INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK"

Transcriptie

1 INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

2 INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt 5. Conclusies

3 1. UITGANGSPUNTEN

4 Uitgangspunten onderzoek Doelstelling Inzicht in de bekendheid met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in het algemeen en het belang hiervan. Doelgroep Eindbeslissers op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen de grotere ondernemingen uit het midden- en klein bedrijf, werknemers, met winstoogmerk. Meetperiode 1-meting 2013: week 51 Steekproefgrootte 1-meting, december 2013: n=202 Onderzoek Uitgevoerd door GfK b.v.

5 2. DOELGROEP EN ACHTERGRONDKENMERKEN

6 Focus op leeftijd jaar, voornamelijk man en hoger opgeleid Geslacht vrouw 18% man 82% 60+ 8% jaar 11% Leeftijd jaar 25% jaar 21% Opleiding laag 6% jaar 35% midden 29% hoog 65% Bron: GfK januari n=202

7 Respondent medeverantwoordelijk voor MVO Verantwoordelijk voor MVO Eindverantwoordelijk 16% Medeverantwoordelijk 84% Bedrijfsgrootte medewerkers 52% medewerkers 48% Bron: GfK januari n=202

8 KERNDOELGROEP Stadium gedragsverandering doelgroepen Ik heb mij erin verdiept en besloten hierin niet verder te gaan Ik zet mij actief en bewust in om internationaal maatschappijk verantwoord te ondernemen 4% 3% = niet geïnteresseerd = 38% is actief Ik probeer een serieuze bijdrage te leveren aan IMVO 35% Ik denk er weleens over na op welke wijze wij internationaal maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen 32% Ik vind dat ik wel zou moeten nadenken over IMVO 15% = 47% is bewust Ik denk nooit na over IMVO 10% = onbewust 0% 10% 20% 30% 40% Bron: GfK januari n=202 Vraagstelling: Welke van de uitspraken over IMVO past het beste bij u?

9 Vooruitzichten (eigen) bedrijf positiever dan branche, maar minder positief dan NL algemeen Economische vooruitzichten in branche/sector in het algemeen 4% 38% 31% 21% 5% Economische vooruitzichten voor de Nederlandse economie in het algemeen 3% 54% 28% 9% 5% Economische vooruitzichten voor bedrijf in het algemeen 6% 48% 26% 14% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sterk verbeterd Iets verbeterd Ongeveer gelijk gebleven Iets verslechterd Sterk verslechterd Geen oordeel Bron: GfK januari n=202 Vraagstelling: Hoe schat u de volgende economische parameters in voor de komende zes maanden?

10 Actieve doelgroep schat economische vooruitzichten positiever in 100% Economische vooruitzichten voor bedrijf, NL en branche, sterk + iets verbeterd 80% 60% 51,3% 63,2% 64,5% 57,9% 51,6% 40% 41,1% 33,3% 33,3% 20% 18,5% 0% Voor branche Voor NL Voor bedrijf Actieve groep Bewuste groep Niet geïnteresseerd/onbewuste groep Bron: GfK januari 2014 n=202 Vraagstelling: Hoe schat u de volgende economische parameters in voor de komende zes maanden?

11 3. IMVO - ALGEMEEN

12 bekendheid IMVO open vraag Vraagstelling: Wat verstaat u onder Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Bron: GfK januari 2014 n=145

13 83% van de doelgroep vindt IMVO belangrijk Belang IMVO 100% 80% 60% 57% 26% vindt IMVO essentieel of zeer belangrijk. Naar doelgroep is dat: Actief: 51% Bewust: 14% Niet geïnteresseerd/onbewust: 0% 83% 40% 20% 21% 14% 0% 5% 2% 2% Essentieel Zeer belangrijk Belangrijk Niet zo belangrijk Volkomen onbelangrijk Weet niet Vraagstelling: Hoe belangrijk vindt u Internationaal Verantwoord Ondernemen? Bron: GfK januari n=202

14 70% vindt dat ondernemingen zich met IMVO positief kunnen onderscheiden Stellingen m.b.t. IMVO Ondernemers moeten weten of alle onderdelen van hun product (dus ook grondstoffen en halffabricaten gebruikt in het eindproduct), duurzaam tot stand zijn gekomen 20% 69% 49% 23% 5% 2,0% 69% Als onderneming ben je verantwoordelijk dat import vanuit lagelonenlanden duurzaam is 21% 48% 23% 4% 2,0% 70% Ondernemers die aan IMVO doen, onderscheiden zich positief van hun concurrenten 20% 50% 22% 4% 2,0% 35% Ondernemingen die IMVO blijven negeren zullen op termijn niet overleven 9% 26% 34% 21% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Noch mee eens, noch mee oneens Niet mee eens Helemaal niet mee eens Bron: GfK januari n=202 Vraagstelling: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

15 4. IMVO VOOR HET EIGEN BEDRIJF/ BEDRIJF WAAR HET VOOR WERKT

16 61% van de doelgroep ziet kansen in IMVO voor het eigen bedrijf of waar het voor werkt Grote kans 22% 61% Beperkte kans 39% Evenveel kans als bedreiging 26% Kleine bedreiging 2% Grote bedreiging 1% Nauwelijks impact op succes van ondernemingen 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: GfK januari n=202 Vraagstelling: In hoeverre ziet u IMVO als een kans of als een bedreiging voor uw eigen bedrijf/het bedrijf waarvoor u werkt?

17 De kansen en bedreigingen van IMVO voor het eigen bedrijf open vraag Kansen Creëert voorspong Is de toekomst Verbeteren imago Onderscheiden van de rest Kansen t.o.v. concurrentie Creëert draagvlak bij stakeholders Wens consument Wens belangenorganisaties Selectiecriterium bij aanbestedingen Bedreiging Bedrijf niet internationaal Kost geld en gaat ten koste van prijs Te veel overheidsbemoeienis en regels Op korte termijn geen resultaat Continu veranderend overheidbeleid Implementatie is tijdrovend Gebrek aan kennis Kans op imago schade Lastig met andere culturen Bron: GfK januari n=202 Vraagstelling: Kunt u toelichten waarom u IMVO als een kans/bedreiging ziet voor uw bedrijf/het bedrijf waarvoor u werkt?

18 De belangrijkste redenen om wel IMVO te bedrijven Bedrijfsprincipes/kernwaarden Betere wereld 49% 51% Medewerkers motiveren 41% Imagokansen 34% Inspirerend Marktkansen 25% 28% Voorkomen van reputatieschade Financieel (hogere omzet, beter rendement) Efficiency Leuk Anders, namelijk Goed voor ons allemaal Milieu Klanten Geen van deze 4% 3% 1% 1% 0% 0% 12% 12% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: GfK januari n=76 Vraagstelling: Wat zijn de drie belangrijkste redenen om wel internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen?

19 De belangrijkste redenen om geen IMVO te bedrijven Te weinig kennis Focus op Rendement Geen tijd Te grote investering Geen intern draagvlak 27% 24% 21% 20% 43% De mensen die verwachten veel of iets meer aan IMVO te doen de komende 3 jaar (n=101) noemen de focus op rendement nu vaker als reden om geen IMVO te bedrijven: 40% vs. 27% Leveranciers werken niet mee Anders, namelijk geen buitenlandse betrekkingen geen aandachtspunt bij opdrachtgevers nog niet over nagedacht 1% 1% 6% 10% 15% De groep bewusten (n=95) hebben minder vaak financiële redenen om niet aan IMVO te doen, maar noemen vaker te weinig kennis, geen tijd of geen intern draagvlak t.o.v. de groep niet geïnteresseerden/ onbewusten (n=27) Geen van deze 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: GfK januari n=122 Vraagstelling: Wat zijn de drie belangrijkste redenen om (nog) niet internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen?

20 50% van de doelgroep geeft aan in de komende jaren meer aan IMVO te gaan doen Veel meer Iets meer 9% 50% 41% Actief: 58% Bewust: 53% Niet geïnteresseerd/ onbewust: 22% Evenveel 45% Iets minder 1% Veel minder 1% Weet niet/ geen mening 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: GfK januari n=202 Vraagstelling: Zal uw bedrijf/het bedrijf waarvoor u werkt in de komende 3 jaar meer, minder of evenveel aan IMVO gaan doen dan u nu doet?

21 Er is met name tijd en geld nodig om meer aan IMVO te kunnen doen Indien er financieringsbronnen zouden zijn 41% Wanneer ik over meer kennis t.a.v. IMVO zou beschikken 30% Indien er meer tijd voor beschikbaar zou zijn 41% Bron: GfK januari n=202 Anders, namelijk als er aantoonbare voordelen zijn als we internationaal actief worden als er wereldwijde regelgeving komt als het concurrentievoordeel oplevert als de klant dit vereist 14% De mensen die verwachten veel of iets meer aan IMVO te doen de komende 3 jaar (n=101) zeggen meer aan IMVO te gaan doen indien er financieringsbronnen zouden zijn (50%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vraagstelling: Onder welke voorwaarden of omstandigheden zou uw bedrijf/het bedrijf waarvoor u werkt meer aan IMVO gaan doen?

22 Duurzaam omgaan met materialen & reductie van energieverbruik zijn veelgenoemde doelen 100% 90% 80% 70% Concreet geformuleerde doelen 8% 28% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65% doelen ja nee Weet niet/ wil niet zeggen Bron: GfK januari n=76 Vraagstelling: Heeft uw bedrijf/het bedrijf waarvoor u werkt concrete doelen geformuleerd ten aanzien van IMVO?

23 IMVO nog steeds belangrijk als het financieel minder gaat, 34% vindt het dan minder belangrijk Als het financieel minder gaat, dan wordt IMVO minder belangrijk 34% Actief: 62% Bewust: 57% dan blijft IMVO net zo belangrijk 56% dan wordt IMVO nog belangrijker 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: GfK januari n=202 Vraagstelling: De stellingen gaan over de relatie tussen de financiële situatie van uw bedrijf/het bedrijf waarvoor u werkt en de aandacht voor IMVO binnen de organisatie. Kunt u aangeven welke van deze uitspraken het meest op uw bedrijf van toepassing is?

24 IMVO en financiering Maakt u gebruik van financieringsvormen? En zo ja, welke? lening 3,9% Wel IMVO subsidies belastingvoordeel deelname technische assisitentie 15,8% 10,5% 9,2% 11,8% andere financieringsvormen 1,3% nee, ik maak hier geen gebruik van 68,4% Welke financieringsvormen hebben lening uw voorkeur? subsidies 2,5% 42,6% Nog geen IMVO belastingvoordeel 36,9% deelname technische assisitentie anders, namelijk 3,3% 5,7% 9,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: GfK januari 2014.; Wel IMVO n=76, Nog geen IMVO n=122

25 IMVO levert op lange termijn voornamelijk een goede naam/imagovoordeel op Betere samenwerking, betere verhoudingen Langdurige contracten en relaties. Meer omzet en marge door uitbreiding klantenkring. Een goede naam en financieel voordeel gezien de marktontwikkeling. Het levert op de lange termijn geen financieel voordeel op, maar het zal eerder voorkomen dat er in de toekomst financiële schade geleden wordt. Bron: GfK januari n=48 Continuïteit voor alle betrokkenen Sterkere positie in de markt Imagovoordeel, motivering van personeel. Een duurzame portefeuille en een financieel gezonde onderneming. Met IMVO trek je mensen/klanten aan. Positieve uitstraling trekt aan, mensen/klanten willen commitment met je. Waardering van klanten en een goede uitstraling. Weinig, te verwaarlozen of nog niet te voorspellen 1% extra rendement, 1-28%, op de lange termijn heeft IMVO een invloed van 15-20% op de omzet in positieve zin. Een aantal MVO doelen hebben een financieel voordeel voor bedrijven, deze zijn makkelijk te implementeren voor bedrijven omdat ze zichzelf financieren. Over het algemeen zijn dit korte termijn winsten. Voor de langere termijn moet het bewustzijn op MVO gebied nog groter worden. Dat kan pas als de financiële resultaten en de cashflow aanmerkelijk verbeterd zijn. Als de omstandigheden in andere werelddelen toenemen en we goed zorgen voor de wereld is het op termijn goed voor de hele wereldeconomie en ook voor het geluk.. Vraagstelling: Wat verwacht u dat IMVO u, in financiële zin, daadwerkelijk gaat opleveren op de lange termijn?

26 Bij 60% is sociaal rendement van IMVO belangrijk, naast financieel rendement Stellingen m.b.t. IMVO Door de crisis is IMVO in mijn bedrijf meer naar de achtergrond verdwenen 8% 33% 50% 9% IMVO maakt mijn bedrijf interessant voor investeerders 12% 36% 40% 12% IMVO levert mij een hoger rendement op de lange termijn 13% 43% 26% 17% Mijn bedrijf heeft een business case kunnen maken rondom IMVO 10% 29% 44% 17% Ik doe aan IMVO wanneer het verplicht wordt voor iedereen in mijn branche 14% 32% 47% 7% Naast het financieel rendement is ook het sociaal rendement van IMVO bij ons belangrijk 25% 53% 16% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal van toepassing Enigszins van toepassing Niet van toepassing Weet niet Bron: GfK januari n=202 Vraagstelling: In hoeverre zijn de volgende uitspraken over IMVO op u/uw bedrijf/het bedrijf waarvoor u werkt van toepassing? financiële consequenties

27 Focus actieve groep meer op financieel en sociaal rendement 100% Stellingen m.b.t. IMVO, helemaal van toepassing + enigszins van toepassing 80% 83% 83% 67% 60% 40% 33% 48% 37% 58% 53% 51% 26% 26% 50% 38% 41% 52% 44% 52% 20% 15% 0% Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Stelling 6 Actieve groep Bewuste groep Niet geïnteresseerd/onbewuste groep Bron: GfK januari n=202 Stelling 1: Door de crisis is IMVO in mijn bedrijf meer naar de achtergrond verdwenen Stelling 2: IMVO maakt mijn bedrijf interessant voor investeerders Stelling 3: IMVO levert mij een hoger rendement op de lange termijn Stelling 4: Mijn bedrijf heeft een business case kunnen maken rondom IMVO Stelling 5: Ik doe aan IMVO wanneer het verplicht wordt voor iedereen in mijn branche Stelling 6: Naast het financieel rendement is ook het sociaal rendement van IMVO belangrijk

28 5. CONCLUSIES

29 Conclusies (1/4) Achtergrond doelgroep Binnen de doelgroep van het onderzoek ((mede)verantwoordelijk voor IMVO binnen de organisatie (MKB)), is 38% actief bezig met IMVO. 47% is zich bewust van IMVO (denkt er over na of vindt dat hij er over na moet denken). De doelgroep is iets positiever over de economische vooruitzichten voor de NL economie in het algemeen (57%), dan over de vooruitzichten van het eigen bedrijf (54%). In het algemeen ziet men de vooruitzichten voor het eigen bedrijf wel positiever in dan voor de branche waarin men werkt (42%). De groep actief op gebied van IMVO, is aanzienlijk positiever over de economische vooruitzichten (met name ook van eigen bedrijf) dan de groep bewusten en de groep niet geïnteresseerd/onbewust.

30 Conclusies (2/4) Resultaten IMVO Op de vraag over de inhoudelijke bekendheid met het onderwerp IMVO worden met name termen t.a.v. duurzaamheid, eerlijke handel en milieu teruggekoppeld. 26% van de doelgroep vindt IMVO essentieel of zeer belangrijk. In de groep actief vindt zelfs meer dan de helft IMVO essentieel of zeer belangrijk. Hier wordt het onderwerp dus aanzienlijk meer belang toegeschreven dan in de andere groepen. 70% van de respondenten vindt dat ondernemingen zich met IMVO positief kunnen onderscheiden van de rest. 1 op de 3 respondenten denkt zelfs dat bedrijven die IMVO blijven negeren op termijn niet zullen overleven. 2 op de 3 respondenten ziet kansen binnen het (eigen) bedrijf op het gebied van IMVO. De belangrijkste redenen om wel aan IMVO te doen zijn bedrijfsprincipes/ kernwaarden, betere wereld en medewerkers motiveren. Meest genoemde redenen om niet aan IMVO te doen zijn kennis, focus op rendement en tijdgebrek. De groep bewusten geven minder vaak financiële redenen waarom zij niet aan IMVO doen, maar zeggen vaker dat dit te maken heeft met gebrek aan tijd en kennis.

31 Conclusies (3/4) Resultaten IMVO (vervolg) De mensen die verwachten om de komende 3 jaar meer aan IMVO te gaan doen, geven vaker focus op rendement op als reden waarom IMVO nu niet bedreven wordt. 50% van de doelgroep geeft aan in de komende 3 jaar meer aan IMVO te gaan doen. Dit is iets hoger onder de groep actief (58%) en bewust (53%). De mensen die verwachten om de komende 3 jaar meer aan IMVO te gaan doen, geven vaker focus op rendement op als reden waarom IMVO nu (nog) niet bedreven wordt, dan de anderen. Tevens geven zij meer dan gemiddeld aan dat zij meer aan IMVO zouden doen als er financieringsbronnen zouden zijn. In het algemeen worden financieringsbronnen en meer tijd het meest genoemd als voorwaarden om meer aan IMVO te gaan doen. Doelen op het gebied van IMVO worden het meest geformuleerd rondom de onderwerpen duurzaamheid materialen en reductie energieverbruik. Voor 56% blijft IMVO net zo belangrijk als het financieel minder gaat. Bij 34% wordt het minder belangrijk. De kennis over financieringsvormen is bij de groepen die nog niet aan IMVO doen minder groot, met name als het gaat om deelname en technische assistentie. De investering bij organisaties die wel aan IMVO doen is gering. Ongeveer een derde zegt dat er bij minder dan 20% van de omzet sprake is van IMVO, bij een derde is er bij meer dan 20% van de omzet sprake van IMVO en een derde weet het niet (of wil het niet zeggen).

32 Conclusies (3/4) Resultaten IMVO (vervolg) Het sociaal en financieel rendement worden het meest genoemd in relatie tot IMVO, dit geldt met name voor de groep actief. Zij denken dus eerder/zijn meer bezig met wat het voor henzelf/het bedrijf zelf kan gaan opleveren. De groep bewust zegt daarnaast relatief ook vaak dat het van mening is dat IMVO het bedrijf interessanter maakt voor investeerders en dat zij eerder aan IMVO zullen gaan doen wanneer het verplicht wordt. Hieruit kunnen wij concluderen dat zij zich meer laten leiden door de omgeving.

33 SAMEN SUCCESVOL SOCIAAL ONDERNEMEN

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Van Lanschot Familiebedrijven Barometer EEN PEILING ONDER NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN EDITIE 6 AMSTERDAM, MEI 2013 Achtergronden onderzoek/respondenten Onderzoeksresultaten Familiebedrijven Barometer

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Deel 1: Betaaltrends Deel 2: Betaalgedrag overheid Deel 3:

Nadere informatie

Checklist passie en poen

Checklist passie en poen Checklist passie en poen Aandachtspunten voor succesvol sociaal ondernemen gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inleiding In het rapport Sociaal ondernemen:

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Van Lanschot Familiebedrijven Barometer EEN PEILING ONDER NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN EDITIE 6 AMSTERDAM, MEI 2013 Achtergronden onderzoek/respondenten Onderzoeksresultaten Familiebedrijven Barometer

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 INHOUD 1. Profiel respondenten 2. Internationaal zakendoen 3. Toeleveringsketen 4. MVO (in de keten) PROFIEL RESPONDENTEN AANTAL MEDEWERKERS < 10 10-99 100-249

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Sociaal ondernemen: passie en poen Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Inhoud Auteurs rapport:, Chris Veldhuysen, Derk Berends, Nathan Rozema

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief M201208 Ondernemerschap in in perspectief Ondernemerschap in vergeleken met en de rest van Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, februari 2012 Ondernemerschap in in perspectief In zijn er meer nieuwe

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte Rapportage Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte In opdracht van: CROW en Elba Media Datum: december 0 Projectnummer: 06 Auteur: Els Griffioen Index Achtergrond van het onderzoek Conclusies

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Van Lanschot Familiebedrijven Barometer EEN PEILING ONDER NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN AMSTERDAM, 14 DECEMBER 2011 Achtergronden onderzoek/respondenten Onderzoeksresultaten Familiebedrijven Barometer -

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Vragen survey 29-6-2015. Energie storage hoe verder Resultaten survey: presentatie& discussie. Arnhem 29 juni 2015

Vragen survey 29-6-2015. Energie storage hoe verder Resultaten survey: presentatie& discussie. Arnhem 29 juni 2015 Energie storage hoe verder Resultaten survey: presentatie& discussie Arnhem 29 juni 2015 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vragen survey Welke resultaten moet een gemeenschappelijke activiteit opleveren? Op welke

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Het aantal organisaties dat problemen krijgt met klanten die wegblijven en een teruglopende cashflow positie, neemt elke maand opnieuw

Nadere informatie

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog In 2013 heeft SCCM onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van zowel ISO 14001- als OHSAS 18001-certificatie. Het onderzoek onder ISO

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 Rapportage Onderzoek MKB en ZZP Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 1 Achtergrond DirectResearch heeft in opdracht van Betaalme.nu een onderzoek uitgevoerd onder mensen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

CO2 communicatieplan

CO2 communicatieplan CO2 communicatieplan Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Doelgroepen... 3 4 Communicatiemiddelen... 6 01.10.D - CO2 Communicatieplan / versie 2 / 01.09.2016 / Pagina 1 van 6 1 Inleiding

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn.

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn. ZP Onderzoek 2016 Introductie In de eerste maanden van 2016 heeft FastFlex haar jaarlijkse ZP Onderzoek uitgezet onder zzp ers binnen Nederland. Deze online vragenlijst heeft in totaal zes weken open gestaan

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Strategie Projecten. Resultaten Ronde 3 Sustainable Beton Workshop 7 dec. 2009, CURNET, Gouda

Strategie Projecten. Resultaten Ronde 3 Sustainable Beton Workshop 7 dec. 2009, CURNET, Gouda Strategie Projecten Terugkoppeling Resultaten Ronde 3 Sustainable Beton Workshop 7 dec. 2009, CURNET, Gouda 1 Domein 1: Duurzame betonketen Project 10 Omschrijving: Demonstratieproject geïntegreerd opdrachtgeverschap

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

De toekomst van handelsmissies

De toekomst van handelsmissies De toekomst van handelsmissies 1 Deze rapportage is een uitgave van het lectoraat International Business. Lectoraat International Business School of Business, Media en Recht Windesheim Campus 2-6 Postbus

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Energietransitie Papierketen De ambities binnen Energietransitie Papierketen: Halvering van het energieverbruik per eindproduct in de keten per

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de bouwsector uitgevoerd. Nieuw dit jaar is dat de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Resultaatvergelijking

Resultaatvergelijking Bedrijf Maatschappelijke organisatie Gemeente Resultaatvergelijking Resultaten van 7 voltooide enquetes voor. 2 Wat is de motivatie van uw bedrijf om aan MBO te doen? Marketing en PR - Imago Uw antwoord:

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

SRA-Horecascan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Horecascan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Horecascan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Horecascan De Horecascan 2014 is 712 x ingevuld. Van de respondenten werkt 1 in de logiesverstrekking, 60% heeft een restaurant en 1 een café. In

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Inleiding Duurzaamheidkompas #15 Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind.

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Olga Jonk Jonk Relatiebeheer Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Wat is Relatiebeheer? Bewustwording van het belang van Relatiebeheer. Klantencontact leggen en klanten behouden. Tips over hoe Relatiebeheer

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie