EEN GEZONDE ZORG IS OOK ONZE ZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN GEZONDE ZORG IS OOK ONZE ZORG"

Transcriptie

1 Zorg in perspectief EEN GEZONDE ZORG IS OOK ONZE ZORG Er wordt heel wat gevraagd van de zorg: de zorg moet doelmatiger, beter en efficiënter. Uiteraard zonder dat de patiëntveiligheid in gevaar komt. Hoogwaardige informatie - voor ziening kan daaraan bijdragen. M&I/Partners weet wat daarvoor nodig is. Door onze betrokkenheid bij een groot aantal projecten kennen we de trends, weten we hoe zorg partijen hierop in kunnen spelen en hoe zij ICT zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Graag willen we een paar aansprekende cases met u delen. ICT in perspectief

2 Praatplaat M&I/Partners VRAAG ONZE PRAATPLAAT AAN Onder invloed van trends als marktwerking, spreiding en concentratie en kwaliteit en veiligheid zoeken partijen in de zorg elkaar steeds meer op. Zowel in de (verticale) keten van eerste, tweede en derde lijn, als horizontaal tussen vergelijkbare partijen. In het geval van horizontale samenwerking tussen ziekenhuizen resulteert deze momenteel op veel plaatsen in een fusie. Wat de aard van de samenwerking ook is, hoever die ook gaat en welk doel ermee wordt nagestreefd: samenwerking kan alleen op een efficiënte, veilige en klantgerichte wijze vormkrijgen als de processen goed worden ondersteund door informatievoorziening. En daar bestaat geen blauwdruk voor: vanuit de betrokkenheid bij een groot aantal samenwerkingsprojecten in de zorg weet M&I/Partners uit ervaring dat er veel wegen zijn die naar Rome leiden. Onze inzichten en ervaringen hebben we compact verwoord in een praatplaat : Samenwerking in de zorg van strategie tot een werkende informatievoorziening. SAMENWERKING IN ZORG: VAN STRATEGIE TOT EEN WERKENDE INFORMATIE- VOORZIENING Deze praatplaat laat zien waarop de samenwerking zich kan richten, welke overwegingen een rol spelen bij de inrichting van de samenwerking, met welke standaarden en voorzieningen u rekening moet houden en welke alternatieven er zijn voor een gezamenlijke informatievoorziening. U kunt de praatplaat downloaden op onze website (www.mxi.nl) of aanvragen bij M&I/Partners ( of via U krijgt de praatplaat dan op A3-formaat toegestuurd.

3 St. Antonius Ziekenhuis Het St. Antonius Ziekenhuis wil een integraal elektronisch systeem voor het voorschrijven (EVS) en toedienen (TDR) van medicijnen. Naast een EVS/TDR-systeem voor algemene geneesmiddelen is er een apart systeem nodig voor de bereidingen en medicijnen tegen kanker (cytostatica). Voor de pakketselecties en de implementatie schakelde het ziekenhuis M&I/Partners in. De pakketten moeten zich in de praktijk hebben bewezen, webbased zijn en geïntegreerd kunnen worden in het EPD. Na een marktverkenning zijn de juiste oplossingen gecontracteerd. Toegespitst op het EVS/TDR: er was op de markt geen systeem dat aan de technische eisen voldeed. Daarom werd een partnership aangegaan met een aanbieder waarbij de bestaande cliëntbasedoplossing werd omgebouwd naar een webbased-versie. De verwachting is dat naast het St. Antonius Ziekenhuis ook andere ziekenhuizen voor deze oplossing kiezen. OP ZOEK NAAR EEN INTEGRAAL SYSTEEM VOOR MEDICIJNTOEDIENING EN REGISTRATIE M&I/Partners slaagde erin om partijen bij elkaar te brengen en het proces voor alle stakeholders in goede banen te leiden. Na de zomer wordt het systeem gepilot. In het ziekenhuis leefden verschillende denkbeelden over de eisen die aan de oplossingen gesteld moesten worden. M&I/Partners vertaalde alle wensen in één realistisch eisenpakket. Dirk Schraven, lid Raad van Bestuur: M&I/Partners slaagde erin om partijen bij elkaar te brengen en het proces voor alle stakeholders in goede banen te leiden.

4 Elisabeth Ziekenhuis & TweeSteden Ziekenhuis EEN GEZAMENLIJKE STORAGE-OPLOSSING ALS EERSTE STAP OP WEG NAAR ICT-INTEGRATIE Het Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg) en het TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg, Waalwijk en Oisterwijk) werken op steeds meer gebieden samen. Zo ook op ICT-vlak. Toen beide organisaties op zoek moesten naar een nieuwe storage oplossing, onderzocht M&I/Partners of een gezamenlijke aanbesteding zinvol zou zijn. Op die vraag kwam een bevestigend antwoord en M&I/Partners kreeg de opdracht deze aanbesteding te begeleiden. Hierbij was sprake van duaal opdrachtgeverschap. Hoewel beide ICT-managers de samenwerking toejuichten, waren de uitgangssituaties verschillend. De aanleiding om te vervangen verschilde per ziekenhuis, net als de eerder gekozen productlijnen en de back-up oplossingen. Bij het formuleren van de wensen en eisen moest dus rekening worden gehouden met zowel de couleur locale als de wens om in een later stadium een volgende stap te zetten in de samenwerking: aanvankelijk behoudt elk ziekenhuis zijn eigen systemen, maar in de toekomst vinden koppeling en integratie plaats. M&I/Partners begeleidde het hele traject, zowel procesmatig als inhoudelijk. M&I/Partners heeft een goede bijdrage geleverd aan het proces om als ziekenhuizen naar elkaar toe te groeien. De integratie van de toekomstige ICT-infrastructuur is hiermee een stap dichterbij gekomen, aldus Eric Polman, opdrachtgever namens het Elisabeth Ziekenhuis, mede namens Daniella van den Corput, opdrachtgever namens het TweeSteden Ziekenhuis. 'De integratie van de toekomstige ICT-infrastructuur is met dit project een stap dichterbij gekomen.

5 Zaans Medisch Centrum Het Zaans Medisch Centrum staat voor verschillende strategische keuzes op ICT-gebied. Zo neemt het Zaans MC in 2016 een nieuw, kleiner ziekenhuis in gebruik; de modernisering van werkprocessen en ICT-ondersteuning ligt voor de hand. En nu het EPD is ingevoerd, lijkt de tijd rijp voor een volgende stap: het ontsluiten van het EPD voor de buiten wereld. Gegeven deze ambities speelt de vraag of het zinvol is de ICT te outsourcen. Om strategische vraagstukken te helpen beantwoorden, vroeg Zaans MC aan M&I/Partners het ICT-management te versterken. Sinds januari 2012 is Mark van der Velden werkzaam als Interim manager ICT. Andere adviseurs van M&I/Partners bieden op consultancy-basis ondersteuning. Van der Velden richtte zich tot nu toe onder meer op de versterking van de governance, het verbeteren van het inzicht in de financiële huishouding van ICT en de modernisering van de ICT-infrastructuur. Nu zet hij zijn tanden in het sourcingsvraagstuk. Maar het belangrijkste resultaat tot nu toe is het feit dat er een ICT-ontwikkellijn is neergezet. Hierdoor worden vraagstukken als e-health en ICT-sourcing in een logisch perspectief gezien en niet als een onontkoombare consequentie van de nieuwbouw. KRACHTIGE VERSTERKING VAN HET ICT-MANAGEMENT Arthur Notermans, lid Raad van Bestuur: We kozen voor M&I/Partners vanwege hun ervaring met sourcing. Door snel en adequaat keuzes te maken, brengen we in hoog tempo de basis op orde en 'geven we vorm en inhoud aan ons lange termijn beleid op ICTgebied. Door snel en adequaat keuzes te maken, brengen we in hoog tempo de basis op orde en geven we vorm en inhoud aan ons lange termijnbeleid op ICT-gebied.

6 Rijnland Zorggroep EEN ELEKTRONISCH CLIËNTENDOSSIER DAT BASIC IS, MAAR OPENSTAAT VOOR DE TOEKOMST Rijnland Zorggroep (Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en omgeving) wil een elektronisch cliëntendossier (ECD) invoeren in haar verpleeghuizen en zorgcentrum. M&I/Partners bood ondersteuning bij de pakketselectie. De marktkennis en de no-nonsense benadering die uit het voorstel spraken, speelden bij deze keuze een grote rol. M&I/Partners adviseerde om op basis van de toekomstvisie van Rijnland Zorggroep op het verlenen van zorg in haar verpleeg- en verzorgingshuizen direct een match te maken met de verkrijgbare producten op de markt om zo tot een shortlist te komen. Slechts een beperkt aantal producten blijkt dan geschikt. Tijdens een interactieve workshop werd de visie op zorg en behandeling in relatie tot het ECD uitgewerkt. M&I/Partners hield de verwachtingen steeds realistisch, zodat werd gefocust op oplossingen die basic zijn, maar wel bruikbaar blijven als de organisatie zich verder ontwikkelt. De toekomstvisie is vertaald naar een tiental eisen op hoofdlijnen die voldoende onderscheidend vermogen hadden om tot een shortlist te komen. Met deze leveranciers werd een demonstratiedag georganiseerd met achter-de-knoppensessies voor medewerkers. Daarna volgden twee referentiebezoeken, met name bedoeld om te checken in hoeverre echt sprake is van bewezen oplossingen. Na de zomer neemt de Rijnland Zorggroep de finale beslissing. Marcel Kuin, lid Raad van Bestuur: De combinatie van uitgebreide inhoudelijke kennis en brede ervaring met dit soort processen maakte M&I/Partners in dit project van grote waarde. De combinatie van uitgebreide inhoudelijke kennis en brede ervaring met dit soort processen maakte M&I/Partners in dit project van grote waarde.

7 ATAL Medisch Diagnostisch Centrum Een ICT-review van M&I/Partners wees uit dat veel medewerkers van ATAL Medisch Diagnostisch Centrum (Amsterdam) ontevreden waren over de ICT-dienstverlening. Bovendien was de wijze waarop de organisatie omgaat met vernieuwingsprojecten voor verbetering vatbaar. Een programma van M&I/Partners bracht hierin verandering. Interim manager Antoon van Luxemburg begon met het structureren van de overleggen en het aanbrengen van prioriteiten in de werkzaamheden. Om de medewerkers de gewenste kennis bij te brengen, kwam er een intensief opleidingsprogramma. Ook werd ITIL geïmplementeerd. Om de dienstverlening blijvend te verbeteren was het daarnaast nodig om te investeren in de samenwerking op de ICT-afdeling. Dankzij een reeks teambuildingsessies zijn de communicatie en teamsfeer verbeterd. Het programma werd in een flink tempo doorlopen; op de achtergrond speelde de fusie van de bedrijven ATAL en Medial en de integratie die hieruit voortkwam. MEER PROFESSIONA LITEIT EN SLAGKRACHT VAN DE ICT-AFDELING Jaap Dijkman, voorzitter Raad van Bestuur: M&I/Partners heeft goede stappen gezet op weg naar professionalisering en beter teamwork bij de ATAL ICT-groep. Antoon van Luxemburg heeft een sterk organisatietalent en pakt zaken helder en gestructureerd aan. Daarnaast is hij zeer deskundig op zijn vakgebied en heeft hij een sterke visie waardoor hij natuurlijk gezag geniet. M&I/Partners heeft goede stappen gezet op weg naar professionalisering en beter teamwork bij de ATAL ICT-groep.

8 M&I/Partners en de zorg M&I/Partners verbetert de dienstverlening van zorginstellingen door verbeterde informatievoorziening en ICT. Wij overzien de impact van thema s zoals kostenbeheersing, kwaliteit van zorg, patiëntparticipatie, concentratie en spreiding van zorg en decentralisatie van AWBZ op de werkprocessen bij onze opdrachtgevers. Wij verbinden bestuurlijke vragen van zorginstellingen aan concrete oplossingen voor informatievoorziening en ICT. Denk aan de invoering van EPD-, ECD- en ERP-systemen, keuzes rond sourcing en samenwerking, resultaatgericht sturen van ICT, e-health en informatiebeveiliging. We doen dat in de rol van adviseur, implementatiemanager, projectleider of interim manager. Een gezonde zorg is ook onze zorg. M&I/Partners Sparrenheuvel JE Zeist T (030) Uitgave M&I/Partners, september 2013 Tekst Saffraan Communicatie, Beesd Coördinatie Veerle Leenders, communicatiemedewerker Ontwerp Volta_ontwerpers, Utrecht Kijk voor meer informatie op onze website en neem een kijkje op M&I/Partners, september 2013 Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan met bronvermelding en na melding aan M&I/Partners. ICT in perspectief

Een gezonde zorg is ook onze zorg

Een gezonde zorg is ook onze zorg Een gezonde zorg is ook onze zorg De zorg stond in 2012 in het brandpunt van de publieke en politieke belangstelling. Zorg moet betaalbaar zijn, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Informatietechnologie

Nadere informatie

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

Innoveren met ICT blijft noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT blijft noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT blijft noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

Over informatiebeveiliging en NEN 7510 in de zorg VERPLICHT NUMMER OF MANAGEMENT- UITDAGING

Over informatiebeveiliging en NEN 7510 in de zorg VERPLICHT NUMMER OF MANAGEMENT- UITDAGING Over informatiebeveiliging en NEN 7510 in de zorg VERPLICHT NUMMER OF MANAGEMENT- UITDAGING Minisymposia Tijdens de minisymposia van M&I/Partners staan informatieoverdracht en uitwisseling van ervaringen

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie