Sociaal jaarverslag. BASF in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag. BASF in Nederland"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 008 BASF in Nederland

2 Voorwoord > BASF Nederland B.V. -Locatie Rijnpoort > -Locatie De Meern > -Locatie Nijehaske > -Locatie Oosterhout > BASF Color Solutions Netherlands B.V. > BASF Coatings Services B.V. > Relius Nederland B.V. > Wintershall Nederland B.V. >

3 Voorwoord Samen sterk Als we terugblikken op het jaar 008, kunnen we met recht spreken van een turbulent jaar. In de eerste kwartalen begonnen we sterk. BASF behaalde zeer goede resultaten. Na de zomer echter, kregen we te maken met de negatieve effecten van de snel teruglopende economie. De ene divisie ondervond hiervan sterker de gevolgen dan de andere. Ook de veranderingen in de organisatie maakten het voor veel een jaar met veel uitdaging. Ieder BASF-bedrijf in Nederland heeft het afgelopen jaar met veranderingen te maken gehad. Of het nu ging om integratie of juist een verzelfstandiging het zijn allemaal ontwikkelingen die vele veranderingen met zich meebrachten en daardoor het nodige van een team vergden. Leidinggevenden geven aan dat ze juist het afgelopen jaar op de konden rekenen door hun inzet en flexibele houding. Het belang van een sterk team zien we in alle organisaties terug. Ook het komende jaar zal BASF volop in beweging zijn. Het jaar 009 vraagt de volle aandacht om als een sterk team te kunnen blijven opereren. Bedrijven geven aan integratie, samenwerking en scholing hoog op de agenda te plaatsen. Ook geven bedrijven aan blijvend aandacht te willen schenken aan veiligheid, gezondheid en milieu. Bovenstaande is slechts een greep uit de interviews met de directeuren en locatiemanagers van de verschillende BASF bedrijven. Wij wensen u veel leesplezier. Afdeling Communicatie

4 Sociaal jaarverslag 008 BASF Nederland B.V. locatie Rijnpoort Vanuit het verkoopkantoor van BASF Nederland B.V. in Arnhem verkopen BASF-collega s de meer dan 9000 BASF-producten aan nationale en internationale klanten. Uiteindelijk vinden deze producten in ontelbare toepassingen hun weg naar de consument. Op weg naar het BASF-gevoel Integratie en centralisatie stonden in 008 centraal bij BASF Nederland B.V. Zo werd een begin gemaakt met de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. We hebben overeenstemming bereikt met de verschillende ondernemingsraden over de voorwaarden voor nieuwe, zegt directeur Ger van der Lubbe. Voor de bestaande werknemers werken we nog aan een overgangsregeling. Overigens gaat het hierbij uitsluitend om secundaire arbeidsvoorwaarden. Overstap Ook de integratie van een ondersteunende diensten nam in 008 vastere vormen aan. Van der Lubbe erkent dat dit een grote impact heeft op de betrokkenen. De overgang van financiële zaken naar Berlijn betekent bijvoorbeeld dat iedereen met het softwaresysteem SAP moest gaan werken. De overstap verliep over het algemeen soepel, maar voor een locaties was het behoorlijk wennen. Informele sfeer De integratie is een logische en noodzakelijke stap op weg naar het BASF-gevoel, zegt Van der Lubbe. We willen de onderlinge binding versterken en alle het gevoel geven dat ze bij één concern horen. Dat deden we in 008 door de samenwerking tussen bedrijven te verankeren in projecten en werkgroepen, maar ook door de locaties regelmatig te bezoeken en veel te communiceren met de mensen. Ook in informele sfeer zocht BASF Nederland B.V. naar meer interne toenadering, zoals blijkt uit de organisatie van het grote bedrijfsfeest in Maarssen. Afgaande op de enthousiaste reacties is dat erg positief ontvangen, zegt Van der Lubbe. Positieve instelling De nieuwe cultuur moet een solide basis vormen voor de komende veranderingen, zoals de implementatie van EUCON. Het gaat hierbij om de verdere integratie van de ondersteunende diensten en implementatie van shared services, aldus Van der Lubbe. Ook de inkoop wordt in de toekomst gebundeld, via het project PRO-EU. Al die veranderingen vergen veel van onze mensen, maar gelukkig is al eerder gebleken dat we kunnen vertrouwen op hun flexibiliteit en positieve instelling. Stabiel Die loyaliteit blijkt op de locatie in Arnhem onder meer uit het stabiele personeelsbestand, zo signaleert HR-manager Ingeborg van der Werk-Kil. Ook het ziekteverzuim was weer laag, waaruit blijkt dat de betrokkenheid bij het bedrijf onverminderd groot is. Mensen die een fysiek ongemak ondervinden, passen hun werkzaamheden liever een beetje aan dan dat ze zich ziek melden. basf in Nederland 008

5 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger 0 jaar of minder t/m jaar tot jaar t/m jaar 7 6 tot 0 jaar t/m jaar tot 0 jaar jaar of ouder tot 0 jaar 0 6 jaar of langer Ziektepercentages,,, Aantal per afdeling Directie Personeelszaken Communicatie Logistiek Finance & Controlling Quality, Health, Safety & Environment Information Management Service Platform Fijnchemie Veredelingsproducten 9 Alkylene Oxide & Glycols Agro 9 Chemtrade Ellba Tax & Legal Environmental Catalysts Market Development Speerpunten 009 Uitwerking tevredenheidonderzoek (oftewel Global Employee Survey) Bewustwordingsprogramma gezondheid en veiligheid CIBA-integratie Implementatie EUCON en PRO-EU Sterke focus op interne communicatie basf in Nederland 008

6 Sociaal jaarverslag 008 BASF Nederland B.V. locatie De Meern Meer efficiëntie door integratie De integratie van De Meern in het BASF-concern kreeg in 008 nog duidelijker vorm. Natuurlijk is zo n grotere organisatie wennen voor een bedrijf dat voorheen zelfstandig opereerde, zegt locatiemanager Guy Luyckx. Bovendien worden met de invoering van EUCON en PRO-EU straks nog meer taken gecentraliseerd. Toch heeft de integratie vooral voordelen, vindt Luyckx. Juist doordat de beslissingslijnen langer zijn, worden we gedwongen om beter te plannen. Er zijn bijvoorbeeld meer handelingen nodig voor de goedkeuring van facturen en de inkoop. Dat lijkt soms omslachtig, maar op iets langere termijn zou dit automatisch tot efficiëntieverbetering moeten leiden. Ook de arbeidsefficiëntie werd in 008 tegen het licht gehouden. Tijdens de BASF Site Benchmarking voor productielocaties zijn onze gepresteerde uren geanalyseerd, zegt Luyckx. De uitkomst maakte duidelijk dat we de komende jaren nog een slag moeten maken op dit gebied. Beloningssysteem Belangrijk onderdeel van de integratie is de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, die BASFbreed wordt geïmplementeerd. Ook HR-manager Jaap Verweij is bij dat proces betrokken. We hebben veel overleg gevoerd, zegt hij. Inmiddels is er overeenstemming met de vertegenwoordigers, maar de definitieve instemming zal van de individuele ondernemingsraden (Arnhem, De Meern, Nijehaske) en personeelsvertegenwoordiging (Oosterhout) van de locaties van BASF Nederland B.V. moeten komen. Eveneens nog in ontwikkeling is het functieclassificatiesysteem STRATA en het daaraan gekoppelde beloningssysteem EPMS. Uit de functievaststelling volgt het basissalaris, terwijl EPMS het flexibele gedeelte van het loon bepaalt, onder meer op basis van bedrijfsresultaat, individuele prestatie en competenties, aldus Verweij. We werken momenteel hard aan de afronding van dit traject. Nieuwe ploegendiensten Wel al doorgevoerd is het nieuwe ploegendienstsysteem in De Meern, al gaat het om een voorlopige aanpassing. We zijn overgestapt van een -- ritme (drie ochtenddiensten, vier middagdiensten, drie nachtdiensten) naar --, legt Luyckx uit. Voor de gemiddelde werknemer is dit gezonder omdat het bioritme minder wordt verstoord, al verschilt dit per individu. De afspraak is dat de nieuwe opzet pas definitief wordt doorgevoerd als minimaal tweederde van de betrokken werknemers hun fiat geven. Veiligheid en gezondheid Net als op de andere BASF-locaties is de verbetering van veiligheid en gezondheid een blijvend aandachtspunt in De Meern. Voor BASF zijn dit belangrijke thema s, zoals blijkt uit de initiatieven die wereldwijd op dit gebied worden ontplooid, weet Luyckx. Wij gaan daar uiteraard vol overtuiging in mee. In de tot de Catalysts-divisie behorende locatie De Meern van BASF Nederland B.V. worden hoogwaardige katalysatoren voor de procesindustrie gemaakt, die worden gebruikt in de chemische, petrochemische, voedingsmiddelen en farmaceutische industrie. Een voorbeeld uit de voedingsmiddelenindustrie betreft het hydrogeneren van sojaolie, om het smeltpunt en de houdbaarheid te optimaliseren voor toepassing in margarines of dressings. Andere toepassingen betreffen onder andere de ontzwaveling van afgassen en olie, de fabricage van kunst stoffen en het omzetten van (aard-)gas naar vloeibare brandstoffen. basf in Nederland 008

7 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger jaar of minder 8 t/m jaar tot jaar t/m jaar 87 6 tot 0 jaar t/m jaar 9 tot 0 jaar 9 jaar of ouder 9 tot 0 jaar 6 jaar of langer Ziektepercentages,8,, Aantal per afdeling Operations 8 Technology EH&S Site Logistics 0 Site Management R&D CS EMEA 8 Sales & Marketing Accounting HR Speerpunten 009 Aandacht voor leeftijdsopbouw personeelsbestand en nieuwe CAO Evaluatie nieuw ploegendienstsysteem Blijvende aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu Omgaan met EUCON en PRO-EU basf in Nederland 008

8 Sociaal jaarverslag 008 BASF Nederland B.V. locatie Nijehaske BASF Nederland B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt in haar tot de Performance Chemicals-divisie behorende locatie Nijehaske watergedragen polymeerproducten ten behoeve van de inkt- en coatingsindustrie. De hypermoderne productie-unit en de state of the art laboratoria zijn belangrijke schakels voor het succes van BASF Nederland B.V. Op koers Na alle voorbereidingen werd er in 008 een belangrijke veranderingen doorgevoerd in Nijehaske. Behalve de invoering van het softwaresysteem SAP had ook de overdracht van werkzaamheden naar Berlijn en Antwerpen ingrijpende gevolgen. Voorheen was alles in Nijehaske gecentraliseerd en dat maakte de lijnen wat korter, zegt locatiemanager Jurgen Hoekstra. Als er beslissingen moesten worden genomen, werd dat intern geregeld. Nu loopt dat proces over meerdere schijven en dat duurt uiteraard wat langer. Integratieproces Toch ziet Hoekstra vooral de voordelen van de fusie met een mondiale grootmacht als BASF. Het vergroot onze financiële slagkracht en maakt de inkoop efficiënter, aldus de locatiemanager. Bovendien kunnen we gebruik maken van de gigantische expertise binnen de organisatie en tegelijkertijd zelf support leveren aan andere bedrijven. Volgens Hoekstra is deze krachtenbundeling een uitstekende stimulans voor het integratieproces. De acceptatie binnen het bedrijf groeit, nu is het zaak om de daadwerkelijk het gevoel te geven dat BASF ook óns bedrijf is. Dan kunnen we een nog actievere rol spelen binnen de nieuwe organisatie. Drijven Ondanks alle veranderingen bleven de van Performance Chemicals gewoon hun werk doen. We mogen ons gelukkig prijzen, want we hebben een geweldig team, zegt Hoekstra. De bedrijfsprestaties waren uitstekend, al was het laatste kwartaal natuurlijk een stuk minder. Daarmee refereert Hoekstra aan de economische recessie, die ook in 009 zal doorwerken op de groeimogelijkheden. Volgens de locatiemanager is goed teamwork van essentieel belang om de storm te doorstaan. Ik heb het vergeleken met een zeilboot, zegt hij. Als die in noodweer terechtkomt, weten de bemanningsleden precies wat ze moeten doen. De boot blijft immers alleen drijven als iedereen rustig blijft en gewoon zijn taak uitvoert. Zo moeten wij ook te werk gaan. Jubilea De locatie Nijehaske gaat de uitdaging aan met een nieuwe. Het relatief grote verloop hing in veel gevallen samen met inhoudelijke functieveranderingen, legt HR-manager Ben Over uit. Het blijft nog echter nog steeds leuk om in Nijehaske te werken en de loyaliteit binnen het bedrijf is groot. Zo vierden we in 008 diverse jubilea, ook van collega s die al of 0 jaar bij ons werken. Het gezonde arbeidsethos in Nijehaske blijkt bovendien uit het ziekteverzuimpercentage, dat in vergelijking met 007 vrijwel gelijk bleef. Het huidige cijfer is normaal voor een volcontinu productiebedrijf, aldus Over. Ook het kortdurende ziekteverzuim is stabiel en dat is een goed teken. We doen er bovendien alles aan om zieke weer snel in het arbeidsproces te betrekken. Persoonlijke aandacht staat daarbij voorop. 6 basf in Nederland 008

9 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger jaar of minder t/m jaar 0 tot jaar 6 t/m jaar 9 6 tot 0 jaar t/m jaar 0 tot 0 jaar 0 jaar of ouder tot 0 jaar 0 6 jaar of langer Ziektepercentages,9,, Aantal per afdeling Business Group Finance Health Safety Environment/Facility HR & TQM Manufacturing 6 Operations 0 Prod Regulatory Affairs Site Management R&D Speerpunten 009: Actievere rol spelen binnen BASF door verdere integratie Omgaan met economische omstandigheden door klantgerichter te werken en efficiëntere kosten beheersing Integratie en samenwerking met CIBA Verbetering supply chain en logistieke processen 7 basf in Nederland 008

10 Sociaal jaarverslag 008 BASF Nederland B.V. locatie Oosterhout Trots op het team Op maart 008 werd de definitieve fusie met BASF Nederland B.V. geformaliseerd. Zoiets heeft natuurlijk veel impact op een organisatie die ooit volledig zelfstandig functioneerde, weet locatiemanager Pieter van Gent. Niet alleen veranderde onze huisstijl en de manier waarop we ons presenteren, ook een ondersteunende taken wordt nu meer centraal geregeld door BASF. Ik denk daarbij aan het IT- en het HR-management. Het geeft ons wat minder vrijheid, maar het komt de professionaliteit wel ten goede. Positief en loyaal Voor de verhuizing van processen naar Berlijn was de overgang op het softwaresysteem SAP CAT noodzakelijk. Het had heel wat voeten in de aarde, vooral doordat het systeem in extreem korte tijd moest worden geïmplementeerd, zegt Van Gent. De basisfuncties werken nu, maar het veranderingstraject is nog zeker niet voltooid. De locatiemanager is vooral trots op zijn team, dat ondanks alle hectiek positief en loyaal bleef. Daardoor hebben onze klanten nauwelijks iets van de reorganisatie gemerkt en hebben we in 008 een prima bedrijfsresultaat behaald. Veiligheid Ook op het gebied van veiligheid en milieu werden in 008 belangrijke stappen gezet. Juist doordat we nu deel uitmaken van een groter concern, is het eenvoudiger om ervaringen en expertise uit te wisselen met de andere bedrijven, aldus Van Gent. Dat biedt een solide basis om onze werkzaamheden nog veiliger, gezonder en milieuvriendelijker te maken. Dat laatste is een belangrijk speerpunt voor volgend jaar. Op niveau De gestage groei van het personeelsbestand is volgens HR-manager Ingeborg van der Werk-Kil eenvoudig te verklaren. Oosterhout kreeg steeds meer klanten, dus dan heb je ook meer mensen nodig. Inmiddels zitten we qua bezetting weer op het gewenste niveau. Daarbij willen we toe naar de situatie waarbij elke persoon één functie heeft. Dit versterkt de focus op de klant. Ik heb er alle vertrouwen in dat het ervaren personeel in Oosterhout dat voor elkaar krijgt. BASF Nederland B.V. Construction Chemicals in Oosterhout levert hulpstoffen voor beton en mortel, tegellijmen, voegmiddelen en kitten, betonreparatiesystemen, injectiematerialen en vloersystemen. 8 basf in Nederland 008

11 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger 0 jaar of minder t/m jaar tot jaar 6 t/m jaar 0 6 tot 0 jaar 0 t/m jaar 8 tot 0 jaar jaar of ouder 8 tot 0 jaar 6 6 jaar of langer Ziektepercentages Aantal per afdeling,9,8 Sales Office 0 Fabriek 0 Laboratorium Speerpunten 009 Ontwikkelen eenduidige strategie, waarbij iedere medewerker weet wat zijn of haar bijdrage is Nog veiliger, gezonder en milieubewuster werken Op zoek gaan naar nieuwe markten en producten Beter gebruik maken van de mogelijkheden van SAP CAT Meer efficiency bereiken door verdergaande integratie 9 basf in Nederland 008 basf in Nederland 007 9

12 Sociaal jaarverslag 008 BASF Color Solutions Netherlands B.V. BASF Color Solutions Netherlands B.V. in Apeldoorn ontwikkelt, produceert en verkoopt verschillende hoogwaardige pigmentpreparaten. Klanten gebruiken deze producten voor de inkleuring van talloze kunststofproducten zoals kunstgras of PVC-folie. Alle kleuren zijn in drie vormen leverbaar: granulaat, pasta of poeder. Hierdoor kan BASF in Apeldoorn producten maken die geschikt zijn voor vrijwel elk denkbaar proces in de kunststofindustrie. Flexibel personeel zorgt voor succes In 008 werd de verzelfstandiging van de locatie Apeldoorn verder verankerd in de organisatie. Het bedrijf maakt nu definitief deel uit van de Europese groep BASF Color Solutions, die zelfstandig binnen BASF functioneert. Dat is op de eerste plaats een juridische formaliteit, maar het heeft toch ook gevolgen voor de mensen op de werkvloer, zegt directeur Paul Evers. We produceren nu veel meer voor landen als Spanje en Frankrijk. Bovendien is de samenwerking binnen Europa intensiever dan voorheen. Flexibiliteit Het was niet de enige verandering waarmee personeel en management in 008 te maken kregen. Zo bracht ook de invoering van het softwaresysteem SAP heel wat met zich mee. Omdat ons oude systeem niet aansloot op SAP, kenden we wat opstartproblemen, legt Evers uit. Dankzij de flexibiliteit van onze mensen hebben de klanten daar echter niets van gemerkt. Die flexibiliteit is vooral te danken aan gemotiveerd personeel, zo weet Evers. We handelen in Apeldoorn als team en onze insteek op alle niveaus in de organisatie is dat we samen de klus moeten klaren. Het management staat dicht bij de operationele werkzaamheden van de afdeling en aan achterkamertjespolitiek doen we niet. Iedereen weet alles van het bedrijf. De onverminderd goede werksfeer en een gerichte investeringen in techniek en processen leidden tot een uitstekend bedrijfsresultaat. De productiviteit steeg de laatste jaren gemiddeld met 0-0%. Daar ben ik erg trots op, aldus Evers. Onderzoek Er is weinig verloop, dus ook weinig instroom, verklaart HR-manager Ingeborg van der Werk-Kil de vrij hoge gemiddelde leeftijd van de werknemers. De bedrijfsleiding betaalt de loyaliteit van het personeel terug door veel te investeren in opleiding en gezondheid. Evers haalt in dat kader het ARBOonderzoek aan. Daarbij werden alle en hun werkplek beoordeeld op zowel de belastbaarheid als de daadwerkelijke werkbelasting. Daaruit volgde een persoonlijk gezondheidsadvies. We investeren dus volop in onze mensen. Zo hebben we in 008 ook een EVC-traject (Erkennen van Verworven Competenties) doorgevoerd. Hierop sluiten we aan met opleidingen en trainingen, zodat een erkend diploma kunnen behalen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim was hoog in 008. Daarom is er een beleid ingevoerd dat erop is gericht de zo snel mogelijk weer gezond en aan het werk te krijgen. Deze begeleiding begint bij de ziekmelding en loopt door tot de volledige re-integratie. Om de lichamelijke belasting zoveel mogelijk te beperken, blijven we bovendien investeren in automatisering en technische hulpmiddelen, zegt Van der Werk-Kil. 0 basf in Nederland 008

13 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger 0 jaar of minder t/m jaar tot jaar t/m jaar 6 tot 0 jaar t/m jaar tot 0 jaar 9 jaar of ouder tot 0 jaar 6 jaar of langer 8 Ziektepercentages Aantal per afdeling Locatie Management Admin. Services 8,9 9,6 9, Logistic Services Productie 0 Verkoop Speerpunten 009 Blijvende aandacht voor veiligheid en gezondheid Trainingen en opleidingen op alle niveaus Streven naar balans in de leeftijdsopbouw basf in Nederland 008

14 Sociaal jaarverslag 008 BASF Coating Services B.V. Stabiliteit en vooruitgang Helleputte. We hebben de resultaten eerst op directieniveau geanalyseerd en vervolgens onze bevindingen teruggekoppeld naar alle. Bovendien hebben we concrete maatregelen genomen ter stimulering van een gezonder leven, zoals het aanbieden van medische onderzoeken. Verder sluiten we ons in 009 aan bij het BASF-initiatief Steps to health. Directeur Vincent Helleputte van BASF Coatings Services B.V. kijkt terug op een goed jaar. Het personeelsbestand was stabiel en het kortstondig ziekteverzuim bleef ruim binnen de perken. De lichte stijging van het ziektepercentage is uitsluitend het gevolg van een langdurige sportblessure van een van de. Volgens Helleputte is het lage verzuim te danken aan een proactief beleid op dit gebied. Zo schakelen we in een vroeg stadium een eigen arts in om de situatie te beoordelen. Op die manier proberen we direct te achterhalen wat we als bedrijf kunnen doen voor het welzijn van de medewerker. Gezonder leven De zorg voor het personeel blijkt ook uit de manier waarop de directie de resultaten van het tevredenheidsonderzoek oppakte. Stress was een belangrijk aandachtspunt, dus daar hebben we serieus werk van gemaakt, aldus Scholing Het Europese opleidingsprogramma STAR voor de scholing van de verkoop krijgt volgend jaar een vervolg met STAR+, waarvoor al in 008 de voorbereidingen begonnen. We hebben de eerste fase goed geëvalueerd en zijn nu klaar voor de tweede cyclus, zegt Helleputte. Daarbij ligt de nadruk meer op de praktijk. Om de opgedane kennis zo efficiënt mogelijk te benutten, werd eerder het CRM-systeem voor centrale klantenregistratie geïntroduceerd. Dit werd in 008 verder geoptimaliseerd en beschikbaar gemaakt voor de totale sales-buitendienst. We kunnen klanten en prospects nu veel concreter opvolgen en een betere service bieden, omdat alle klantcontacten worden vastgelegd, aldus de directeur. Het is de bedoeling dat het CRM-systeem op termijn ook beschikbaar is voor de technische. Veiligheid Net als vorig jaar was veiligheid een van de belangrijkste thema s bij BASF Coatings Services B.V. De mensen komen gezond naar hun werk en we zien het als onze plicht om ze ook weer gezond naar huis te laten gaan, zegt Helleputte. Gelukkig is BASF wereldwijd actief op dit gebied, zoals onder meer blijkt uit de nieuwste veiligheidscampagne. Ook dit draagt bij aan de vereiste mentaliteitsverandering. We vinden bovendien dat iedereen elkaar moet kunnen aanspreken. Als het om veiligheid gaat, is de bedrijfshiërarchie van ondergeschikt belang. BASF Coatings Services B.V. is met de lakmerken Glasurit en R-M Autolakken actief in de markt voor autoschadeherstel en carrosseriebouw. De twee merken bieden een uitgebreid pakket autoreparatielakken en paint related producten aan. Hun marktbenadering is verschillend. Glasurit richt zich naast het aanbod van een basispakket producten op de ondersteuning van klanten door middel van haar uitgebreide ondersteuningsprogramma RATIO-CONCEPT-plus. R-M richt zich voornamelijk op het product en biedt daarnaast een modulair opgebouwd servicepakket. Daarnaast verkoopt BASF Coatings Services B.V. ook nog het industriële lakmerk Salcomix, wat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen op industrieel gebied. De verkoopkantoren van BASF Coating Services B.V. zijn gevestigd in Delfgauw, Goirle, Zwolle en Duiven. Het hoofdkantoor en het Refinish Competence Centre zijn in Maarssen te vinden. basf in Nederland 008

15 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger jaar of minder 0 t/m jaar 6 tot jaar 0 t/m jaar 8 tot 9 jaar 7 t/m jaar 6 0 tot 9 jaar jaar of ouder 9 0 tot 9 jaar 6 0 jaar of langer 9 Ziektepercentages,77,, Aantal per afdeling Logistiek Marketing Sales Glasurit Sales R-M Autolakken 8 Techniek Glasurit 9 Techniek R-M Services Verkoop binnendienst Diversen ** ** zijn niet werkzaam voor BASF Coating Services B.V. Speerpunten 009: Implementatie STAR+ CRM-systeem beschikbaar maken voor technische Blijvende aandacht voor veiligheid en gezondheid basf in Nederland 008

16 Sociaal jaarverslag 008 Relius Nederland B.V. Communicatie staat centraal Relius Nederland B.V. voelt zich helemaal thuis binnen de BASF-familie. De integratie werd in 007 definitief ingezet toen het bedrijf onderdeel werd van BASF Coatings en dat proces kreeg in 008 een stevig vervolg. We werden steeds meer betrokken bij de BASF-projecten en -processen, zegt directeur Oliver Birk. In de toekomst bouwen we dit nog verder uit, nu we onze organisatieprojecten en -doelstellingen voor 009/00 volledig hebben gekoppeld aan de BASF Coatings-strategie. Uit het tevredenheidsonderzoek (Global Employee Survey) bleek dat nog niet alle voldoende bekend zijn met die strategie. Communicatie is dus erg belangrijk, weet Birk. Zo vonden sommige dat we niet klantgericht genoeg bezig waren. Maar dat kwam vooral doordat de mensen er zich niet bewust van waren dat voor ons gewone, dagelijkse werkwijzen door onze klanten juist als zeer klantgericht worden ervaren. Dat moeten we dus goed uitleggen. Scholing Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij de scholing, een ander belangrijk thema bij Relius Nederland. We lichten productie gedegen voor over het omgaan met gevaarlijke stoffen en organiseren training-on-the-job voor het omgaan met het SAP-systeem, aldus Birk. Bovendien hebben we de inwerkperiode voor nieuwe efficiënter ingericht. Dat was ook wel nodig, want we hebben in 008 een groot nieuwe mensen mogen verwelkomen. Veiligheid Net als vorig jaar was er bij Relius Nederland veel aandacht voor veilig werken. En met succes, want in heel 008 viel er geen enkel meldingsplichtig ongeval met verzuim tot gevolg te noteren. Volgens Birk is dit opmerkelijke resultaat te danken aan een goede interne communicatie. Tijdens alle bijeenkomsten en vergaderingen is het thema veiligheid het eerste agendapunt, zegt hij. Verder doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat veilig werken voor alle een tweede natuur wordt. Zo maakt het managementteam regelmatige veiligheidrondjes, waarbij gevaarlijke situaties direct worden aangepakt. Daarnaast vragen we onze werknemers om ook elkaar op onveilig gedrag aan te spreken. Op die manier maken we de hele organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid. Relius Nederland bereidt zich bovendien gedegen voor op de Responsible Care -audit van BASF. Een speciaal daarvoor ingestelde werkgroep loopt de hele organisatie na en pakt eventuele aandachtspunten op het gebied van ARBO, management en verantwoord ondernemen direct aan. Relius Nederland B.V. valt onder BASF Coatings AG en richt zich op de productie, verkoop en ontwikkeling van kwaliteitsproducten op het gebied van wand-, vloer- en plafondafwerking. Personeelsbestand De komst van nieuw personeel in 008 hing samen met het vertrek van andere. Het totale personeelsbestand liep dit jaar terug van 6 naar 8, al vertekenen die cijfers enigszins. Twee buitendienst gingen met vervroegd pensioen, maar voor hen hadden we al in 007 de opvolgers in huis, legt Birk uit. Daarnaast waren twee andere vacatures in 008 nog niet opgevuld. Voor twee andere vertrokken hebben we geen nieuwe mensen aangetrokken. Hun takenpakket is na een kleine herstructurering elders in de organisatie ondergebracht. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim benaderde in 007 de doelstelling van %, maar liep dit jaar toch weer wat op. We hadden twee langdurig zieken en dat tikt natuurlijk aan in een relatief kleine organisatie, weet de directeur. Het hogere ziekteverzuim heeft in elk geval niets te maken met het gezondheidsniveau, de werkdruk of ontevredenheid binnen de organisatie. Dat neemt niet weg dat we onverminderd oog hebben voor het welzijn van onze mensen. We letten met name op het terugdringen van de fysieke belasting, onder meer door het gebruik van technische til- en hefapparatuur. Ook hierbij speelt communicatie een belangrijke rol. basf in Nederland 008

17 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger jaar of minder 9 t/m jaar tot jaar t/m jaar 6 6 tot 0 jaar 0 t/m jaar 0 tot 0 jaar jaar of ouder tot 0 jaar 6 jaar of langer 0 Ziektepercentages,7,06, Aantal per afdeling MT Sales, PM, CSC Administratie Productie Logistiek 9 Technische dienst R & D / KAM 6 Speerpunten 009 Oppakken van aandachtspunten uit het Global Employee Survey Blijvende aandacht voor scholing Blijvende aandacht voor (ARBO-)veiligheid en vermindering fysieke belasting basf in Nederland 008

18 Sociaal jaarverslag 008 Wintershall Nederland B.V. Wintershall Nederland B.V. houdt zich bezig met opsporen, winnen en transporteren van olie en gas. Vooral in de Nederlandse wateren van de Noordzee, maar ook in de Duitse, Deense en Engelse sectoren van de Noordzee. Het bedrijf, gevestigd in Rijswijk, maakt deel uit van Wintershall Holding AG, een volle dochter van BASF AG. Het bedrijf is wereldwijd actief en levert de belangrijkste grondstoffen en energiebronnen voor de chemische industrie: olie en gas. Wintershall Nederland heeft vijf werkmaatschappijen: Wintershall Noordzee B.V., Wintershall Transport & Trading B.V., Wintershall Services B.V., Wintershall Exploratie en Productie B.V., Wintershall Dubai Petroleum B.V. Gezond en in beweging In financieel opzicht was 008 een succesvol jaar, zegt Gilbert van den Brink, die in november het directeursstokje overnam van John Gerstenlauer. De olieprijzen waren ongekend hoog en dat was goed voor onze omzet. Ook deden we een nieuwe gasvondsten, die nu verder worden ontwikkeld. Inmiddels zijn de brandstofprijzen weer fors gedaald. Het duurt altijd een maand of zes voordat wij daar iets van merken, dus de gevolgen van de prijsdaling zullen pas in het tweede kwartaal 009 duidelijk worden, aldus Van den Brink. Afstemming In 008 werd ook het groene licht gegeven voor de verdere ontwikkeling van Remote Control Operations (RCO) in het nieuwe Production Coordination Center (PCC) in Den Helder. Hiermee kunnen offshore platforms op afstand worden aangestuurd, wat op termijn zorgt voor efficiëntere operaties. Laag 9 -berekeningen vertellen ons in hoeverre de capaciteit van onze processen aansluiten bij de hoeveelheid gas die de reservoirs leveren, aldus Van den Brink. Knelpunten worden zo veel sneller zichtbaar, zodat we er beter op kunnen anticiperen. Communicatie Op communicatiegebied wil Van den Brink het beleid van zijn voorganger voortzetten. Ik ben pas in november begonnen, maar er heeft wel al een townhallmeeting plaatsgevonden, zo zegt de kersverse directeur, die niet onder de meest ideale omstandigheden aantrad. Ik was net begonnen toen de omvang van de economische crisis duidelijk werd, zegt hij. Ook wij zullen hier zeker de gevolgen van ondervinden. Juist daarom is een goede communicatie met onze van groot belang. Het gewenste niveau Die groeiden in 008 in, waarmee het personeelsbestand weer op het gewenste niveau van 006 kwam. Dat is deels het resultaat van werving, zegt HR-manager Hans Maartense. Daarnaast werd er een mensen door het moederbedrijf bij ons geplaatst en hebben we een paar externe in vaste dienst genomen. Hoewel het dus toenam, is Wintershall Nederland nog steeds een organisatie met oog voor de mens. Het ziekteverzuimpercentage steeg het afgelopen jaar. Maar, zegt Maartense, Als je vijf of zes langdurig zieken hebt, zie je dat bij ons natuurlijk ook direct terug in de cijfers. Daarbij ging het om op zichzelf staande gevallen die niet werkgerelateerd waren. Kennis en competenties Het jaar 008 stond ook in het teken van de verdere aanpassing van het personeelsinformatiesysteem aan het employee development -programma. Bij de implementatie van het systeem komt veel kijken en de afstemming luistert erg nauw, legt Maartense uit. Het proces is dus nog niet voltooid, maar toch hebben we dit jaar belangrijke vorderingen gemaakt. We streven er nog steeds naar dat we in 009 echt kunnen gaan werken aan de kennis en de competenties van onze mensen. 6 basf in Nederland 008

19 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal,8 8 leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Ziektepercentages 68, 79 jaar of jonger 0 t/m jaar 8 t/m jaar 7 t/m jaar 7 jaar of ouder, Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 Aantal per afdeling 6 jaar of minder 6 tot jaar 6 tot 0 jaar 7 tot 0 jaar 0 tot 0 jaar jaar of langer 6 General Management Personnel & Office Management Department 8 Finance Department Procurement Department 7 ICT Department 7 Technical/Commercial Department Legal Operations Department Production Department 88 Drilling Department Construction Department 9 Exploration Department Health, Safety & Environment Department 7 Speerpunten 009 Verdere ontwikkeling employee development - programma Omgaan met economische omstandigheden Blijvende aandacht voor communicatie 7 basf in Nederland 008

20 Colofon Opdrachtgever Directies bedrijven BASF-groep in Nederland Postbus MC Arnhem Coördinatie Afdeling Communicatie BASF Nederland B.V. Teksten Rick Janssen Teksten & Vertalingen Afdeling Communicatie BASF Nederland B.V. Vormgeving en druk Coers en Roest ontwerpers bno drukkers te Arnhem Foto s BASF archief Juni 009

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 September 2011 #04 Specialiteiten uit Wapenveld Connect #04 September 2011 pagina 2 In deze Connect Connect wordt OneWorldNL Geen

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren Inhoud Voorwoord Samen nieuwe kansen creëren Medezeggenschap Vernieuwde samenstelling ondernemingsraden 3 10 Human Resources Focus op doorstroom en

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Spark nr.6. Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging. Optimale schaalgrootte supply chain CPE

Spark nr.6. Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging. Optimale schaalgrootte supply chain CPE Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging Optimale schaalgrootte supply chain CPE is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.6 2 Column 3 Innoveren door

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Tijdens de traditionele RSDBnieuwjaarsbijeenkomst

Tijdens de traditionele RSDBnieuwjaarsbijeenkomst RSDB Communiqué kwartaaluitgave voor aandeelhouders Januari 2005 1 Strijdlustig 2005 in! Tijdens de traditionele RSDBnieuwjaarsbijeenkomst met het management van RSDB op 5 januari jl. keek Hans de Jong

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Brede analyse op basis van achttien casestudies Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Petra Biemans In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van de rol van HRM in organisaties in

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 April 2009 #02 Winst door duurzaamheid Connect #02 April 2009 pagina 2 In deze Connect Eén op de drie producten van Akzo Nobel moeten tegen

Nadere informatie