Een gezonde zorg is ook onze zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gezonde zorg is ook onze zorg"

Transcriptie

1 Een gezonde zorg is ook onze zorg De zorg stond in 2012 in het brandpunt van de publieke en politieke belangstelling. Zorg moet betaalbaar zijn, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Informatietechnologie kan aan beide een belangrijke bijdrage leveren. M&I/Partners weet hoe: we (h)erkennen de trends en weten hoe zorgpartijen erop in kunnen spelen en ICT zo effectief mogelijk kunnen inzetten. We laten dat jaarlijks zien in een groot aantal projecten. Op de drempel van 2013 willen we ter inspiratie graag een aantal aansprekende voorbeelden met u delen. De kracht van toewijding

2 Spreiden en Stichting Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) concentreren Betere informatie-uitwisseling tussen zorgpartijen en patiënten Spreiden en concentreren van zorg is al enige tijd het devies. Het belang van goede informatie-uitwisseling neemt hierdoor alleen maar toe. Zo ook in Zuidoost Brabant, waar zorginstellingen de informatie-uitwisseling met elkaar en met de patiënt verbeteren. Om die reden is de stichting Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) opgericht. M&I/Partners hielp om de regionale samenwerking nieuw leven in te blazen, onder meer door het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en het samenstellen van een projectenkalender. Die kalender omvat een goede mix van projecten die op langere termijn vruchten afwerpen en projecten die al vrij snel tot concrete resultaten leiden. Dankzij onze aanpak is er nieuw draagvlak ontstaan bij de afzonderlijke partners en kreeg de samenwerking nieuwe impulsen. Dankzij onze aanpak is er nieuw draagvlak ontstaan en kreeg de samenwerking nieuwe impulsen.

3 Primair proces St. Antonius Ziekenhuis ondersteunen Betere besturing van de ICT Hoe overbruggen we de kloof? ICT gebruikers Strategie (richten) InformatieRaad Structuur (inrichten) Overleg Informatieadviseurs Ziekenhuizen gaan steeds verder met het ondersteunen van het primair proces door ICT. Zo ook het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht, Nieuwegein). Maar dat lukt alleen als de samenwerking tussen de ICT-afdelingen en de zorgeenheden optimaal verloopt. Om dat te bereiken, benoemde het ziekenhuis Jan Houben (partner bij M&I/Partners) op 1 februari 2012 tot interim CIO. Jan werkt met het kloofmodel. Daarmee maakt hij inzichtelijk waar ICT en zorg elkaar nu niet weten te vinden en welke hangbruggen er nodig zijn om dat te verbeteren. Onder meer op het gebied van IT Governance zijn al concrete resultaten geboekt: zo kwam er een informatieraad, is er een dashboard ingesteld waarop de status van grote projecten zichtbaar is en vindt de prioriteitsstelling van projecten op meer transparante wijze plaats. Bestuurder Frans Spijkers: Betere governance geeft het bestuur een veel beter inzicht in de dilemma s en de keuzes waarvoor we staan. Dat is prettiger en duidelijker besturen. Operatie (verrichten) Changemanagementoverleg Helpdesk(en) Betere governance geeft het bestuur een veel beter inzicht in de dilemma s en de keuzes waarvoor we staan.

4 Samen zorg Erasmus MC en UMCG efficiënter maken Samenwerking bij aanschaf, implementatie en exploitatie ZIS/EPD Ziekenhuizen en andere zorgpartijen zoeken elkaar steeds meer op. Die samenwerking is nodig om zorg efficiënter en beter te maken. Het Erasmus MC en UMCG vormen een goed voorbeeld. Deze ziekenhuizen kiezen samen een nieuw ZIS/ EPD. Parallel hieraan onderzocht M&I/Partners hoe de ziekenhuizen schaalvoordeel kunnen behalen door de nieuwe systemen gezamenlijk te implementeren en te exploiteren. Het onderzoek richt zich op acht thema s, waaronder informatie, applicatie en techniek. Voor het thema informatie is onder meer gekeken naar het kerndossier, het logisch bedrijfsgegevensmodel, de clinical data repository en business intelligence. Per thema heeft M&I/Partners het ambitieniveau, de kosten en baten, en de organisatorische- en technische risico s in kaart gebracht. Uiteraard is de governance van de samenwerking een belangrijk thema. Hans-Peter Schilte, programmamanager Digitaal Op Koers Erasmus MC: Dit is een goed evaluatiemoment voor de samenwerking tot nu toe en legt een basis voor toekomstige samenwerking. Ruud Davids, programmamanager EPD UMCG, vult aan: De rapportage van M&I/Partners bevestigt de bestaande beelden en laat tegelijk zien wat de toekomstige mogelijkheden van samenwerking zijn. Dit is een goed evaluatiemoment voor de samenwerking tot nu toe en legt een basis voor toekomstige samenwerking.

5 Harmonisatie en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) standaardisatie Op weg naar een uniform Programma van Eisen voor ZIS/EPD Ziekenhuizen die op zoek zijn naar een EPD/ZIS besteden elk voor zich veel tijd en energie aan het opstellen van een programma van eisen. En dat terwijl het merendeel van die eisen geldt voor elk ziekenhuis. Elk ziekenhuis onderzoekt hierbij welke standaarden van toepassing zijn en hoe die ingepast moeten worden. Waarom zouden we allemaal voor onszelf proberen het wiel uit te vinden? Werken vanuit een basis-eisenpakket gaat niet ten koste van de eigenheid, maar zorgt wel voor minder kosten en meer kwaliteit. Ook aan de kant van de leveranciers, vertelt Maarten Fischer, beleidsadviseur ICT/EPD bij de NVZ (Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen). Niets ligt dus meer voor de hand dan het branchebreed opstellen van een eisenpakket. Ziekenhuizen hoeven dan - als aanvulling hierop - alleen nog maar hun specifieke, ziekenhuiseigen wensen in kaart te brengen. Om te komen tot een Uitgangspuntendocument EPD heeft de NVZ een projectgroep samengesteld. M&I/Partners biedt hieraan ondersteuning. Werken vanuit een basiseisenpakket zorgt voor minder kosten en meer kwaliteit

6 BedrijfS voering De Zorgboog efficiënter maken Begeleiding selectieproces ERP en ECD Zorginstellingen willen beter sturen en hun bedrijfsvoering efficiënter maken. Vanuit die motieven koos de Zorgboog voor AXI Discovery Suite, voor de ondersteuning van een aantal belangrijke functies: financiële administratie, inkoop, logistiek, budgettering, project- en contractmanagement en management rapportage. In dezelfde periode besloot de Zorgboog tot aanschaf van een elektronisch cliëntendossier (ECD). Beide selectietrajecten werden begeleid door adviseurs van M&I/Partners. Wil Hazen, directeur Financiën, Control en Informatiemanagement: Dankzij de inbreng van M&I/Partners hebben we beide selectietrajecten in korte tijd succesvol kunnen afronden. Intussen is de implementatie van start gegaan. In januari zijn de belangrijkste onderdelen van het ERP-systeem operationeel. Dankzij de inbreng van M&I/Partners hebben we beide selectietrajecten in korte tijd succesvol kunnen afronden.

7 Versmelting Deelnemers Benchmark Medische Technologie IT & MT Sturen op kosten en kwaliteit van medische technologie De vakgebieden informatietechnologie en medische technologie versmelten steeds verder. Dat geldt voor zowel de technologie zelf als de wijze waarop de IT en de medische technologie (MT) in ziekenhuizen wordt georganiseerd. Om die reden is M&I/Partners gestart met de Benchmark Medische Technologie, naast de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen die we sinds 2006 organiseren. Ook bij de nieuwe benchmark is het motto: verbeteren door te vergelijken. Negen ziekenhuizen doen mee. Ze leren van elkaar hoe ze de kosten en kwaliteit van medische technologie kunnen beheersen én verbeteren. Op basis van het benchmarkrapport gaan de deelnemers tijdens twee bijeenkomsten (december en januari) het gesprek aan onder begeleiding van M&I/Partners. We kennen M&I/ Partners als een ervaren benchmarkpartij, vertelt Richard Kamman, manager Informatie en Medische Technologie in het Amphia Ziekenhuis en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica. Met hun aanpak komt het verhaal achter de cijfers op tafel. Daarmee kunnen wij concrete verbeteringen realiseren. Met de aanpak van M&I/Partners komt het verhaal achter de cijfers op tafel. Daarmee kunnen wij concrete verbeteringen realiseren.

8 Over M&I/Partners M&I/Partners acteert op het snijvlak van organisatieinrichting en informatievoorziening. We brengen de logische samenhang in beeld tussen mensen, processen en systemen, geven aan hoe informatieprocessen optimaal ingericht kunnen worden en zorgen voor een vlekkeloze transitie van oud naar nieuw. M&I/Partners is een onafhankelijk adviesbureau met ruim zestig adviseurs. Onze focuspunten in de zorg zijn: EPD-strategie en -implemenatie, ICT-strategie, -management en -sourcing, en kosten en baten van ICT inclusief benchmarking. Kijk voor meer informatie op onze website en neem een kijkje op M&I/Partners, december 2012 Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan met bronvermelding en na melding aan M&I/Partners. M&I/Partners bv Appelweg NN Amersfoort T (033) Uitgave M&I/Partners, december 2012 Tekst Saffraan Communicatie, Beesd Coördinatie Linda van Groos, communicatieadviseur Ontwerp Volta_ontwerpers, Utrecht De kracht van toewijding

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Met elkaar werken aan een oplossing

Met elkaar werken aan een oplossing jaargang 1 nr 1 2009 Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op

Nadere informatie

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo leren inspireren Projectgroep GBZM Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie