkenmerken Wegen met een gebogen tracé en met respectievelijk 6, 10 en 15 meter breedte die het verschil maken tussen wandelpaden en lanen (de Koninklijke Baan volgt nagenoeg de kustlijn, centrale, deels cirkelvormige lanen als de Leopold-, Clementina-, Maria Hendrika- en de Albertlaan, omsluiten het "Parc Royal", ook "La Potinière" genaamd (ca. 1890).

35 Algemene erfgoedkenmerken = Dit wegenpatroon is alsnog bewaard maar de beleefbaarheid is en wordt aangetast door een verregaande tegemoetkoming aan de urbanisatiedruk. Dit laat zich in het bijzonder voelen voor de Leopoldlaan die uitgroeide tot de belangrijkste noord-zuid-as. Op de omgeving van het beeldbepalende gemeentehuis en het gedeelte tussen het hotel Astoria en het Koninklijk Plein na heeft deze voorname laan sterk aan erfgoedwaarde ingeboet. De Maria-Hendrikalaan en een deel van de Clementinalaan en de Albertlaan (de oostzijde van La Potinière) behielden daarentegen veel beter hun karakter maar ontwikkelden zich dan ook niet tot een belangrijke commerciële en toeristische as.

36

37

38 Algemene erfgoedkenmerken Wegen met een recht tracé (zoals de Waterkasteellaan, de Mercatorlaan / Jordaenslaan / Marie Josélaan, de Louisalaan, de Prins Karellaan en Prins Umbertolaan) in het oostelijke gedeelte (of tweede uitbreiding) van de Concessie (ca. 1912).

39 Algemene erfgoedkenmerken = Dit wegenpatroon is nog goed herkenbaar en beleefbaar als structurerende element van de laatste concessieuitbreiding. Langs dit tracé bevinden zich een aantal interessante recente gebouwen die het oorspronkelijke concept navolgen.

40

41 Algemene erfgoedkenmerken Een ruimtelijke indeling in grillige blokken, waarin regelmatige kavels met villa's.

42 Algemene erfgoedkenmerken = de beleefbaarheid van de verkavelingsblokken wordt aangetast door een oprukkende verdichting en de evolutie naar een percellaire gesloten structuur.

43

44

45

46 Algemene erfgoedkenmerken Een beperkte bouwoppervlakte voor het verplichte villatype (voorschriften 29 juli 1889).

47 Algemene erfgoedkenmerken = Het beoogde open en groene karakter van de Concessie verliest op veel plaatsen aan belevingswaarde door de oprukkende verdichting.

48

49 Algemene erfgoedkenmerken Een maximale groenvoorziening, met verhouding eenderde terreinbezetting en tweederden begroeiing (1889 / 1910)

50 Algemene erfgoedkenmerken = Het beoogde duinparkgegeven wordt gehypothekeerd door de verdichting, door terreinverharding (parkeergelegenheden) en door de bouw van aanhorigheden (garages en carports).

51

52 Algemene erfgoedkenmerken Het behoud van het duinenreliëf (1889 / 1910).

53

54 Algemene erfgoedkenmerken = De beleving van het duinenreliëf is bewaard, vooral in het meest oostelijke en westelijke gedeelte.

55 Algemene erfgoedkenmerken Constructies van het type villa, "maison de plaisance" of cottage (1889 / 1912).

56

57

58 Algemene erfgoedkenmerken = De beoogde coherentie van vrijetijdsarchitectuur wordt meer en meer teniet gedaan, zeker op de toeristischcommerciële assen en in het gebied Koninklijke Baan- Zeedijk door de invasie van appartementsblokken, villaappartementen en soortgelijke.

59

60

61

62 Algemene erfgoedkenmerken Omheiningen met een maximale hoogte van 50 cm. In veel gevallen een bakstenen muurtje aansluitend bij de bouwtrant met het hoofdgebouw; vaak gevelstenen met namen van architect en aannemer ingewerkt in de pijlers van het toegangspoortje (1889 / 1912).

63

64 Algemene erfgoedkenmerken = De lage omheiningen die het open karakter van de parkwijk moesten garanderen, zijn in zeer gevallen vervangen door hoge harde of groene afsluitingen die het woonperceel moeten afschermen van straat en belendende percelen.

65

66 Algemene erfgoedkenmerken Bepalingen in verband met - de afmetingen van loggia 's, balkons en trapportalen - de inplanting en afwerking van de externe keldertrappen.

67

68

69 Algemene erfgoedkenmerken = Deze bepalingen die waakten over de schaalverhouding en het karakter van deze architectuurelementen als karakterbewarende maatregel voor de gehele duinparkwijk, worden sinds het einde van de concessie-overeenkomst nauwelijks of niet meer toegepast.

70 Algemene erfgoedkenmerken Afzonderlijke of aangebouwde garages (vanaf midden jaren 1920).

71 Algemene erfgoedkenmerken = De druk van het autoverkeer en het parkeren tasten zowel de schaal van individuele elementen als van de algemene beleefbaarheid van straten en pleinen aan.

72 Algemene erfgoedkenmerken De stenen glooiing met wandelgang ter bescherming van het duin (waarmee de Concessie in 1904 werd uitgebreid) en van de badplaats.

73 Algemene erfgoedkenmerken = Deze zog. stenen glooiing met wandelgang, beter bekend als de dijk, heeft als beschermende overgang van duin naar strand en zee weinig van zijn belevingswaarde behouden door de hoogbouw, het autoparkeren en het wegvallen van de vroeger zo belangrijke doorzichten vanuit het binnenland naar de zee. Enkel in het westelijk gedeelte (achter de villa s Namous en Ma Normandie) bestaat nog een natuurlijk en beleefbaar doorlopen van de dijk naar de duinen.

74

75 Algemene erfgoedkenmerken De drie trappen die het strand toegankelijk maken (sinds ).

76

77 Algemene erfgoedkenmerken = Deze dijkcomponenten zijn nog bewaard maar verdienen een betere prononcering. = De vroegere sierlijke giet- en smeedijzeren afsluiting van de dijk heeft spijtig genoeg moeten plaats maken voor een karakterloze inox-leuning. = In functie van een opwaardering van het dijkgebied dient ook bijzondere aandacht besteed aan de twee modernistische dijkpaviljoenen.

78

79

80

81 Algemene erfgoedkenmerken De twee verbindingswegen en twee grasperken tussen de Koninklijke Baan en de Zeedijk (sinds ).

82 Algemene erfgoedkenmerken = De verbindingswegen tussen de Koninklijke Baan en de Zeedijk die een visueel contact tussen binnenland en zee beoogden, zijn door hoogbouw als dusdanig onbeleefbaar geworden. = De grasperken die het groene karakter, eigen aan het parkwijkgegeven, moesten accentueren zijn verdwenen op een klein relict na aan het Leopoldplein.

83

84

85

86

87

88 Algemene erfgoedkenmerken De zog. hellingen (tussen de Koninklijke Baan en de zee) als toegangen tot de Zeedijk (toegevoegd omstreeks 1910).

89 Algemene erfgoedkenmerken = Deze hellingen, namelijk de Dürer- en Goethehelling, zijn nog bewaard. De Dürerhelling heeft een eerder verwaarloosde indruk, terwijl de Goethehelling onbeleefbaar werd door de bouw van Silver Beach.

90

91

92 Algemene erfgoedkenmerken Het halfronde Christinaplein ter hoogte van de Christina- en de Bretoenselaan als tegenhanger van het Leopoldplein (sinds ca. 1910).

93 Algemene erfgoedkenmerken = De parkeerfunctie die aan het Christinaplein is gegeven, vormt dit om tot een desolate vlakte en hypothekeert de conceptueel beoogde pleinbeleving. Het lijkt ons een conditio sine qua non dat de structurerende hellingen (waar mogelijk) en pleinen een kwaliteitsvolle opwaardering verdienen.

94

95 Zonegebonden erfgoedkenmerken Zone ten zuiden van de Koninklijke Baan (ca. 1912): - in de regel enkel een- of tweegezinswoningen (c. 1912) - loten van minimum 400 m² voor alleenstaande villa s (ca. 1912) - de gebouwen op minimum 4 meter van de baan en van de aangrenzende loten (ca. 1912) - alle gevels naar behoren versierd (ca. 1912).

96 Zonegebonden erfgoedkenmerken = Het voorkomen van een- of tweegezinswoningen op percelen van minimum 400 m² en op een afstand van 4 meter van de baan en de aangrenzende percelen is grotendeels behouden maar staat onder toenemende druk, vooral op de commerciële en toeristische assen.

97 Zonegebonden erfgoedkenmerken Zone ten noorden van de Koninklijke Baan (ca. 1912): - zowel alleenstaande als gegroepeerde gebouwen (ca. 1912); - de gebouwen op minimum 4 meter van de Koninklijke Baan (rond de squares en de binnenwegen wijkruimte ofwel verminderd of weggelaten) (ca. 1912).

98 Zonegebonden erfgoedkenmerken = Het voorkomen van alleenstaande evenals gegroepeerde gebouwen op minstens 4 meter afstand van de Koninklijke Baan is in grote mate aangetast in het gedeelte tussen de Ensorlaan en het Christinaplein.

99 Zonegebonden erfgoedkenmerken Zone van en nabij de zeedijk (ca. 1912): - - op de drie plaatsen, met expliciet behoud van het duinreliëf, afgelegen eengezins- of meergezinswoningen (ca. 1912) - te bebouwen oppervlakte maximum eenderde van het totale perceeloppervlak (ca. 1912) - de gebouwen op minimum 4 meter van de baan en van de aangrenzende loten (ca. 1912)

100

101 Zonegebonden erfgoedkenmerken = Van de zone voor afgelegen bebouwing nabij de Zeedijk blijven enkel nog sporen over in het westelijke gedeelte (de villa Namous en de villa Ma Normandie) en één villa in het oostelijke gedeelte (villa Zilverschoon, post-expo 58-stijl).

102 Algemene erfgoedkenmerken en -elementen Erfgoedelementen = visuele componenten

103 Erfgoedelementen Algemeen Zonegebonden

104 Algemene erfgoedelementen Geen reclame op de gevels (ca. 1912).

105 Algemene erfgoedelementen = Dit voorschrift wordt duidelijk niet meer nageleefd op de commerciële en toeristische assen.

106

107 Algemene erfgoedelementen Alle (zichtbare) gevels naar behoren versierd (ca. 1912).

108

109 Algemene erfgoedelementen = Bij het herstel van bestaande gevels trad in het verleden over het algemeen verschraling op waarbij tal van decoratieve elementen en schakeringen verwijderd werden. Zo deed het aanbrengen van vlakke cementlagen veel detaillering verdwijnen. = De recente architectuur lijkt over het algemeen een afkeer te hebben van versierde of decoratief uitgewerkte gevels.

110

111 Algemene erfgoedelementen N.B. Binnen het kader van de opdracht was het niet mogelijk om achtergevels en andere niet vanop de openbare weg zichtbare delen aan een onderzoek te onderwerpen tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen. Omwille van het open karakter en het algemene kwaliteitsstreven van de parkwijk werd oorspronkelijk bij vrijstaande panden weliswaar een passende versiering van alle gevels vooropgesteld.

112 Algemene erfgoedelementen Omheiningen met een maximale hoogte van 50 cm. In veel gevallen een bakstenen muurtje aansluitend bij de bouwtrant met het hoofdgebouw; vaak gevelstenen met namen van architect en aannemer ingewerkt in de pijlers van het toegangspoortje (1889 / 1912).

113

114 Algemene erfgoedelementen = De lage omheiningen die het open karakter van de parkwijk moesten garanderen, zijn in zeer gevallen vervangen door hoge afsluitingen die het woonperceel moeten afschermen van straat en belendende percelen.

115

116

117 Algemene erfgoedelementen Typisch tuinmeubilair en tuinarchitectuur, gaande van romantische waterputten, fonteintjes, zonnewijzer tot betonnen hondenhokken.

118

119 Algemene erfgoedelementen = Deze architectura minor staat onder zeer zware druk.

120 Zonegebonden erfgoedelementen Zone rechtover de zeedijk (ca. 1912): - de achtergevels bekleed met helder gekleurde, gevoegde baksteen of beschilderd of bepleisterd in een heldere kleur (ca. 1912); - de achtergevels steeds goed onderhouden (ca. 1912);

121 Zonegebonden erfgoedelementen Zone rechtover de zeedijk (ca. 1912): - loggia s, trapportalen of terrassen langsheen de algemene bouwlijn van de geves toegelaten mits hun oppervlakte = de oppervlakte van een trapezium met als grote basis de bouwlijn van de naakte gevels, als kleine basis een lijn parallel met deze gevels op 1 meter en waarvan de 2 zijden gemeten worden vanuit een punt op 60 cm van de as der gemene muren, volgens een hoek van 45 op de bouwlijn tot de snijlijn met de bovenvermeld parallelle lijn (ca. 1912);

122 Zonegebonden erfgoedelementen Zone rechtover de zeedijk (ca. 1912): - balkons toegelaten te bouwen tot aan de gemeenschappelijke grens met een maximale uitsprong van 90 cm op de bouwlijn van de gevel (ca. 1912);

123 Zonegebonden erfgoedelementen = De sterke urbanisatiegraad heeft ervoor gezorgd dat deze erfgoedwaarden nauwelijks nog aanwezig zijn en zeker niet meer in een contextueel verband beleefbaar zijn.

124 Stilistische erfgoedelementen Panden in Anglo-Normandische of zog. cottagestijl

125

126

127 Stilistische erfgoedelementen = De detaillering eigen aan deze stijl verschraalt echter in niet onbelangrijke mate.

128

129 Stilistische erfgoedelementen Panden in of aansluitend bij het modernisme

130

131

132 Stilistische erfgoedelementen = Het gevaar van verschraling is reëel bij deze panden door - - het gebruik van niet-oorspronkelijke bouwmaterialen - afwijkend voegwerk - het wegnemen van typisch baksteenmetselwerk.

133 Stilistische erfgoedelementen Panden in traditioneel landelijke stijl

134

135

136 Stilistische erfgoedelementen = De grotere bekendheid van architect Valentin Vaerwyck n het feit dat een aantal panden naar zijn ontwerp in de Rembrandtlaan reeds in 1981 als dorpsgezicht werden beschermd, hebben blijkbaar positief bijgedragen tot het behoud van het intrinsieke karakter van deze panden.

137 Stilistische erfgoedelementen Panden in vereenvoudige, naoorlogse landelijke stijl

138

139 Stilistische erfgoedelementen Panden, gekenmerkt door specifiek materiaalgebruik, zoals riet- of strobedekking

140

141 Stilistische erfgoedelementen Panden in post-expostijl (Golde Sixties)

142

143 Maatregelen voorbeelden Vooraf Alle maatregelen moeten als doel hebben het verhogen van de KWALITEIT op - inhoudelijk vlak - ruimtelijk vlak - architecturaal en esthetisch vlak

144 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de ruimtelijke, structurerende elementen die de ontwikkelingsgeschiedenis van de Concessie van De Haan als historische verkaveling in het kader van de in oorsprong elitaire toeristische ontwikkeling van de kust in het algemeen en Klemskerke / Vlissegem in het bijzonder, illustreren.

145 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de landschapsarchitecturale context (door ondermeer een opwaardering van het openbaar domein).

146 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de historische, op grillige blokken en rechthoekige loten gebaseerde verkavelingspercelering.

147 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de historische omheiningen.

148 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de (tussen 1889 en 1979) historisch gegroeide bouwstilistische verscheidenheid en kenmerkende elementen.

149

150 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de oorspronkelijke (functionele) draagkracht van de panden met erfgoedwaarde.

151 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van het historische materialengebruik (door ondermeer het tegengaan van nefaste behandelingswijzen en niet-aangepaste materialen).

152 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de architecturale detaillering en kleurenrijkdom.

153

154

155

156 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W1 * herstellen van dakschade, dichten en afdekken van lekken.

157 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W1 * herstellen van dakschade, dichten en afdekken van lekken. W2 * ontmossen van daken, onderhouden, herstellen en aanbrengen van dakgoten, afvoerleidingen en rioleringen.

158 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W1 * herstellen van dakschade, dichten en afdekken van lekken. W2 * ontmossen van daken, onderhouden, herstellen en aanbrengen van dakgoten, afvoerleidingen en rioleringen. W3 * bereikbaar maken van goten via juist geplaatste dakkapellen of dakluiken en het beloopbaar maken van hooggelegen goten.

159 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W3 * bereikbaar maken van goten via juist geplaatste dakkapellen of dakluiken en het beloopbaar maken van hooggelegen goten. W4 * herstellen of plaatsen van ladder- en klimhaken en steigergaten.

160 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W3 * bereikbaar maken van goten via juist geplaatste dakkapellen of dakluiken en het beloopbaar maken van hooggelegen goten. W4 * herstellen of plaatsen van ladder- en klimhaken en steigergaten. W5 * treffen van maatregelen tegen weersinvloeden en tegen dierlijke vervuiling.

161 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W5 * treffen van maatregelen tegen weersinvloeden en tegen dierlijke vervuiling. W6 * bestrijden van houtworm, schimmel, zwam- en vochtaantasting.

162 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W6 * bestrijden van houtworm, schimmel, zwam- en vochtaantasting. W7 * onderhouden en herstellen van gevels of onderdelen ervan door onder meer te metselen, te bepleisteren en te voegen en door beschermings- en afwerkingslagen aan te brengen zoals kaleien, schilderen, vernissen, vergulden, vertinnen en verzilveren.

163 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W7 * onderhouden en herstellen van gevels of onderdelen ervan door onder meer te metselen, te bepleisteren en te voegen en door beschermings- en afwerkingslagen aan te brengen zoals kaleien, schilderen, vernissen, vergulden, vertinnen en verzilveren. W8 * herstellen, vervangen of opnieuw aanbrengen van historisch houtwerk zoals deuren, ramen, luiken, poorten, gootconstructies, beplanking met inbegrip van hang- en sluitwerk en beglazing.

164 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W8 * herstellen, vervangen of opnieuw aanbrengen van historisch houtwerk zoals deuren, ramen, luiken, poorten, gootconstructies, beplanking met inbegrip van hang- en sluitwerk en beglazing. W9 * reinigen en herstellen van glas-in-lood met inbegrip van de draagstructuur.

165 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W9 * reinigen en herstellen van glas-in-lood met inbegrip van de draagstructuur. W10 * reinigen, ontmossen, hydrofugeren, verharden en behandelen van opstijgend vocht van muren en andere constructieve elementen, evenals alle andere behandelingen met waterwerende en materiaalverstevigende producten.

166 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W10 * reinigen, ontmossen, hydrofugeren, verharden en behandelen van opstijgend vocht van muren en andere constructieve elementen, evenals alle andere behandelingen met waterwerende en materiaalverstevigende producten. W11 * afdekken en beschermen van vriesbarstige beeldhouwwerken, architectuurelementen en sierobjecten.

167 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W11 * afdekken en beschermen van vriesbarstige beeldhouwwerken, architectuurelementen en sierobjecten. W12 * verstevigen van funderingen.

168 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W11 * afdekken en beschermen van vriesbarstige beeldhouwwerken, architectuurelementen en sierobjecten. W12 * verstevigen van funderingen. W13 * treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren.

169 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W13 * treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren. W14 * treffen van maatregelen tegen corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen.

170 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W13 * treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren. W14 * treffen van maatregelen tegen corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen. W15 * bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen of onderdelen.

171 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W15 * bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen of onderdelen. W16 * treffen van maatregelen ter beveiliging tegen diefstal en moedwillige of toevallige beschadigingen.

172 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W16 * treffen van maatregelen ter beveiliging tegen diefstal en moedwillige of toevallige beschadigingen. W17 * onderhoud, herstel en beheer van kenmerkende structuren zoals waterpartijen, vijvers, waterbekkens, waterlopen, walgrachten, grachten en greppels en eventueel de afvoer van vrijgekomen materiaal, duikers, beschoeiingen, taluds, wegen en paden, laanbepalingen, bomenrijen, bomen- en heestergroepen, solitaire bomen en struiken, hagen, loofgangen, borders en perken, bruggetjes, tuin- en kaaimuren, schuttingen, hekken, pergola s, prieeltjes, tuin- en parkornamentiek en tuin- en parkmeubilair.

173 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W18 * onderhoud, herstel en beheer van kleine landschapselementen.

174 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W18 * onderhoud, herstel en beheer van kleine landschapselementen. W19 * onderhoud, herstel en beheer van de beplantingen op percelen met een houtige begroeiing, zoals parkbossen, hakhout- en middelhoutbestanden, struwelen.

175 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W19 * onderhoud, herstel en beheer van de beplantingen op percelen met een houtige begroeiing, zoals parkbossen, hakhout- en middelhoutbestanden, struwelen. W20 * snoeien, knotten, leiden en verzorgen van bomen, struiken en hagen.

176 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W20 * snoeien, knotten, leiden en verzorgen van bomen, struiken en hagen. W21 * opruimen van niet-verkoopbare delen van bomen, zoals het takhout en de boomstronken in het kader van middel- en hakhoutbeheer en van omvormingsbeheer en in parkbossen.

177 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W21 * opruimen van niet-verkoopbare delen van bomen, zoals het takhout en de boomstronken in het kader van middel- en hakhoutbeheer en van omvormingsbeheer en in parkbossen. W22 * bouwen of plaatsen van een kleinschalige opslagplaats in tuinen en parken voor gereedschap dat nodig is voor de instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden.

178 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W22 * bouwen of plaatsen van een kleinschalige opslagplaats in tuinen en parken voor gereedschap dat nodig is voor de instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden. W23 * werkzaamheden en diensten voor materiaal-, technische en stabiliteitsstudies.

179 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W23 * werkzaamheden en diensten voor materiaal-, technische en stabiliteitsstudies. W24 * uitvoering van andere werkzaamheden met het oog op het voorkomen van de ontwaarding en op de instandhouding en het onderhoud.

180 Voorlopige conclusie De Concessie vomt een staalboek van de ontwikkeling van het stedenbouwkundige, esthetische en architecturale denken sedert het einde van de 19de eeuw (met inbegrip van het brutalisme van de voorbije kwarteeuw) en van de evolutie van het kusttoerisme en het profiel van de kusttoerist in diezelfde periode.

181 Voorlopige conclusie Het is aangewezen dat overheid en particuliere ondernemers het historische en unieke karakter van De Concessie sterk(er) profileren in hun communicatie naar bezoekers en gebruikers, en dat ze vanuit deze uniciteit en waarden het belang van de zone aantonen en respect er voor vragen.

182 Wij danken u namens Monument in Ontwikkeling bvba & Kleio nv

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BESTEK ONTWIKKELAARS Oorspronkelijke naam document Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli 2012. 1 structuurvisie maasgouw 2030

Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli 2012. 1 structuurvisie maasgouw 2030 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli 2012 1 structuurvisie maasgouw 2030 Vastgesteld 2 deel 2. uitwerking beleid per gebied 3 structuurvisie maasgouw 2030 37 structuurvisie maasgouw 2030 Vastgesteld

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 1 Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 2 1 CRIMSON, november 2009 Inhoud 005 007 035 115

Nadere informatie

Het voormalige Philips-terrein

Het voormalige Philips-terrein Het voormalige Philips-terrein Toelichting onderzoek Gemeente Doetinchem Arnhem, juli 2004 Het voormalige Philips-terrein Toelichting onderzoek Gemeente Doetinchem Concept rapport drs. Letty Meeuwssen

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk.

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk. 7 De ster lat In de naoorlogse wijken is een start gemaakt met de herstructurering van de woningvoorraad. In een aantal gevallen gaat het om het vervangen van bouwmassa's door vergelijkbare massa's en

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen De Lelijke Tijd Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen Inleiding De nationale Open Monumentendag vindt dit jaar in Velsen plaats op zondag 12 september. Het landelijke thema De smaak van de 19de

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOSTENDE wvi GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOSTENDE COLOFON rapport maart 2005 OPDRACHTGEVER Stad Oostende OPDRACHTHOUDER wvi PROJECTLEIDER Filip Vanhaverbeke

Nadere informatie

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan In opdracht van: Al-licht van Oord b.v. en Gebr. van de Heuvel Stadhoudershoef 6 4273 XZ Hank Uitgevoerd door: ZLTO Advies Ing. F.C.J.L. Klomp-Pullens MSc Specialist

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Team Erfgoed, d.d. februari 2012 Inleiding 1. Vroege geschiedenis De oorspronkelijke loop van de Oude Rijn lag in dit gebied en deze, toen nog onbedijkte rivier,

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. 2011 Verslag over het zevenentwintigste boekjaar van de vennootschap De

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk langs de Rijn COLOFON Opgesteld door Bosch Slabbers Landschapsarchitecten Opdrachtgever gemeente Katwijk Datum December 2010 VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk

Nadere informatie