Concessie van De Haan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concessie van De Haan"

Transcriptie

1 Concessie van De Haan

2 Concessie van De Haan Historische inleiding

3 Het gehucht De Haan grondgebied Klemskerke / Vlissegem

4 Het gehucht De Haan

5 Het gehucht De Haan grondgebied Klemskerke / Vlissegem gehucht met landarbeiders- en visserswoningen, een hoeve, een douanepost, een molen,

6 Het gehucht De Haan

7 Het gehucht De Haan grondgebied Klemskerke / Vlissegem gehucht met landarbeiders- en visserswoningen, een hoeve, een douanepost, een molen, temidden ongerepte natuur

8 Het gehucht De Haan

9 Het plan Van der Swaelmen

10 Het plan Van der Swaelmen

11 Concessie, 1889 E. Colinet A. Passenbronder A. Popp 1888: Hôtel du Coq 1889: + 50 ha duinen in erfpacht voor 90 jaar Bedoeling: door middel van een villapark in de duinen al de aangenaamheden van een verblijf aan zee te paren aan de aantrekkelijkheid die het platteland kon bieden.

12 Het plan Kidner

13 Prille ontwikkeling van de badplaats

14 Prille ontwikkeling van de badplaats - Aanleg Koninklijke Baan Oostende-Blankenberge - Vernieuwing tramstation (1902) - Aanleg golfterrein (1902) in La Potinière - Aanleg 8 tennisvelden (1909) in La Potinière - Bouw casino (1899) - Bouw zomerkapel (1897) in de Dantelaan - Bouw Grand Hôtel du Coq-sur-Mer (1899)

15 Prille ontwikkeling van de badplaats

16 Concessieuitbreidingen, 1904 / uitbreiding noordwaarts met 3 ha hoge duin uitbreiding oostwaarts met 15 ha duinen. Erfpachttermijn 1979!

17 Het plan Stübben

18 Belangrijk! Overeenkomst van 1912 Verkavelingsvoorschriften van J. Stübben onderschreven door de S.A. Le Coq-sur-Mer. = Determinerend voor de verdere ontwikkeling en het eigen karakter van de Concessie.

19 Einde van de Concessieovereenkomst, 1979 Gevolg: eigen karakter Concessie DRUK! 1981: deel Concessie beschermd dorpsgezicht 1986: gehele Concessie BPA = onvoldoende garantie behoud karaker 1995: gehele Concessie beschermd dorpsgezicht 2004: mogelijkheid voor een dynamisch erfgoedbeleid via herwaarderingsplan

20 Concessie van De Haan Historische stedenbouwkundige voorschriften

21 Concessie van De Haan Beleid en regelgeving

22 Concessie van De Haan Beheer van de erfgoedwaarden via onderhoud en herwaardering

23 Algemene erfgoedkenmerken en -elementen

24 Algemene erfgoedkenmerken en -elementen Erfgoedkenmerken = structurele componenten

25 Erfgoedkenmerken Algemeen Zonegebonden

26 Algemene erfgoedkenmerken Een voldoende bebossing (voorschriften 29 juli 1889)

27

28 Algemene erfgoedkenmerken = Het duinbosgegeven is nog maar in beperkte mate aanwezig tenzij buiten de Concessie.

29 Algemene erfgoedkenmerken Structurerende elementen: de centrale, rechte oost-west-as (Jean d'ardennelaan & Normandiëlaan) waarop van west naar oost een ovaal, een cirkelvormig en een rechthoekig plein zijn geënt (sinds ca. 1910).

30

31 Algemene erfgoedkenmerken = nog beleefbaar in de Normandiëlaan, vooral door de breedte van de laan en het opgewaardeerde rechthoekig pleintje (standbeeld van Einstein) = veel minder beleefbaar in de Jean d Ardennelaan, vooral omdat deze laan smaller is dan de Normandiëlaan, geen eindpunt kent en het ovale plein duidelijk aan opwaardering toe is.

32

33

34 Algemene erfgoedkenmerken Wegen met een gebogen tracé en met respectievelijk 6, 10 en 15 meter breedte die het verschil maken tussen wandelpaden en lanen (de Koninklijke Baan volgt nagenoeg de kustlijn, centrale, deels cirkelvormige lanen als de Leopold-, Clementina-, Maria Hendrika- en de Albertlaan, omsluiten het "Parc Royal", ook "La Potinière" genaamd (ca. 1890).

35 Algemene erfgoedkenmerken = Dit wegenpatroon is alsnog bewaard maar de beleefbaarheid is en wordt aangetast door een verregaande tegemoetkoming aan de urbanisatiedruk. Dit laat zich in het bijzonder voelen voor de Leopoldlaan die uitgroeide tot de belangrijkste noord-zuid-as. Op de omgeving van het beeldbepalende gemeentehuis en het gedeelte tussen het hotel Astoria en het Koninklijk Plein na heeft deze voorname laan sterk aan erfgoedwaarde ingeboet. De Maria-Hendrikalaan en een deel van de Clementinalaan en de Albertlaan (de oostzijde van La Potinière) behielden daarentegen veel beter hun karakter maar ontwikkelden zich dan ook niet tot een belangrijke commerciële en toeristische as.

36

37

38 Algemene erfgoedkenmerken Wegen met een recht tracé (zoals de Waterkasteellaan, de Mercatorlaan / Jordaenslaan / Marie Josélaan, de Louisalaan, de Prins Karellaan en Prins Umbertolaan) in het oostelijke gedeelte (of tweede uitbreiding) van de Concessie (ca. 1912).

39 Algemene erfgoedkenmerken = Dit wegenpatroon is nog goed herkenbaar en beleefbaar als structurerende element van de laatste concessieuitbreiding. Langs dit tracé bevinden zich een aantal interessante recente gebouwen die het oorspronkelijke concept navolgen.

40

41 Algemene erfgoedkenmerken Een ruimtelijke indeling in grillige blokken, waarin regelmatige kavels met villa's.

42 Algemene erfgoedkenmerken = de beleefbaarheid van de verkavelingsblokken wordt aangetast door een oprukkende verdichting en de evolutie naar een percellaire gesloten structuur.

43

44

45

46 Algemene erfgoedkenmerken Een beperkte bouwoppervlakte voor het verplichte villatype (voorschriften 29 juli 1889).

47 Algemene erfgoedkenmerken = Het beoogde open en groene karakter van de Concessie verliest op veel plaatsen aan belevingswaarde door de oprukkende verdichting.

48

49 Algemene erfgoedkenmerken Een maximale groenvoorziening, met verhouding eenderde terreinbezetting en tweederden begroeiing (1889 / 1910)

50 Algemene erfgoedkenmerken = Het beoogde duinparkgegeven wordt gehypothekeerd door de verdichting, door terreinverharding (parkeergelegenheden) en door de bouw van aanhorigheden (garages en carports).

51

52 Algemene erfgoedkenmerken Het behoud van het duinenreliëf (1889 / 1910).

53

54 Algemene erfgoedkenmerken = De beleving van het duinenreliëf is bewaard, vooral in het meest oostelijke en westelijke gedeelte.

55 Algemene erfgoedkenmerken Constructies van het type villa, "maison de plaisance" of cottage (1889 / 1912).

56

57

58 Algemene erfgoedkenmerken = De beoogde coherentie van vrijetijdsarchitectuur wordt meer en meer teniet gedaan, zeker op de toeristischcommerciële assen en in het gebied Koninklijke Baan- Zeedijk door de invasie van appartementsblokken, villaappartementen en soortgelijke.

59

60

61

62 Algemene erfgoedkenmerken Omheiningen met een maximale hoogte van 50 cm. In veel gevallen een bakstenen muurtje aansluitend bij de bouwtrant met het hoofdgebouw; vaak gevelstenen met namen van architect en aannemer ingewerkt in de pijlers van het toegangspoortje (1889 / 1912).

63

64 Algemene erfgoedkenmerken = De lage omheiningen die het open karakter van de parkwijk moesten garanderen, zijn in zeer gevallen vervangen door hoge harde of groene afsluitingen die het woonperceel moeten afschermen van straat en belendende percelen.

65

66 Algemene erfgoedkenmerken Bepalingen in verband met - de afmetingen van loggia 's, balkons en trapportalen - de inplanting en afwerking van de externe keldertrappen.

67

68

69 Algemene erfgoedkenmerken = Deze bepalingen die waakten over de schaalverhouding en het karakter van deze architectuurelementen als karakterbewarende maatregel voor de gehele duinparkwijk, worden sinds het einde van de concessie-overeenkomst nauwelijks of niet meer toegepast.

70 Algemene erfgoedkenmerken Afzonderlijke of aangebouwde garages (vanaf midden jaren 1920).

71 Algemene erfgoedkenmerken = De druk van het autoverkeer en het parkeren tasten zowel de schaal van individuele elementen als van de algemene beleefbaarheid van straten en pleinen aan.

72 Algemene erfgoedkenmerken De stenen glooiing met wandelgang ter bescherming van het duin (waarmee de Concessie in 1904 werd uitgebreid) en van de badplaats.

73 Algemene erfgoedkenmerken = Deze zog. stenen glooiing met wandelgang, beter bekend als de dijk, heeft als beschermende overgang van duin naar strand en zee weinig van zijn belevingswaarde behouden door de hoogbouw, het autoparkeren en het wegvallen van de vroeger zo belangrijke doorzichten vanuit het binnenland naar de zee. Enkel in het westelijk gedeelte (achter de villa s Namous en Ma Normandie) bestaat nog een natuurlijk en beleefbaar doorlopen van de dijk naar de duinen.

74

75 Algemene erfgoedkenmerken De drie trappen die het strand toegankelijk maken (sinds ).

76

77 Algemene erfgoedkenmerken = Deze dijkcomponenten zijn nog bewaard maar verdienen een betere prononcering. = De vroegere sierlijke giet- en smeedijzeren afsluiting van de dijk heeft spijtig genoeg moeten plaats maken voor een karakterloze inox-leuning. = In functie van een opwaardering van het dijkgebied dient ook bijzondere aandacht besteed aan de twee modernistische dijkpaviljoenen.

78

79

80

81 Algemene erfgoedkenmerken De twee verbindingswegen en twee grasperken tussen de Koninklijke Baan en de Zeedijk (sinds ).

82 Algemene erfgoedkenmerken = De verbindingswegen tussen de Koninklijke Baan en de Zeedijk die een visueel contact tussen binnenland en zee beoogden, zijn door hoogbouw als dusdanig onbeleefbaar geworden. = De grasperken die het groene karakter, eigen aan het parkwijkgegeven, moesten accentueren zijn verdwenen op een klein relict na aan het Leopoldplein.

83

84

85

86

87

88 Algemene erfgoedkenmerken De zog. hellingen (tussen de Koninklijke Baan en de zee) als toegangen tot de Zeedijk (toegevoegd omstreeks 1910).

89 Algemene erfgoedkenmerken = Deze hellingen, namelijk de Dürer- en Goethehelling, zijn nog bewaard. De Dürerhelling heeft een eerder verwaarloosde indruk, terwijl de Goethehelling onbeleefbaar werd door de bouw van Silver Beach.

90

91

92 Algemene erfgoedkenmerken Het halfronde Christinaplein ter hoogte van de Christina- en de Bretoenselaan als tegenhanger van het Leopoldplein (sinds ca. 1910).

93 Algemene erfgoedkenmerken = De parkeerfunctie die aan het Christinaplein is gegeven, vormt dit om tot een desolate vlakte en hypothekeert de conceptueel beoogde pleinbeleving. Het lijkt ons een conditio sine qua non dat de structurerende hellingen (waar mogelijk) en pleinen een kwaliteitsvolle opwaardering verdienen.

94

95 Zonegebonden erfgoedkenmerken Zone ten zuiden van de Koninklijke Baan (ca. 1912): - in de regel enkel een- of tweegezinswoningen (c. 1912) - loten van minimum 400 m² voor alleenstaande villa s (ca. 1912) - de gebouwen op minimum 4 meter van de baan en van de aangrenzende loten (ca. 1912) - alle gevels naar behoren versierd (ca. 1912).

96 Zonegebonden erfgoedkenmerken = Het voorkomen van een- of tweegezinswoningen op percelen van minimum 400 m² en op een afstand van 4 meter van de baan en de aangrenzende percelen is grotendeels behouden maar staat onder toenemende druk, vooral op de commerciële en toeristische assen.

97 Zonegebonden erfgoedkenmerken Zone ten noorden van de Koninklijke Baan (ca. 1912): - zowel alleenstaande als gegroepeerde gebouwen (ca. 1912); - de gebouwen op minimum 4 meter van de Koninklijke Baan (rond de squares en de binnenwegen wijkruimte ofwel verminderd of weggelaten) (ca. 1912).

98 Zonegebonden erfgoedkenmerken = Het voorkomen van alleenstaande evenals gegroepeerde gebouwen op minstens 4 meter afstand van de Koninklijke Baan is in grote mate aangetast in het gedeelte tussen de Ensorlaan en het Christinaplein.

99 Zonegebonden erfgoedkenmerken Zone van en nabij de zeedijk (ca. 1912): - - op de drie plaatsen, met expliciet behoud van het duinreliëf, afgelegen eengezins- of meergezinswoningen (ca. 1912) - te bebouwen oppervlakte maximum eenderde van het totale perceeloppervlak (ca. 1912) - de gebouwen op minimum 4 meter van de baan en van de aangrenzende loten (ca. 1912)

100

101 Zonegebonden erfgoedkenmerken = Van de zone voor afgelegen bebouwing nabij de Zeedijk blijven enkel nog sporen over in het westelijke gedeelte (de villa Namous en de villa Ma Normandie) en één villa in het oostelijke gedeelte (villa Zilverschoon, post-expo 58-stijl).

102 Algemene erfgoedkenmerken en -elementen Erfgoedelementen = visuele componenten

103 Erfgoedelementen Algemeen Zonegebonden

104 Algemene erfgoedelementen Geen reclame op de gevels (ca. 1912).

105 Algemene erfgoedelementen = Dit voorschrift wordt duidelijk niet meer nageleefd op de commerciële en toeristische assen.

106

107 Algemene erfgoedelementen Alle (zichtbare) gevels naar behoren versierd (ca. 1912).

108

109 Algemene erfgoedelementen = Bij het herstel van bestaande gevels trad in het verleden over het algemeen verschraling op waarbij tal van decoratieve elementen en schakeringen verwijderd werden. Zo deed het aanbrengen van vlakke cementlagen veel detaillering verdwijnen. = De recente architectuur lijkt over het algemeen een afkeer te hebben van versierde of decoratief uitgewerkte gevels.

110

111 Algemene erfgoedelementen N.B. Binnen het kader van de opdracht was het niet mogelijk om achtergevels en andere niet vanop de openbare weg zichtbare delen aan een onderzoek te onderwerpen tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen. Omwille van het open karakter en het algemene kwaliteitsstreven van de parkwijk werd oorspronkelijk bij vrijstaande panden weliswaar een passende versiering van alle gevels vooropgesteld.

112 Algemene erfgoedelementen Omheiningen met een maximale hoogte van 50 cm. In veel gevallen een bakstenen muurtje aansluitend bij de bouwtrant met het hoofdgebouw; vaak gevelstenen met namen van architect en aannemer ingewerkt in de pijlers van het toegangspoortje (1889 / 1912).

113

114 Algemene erfgoedelementen = De lage omheiningen die het open karakter van de parkwijk moesten garanderen, zijn in zeer gevallen vervangen door hoge afsluitingen die het woonperceel moeten afschermen van straat en belendende percelen.

115

116

117 Algemene erfgoedelementen Typisch tuinmeubilair en tuinarchitectuur, gaande van romantische waterputten, fonteintjes, zonnewijzer tot betonnen hondenhokken.

118

119 Algemene erfgoedelementen = Deze architectura minor staat onder zeer zware druk.

120 Zonegebonden erfgoedelementen Zone rechtover de zeedijk (ca. 1912): - de achtergevels bekleed met helder gekleurde, gevoegde baksteen of beschilderd of bepleisterd in een heldere kleur (ca. 1912); - de achtergevels steeds goed onderhouden (ca. 1912);

121 Zonegebonden erfgoedelementen Zone rechtover de zeedijk (ca. 1912): - loggia s, trapportalen of terrassen langsheen de algemene bouwlijn van de geves toegelaten mits hun oppervlakte = de oppervlakte van een trapezium met als grote basis de bouwlijn van de naakte gevels, als kleine basis een lijn parallel met deze gevels op 1 meter en waarvan de 2 zijden gemeten worden vanuit een punt op 60 cm van de as der gemene muren, volgens een hoek van 45 op de bouwlijn tot de snijlijn met de bovenvermeld parallelle lijn (ca. 1912);

122 Zonegebonden erfgoedelementen Zone rechtover de zeedijk (ca. 1912): - balkons toegelaten te bouwen tot aan de gemeenschappelijke grens met een maximale uitsprong van 90 cm op de bouwlijn van de gevel (ca. 1912);

123 Zonegebonden erfgoedelementen = De sterke urbanisatiegraad heeft ervoor gezorgd dat deze erfgoedwaarden nauwelijks nog aanwezig zijn en zeker niet meer in een contextueel verband beleefbaar zijn.

124 Stilistische erfgoedelementen Panden in Anglo-Normandische of zog. cottagestijl

125

126

127 Stilistische erfgoedelementen = De detaillering eigen aan deze stijl verschraalt echter in niet onbelangrijke mate.

128

129 Stilistische erfgoedelementen Panden in of aansluitend bij het modernisme

130

131

132 Stilistische erfgoedelementen = Het gevaar van verschraling is reëel bij deze panden door - - het gebruik van niet-oorspronkelijke bouwmaterialen - afwijkend voegwerk - het wegnemen van typisch baksteenmetselwerk.

133 Stilistische erfgoedelementen Panden in traditioneel landelijke stijl

134

135

136 Stilistische erfgoedelementen = De grotere bekendheid van architect Valentin Vaerwyck n het feit dat een aantal panden naar zijn ontwerp in de Rembrandtlaan reeds in 1981 als dorpsgezicht werden beschermd, hebben blijkbaar positief bijgedragen tot het behoud van het intrinsieke karakter van deze panden.

137 Stilistische erfgoedelementen Panden in vereenvoudige, naoorlogse landelijke stijl

138

139 Stilistische erfgoedelementen Panden, gekenmerkt door specifiek materiaalgebruik, zoals riet- of strobedekking

140

141 Stilistische erfgoedelementen Panden in post-expostijl (Golde Sixties)

142

143 Maatregelen voorbeelden Vooraf Alle maatregelen moeten als doel hebben het verhogen van de KWALITEIT op - inhoudelijk vlak - ruimtelijk vlak - architecturaal en esthetisch vlak

144 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de ruimtelijke, structurerende elementen die de ontwikkelingsgeschiedenis van de Concessie van De Haan als historische verkaveling in het kader van de in oorsprong elitaire toeristische ontwikkeling van de kust in het algemeen en Klemskerke / Vlissegem in het bijzonder, illustreren.

145 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de landschapsarchitecturale context (door ondermeer een opwaardering van het openbaar domein).

146 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de historische, op grillige blokken en rechthoekige loten gebaseerde verkavelingspercelering.

147 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de historische omheiningen.

148 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de (tussen 1889 en 1979) historisch gegroeide bouwstilistische verscheidenheid en kenmerkende elementen.

149

150 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de oorspronkelijke (functionele) draagkracht van de panden met erfgoedwaarde.

151 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van het historische materialengebruik (door ondermeer het tegengaan van nefaste behandelingswijzen en niet-aangepaste materialen).

152 Maatregelen voorbeelden Het instandhouden, onderhouden, herstellen en/of versterken van de architecturale detaillering en kleurenrijkdom.

153

154

155

156 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W1 * herstellen van dakschade, dichten en afdekken van lekken.

157 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W1 * herstellen van dakschade, dichten en afdekken van lekken. W2 * ontmossen van daken, onderhouden, herstellen en aanbrengen van dakgoten, afvoerleidingen en rioleringen.

158 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W1 * herstellen van dakschade, dichten en afdekken van lekken. W2 * ontmossen van daken, onderhouden, herstellen en aanbrengen van dakgoten, afvoerleidingen en rioleringen. W3 * bereikbaar maken van goten via juist geplaatste dakkapellen of dakluiken en het beloopbaar maken van hooggelegen goten.

159 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W3 * bereikbaar maken van goten via juist geplaatste dakkapellen of dakluiken en het beloopbaar maken van hooggelegen goten. W4 * herstellen of plaatsen van ladder- en klimhaken en steigergaten.

160 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W3 * bereikbaar maken van goten via juist geplaatste dakkapellen of dakluiken en het beloopbaar maken van hooggelegen goten. W4 * herstellen of plaatsen van ladder- en klimhaken en steigergaten. W5 * treffen van maatregelen tegen weersinvloeden en tegen dierlijke vervuiling.

161 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W5 * treffen van maatregelen tegen weersinvloeden en tegen dierlijke vervuiling. W6 * bestrijden van houtworm, schimmel, zwam- en vochtaantasting.

162 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W6 * bestrijden van houtworm, schimmel, zwam- en vochtaantasting. W7 * onderhouden en herstellen van gevels of onderdelen ervan door onder meer te metselen, te bepleisteren en te voegen en door beschermings- en afwerkingslagen aan te brengen zoals kaleien, schilderen, vernissen, vergulden, vertinnen en verzilveren.

163 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W7 * onderhouden en herstellen van gevels of onderdelen ervan door onder meer te metselen, te bepleisteren en te voegen en door beschermings- en afwerkingslagen aan te brengen zoals kaleien, schilderen, vernissen, vergulden, vertinnen en verzilveren. W8 * herstellen, vervangen of opnieuw aanbrengen van historisch houtwerk zoals deuren, ramen, luiken, poorten, gootconstructies, beplanking met inbegrip van hang- en sluitwerk en beglazing.

164 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W8 * herstellen, vervangen of opnieuw aanbrengen van historisch houtwerk zoals deuren, ramen, luiken, poorten, gootconstructies, beplanking met inbegrip van hang- en sluitwerk en beglazing. W9 * reinigen en herstellen van glas-in-lood met inbegrip van de draagstructuur.

165 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W9 * reinigen en herstellen van glas-in-lood met inbegrip van de draagstructuur. W10 * reinigen, ontmossen, hydrofugeren, verharden en behandelen van opstijgend vocht van muren en andere constructieve elementen, evenals alle andere behandelingen met waterwerende en materiaalverstevigende producten.

166 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W10 * reinigen, ontmossen, hydrofugeren, verharden en behandelen van opstijgend vocht van muren en andere constructieve elementen, evenals alle andere behandelingen met waterwerende en materiaalverstevigende producten. W11 * afdekken en beschermen van vriesbarstige beeldhouwwerken, architectuurelementen en sierobjecten.

167 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W11 * afdekken en beschermen van vriesbarstige beeldhouwwerken, architectuurelementen en sierobjecten. W12 * verstevigen van funderingen.

168 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W11 * afdekken en beschermen van vriesbarstige beeldhouwwerken, architectuurelementen en sierobjecten. W12 * verstevigen van funderingen. W13 * treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren.

169 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W13 * treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren. W14 * treffen van maatregelen tegen corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen.

170 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W13 * treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren. W14 * treffen van maatregelen tegen corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen. W15 * bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen of onderdelen.

171 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W15 * bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen of onderdelen. W16 * treffen van maatregelen ter beveiliging tegen diefstal en moedwillige of toevallige beschadigingen.

172 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W16 * treffen van maatregelen ter beveiliging tegen diefstal en moedwillige of toevallige beschadigingen. W17 * onderhoud, herstel en beheer van kenmerkende structuren zoals waterpartijen, vijvers, waterbekkens, waterlopen, walgrachten, grachten en greppels en eventueel de afvoer van vrijgekomen materiaal, duikers, beschoeiingen, taluds, wegen en paden, laanbepalingen, bomenrijen, bomen- en heestergroepen, solitaire bomen en struiken, hagen, loofgangen, borders en perken, bruggetjes, tuin- en kaaimuren, schuttingen, hekken, pergola s, prieeltjes, tuin- en parkornamentiek en tuin- en parkmeubilair.

173 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W18 * onderhoud, herstel en beheer van kleine landschapselementen.

174 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W18 * onderhoud, herstel en beheer van kleine landschapselementen. W19 * onderhoud, herstel en beheer van de beplantingen op percelen met een houtige begroeiing, zoals parkbossen, hakhout- en middelhoutbestanden, struwelen.

175 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W19 * onderhoud, herstel en beheer van de beplantingen op percelen met een houtige begroeiing, zoals parkbossen, hakhout- en middelhoutbestanden, struwelen. W20 * snoeien, knotten, leiden en verzorgen van bomen, struiken en hagen.

176 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W20 * snoeien, knotten, leiden en verzorgen van bomen, struiken en hagen. W21 * opruimen van niet-verkoopbare delen van bomen, zoals het takhout en de boomstronken in het kader van middel- en hakhoutbeheer en van omvormingsbeheer en in parkbossen.

177 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W21 * opruimen van niet-verkoopbare delen van bomen, zoals het takhout en de boomstronken in het kader van middel- en hakhoutbeheer en van omvormingsbeheer en in parkbossen. W22 * bouwen of plaatsen van een kleinschalige opslagplaats in tuinen en parken voor gereedschap dat nodig is voor de instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden.

178 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W22 * bouwen of plaatsen van een kleinschalige opslagplaats in tuinen en parken voor gereedschap dat nodig is voor de instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden. W23 * werkzaamheden en diensten voor materiaal-, technische en stabiliteitsstudies.

179 Onderhouds- en herwaarderingswerkzaamheden W23 * werkzaamheden en diensten voor materiaal-, technische en stabiliteitsstudies. W24 * uitvoering van andere werkzaamheden met het oog op het voorkomen van de ontwaarding en op de instandhouding en het onderhoud.

180 Voorlopige conclusie De Concessie vomt een staalboek van de ontwikkeling van het stedenbouwkundige, esthetische en architecturale denken sedert het einde van de 19de eeuw (met inbegrip van het brutalisme van de voorbije kwarteeuw) en van de evolutie van het kusttoerisme en het profiel van de kusttoerist in diezelfde periode.

181 Voorlopige conclusie Het is aangewezen dat overheid en particuliere ondernemers het historische en unieke karakter van De Concessie sterk(er) profileren in hun communicatie naar bezoekers en gebruikers, en dat ze vanuit deze uniciteit en waarden het belang van de zone aantonen en respect er voor vragen.

182 Wij danken u namens Monument in Ontwikkeling bvba & Kleio nv

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels

Subsidiereglement voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels Subsidiereglement voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas de duurzame instandhouding van het bouwkundig erfgoed op haar grondgebied

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

De onderhoudspremie voor beschermde monumenten

De onderhoudspremie voor beschermde monumenten De onderhoudspremie voor beschermde monumenten Verantwoordelijke uitgever : Joris Scheers Teksten : Miek Goossens en de werkgroep Onderhoudspremie Eindredactie : Miek Goossens Tekstcorrectie : Cel Taaladvies

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW Provincie Antwerpen Gemeente Berlaar VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen Havikstraat kadastraal gekend sectie D nr. 275/e en 276/p2 Ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften Artikel 01.1 :

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen A. Bestemming: 1. woonhuizen met één verdieping op de percelen gemerkt 1V op het plan; 2. woonhuizen met 2,3 en 6 verdiepingen op de percelen

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Guldensporenstraat

beeldkwaliteitsplan Guldensporenstraat beeldkwaliteitsplan Guldensporenstraat Stedenbouw Eeklo, Inustrielaan 2 maart 2017 Doel Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om ruimtelijke en visuele kwaliteit in de woonwijk te verkrijgen en behouden.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 LEUVESTRAAT STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Naamsestraat. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6b GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 22/12/2003 STAD LEUVEN VOORSCHRIFTEN

Naamsestraat. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6b GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 22/12/2003 STAD LEUVEN VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6b Naamsestraat Gedeeltelijke herziening van het BPA L6 Naamsestraat, goedgekeurd bij KB van 19/07/1963 en gedeeltelijk gewijzigd bij MB van 24/07/1987 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

NOTULEN ADVIESRAAD DORPSBEELD LOVENDEGEM. Datum: 9 april 2014 Plaats: trouwzaal, Kerkstraat 45 te Lovendegem Begin: 20:05 uur Einde: 20:50 uur

NOTULEN ADVIESRAAD DORPSBEELD LOVENDEGEM. Datum: 9 april 2014 Plaats: trouwzaal, Kerkstraat 45 te Lovendegem Begin: 20:05 uur Einde: 20:50 uur NOTULEN ADVIESRAAD DORPSBEELD LOVENDEGEM Datum: 9 april 2014 Plaats: trouwzaal, Kerkstraat 45 te Lovendegem Begin: 20:05 uur Einde: 20:50 uur Aanwezig: Koen De Rycke Katrien Van Der Heyden Henk Dierickx

Nadere informatie

Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein

Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein MACOBO: VOORSTELLING GEREALISEERD PROJECT Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein - 1 Opmaak Landschapsplan - 2 Herwaarderingsplan - 3 Omgevingsaanleg zwembad MACOBO: VOORSTELLING GEREALISEERD

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN BUNGALOWPARK TERSPEGELT POSTELSEWEG 185B EERSEL

BEELDKWALITEITPLAN BUNGALOWPARK TERSPEGELT POSTELSEWEG 185B EERSEL BEELDKWALITEITPLAN BUNGALOWPARK TERSPEGELT POSTELSEWEG 185B EERSEL maart 2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. BEELDKWALITEITSPLAN 7 2.1 Basistypen 7 2.2 Toegestane wijzigingen bungalows 8 2.3 Niet-toegestane

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Inhoud Inleiding 3 Bovengrondse monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal Gemeentewerf maasbommel beeldkwaliteitplan 3 november 2009 west maas en waal colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026)

Nadere informatie

Bijlage 1 Situatieschets. Bijlage 2 Perceel. Bijlage 3 Plattegrond en foto s bestaande bouw

Bijlage 1 Situatieschets. Bijlage 2 Perceel. Bijlage 3 Plattegrond en foto s bestaande bouw Bijlage 1 Situatieschets Bijlage 2 Perceel Bijlage 3 Plattegrond en foto s bestaande bouw Bijlage 4 Toelichting uitbreiding/ aanbouw en carport/ schuur Bijlage 5 Perceel met uitbreidingen Bijlage 6 Motivatie

Nadere informatie

project verborgen buitens

project verborgen buitens project verborgen buitens Gegevens verborgen buiten: Swanenburg Naam eigenaar: Fam. Cornelisse-Francke Adres: Swanenburgseweg 4 Postcode : 4356 RR Woonplaats : Oostkapelle Telefoonnummer: 071-5155502 Emailadres:

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910.

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM052 Naam monument : n.v.t. Adres : Napoleonsweg 33 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1000 Coördinaten

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

Herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht Concessie De Haan

Herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht Concessie De Haan Herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht Concessie De Haan Miek Goossens, erfgoedcoördinator beheer Aagje Vanwalleghem, erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed Ines De Schepper, erfgoedconsulent bouwkundig

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu.

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu. Achtergrondinformatie Bokhoven Ligging in de stad Bokhoven is een typisch dijkdorp aan de zuidkant Maas. Het dorp ligt in het noordwesten van de gemeente s-hertogenbosch. Bokhoven maakt deel uit van stadsdeel

Nadere informatie

Wandelen in De Haan en Wenduine

Wandelen in De Haan en Wenduine Voorstel route: Vind ik leuk 2 5 Tweeten Share Wandelen in De Haan en Wenduine wandelroute 10.1km Ideale combinatie van strandwandeling, uitkijken over de zee vanaan de Spioenkop in Wenduine, om terug

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING VRG1T.M1M- XMPLAM J STDNBOUWKUNDIG VOORSCHRIFTN BIJ D AANVRMG VOOR N VRKAVLINGSVRGUNNING (Bescheiden last op de loten 4 en 15-18) 1. VOORSCHRIFTN BSTMMING Begrippen en definities: De begrippen en definities

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek.

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM027 Naam monument : n.v.t. Adres : Heerweg 2 en 4 Postcode en plaats : 6082 AC Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2109 Coördinaten

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF SNELTOETSCRITERIA BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF De afstand tot de voorgevel moet ongeveer 3m zijn. Indien het zij- en/of achtererf grenst aan de weg of een openbaar pad dan dient de afstand

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT WOORD VOORAF Op 7 juni 2013 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS. Voorontwerpbestemmingsplan. Nieuwstraat 79 Sluis. Bijlagenboek

GEMEENTE SLUIS. Voorontwerpbestemmingsplan. Nieuwstraat 79 Sluis. Bijlagenboek GEMEENTE SLUIS Voorontwerpbestemmingsplan Nieuwstraat 79 Sluis Bijlagenboek gemeente titel projectnummer datum status Voorontwerp ontwerp vaststelling Sluis Bestemmingsplan Nieuwstraat 79 Sluis GS4015

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 16 kavels: 14 loten voor open bebouwing, 2 loten voor half open en een perceel

Nadere informatie

overzicht zadeldaken 24

overzicht zadeldaken 24 24 overzicht zadeldaken 4.3 Zadeldak In de eerste (en grootste) hoofdgroep hebben woningen een zadeldak. Deze woningen kunnen uit één of twee bouwlagen met een kap bestaan. Om het dorpse karakter en een

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos BESCHRIJVENDE NOTA BIJ DE AANVRAAG TOT BOUWVERGUNNING 1/Voorwerp van de aanneming Het gaat om de aanleg van een speelbos in het Park Groot

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

beschermde monument?

beschermde monument? Formulierversie 2015.03 Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen 1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen Waar gaat het om?

Nadere informatie

Middelkerke. BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei Grontmij Verschave nv GEMEENTE

Middelkerke. BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei Grontmij Verschave nv GEMEENTE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE Middelkerke BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei 2002 Dossiernummer: 184517 (02_123) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN NR DATUM

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

1. Ontwikkelingsgeschiedenis Geomorfologie Wegenpatroon en ruimtelijke structuur Beeld Waardering en motivering 4

1. Ontwikkelingsgeschiedenis Geomorfologie Wegenpatroon en ruimtelijke structuur Beeld Waardering en motivering 4 Gemeente Venlo maart 1996 ! "#$%& blz. 1. Ontwikkelingsgeschiedenis 2. Geomorfologie. Wegenpatroon en ruimtelijke structuur 4. Beeld 4 5. Waardering en motivering 4 6. Conclusie 5 Bijlage A.: Verklaring

Nadere informatie

GEMEENTEHUIS ESSEN BOUWHEER PROJECT

GEMEENTEHUIS ESSEN BOUWHEER PROJECT GEMEENTEHUIS ESSEN BOUWHEER Gemeentebestuur Essen PROJECT Verbouwing + uitbreiding gemeentehuis ADRES Heuvelplein 23, Essen BUDGET BOUW ca 1.560.000 excl. BTW BOUWOPPERVLAKTE 500 m² UITVOERINGSTERMIJN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

«Quartier de Haren» / «Wijk Haren»

«Quartier de Haren» / «Wijk Haren» VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT URBANISME - DEPARTEMENT STEDENBOUW PLAN ET AUTORISATIONS - PLAN EN VERGUNNINGEN «Quartier de Haren» / «Wijk Haren» ZGSV Verdun bis Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving Het plangebied in detail De overgang van het echte dorpscentrum van Gingelom naar de directe omgeving van Dorpskouter wordt gemarkeerd door een oude vierkantshoeve.

Nadere informatie

Lage Duin en Daalseweg 31

Lage Duin en Daalseweg 31 Lage Duin en Daalseweg 31 Straat en huisnummer : Lage Duin en Daalseweg 31 Postcode en plaats : 2061 BB Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A10613 Complexonderdeel : Duin en Daal Naam object : Zwitserse

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas 5 woningen Ool Excellence Wonen in buurtschap Ool Zeer fraai in buurtschap Ool (Herten/Roermond) gelegen, midden in de natuur, maar

Nadere informatie