Sociaal jaarverslag. BASF in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag. BASF in Nederland"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 008 BASF in Nederland

2 Voorwoord > BASF Nederland B.V. -Locatie Rijnpoort > -Locatie De Meern > -Locatie Nijehaske > -Locatie Oosterhout > BASF Color Solutions Netherlands B.V. > BASF Coatings Services B.V. > Relius Nederland B.V. > Wintershall Nederland B.V. >

3 Voorwoord Samen sterk Als we terugblikken op het jaar 008, kunnen we met recht spreken van een turbulent jaar. In de eerste kwartalen begonnen we sterk. BASF behaalde zeer goede resultaten. Na de zomer echter, kregen we te maken met de negatieve effecten van de snel teruglopende economie. De ene divisie ondervond hiervan sterker de gevolgen dan de andere. Ook de veranderingen in de organisatie maakten het voor veel een jaar met veel uitdaging. Ieder BASF-bedrijf in Nederland heeft het afgelopen jaar met veranderingen te maken gehad. Of het nu ging om integratie of juist een verzelfstandiging het zijn allemaal ontwikkelingen die vele veranderingen met zich meebrachten en daardoor het nodige van een team vergden. Leidinggevenden geven aan dat ze juist het afgelopen jaar op de konden rekenen door hun inzet en flexibele houding. Het belang van een sterk team zien we in alle organisaties terug. Ook het komende jaar zal BASF volop in beweging zijn. Het jaar 009 vraagt de volle aandacht om als een sterk team te kunnen blijven opereren. Bedrijven geven aan integratie, samenwerking en scholing hoog op de agenda te plaatsen. Ook geven bedrijven aan blijvend aandacht te willen schenken aan veiligheid, gezondheid en milieu. Bovenstaande is slechts een greep uit de interviews met de directeuren en locatiemanagers van de verschillende BASF bedrijven. Wij wensen u veel leesplezier. Afdeling Communicatie

4 Sociaal jaarverslag 008 BASF Nederland B.V. locatie Rijnpoort Vanuit het verkoopkantoor van BASF Nederland B.V. in Arnhem verkopen BASF-collega s de meer dan 9000 BASF-producten aan nationale en internationale klanten. Uiteindelijk vinden deze producten in ontelbare toepassingen hun weg naar de consument. Op weg naar het BASF-gevoel Integratie en centralisatie stonden in 008 centraal bij BASF Nederland B.V. Zo werd een begin gemaakt met de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. We hebben overeenstemming bereikt met de verschillende ondernemingsraden over de voorwaarden voor nieuwe, zegt directeur Ger van der Lubbe. Voor de bestaande werknemers werken we nog aan een overgangsregeling. Overigens gaat het hierbij uitsluitend om secundaire arbeidsvoorwaarden. Overstap Ook de integratie van een ondersteunende diensten nam in 008 vastere vormen aan. Van der Lubbe erkent dat dit een grote impact heeft op de betrokkenen. De overgang van financiële zaken naar Berlijn betekent bijvoorbeeld dat iedereen met het softwaresysteem SAP moest gaan werken. De overstap verliep over het algemeen soepel, maar voor een locaties was het behoorlijk wennen. Informele sfeer De integratie is een logische en noodzakelijke stap op weg naar het BASF-gevoel, zegt Van der Lubbe. We willen de onderlinge binding versterken en alle het gevoel geven dat ze bij één concern horen. Dat deden we in 008 door de samenwerking tussen bedrijven te verankeren in projecten en werkgroepen, maar ook door de locaties regelmatig te bezoeken en veel te communiceren met de mensen. Ook in informele sfeer zocht BASF Nederland B.V. naar meer interne toenadering, zoals blijkt uit de organisatie van het grote bedrijfsfeest in Maarssen. Afgaande op de enthousiaste reacties is dat erg positief ontvangen, zegt Van der Lubbe. Positieve instelling De nieuwe cultuur moet een solide basis vormen voor de komende veranderingen, zoals de implementatie van EUCON. Het gaat hierbij om de verdere integratie van de ondersteunende diensten en implementatie van shared services, aldus Van der Lubbe. Ook de inkoop wordt in de toekomst gebundeld, via het project PRO-EU. Al die veranderingen vergen veel van onze mensen, maar gelukkig is al eerder gebleken dat we kunnen vertrouwen op hun flexibiliteit en positieve instelling. Stabiel Die loyaliteit blijkt op de locatie in Arnhem onder meer uit het stabiele personeelsbestand, zo signaleert HR-manager Ingeborg van der Werk-Kil. Ook het ziekteverzuim was weer laag, waaruit blijkt dat de betrokkenheid bij het bedrijf onverminderd groot is. Mensen die een fysiek ongemak ondervinden, passen hun werkzaamheden liever een beetje aan dan dat ze zich ziek melden. basf in Nederland 008

5 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger 0 jaar of minder t/m jaar tot jaar t/m jaar 7 6 tot 0 jaar t/m jaar tot 0 jaar jaar of ouder tot 0 jaar 0 6 jaar of langer Ziektepercentages,,, Aantal per afdeling Directie Personeelszaken Communicatie Logistiek Finance & Controlling Quality, Health, Safety & Environment Information Management Service Platform Fijnchemie Veredelingsproducten 9 Alkylene Oxide & Glycols Agro 9 Chemtrade Ellba Tax & Legal Environmental Catalysts Market Development Speerpunten 009 Uitwerking tevredenheidonderzoek (oftewel Global Employee Survey) Bewustwordingsprogramma gezondheid en veiligheid CIBA-integratie Implementatie EUCON en PRO-EU Sterke focus op interne communicatie basf in Nederland 008

6 Sociaal jaarverslag 008 BASF Nederland B.V. locatie De Meern Meer efficiëntie door integratie De integratie van De Meern in het BASF-concern kreeg in 008 nog duidelijker vorm. Natuurlijk is zo n grotere organisatie wennen voor een bedrijf dat voorheen zelfstandig opereerde, zegt locatiemanager Guy Luyckx. Bovendien worden met de invoering van EUCON en PRO-EU straks nog meer taken gecentraliseerd. Toch heeft de integratie vooral voordelen, vindt Luyckx. Juist doordat de beslissingslijnen langer zijn, worden we gedwongen om beter te plannen. Er zijn bijvoorbeeld meer handelingen nodig voor de goedkeuring van facturen en de inkoop. Dat lijkt soms omslachtig, maar op iets langere termijn zou dit automatisch tot efficiëntieverbetering moeten leiden. Ook de arbeidsefficiëntie werd in 008 tegen het licht gehouden. Tijdens de BASF Site Benchmarking voor productielocaties zijn onze gepresteerde uren geanalyseerd, zegt Luyckx. De uitkomst maakte duidelijk dat we de komende jaren nog een slag moeten maken op dit gebied. Beloningssysteem Belangrijk onderdeel van de integratie is de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, die BASFbreed wordt geïmplementeerd. Ook HR-manager Jaap Verweij is bij dat proces betrokken. We hebben veel overleg gevoerd, zegt hij. Inmiddels is er overeenstemming met de vertegenwoordigers, maar de definitieve instemming zal van de individuele ondernemingsraden (Arnhem, De Meern, Nijehaske) en personeelsvertegenwoordiging (Oosterhout) van de locaties van BASF Nederland B.V. moeten komen. Eveneens nog in ontwikkeling is het functieclassificatiesysteem STRATA en het daaraan gekoppelde beloningssysteem EPMS. Uit de functievaststelling volgt het basissalaris, terwijl EPMS het flexibele gedeelte van het loon bepaalt, onder meer op basis van bedrijfsresultaat, individuele prestatie en competenties, aldus Verweij. We werken momenteel hard aan de afronding van dit traject. Nieuwe ploegendiensten Wel al doorgevoerd is het nieuwe ploegendienstsysteem in De Meern, al gaat het om een voorlopige aanpassing. We zijn overgestapt van een -- ritme (drie ochtenddiensten, vier middagdiensten, drie nachtdiensten) naar --, legt Luyckx uit. Voor de gemiddelde werknemer is dit gezonder omdat het bioritme minder wordt verstoord, al verschilt dit per individu. De afspraak is dat de nieuwe opzet pas definitief wordt doorgevoerd als minimaal tweederde van de betrokken werknemers hun fiat geven. Veiligheid en gezondheid Net als op de andere BASF-locaties is de verbetering van veiligheid en gezondheid een blijvend aandachtspunt in De Meern. Voor BASF zijn dit belangrijke thema s, zoals blijkt uit de initiatieven die wereldwijd op dit gebied worden ontplooid, weet Luyckx. Wij gaan daar uiteraard vol overtuiging in mee. In de tot de Catalysts-divisie behorende locatie De Meern van BASF Nederland B.V. worden hoogwaardige katalysatoren voor de procesindustrie gemaakt, die worden gebruikt in de chemische, petrochemische, voedingsmiddelen en farmaceutische industrie. Een voorbeeld uit de voedingsmiddelenindustrie betreft het hydrogeneren van sojaolie, om het smeltpunt en de houdbaarheid te optimaliseren voor toepassing in margarines of dressings. Andere toepassingen betreffen onder andere de ontzwaveling van afgassen en olie, de fabricage van kunst stoffen en het omzetten van (aard-)gas naar vloeibare brandstoffen. basf in Nederland 008

7 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger jaar of minder 8 t/m jaar tot jaar t/m jaar 87 6 tot 0 jaar t/m jaar 9 tot 0 jaar 9 jaar of ouder 9 tot 0 jaar 6 jaar of langer Ziektepercentages,8,, Aantal per afdeling Operations 8 Technology EH&S Site Logistics 0 Site Management R&D CS EMEA 8 Sales & Marketing Accounting HR Speerpunten 009 Aandacht voor leeftijdsopbouw personeelsbestand en nieuwe CAO Evaluatie nieuw ploegendienstsysteem Blijvende aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu Omgaan met EUCON en PRO-EU basf in Nederland 008

8 Sociaal jaarverslag 008 BASF Nederland B.V. locatie Nijehaske BASF Nederland B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt in haar tot de Performance Chemicals-divisie behorende locatie Nijehaske watergedragen polymeerproducten ten behoeve van de inkt- en coatingsindustrie. De hypermoderne productie-unit en de state of the art laboratoria zijn belangrijke schakels voor het succes van BASF Nederland B.V. Op koers Na alle voorbereidingen werd er in 008 een belangrijke veranderingen doorgevoerd in Nijehaske. Behalve de invoering van het softwaresysteem SAP had ook de overdracht van werkzaamheden naar Berlijn en Antwerpen ingrijpende gevolgen. Voorheen was alles in Nijehaske gecentraliseerd en dat maakte de lijnen wat korter, zegt locatiemanager Jurgen Hoekstra. Als er beslissingen moesten worden genomen, werd dat intern geregeld. Nu loopt dat proces over meerdere schijven en dat duurt uiteraard wat langer. Integratieproces Toch ziet Hoekstra vooral de voordelen van de fusie met een mondiale grootmacht als BASF. Het vergroot onze financiële slagkracht en maakt de inkoop efficiënter, aldus de locatiemanager. Bovendien kunnen we gebruik maken van de gigantische expertise binnen de organisatie en tegelijkertijd zelf support leveren aan andere bedrijven. Volgens Hoekstra is deze krachtenbundeling een uitstekende stimulans voor het integratieproces. De acceptatie binnen het bedrijf groeit, nu is het zaak om de daadwerkelijk het gevoel te geven dat BASF ook óns bedrijf is. Dan kunnen we een nog actievere rol spelen binnen de nieuwe organisatie. Drijven Ondanks alle veranderingen bleven de van Performance Chemicals gewoon hun werk doen. We mogen ons gelukkig prijzen, want we hebben een geweldig team, zegt Hoekstra. De bedrijfsprestaties waren uitstekend, al was het laatste kwartaal natuurlijk een stuk minder. Daarmee refereert Hoekstra aan de economische recessie, die ook in 009 zal doorwerken op de groeimogelijkheden. Volgens de locatiemanager is goed teamwork van essentieel belang om de storm te doorstaan. Ik heb het vergeleken met een zeilboot, zegt hij. Als die in noodweer terechtkomt, weten de bemanningsleden precies wat ze moeten doen. De boot blijft immers alleen drijven als iedereen rustig blijft en gewoon zijn taak uitvoert. Zo moeten wij ook te werk gaan. Jubilea De locatie Nijehaske gaat de uitdaging aan met een nieuwe. Het relatief grote verloop hing in veel gevallen samen met inhoudelijke functieveranderingen, legt HR-manager Ben Over uit. Het blijft nog echter nog steeds leuk om in Nijehaske te werken en de loyaliteit binnen het bedrijf is groot. Zo vierden we in 008 diverse jubilea, ook van collega s die al of 0 jaar bij ons werken. Het gezonde arbeidsethos in Nijehaske blijkt bovendien uit het ziekteverzuimpercentage, dat in vergelijking met 007 vrijwel gelijk bleef. Het huidige cijfer is normaal voor een volcontinu productiebedrijf, aldus Over. Ook het kortdurende ziekteverzuim is stabiel en dat is een goed teken. We doen er bovendien alles aan om zieke weer snel in het arbeidsproces te betrekken. Persoonlijke aandacht staat daarbij voorop. 6 basf in Nederland 008

9 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger jaar of minder t/m jaar 0 tot jaar 6 t/m jaar 9 6 tot 0 jaar t/m jaar 0 tot 0 jaar 0 jaar of ouder tot 0 jaar 0 6 jaar of langer Ziektepercentages,9,, Aantal per afdeling Business Group Finance Health Safety Environment/Facility HR & TQM Manufacturing 6 Operations 0 Prod Regulatory Affairs Site Management R&D Speerpunten 009: Actievere rol spelen binnen BASF door verdere integratie Omgaan met economische omstandigheden door klantgerichter te werken en efficiëntere kosten beheersing Integratie en samenwerking met CIBA Verbetering supply chain en logistieke processen 7 basf in Nederland 008

10 Sociaal jaarverslag 008 BASF Nederland B.V. locatie Oosterhout Trots op het team Op maart 008 werd de definitieve fusie met BASF Nederland B.V. geformaliseerd. Zoiets heeft natuurlijk veel impact op een organisatie die ooit volledig zelfstandig functioneerde, weet locatiemanager Pieter van Gent. Niet alleen veranderde onze huisstijl en de manier waarop we ons presenteren, ook een ondersteunende taken wordt nu meer centraal geregeld door BASF. Ik denk daarbij aan het IT- en het HR-management. Het geeft ons wat minder vrijheid, maar het komt de professionaliteit wel ten goede. Positief en loyaal Voor de verhuizing van processen naar Berlijn was de overgang op het softwaresysteem SAP CAT noodzakelijk. Het had heel wat voeten in de aarde, vooral doordat het systeem in extreem korte tijd moest worden geïmplementeerd, zegt Van Gent. De basisfuncties werken nu, maar het veranderingstraject is nog zeker niet voltooid. De locatiemanager is vooral trots op zijn team, dat ondanks alle hectiek positief en loyaal bleef. Daardoor hebben onze klanten nauwelijks iets van de reorganisatie gemerkt en hebben we in 008 een prima bedrijfsresultaat behaald. Veiligheid Ook op het gebied van veiligheid en milieu werden in 008 belangrijke stappen gezet. Juist doordat we nu deel uitmaken van een groter concern, is het eenvoudiger om ervaringen en expertise uit te wisselen met de andere bedrijven, aldus Van Gent. Dat biedt een solide basis om onze werkzaamheden nog veiliger, gezonder en milieuvriendelijker te maken. Dat laatste is een belangrijk speerpunt voor volgend jaar. Op niveau De gestage groei van het personeelsbestand is volgens HR-manager Ingeborg van der Werk-Kil eenvoudig te verklaren. Oosterhout kreeg steeds meer klanten, dus dan heb je ook meer mensen nodig. Inmiddels zitten we qua bezetting weer op het gewenste niveau. Daarbij willen we toe naar de situatie waarbij elke persoon één functie heeft. Dit versterkt de focus op de klant. Ik heb er alle vertrouwen in dat het ervaren personeel in Oosterhout dat voor elkaar krijgt. BASF Nederland B.V. Construction Chemicals in Oosterhout levert hulpstoffen voor beton en mortel, tegellijmen, voegmiddelen en kitten, betonreparatiesystemen, injectiematerialen en vloersystemen. 8 basf in Nederland 008

11 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger 0 jaar of minder t/m jaar tot jaar 6 t/m jaar 0 6 tot 0 jaar 0 t/m jaar 8 tot 0 jaar jaar of ouder 8 tot 0 jaar 6 6 jaar of langer Ziektepercentages Aantal per afdeling,9,8 Sales Office 0 Fabriek 0 Laboratorium Speerpunten 009 Ontwikkelen eenduidige strategie, waarbij iedere medewerker weet wat zijn of haar bijdrage is Nog veiliger, gezonder en milieubewuster werken Op zoek gaan naar nieuwe markten en producten Beter gebruik maken van de mogelijkheden van SAP CAT Meer efficiency bereiken door verdergaande integratie 9 basf in Nederland 008 basf in Nederland 007 9

12 Sociaal jaarverslag 008 BASF Color Solutions Netherlands B.V. BASF Color Solutions Netherlands B.V. in Apeldoorn ontwikkelt, produceert en verkoopt verschillende hoogwaardige pigmentpreparaten. Klanten gebruiken deze producten voor de inkleuring van talloze kunststofproducten zoals kunstgras of PVC-folie. Alle kleuren zijn in drie vormen leverbaar: granulaat, pasta of poeder. Hierdoor kan BASF in Apeldoorn producten maken die geschikt zijn voor vrijwel elk denkbaar proces in de kunststofindustrie. Flexibel personeel zorgt voor succes In 008 werd de verzelfstandiging van de locatie Apeldoorn verder verankerd in de organisatie. Het bedrijf maakt nu definitief deel uit van de Europese groep BASF Color Solutions, die zelfstandig binnen BASF functioneert. Dat is op de eerste plaats een juridische formaliteit, maar het heeft toch ook gevolgen voor de mensen op de werkvloer, zegt directeur Paul Evers. We produceren nu veel meer voor landen als Spanje en Frankrijk. Bovendien is de samenwerking binnen Europa intensiever dan voorheen. Flexibiliteit Het was niet de enige verandering waarmee personeel en management in 008 te maken kregen. Zo bracht ook de invoering van het softwaresysteem SAP heel wat met zich mee. Omdat ons oude systeem niet aansloot op SAP, kenden we wat opstartproblemen, legt Evers uit. Dankzij de flexibiliteit van onze mensen hebben de klanten daar echter niets van gemerkt. Die flexibiliteit is vooral te danken aan gemotiveerd personeel, zo weet Evers. We handelen in Apeldoorn als team en onze insteek op alle niveaus in de organisatie is dat we samen de klus moeten klaren. Het management staat dicht bij de operationele werkzaamheden van de afdeling en aan achterkamertjespolitiek doen we niet. Iedereen weet alles van het bedrijf. De onverminderd goede werksfeer en een gerichte investeringen in techniek en processen leidden tot een uitstekend bedrijfsresultaat. De productiviteit steeg de laatste jaren gemiddeld met 0-0%. Daar ben ik erg trots op, aldus Evers. Onderzoek Er is weinig verloop, dus ook weinig instroom, verklaart HR-manager Ingeborg van der Werk-Kil de vrij hoge gemiddelde leeftijd van de werknemers. De bedrijfsleiding betaalt de loyaliteit van het personeel terug door veel te investeren in opleiding en gezondheid. Evers haalt in dat kader het ARBOonderzoek aan. Daarbij werden alle en hun werkplek beoordeeld op zowel de belastbaarheid als de daadwerkelijke werkbelasting. Daaruit volgde een persoonlijk gezondheidsadvies. We investeren dus volop in onze mensen. Zo hebben we in 008 ook een EVC-traject (Erkennen van Verworven Competenties) doorgevoerd. Hierop sluiten we aan met opleidingen en trainingen, zodat een erkend diploma kunnen behalen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim was hoog in 008. Daarom is er een beleid ingevoerd dat erop is gericht de zo snel mogelijk weer gezond en aan het werk te krijgen. Deze begeleiding begint bij de ziekmelding en loopt door tot de volledige re-integratie. Om de lichamelijke belasting zoveel mogelijk te beperken, blijven we bovendien investeren in automatisering en technische hulpmiddelen, zegt Van der Werk-Kil. 0 basf in Nederland 008

13 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger 0 jaar of minder t/m jaar tot jaar t/m jaar 6 tot 0 jaar t/m jaar tot 0 jaar 9 jaar of ouder tot 0 jaar 6 jaar of langer 8 Ziektepercentages Aantal per afdeling Locatie Management Admin. Services 8,9 9,6 9, Logistic Services Productie 0 Verkoop Speerpunten 009 Blijvende aandacht voor veiligheid en gezondheid Trainingen en opleidingen op alle niveaus Streven naar balans in de leeftijdsopbouw basf in Nederland 008

14 Sociaal jaarverslag 008 BASF Coating Services B.V. Stabiliteit en vooruitgang Helleputte. We hebben de resultaten eerst op directieniveau geanalyseerd en vervolgens onze bevindingen teruggekoppeld naar alle. Bovendien hebben we concrete maatregelen genomen ter stimulering van een gezonder leven, zoals het aanbieden van medische onderzoeken. Verder sluiten we ons in 009 aan bij het BASF-initiatief Steps to health. Directeur Vincent Helleputte van BASF Coatings Services B.V. kijkt terug op een goed jaar. Het personeelsbestand was stabiel en het kortstondig ziekteverzuim bleef ruim binnen de perken. De lichte stijging van het ziektepercentage is uitsluitend het gevolg van een langdurige sportblessure van een van de. Volgens Helleputte is het lage verzuim te danken aan een proactief beleid op dit gebied. Zo schakelen we in een vroeg stadium een eigen arts in om de situatie te beoordelen. Op die manier proberen we direct te achterhalen wat we als bedrijf kunnen doen voor het welzijn van de medewerker. Gezonder leven De zorg voor het personeel blijkt ook uit de manier waarop de directie de resultaten van het tevredenheidsonderzoek oppakte. Stress was een belangrijk aandachtspunt, dus daar hebben we serieus werk van gemaakt, aldus Scholing Het Europese opleidingsprogramma STAR voor de scholing van de verkoop krijgt volgend jaar een vervolg met STAR+, waarvoor al in 008 de voorbereidingen begonnen. We hebben de eerste fase goed geëvalueerd en zijn nu klaar voor de tweede cyclus, zegt Helleputte. Daarbij ligt de nadruk meer op de praktijk. Om de opgedane kennis zo efficiënt mogelijk te benutten, werd eerder het CRM-systeem voor centrale klantenregistratie geïntroduceerd. Dit werd in 008 verder geoptimaliseerd en beschikbaar gemaakt voor de totale sales-buitendienst. We kunnen klanten en prospects nu veel concreter opvolgen en een betere service bieden, omdat alle klantcontacten worden vastgelegd, aldus de directeur. Het is de bedoeling dat het CRM-systeem op termijn ook beschikbaar is voor de technische. Veiligheid Net als vorig jaar was veiligheid een van de belangrijkste thema s bij BASF Coatings Services B.V. De mensen komen gezond naar hun werk en we zien het als onze plicht om ze ook weer gezond naar huis te laten gaan, zegt Helleputte. Gelukkig is BASF wereldwijd actief op dit gebied, zoals onder meer blijkt uit de nieuwste veiligheidscampagne. Ook dit draagt bij aan de vereiste mentaliteitsverandering. We vinden bovendien dat iedereen elkaar moet kunnen aanspreken. Als het om veiligheid gaat, is de bedrijfshiërarchie van ondergeschikt belang. BASF Coatings Services B.V. is met de lakmerken Glasurit en R-M Autolakken actief in de markt voor autoschadeherstel en carrosseriebouw. De twee merken bieden een uitgebreid pakket autoreparatielakken en paint related producten aan. Hun marktbenadering is verschillend. Glasurit richt zich naast het aanbod van een basispakket producten op de ondersteuning van klanten door middel van haar uitgebreide ondersteuningsprogramma RATIO-CONCEPT-plus. R-M richt zich voornamelijk op het product en biedt daarnaast een modulair opgebouwd servicepakket. Daarnaast verkoopt BASF Coatings Services B.V. ook nog het industriële lakmerk Salcomix, wat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen op industrieel gebied. De verkoopkantoren van BASF Coating Services B.V. zijn gevestigd in Delfgauw, Goirle, Zwolle en Duiven. Het hoofdkantoor en het Refinish Competence Centre zijn in Maarssen te vinden. basf in Nederland 008

15 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger jaar of minder 0 t/m jaar 6 tot jaar 0 t/m jaar 8 tot 9 jaar 7 t/m jaar 6 0 tot 9 jaar jaar of ouder 9 0 tot 9 jaar 6 0 jaar of langer 9 Ziektepercentages,77,, Aantal per afdeling Logistiek Marketing Sales Glasurit Sales R-M Autolakken 8 Techniek Glasurit 9 Techniek R-M Services Verkoop binnendienst Diversen ** ** zijn niet werkzaam voor BASF Coating Services B.V. Speerpunten 009: Implementatie STAR+ CRM-systeem beschikbaar maken voor technische Blijvende aandacht voor veiligheid en gezondheid basf in Nederland 008

16 Sociaal jaarverslag 008 Relius Nederland B.V. Communicatie staat centraal Relius Nederland B.V. voelt zich helemaal thuis binnen de BASF-familie. De integratie werd in 007 definitief ingezet toen het bedrijf onderdeel werd van BASF Coatings en dat proces kreeg in 008 een stevig vervolg. We werden steeds meer betrokken bij de BASF-projecten en -processen, zegt directeur Oliver Birk. In de toekomst bouwen we dit nog verder uit, nu we onze organisatieprojecten en -doelstellingen voor 009/00 volledig hebben gekoppeld aan de BASF Coatings-strategie. Uit het tevredenheidsonderzoek (Global Employee Survey) bleek dat nog niet alle voldoende bekend zijn met die strategie. Communicatie is dus erg belangrijk, weet Birk. Zo vonden sommige dat we niet klantgericht genoeg bezig waren. Maar dat kwam vooral doordat de mensen er zich niet bewust van waren dat voor ons gewone, dagelijkse werkwijzen door onze klanten juist als zeer klantgericht worden ervaren. Dat moeten we dus goed uitleggen. Scholing Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij de scholing, een ander belangrijk thema bij Relius Nederland. We lichten productie gedegen voor over het omgaan met gevaarlijke stoffen en organiseren training-on-the-job voor het omgaan met het SAP-systeem, aldus Birk. Bovendien hebben we de inwerkperiode voor nieuwe efficiënter ingericht. Dat was ook wel nodig, want we hebben in 008 een groot nieuwe mensen mogen verwelkomen. Veiligheid Net als vorig jaar was er bij Relius Nederland veel aandacht voor veilig werken. En met succes, want in heel 008 viel er geen enkel meldingsplichtig ongeval met verzuim tot gevolg te noteren. Volgens Birk is dit opmerkelijke resultaat te danken aan een goede interne communicatie. Tijdens alle bijeenkomsten en vergaderingen is het thema veiligheid het eerste agendapunt, zegt hij. Verder doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat veilig werken voor alle een tweede natuur wordt. Zo maakt het managementteam regelmatige veiligheidrondjes, waarbij gevaarlijke situaties direct worden aangepakt. Daarnaast vragen we onze werknemers om ook elkaar op onveilig gedrag aan te spreken. Op die manier maken we de hele organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid. Relius Nederland bereidt zich bovendien gedegen voor op de Responsible Care -audit van BASF. Een speciaal daarvoor ingestelde werkgroep loopt de hele organisatie na en pakt eventuele aandachtspunten op het gebied van ARBO, management en verantwoord ondernemen direct aan. Relius Nederland B.V. valt onder BASF Coatings AG en richt zich op de productie, verkoop en ontwikkeling van kwaliteitsproducten op het gebied van wand-, vloer- en plafondafwerking. Personeelsbestand De komst van nieuw personeel in 008 hing samen met het vertrek van andere. Het totale personeelsbestand liep dit jaar terug van 6 naar 8, al vertekenen die cijfers enigszins. Twee buitendienst gingen met vervroegd pensioen, maar voor hen hadden we al in 007 de opvolgers in huis, legt Birk uit. Daarnaast waren twee andere vacatures in 008 nog niet opgevuld. Voor twee andere vertrokken hebben we geen nieuwe mensen aangetrokken. Hun takenpakket is na een kleine herstructurering elders in de organisatie ondergebracht. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim benaderde in 007 de doelstelling van %, maar liep dit jaar toch weer wat op. We hadden twee langdurig zieken en dat tikt natuurlijk aan in een relatief kleine organisatie, weet de directeur. Het hogere ziekteverzuim heeft in elk geval niets te maken met het gezondheidsniveau, de werkdruk of ontevredenheid binnen de organisatie. Dat neemt niet weg dat we onverminderd oog hebben voor het welzijn van onze mensen. We letten met name op het terugdringen van de fysieke belasting, onder meer door het gebruik van technische til- en hefapparatuur. Ook hierbij speelt communicatie een belangrijke rol. basf in Nederland 008

17 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 jaar of jonger jaar of minder 9 t/m jaar tot jaar t/m jaar 6 6 tot 0 jaar 0 t/m jaar 0 tot 0 jaar jaar of ouder tot 0 jaar 6 jaar of langer 0 Ziektepercentages,7,06, Aantal per afdeling MT Sales, PM, CSC Administratie Productie Logistiek 9 Technische dienst R & D / KAM 6 Speerpunten 009 Oppakken van aandachtspunten uit het Global Employee Survey Blijvende aandacht voor scholing Blijvende aandacht voor (ARBO-)veiligheid en vermindering fysieke belasting basf in Nederland 008

18 Sociaal jaarverslag 008 Wintershall Nederland B.V. Wintershall Nederland B.V. houdt zich bezig met opsporen, winnen en transporteren van olie en gas. Vooral in de Nederlandse wateren van de Noordzee, maar ook in de Duitse, Deense en Engelse sectoren van de Noordzee. Het bedrijf, gevestigd in Rijswijk, maakt deel uit van Wintershall Holding AG, een volle dochter van BASF AG. Het bedrijf is wereldwijd actief en levert de belangrijkste grondstoffen en energiebronnen voor de chemische industrie: olie en gas. Wintershall Nederland heeft vijf werkmaatschappijen: Wintershall Noordzee B.V., Wintershall Transport & Trading B.V., Wintershall Services B.V., Wintershall Exploratie en Productie B.V., Wintershall Dubai Petroleum B.V. Gezond en in beweging In financieel opzicht was 008 een succesvol jaar, zegt Gilbert van den Brink, die in november het directeursstokje overnam van John Gerstenlauer. De olieprijzen waren ongekend hoog en dat was goed voor onze omzet. Ook deden we een nieuwe gasvondsten, die nu verder worden ontwikkeld. Inmiddels zijn de brandstofprijzen weer fors gedaald. Het duurt altijd een maand of zes voordat wij daar iets van merken, dus de gevolgen van de prijsdaling zullen pas in het tweede kwartaal 009 duidelijk worden, aldus Van den Brink. Afstemming In 008 werd ook het groene licht gegeven voor de verdere ontwikkeling van Remote Control Operations (RCO) in het nieuwe Production Coordination Center (PCC) in Den Helder. Hiermee kunnen offshore platforms op afstand worden aangestuurd, wat op termijn zorgt voor efficiëntere operaties. Laag 9 -berekeningen vertellen ons in hoeverre de capaciteit van onze processen aansluiten bij de hoeveelheid gas die de reservoirs leveren, aldus Van den Brink. Knelpunten worden zo veel sneller zichtbaar, zodat we er beter op kunnen anticiperen. Communicatie Op communicatiegebied wil Van den Brink het beleid van zijn voorganger voortzetten. Ik ben pas in november begonnen, maar er heeft wel al een townhallmeeting plaatsgevonden, zo zegt de kersverse directeur, die niet onder de meest ideale omstandigheden aantrad. Ik was net begonnen toen de omvang van de economische crisis duidelijk werd, zegt hij. Ook wij zullen hier zeker de gevolgen van ondervinden. Juist daarom is een goede communicatie met onze van groot belang. Het gewenste niveau Die groeiden in 008 in, waarmee het personeelsbestand weer op het gewenste niveau van 006 kwam. Dat is deels het resultaat van werving, zegt HR-manager Hans Maartense. Daarnaast werd er een mensen door het moederbedrijf bij ons geplaatst en hebben we een paar externe in vaste dienst genomen. Hoewel het dus toenam, is Wintershall Nederland nog steeds een organisatie met oog voor de mens. Het ziekteverzuimpercentage steeg het afgelopen jaar. Maar, zegt Maartense, Als je vijf of zes langdurig zieken hebt, zie je dat bij ons natuurlijk ook direct terug in de cijfers. Daarbij ging het om op zichzelf staande gevallen die niet werkgerelateerd waren. Kennis en competenties Het jaar 008 stond ook in het teken van de verdere aanpassing van het personeelsinformatiesysteem aan het employee development -programma. Bij de implementatie van het systeem komt veel kijken en de afstemming luistert erg nauw, legt Maartense uit. Het proces is dus nog niet voltooid, maar toch hebben we dit jaar belangrijke vorderingen gemaakt. We streven er nog steeds naar dat we in 009 echt kunnen gaan werken aan de kennis en de competenties van onze mensen. 6 basf in Nederland 008

19 Sociaal jaarverslag 008 Aantal mannen vrouwen totaal,8 8 leeftijdsopbouw 008 Leeftijdsopbouw Ziektepercentages 68, 79 jaar of jonger 0 t/m jaar 8 t/m jaar 7 t/m jaar 7 jaar of ouder, Diensttijdopbouw diensttijdopbouw 008 Aantal per afdeling 6 jaar of minder 6 tot jaar 6 tot 0 jaar 7 tot 0 jaar 0 tot 0 jaar jaar of langer 6 General Management Personnel & Office Management Department 8 Finance Department Procurement Department 7 ICT Department 7 Technical/Commercial Department Legal Operations Department Production Department 88 Drilling Department Construction Department 9 Exploration Department Health, Safety & Environment Department 7 Speerpunten 009 Verdere ontwikkeling employee development - programma Omgaan met economische omstandigheden Blijvende aandacht voor communicatie 7 basf in Nederland 008

20 Colofon Opdrachtgever Directies bedrijven BASF-groep in Nederland Postbus MC Arnhem Coördinatie Afdeling Communicatie BASF Nederland B.V. Teksten Rick Janssen Teksten & Vertalingen Afdeling Communicatie BASF Nederland B.V. Vormgeving en druk Coers en Roest ontwerpers bno drukkers te Arnhem Foto s BASF archief Juni 009

Sociaal jaarverslag BASF in Nederland 2009

Sociaal jaarverslag BASF in Nederland 2009 Sociaal jaarverslag BASF in Nederland 009 Inhoud Sociaal jaarverslag BASF in Nederland 009 Voorwoord Als je met je gedachten afdwaalt naar de ontwikkelingen in ons land het afgelopen jaar, dan flitsen

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Welkom gemeenteraad Utrecht. BASF Nederland B.V., De Meern 5 maart 2015

Welkom gemeenteraad Utrecht. BASF Nederland B.V., De Meern 5 maart 2015 Welkom gemeenteraad Utrecht BASF Nederland B.V., De Meern 5 maart 2015 4-3-2015 1 Veiligheidsinstructies Algemeen Brand: Druk een handmelder in of Bel direct intern nummer 3333 en geef locatie door EHBO:

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Voor een bedrijf in volle expansie als Oiltanking zijn aanwervingen dagelijkse kost. De drie Belgische vestigingen van deze wereldspeler

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure Vragen over de functie Een aantal voorbeelden van vragen die je tijdens het gesprek over de functie kunt stellen: Waarom is deze functie vrijgekomen? Wat kan ik van u verwachten op het gebied van ontwikkeling

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie INLEIDING Wanneer het economische vertrouwen stijgt, stijgen ook de vertrekintenties. Dit biedt een uitdaging

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia Personalia Naam Rogier van Zon Geboortedatum 02-10-1967 Nationaliteit Dutch Adres Paalspoor 12, 5629 TG Eindhoven Mobiel +31 (0)6-13074306 E-mail r.van.zon@logexma.com Profielschets Rogier is een ervaren

Nadere informatie

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl Top Fit voor top prestaties Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion www.hchealthpromotion.nl Top prestaties in werk en privé door fitte en energieke managers. Dat is de missie van

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR ERKENDE PROJECT VERHUIZERS DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR Waardevolle inzichten voor facility managers én de organisatie. 02 Een verhuizing verstoort precies datgene waarvoor een facility manager

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 9 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 8 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 6 5. Klachten...

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 april 2013 Agenda 1. Terugblik 2012 Profiel Gang van zaken 2012 Installatie Handel Werkkapitaal 2. Vooruitzichten Situatie aanvang 2013 Strategie 2011-2015 Speerpunten

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Van 1.0 naar 2.0. Ervaringen van klanten

Van 1.0 naar 2.0. Ervaringen van klanten Een dertigtal klanten heeft eind 2014 de overstap van Merces@Work 1.0 naar Merces@Work 2.0 (HR2day) gemaakt. Een aantal van hen heeft de ervaringen met ons gedeeld. Om u een beeld te geven van deze ervaringen,

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager Polyplastic BV Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners Mariëtte Hermens, Lotte Terwel 30 maart 2010 Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Strong ideas are our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Strong ideas are our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Strong ideas are our standard Burdock is gespecialiseerd in het toeleveren van ervaren (teams van) specialisten aan de olie- en gasindustrie

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie over de RAD... 3 Terugblik 2014... 4 Vooruitblik 2015... 6 Personeelsaangelegenheden... 7 Opleiding... 8 Ziekteverzuim... 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Breda beleeft het samen

Breda beleeft het samen Talent van medewerkers staat centraal Breda beleeft het samen Tekst: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp. Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk > WS.2014.0033/14.103 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens Smart Industry 4.0 Edwin van Rensch/Eric Megens Agenda o Introductie Hotraco Group o Introductie Smart Industry 4.0 o Data model Hotraco Product improvement Remote service Benchmark Additional service

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Cyberfreight international. Dynamisch en positief!

Cyberfreight international. Dynamisch en positief! Cyberfreight international Dynamisch en positief! Dynamisch en positief! Alle medewerkers bij Cyberfreight zijn gemotiveerd, werken uitermate bewust en zijn zeer positief ingesteld! Er is een grote mate

Nadere informatie

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS artikel 16 sep 2008 Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS LABEL: WAREHOUSING De locatie van Colbond s nieuwe distributiecentrum is bijzonder. Het is hier op het voormalige Akzo-terrein in

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance. Een sterk merk, dezelfde mensen. Mark Peereboom Directeur Operations

Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance. Een sterk merk, dezelfde mensen. Mark Peereboom Directeur Operations Willem Snijders Algemeen Directeur Frank Schaaij Directeur Finance Mark Peereboom Directeur Operations René Vermeule Directeur Marketing & Sales Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Inhoud presentatie Introductie Managen van fiscale risico s binnen de supply chain Risk

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Beloningssysteem Campina Melkunie

Beloningssysteem Campina Melkunie Beloningssysteem Campina Melkunie In Nederland werken zo'n 4400 werknemers voor Campina Melkunie. De onderneming kent een gezamenlijke omzet van bijna 3 mld. Campina Melkunie ontwikkelt en produceert zuivel

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis;

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis; VENTURN Venturn is actief met mensen in de scheepvaart, transport en logistieke sector. De klanten van Venturn zijn veelal havengebonden bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties met diensten en kennis

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Bij CycloMedia was een snelle implementatie van Microsoft Dynamics CRM noodzakelijk om de sterke groei en expansie naar het buitenland

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT VIP ONAFHANKELIJK PLATFORM WWW.VIPDOC.NL Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Slimme capture geeft ons tijd voor advies THEMA Capture JAARGANG 7 NR. 4-5 2016 INTEGRALE

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie