Verbeter uw ERP-projecten!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeter uw ERP-projecten!"

Transcriptie

1 Verbeter uw ERP-projecten! 6 prikkelende columns over het selecteren van ERP-systemen Guus Krabbenborg deel 1 van 4

2 Guus Krabbenborg (1961) is al ruim twintig jaar actief in de ERP en CRM-wereld, waarvan meer dan vijftien jaar als ondernemer. Hij startte bij Philips, waar hij diverse sales en management functies vervulde. Na de overname van Philips IT-divisie door Digital Equipment (DEC) was hij betrokken bij een management buy-out. Vervolgens was hij vijf jaar mede-eigenaar van DBS Business Solutions. Na zijn vertrek bij DBS werkte hij als commercieel directeur voor Navision Software Nederland. Sinds 2000 werkt hij als zelfstandig adviseur en trainer in TerDege Advies, een onafhankelijk bureau voor advisering, training en interim management dat zich specifiek richt op de nationale en internationale markt voor CRM en ERP software. Daarnaast is Guus presentator en publicist. TerDege geeft onder meer TerDege s Nieuwsbrief uit en is vaste columnist voor het vakblad Logistiek.

3 Voorwoord Traditioneel wordt de implementatie van ERP 1 -systemen als een technische aangelegenheid beschouwd. Met de IT-afdeling als de trekker van het project en de focus op de techniek. Mede door standaardisatie en verbeterde kwaliteit van hard- en software vormt de techniek de laatste jaren een meer stabiele factor. Daarmee zijn de oorzaken van het mislukken ook verschoven van technische naar de menselijke aspecten. Deze zogenaamde human factors blijken vandaag de dag voorname factoren die het verschil uitmaken tussen succes en falen! Aanbieders en kopers van bedrijfssoftware hebben in de laatste vijftien à twintig jaar veel ervaring opgedaan met het invoeren van nieuwe systemen. Maar desondanks wordt nog steeds meer dan 75 procent van alle implementaties niet binnen de gestelde budgetten van tijd, kwaliteit en financiële middelen opgeleverd! De technische benadering van projecten is daar voor een belangrijk deel debet aan. Dit boekje bevat een serie columns met praktische oplossingen voor veelvoorkomende menselijke en organisatorische valkuilen in het selecteren, contracteren, implementeren en gebruiken van ERP-systemen. Bovendien zijn ze geschreven en dat is voor de IT-branche best bijzonder! in voor iedereen begrijpelijke taal. Ik hoop oprecht dat deze columns u inspireren en helpen om bij de 25 procent geslaagde implementaties te gaan behoren! Guus Krabbenborg TerDege ERP 1 Enterprise Resource Planning, ofwel bedrijfsbrede software voor administratieve automatisering

4 Schaalgrootte bepaalt ERP-aanbod 4 Wordt uw huidige ERP-pakket over vijf jaar nog doorontwikkeld en ondersteund? Of is deze dan ten onder gegaan in het geweld van faillissementen, fusies en overnames? En beseft u wat dat betekent voor de informatievoorziening binnen uw bedrijf? Volgens analistenbureau IDC zijn er wereldwijd zo n ERP-aanbieders actief. Deze markt is buitengewoon gefragmenteerd. Zo heeft de top 5 zeventien procent van de markt in handen. In de volgende veertig procent marktaandeel opereren 574 leveranciers en in de laatste 43 procent marktaandeel ploeteren de overige ruim leveranciers in de marge. De grote aanbieders worden steeds groter en kleinere krimpen, worden overgenomen of leggen het loodje. Ook worden ontwikkelaars van ERPsystemen steeds vaker distributeur van een grote ERP-aanbieder. Deze beweging is herkenbaar uit andere industrieën. Pak de automobielindustrie. Alleen al in de Verenigde Staten telde die rond het jaar 1900 zo n duizend aanbieders. Nu nog slechts drie. Idem dito in de vliegtuig industrie. In IT-land slonk het aantal besturingssystemen, databases en tekstverwerkers al tot slechts een handvol. ERP volgt. Op lokaal niveau zijn de consequenties zichtbaar. Nederland ontwikkelde met DAF in het verleden personenauto s, maar de thuismarkt bleek te klein om alle noodzakelijke investeringen te kunnen terugverdienen. Exit DAF. Fokker redde het om vergelijkbare redenen niet. Frappant is dat er intussen in Born wel auto s worden gefabriceerd, maar dan op basis van assemblage voor buitenlandse merken. Schaalgrootte bepaalt dus in belangrijke mate wie er over drie tot vijf jaar nog aanbieder zijn. Forse budgetten voor research & development, internationale distributiekanalen, veel klanten en sterke marketing blijken de succesfactoren. Lokale ERP-aanbieders staan onder druk. Is er dan helemaal geen ruimte meer voor niche spelers? Jawel, maar alleen als die zich volledig focussen op kleinschalige, verticale markten. Wie zich op een nieuw ERP-systeem oriënteert, doet er goed aan de continuïteit van z n potentiële aanbieders nauwgezet te bestuderen. Voor het functioneel best passende pakket dat binnenkort niet meer bestaat koopt immers niemand wat.

5 Het eisen- en wensenpakket 5 Wie een ERP-pakket gaat kopen stelt eerst een eisen- en wensenpakket samen. Maar hoe meer afdelingen en medewerkers je daarbij betrekt, hoe hoger de lat komt te liggen. De gevolgen zijn een te zwaar pakket, onnodig maatwerk, langere implementaties en dus hogere kosten. Tijd voor een nieuwe benadering! Bedrijven zijn gewend om hun eisen en wensen inzake ERP gedetailleerd te beschrijven. Doorgaans krijgen alle afdelingen daarbij de gelegenheid hun wensen kenbaar te maken. Die beseffen dat ze zo n kans met twee handen moeten aangrijpen omdat ze anders weer jaren moeten wachten. En overvragen dus schromelijk. Sommige prospects willen via XML met de maan communiceren is een uitspraak van Isah directeur Paul van Abeelen die dit proces perfect weergeeft. Opmerkelijk is dat eindgebruikers hun verlangens kenbaar mogen maken zonder inzicht te hebben in de kosten/baten verhouding. In de betekenis van hun wensen voor de complexiteit. En zonder zich te bekommeren over de gevolgen van het benodigde maatwerk voor de release flexibiliteit. Onlangs bezocht ik een bijeenkomst van de Axapta gebruikers-vereniging. Daar vertelde de IT-manager van een grote ledenorganisatie over het selectieproces. Zijn organisatie had besloten om niet de afdelingen naar hun wensen te vragen, maar deze op directieniveau te bepalen. Hij kon daardoor op pad met een overzichtelijk lijstje, waarop slechts hoofdzaken stonden zoals integratie, flexibiliteit en continuïteit. En hoewel zijn eindgebruikers best tegensputterden was de keuze snel gemaakt, bleek er nauwelijks maatwerk nodig en verliep de implementatie voorspoedig. Bent u nuchter bij het samenstellen van uw eisen en wensen, dan is dat meteen al de eerste winst van uw nieuwe ERP-systeem! Is het dan nog vreemd dat bedrijven slechts een gering deel van de beschikbare functies daadwerkelijk gebruiken? Tegen de tijd immers dat al dit moois eindelijk operationeel is, blijkt de marktdynamiek zo te zijn veranderd dat de gekozen inrichting is achterhaald.

6 Verkort uw shortlist! 6 Bedrijven zoeken naar korte terugverdientijden op hun investeringen in ERP-systemen. Toch worden er in de selectiefase vaak onnodig veel kosten gemaakt. Dat zet uw rendement al onder druk nog voordat de implementatie daadwerkelijk is gestart. Selecteren van ERP is vaak pure emotie, hoewel u dat als afnemer graag anders doet voorkomen. Veel bedrijven werken vanuit een longlist naar een shortlist om van daaruit de uiteindelijke keuze te maken. Relevant is de vraag wat u per fase van de leveranciers verlangt. En hoeveel tijd en energie u er zelf in steekt. RFI s met meer dan duizend (!) vragen voorleggen aan alle aanbieders van de longlist is overvragen. Zeker als u pas daarna beslist dat enkele aanbieders afvallen omdat zij geen referenties in de branche hebben. Daar had u met minder inspanning toch ook achter kunnen komen? Dagvullende workshops volgen bij zes verschillende aanbieders is evenmin logisch. Zeker als u daar ook nog eens uw gehele project- of werkgroep bij uitnodigt. Om vervolgens kandidaten te schrappen omdat hun gebruikersinterface er wat onrustig uit ziet. Of uw huidige aanbieder uit beleefdheid mee laten doen, terwijl deze op voorhand al volslagen kansloos is! Los van de inspanningen die u van ERP-aanbieders verlangt; bedenkt u eens hoeveel tijd en energie dat uw bedrijf kost? Neemt u al die kosten ook mee in uw business case? Politiek spel en indekken zijn in de selectiefase voorname drijfveren. Om mogelijke verwijten te voorkomen, kiest u er voor om ook de twijfelaars mee te laten doen. Maar wie helpt u daar eigenlijk mee? Beslis vooraf op directieniveau welke de vijf belangrijkste keuzecriteria zijn. Gebruik die criteria om tot twee aanbieders te schiften en ga pas dán de diepte in. Zo bespaart u veel tijd en energie en beperkt u uw selectiekosten. Bovendien getuigt zo n aanpak van meer respect voor uw leveranciers.

7 Stelt u wel de juiste vragen? 7 Steeds meer onderzoeken wijzen het uit: de succesfactoren van ERP-projecten zitten in mensen en organisaties en niet in de techniek. Wonderlijk genoeg gaan vragenlijsten in pakketselecties nog steeds voor 90 procent of meer over functies en features. Tijd dus voor nieuwe inzichten. De gedachte dat een ERP-systeem een hulpmiddel is waar bedrijven hun voordeel mee kunnen doen wint terrein. Of er daadwerkelijk successen worden behaald, hangt echter vooral af van de gebruikersorganisatie. Hoe valt anders te verklaren dat het ene bedrijf (mede) door ERP failliet gaat terwijl het andere bedrijf met hetzelfde pakket juist (mede) door ERP succesvol is? groot belang, zeker! Maar kritisch kijken naar uw eigen mensen is zeker zo belangrijk! Veel leveranciers missen het lef om dit onderwerp tijdig aan te snijden. Zij brengen het pas ter sprake als het project is mislukt. Als ze om tafel zitten met hun boze klant, aan de ene zijde geflankeerd door z n juridisch adviseur en aan de andere kant door een stapel onbetaalde facturen. Maar dan is het kwaad al geschied. Pro-actieve steun vanuit het management van de gebruikersorganisatie blijkt telkenmale succesfactor nummer één. Directies die direct na de prijsonderhandeling het project de rug toekeren scoren steevast laag. Ook de mate van veranderingsgezindheid speelt een steeds grotere rol. Naast het kwaliteitsniveau van onder meer de kerngebruikers en de intern projectleider. Leveranciers kunnen u helpen risico s inzake uw personele kwaliteit en management aandacht in kaart te brengen. Bovendien kennen zij de weg naar mogelijke oplossingen zoals het inhuren van een ervaren projectleider. Of het verankeren van uw management aandacht in een stuurgroep. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is ze daar vragen over stellen. Zodat het onderwerp z n emotionele lading verliest en dus bespreekbaar wordt. Toch komen aspecten rond kwaliteit van mensen en organisatie en hun bereidheid tot veranderen in vragenlijst nog maar beperkt aan bod. En als dat al gebeurt gaat het steevast over de kwaliteit van de leverancier. Van Toegegeven, het is een wat andere categorie vragen dan u waarschijnlijk gewend bent te stellen. Maar gelet op hun relevantie voor het succes van uw volgende project is het zeker de moeite waard!

8 Wie houdt wie voor de gek? 8 Vragenlijsten spelen in selectieprocessen voor nieuwe ERP-pakketten een voorname rol. Hoge scores zijn voor leveranciers noodzakelijk om in de race te blijven. Maar vaak ontbreekt de ruimte voor nuance. De klant denkt eendimensionaal en wil alleen maar ja horen. Wie houdt nou eigenlijk wie voor de gek? Veel aanbieders van ERP-systemen bevinden zich in een spagaat. Wie naar eer en geweten invult loopt het risico wegens te lage scores vroegtijdig uit de boot te vallen. De concurrent kan namelijk moeiteloos ja invullen, zelfs als het feitelijk nee moet zijn. Wie de lijstjes daarentegen met enig optimisme invult, loopt tijdens de implementatie onherroepelijk tegen de lamp. Het is de klassieke tegenstelling tussen de rekkelijken en de preciezen. Als aanstaand koper mag u zich afvragen wat nou precies de waarde van zo n onderzoek is. Kiezen voor de aanbieder met de hoogste score ligt voor de hand en voelt natuurlijk goed. Maar als tijdens de implementatie blijkt dat uw leverancier aan overselling heeft gedaan bent u te laat. Op licenties zit namelijk geen statiegeld. En daar staat u dan: voor de middellange termijn contractueel verbonden aan een leverancier die u al in de eerste fase niet helemaal begrepen heeft. Eis daarom altijd dat de antwoorden op de vragenlijst deel van het contract uitmaken. En biedt leveranciers meer ruimte voor nuance. Dus niet louter een keuze uit ja en nee, maar ook de mogelijkheid voor een alternatieve aanpak of een vernieuwende visie. Zo geeft u hen ook de kans hun vaardigheden als sparring partner te tonen. Uiteindelijk bent u beter af met een leverancier die eerlijk en oprecht is dan met een aanbieder die al uw vragen klakkeloos met ja beantwoordt.

9 Kapitaalvernietiging 9 Software is in mijn waarneming het enige kapitaalgoed ter wereld zonder restwaarde. Hebt u op e-bay ooit zien staan: SAP software te koop wegens overcompleet tegen een scherpe prijs? Het vervangen van bedrijfssoftware is je reinste kapitaalvernietiging. Elk gebruikt kapitaalgoed heeft op de tweedehands markt een bepaalde waarde. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een vrachtwagen, een machine of een gebouw. Gevolg is dat de koper het aangeschafte kapitaalgoed niet tot nul hoeft af te schrijven, wat de jaarlijkse kosten drukt. Hoe anders zit dit bij standaard software. U koopt niet het pakket, maar slechts het éénmalig gebruiksrecht. Besluit u op enig moment het gebruik te staken dan is er geen statiegeld of restwaarde. Vanzelfsprekend speelt dit ook als u het pakket nooit in gebruik neemt. Maar hiermee is de kous nog niet af want ook implementatie en opleidingen zijn direct met uw softwarepakket verbonden. Stelt u het pakket buiten werking, dan kunt u dus óók van die investeringen volledig afscheid nemen! Je zou dus verwachten dat potentiële kopers van bedrijfssoftware scherp op de continuïteitsverwachting van pakket en aanbieder letten. En aandacht besteden aan innovatie en doorgroei naar de toekomst. Maar dat niet het geval! Sterker nog: voor vijf procent extra korting wordt een aanbieder terzijde geschoven die vijftig procent betere vooruitzichten op continuïteit biedt. Maar als dit goedkope pakket na enkele jaren al weer moet worden vervangen, rest de vraag of het wel écht zo goedkoop was. Staat u voor een vervanging van uw bedrijfssoftware, probeer dan de kans op een hernieuwde kapitaalvernietiging te minimaliseren. Vraag harde garanties voor ten minste vijf jaar actief onderhoud. Accepteer geen offerte waar de hoofdlijnen van de doorgroei naar de opvolgende pakketversie ontbreken. En laat u voorlichten over de financiële consequenties van die overgang. Langdurig gebruik van eenzelfde pakket vormt in de regel een solide basis voor positief rendement op uw investering.

Selecteren. Verbeter uw CRM projecten. Prikkelende columns over het selecteren van CRM systemen. 1

Selecteren. Verbeter uw CRM projecten. Prikkelende columns over het selecteren van CRM systemen. 1 Selecteren Verbeter uw CRM projecten Prikkelende columns over het selecteren van CRM systemen. 1 Jacques van Engelshoven Verbeter uw CRM-projecten: Selecteren Prikkelende columns over het selecteren van

Nadere informatie

Deel 1: Het selecteren van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT?

Deel 1: Het selecteren van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT? Deel 1: Het selecteren van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT? CRM Intro Gefeliciteerd! Je wordt bij deze benoemd tot kapitein van ons CRM-schip. Je staat nu aan het roer van de CRM-implementatie

Nadere informatie

100% CRM Succes ebook serie. Deel 1: Het selecteren van een CRM-systeem

100% CRM Succes ebook serie. Deel 1: Het selecteren van een CRM-systeem 100% CRM Succes ebook serie Deel 1: Het selecteren van een CRM-systeem Intro CRM De keuzes voor een passende CRM-oplossing en de juiste implementatiepartner zijn beslist geen eenvoudige opgaven. Eenmaal

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Deel 2: Het aanschaffen van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT?

Deel 2: Het aanschaffen van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT? Deel 2: Het aanschaffen van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT? CRM Intro Gefeliciteerd! Je wordt bij deze benoemd tot kapitein van ons CRM-schip. Je staat nu aan het roer van de CRMimplementatie

Nadere informatie

100% CRM Succes ebook serie. Deel 4: Het gebruiken van een CRM-systeem

100% CRM Succes ebook serie. Deel 4: Het gebruiken van een CRM-systeem 100% CRM Succes ebook serie Deel 4: Het gebruiken van een CRM-systeem Intro CRM De keuzes voor een passende CRM-oplossing en de juiste implementatiepartner zijn beslist geen eenvoudige opgaven. Eenmaal

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Deel 4: Het gebruiken van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT?

Deel 4: Het gebruiken van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT? Deel 4: Het gebruiken CRM Gefeliciteerd! Je wordt bij deze benoemd tot Intro kapitein van ons CRM-schip. Je staat nu aan het roer van de CRM-implementatie en mag de koers bepalen. Veel succes! En dat is

Nadere informatie

100% CRM Succes ebook serie. Deel 2: Het aanschaffen van een CRM-systeem

100% CRM Succes ebook serie. Deel 2: Het aanschaffen van een CRM-systeem 100% CRM Succes ebook serie Deel 2: Het aanschaffen van een CRM-systeem Intro CRM De keuzes voor een passende CRM-oplossing en de juiste implementatiepartner zijn beslist geen eenvoudige opgaven. Eenmaal

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Warehouse Management Systems

Warehouse Management Systems Management Outlook Warehouse Management Systems Managers willen met een nieuw WMS hun productiviteit en servicegraad verhogen, doorlooptijden verkorten, een betere informatievoorziening leveren en anticiperen

Nadere informatie

Verbeter uw CRM projecten. Aanschaffen. Prikkelende columns over het aanschaffen van CRM systemen. 1

Verbeter uw CRM projecten. Aanschaffen. Prikkelende columns over het aanschaffen van CRM systemen. 1 Verbeter uw CRM projecten Aanschaffen Prikkelende columns over het aanschaffen van CRM systemen. 1 Jacques van Engelshoven Verbeter uw CRM-projecten: Aanschaffen Prikkelende columns over het aanschaffen

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Whitepaper 2 UNIT4 Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie VERGETEN VRAGEN BIJ EEN ERP-SOFTWARESELECTIE Veel organisaties besteden tijdens de selectie

Nadere informatie

Deel 3: Het implementeren van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT?

Deel 3: Het implementeren van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT? Deel 3: Het implementeren van een CRM-systeem WELKE KOERS VAART UW CRM PROJECT? CRM Gefeliciteerd! Je wordt bij deze benoemd tot Intro kapitein van ons CRM-schip. Je staat nu aan het roer van de CRM-implementatie

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Ervaringen van 2 SIT projecten

Ervaringen van 2 SIT projecten Ondernemers oordelen over SIT Quotes & behaalde resultaten Ervaringen van 2 SIT projecten > MediaMotion Data B.V. Producent van CD s en DVD s > Substra B.V. Producent van steenwol-producten voor de glastuinbouw

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

LEVERANCIER- EN SOFTWARESELECTIE

LEVERANCIER- EN SOFTWARESELECTIE LEVERANCIER- EN SELECTIE De verschillende stappen, tips en valkuilen van leverancier- en softwareselectie Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] De informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Masterclass Energie op bedrijventerreinen. Provincie Zuid Holland

Masterclass Energie op bedrijventerreinen. Provincie Zuid Holland Masterclass Energie op bedrijventerreinen Provincie Zuid Holland 2 Consortium 3 STEM regeling De STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij) regeling is een subsidie van de topsector Energie.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning ERP Enterprise Resource Planning ERP Wat is ERP? Voordelen van ERP Nadelen van ERP Selectie ERP Hoofdzonden Vragen? Integratie rond middelen Wat is ERP? Wat is ERP? Integratie rond projecten & diensten

Nadere informatie

Futuring people DUURZAAMheid

Futuring people DUURZAAMheid Futuring people DUURZAAMheid Een lege jas of de geboorte van het nieuwe? Wat is het tegenovergestelde van duurzaamheid? In één woord graag. Dat is best een lastige zult u merken. Je moet namelijk eerst

Nadere informatie

Outsourcing ICT & Sales India

Outsourcing ICT & Sales India Outsourcing ICT & Sales India Introductie & Lessons learned InnoVites BV Albert Groothedde CEO InnoVites BV Agenda Introductie InnoVites Achtergrond InnoVites team Markt en Oplossingen Organisatie Outsourcing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweede druk

Voorwoord bij de tweede druk 7 Voorwoord Er zijn veel verschillende bedrijven die werkzaam zijn in de productiesector of de dienstensector en die elk hun sterke en minder sterke zijden hebben. Een bedrijf probeert zich te onderscheiden

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Ontdek in 10 minuten hoe uw e-mailmarketing beter kan. Vul de vragenlijst in en bekijk de resultaten.

Ontdek in 10 minuten hoe uw e-mailmarketing beter kan. Vul de vragenlijst in en bekijk de resultaten. WHITEPAPER Test uw e-mailmarketing Door senior e-mailmarketingadviseur Paul Knapp Ontdek in 10 minuten hoe uw e-mailmarketing beter kan. Vul de vragenlijst in en bekijk de resultaten. Deel I: Vragen over

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

De eindgebruiker binnen een IT-project WiiFM - What s in it for me?

De eindgebruiker binnen een IT-project WiiFM - What s in it for me? Global Services I IT-eindgebruikersopleiding Uw organisatie is er klaar voor: de IT-afdeling heeft alles tot in de puntjes voorbereid, de software is klaar, de implementatie kan beginnen Heeft u er al

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK DE KLOOF TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK onderzoeksrapport Onderzoeksrapport De kloof tussen softwareontwikkeling en gebruik Een leven zonder software kunnen we ons niet meer voorstellen. Sterker

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software en Expense Reduction Analysts (ERA).

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software en Expense Reduction Analysts (ERA). Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software en Expense Reduction Analysts (ERA). Case Study Expense Reduction Analysts (ERA) HET BEDRIJF

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. BUSINESS CASE Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. Waar Partners is een allround financieel dienstverlener, gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Bata Industrials rekent af met eilandautomatisering

Bata Industrials rekent af met eilandautomatisering Bata Industrials rekent af met eilandautomatisering Werden productieprocessen ooit in losse Excel sheets bijgehouden, nu alle bedrijfsprocessen in Microsoft Dynamics AX geïntegreerd is niet alleen de efficiency

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Kansen in de cloud: van productgericht naar klantgericht denken. Patrick Dalle

Kansen in de cloud: van productgericht naar klantgericht denken. Patrick Dalle Kansen in de cloud: van productgericht naar klantgericht denken Patrick Dalle Inhoudsopgave Quote... 3 Business case... 3 Introductie... 3 Een nieuwe groeistrategie voor uw bedrijf... 4 Geïntegreerde CRM:

Nadere informatie

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box AD ULTIMA GROUP Beneluxpark 7 8500 Kortrijk Belgium Tel: +32 56 740 740 Fax: +32 56 740 700 E-mail: info@adultimagroup.com Website: www.adultimagroup.com This document

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Het nieuwe selecteren. Gerrit Vixseboxse Skopos Rendementbouwers

Het nieuwe selecteren. Gerrit Vixseboxse Skopos Rendementbouwers Het nieuwe selecteren Gerrit Vixseboxse Skopos Rendementbouwers 1 Gerrit Vixseboxse Bedrijfskunde (TUe, ERP en Logistiek) Food Semiconductor ERP Advies 1966, Oldenzaal, 3 kinderen 2 Skopos Skopos = verkenner

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Eenmaal, andermaal: verkocht?

Eenmaal, andermaal: verkocht? CB VERKOOP Wanneer doet een ondernemer er goed aan zijn bedrijf te verkopen of een bedrijf over te nemen? In dit tweeluik aandacht voor zowel de verkoop- als de koopkant van het verhaal. Eenmaal, andermaal:

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Implementatiemethoden: observaties vanuit de praktijk

Implementatiemethoden: observaties vanuit de praktijk Implementatiemethoden: observaties vanuit de praktijk Platform productsoftware Ir. Richard Heijne den Bak MTD 9 december 2005 GOUDA 0182-573 211 HENGELO (O) 074-2674067 M I T O P I C S BV WWW.MITOPICS.NL

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Koppeling tussen Business en productie. Bas van der Velde

Koppeling tussen Business en productie. Bas van der Velde Koppeling tussen Business en productie Bas van der Velde 1 2 Proces Automatisering HISTORIE HUIDIGE SITUATIE 70 begin 90 Eind 90 -begin 2000 2005 en later Productie Productie optimalisatie Business optimalisatie

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Te beantwoorden vraag: Softwareselectie: Mission (Im)possible?

Te beantwoorden vraag: Softwareselectie: Mission (Im)possible? Te beantwoorden vraag: Softwareselectie: Mission (Im)possible? 7 Het belang van een gedegen selectietraject Automatisering biedt mogelijkheden om o.a.: Extra inkomsten te genereren Kosten te besparen Klantenservice

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten in detail

Onderzoeksresultaten in detail Resultaten onderzoek ICT-fitheid van ondernemers (december 2008) ICT is vaak Chinees voor ondernemers ICT ers en ondernemers spreken een andere taal. Dat blijkt uit een onderzoek van kenniscentrum KMO-IT

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie